GWC1800 | Black&Decker GWC1800 BLOWER VAC Type H1 instruction manual

402111-63 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GWC1800L
B
A
9
C
8
E
2
D
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de măturat fără fir Black & Decker
a fost concepută pentru îndepărtarea frunzelor. Acest
aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi la exterior.
♦
Avertismente generale de siguranţă
privind aparatul
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică/fără fir, trebuie
să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
♦
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest manual înainte
de a utiliza aparatul, familiarizaţi-vă cu comenzile şi
cu utilizarea corespunzătoare a acestuia.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Termenul „aparat“ din toate avertizările enumerate mai jos
se referă la aparatul alimentat de la reţeaua principală de
energie (cu cablu) sau la aparatul (fără cablu) alimentat
de la baterie.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea aparatului
♦
Utilizarea aparatului dvs.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat.
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul;
regulamentele locale pot impune limite de vârstă
pentru operator.
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
Ţineţi copiii, persoanele din jur şi animalele la distanţă de aparat în timpul utilizării acestuia. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa corpului. Nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator în interiorul
acestuia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care întrerupătorul
nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice aparat ce
nu poate fi controlat cu ajutorul întrerupătorului este
periculos şi trebuie să fie reparat.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la aparat înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării
aparatelor. Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a aparatelor.
Atunci când este cazul, păstraţi uneltele de tăiat
ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Siguranţa electrică
Siguranţa personală
♦
când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării aparatelor poate conduce la vătămări personale
grave.
Atunci când este necesar, utilizaţi echipament personal de protecţie. Echipamentul de protecţie precum
cel destinat protejării ochilor, măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea aparatului.
Transportarea aparatelor ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a aparatelor ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al aparatului
în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte
largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea
şi mănuşile departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
♦
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi un aparat.
Nu utilizaţi un aparat atunci când sunteţi obosiţi sau
3
Ştecherele aparatelor trebuie să fie compatibile cu
priza electrică. Nu modificaţi niciodată ştecherul în
vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu aparatele împământate (legate la masă).
♦
♦
♦
♦
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau condiţii de umezeală. Apa ce intră într-un aparat va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a aparatului. Ţineţi cablul departe
de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi un aparat în aer liber, utilizaţi
un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unui aparat într-un spaţiu
cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare
cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul
electrocutării.
suflaţi niciodată reziduurile în direcţia persoanelor
din jur.
♦
Nu utilizaţi în ploaie sau nu lăsaţi aparatul afară
atunci când plouă.
♦
Nu traversaţi alei sau străzi cu pietriş atunci când
produsul este pornit în modul suflare. Mergeţi şi nu
alergaţi niciodată.
♦
Nu aşezaţi unitatea pe jos pe pietriş atunci când este
pornită.
♦
Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales
când lucraţi în pantă. Nu vă întindeţi atunci când
utilizaţi aparatul şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
Nu aşezaţi obiecte pe deschiderile aparatului. Nu
♦
utilizaţi niciodată dacă deschiderile sunt blocate curăţaţi-le de păr, scame, praf şi de orice altceva
care ar putea reduce fluxul de aer.
Avertisment! Utilizaţi întotdeauna produsul conform
instrucţiunilor din acest manual. Produsul dvs. este conceput să fie utilizat în poziţie verticală şi poate cauza vătămări dacă este utilizat în orice alt fel. Nu puneţi niciodată
în funcţiune produsul poziţionat pe o parte sau răsturnat.
♦
Operatorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele provocate
celorlalţi sau obiectelor deţinute.
♦
Nu transportaţi aparatul ţinându-l de cablu.
♦
Dirijaţi întotdeauna cablul în partea din spate a aparatului.
Avertisment! În cazul în care un cablu se deteriorează
în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua
electrică principală. Nu atingeţi cablul înainte de a deconecta alimentarea.
♦
Nu utilizaţi solvenţi sau soluţii de curăţare pentru
a curăţa produsul. Folosiţi o racletă neascuţită pentru
a îndepărta iarba şi murdăria.
♦
Ventilatoarele de schimb sunt disponibile la agenţii
de service Black & Decker. Utilizaţi piesele de
schimb şi accesoriile Black & Decker recomandate.
♦
Păstraţi toate piuliţele, şuruburile şi bolţurile strânse
pentru a vă asigura că aparatul se află în stare bună
de funcţionare.
După utilizare
♦
♦
♦
Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Repararea
♦
Prevedeţi repararea aparatului de către o persoană
calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.
Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al aparatului.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru aspiratoarele de frunze
Siguranţa terţilor
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.
Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele
recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate
implica un risc de vătămare personală şi/sau daune
asupra obiectelor.
♦
Pentru a vă proteja picioarele şi tălpile în timpul
utilizării aparatului, purtaţi întotdeauna încălţăminte
adecvată de protecţie şi pantaloni lungi.
♦
Deconectaţi întotdeauna produsul, lăsaţi ventilatorul
să se oprească şi scoateţi ştecherul din priză atunci
când:
•
Cablul de alimentare s-a deteriorat sau s-a încurcat.
•
Lăsaţi produsul nesupravegheat.
•
Verificaţi, reglaţi, curăţaţi sau efectuaţi lucrări
asupra produsului.
•
Dacă aparatul începe să vibreze anormal.
♦
În timpul funcţionării, nu poziţionaţi admisia sau evacuarea maşinii de măturat lângă ochi sau urechi. Nu
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul
de vătămare şi incendiu. Nu încărcaţi acumulatorii
deterioraţi.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În cazul
contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul
apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Citiţi manualul înainte de
utilizare.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă) întro zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător
pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.
Nu expuneţi unealta la ploaie şi nu o lăsaţi afară
atunci când plouă.
Opriţi unealta. Scoateţi acumulatorul înainte
de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere
asupra uneltei.
Ţineţi persoanele şi animalele la o distanţă de
cel puţin 6 m faţă de zona de lucru.
Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui
încărcător incorect poate determina şocul electric
sau supraîncălzirea acumulatorului.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦
5
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 0 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar
acesta va începe să încarce acumulatorul automat
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceţi-l în încărcător (10). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare (11) va lumina verde intermitent
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (1) luminează verde continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze
verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia
ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare
(1) se va aprinde atunci când bateria este conectată
la încărcător.
♦
Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va diminua
drastic dacă este depozitată în stare descărcată.
Tub suflare
Ventilator
Întrerupător de pornire/oprire
Acumulator
Picioare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţivă că aparatul este oprit şi bateria este scoasă.
Avertisment! Purtaţi întotdeauna mănuşi de
protecţie în timpul utilizării maşinii de măturat
fără fir.
Asamblarea tuburilor de suflare (fig. A)
Tuburile de suflare (1) trebuiesc asamblate înainte de
utilizare.
♦
Aliniaţi opritoarele pătrate (6) de pe laterala tuburilor
de suflare (1).
♦
Împingeţi ferm tuburile de suflare (1) unul în altul
până când opritoarele pătrate (6) se blochează pe
poziţie.
Notă! Tuburile de suflare pot fi separate în scopul depozitării prin apăsarea opritoarelor pătrate (6) de pe laterala
acestora şi trăgând de ele.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Montarea tubului de suflare (fig. B)
Codurile de eroare ale încărcătorului
♦
Aliniaţi opritoarele pătrate (6) de pe laterala tubului
de suflare (1) cu opritoarele pătrate (7) de pe racord
(8).
♦
Împingeţi ferm tubul de suflare (1) în racord (8) până
când opritoarele pătrate (6 şi 7) se blochează pe
poziţie.
Notă! Tuburile de suflare pot fi separate de racord prin
apăsarea opritoarelor pătrate (7) de pe laterala acestuia
şi trăgând de ele.
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (1) va lumina roşu intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (4).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este defect
şi trebuie returnat la un centru de service pentru
reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este
prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ
roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. C)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (9) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Pornirea şi oprirea (fig. E)
Avertisment! Folosiţi ambele mâini pentru a apuca bine
aparatul atunci când îl porniţi.
♦
Pentru a porni aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (3) înainte.
♦
Pentru a opri aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (3) înapoi.
Încărcarea acumulatorului (fig. D)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Întreţinerea
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
6
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Păstraţi aparatul curat şi uscat.
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
♦
♦
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 3 A.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi
scurtcircuitate. Duceţi-i la orice agent de reparaţii
autorizat sau la un centru local de colectare.
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Specificaţii tehnice
GWC1800L (H1)
Tensiune
Turaţie în gol
rot/min 12000
Volum aer
m3/min 2,6
Greutate
Acumulator
Protejarea mediului înconjurător
Tensiune
Capacitate
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tip
Încărcător
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
kg 1,7
BL1518
Vc.c. 18
Ah 1,5
Li-Ion
905902** (typ. 1)
Tensiune de intrare
Vc.a. 100 – 240
Tensiune de ieşire
Vc.c. 8 – 20
Curent
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Vc.a. 18
mA 400
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 1,7 m/s2, Marjă (K) 1,5 m/s2
LWA (putere sonoră măsurată) 84 dB(A), Marjă = 3 dB(A)
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
LWA (putere sonoră garantată) 87 dB(A), Marjă = 3 dB(A)
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
7
Declaraţia de conformitate
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
GWC1800L
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, 2004/108/CE, EN60335-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului. Subsemnatul este
responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face
această declaraţie în numele Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
22/01/2013
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
zst00199907 - 31-01-2013
8
9
E16510
3
5
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
2
5
GWC1800(L)
1
4
11 - 12 - 12
4
TYPE
H1 - H2
10
Download PDF

advertising