GTC1445L | Black&Decker GTC1445L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

402111-64 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1845L
GTC1850L
GTC1850L20
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Maşina electrică pentru tuns gard viu Black & Decker
a fost concepută pentru tunderea gardurilor vii, a arbuştilor şi a tufişurilor. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi
incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin
contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de asemenea, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate
cauza iritaţii sau arsuri.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru maşinile de tuns garduri viu
5
Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de
lama de tăiat. Nu îndepărtaţi materialul tăiat sau
nu prindeţi materialul care trebuie tăiat atunci
când lamele sunt în mişcare. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul este în poziţia oprit atunci când
îndepărtaţi materialele blocate. Un moment de
neatenţie în timpul operării uneltei poate conduce
la vătămări corporale grave.
Căraţi maşina pentru tăiat gard viu de mâner, cu
lama oprită. În cazul transportării sau depozitării
maşinii pentru tăiat gard viu, montaţi întotdeauna capacul dispozitivului de tăiat. Manipularea
corespunzătoare a maşinii pentru tăiat gard viu va
reduce eventualele vătămări corporale cauzate de
lamele de tăiat.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele
izolate pentru prindere deoarece lama de tăiere
poate atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către lamă ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Nu căraţi unealta cu mâinile pe mânerul frontal, pe
comutator sau pe întrerupătorul de declanşare decât
în cazul în care acumulatorul a fost scos.
Dacă nu aţi mai utilizat o maşină pentru tăiat gard
viu, solicitaţi indicaţii practice unui utilizator experimentat, pe lângă studierea acestui manual.
Nu atingeţi niciodată lamele în timp ce unealta este
în funcţiune.
Nu încercaţi niciodată să forţaţi lamele să se oprească.
Nu aşezaţi unealta pe jos până când lamele nu s-au
oprit complet.
Verificaţi lamele în mod regulat pentru a depista
semne de deteriorare şi uzură. Nu utilizaţi unealta
dacă lamele sunt deteriorate.
Aveţi grijă să evitaţi obiectele dure (ex. sârme metalice, grilaje) atunci când utilizaţi maşina. În cazul în
care loviţi accidental un astfel de obiect, opriţi imediat
unealta şi verificaţi-o pentru a depista eventualele
deteriorări.
În cazul în care unealta începe să vibreze anormal,
opriţi-o imediat şi scoate‘i acumulatorul, apoi verificaţi eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta se blochează, opriţi-o imediat. Scoateţi acumulatorul înainte de a încerca să
eliminaţi orice blocaj.
După utilizare, poziţionaţi husa din dotare peste
lame. Depozitaţi unealta, asigurându-vă că lama
nu este expusă.
Atunci când utilizaţi unealta, asiguraţi-vă întotdeauna
că apărătorile sunt montate. Nu încercaţi niciodată
să utilizaţi o unealtă incomplet montată sau o unealtă
ce a suferit modificări neautorizate.
♦
♦
♦
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Nu permiteţi niciodată copiilor să utilizeze unealta.
Fiţi atenţi la reziduurile care cad în timpul tăierii
părţilor superioare ale unui gard viu.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini şi folosind mânerele prevăzute în acest scop.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Siguranţa terţilor
♦
♦
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul utilizării uneltei.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Siguranţa electrică
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Vibraţiile
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
6
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 0 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar
acesta va începe să încarce acumulatorul automat
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (7), introduceţi-l în încărcător (8). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (9) va clipi.
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare (9) începe să lumineze continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde atunci când încărcătorul
reia ocazional încărcarea bateriei.
♦
Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va diminua
drastic dacă este depozitată în stare descărcată.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de declanşare
2. Braţ culisant mâner frontal
3. Mâner frontal
4. Buton de deblocare
5. Apărătoare
6. Lamă
Încărcarea acumulatorului - GTC1850L20
(fig. A)
Fig. A
7.
8.
9.
10.
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Acumulator
Încărcător
Indicator de încărcare
Buton de detaşare a acumulatorului
Asamblare
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă temperatura celulei este sub aproximativ 0 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie să fie lăsat în încărcător,
iar acesta va începe automat încărcarea atunci când
temperatura celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (7), introduceţi-l în încărcător (8). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (9) va lumina verde intermitent
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare (9) luminează verde continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze
verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia
ocazional încărcarea acumulatorului. Indicatorul de încărcare (9) se va aprinde atunci când bateria este conectată
la încărcător.
♦
Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va
diminua drastic dacă este depozitat descărcat.
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi încărcătorul
din unealtă şi puneţi husa de protecţie peste lame.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată şi că husa lamei este
montată.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (7), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (10) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Încărcarea acumulatorului - GTC1445L,
GTC1845L şi GTC1850L (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
7
defect, indicatorul de încărcare (9) va lumina roşu intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (7).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este defect
şi trebuie returnat la un centru de service pentru
reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este
prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ
roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
♦
Instrucţiuni pentru tăierea cu maşina de tuns
gard viu (Marea Britanie şi Irlanda)
♦
♦
♦
♦
♦
Notă: Pentru siguranţa dvs., această unealtă este prevăzută cu un sistem de conectare dublă. Acest sistem
preîntâmpină pornirea accidentală a uneltei şi va permite
utilizarea uneltei numai atunci când aceasta este ţinută
cu ambele mâini.
♦
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat. Uleiul pentru lubrefiere este disponibil la reprezentantul dvs. Black & Decker (nr. catalog A6102-XJ).
Oprirea
♦
Eliberaţi comutatorul mânerului (2) sau întrerupătorul
de declanşare (1).
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi un întrerupător în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
Tundeţi cu maşina gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile decembrie şi martie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile septembrie şi februarie.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna octombrie până în martie.
Accesorii
Pornirea (fig. C)
♦
Apucaţi mânerul frontal (3) cu o mână astfel încât
braţul culisant al mânerului frontal (2) să fie împins
în corpul acestuia.
♦
Trageţi butonul de blocare (4) în spate cu ajutorul
degetului mare şi în acelaşi timp apăsaţi întrerupătorul de declanşare (1) pentru a porni unealta.
♦
Eliberaţi butonul de deblocare.
♦
Tundeţi cumaşina gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile iunie şi
octombrie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile aprilie
şi august.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna mai
până în octombrie.
Instrucţiuni pentru tăierea cu maşina de tuns
gard viu (Australia şi Noua Zeelandă)
Pornirea şi oprirea
♦
grilajele, deoarece acestea ar putea deteriora lamele
(fig. G).
Ungeţi în mod regulat lamele cu ulei.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
După utilizare, curăţaţi cu grijă lamele. După curăţare aplicaţi o peliculă fină de ulei de maşină pentru
a preveni ruginirea lamelor.
Începeţi prin a tăia partea de sus a gardului viu.
Înclinaţi uşor unealta (la aproximativ 15° faţă de linia
de tăiere) astfel încât vârfurile lamei să fie orientate
uşor înspre gardul viu (fig. D). Acest fapt va face ca
lamele să taie în mod mai eficient. Ţineţi unealta la
unghiul dorit şi mişcaţi-o continuu de-a lungul liniei
de tăiere. Lama cu două feţe vă permite să tăiaţi în
ambele direcţii.
Pentru a obţine o tăietură foarte dreaptă, întindeţi
o sfoară de-a lungul gardului viu, la înălţimea dorită.
Folosiţi sfoara ca linie de ghidare, tăind exact deasupra acesteia. (fig. E)
Pentru a obţine laterale plate, tăiaţi în de jos în
sus, în sensul de creştere. Ramurile mai tinere se
deplasează înspre exterior atunci când lama taie de
sus în jos, determinând obţinerea unor zone uşor
adâncite în gardul viu (fig. F).
Aveţi grijă să evitaţi orice obiecte străine. Evitaţi în
special obiectele dure precum sârmele metalice sau
8
Înlocuirea ștecherului (doar pentru Marea
Britanie și Irlanda)
♦
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Turaţie lame (în gol)
Lungime lamă
Distanţă lamă
Timp frânare lamă
Greutate
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
♦
♦
905902**
(typ. 1)
Vc.a. 100 - 240
Vc.c. 8 - 20
mA 400
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
GTC1845L
(H1)
Vc.c. 18
Vc.a. 18
min-1 1300
GTC1850L20
(H1)
18
18
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
cm
mm
s
kg
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent
45
18
<1
2,6
BL1518
Vc.c. 18
Ah 1,5
Li-Ion
Încărcător
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
Vc.a.
Vc.c.
A
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
0,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 73,8 dB(A), marjă (K) 3,89 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 93,8 dB(A), marjă (K) 3,89 dB(A)
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi
scurtcircuitate. Duceţi-i la orice agent de reparaţii
autorizat sau la un centru local de colectare.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah, D) 2,1 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
9
1300
50
18
<1
2,6
Încărcător
Turaţie lamă (în gol)
Acumulatorii
45
18
<1
2,4
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Lungime lamă
Distanţă lamă
Timp frânare lamă
Greutate
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
cm
mm
s
kg
GTC1850L
(H1)
18
18
BL1114
Vc.c. 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
Tensiune
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
GTC1445L
(H1)
Vc.c. 14,4
Vc.a. 14,4
min-1 1200
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
♦
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
1300
50
18
<1
2,6
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905713**
(typ. 1)
230
20,5
2
Declaraţia de conformitate
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
2000/14/CE,Maşină de tăiat gard viu 1300 min-1, Anexa V
Putere sonoră măsurată (LpA)
93,8 dB(A)
Marjă (K)
3,89 dB(A)
Putere sonoră garantată (LpA)
97,7 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate
a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
06/11/2013
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
zst00223007 - 29-11-2013
10
Download PDF

advertising