KS1600LK | Black&Decker KS1600LK CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-38 HU
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS1400L
KS1401L
KS1500L
KS1501L
KS1600L
2
3
MAGYAR
Rendeltetés
e.
A Black & Decker körfűrész fa és faipari termékek vágására alkalmas. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa. Az „elektromos
szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az
ellenőrzést a szerszám fölött.
c.
d.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés használata, például
a porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő, csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy
az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
c.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállítást végezne
rajta, tartozékot cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának
veszélyét.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik
el; és ne engedje, hogy azt olyan személyek
használják, akik a szerszám használatát és
ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
d.
e.
f.
g.
h.
Minden fűrészre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése:
•
a visszarúgás a gép hirtelen reagálása a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására, ami a nem megfelelően ellenőrzött
fűrésznek a munkadarabról a kezelő irányába
történő elmozdulását okozza;
•
ha a tárcsa becsípődik, beragad az összezáródó
vágatba, a tárcsa leáll, és a motor reakciója a készüléket nagy sebességgel a kezelő irányába löki;
•
ha a tárcsa elgörbül, vagy elmozdul a helyes irányból a vágás során, a tárcsa fogai a fa felszínébe
vágódnak, a fűrésztárcsa kiugorhat a vágatból
a kezelő irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának, illetve
a helytelen munkamódszerek és munkakörülmények
következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések
betartásával elkerülhető:
a. Mindkét kezével folyamatosan erősen markolja
a fűrészt, és karját úgy tartsa, hogy ellen tudjon
állni a visszarúgó erőknek. Úgy helyezkedjen,
hogy a fűrésztárcsa valamelyik oldalán álljon,
de ne egyvonalban vele. A visszarúgás hatására
a fűrészgép hátrafelé mozdul, de a visszarúgó
erőket a kezelő uralni tudja a megfelelő óvintézkedések megtételével.
b. Amikor a fűrésztárcsa beszorul vagy bármilyen
okból félbe hagyja a vágást, engedje el a kapcsológombot, és tartsa a fűrészt mozdulatlanul
az anyagban, amíg a tárcsa teljesen le nem áll.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos
működését.
Az elektromos szerszámokra
vonatkozó további speciális biztonsági
utasítások
Fi g ye l m e z t e t é s! Tová b b i b i z t o n s á g i
figyelmeztetések fűrészekhez
a.
b.
A vágási mélységet a munkadarab vastagságához igazítsa. A munkadarab alatt kevesebb, mint
egy teljes fognyi látszódjon ki a fűrésztárcsából.
Soha ne tartsa azt a darabot, amit vág a kezében vagy a térdén. Rögzítse a munkadarabot
szilárd felületre. Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert így lehet minimalizálni a testi
sérülés, a tárcsa megszorulás és a gép ellenőrizhetetlenné válásának veszélyét.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket
vagy a készülék saját kábelét vághatná el. Az
„élő“, elektromos áram alatt lévő vezeték elektromossá teheti a szerszám csupasz fémfelületeit is,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
Szálirányú vágás esetén mindig használjon
hasító korlátot vagy egyenes szélvezetőt. Ezzel
javítja a vágás pontosságát és csökkenti a tárcsa
megszorulásának veszélyét.
Mindig megfelelő méretű és rögzítőnyílású tárcsát használjon (hegyeset vagy lekerekítettet).
A fűrészgép felszerelési helyére nem illeszkedő
tárcsa excentrikusan fog futni, Ön pedig elveszíti
uralmát a gép fölött.
Soha ne használjon nem megfelelő tárcsa alátétet vagy rögzítőcsavart. Az Ön fűrészéhez használt tárcsa alátét és rögzítőcsavar tervezésénél az
optimális teljesítmény és biztonság szempontjait
vették figyelembe.
Ne tegye kezét a vágási terület és a fűrésztárcsa közelébe.Szabad kezét tartsa a kiegészítő
fogantyún vagy a motorburkolaton. Ha mindkét
kezével a fűrészt fogja, a tárcsa nem vághatja meg.
Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez nem
védi meg a munkadarab alatt futó fűrészlaptól.
5
c.
d.
e.
f.
g.
Soha ne próbálja a fűrészt kihúzni a munkadarabból vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrésztárcsa mozog, mert visszarúgás következhet be.
Vizsgálja meg, mi okozta a tárcsa beszorulását, és
küszöbölje ki a hibákat.
Amikor újraindítja a fűrészt a munkadarabban,
a fűrésztárcsát tartsa a vágat közepén, és
ügyeljen, hogy a fogak ne érjenek az anyaghoz.
Ha a fűrésztárcsa beszorul, kiugorhat a munkadarabból, és visszarúghat, amikor a fűrészt újraindítja.
Támassza alá a nagy darabokat, így minimálisra
csökkentheti a fűrésztárcsa beszorulásának és
a visszarúgásnak a lehetőségét. A nagy munkadarabok már saját súlyuktól deformálódnak. Az
alátámasztás a lapok mindkét oldalán szükséges:
a vágási vonal közelében, illetve a lap szélénél.
Ne használjon életlen vagy sérült fűrésztárcsát.
Az életlen, nem megfelelően beállított tárcsa
keskeny járatot hoz létre, ami túlzott súrlódáshoz,
a fűrésztárcsa szorulásához és visszarúgáshoz
vezet.
A vágásmélység és a kúpos szögállítás
zárókarjait a vágás megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy jól meg vannak-e szorítva. Ha
a fűrésztárcsa beállításai vágás közben megváltoznak, beszorul és a gép visszarúg.
Különösen ügyeljen, ha merülő vágást készít
meglévő falakba vagy más „vak“ területen.
A fűrésztárcsa olyan tárgyakba vághat, amelyek
visszarúgást okoznak.
dőburkolat nélküli fűrésztárcsa hátrafelé mozgatja
a szerszámot, és az útjába kerülő dolgokat elvágja.
Ne feledje, hogy eltart egy ideig, amíg a tárcsa
megáll miután a kapcsológombot elengedte.
Tová b b i b i z t o n sá g i u t a sí t á so k va l a m e n nyi
hasítókéssel felszerelt fűrészhez
a. Az alkalmazott fűrésztárcsának megfelelő
hasítókést használjon. Ahhoz, hogy a hasítókés
működjön, vastagabbnak kell lennie, mint a tárcsa
maga, de keskenyebbnek, mint a tárcsa vágásszélessége.
b. A hasítókést a használati utasításban leírtak
szerint állítsa be. A helytelen térköz, elhelyezés
és igazítás hatástalanná teheti a hasítókést a viszszarúgás megakadályozásában.
c. Mindig használja a hasítókést, kivéve merülő
vágásnál. A hasítókést a merülő vágás után vissza
kell szerelni. Merülő vágásnál a hasítókés akadályt
jelent és visszarúgást okozhat.
d. Ahhoz, hogy a hasítókés működni tudjon, be
kell hatolnia a munkadarabba. Rövid vágásoknál
a hasítókés hatástalan a visszarúgás megakadályozásában.
e. Ne dolgozzon a fűrésszel, ha a hasítókés
elgörbült. Már csekély akadály is lelassíthatja
a védőburkolat zárási sebességét.
Fennmaradó veszélyek
A következő kockázatok minden fűrész használatával
együtt járnak:
- A forgó részek érintéséből származó sérülések.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
- Halláskárosodás
- A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének megérintése miatti sérülés.
- Sérülés a tárcsa cseréjekor.
- Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
- A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra.
Biztonsági utasítások elmozduló védőburkolatú
körfűrészekhez
a. Ellenőrizze az alsó védőburkot, hogy megfelelően zár- e minden használat előtt. Ne
üzemeltesse a fűrészt, ha az alsó védőburok
nem mozog szabadon, és nem záródik azonnal. Soha ne rögzítse szorítóval vagy más
módon nyitott helyzetben az alsó védőburkot.
Ha a fűrészt véletlenül leejtik, az alsó védőburok
meggörbülhet. Emelje föl az alsó védőburkolatot
a visszahúzható karral; ellenőrizze, hogy szabadon
mozog-e, és nem érintkezik-e a fűrésztárcsával,
sem más alkatrészekkel semmilyen szögben és
semmilyen vágási mélységnél.
b. Ellenőrizze az alsó védőburok rugójának működését. Ha a védőburok és a rugó nem működik
megfelelően, a szerszámot a használat előtt
javíttassa meg. Az alsó védőburkolat lehet, hogy
sérült alkatrészek vagy mézgás lerakódás, törmelék felhalmozódása miatt működik nehézkesen.
c. Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások, például merülő vágás vagy összetett
vágás alkalmával szabad kézzel visszahúzni.
A visszahúzó kar segítségével emelje meg az
alsó védőburkolatot, és amint a fűrésztárcsa
behatol az anyagba, az alsó burkolatot vissza
kell engedni. Más fűrészelési művelet esetén az
alsó burkolatnak automatikusan kell működnie.
d. Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat
takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt a fűrészt
a munkaasztalra vagy a padlóra helyezi. A vé-
Fűrésztárcsák
• Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb
átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa
minőségével kapcsolatban lásd a műszaki adatokat. Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő,
ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
• Figyelmeztetés! Ne használjon vágókorongot.
Mások biztonsága
• Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, érzékelési és mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket
is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít számukra.
• A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
6
Rezgés
•
Ez a lézer az IE C60825-1:2007 szabvány szerint
2. osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje
más típusúra. A sérült lézert márkaszervizben
javíttassa meg.
•
Csak a vágási vonal kivetítésére használja a lézert.
•
A 2. osztályba sorolt lézer sugarába nézni legfeljebb 0,25 másodpercig tekinthető veszélytelennek.
A szemhéj reflexek szokásos körülmények között
megfelelő védelmet biztosítanak. ‚ méternél nagyobb távolság esetén a lézer megfelel az első
osztály követelményeinek, és teljességgel biztonságos.
•
Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
•
Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár
figyelésére.
•
Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy
a lézersugár keresztezhesse bárki tekintetét.
•
Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe.
Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban megadott
szabályzástól, beállítástól vagy műveletektől eltérő
tevékenység veszélyes mértékű lézersugárzást eredményezhet.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN
60745 szabványnak megfelelően mérték, alkalmasak
különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan
használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs expozíció
felmérése során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe
kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve,
hogy a szerszámot milyen módon használják, beleértve,
hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden
részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós
idő mellett.
Figyelmeztetés! A szerszám csak beltéri használatra
alkalmas. Ne használja a szabadban.
Címkék a szerszámon
Részegységek
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
•
Ha a tápkábel sérült, azt a gyár tónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok elkerülése érdekében.
Ki- és bekapcsoló
Reteszelő gomb
Főfogantyú
Pótfogantyú
Orsóretesz gomb
Lézer ki- és bekapcsolója
Lézernyílás
Talp
Fűrészlap
Fűrészlap védőburkolata
Hasítókés
Porelvezető nyílás
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, következő művelethez fogna, győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van
kapcsolva, nincs áram alatt, és a fűrésztárcsa már leállt.
További biztonsági előírások lézer
berendezésekhez
Figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.
A fűrészlap le- és felszerelése (A ábra)
A s z e r s z á m o t 16 é v e n a l u l i a k n e m
használhatják.
Eltávolítás
•
Tartsa lenyomva a hajtótengely reteszelő gombját
(5), és addig forgassa a lapot, amíg a retesz működésbe nem lép.
•
Lazítsa meg és vegye ki a lap rögzítő csavarját (13)
az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
a mellékelt villáskulcsot (14).
•
Vegye le a külső alátétet (15).
•
Vegye ki a fűrészlapot (9).
Figyelmeztetés: LÉZERSUGÁRZÁS
Ne nézzen bele a lézersugárba.
Ne nézze közvetlenül a lézersugarat, még
optikai eszközzel sem.
Lásd a lézer-termékjellemzőket.
7
Felszerelés
•
Helyezze a lapot a belső alátétre (16), és ellenőrizze, hogy a lapon a nyíl ugyanabba az irányba
mutat-e, mint a szerszámon.
•
Tegye föl a külső alátétet (15) a hajtótengelyre úgy,
hogy a kiemelkedő rész a fűrészlappal ellentétes
oldalon legyen.
•
Illessze a furatba a rögzítő csavart (13).
•
Tartsa lenyomva a hajtótengely reteszelő gombját
(5).
•
Szorosan húzza meg a tárcsa rögzítő csavarját
az óramutató járásának megfelelő irányba hajtva
a mellékelt villáskulcsot (14).
•
A hasítókést a következők szerint állítsa be.
•
A hasítókés beállítása (B ábra)
Dőlésszög beállítása (F ábra)
A hasítókés megakadályozza, hogy hasító vágás közben
a fűrészlap beszoruljon. A hasítókést a lap cseréje után
be kell állítani.
•
Lazítsa meg a csavarokat (17) a villáskulccsal (14),
közben tartsa eddigi helyzetében a hasítókést.
•
Az ábra szerint állítsa be a hasítókést (11).
•
A fogazott perem és a hasítókés közötti távolság
2 - 3 mm legyen.
•
A fogazott perem és a hasítókés alsó vége közötti
magasságkülönbség 2 - 3 mm legyen.
•
Húzza meg a csavarokat.
A szerszám 0° és 45° közötti dőlésszög vágására
alkalmas.
•
Lazítsa meg a reteszelő gombot (21), és oldja ki
a fűrésztalpat.
•
Állítsa a fűrésztalpat (10) a kívánt helyzetbe.
A megfelelő dőlésszög a skálán leolvasható (26).
•
Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
•
•
Vágási mélység beállítása (E ábra)
A vágási mélységet a munkadarab vastagsága szerint
kell beállítani. Kb. 2 mm-rel legyen több, mint a munkadarab vastagsága.
•
Lazítsa meg a gombot (24), és oldja ki a fűrésztalpat.
•
Állítsa a fűrésztalpat (8) a kívánt helyzetbe. A megfelelő vágási mélység a skálán leolvasható (25).
•
Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
Ki- és bekapcsolás
•
A párhuzamvezető le- és felszerelése
(C ábra)
•
Hajtsa ki vagy be a beállítócsavart a 90°-os szög
eléréséhez.
Húzza meg újra a kontraanyát.
Szorítsa meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
•
A párhuzamvezető segítségével a munkadarab
szélével párhuzamosan, egyenesen vághat.
A szerszám bekapcsolásához állítsa
a reteszelőgombot (2) kioldás helyzetbe, és markolja meg a ki- és bekapcsoló gombot (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje fel a kapcsolót.
Fűrészelés
Mindig két kézzel tartsa a fűrészt.
•
Hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon
pörögni mielőtt vágni kezdene.
•
Csak enyhe nyomást gyakoroljon a szerszámra
vágás közben.
•
Munka közben nyomja a munkadarabra a fűrésztalpat.
Felszerelés
•
Lazítsa meg a reteszelő gombot (18).
•
Csúsztassa be a párhuzamvezetőt (19) a nyílásokon (20).
•
Csúsztassa a kívánt helyzetbe.
•
Szorítsa meg a gombot.
Eltávolítás
•
Lazítsa meg a reteszelő gombot.
•
Húzza ki a párhuzamvezetőt a szerszámból.
Ajánlások az optimális használathoz
•
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában dolgozni. Ne terhelje túl.
•
A szerszámot jobb- és balkezes felhasználók is tudják
használni.
Mivel valamennyi szilánkosodás elkerülhetetlen
a vágási vonal mellett a munkadarab felső oldalán, azon az oldalon vágjon, amelyik oldalon ez
elfogadható.
Ha minimálisra akarja csökkenteni a szilánkosodást, pl. amikor laminált anyagot vág, szorítson
a munkadarab tetejére rétegelt lemezt.
Az irányzék használata (G ábra)
A fűrészelés szögének beállítása (D
ábra)
A szerszám egyenes (27) és 45°-os dőlésszög (28)
vágásához irányzékkal van ellátva.
•
Az irányzékot a következők szerint állítsa be.
•
A vezetők (27) vagy (28) bal szélét igazítsa a vágási
vonalhoz (29).
•
Fűrészelésnél tartsa az irányzékot a vágási vonal
mentén.
•
Munka közben nyomja a munkadarabra a fűrésztalpat.
A fűrészlap és a fűrésztalp gyárilag beállított szöge 90°.
•
Fémderékszöggel ellenőrizze, hogy a fűrészlap és
a fűrésztalp között beállított szög 90°. Ha a bezárt
szög nem 90°, a következőképp állítsa:
•
Lazítsa meg a reteszelő gombot (21), és oldja ki
a fűrésztalpat.
•
Lazítsa meg a kontraanyát (22) a beállítócsavaron
(23).
8
Környezetvédelem
Az irányzék beállítása
•
Végezzen rövid próbavágást egy hulladék fadarabban.
•
Húzza vissza a fűrészt, hogy a vágási vonal (29)
látható legyen.
•
A fűrészt változatlan helyzetben tartva az ábra
szerint lazítsa meg az irányzékot.
•
Igazítsa az irányzék 0° jelzését (27) a vágási vonalhoz (29). 45°-os dőlésszög vágása esetén igazítsa
az irányzék 45°-os jelzését (28) a vágási vonalhoz.
•
Rögzítse az irányzékot a csavarral (30).
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását. A z újrafeldolgozot t
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a kör nyezet szennyezést és c sök kenti
a nyersanyagszükségletet.
A lézer használata (H ábra)
A lézer rávetíti a vágási vonalat a munkadarab felületére.
•
A lézer bekapcsolásához tolja előre a kapcsolót
(6).
•
A lézer kikapcsolásához csúsztassa hátra a kapcsolót (6). Közvetlenül fölülről nézve a vágási
vonal könnyen követhető. Ha valamilyen okból
fölülről nem tudja követni a vágási vonalat, a lézer
alternatív vezetőként használható.
•
Ceruzával jelölje ki a vágási vonalat.
•
Helyezze a fűrészt a vonalra.
•
Kapcsolja be a lézert.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Porelszívás
Csatlakozó szükséges, ha porszívót csatlakoztat
a szerszámhoz.
•
Illessze a csatlakozót a fűrész megfelelő kimenetébe (12).
•
Csatlakoztassa a porszívó csövét.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com
Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:
•
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet/készüléket.
•
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha különálló akkumulátorral működik.
•
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
•
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel további
karbantartást.
•
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
•
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen nedves
ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.
•
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van rajta)
és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
9
Műszaki adatok
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 2,2 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
KS1400L 2.TÍPUS KS1401L 2.TÍPUS
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Vv.á. 230
W 1400
Üresjárati fordulatszám min
-1
5200
230
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
1400
5200
Maximális vágási mélység mm 65
65
Vágásmélység 45°-nál
mm 50
50
Fűrészlap átmérője
mm 190
190
furat
mm 16
16
Fűrészfog vastagság
mm 2,3
2,3
KS1400L/KS1401L/KS1500L/KS1501L/KS1600L
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN
60745-1, EN 60745-2-5.
Fűrészlap hajtótengely
A lézer tulajdonságai:
Lézer osztály
2
2
Hullámhossz
Nm 650
650
Lézerteljesítmény
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Súly
További információkért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
KS1500L 2.TÍPUS KS1501L 2.TÍPUS
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Vv.á. 230
W 1500
230
1500
Üresjárati fordulatszám min-1 5200
5200
Maximális vágási mélység mm 65
65
Vágásmélység 45°-nál
mm 50
50
Fűrészlap átmérője
mm 190
190
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
04.10.2011
Fűrészlap hajtótengely
furat
mm 16
16
Fűrészfog vastagság
mm 2,3
2,3
A lézer tulajdonságai:
Lézer osztály
2
Hullámhossz
Nm 650
650
Lézerteljesítmény
mW < 5
<5
kg 5,4
5,4
Súly
Garancia
2
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
KS1600L 2.TÍPUS
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Vv.á. 230
W 1600
K é r j ü k ,
l á t o g a s s a
m e g
a
www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a
www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Üresjárati fordulatszám min-1 5200
Maximális vágási mélység mm 65
Vágásmélység 45°-nál
mm 50
Fűrészlap átmérője
mm 190
Fűrészlap hajtótengely
furat
mm 16
Fűrészfog vastagság
mm 2,3
A lézer tulajdonságai:
Lézer osztály
2
Hullámhossz
Nm 650
Lézerteljesítmény
mW < 5
Súly
kg 5,4
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 106 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
zst00235115 - 15-05-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje
a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba
tekintetében újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerĦ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthetĘ.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történĘ átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x a hiba okát
x a javítás módját
x a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredĘ hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítĘ készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
11
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
29
67 29
29 67
67 66
99
105
60
E15059
97
68
108
64
29
62
100
104
93
98
101
59
103 59
102
106
107
65
59
63
96
52
57
51
54
12
50
56
55
13
85
84
11
www.2helpU.com
95 94
110 92
89
53
60
97
14
56
54
55
58
15
14
49
48
86
81
46
45
82
80
9
78
41
8
10
77
70
75
43
79
44
56
55
40
41
42
115
47
7
KS1400L - KS1500L
76
37
114
5
38
4
112
2
LASER
113
69
25
26
23
11 - 10 - 11
35 34 14
27
1
29 28
3
111
1
800
1-2
TYP.
TYP.
KS1600LK
1-2
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
1
46
59
62
89
63
64
61
60
65
66
68
67
69
70
71
86
55
83
56
57
78
52
58
56
54
84
57
53
E15658
www.2helpU.com
15
11 - 10 - 11
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising