KS1400L | Black&Decker KS1400L CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

402011-93 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KS1400L
KS1401L
KS1500L
KS1501L
KS1600L
RO
RO
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul Black&Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
RO
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
personale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
ROMÂNĂ
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o
persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraie
a. Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere
şi de lamă. Ţineţi cealaltă mână pe mânerul
auxiliar sau pe carcasa motorului. Dacă ambele
mâini ţin ferăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de
lamă.
b. Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de lamă sub piesa
de prelucrat.
c. Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit grosimii
piesei de prelucrat. Sub piesa de lucru trebuie
să se vadă mai puţin dintr-un zimţ de lamă.
d. Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior piesa
pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de prelucrat pe o
platformă stabilă. Este important să sprijiniţi în
mod adecvat piesa de prelucrat pentru a minimiza
expunerea corpului, blocarea lamei sau pierderea
controlului.
e. Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care unealta de debitat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de
alimentare. Contactul cu un cablu sub tensiune
va determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi va cauza electrocutarea operatorului.
f. Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare.
Prin aceasta se îmbunătăţeşte precizia tăieturii şi
se reduc şansele de blocare a lamei.
g. Utilizaţi întotdeauna lame de dimensiunea şi
forma corectă (diamantate faţă de rotunde) a
orificiilor arborelui. Lamele care nu se potrivesc
cu armăturile de montaj ale ferăstrăului vor funcţiona excentric, determinând pierderea controlului.
h. Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi deteriorate sau incorecte pentru lame. Şaibele
şi şurubul pentru lamă au fost special concepute
pentru ferăstrăul dvs., pentru performanţa şi siguranţa optime în timpul operării.
Instrucţiunile suplimentare de siguranţă valabile
pentru toate fierăstraiele
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator pentru recul:
• reculul reprezintă reacţia bruscă a unei lame
agăţate, blocate sau aliniate incorect, ce determină deplasarea în sus a ferăstrăului, de pe
piesa de prelucrat înspre operator;
RO
ROMÂNĂ
•
•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
RO
atunci când lama este agăţată sau blocată
strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
dacă lama se îndoaie sau nu se aliniază corect
în tăietură, zimţii de pe marginea din spate a
lamei pot săpa în suprafaţa superioară a lemnului, făcând ca lama să iasă în sus din tăietură şi să fie proiectată înspre operator.Reculul
este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a ferăstrăului
şi pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie
menţionate în continuare.
Menţineţi ambele mâini bine strânse pe ferăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât să poată face
faţă forţelor de recul. Poziţionaţi-vă corpul pe
oricare din lateralele lamei, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea lamei înapoi, însă forţele de recul pot fi controlate de operator
dacă sunt adoptate măsuri de precauţie adecvate.
Atunci când lama se blochează sau atunci când
întrerupeţi o tăietură din orice motiv, eliberaţi
întrerupătorul şi ţineţi nemişcat ferăstrăul în
material până când lama se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi lama din
material sau să trageţi înapoi ferăstrăul în
timp ce lama se mişcă; în caz contrar, se poate
declanşa reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării lamei.
Atunci când reporniţi ferăstrăul introdus în
piesa de prelucrat, centraţi lama acestuia în
tăietură şi verificaţi ca zimţii lamei să nu fi intrat în material. În cazul în care lama ferăstrăului
se blochează, aceasta poate să iasă din tăietură
sau să ricoşeze din piesa de prelucrat atunci când
ferăstrăul este repornit.
Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a lamei şi de recul. Panourile
mari au tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie poziţionate sub panou, pe
ambele laturi, aproape de linia de tăiere şi aproape
de marginea panoului.
Nu folosiţi lame boante sau deteriorate. Lamele
neascuţite sau incorect poziţionate produc tăieturi
înguste, cauzând fricţiune excesivă, blocarea
lamei şi reculul.
Manetele de blocare pentru adâncimea lamei
şi reglarea înclinaţiei trebuie să fi e strânse
şi fixate înainte de efectuarea tăieturii. Dacă
reglajul lamei se deplasează în timpul efectuării
tăieturii, ar putea determina blocarea sau reculul.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Lama care pătrunde în material
poate tăia obiecte ce pot cauza reculul.
Instrucţiuni de siguranţă pentru fierăstraiele circulare cu apărători pendulare externe sau interne
şi apărătoare pentru cablu
a. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi închiderea
corespunzătoare a apărătorii inferioare. Nu
operaţi ferăstrăul dacă apărătoarea inferioară
nu se mişcă liber şi nu se închide imediat.
Nu fixaţi sau nu legaţi niciodată apărătoarea
inferioară în poziţia deschis. În cazul scăpării
accidentale a ferăstrăului, apărătoarea inferioară
se poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară cu
mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu atinge
lama sau orice altă componentă şi că se mişcă
liber în toate unghiurile şi adâncimile de tăiere.
b. Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul nu funcţionează corect, acestea trebuie reparate înainte de
utilizare. Apărătoarea inferioară poate funcţiona
lent datorită pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau acumulărilor de reziduuri.
c. Apărătoarea inferioară trebuie retrasă manual
numai pentru tăieturile speciale precum „decupajele” şi „tăieturile combinate”. Ridicaţi
apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere
şi, de îndată ce lama pătrunde în material,
apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru
orice alte tipuri de tăiere cu ferăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod automat.
d. Trebuie să verifi caţi întotdeauna ca apărătoarea inferioară să acopere lama înainte de
a poziţiona ferăstrăul pe bancă sau podea. O
lamă neprotejată, liberă va cauza ricoşarea înapoi a ferăstrăului care va tăia orice îi stă în cale.
Fiţi atenţi la timpul necesar pentru ca lama să se
oprească după eliberarea întrerupătorului.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
toate fierăstraiele cu cuţit de despicare
a. Utilizaţi cuţitul de despicare adecvat pentru
lama folosită. Pentru funcţionarea cuţitului de
despicare, este necesar ca acesta să fie mai gros
decât corpul lamei, însă mai subţire decât zimţii
acesteia.
b. Reglaţi cuţitul de despicare conform instrucţiunilor din acest manual. Distanţarea, poziţionarea şi alinierea incorectă pot anula efectul cuţitului
de despicare în împiedicarea reculului.
c. Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare, cu
excepţia cazurilor în care efectuaţi decupaje.
Cuţitul de despicare trebuie să fie poziţionat la loc
după efectuarea decupajelor. Cuţitul de despicare
cauzează interferenţe în timpul efectuării decupajelor şi poate genera reculul.
d. Pentru funcţionarea cuţitului de despicare,
acesta trebuie să fie cuplat în piesa de prelu-
ROMÂNĂ
crat. În timpul tăieturilor scurte, cuţitul de despicare nu împiedică reculul.
e. Nu operaţi ferăstrăul în cazul în care cuţitul de
despicare este îndoit. Chiar şi un contact uşor
poate încetini viteza de închidere a apărătorii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii
în timpul utilizării efective a uneltei electrice
poate diferi de valoarea declarată în funcţie
de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
- Vătămări cauzate de atingerea componentelor ce
se rotesc
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului.
- Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative a ferăstrăului.
- Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
- Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.
Lamele ferăstrăului
•
•
Nu utilizaţi lame de diametru mai mare sau mai
mic decât cel recomandat. Pentru categoria
adecvată a lamelor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv lamele menţionate în acest
manual, ce respectă standardul EN 847-1.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată discuri abrazive.
Siguranţa terţilor
•
•
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda
standard de testare prevăzută de norma EN 60745
şi pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi
utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul
de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în
calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care
funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
•
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service
Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind laserele
Citiţi cu atenţie întregul conţinut al acestui
manual.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii cu vârsta sub 16 ani.
Avertisment! Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Studiaţi caracteristicile produsului laser.
RO
ROMÂNĂ
•
•
•
•
•
•
•
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu
IEC60825-1:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una
de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat,
prevedeţi repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde.
Reflecţiile genelor vor furniza în mod normal o
protecţie corespunzătoare.
Pe distanţe de peste 1 m, laserul se încadrează în
clasa 1 şi este, astfel, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care fasciculul
laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Avertisment! Utilizarea unor controale sau reglaje
sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea la
radiaţii laser periculoase.
Avertisment! Această unealtă este destinată exclusiv uzului în spaţii închise. Nu utilizaţi unealta
pentru aplicaţii în aer liber.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de deblocare
Mâner principal
Mâner secundar
Buton blocare ax
Întrerupător de pornire/oprire laser
Deschidere laser
Ghidaj
Lama de ferăstrău
Apărătoarea lamei de ferăstrău
Cuţit de despicare
Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma
tăierii
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată şi că lama ferăstrăului nu se mişcă.
Demontarea şi montarea unei lame de
ferăstrău (fig. A)
Demontarea
• Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi
rotiţi lama până când blocarea axului se cuplează.
• Slăbiţi şi demontaţi şurubul de fixare a lamei
(13) rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic
cu ajutorul cheii (14) din dotare.
• Scoateţi şaiba exterioară (15).
• Scoateţi lama de ferăstrău (9).
Montarea
• Poziţionaţi lama de ferăstrău pe flanşa internă
(16), asigurându-vă că săgeata de pe lamă indică în aceeaşi direcţie cu săgeata de pe unealtă.
• Poziţionaţi şaiba externă (15) pe ax, cu zona în
relief orientată în direcţia opusă lamei de ferăstrău.
• Introduceţi şurubul de fixare a lamei (13) în orificiu.
• Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5).
• Strângeţi bine şurubul de fixare a lamei rotindu-l
în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul cheii
(14) din dotare.
• Reglaţi cuţitul de spintecare conform instrucţiunilor de mai jos.
Reglarea cuţitului de despicare (fig. B)
Cuţitul de despicare împiedică blocarea lamei ferăstrăului în timpul operaţiilor de tăiere şi despicare
cu ferăstrăul. Cuţitul de despicare trebuie să fie reglat după înlocuirea lamei de ferăstrău.
• Slăbiţi şuruburile (17) folosind cheia (14) şi ţineţi
simultan cuţitul de despicare pe poziţie.
• Poziţionaţi cuţitul de despicare (11) conform
ilustraţiei.
• Distanţa dintre marginea zimţată şi cuţitul de
despicare trebuie să fie de 2 - 3 mm.
• Distanţa înălţimii dintre marginea zimţată şi capătul inferior al cuţitului de despicare trebuie să
fie de 2 - 3 mm.
• Strângeţi şuruburile.
Montarea si demontarea ghidajului
paralel (fig. C)
•
Ghidajul paralel este utilizat pentru efectuarea
tăieturilor cu ferăstrăul în linie dreaptă, paralel
cu marginea piesei de prelucrat.
Montarea
• Slăbiţi butonul de blocare (18).
• Introduceţi ghidajul paralel (19) prin deschizături (20).
RO
ROMÂNĂ
•
•
Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
Strângeţi butonul de blocare.
Demontarea
• Slăbiţi butonul de blocare.
• Trageţi ghidajul paralel de pe unealtă.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Această unealtă poate fi operată cu mâna dreaptă
sau cu mâna stângă.
Reglarea unghiul de tăiere cu ferăstrăul
(fig. D)
Unghiul implicit dintre lama ferăstrăului şi ghidaj
este de 90°.
• Utilizaţi un şablon de unghiuri pentru a verifica
dacă unghiul dintre lama ferăstrăului şi ghidaj
este de 90°. Dacă unghiul nu are 90°, reglaţi-l
după cum urmează:
• Slăbiţi butonul de blocare (21) pentru a debloca
ghidajul ferăstrăului.
• Slăbiţi piuliţa de blocare (22) de pe şurubul de
reglare (23).
• Înfiletaţi şurubul de reglare înăuntru sau în afară pentru a obţine unghiul de 90°.
• Strângeţi din nou piuliţa de blocare.
• Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca ghidajul ferăstrăului pe poziţie.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. E)
Adâncimea de tăiere trebuie reglată potrivit grosimii
piesei de prelucrat. Trebuie să depăşească grosimea acesteia cu aprox. 2 mm.
• Slăbiţi butonul (24) pentru a debloca ghidajul
ferăstrăului.
• Deplasaţi ghidajul ferăstrăului (8) în poziţia dorită.
Adâncimea corespunzătoare a tăieturii poate fi
citită pe gradaţie (25).
• Strângeţi butonul pentru a bloca ghidajul ferăstrăului pe poziţie.
Reglarea unghiului oblic (fig. F)
Această unealtă poate fi setată la unghiuri oblice
între 0° şi 45°.
• Slăbiţi butonul de blocare (21) pentru a debloca
ghidajul ferăstrăului.
• Deplasaţi ghidajul ferăstrăului (10) în poziţia dorită.
Unghiul oblic corespunzător tăieturii poate fi citit
pe gradaţie (26).
• Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca ghidajul ferăstrăului pe poziţie.
Pornirea şi oprirea
•
•
Pentru a porni unealta, deplasaţi butonul de
deblocare (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire.
Tăierea cu ferăstrăul
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
• Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.
• Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
• Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
•
•
Deoarece o oarecare aşchiere de-a lungul liniei de tăiere pe partea superioară a piesei de
prelucrat nu poate fi evitată, tăiaţi pe partea pe
care aşchierea este acceptabilă.
În cazul în care este necesară reducerea la
minim a aşchierii, de ex. în cazul tăierii laminatelor, prindeţi o bucată de placaj de partea
superioară a piesei de prelucrat.
Utilizarea ghidajului vizual (fig. G)
Unealta este prevăzută cu un ghidaj vizual pentru
tăieturi drepte (27) şi pentru tăieturi în unghi oblic
de 45° (28).
• Reglaţi ghidajul vizual conform instrucţiunilor de
mai jos.
• Aliniaţi marginea stângă a ghidajelor (27) sau
(28) cu linia de tăiere (29).
• Păstraţi ghidajul vizual aliniat cu linia de tăiere
în timpul utilizării ferăstrăului.
• Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Reglarea ghidajului vizual
• Efectuaţi o tăietură de probă printr-o bucată de
lemn.
• Retrageţi ferăstrăul astfel încât linia de tăiere
(29) să devină vizibilă.
• Menţinând ferăstrăul în această poziţie, slăbiţi
ghidajul vizual de pe ghidajul ferăstrăului, conform ilustraţiei.
• Aliniaţi marcajul 0° (27) de pe ghidajul vizual cu
linia de tăiere (29). Atunci când efectuaţi reglaje
pentru tăieturi oblice la 45°, aliniaţi marcajul de
45° (28) de pe ghidajul vizual cu linia de tăiere.
•
Fixaţi ghidajul vizual folosind şurubul (30).
Modul de utilizare a laserului (fig. H)
Laserul proiectează linia de tăiere pe suprafaţa piesei de prelucrat.
RO
ROMÂNĂ
•
•
•
•
•
Pentru a porni laserul, glisaţi întrerupătorul (6)
înainte.
Pentru a opri laserul, glisaţi întrerupătorul (6)
înapoi.
Privind direct de deasupra ferăstrăului, linia de
debitare poate fi urmărită cu uşurinţă. În cazul în
care această vedere este obstrucţionată din orice
motiv, laserul poate fi folosit ca mijloc alternativ de
ghidare.
Folosiţi un creion pentru a marca linia de debitare.
Poziţionaţi ferăstrăul pe linie.
Porniţi laserul.
Extracţia prafului
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui
aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului
la unealtă.
• Introduceţi adaptorul de extragere a prafului în
orificiul de evacuare a prafului (12).
• Conectaţi furtunul aspiratorului la adaptor.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black&Decker, cu/fără cablu
de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o
perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
• Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
• Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
• Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină
şi apoi opriţi unealta.
• Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
• Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
• Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
• Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
RO
•
•
•
•
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de
reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o
listă a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Vc.a.
Putere absorbită
W
Viteză în gol
min-1
Adâncimea maximă de tăiere mm
Adâncime de tăiere
mm
oblică la 45°
Diametrul lamei
mm
Alezajul lamei
mm
Lăţimea vârfului lamei
mm
Proprietăţile laserului:
Clasa laserului
Lungimea undei
nm
Putere laser
mW
Greutate
kg
Declaraţia de conformitate CE
KS1400L TIP2
230
1.400
5.200
65
50
KS1401L TIP2
230
1.400
5.200
65
50
190
16
2,3
190
16
2,3
2
650
<5
5,4
2
650
<5
5,4
KS1500L TIP2
Tensiune de intrare
Vc.a. 230
Putere absorbită
W 1.500
Viteză în gol
min-1 5.200
Adâncimea maximă de tăiere mm 65
Adâncime de tăiere
mm 50
oblică la 45°
Diametrul lamei
mm 190
Alezajul lamei
mm 16
Lăţimea vârfului lamei
mm 2,3
Proprietăţile laserului:
Clasa laserului
2
Lungimea undei
nm 650
Putere laser
mW < 5
Greutate
kg 5,4
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Viteză în gol
Adâncimea maximă de tăiere
Adâncime de tăiere
oblică la 45°
Diametrul lamei
Alezajul lamei
Lăţimea vârfului lamei
Proprietăţile laserului:
Clasa laserului
Lungimea undei
Putere laser
Greutate
Vc.a.
W
min-1
mm
mm
KS1501L TIP2
230
1.500
5.200
65
50
190
16
2,3
2
650
<5
5,4
DIRECTIVA UTILAJE
KS1400L/KS1401L/KS1500L/KS1501L/KS1600L
Black&Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE
EN 60745-1, EN 60745-2-5
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi Black&Decker la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black&Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
04.10.2011
KS1600L TIP2
230
1.600
5.200
65
50
mm 190
mm 16
mm 2,3
2
nm 650
mW < 5
kg 5,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 95 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 106 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,2 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2
RO
ROMÂNĂ
Garanţie
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de
luni de la data achiziţiei, Black&Decker garantează
înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura inconveniente
minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:
•
•
•
•
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs
Black&Decker şi pentru a fi informat cu privire la
produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la www.
blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00216617 - 12-09-2013
RO
RO
29
67 29
29 67
67 66
99
105
60
E15059
97
68
108
64
29
62
100
104
93
98
101
59
103 59
102
106
107
65
59
63
96
52
57
51
54
12
50
56
55
13
85
84
11
www.2helpU.com
95 94
110 92
89
53
60
97
14
56
54
55
58
15
14
49
48
86
81
46
45
82
80
9
78
41
8
10
77
70
75
43
79
44
56
55
40
41
42
115
47
7
KS1400L - KS1500L
76
37
114
5
38
4
112
2
LASER
113
69
25
26
23
11 - 10 - 11
35 34 14
27
1
29 28
3
111
1
800
1-2
TYP.
TYP.
KS1600LK
1-2
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
1
46
59
62
89
63
64
61
60
65
66
68
67
69
70
71
86
55
83
56
57
78
52
58
56
54
84
57
53
E15658
RO
www.2helpU.com
11 - 10 - 11
Download PDF

advertising