GRC4736 | Black&Decker GRC4736 CORDLESS MOWER Type H1 instruction manual

Інструмент не
призначений для
професійного
використання.
666666-44 UA
Переклад оригінальних інструкцій
www.blackanddecker.eu
GRC4736SD
2
3
4
5
УКРАЇНСЬКА
Область застосування
♦
В а ш а г а з о н о к о с а р к а в и р о б н и цт в а к о м п а н і ї
Black & Decker розроблена для скошування трави.
Цей інструмент призначений лише для побутового
використання.
Перевірка та ремонт
♦
Інструкції з техніки безпеки
Попередження! При використанні бездротових
пристроїв необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні, щоб знизити
ризик виникнення пожежі, ураження електричним
струмом, травм та матеріальних ушкоджень.
Поперед ження! При використанні пристрою
необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Перед використанням машини прочитайте ці
інструкції для власної безпеки та для безпеки людей, які знаходяться поряд, Будь ласка зберігайте
інструкції в безпечному місці для використання
в майбутньому.
♦
Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте
це керівництво.
♦
Викорис тання за призначенням опис ане
в цьому керівництві. Використання будь-яких
аксесуарів чи додаткових інструментів або
виконання операцій з прибором, не описаних
в цьому керівництві, може призвести до особистих травм.
♦
Зберігайте це керівництво для отримання
інформації в подальшому.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Будьте уважні при використанні пристрою.
♦
Цей пристрій не призначений для використання
молодими та хворими людьми без нагляду.
♦
Цей інструмент не можна використовувати
в якості іграшки.
♦
Не дозволяйте дітям або тваринам підходити
до робочої зони та торкатися пристроїв або
електричних шнурів.
♦
Необхідний ретельний нагляд, коли пристрій
використовується біля дітей.
♦
Використовуйте лише в сухому місці. Не дозволяйте, щоб пристрій був вологим.
♦
Не занурюйте пристрій у воду.
♦
Не відкривайте корпус. Всередині відсутні
деталі, які користувач може обслуговувати
самостійно.
♦
Не використовуйте цей пристрій у вибухонебезпечних умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
♦
Щоб знизити ризик пошкодження вилок та шнурів, ніколи не тягніть за кабель, щоб витягнути
вилку з розетки.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Після використання
♦
Перед використанням перевірте пристрій на
наявність пошкоджених деталей. Перевірте на
наявність зламаних деталей, пошкоджених перемикачів та інших умов, що можуть вплинути
на роботу.
Не використовуйте пристрій, якщо виявлено
пошкодження або дефекти якоїсь деталі.
Пошкоджені або дефектні деталі необхідно
відремонтувати або замінити, звернувшись до
авторизованого центру з ремонту.
Ніколи не намагайтесь знімати або замінювати
деталі, за винятком тих, що вказані в цьому
керівництві.
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
газонокосарок
Використання пристрою
♦
Якщо пристрій зберігається або транспортується в автомобілі, його необхідно помістити
в багажник або зафіксувати, щоб уникнути рухів
через раптові зміни швидкості або напрямку.
♦
Коли пристрій не використовується, його
необхідно зберігати у сухому, добре провітрюваному та недоступному для дітей місці.
Дітям забороняється мати доступ до пристрою
в місці зберігання.
6
Міцно тримайте ручку обома руками при використанні газонокосарки.
Якщо необхідно нахилити газонокосарку, руки
повинні знаходитись у робочому положенні,
коли вона нахиляється. Тримайте обидві руки
у робочому положенні до того моменту, коли
косарка повернеться у надійне положення.
Ніколи не слухайте радіо та не використовуйте
музичний програвач з навушниками під час використання газонокосарки.
Ніколи не намагайтесь налаштувати висоту
коліс, коли двигун увімкнений або захисний
ключ знаходиться у корпусі перемикача.
Якщо газонокосарка заїла, відпустіть ручку,
щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте, доки
леза зупиняться та витягніть захисний ключ
до того, як намагатися прочистити лоток або
витягнути щось з-під пристрою.
Утримуйте руки та ноги подалі від ріжучої області.
Підтримуйте леза гострими. Завжди використовуйте захисні рукавиці при обслуговуванні лез
газонокосарки.
Якщо ви використовуєте мішок для трави (15),
часто перевіряйте його на наявність ознак
зношення та пошкодження. Якщо він надмірно
зношений, замініть його на новий з міркувань
безпеки використання.
Будьте особливо уважні, коли повертаєте газонокосарку або тягнете її до себе.
Не ставте руки або ноги біля або під газонокосарку. Постійно тримайте чистим отвір для
вивантаження.
Очистіть місце, де буде використовуватись
газонокосарка, від таких предметів, як каміння, гілки, кабелі, іграшки, кістки, тощо, які
можуть бути відкинуті лезом. Такі предмети
при зіткненні з лезом можуть спричинити тяжкі
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ушкодження людині. Знаходьтесь за ручкою,
коли двигун працює.
Не використовуйте газонокосарку босим або
у відкритому взутті. Завжди вдягайте закрите
взуття.
Не тягніть газонокосарку назад за винятком
випадків, коли це абсолютно необхідно. Завжди дивіться вниз та назад, перед та під час
пересування назад.
Ніколи не направляйте зібрані матеріали на
будь-яку особу. Уникайте звільняти контейнер біля стіни або іншої перешкоди. Зібрані
матеріали можуть відстрибнути та потрапити
в оператора. Відпустіть ручку, щоб вимкнути
газонокосарку та зупинити лезо, коли необхідно
перейти гравійне покриття.
Не використовуйте газонокосарку без мішка
для трави, захисного кожуху, заднього захисного кожуху та інших захисних пристроїв, які
повинні бути у справному стані та встановлені
на місці. Періодично перевіряйте всі захисні
кожухи та захисні пристрої, щоб упевнитися,
що вони знаходяться у нормальному робочому
стані та виконують відповідну функцію. Перед
використання замініть пошкоджені захисні
кожухи та інші захисні пристрої.
Ніколи не залишайте увімкнену газонокосарку
без нагляду. Завжди витягайте захисний ключ,
якщо газонокосарка залишається без нагляду.
Завж ди відпускайте ручк у, щоб зупинити
двигун, та чекайте повної зупинки лез, а також
витягайте захисний ключ перед очищенням
газонокосарки, знімаючи мішок для трави та витягаючи захисний пристрій викидання зібраної
трави, коли необхідно залишити газонокосарку
або перед виконанням будь-яких налаштувань,
ремонту або огляду.
Використовуйте газонокосарку лише вдень або
за умов хорошого штучного освітлення, коли всі
предмети, що знаходяться на шляху косарки,
добре видимі з місця оператора газонокосарки.
Не використовуйте газонокосарку, знаходячись
під впливом алкоголю або наркотиків, а також
якщо ви втомилися чи захворіли. Завжди будьте уважні, добре стежте за тим, що ви робите,
та використовуйте здоровий глузд.
Уникайте роботи у небезпечних місцях. Ніколи
не використовуйте газонокосарку на вологій
траві та під час дощу. Стежте за положенням
ніг, за косаркою потрібно йти, а не бігти.
Якщо газонокосарка починає занадто сильно вібрувати, відпустіть ручку, зачекайте, щоб лезо
зупинилося, та витягніть захисний ключ, а потім відразу спробуйте знайти причину вібрації.
Вібрація зазвичай є попередженням про якісь
пошкодження, див. керівництво з усунення
несправностей у випадку занадто сильної вібрації.
Завжди вдягайте відповідні засоби захисту
очей та органів дихання при роботі з косаркою.
♦
♦
♦
♦
♦
Використання будь-яких аксесуарів та приладдя, що не рекомендується використовувати з цією газонокосаркою, є небезпечним.
Використовуйте лише аксесуари, схвалені
компанією Black & Decker.
Ніколи не перенапружуйтесь при роботі з газонокосаркою. Завжди підтримуйте правильне
положенні ніг та рівновагу при роботі із газонокосаркою.
Косіть траву по схилу поперек, а не вгору або
вниз. Будьте особливо уважні при зміні напрямку скошування на схилі.
Уникайте ям, колій, ударів, каменів та інших
непомічених предметів. Нерівна поверхня може
стати причиною ковзання та падіння. Висока
трава може ховати перешкоди.
Не використовуйте косарку на вологій траві та
занадто крутих схилах. Невірне положення ніг
може стати причиною ковзання та падіння.
Не використовуйте косарку біля обривів, канав
або насипів. У таких місцях можна випадково
втратити рівновагу.
Безпека сторонніх людей
♦
♦
Цей інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) із зниженими фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, а також особами, які не мають
досвіду та знань, за винятком випадків, коли
вони працюють під наглядом або отримали відповідні інструкції щодо використання пристрою
від особи, відповідальної за безпеку.
Діти повинні знаходитись під контролем, щоб
гарантувати, що вони не будуть грати з пристроєм.
Залишкові ризики.
При використанні інструменту можуть виникнути
додаткові залишкові ризики, які можуть бути не
внесені до попереджень щодо техніки безпеки
цього керівництва. Ці ризики можуть виникнути як
результат неправильного використання, тривалого
використання, тощо.
Незважаючи на виконання всіх відповідних правил
техніки безпеки та використання пристроїв безпеки,
неможливо уникнути деяких залишкових ризиків.
Сюди належать:
♦
Травми через контакт з деталями, що рухаються/обертаються.
♦
Травми при заміні деталей, лез або аксесуарів.
♦
Травми через занадто тривале використання інструменту. При використанні будьякого інструменту протягом тривалого
періоду часу не забувайте робити регулярні
перерви.
♦
Порушення слуху.
♦
Небезпека для здоров’я через вдихання
пилу, що утворюється при використанні
інструменту (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, березою та ДВП).
7
Попереджувальні символи
♦
♦
Не заряджайте пошкоджені батареї.
В екстремальних умовах може виникнути витікання батареї. Якщо ви помітите на батареї
рідину, витріть її обережно ганчіркою. Уникайте
контакту зі шкірою.
♦
При потраплянні на шкіру або в очі виконуйте
наступні інструкції.
Попередження! Рідина батареї може призвести до
травми або пошкодження майна. У випадку потрапляння її на шкіру негайно промийте шкіру водою.
При виникненні почервоніння, болю або подразнення зверніться до лікаря. У випадку потрапляння в очі
негайно промийте великою кількістю чистої води та
зверніться по медичну допомогу.
На інструменті є наступні попереджувальні символи:
Попередження! Прочитайте ці інструкції
перед використанням.
Не залишайте інструмент під дощем та
в умовах підвищеної вологості.
Пам’ятайте про те, що леза є гострими.
Завжди витягайте захисний ключ перед
очищенням газонокосарки, зняттям мішку для трави, витягуванням захисного
кожуху викидання трави, якщо косарку
необхідно залишити на певний час або
перед виконанням будь-яких налаштувань, ремонту та огляду.
Не заряджайте пошкоджені батареї.
Зарядні пристрої
Ваш зарядний пристрій було розроблено для певного значення напруги.
Завжди перевіряйте, що джерело живлення відповідає напрузі, що вказана на табличці з паспортними
даним.
Попередження! Ніколи не намагайтесь заміняти зарядний пристрій звичайним мережним штепселем.
♦
Використовуйте зарядний пристрій
Black & Decker лише для зарядки батарей того
інструменту, з яким він продавався. Інші батареї
можуть вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.
♦
Ніколи не намагайтесь заряджати батареї, що
не підлягають зарядці.
♦
Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному
сервісному центрі компанії Black & Decker для
уникнення небезпеки.
♦
Не піддавайте батарею впливу води.
♦
Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
♦
Не розбирайте зарядний пристрій.
♦
Під час зарядки пристрій/інструмент/батарея
повинні знаходитись у добре провітрюваному
приміщенні.
Бережіться летючих об’єктів. Тримайте
сторонніх людей подалі від ріжучої поверхні.
Використовуйте засоби захисту очей
Леза продовжують обертатис я п і с л я в и м к н е н н я
двигуна.
У Директиві 2000/14/EC вказана гарантована звукова потужність.
Додаткові інструкції з техніки безпеки для
батарей та зарядних пристроїв
Батареї
♦
Ніколи не намагайтесь відкривати батарею.
♦
Не занурюйте батарею у воду.
♦
Не піддавайте батарею впливу надмірного
тепла.
♦
Не зберігайте у місцях, де температура може
перевищувати 40 °C.
♦
Заряджайте лише при температурі навколишнього середовища між 10 °C та 40 °C.
♦
Заряджайте лише за допомогою зарядного
пристрою, що надається з інструментом. Використання невідповідного зарядного пристрою
може призвести до ураження електричним
струмом або перегрівання батареї.
♦
При викиданні батарей виконуйте інструкції,
наведені в розділі „Захист навколишнього
середовища“.
♦
Не пошкоджуйте та не деформуйте батареї
шляхом проколу або удару, це може призвести
до ризику травми та пожежі.
Зарядний пристрій призначений лише для
використання в приміщенні.
Прочитайте інструкції цього керівництва
перед використанням.
Електрична безпека
Цей зарядний пристрій має подвійну ізоляцію; тому заземлення не є необхідним.
Завжди перевіряйте, що джерело живлення відповідає напрузі, що вказана на
табличці з паспортними даним. Ніколи не
намагайтесь заміняти зарядний пристрій
звичайним мережним штепселем.
♦
8
Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному
сервісному центрі компанії Black & Decker для
уникнення небезпеки.
Деталі
положення ручки в залежності від вашого зросту,
використовуйте наступну процедуру:
♦
Тримайте ручку (5) однією рукою, витягніть та
поверніть кнопку налаштування ручки (7) на
чверть кола, щоб відпустити шпильку отвору
металевої пластини.
♦
Повторіть ці дії для протилежної сторони. Тепер
ручку (5) можна перемістити на інше положенні
по висоті.
♦
Змістіть ручку в бажане положення по висоті.
♦
Потягніть та поверніть одну кнопку налаштування ручки (7) на чверть оберту, знов вставте
шпильку в отвір металевої пластини, а потім
повторіть ці дії для протилежної сторони.
Цей пристрій має всі або деякі з нижче перерахованих деталей.
1. Захисний ключ
2. Ручка
3. Ручка, що запускає пристрій
4. Кнопка контролю швидкості
5. Рукоятка
6. Задня пружинна кришка
7. Кнопка налаштування ручки
8. Болти для кріплення ручки
9. Затискач батареї
10. Важіль батареї
11. Знімна батарея
12. Кнопка мульчування за вимогою
13. Рівень висоти скошування
14. Рівень висоти скошування
15. Мішок для трави
Установка мішка для трави (мал. E і F)
♦
♦
Натягніть мішок для трави (15) на раму (17).
Прикріпіть верхні затискачі мішка для трави до
рами.
Прикріпіть два бокових затискачі до рами, після
чого прикріпіть нижній затискач.
Збирання
♦
Попередження! Перед збіркою переконайтеся, що
інструмент вимкнено та вилка витягнута з розетки.
Налаштування висоти коліс (мал. G і H)
Ваша газонокосарка оснащена системою налаштування висоти коліс One-Touch (одним дотиком) від
Black & Decker. Ця система дозволяє налаштувати
висоту всіх коліс одночасно.
Газонокосарка має шість можливих положень налаштування висоти лез (від 38 мм до 89 мм). Див.
шкалу та помітки на передній частині газонокосарки.
Помітки вказують на значення висоти зрізу трави.
Встановлене значення можна залишити на наступній раз, щоб скошувати траву на такій самій висоті.
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
♦
Підніміть або опустіть висоту скошування,
розташуйте долоню на підставці для руки (18)
і пальцями натисніть догори на рукоятку (19),
а потім утримуйте її у цьому положенні.
♦
Тримаючи рукоятку (19), підніміть або опустіть
висоту скошування за необхідності. Індикатор
висоти буде відображати поточне значення
висоти (мал. H).
♦
Коли встановлено бажану висоту скошування,
утримуйте газонокосарку лівою рукою за праву
нижню ручку та відпустіть рукоятку (19), щоб
зафіксувати значення налаштування висоти.
Примітка: Щоб переконатися в тому, що висота
скошування газонокосарки встановлена на одне
з 8 положень, натисніть на підставку для руки після
того, як рукоятка відпущена.
Розпаковування (мал. A і B)
Попередження! Небезпечна точка - щоб уникнути
затиснення, тримайте пальці подалі від місця між
ручкою та пластинами.
♦
Обережно розріжте коробку з протилежних
боків ручки та розкрийте коробку, як показано.
♦
Після цього витягніть картонні заповнювачі,
зарядний пристрій, сумку з аксесуарами та мішок для трави, а потім витягніть газонокосарку
з упаковки.
Попередження! Леза рухаються та є гострими.
Тримайте частини тіла подалі від лез.
Збирання ручки (мал. C)
Не всі інструменти, що необхідні для збирання,
входять до комплекту постачання: Регульований
ключ або ключ 1/2 дюйма (13 мм):
♦
Розташуйте ручку так, щоб отвори ручки (5)
суміщались з отворами в пластинах (16). Кнопки
налаштування ручки (7) повинні суміщатися із
верхніми отворами бокової пластини (16).
♦
Вставте болти для кріплення ручки (8) в отвори
ручки (5) та закрутіть у пластину (16). Перед затягуванням повторіть ті самі дії з іншої сторони.
♦
Надійно затягніть болти для кріплення ручки (8)
за допомогою регульованого ключа або ключа
розміром 17 дюймів (13 мм).
♦
Щоб встановити бажану висоту ручки див.
розділ „Налаштування ручки“. Не тягніть та не
використовуйте газонокосарку, якщо ручка не
закріплена надійно та безпечно.
Попередження! Небезпечна точка - щоб уникнути
затиснення, тримайте пальці подалі від місця між
ручкою (5) та пластинами (16).
Встановлення та видалення батареї
(мал. I і K)
Батарею (11) можна витягнути з газонокосарки
для зберігання/зарядки або залишити в пристрої
для зарядки.
Налаштування ручки (мал. D)
Перед витягуванням батареї:
♦
Встановіть газонокосарку на рівну поверхню.
Ваша газонокосарка оснащена функцією налаштування ручки різної висоти. Щоб налаштувати
9
♦
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
Натисніть на кнопку індикатора стану зарядки
(23).
Захисний ключ
Щоб витягнути батарею:
♦
Підніміть важіль батарейного відсіку (10), щоб
відпустити тримач батареї (9), а потім потягніть
тримач на себе, звільняючи батарею. Витягніть
батарею.
Витягуйте захисний ключ:
♦
Коли пристрій залишається без нагляду.
♦
Перед очищенням від трави.
♦
Перед перевіркою, очищенням або роботою
з пристроєм.
♦
Після зіткнення із стороннім предметом.
♦
Коли пристрій починає занадто сильно вібрувати.
Установка батареї
Перед установкою батареї переконайтеся, що
газонокосарка очищена та зарядний пристрій (20)
від‘єднаний від батареї (11).
♦
Вставте батарею в газонокосарку. (батарею
можна вставити лише однією стороною.)
♦
Закріпіть батарею у косарці за допомогою тримача (9) біля краю батареї (11) а потім натисніть
на важіль батареї (10), щоб зафіксувати його на
місці.
Вмикання та вимикання
Попередження! Леза рухаються та є гострими. Ніколи не намагайтесь змінювати спосіб використання цього перемикача та системи захисного ключа,
тому що це може призвести до серйозних травм.
Увімкнення (мал. M)
♦
Вставте захисний ключ (1) повністю в корпус
перемикача.
♦
Натисніть на кнопку (27) на боковій стороні
корпусу перемикача.
♦
Потягніть ручку (3) до рукоятки (5).
Використання
Попередження! Пристрій повинен працювати із рекомендованою швидкістю. Не перевантажуйте його.
Зарядка батареї (мал. J - L)
Вимкнення (мал. M)
♦
Щоб вимкнути газонокосарку, відпустіть ручку
(3). Коли ручка (3) повертається у вихідне положення, вона активує механізм автоматичного
гальмування. Двигун буде загальмований
електрикою, а лезо газонокосарки перестане
обертатися через 3 секунди або навіть менше.
Примітка: Зарядіть батарею перед першим використанням.
Батарею можна витягнути з косарки для зарядки
або зарядити її прямо у батарейному відсіку.
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
♦
Вирівняйте зелений (+) та білий (-) контакти та
вставте вилку зарядного пристрою (20) у штепсельний роз’єм (22) газонокосарки або витягніть
батарею та вставте вилку зарядного пристрою
(20) у штепсельний роз’єм (21) батареї.
♦
Вилку зарядного пристрою (20) можна вставити
у штепсельний роз’єм газонокосарки лише однією стороною.
♦
Вставте вилку 240 Вольт зарядного пристрою
у розетку мережі живлення (мал. L).
♦
Червоний індикатор (26) на зарядному пристрої
(24) загориться, що вказує на те, що процес
зарядки розпочався. Якщо червоний індикатор
не горить, перевірте, що контакти зарядного
пристрою вставлені вірно.
♦
Після завершення зарядки червоний індикатор
(26) потухне, та загориться зелений індикатор.
Для зарядки повністю розрядженої батареї потрібно
приблизно 16 годин. Для кращої продуктивності роботи косарки рекомендується постійно заряджати
батарею в періоди між використанням. Зарядний
пристрій з комплекту поставки розрахований на
підключення до мережі живлення у вертикальному
положенні або коли його встановлено на підлогу.
Привід змінної швидкості (мал. M)
Ваша газонокосарка оснащена приводом змінної
швидкості. Цей привід є незалежним від перемикача
леза Вкл.-Викл. Його можна використовувати, коли
лезо обертається або не обертається. Наприклад,
коли ви завершити скошування газону, ви можете
запустити цей привід, щоб довезти газонокосарку
до місця зберігання з вимкненим двигуном леза.
Увімкнення цього приводу без обертання леза:
♦
Вставте захисний ключ (1) повністю в корпус
перемикача.
♦
Потягніть ручку приводу (2) до рукоятки (5).
♦
Щоб вимкнути цей привід, відпустіть ручку приводу.
Примітка: цей привід має змінну швидкість. Ви можете обрати швидкість, переміщаючи важіль контролю швидкості (4). Коли важіль контролю швидкості
переміщається вперед, швидкість збільшується.
Коли важіль контролю швидкості переміщається
назад, швидкість зменшується.
Увімкнення цього приводу з обертанням леза:
♦
Вставте захисний ключ (1) повністю в корпус
перемикача.
♦
Натисніть кнопку (27) збоку на корпусі перемикача, потім потягніть руку леза (3) до рукоятки
(5).
Індикатор стану зарядки (мал. K)
Батарея оснащена індикатором стану зарядки. Його
можна використовувати для відображення поточного рівня зарядки батареї під час використання.
10
Встановлення мішка для трави (мал. P і Q)
♦
Утримуйте ручку леза біля рукоятки правою
рукою. Тепер притисніть ручку приводу (2) до
рукоятки (5) лівою рукою.
♦
Ви можете утримувати обидві ручки одночасно
біля рукоятки лівою рукою.
Примітка: коли ви вимикаєте привід, наприклад,
біля кінця рядка, він може тимчасово заблокуватися, якщо ви потягнете газонокосарку назад. Просто
штовхніть пристрій дещо вперед, а потім змістіть
косарку у необхідне положення.
Примітка: під час скошування іноді легше керувати
газонокосаркою біля деяких предметів, як дерева
або інші рослини, коли привід вимкнений. Косарку
можна використовувати із вимкненим приводом.
♦
♦
♦
♦
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
Відкрийте задню пружинну кришку (6) до вертикального положення та утримуйте її у відкритому стані.
Скористайтесь ручкою (29) на мішку для трави
(15) та встановіть мішок між ручками косарки.
Закріпіть гачки мішку для трави на косарці
(мал. Q).
Відпустіть кришку (6).
Примітки для оптимального
використання
Мульчування „за вимогою“ (мал. N і O)
Газони потрібно скошувати вперше навесні, коли
висота трави становить 63 - 76 мм. Скошування
занадто рано не дозволяє добре розвиватися кореневій системі трави, яка оновлюється кожної весни.
Траву, яка відростає, потрібно скошувати, коли вона
досягає висоти приблизно 63 мм.
Газонокосарка оснащена функцією On-Demand (за
вимогою), яка дозволяє за допомогою однієї кнопки
перемикати режими мульчування та збирання в мішок або викидання зібраного:
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
Не скошуйте занадто велику частину трави за один
раз, не більше 1/3 листка під час одного скошування.
Скошування занадто великої частини листа є різким
ударом по ніжному листю, що може призвести до
того, кореневій системі буде важко досягти води
під ґрунтом.
Режим викидання:
♦
Зніміть вловлювач трави.
♦
Перевірте, що задня кришка викидання добре
прикріплена до пластини.
♦
Натисніть та поверніть кнопку On-Demand, так
щоб вона вказувала на слово “DISCHARGE”
(викидання) (мал. N).
Примітка: зараз встановлено режим викидання
з задньої сторони. Скошена трава буде викидатися
з-під закритої кришки на газон.
Скошуйте газон, коли він сухий, щоб уникнути
роботи на вологій траві. Якщо у вас є можливість,
скошуйте траву після обіду, не лише тому що трава
стає сухою, але й тому, що місце зрізу листя не
буде піддаватися впливу занадто інтенсивного
сонячного світла.
Режим збирання в мішок:
♦
Встановіть мішок для збирання трави.
♦
Перевірте, що задня кришка викидання добре
прикріплена до верхнього вловлювача трави.
♦
Натисніть та поверніть кнопку On-Demand, так
щоб вона вказувала на слово “BAG” (мішок)
(мал. N).
Примітка: зараз встановлено режим збирання
трави в мішок. Щоб перейти в режим викидання
на цьому етапі, просто зніміть вловлювач трави.
Тримайте лезо косарки гострим. Це покращує
продуктивність роботи косарки та вигляд газону
після скошування. Затуплене лезо лише пошкоджує
листя трави. Це заважатиме здоровому росту газонної трави та збільшує ймовірність захворювання
рослини. Якщо кінчики трави пошкоджуються, вони
набувають коричневого відтінку, що робить газон
менш привабливим. Крім того, затуплене лезо може
призвести до витягування молодого насіння трави.
Намагайтесь скошувати газон на однаковій висоті.
Хоча іноді необхідно змінювати висоту скошування, наприклад, при зміні сезонів, однакова висота
скошування створює більш привабливий газон
з меншою кількістю бур’янів. Необхідно скошувати
газон частіше в періоди швидкого росту. Часте
скошування гарантує, що на газоні не буде видно
нижню менш привабливу траву.
Режим розпушування ґрунту:
♦
Щоб перейти до режиму розпушування, натисніть та поверніть кнопку On-Demand, так
щоб вона вказувала на слово “MULCH” (розпушування) (мал.О). Зараз встановлено режим
розпушування ґрунту.
Примітка: якщо важко поверну ти кнопку OnDemand, можливо, потрібно очистити лоток.
♦
Відпустіть ручку леза, щоб вимкнути газонокосарку, та зачекайте повної зупинки леза. Потім
витягніть захисний ключ та батарею.
♦
Відкрийте задню кришку та очистіть лоток від
сміття, яке може там накопичуватись. Також за
необхідності очистіть нижню частину лотка.
Якщо трава виросла занадто високою, наприклад,
під час вашої відпустки, скосіть її на одне-два
положення вище, ніж звичайно. Під час другого
скошування встановіть звичайну висоту скошування, що поверне газону його нормальний вигляд.
Зміна висоту скошування - це дуже простий процес
з функцією налаштування висоти коліс One Touch
від Black & Decker, яка дозволяє одночасно змінити
висоту всіх коліс.
11
Якщо газонокосарка починає занадто сильно вібрувати:
♦
Відпустіть ручку (3) негайно, щоб вимкнути
газонокосарку, та витягніть захисний ключ (1) і
батарею (11).
♦
Спробуйте встановити причину вібрації. Вібрація є попередженням про проблему. Не
використовуйте косарку до її перевірки. Див.
керівництво з усунення несправностей у цьому
документі.
Примітка: завжди відпускайте ручку, щоб вимкнути
косарку, та витягайте захисний ключ, якщо косарка
залишається без нагляду протягом певного часу.
Наступні рекомендації допоможуть отримати
оптимальну продуктивність та термін роботи бездротової косарки:
Уповільнюйте скошування в місцях, де трава
♦
особливо висока та густа.
♦
При розпушуванні ґрунту уникайте скошування
більше 38 мм трави за раз.
♦
Уникайте скошування вологої трави.
♦
Часто косіть газон, особливо в періоди швидкого росту.
Примітка: рекомендується заряджати газонокосарку після кожного використання. Часта зарядка не
шкодить батареї, це гарантуватиме повний заряд
батареї для роботи.
Навесні та восени, а також після перерви в графіку
скошування, трава стає вищою та густішою. Якщо
двигун уповільнюється постійно під час скошування,
спробуйте встановити більшу висоту скошування.
Занадто сильне навантаження двигуна може призвести до нерівномірного скошування, швидшої
розрядки батареї та перевантаження двигуна та
його зупинки.
Існує три способи покращення вигляду вашого
газону: Часто змінюйте напрямок скошування;
скошуйте газон по горизонталі на схилі; (це також
більш безпечно) та не забувайте про перекриття
однієї доріжки скошування іншою.
Завжди скошуйте газон так, щоб обрізки трави потрапляли на скошений газон. Це дозволить газону
виглядати свіжим, уникаючи накопичення скошеної
трави та появи коричневого відтінку від сухої трави.
Це також зберігає заряд батареї, що гарантує отримання максимальної продуктивності бездротової
газонокосарки Black & Decker.
Восени та навесні, коли трава вища та густіша,
можна використовувати газонокосарку не з повністю зарядженою батареєю (коли горить зелений
індикатор зарядки). Це дозволить зрізати траву
на невелику висоту, хоча це не рекомендується
робити часто. Батарея та газонокосарка працюють
набагато краще, коли батарея повністю заряджена.
Рекомендації щодо мульчування
Рекомендації щодо скошування
При мульчуванні косарка розрізує обрізки трави
на маленькі шматочки та розподіляє їх по газону.
За нормальних умов, розрізана трава швидко розкладеться та стає добривом для газону.
Рекомендації щодо оптимального мульчування:
♦
Уникайте скошування вологої трави. Волога
трава може збиватися та заважати мульчуванню, а також це може призвести до скорочення
терміну використання. Найкраще косити траву
після обіду, коли вона суха, а скошена ділянка
не буде піддаватися занадто сильному впливу
сонця.
♦
Для досягнення найкращого результату мульчування встановіть таку висоту скошування,
щоб зрізати приблизно одну третину висоти
трави, в ідеалі не більше 38 мм за раз. Якщо
газон занадто високий, можливо, потрібно
встановити більшу висоту скошування, щоб
зменшити зусилля на штовхання косарки та
уникнути перевантаження двигуна.
♦
Якщо мульчування йде дуже важко, рекомендується спочатку зрізати траву з великими значенням висоти зрізання, а потім скосити ще раз
на бажану висоту, або скошувати на невеликій
висоті, але повільніше.
Для оптимальної продуктивності роботи тримайте
корпус косарки вільним від трави, що накопичується:
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, та зачекайте повної зупинки леза.
♦
Витягніть захисний ключ (1) та батарею (11),
а потім поверніть газонокосарку на бік.
Примітка: завжди оглядайте місце, де буде використовуватись газонокосарка, та видаляйте всі
камені, гілки, кабелі та інше сміття, яке може перешкоджати роботі леза, що обертається.
♦
Косіть траву по схилу поперек, а не вгору або
вниз. Будьте особливо уважні при зміні напрямку скошування на схилі. Не скошуйте траву
на занадто крутому схилі. Завжди стежте за
положенням ніг.
♦
Відпускайте ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку при переході через засипані гравієм
доріжки, тому що каміння може бути відкинуте
лезом, що обертається.
♦
Встановіть найбільше значення висоти скошування, коли необхідно скосити нерівну
поверхню або високі бур’яни. Скошування
занадто великої частини трави за один раз
може призвести до перевантаження двигуна та
зупинки косарки. Див. керівництво з усунення
несправностей.
Якщо під час скошування використовується мішок
для трави (15) в період швидкого росту трави, трава
може накопичуватись біля отвору викидання трави.
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку та витягніть захисний ключ (1).
♦
Зніміть мішок для трави (15) та струсіть траву
в мішок.
♦
Очистіть траву або сміття біля отвору викидання трави.
♦
Встановіть мішок для трави на місце (15).
12
♦
Поверніть газонокосарку на бік.
Попередження! Використовуйте захисні рукавиці
та відповідні засоби захисту очей. Будьте обережні
з гострими краями леза.
♦
Встановіть дощечку (32) та зніміть гайку з фланцем (30) за допомогою гайкового ключа 19 мм
(31) (мал. R).
♦
Зніміть квадратну металеву шайбу (37), квадратну пластикову шайбу (33) та лезо (34)
(мал. S). Перевірте ущільнювач леза (35) на
пошкодження та замініть його за необхідності.
При установці леза переконайтесь, що сторона
леза, що обрізує траву, буде дивитися донизу,
коли косарка повернеться до свого нормального
положення.
♦
Після установки леза встановіть ущільнювач
леза (35) на лезо, щоб піднятий край відповідав
краям леза (34).
♦
Встановіть шайбу леза (36), щоб вона знаходилась між піднятими краями на іншій стороні
ущільнювача леза (35). Не забудьте вирівняти
поверхні в отворі шайби (36) з поверхнями пазу,
повертаючи лезо та ущільнювач разом, якщо
це необхідно.
♦
Встановіть дощечку (32), щоб запобігти обертанню леза (мал. R).
♦
Встановіть гайку з фланцем (30) так, щоб її
фланець знаходився біля квадратної металевої шайби (37), та затягніть її.
♦
Скористайтесь тупим шкребком, щоб видалити
траву, що накопичується біля леза. Будьте
обережні з гострими краями леза. Очищуйте
лезо частіше при скошуванні густої трави та
очищуйте після кожного використання.
Певні види трави та її стан можуть вимагати другого мульчування газону для ретельного розподілу
трави по всій ділянці.
При другому скошуванні рекомендується направляти косарку перпендикулярно (поперек) до
напрямку першого скошування, але не змінюйте
напрямок скошування, якщо косарка буде рухатися
вниз по схилу.
♦
Змінюйте напрямок скошування щотижня. Це
дозволить зробити ваш газон блискучим.
Технічне обслуговування
Ваш пристрій виробництва компанії Black& Decker
призначений для роботи протягом довгого часу
з мінімальним обслуговуванням. Довга задовільна
робота інструменту залежить від відповідного обслуговування інструменту/пристрою та регулярного
очищення. Ваш зарядний пристрій не вимагає технічного обслуговування, лише необхідно проводити
регулярне очищення.
Попередження! Перед виконанням будь-якого
технічного обслуговування інструменту зі шнуром
живлення або без нього:
♦
Вимкніть інструмент та відключіть його від
мережі живлення.
♦
Або вимкніть інструмент та витягніть батарею
з нього, якщо ваш пристрій/інструмент має
окремий акумуляторний блок.
♦
Або повністю розрядіть батарею, якщо пристрій
має вбудований акумулятор, а потім вимкніть
інструмент.
♦
Відключіть зарядний пристрій від розетки перед
очищенням. Ваш зарядний пристрій не вимагає
технічного обслуговування, лише необхідно
проводити регулярне очищення.
♦
Рег улярно очищуйте вентиляційні отвори
інструменту та зарядного пристрою, використовуючи м’яку щітку або суху ганчірку.
♦
Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи вологу ганчірку. Не використовуйте
абразивні очищувачі та засоби, що містять
розчинники.
♦
Регулярно використовуйте тупий шкребок
для видалення трави та бруду з під захисного
кожуху.
Загострення леза (мал. T)
Для оптимальної продуктивності роботи тримайте
лезо гострим. Затуплене лезо скошує погано скошує
та мульчує траву.
Попередження! Завжди витягайте захисний ключ.
Попередження! Використовуйте відповідні засоби
захисту очей при зніманні, загостренні та встановленні леза.
Двічі загострюйте лезо протягом сезону скошування
трави, цього має бути досить за нормальних умов
використання. Пісок призводить до швидкого затуплення леза. Якщо ваш газон посаджений на піщаному ґрунті необхідно загострювати лезо частіше.
♦
Негайно замінюйте зігнене або пошкоджене
лезо.
Загострення леза:
♦
Переконайтесь, що лезо вирівняне.
♦
Загострюйте лезо, зберігаючи початковий кут
загострення.
♦
Загострюйте краї з обох боків леза, знімаючи
однакову кількість металу з кожного краю.
Знімання та встановлення леза (мал. R і S)
Загострення леза в лещатах (мал. T)
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, та зачекайте повної зупинки леза.
♦
Витягніть захисний ключ (1) та батарею (11),
а потім поверніть газонокосарку на бік.
♦
Зніміть лезо (34) з косарки, див. інструкції щодо
знімання та установки леза.
Попередження! Використовуйте відповідні засоби
захисту очей та захисні рукавиці, а також будьте
Попередження! Не торкайтесь леза до моменту
витягнення захисного ключа та повної зупинки леза.
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, зачекайте зупинки леза та витягніть
захисний ключ (1).
♦
Зробіть дерев’яну дощечку (розміром приблизно 50 мм x 100 мм x 600 мм), яку можна
використовувати, щоб лезо не поверталось під
час витягування гайки за фланцем.
13
Зберігання протягом сезону, коли косарка
не потрібна
уважні, щоб не порізатися гострими краями леза.
♦
Встановіть лезо (34) у лещата.
♦
Ретельно заточіть краї леза дрібним напильником або точильним каменем, зберігаючи кут
загострення леза.
♦
Перевірте баланс леза, див. інструкції щодо
балансування леза.
♦
Встановіть лезо (34) на косарку та добре затягніть його, див. інструкції щодо знімання та
установки леза.
У теплому кліматі для оптимальної продуктивності
роботи рекомендується підтримувати батарею постійно зарядженою.
Батарею можна зберігати з зарядним пристроєм відключеним від мережі живлення, якщо виконуються
наступні умови.
♦
Батарея повністю заряджена перед зберіганням.
♦
Середня температура зберігання становить
менше 10°C (50°F).
Балансування леза (мал. U)
♦
Перевірте баланс леза, встановивши центральний отвір леза на цвях або круглу викрутку, що
закріплено в лещатах горизонтально. Якщо
один з країв леза можна повернути донизу,
обробіть цей край леза напильником, доки лезо
не буде збалансовано.
Захист навколишнього середовища
Окреме збирання. Цей продукт не можна
викидати разом зі звичайним побутовим
сміттям.
Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми
Black & Decker має бути замінено, або він вам
більше не потрібний, не викидайте його на смітник
побутового сміття. Зробіть цей виріб доступним для
спеціального збирання.
Змащування
Пристрій не вимагає змащування. Не змащуйте колеса. Вони оснащені пластиковими підшипниками,
що не вимагають змащування.
Очищення
♦
♦
♦
♦
♦
Окремий збір використаних виробів та
упаковки дозволяє повторно переробляти
та використовувати матеріали. Переробка
повторно використовуваних матеріалів
допомагає попередити забруднення навколишнього середовища та зменшує
потребу в сировині.
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, та зачекайте повної зупинки леза.
Витягніть захисний ключ (1).
Використовуйте лише м’який мильний розчин
та вологу ганчірку для очищення косарки.
Використовуйте тупий шкребок для очищення
від обрізків трави, що накопичуються під косаркою.
Після кількох використань перевіряйте затягування всіх з’єднань.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окремий збір електричного обладнання в муніципальних
місцях для збору сміття або продавцями при покупці
нового обладнання.
Запобігання корозії
Компанія Black & Decker має можливість для збору
та переробки продуктів власного виробництва після
закінчення їхнього терміну служби. Щоб скористатися цією послугою, поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані
продукти за наш рахунок.
Добрива та інші хімічні з’єднання, що використовуються в саду, містять речовини, що можуть
збільшити ймовірність корозії металу. Якщо ви
скошуєте траву у місцях, де використовуються добрива та інші хімічні речовини, необхідно відразу
після скошування очистити косарку:
♦
Відпустіть ручку (3), щоб вимкнути газонокосарку, та зачекайте повної зупинки леза.
♦
Витягніть захисний ключ (1).
♦
Протріть всі зовнішні поверхні вологою ганчіркою.
Ви можете знайти місцезнаходження найближчого
до Вас сервісного центру, зв’язавшись з місцевим
офісом компанії Black & Decker за адресою, вказаною в цих інструкціях. Крім того, список офіційних
сервісних центрів компанії Black & Decker з усіма
подробицями нашого післяпродажного обслуговування та контактною інформацією міститься
в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com.
Транспортування та зберігання
Попередження! Лезо, що обертається, може
спричинити серйозні травми. Відпустіть ручку, щоб
вимкнути газонокосарку, та витягніть захисний ключ
перед підніманням, транспортуванням або зберіганням косарки. Зберігайте її у сухому приміщенні.
Примітка: Косарку легше піднімати, якщо спершу
витягнути батарею. Не використовуйте фіксатор
для підйому косарки.
Батареї
В кінці їхнього строку служби викиньте
батареї, не забуваючи про навколишнє
середовище:
♦
♦
14
Батарея повинна бути повністю розряджена,
потім витягніть її з інструменту.
Батареї типів NiCd (нікель-кадмієві), NiMH
(нікель-металогідридні) та Li-Ion (літієво-іонні)
♦
♦
Заява про відповідність ЄС
підлягають переробці. Помістіть батарею у відповідну упаковку, щоб запобігти замиканню
контактів. Віднесіть їх у будь-який офіційний
сервісний центр або на місцеву переробну
станцію.
Не замикайте контакти батареї.
Не викидайте батареї у вогонь, це може призвести до травми або вибуху.
ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДИРЕКТИВА ПРО ШУМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПОЗА
ПРИМІЩЕННЯМИ
GRC4736SD
Компанія Black & Decker заявляє, що продукти,
описані в розділі „Технічні дані“ відповідають:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
Технічні дані
GRC4736SD H 1
Вхідна напруга
В (постійний струм) 36
Швидкість
без навантаження
хв.-1 3300
Вага
кг 4,1
Батарея
Напруга
Ємність
Тип
2000/14/EC, газонокосарка, L ≤ 50 см, Додаток VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, ED
Arnhem
Нідерланди
Ідентифікаційний № уповноваженого органу: 0344
Рівень акустичної потужності відповідно до 2000/14/
EC
(Стаття 12, Додаток III, L ≤ 50 см):
LWA (заміряна звукова потужність) 93 дБ(A), похибка
(K) = 2 дБ(A)
LWA (гарантована звукова потужність) 95 дБ(A), похибка (K) = 2 дБ(A)
A1236
В (постійний струм) 36
Ампер-годин 12
Свинцево-кислотний
Зарядний пристрій
Вхідна напруга В (змінний струм)
Вихідна
напруга
В (постійний струм)
Струм
мА
Приблизний час першої
зарядки
годин
Ці продукти також відповідають Директиві 2004/108/
EC і 2011/65/EU. Д ля отримання додаткової
інформації, будь ласка, зверніться до компанії
Black & Decker за наступною адресою або прочитайте інформацію на зворотній стороні цього
керівництва.
905521** тип 1
220 - 240
36
800
Нижчепідписаний несе відповідальність за упорядкування файлу технічних характеристик та робить
цю заяву від компанії Black & Decker.
16
Значення вібрації при навантаженні на руку відповідно до EN 786:
= < 2,5 м/с2, похибка (K) = 1,5 м/с2.
Кевін Хьюіт (Kevin Hewitt)
Віце-президент
з глобальних розробок
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобританія
01-10-2009
LpA (звуковий тиск) 79 дБ (A)
похибка (K) = 2 дБ(A)
15
БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
6.
6.1.
гарантійні умови
6.1.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
6.1.2.
Вітаємо Вас з покупкою високоякісного
виробу компанії Black & Decker та висловлюємо Вам свою вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота цього виробу на протязі
всього терміну експлуатації є предметом
особливої турботи наших сервісних
служб. У випадку виникнення будь-яких
проблем в процесі експлуатації виробу
ми рекомендуємо Вам звертатися лише
до авторизованих сервісних організацій,
адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися
в магазині.
Наші сервісні центри – це не тільки кваліфікований ремонт, але и широкий вибір
запчастин та аксесуарів.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності та справності за Вашої
присутності, наявності інструкції з експлуатації та заповненого Гарантійного талону
на українській мові. За умови відсутності у
Вас правильно заповненого Гарантійного
талону ми будемо вимушені відхилити
Ваші претензії щодо якості цього виробу.
Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо просимо Вас перед початком
роботи з виробом уважно ознайомитись
з інструкцією щодо його експлуатації.
Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення цього виробу.
2.
Правовою основою даних гарантійних
умов є діюче Законодавство та, зокрема,
Закон ”Про захист прав споживачів”.
3.
Гарантійний термін на даний виріб
складає 24 місяці та починається з дня
продажу через роздрібну торгову мережу.
У випадку усунення недоліків виробу гарантійний термін подовжується на період,
протягом якого виріб не використовувався.
4.
Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений у відповідності до
Закону ”Про захист прав споживачів”).
5.
Наші гарантійні зобов’язання поширюються тільки на несправності, виявлені
протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими та конструктивними
факторами.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.2.
6.3.
6.4.
Гарантійні зобов’язання не поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем вказівок
інструкції з експлуатації виробу.
Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім ударним або іншим впливом.
Використання виробу в професійних цілях
та об’ємах, в комерційних цілях.
Застосування виробу не за призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливому атмосферному та інших
зовнішніх впливах на виріб, таких як
дощ, сніг, підвищена вологість, нагрів,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі параметрам,
вказаним на інструменті.
Використання аксесуарів, витратних
матеріалів та запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.
Проникнення всередину інструменту
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, які супроводжують використання інструменту
за призначенням, наприклад, стружки,
опилки та ін.
На інструменти, що були відкриті, піддані
ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
На приналежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як, приводні
ремені, вугільні щітки, ножі, та ін.
На несправності, які виникли в результаті
перевантаження інструменту, що призвело до виходу з ладу електродвигуна або
інших вузлів та деталей. До безумовних
ознак перевантаження виробу належать,
зокрема: поява кольорів мінливості,
деформація або оплавлення деталей та
вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції дротів електродвигуна під
впливом високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 р.
zst00179929 - 23-05-2012
16
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
BLACK & DECKER
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Україна, 04073, м. Київ,
вул. Сирецька, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть Black & Decker постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.blackanddecker.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спраýны і поýнасцю укамплектаваны тавар атрымаý(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тұзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Тузатилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушының қолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising