DE9000 | DeWalt DE9000 CHARGER instruction manual

522101-87 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DE9000
3
2
1
A
2
B
3
AKKUMULÁTORTÖLTŐ
DE9000
Szívből gratulálunk
Elektromos biztonság
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DeWalt
cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú
évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és
innováció tette a DeWaltot a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a töltő adattábláján feltüntetettnek!
Műszaki adatok
Hosszabbító kábel használata
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor feszültség
Töltés áramerősség
Töltési idő
Súly
Az Ön DEWALT töltőkészüléke EN 60335
szabvány szerint kettősszigetelésű,
ezért a földelés nem szükséges.
Csak elkerülhetetlen esetben használjon
hosszabbító kábelt. Ha hosszabbító kábel
használata szükséges, úgy használjon egy
arra jóváhagyott hosszabbító kábelt, ami
megfelel a töltő felvett teljesítményének (lásd
a műszaki adatoknál). A minimális kábelér 0,5
mm2; a maximum hossz 30m. Ha kábeldobon
lévő hosszabbító kábelt használ, mindig teljes
hosszában tekercselje le az üzembe helyezés
előtt.
DE9000
VAC 230
VDC 36
A 3,0
perc 60
kg 0,9
Biztosítékok:
Hálózati biztosító legkisebb értéke 230V
készülékeknél
10 Amper
Használati utasítás
A kezelési utasításban a következő szimbólumok
szerepelnek:
Mindig tartsa be a biztonságtechnikai
előírásokat és az idevonatkozó
rendszabályokat.
Mindig tartsa be a kezelési utasítás
biztonságtechnikai rendelkezéseit,
így elkerülheti a személyi sérülés,
a t ű z v e s z é l y, é s a k é s z ü l é k
károsodásának lehetőségét.
Az akkumulátor töltése (A és B ábra)
A töltés megkezdése előtt mindig ellenőrizze
a töltőkészülék áramellátását. Ha az áramellátó
rendszert rendben találta, de az akku mégsem
töltődik fel, vigye a készüléket a legközelebbi
DEWALT szakszervizbe. Töltés alatt az akku
és a töltőkészülék felmelegedhet. Ez normális
jelenség, nem hibára utaló jel.
Elektromos áramütés veszélye.
A csomagolás tartalma
A csomagolás a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátortöltő
1 Kezelési utasítás
Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti, és
40°C fölötti környezeti hőmérsékleten.
Az ajánlott töltési hőmérséklet:
körülbelül 24°C.
• A készülék üzembe helyezése elõtt alaposan
olvassa át a kezelési utasítást, és legyen
tisztában a készülék működésével.
• Az akkumulátor (3) töltéséhez helyezze
az ábra szerint a töltőkészülékbe (1),
és csatlakoztassa a töltőt a hálózati
áramforrásra.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen
beilleszkedjen a töltőbe. A töltés alatt az
akkumulátor töltöttségi állapotának megfelelően
a piros töltés kijelző (2) villogni fog.
• H a a t ö l t é s b e f e j e z ő d i k a v i l l o g á s
folyamatosra vált át minden kijelzőn. Az
akkumulátor ekkor teljesen fel van töltve.
Leírás (A ábra)
Az Ön DE9000 töltőjét D EWALT Li-Ion 36
V 2,2 Ah akkumulátorok töltésére terveztük
(DE9360).
1. Töltő
2. Töltés kijelző (piros)
3. Akkumulátor
4
•
•
•
•
bekapcsolja a lehűlés/melegedés késleltetőt,
azaz felfüggeszti a töltést, amíg az akku
eléri a megfelelő hőmérsékletet. Miután
az akkumulátor lehűlt vagy felmelegedett,
a készülék automatikusan töltőüzemre vált
át. Ez a funkció biztosítja az akku maximális
élettartamát.
A töltő automatikusan átvált kiegyenlítő
üzemmódra.
Az akkut bármikor kiveheti a töltőből, vagy
korlátlan ideig benne is hagyhatja.
Ha a piros kijelző gyorsan villog, akkor
valamilyen töltési probléma áll fenn.
Helyezze be az akkut még egyszer,
vagy próbálkozzon egy másik akkuval.
Ha az új akku sem töltődik, akkor vigye
a töltőkészüléket egy hivatalos DeWalt
márkaszervizbe ellenőrzésre.
Ha a piros kijelző gyorsan villog, egy rövid
villanást követve egy hosszabb villanással,
akkor töltőben valamilyen probléma áll
fenn. Vigye a töltőkészüléket egy hivatalos
DeWalt márkaszervizbe.
Amikor a töltőkészüléket egy generátorról
vagy inverterről üzemelteti, előfordulhat,
hogy a töltés kijelző lámpa (2) kettőt
villan, aztán kialszik, majd ez a ciklus
ismétlődik. Ez a jelenség az áramforrás
átmeneti zavarára utal. A töltőkészülék
automatikusan ismét a normál üzemre
kapcsol át.
Teljes kisülés elleni védelem
Az akkumulátor védve van a teljes kisülés ellen,
ha a készülékben van.
Karbantartás
Az Ön DeWalt töltőkészüléke minimális
karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra
lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Tisztítás
• Áramtalanítsa a töltőkészüléket, mielőtt
letisztítja a házát egy puha ronggyal.
• Tartsa a töltő levegőréseit tisztán,
biztosítsa, hogy mindig nyitottak legyenek;
és rendszeresen tisztítsa meg a házat egy
puha ronggyal.
Töltési folyamat (B ábra)
Az alábbi táblázat mutatja az akkumulátor
töltöttségi szintjét.
Töltöttségi állapot
1 lámpa villog
<33%
1 lámpa villog, 1 lámpa ég folyamatosan 33-66%
1 lámpa villog, 2 lámpa ég folyamatosan 66-99%
3 lámpa ég folyamatosan
100%
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Automatikus felfrissítés
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az automatikus felfrissítő üzemmód
kiegyenlíti, vagy egyensúlyba
hozza a különálló cellákat az
akkumulátorban, és így azok újra
elérik csúcskapacitásukat. Az akkukat
érdemes felfrissíteni hetente, vagy ha
az akku teljesítménye csökkenőben van.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
• Az akkumulátor felfrissítéséhez, helyezze
a megszokott módon a töltőbe. Hagyja az
akkumulátort 8 órán keresztül a töltőre
csatlakoztatva.
Lehűlés/Melegedés késleltetés
Ha a töltőkészülék azt érzékeli, hogy az
akkumulátor
túl meleg vagy túl hideg, automatikusan
5
ugyanabba a zsebébe az akkut,
amelyben kulcs van).
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
• Az akkufolyadék folyékony organikus
karbonátok és lítium sók keveréke, amely
káros hatású. Ha az oldat a bőrével
érintkezne, öblítse azonnal bő vízzel.
Ha az oldat a szemébe jutna, öblögesse
legalább 15 percig hideg vízzel, majd rögtön
forduljon orvoshoz.
• A nyitott akkucellák tartalma légzési
nehézséget okozhat. Azonnal menjen friss
levegőre. Ha a tünetek még ezek után is
fennállnak, azonnal forduljon orvoshoz.
DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor
száraz és tiszta legyen, mielőtt a töltőre
csatlakoztatja.
• Soha ne szállítsa a töltőt a hálózati
kábelénél fogva. Soha ne a kábelnél fogva
húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból. Tartsa
a hálózati kábelt távol hőtől, olajtól és éles
szélektől.
• A sérült vagy hibás hálózati csatlakozó
kábelt csak szakszervizben cseréltesse
le. Soha ne próbálkozzon semmilyen
javítással önállóan.
• N e t e g y e k i a t ö l t ő k é s z ü l é k e t
nedvességnek.
• Soha ne kísérletezzen nedves akkumulátort
tölteni a töltővel.
• Soha ne kísérletezzen az akkumulátor
felnyitásával.
• Csak a kezelési utasításban jelzett műszaki
adatokkal rendelkező akkumulátorokat
használja a készülékkel és a töltővel.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető
akkumulátorok töltésével.
• A tönkrement akkuról gondoskodjon
a "Környezetvédelem" fejezetben leírtak
szerint.
• Ha nem használja, a töltőt és az akkumulátort
tartsa száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen.
Újratölthető akkumulátorok
A D E WALT akkumulátorok sokszor
újratölthetők. Az akkuk technikai
élettartamának végén, vegye
figyelembe a környezetvédelem, és
a szakszerű elhelyezés szempontjait:
• Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
• A Lítium Ion akkuk újrahasznosíthatók.
Kérjük, vigye az akkut a legközelebbi DEWALT
szervizbe vagy a helyi begyűjtőhelyre. Az
összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják,
vagy a környezetvédelmi előírások betartása
mellett megsemmisítik.
Biztonságtechnikai előírások
A töltő használatakor mindig tartsa be az
alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat,
így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés és a személyi sérülések lehetőségét.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a gép üzembe helyezése előtt.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a készülékkel kapcsolatos
összes információnak!
Ez a töltő megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. A veszély megelőzése
érdekében, elektromos készülékek javítását,
csak a szakszerviz végezheti.
Szállítás
A D E WA LT L í t i u m I o n a k k u m u l á t o r o k
megfelelnek a szükséges vizsgálatoknak, UN
Manual of Tests and Criteria (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Part III, Alfejezet 38.3) szerint, ahogy
ajánlott az UN Javaslatai Veszélyes Áruk
Szállítása fejezetnek megfelelően:
- Az akkumulátorok hatékonyan vannak
Tűzveszély! Rövidzárlat okozásának
veszélye miatt kerülje, hogy
fémes tárgyak az akku pólusaival
érintkezzenek. A tűzveszély mellett
az akku is károsodhat. (pl.: ne tegye
6
-
-
védve belső túlnyomás és rövidre zárás
ellen.
Megfelelő mérések állnak
rendelkezésre a kényszer repesztés és
veszélyes ellenirányú áram gátlására
vonatkozóan.
A megfelelő lítium tartalom az
idevonatkozó határérték alatt van.
Akkumulátor probléma.
Az elhasznált akkumulátorokat
a környezetvédelmi előírások
betartása mellett semmisítse
meg.
A DEWALT Lítium Ion akkumulátorok kivételt
képeznek a nemzeti és nemzetközi szabályokban
veszélyes árura vonatkozó alkalmazás alól. Bár,
ezek a szabályok lényegessé válnak, ha nagy
mennyiségű akkumulátort egyben szállítanak.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorokat
a veszélyes áruk szabályozása szerint
csomagolja be, a rövidre zárás megelőzése
fejezet szerint.
Soha ne dobja tűzbe az
akkumulátort.
Csak megfelelő DEWALT töltővel
töltse az akkumulátort.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
A töltőn és az akkumulátoron lévő jelzések
A használati utasításban szereplő piktogramokon
kívül, a töltőn és az akkumulátoron a következő
piktogramok lehetnek:
DE9000
DEWALT tanúsítja, hogy ezek a készülékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
2002/95/EC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 és
EN 61000-3-3.
Használat előtt olvassa el figyelmesen
a kezelési utasítást.
A töltési idővel kapcsolatban olvassa el
a műszaki adatokat.
Ezt az egységet csak akkor szabad üzembe
helyezni, ha a szerszám, amellyel ezt a töltőt
együtt használja, megfelel a 98/37/EEC
számú műszaki irányelvnek (az elektromos
szerszámon rajta kell lennie a CE jelölésnek).
Ne hagyja szabadban a készüléket,
óvja az esőtől. Ne használja nyirkos,
nedves környezetben.
Elektromosan vezető tárggyal ne
nyúljon a készülékbe.
To v á b b i i n f o r m á c i ó é r t , k é r j ü k , l é p j e n
kapcsolatba a DEWALTtal az alábbi címen,
vagy a Magyarországi Képviselettel.
Soha ne töltsön sérült akkumulátort.
Soha ne használjon sérült töltőt.
+40 ˚c
+4 ˚c
Műszaki és Termékfejlesztési Igazgató
Horst Großmann
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Az akkut csak 4-40°C közötti
környezeti hőmérsékleten töltse.
A sérült hálózati kábelt azonnal
cserélje ki.
Töltő probléma.
7
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00194040 - 09-01-2013
8
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
9
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising