CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW Type 3 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
502333-10 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
CD601
CD602
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi Körfűrészéhez. Ezt a készüléket faanyagok vágására
terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást . A lent felsorolt
figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A z "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő
körülmények között használt védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektro-
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja
a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy
bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen
módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
4
mos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi sérülést
okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
f.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságos működését.
További biztonsági figyelmeztetések az
elektromos szerszám használatához
4. Elektromos szerszámok használata és karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos
szerszámmal jobban és biztonságosabban
dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy
eltárolná azt. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések fűrészekhez
a. Soha ne tegye egyik kezét sem a munkaterület és a fűrészlap közelébe. Tartsa
a másik kezét a pótfogantyún, vagy
a motorházon. Ha mindkét kézzel tartja a fűrészt, nem vághatja el egyiket sem a fűrészlap.
b. Soha ne nyúljon a munkadarab alá.
A védőburkolat nem védi meg a fűrészlaptól
a munkadarab alatt.
c. Állítsa be a vágásmélységet a munkadarab vastagságának megfelelően.
Kevesebb, mint egy teljes fűrészlap fog
legyen csak látható a munkadarab alatt.
d. Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel,
vagy tegye lábaira. Biztosítsa, illetve
fogassa le egy stabil felületre. Fontos,
hogy mindig megfelelően támassza meg
a munkadarabot, minimalizálva a megközelítést, a fűrészlap megszorulását, vagy
a munkavégzés alatt a készülék feletti
irányítás elvesztését
e.A készüléket mindig a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol rejtett, vagy a saját vezetékével
találkozhat a fűrész. Az „élő”, elektromos
áram alatt lévő vezeték elektromossá teheti
a szerszám csupasz fémfelületeit is, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
5
f.
Hasításnál, mindig használjon vezetőt,
vagy párhuzamvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrészlap
megakadásának lehetőségét.
g. Mindig megfelelő méretű és formájú
(gyémánt alakú vagy lekerekített) felfogó furatú fűrészlapot használjon. Azok
a fűrészlapok, melyek nem kompatibilisek
a fűrész tengely szerkezetével, excentrikusan fognak futni, és ez az irányítás
elvesztéséhez vezethet.
h.Soha ne használjon sérült, vagy nem
megfelelő fűrészlap alátétet vagy csavart. Az alátét és a csavar speciálisan erre
a fűrészgépre vannak kialakítva, optimális
teljesítményt és biztonságos működtetést
garantálnak.
b.Ha a fűrészlap megakad, vagy ha félbeszakítja a vágási folyamatot bármilyen okból,
engedje el a kapcsolót és tartsa a fűrészt
mozdulatlanul az anyagban addig, amíg
a fűrészlap teljesen megáll. Soha nem
próbálja kivenni az anyagból vagy
visszahúzni a fűrészt, miközben
a fűrészlap mozgásban van, vagy ha
visszacsapás keletkezik. Vizsgálja
meg a körülményeket és tegye meg
a kiigazító lépéseket, hogy kiküszöbölje
a fűrészlap megakadásának okát.
c.Ha újraindítja a fűrészt a munkadarabban, helyezze középre a fűrészlapot
a vágásvonalban és ellenőrizze, hogy
a fűrészlap fogai ne érjenek a munkadarabhoz. Ha a fűrészlap megakad, ez kiugraszthatja a fűrészlapot a munkadarabból
vagy visszaüthet, ha a fűrészt újraindítja.
d. Nagy terjedelmű munkadarabokat feltétlen alá kell támasztani a fűrészlap
megakadásának és a visszacsapás
megakadályozásához. A nagyméretű
munkadarabok hajalmosak megereszkedni
a saját súlyuk alatt. A munkadarabot mindkét
oldalán alá kell támasztani, a vágásvonalhoz
és a munkadarab széléhez közel.
e. Soha ne használjon életlen vagy
sérült fűrészlapot. Az életlen vagy
helytelenül beállított fűrészlap szűk
vágásvonalat eredményez, így
a feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
f. A vágásmélység és a vágásszög állító
rögzítő gombokat mindig húzza szorosra és rögzítse a munka megkezdése
előtt. Ha a vágásmélység állító elmozdul
munkavégzés közben, ez megakadást és
visszacsapást eredményezhet.
g. Legyen különösen figyelmes és óvatos
„beszúró” vágások készítésénél, meglévő falba vagy más tárgyba. A munkadarabból kiemelkedő fűrészlap olyan tárgyakba
is belevághat, amelyek miatt visszacsapás
léphet fel.
További biztonságtechnikai előírások fűrészekhez
A visszacsapás okai és a felhasználó védelme:

a visszacsapás egy hirtelen reakció, melyet
a beékelt, megugró vagy nem vonalban fekvő fűrészlap okoz; ilyenkor irányíthatatlanná
válik a fűrész, kiugrik a munkadarabból
a felhasználó irányába;

ha a fűrészlap keményen beékelődik vagy
megugrik a vágásvonal lezárásával, a fűrészlap megakad, és a motor reakciója vezet
oda, hogy a készülék gyorsan visszaugrik
a felhasználó irányába;

ha a fűrészlap elkezd rázkódni, vagy nem
vonalban futni vágás közben, a fűrészlap
hátsó szélén lévő fogak belevájhatnak a fa
felső felületébe, és a fűrészlap kiugrik a vágásvonalból és visszacsap a felhasználó
irányába.
A visszacsapás a fűrész nem rendeltetésszerű
használatából és/vagy a nem megfelelő működtetési folyamatból vagy körülményekből ered.
Azonban elkerülhető az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával.
a. Mindkét kezével erősen markolja
a fogantyúkat, és úgy tartsa a készüléket, hogy ellenálljon a visszacsapás
erőinek. Teste a fűrészlap egyik oldalán legyen, soha ne egyvonalban
a fűrészlappal. A visszacsapás a fűrész
visszaugrását okozhatja, de ezeket az
erőket a felhasználó kontrollálhatja, ha
a megfelelő óvintézkedéseket betartja.
Biztonsági figyelmeztetések külső vagy belső lengő védőburkolattal és előtolás-védővel
ellátott körfűrészekhez
a. Ellenőrizze az alsó védőburkolatot
a megfelelő zárás tekintetében, mielőtt
használja. Soha ne használja a készüléket, ha az alsó védőburkolat nem
6
a „beszúró” fűrészelés befejeztével viszsza kell szerelni a készülékre. A hasítóék
beszúró fűrészeléskor zavart okozhat, és
visszacsapást eredményezhet ilyenkor.
d.A hasítóéknek az anyagba kell süllyednie
vágás közben. A hasítóék rövid vágások
esetén nem tudja a visszacsapást megakadályozni.
e.Soha ne használja a készüléket, ha a hasítóék el van görbülve. Még a legkisebb
görbület is befolyásolhatja a védőburkolat
bezárásának gyorsaságát.
mozog szabadon és zár azonnal. Soha
ne rögzítse vagy ékelje ki az alsó védőburkolatot nyitott pozícióban. Ha a fűrész
véletlenszerűen leesik, az alsó védőburkolat
elgörbülhet. Emelje fel az alsó védőburkolatot a felhúzó fogantyúval és ellenőrizze,
hogy szabadon fut-e, és nem ér, sem
a fűrészlaphoz, sem más egységhez,
minden szögvágásnál és vágásmélységnél sem.
b.Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának megfelelő működését. Ha
a védőburkolat és a rugó nem működik
megfelelően, használat előtt meg kell
javíttatni. Az alsó védőburkolat lassan működhet a sérült részek, gumiszerű lerakódás,
vagy betömődött forgács miatt.
c.Az alsó védőburkolat csak speciális
vágásmódok esetén emelhető fel manuálisan, mint a „beszúró” és az „öszszetett” vágásoknál. Emelje fel az alsó
védőburkolatot a felhúzó fogantyúval, és
amint a fűrészlap belemélyed az anyagba, azonnal eressze vissza. Minden más
fűrészelési módnál, az alsó védőburkolat
automatikusan működik.
d.Mindig figyeljen rá, hogy az alsó védőburkolat betakarja a fűrészlapot, mielőtt
leteszi a fűrészt a munkaasztalra vagy
a padlóra. Egy nem megfelelően védett,
lendülettől kifutó fűrészlap azt eredményezi,
hogy a készülék el fog indulni hátrafelé,
átvágva mindent, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe, hogy az üzemi kapcsoló
elengedése után a fűrészlap még nem áll
le, kell néhány másodperc, amíg a lendülete
elfogy.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak a fűrészek használatával:
- A forgó részek megérintéséből fakadó sérülések
A vonatkozó biztonsági előírások és védőeszközök alkalmazása mellett sem lehet elkerülni
bizonyos maradványkockázatokat. Ezek a következők:
- Halláskárosodás
- A forgó fűrészlap fedetlen része által okozott baleset
- A fűrészlap cseréje közben bekövetkező
sérülés
- Az ujjak becsípődése a védőeszközök
nyitásakor
- A fa fűrészelése keletkező por belélegzése miatti egészségkárosodás (különösen
tölgy, bükk, illetve MDF lapok fűrészelésekor)
Fűrészlapok

Ne használjon az ajánlottnál nagyobb
vagy kisebb átmérőjű fűrészlapot. A megfelelő fűrészlap méret kiválasztásához lásd
a műszaki adatokat. Kizárólag az EN 847-1
szabványnak megfelelő, a kézikönyvben
ismertetett fűrészlapot használjon.

Figyelmeztetés! Soha ne használjon
csiszolókorongot.
További biztonságtechnikai előírások hasítóékkel rendelkező fűrészekhez
a.Mindig az éppen használt fűrészlapnak
megfelelő hasítóéket használja. A hasítóéknek vastagabbnak kell lennie, mint
a fűrészlaptest vastagsága, de vékonyabbnak, mint a fűrészlap fogvastagsága.
b.A hasítóéket a kezelési utasítás szerint
állítsa be. A nem megfelelő hely kihagyása,
elhelyezése és beállítása befolyásolhatja
a visszacsapás védelemben ellátott funkcióját.
c. Mindig használja a hasítóéket, kivéve
„beszúró” fűrészeléskor. A hasítóéket
Mások biztonsága


7
Figyelmeztetés! A szerszám használata
közben viseljen fülvédőt.
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) számára tervezték; kivétel ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást biztosít.

Csomag Tartalma
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a szerszámmal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ki/be üzemi kapcsoló
Biztonsági kapcsolóretesz
Főfogantyú
Másodfogantyú
Dőlésszög skála
Rögzítő csavar a dőlésszög beállításához
Párhuzamvezető
Fűrésztalp
Fűrészlap
Fűrészlap védőburkolat
Hasítóék
Vágási mélység skála
Rögzítő gomb a vágásmélység beállításához
14. Szerelőkulcs
15. Fűrészpor kivető nyílás
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően mérték, és alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A feltüntetett vibrációs kibocsátási értékek
szintén felhasználhatók előzetes expozíciós
felmérésekhez.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási
értékek az elektromos szerszám tényleges
használata közben a feltüntetett értéktől
különbözhetnek a szerszám használatának
függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt hozzáfog a következő műveletek bármelyikéhez, győződjön meg arról, hogy
a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felmelegedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs expozíció felmérése során az
expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve,
hogy a szerszámot milyen módon használják,
beleértve, hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
A fűrészlap felhelyezése és eltávolítása
(A ábra)
Vigyázat! A fűrészlapot csak akkor lehet ezzel
a módszerrel cserélni, ha olyan fűrészlapot
használ, amely egy furat (16) segítségével
a fel- és leszereléskor rögzíthető.
Címkék a szerszámon
Eltávolítás

Illesszen egy csavarhúzót a furatba (16)
a fűrészlap elmozdulásának megakadályozására.

Oldja meg és távolítsa el a fűrészlap felfogó csavart (17) úgy, hogy a mellékelt
szerelőkulccsal (14) az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatja.

Vegye le a külső szorítóperemet (18).

Távolítsa el a fűrészlapot (9).
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések
elkerülése érdekében a felhasználó
köteles elolvasni a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.

Felhelyezés

Helyezze a fűrészlapot a belső szorítóperemre (19), ellenőrizze, hogy a fűrészlapon
található forgásirányt jelző nyíl, a készüléken
lévő nyíllal megegyező irányba mutasson.

Helyezze vissza a külső szorítóperemet (18)
az orsóra, úgy, hogy a domború fele kifele
legyen.

Helyezze vissza a biztosítócsavart (17)
a furatba.
Ha a tápkábel sérült, hivatalos Black & Decker
szervizben kell kicserélni a veszélyek elkerülése végett.
8



A hasítóék beállítása (C ábra)
Illesszen egy csavarhúzót a furatba (16)
a fűrészlap elmozdulásának megakadályozására.
Húzza feszesre a fűrészlap biztosítócsavart
a mellékelt szerelőkulccsal (14) az óramutató járásával megegyező irányba.
Állítsa be a hasítóéket, a következőkben
leírtak szerint.
A hasítóék meggátolja a fűrészlap beszorulását
hosszvágásnál. Fűrészlap csere után a hasítóéket
az új fűrészlaphoz be kell állítani.

Oldja meg a hasítóék tartó csavarját (20).

Igazítsa be a hasítóéket (11) az ábra szerint.
A fogkoszorú és a hasítóék közötti távolság
2-3 mm legyen.
A magasságkülönbség a fogkoszorú és a hasítóék alsó vége között 2-3 mm legyen.

Húzza feszesre a csavarokat (20).
Figyelmeztetés! Valahányszor új fűrészlapot
szerel fel, ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap védőburkolata, szabadon mozog-e.
A párhuzamvezető fel- és leszerelése
(D ábra)
A fűrészlap le- és felszerelése (B ábra)
A párhuzamvezetőt egyenes vágásokhoz használja, ha a munkadarab szélével párhuzamosan
kíván vágni.
Vigyázat! Ezzel a módszerrel cserélheti az olyan
fűrészlapot, amelyen nincs a fűrészlap rögzítésére
szolgáló furat (16).
Felszerelés

Oldja meg a rögzítő csavart (21).

Vezesse a párhuzamvezetőt (7) a nyílásokon (22) keresztül.

Csúsztassa a párhuzamvezetőt a kívánt
pozícióba.

Húzza szorosra a rögzítő csavart.
Eltávolítás

Állítsa be a fűrészen a vágási mélységet 10
mm-re.

Helyezzen fatáblát a padlóra, majd helyezze
a fűrészt a fa vezető szélére a B ábra szerint,
hogy megakadályozza a fűrészlap elfordulását.

Gyakoroljon határozott nyomást a fűrészre,
és lazítsa meg, majd vegye ki a lap rögzítő
csavarját (17) az óramutató járásával ellentétesen húzva a mellékelt villáskulccsal (14).

Vegye le a külső alátétet (18).

Vegye ki a fűrészlapot (9).
Leszerelés

Oldja meg a rögzítő csavart (21).

Húzza ki a párhuzamvezetőt a készülékből.
A készülék használata
Ez a készülék jobb és bal kézzel egyaránt üzemeltethető.
Felszerelés
Helyezze a lapot a belső alátétre (19), és
ellenőrizze, hogy a lapon a nyíl ugyanabba
az irányba mutat-e, mint a szerszámon.

Tegye föl a külső alátétet (18) a hajtótengelyre
úgy, hogy a kiemelkedő rész a fűrészlappal
ellentétes oldalon legyen.

Illessze a furatba a fűrészlap rögzítő csavart
(17), és kézzel lazán húzza meg.

Helyezzen fatáblát a padlóra, majd helyezze
a fűrészt a fa vezető szélére a B ábra szerint,
hogy megakadályozza a fűrészlap elfordulását.

Gyakoroljon határozott nyomást a fűrészre,
és jól húzza meg a lap rögzítő csavarját (17)
az óramutató járásával megegyező irányba
a mellékelt villáskulccsal (14).

A hasítókést a következők szerint állítsa be.
A vágási mélység beállítása (E ábra)

A vágási mélységet a munkadarab vastagságának
megfelelően kell beállítani. A beállított értéknek
2 mm-el kell nagyobbnak lennie, mint a munkadarab vastagsága.

Oldja meg a rögzítő gombot (13) a fűrésztalp
kioldásához.

Állítsa be a fűrésztalpat (8) a kívánt pozícióba.
Az aktuális vágásmélység leolvasható
a skáláról (12).

Húzza meg szorosan a gombot, a fűrésztalp
kívánt pozícióba történő rögzítéséhez.
A dőlésszög beállítása (F ábra)
A kézi körfűrészek dőlésszögét 0-45º között lehet
állítani.

Oldja meg a rögzítő csavart (6) a fűrésztalp
kioldásához.
Figyelmeztetés! Valahányszor új fűrészlapot
szerel fel, ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap védőburkolata, szabadon mozog-e.
9


Karbantartás
Állítsa be a fűrésztalpat (8) a kívánt pozícióba. Az aktuális vágásszög leolvasható
a skáláról (5).
Húzza meg szorosan a gombot, a fűrésztalp
kívánt pozícióba történő rögzítéséhez.
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Be- és kikapcsolás


A készülék bekapcsolásához nyomja be
a biztonsági kapcsolóreteszt (2) majd az
üzemi kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót (1).
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:

Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból
a gépet.

Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla, ha az különálló akkumulátorral
működik.

Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve,
majd ezután kapcsolja ki.

Az akkumulátortöltőt tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózatról. A töltő a rendszeres tisztításon kívül nem igényel más
karbantartást.

Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/töltő szellőzőnyílásait.

A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.

Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Fűrészelés




Mindig két kézzel tartsa a készüléket.
Hagyja a fűrészt szabadon futni egy pár
másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási
feladatot.
Csak finoman nyomja a készüléket vágás
közben. Hagyja a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse túl.
Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon
a teljes munkavégzés folyamán.
Porelszívás (G ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy
porelszívó csonkra. Ezt bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.

Nyomja a porelszívó csonkot (23) a fűrészpor kivető nyílásra (15).

Csatlakoztassa a porszívó csövét az adapterhez.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:

A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze le.

A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.

A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz ne
kössön vezetéket. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez


A munkadarab felületén a vágásvonal mentén hasadás keletkezhet, ami sajnos nem
kerülhető el, ezért vágjon a munkadarab
hátoldalán.
A hasadás minimalizálásához erősítsen
a munkadarabhoz egy darab puhafát
vagy préselt falapot, és ezen keresztül
fűrészeljen.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és
Piranha tartozékok magas minőség standardnak
megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor
a készülék teljesítményétnek optimalizálása volt
a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok
felhasználásával érheti el.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hul-
10
ladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 93,5 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A
Hangteljesítményszint (LWA) 104,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A vibrációs kibocsátási érték: (ah) 2,0 m/s2, bizonytalanság: (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses
szervizképviseletünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
CD601/CD602
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a "Műszaki adatok" részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba Black & Decker vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Műszaki adatok
Bemeneti
feszültség
Felvett
teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Maximális
vágásmélység
Fűrészlap
átmérő
Furatátmérő
Fűrészfog
vastagság
Súly
VAC
CD601
CD602
3. TÍPUS 3. TÍPUS
230
230
W 1,100
1,150
min-1 5,000
5,500
mm 55
55
mm 170
170
mm 16
mm 2.6
16
2.6
kg 4.7
4.7
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
04/10/2011
11
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.
hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243896 - 12-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising