DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

402111 - 82 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCG412
DCG422
Figura 1
b
j
e
a
e
f
d
i
c
g
h
s
h
Figura 2
j
j
o
p
2
Figura 3
l
k
n
d
i
m
m
Figura 4
< 3,17 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3,17 mm (1/8")
h
d
g
Figura 5
l
m
n
i
k
3
Figura 6
Figura 7
b
a
4
POLIZOR CU ACUMULATOR
DCG412, DCG422
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
VC.C.
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie in gol/turaţie
nominală
min-1
Diametru disc
mm
Diametru ax
Lungime ax
mm
Greutate (fără acumulator) kg
DCG412
18
1
405
DCG422
14,4
1
350
7000
125
M14
16
2,2*
5000
125
M14
16
2,2*
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
KPA (marjă presiune sonoră) dB(A)
LWA (putere sonoră)
dB(A)
K WA (marjă putere sonoră) dB(A)
87
5
98
5
84
3
95
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
DCG412
DCG422
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah polizarea suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
6
4,7
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Acumulator
Tip baterii
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip baterii
Timp aprox. de
încărcare
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
kg
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar FI:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
Vc.a.
min
NOTĂ: Aplicaţiile precum debitările sau perierea
cu peria de sârmă pot avea nivelul emisiilor de
vibraţii diferit.
30 (acumulatori
1,5 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
45 (acumulatori
55 (acumulatori
2,0 Ah)
3,0 Ah)
0,49
70 (acumulatori
4,0 Ah)
5
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DCG412, DCG422
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
6
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b)
c)
d)
e)
f)
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa patrunsa
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie fizica.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile
anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
e)
f)
g)
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
7
f)
g)
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
8
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică este destinată
să funcţioneze ca unealtă de polizat,
frecat cu peria de sârmă sau debitat.
Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această unealtă
electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b) Operaţiunile precum şlefuirea şi lustruirea
nu sunt recomandate pentru a fi efectuate
cu această unealtă. Operaţiunile pentru care
nu a fost concepută unealta electrică pot
da naştere la pericole şi pot cauza vătămări
corporale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii trebuie
să se potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii pentru ax ce
nu se potrivesc cu elementele metalice de
montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru
depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor,
tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie corporala.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la distanţă faţă
de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie corporala.
Fragmentele din piesa de prelucrat sau
rezultate în urma ruperii accesoriului pot fi
proiectate şi pot cauza vătămări în afara zonei
imediate de lucru.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi regulat orificiile de ventilare ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va aspira praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de pulbere metalică
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
q) Nu utilizaţi discuri de Tip 11 (oală conică)
cu această unealtă. Utilizarea unor accesorii
nepotrivite poate conduce la vătămări.
r) Utilizaţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeţi mânerul bine. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă determinată de
blocarea sau agăţarea discului rotativ, a plăcii
de suport, a periei sau a oricărui alt accesoriu.
Blocarea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului rotativ, fapt ce cauzează, în schimb,
împingerea necontrolată a uneltei electrice în
direcţia opusă sensului de rotaţie a accesoriului în
momentul blocării.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări înspre operator sau departe de acesta,
în funcţie de direcţia de deplasare a discului
în momentul blocării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei electrice şi pot fi evitate adoptând
măsurile de precauţie menţionate MAI JOS:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţei de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat, pentru
9
b)
c)
d)
e)
un control maxim în caz de recul sau de
reacţie de cuplare în momentul pornirii.
Operatorul poate controla reacţia de cuplu sau
forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri
adecvate de protecţie.
Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică în
cazul unui recul. Reculul va propulsa unealta
în direcţia opusă sensului de deplasare
a discului în momentul agăţării.
Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi de
a cauza pierderea controlului sau reculul.
Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri generează
reculul şi pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea contribuie la protejarea
operatorului împotriva fragmentelor de discuri
rupte şi contactului accidental cu discul şi
împotriva scânteilor ce ar putea aprinde
îmbrăcămintea.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru
10
discurile de debitat pot diferi de flanşele pentru
discurile de polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mici şi
pot exploda.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul se deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv,
opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie
fixă până când discul se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul
de debitat din tăietură în timp ce acesta
se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri
de corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
d) Nu reluaţi operaţiunea de tăiere în piesa
de prelucrat. Lăsaţi discul să atingă
viteza totală şi reintroduceţi-l cu atenţie în
tăietură. Discul se poate bloca, poate aluneca
în sus sau poate ricoşa înapoi dacă unealta
de lucru este repornită atunci când discul se
află în tăietura din piesa de prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice alte piese
de prelucrat de mari dimensiuni pentru
a reduce la minimum ciupirea discului
şi reculul. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub piesa
de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în
raport cu fiecare parte laterală a discului.
f) Fiţi foarte atenţi atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi
de perie chiar şi în timpul funcţionării
normale. Nu suprasolicitaţi periile de sârma
aplicând o sarcină excesivă asupra uneltei.
Firele de sârmă pot penetra cu uşurinţă
îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perie de
sârmă, nu permiteţi contactul discului sau
al periei de sârmă cu apărătoarea. Discul de
sârmă îşi poate mări diametrul datorită lucrării
şi forţelor centrifuge.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare cu
flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie să
se potrivească cu diametrul flanşei. Accesoriile
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
Riscuri Reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (s), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
11
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui
cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
12
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori
Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V şi 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 şi DCB183).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (j) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect
refuzând să lumineze sau semnalizând codul
pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii
sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
13
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi medicul
că electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Se încarcă.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Încărcat complet.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Acumulator
TIP BATERII
DCG412 funcţionează cu acumulatori de 18 V;
se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182 sau DCB183.
DCG422 funcţionează cu acumulatori de 14,4 V;
se pot folosi şi acumulatori DCB140, DCB141,
DCB142 sau DCB143.
Din cauza consumului electric mare al acestui
produs, se recomandă utilizarea acumulatorilor de
mare capacitate, dacă sunt disponibili. Pentru mai
multe informaţii citiţi Specificaţiile tehnice.
Recomandări de depozitare
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
Nu incineraţi acumulatorii.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţiile tehnice pentru
timpul de încărcare.
14
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Doar pentru uz casnic.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare de 125 mm (Tip 27)
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
1 Cheie cu două ştifturi
1 Încărcător
2 Acumulatori Li-Ion (modelele M2, L2)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliata
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1-3)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire
b. Buton de siguranţă
c. Buton de blocare a axului
d. Ax
e. Mâner lateral
f. Disc abraziv
g. Flanşă de susţinere
h. Piuliţă filetată de fixare
i. Apărătoare
Polizoarele unghiulare cu acumulator DCG412
şi DCG422 au fost concepute pentru aplicaţii
profesionale de debitare, de îndepărtare cu regim
uşor de lucru a materialelor şi de periere cu peria
de sârmă.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest polizor unghiular pentru regim greu este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
j. Acumulator
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
k. Dispozitiv de prindere apărătoare
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
l. Opritoare
m. Canale cutie de viteză
n. Şurub de reglare
o. Buton de detaşare a acumulatorului
p. Buton indicator nivel încărcare
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
15
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de
încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (p).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Fixarea mânerului lateral
(fig. 1)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
AVERTISMENT: Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru
a menţine controlul asupra uneltei în
orice moment.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
Înşurubaţi bine mânerul lateral (e) într-unul din
orificiile de pe părţile laterale ale cutiei de viteze.
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet
înainte de utilizare.
Pentru a spori confortul utilizatorului, cutia de
viteze se va roti la 90° pentru operaţiunile de
tăiere.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
Rotirea cutiei de viteze (fig. 1)
1. Aliniaţi acumulatorul (j) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (fig. 2).
1. Scoateţi cele patru şuruburi in colţuri care
ataşează cutia de viteze de carcasa motorului.
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
2. Fără a separa cutia de viteze de carcasa
motorului, rotiţi capul cutiei de viteze în poziţia
dorită.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(o) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
16
NOTĂ: Dacă cutia de viteze şi carcasa motorului
se distanţează cu mai mult de 1/8" (3,17 mm),
unealta trebuie reparată şi reasamblată de
către un centru de service autorizat DEWALT.
Neprezentarea uneltei la service poate determina
deteriorarea periei, a motorului şi a lagărului.
3. Montaţi şuruburile la loc pentru a reataşa
cutia de viteze de carcasa motorului. Strângeţi
şuruburile cu un cuplu de 20 in.-lbs. Dacă le
strângeţi prea tare, acestea se pot deforma.
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
ATENŢIE: Trebuie să utilizaţi apărători
împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul DCG412 pentru
debitarea metalului sau a zidăriei, TREBUIE
utilizată o apărătoare TIP 1. Apărătorile Tip 1
sunt disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
polizarea suprafeţelor în timp ce discurile de
3,17 mm (1/8") sunt destinate pentru polizarea
marginilor.
Montarea discurilor de polizat
cu centru adâncit
NOTĂ: Apărătoare de Tip 27 furnizată împreună
cu polizorul TREBUIE folosită.
MONTAREA SI DEMONTAREA DISCURILOR CU
BUTUC (FIG. 1, 4)
Discurile cu butuc se instalează direct pe axul
filetat M14.
1. Înfiletaţi discul pe ax (d) cu mâna.
2. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi
folosiţi o cheie pentru a strânge butucul
discului.
3. Efectuaţi procedura în sens invers pentru
a scoate discul.
OBSERVAŢIE: Montarea
necorespunzătoare a discului înainte
de pornirea uneltei poate determina
deteriorarea uneltei sau a discului.
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (d) în
sus.
MONTAREA DISCURILOR FĂRĂ BUTUC
(FIG. 1, 4)
2. Deschideţi dispozitivul de prindere al apărătorii
(k)şi aliniaţi opritoarele (l) de pe aceasta cu
canalele de pe cutia de viteze (m).
NOTĂ: Apărătoare de Tip 27 furnizată împreună
cu polizorul TREBUIE folosită.
3. Apăsaţi apărătoarea în jos până când canalele
acesteia se angrenează şi se rotesc liber în
canalul de pe axul cutiei de viteze.
4. Menţinând dispozitivul de prindere al apărătorii
deschis, rotiţi apărătoarea (i) în poziţia de
lucru dorită.
5. Închideţi bine dispozitivul de prindere al
apărătorii pe cutia de viteze.
ATENŢIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă cu
şurubul de reglare (n). Pentru a reduce
riscul de vătămare corporala, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru de
service pentru a repara sau a înlocui
apărătoarea.
AVIZ: Nu strângeţi şurubul de reglare
(n) cu maneta de prindere aflată în
poziţia deschis. Pot apărea deteriorări
nedetectabile ale apărătorii sau ale
butucului de montare.
NOTĂ: Operaţiunile de polizare a marginilor sau
de tăiere pot fi efectuate cu discuri de Tip 27
construite şi destinate acestui scop; discurile cu
grosime de 6,35 mm (1/4") sunt destinate pentru
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Aşezaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea în
sus.
2. Montaţi flanşa de susţinere nefiletată (g) pe ax
(d) cu centrul mai ridicat peste disc.
3. Aşezaţi discul (f) peste flanşa de susţinere,
centrându-l pe zona mai proeminentă a flanşei
de susţinere.
4. În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului
(c), înfiletaţi piuliţa de fixare (h) pe ax. Dacă
discul pe care îl montaţi are o grosime mai
mare de 1/8" (3,17 mm), aşezaţi piuliţa filetată
de fixare pe ax în aşa fel încât zona centrală
mai proeminentă să se potrivească pe centrul
discului. Dacă discul pe care îl montaţi are
o grosime de 1/8" (3,17 mm) sau mai mică,
aşezaţi piuliţa filetată de fixare pe ax în aşa fel
încât zona centrală mai proeminentă să nu fie
aşezată peste disc.
5. În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului
(c), înfiletaţi piuliţa de fixare cu o cheie.
17
6. Pentru a scoate discul, apăsaţi butonul de
blocare a axului şi slăbiţi piuliţa filetată de
fixare cu o cheie.
NOTĂ: Dacă discul se învârte după ce piuliţa de
fixare a fost strânsă, verificaţi orientarea acesteia.
Dacă se montează un disc subţire iar zona
centrală mai proeminentă a piuliţei de fixare este
aşezată pe acesta, discul se va învârti deoarece
înălţimea centrului proeminent împiedică piuliţa de
fixare să ţină discul.
Montarea periilor şi discurilor
din sârmă (fig. 1)
Periile cupă din sârmă sau discurile din sârmă
se montează direct pe axul filetat fără a se mai
folosi flanşele. Utilizaţi doar perii şi discuri din
sârmă cu axul filetat de M14. Aceste accesorii sunt
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul
local sau la centrul de service autorizat.
NOTĂ: Apărătoarea de Tip 27 este necesară
atunci când folosiţi perii sau discuri din sârmă.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul
vătămării corporale, purtaţi mănuşi
de protecţie atunci când manipulaţi
periile şi discurile din sârmă.
Acestea pot fi ascuţite.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, discul
sau peria nu trebuie să atingă
apărătoarea atunci când aceasta
este montată sau în funcţiune.
Accesoriile pot suferi deteriorări
nedetectabile, cauzând fragmentarea
sârmelor discului sau cupei.
MONTAREA PERIILOR CUPĂ ŞI A DISCURILOR
DIN SÂRMĂ
1. Aşezaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea în
sus.
2. Înfiletaţi discul pe ax cu mâna.
3. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi
utilizaţi o cheie pentru a strânge axul periei
sau a discului.
4. Pentru a scoate discul, efectuaţi în sens invers
procedura de mai sus.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce
posibilitatea deteriorării uneltei, fixaţi
corespunzător axul discului înainte de
a porni unealta.
Montarea discurilor de
debitare (Tip 1)
Discurile de debitare includ discurile diamantate
şi discurile abrazive. Sunt disponibile discurile
abrazive de debitare pentru metal şi beton. De
asemenea, pot fi utilizate şi discurile diamantate
pentru tăierea betonului. Aceste accesorii sunt
disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul
local sau la centrul de service autorizat.
AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi
discuri de debitat, este necesară
utilizarea unei apărători închise, cu
două feţe. Aceste accesorii sunt
disponibile la costuri suplimentare
la distribuitorul local sau la centrul
de service autorizat. Neutilizarea
unei flanşe şi a unei apărători
corespunzătoare poate avea ca
rezultat vătămarea corporala datorată
ruperii discului sau contactului cu
acesta. Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat
de la sfârşitul acestei secţiuni pentru
a vedea alte accesorii ce pot fi utilizate
împreună cu aceste polizoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
MONTAREA APĂRĂTORII ÎNCHISE (TIP 1)
(FIG. 5)
1. Deschideţi dispozitivul de prindere al apărătorii
(k)şi aliniaţi opritoarele (l) de pe aceasta
cu canalele de pe cutia de viteze (m).
Astfel, opritoarele vor fi aliniate cu canalele
din capacul cutiei de viteze. Poziţionaţi
apărătoarea cu faţa spre partea posterioară.
2. Apăsaţi apărătoarea în jos până când opritorul
acesteia se angrenează şi se roteşte liber în
canalul de pe axul cutiei de viteze.
3. Rotiţi apărătoarea (i) în poziţia de lucru dorită.
Corpul acesteia trebuie poziţionat între ax şi
operator pentru a-i asigura acestuia protecţie
maximă.
4. Închideţi bine dispozitivul de prindere al
apărătorii pe capacul cutiei de viteze. Atunci
când dispozitivul de prindere al apărătorii este
închis, ar trebui să nu puteţi roti apărătoarea
18
cu mâna. Nu utilizaţi polizorul dacă
apărătoarea nu este bine strânsă sau maneta
de prindere este în poziţia deschis.
5. Pentru a scoate apărătoarea, deschideţi
dispozitivul de prindere al acesteia, rotiţi-o în
aşa fel încât săgeţile să fie aliniate şi
trageţi-o în sus.
NOTĂ: Apărătoarea este reglată deja din fabrică
la diametrul axului cutiei de viteze. Dacă, după
o perioadă de timp apărătoarea se slăbeşte,
strângeţi şurubul de reglare (n), ţinând maneta
de prindere în poziţia închis şi având apărătoarea
montată pe unealtă.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce
riscul deteriorării uneltei, nu strângeţi
şurubul de reglare (n) având maneta
de prindere în poziţia deschis. Pot
apărea deteriorări nedetectabile ale
apărătorii sau ale axului de montare.
MONTAREA DISCURILOR DE DEBITAT
(FIG. 1, 4)
ATENŢIE: Diametrul flanşei de
susţinere şi al piuliţei de fixare
(furnizată cu unealta) trebuie să se
potrivească atunci când utilizaţi discuri
de debitat.
1. Montaţi flanşa de susţinere nefiletată pe ax cu
centrul mai proeminent în sus. Zona centrală
mai proeminentă a flanşei de susţinere va fi
orientată către disc, atunci când acesta este
montat.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile pentru
depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul în
care unealta electrică sau accesoriul este
scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un
accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi
instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi dvs.
şi persoanele din jur la distanţă faţă de planul
accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În
mod normal, accesoriile deteriorate se vor
rupe în timpul acestei perioade de testare.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
2. Aşezaţi discul peste flanşa de susţinere,
centrând discul pe zona centrală mai
proeminentă.
AVERTISMENT:
3. Montaţi piuliţa filetată de fixare cu zona
centrală mai proeminentă în partea opusă
discului.
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
4. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi
strângeţi piuliţa de fixare cu o cheie.
• Asiguraţi şi sprijiniţi piesa de
prelucrat. Utilizaţi cleşti sau
o menghină pentru a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Este important să fixaţi şi
să sprijiniţi bine piesa de prelucrat
pentru a preveni mişcarea acesteia
şi pierderea controlului. Deplasarea
piesei de prelucrat sau pierderea
controlului pot crea un pericol şi pot
cauza vătămări corporale.
5. Pentru a scoate discul, apăsaţi butonul de
blocare a axului şi slăbiţi piuliţa filetată de
fixare cu o cheie.
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect. Urmaţi instrucţiunile
furnizate în Tabelul cu accesorii de polizare
şi debitare.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
• Susţineţi panourile sau orice
alte piese de prelucrat de mari
dimensiuni pentru a reduce la
minim ciupirea discului şi reculul.
Piesele mari de prelucrat au tendinţa
de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate
19
sub piesa de prelucrat, aproape
de linia de debitare şi aproape de
marginea piesei de prelucrat în raport
cu fiecare parte laterală a discului.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
Întrerupătorul
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoare de lucru în timp ce
utilizaţi această unealtă.
BUTONUL DE SIGURANŢĂ ŞI
ÎNTRERUPĂTORUL DE DECLANŞARE (FIG. 7)
• Cutia de angrenaje devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
Unealta dumneavoastră de debitat este echipată
cu un buton de siguranţă (b).
• Instalaţi întotdeauna apărătoarea şi
discul sau roata corespunzătoare.
Nu utilizaţi un disc sau o roată uzate
excesiv.
Pentru blocarea întrerupătorului de declanşare (a),
apăsaţi butonul de siguranţă aşa cum este descris
în figura 7. Atunci când butonul de siguranţă este
apăsat la semnul pentru blocat, unitatea este
blocată.
• Asiguraţi-vă că flanşa interioară şi
cea exterioară sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi
unealtă.
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol pentru ca accesoriul să se
răcească. Nu atingeţi accesoriile
înainte ca acestea să se fi răcit.
Discurile pot deveni foarte fierbinţi în
timpul utilizării.
• Nu lucraţi niciodată cu cupa de
polizare fără o apărătoare adecvată
montată pe poziţie.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un
banc de debitare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile
deformabile cu produse abrazive
compozite.
• Reţineţi, discul continuă să se învârtă
după ce utilajul este oprit.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul lateral (e) şi cealaltă mână să
20
fie ţinută pe corpul uneltei, conform ilustraţiei din
figura 6.
Blocaţi întotdeauna întrerupătorul de declanşare
atunci când transportaţi sau depozitaţi unealta
pentru evitarea pornirii accidentale.
Pentru a debloca întrerupătorul de declanşare,
apăsaţi butonul de siguranţă (b). Atunci când
butonul de siguranţă este apăsat la semnul de
deblocare, unitatea este deblocată. Butonul de
siguranţă are culoarea roşie pentru a indica faptul
că întrerupătorul este în poziţia deblocat.
Apăsaţi întrerupătorul de declanşare (a) pentru
a porni motorul. Eliberarea întrerupătorului de
declanşare opreşte motorul.
NOTĂ: Această unealtă nu are posibilitatea de
blocare a întrerupătorului în poziţia PORNIT şi nu ar
trebui niciodată blocat în această poziţie prin orice
mijloc.
AVERTISMENT: Ţineţi bine mânerul
lateral şi corpul uneltei pentru
a menţine controlul asupra acesteia la
pornire, pe parcursul utilizării şi până
când discul sau accesoriul nu se mai
roteşte. Asiguraţi-vă că discul s-a oprit
complet înainte de a pune unealta jos.
AVERTISMENT: Permiteţi uneltei
să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru. Ridicaţi
unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
Dispozitivul de blocare a axului (c) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
blocarea axului numai atunci când unealta este
oprită, deconectată de la sursa de energie şi atunci
când se opreşte complet.
AVIZ: Pentru a reduce riscul de
deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
pentru a vedea alte accesorii ce pot fi
utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului (c) şi rotiţi axul până
când nu îl mai puteţi mişca.
3. Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea
liberă a discului să nu fie îndreptată spre
dumneavoastră.
Utilizarea discurilor de polizat
cu centru adâncit
4. Odată ce tăietura este începută şi un canal
a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu
schimbaţi unghiul de tăiere. Schimbarea
unghiului poate determina îndoirea discului şi
poate cauza ruperea acestuia. Discurile pentru
polizat marginile nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale cauzate de îndoiri.
POLIZAREA SUPRAFEŢELOR CU DISCURI DE
POLIZAT
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze
la viteză maximă. Capacitatea de polizare
este cea mai mare atunci când unealta
funcţionează la viteză maximă.
3. Menţineţi un unghi cuprins între 20° şi 30°
între unealtă şi suprafaţa de lucru.
4. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
de lucru.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
POLIZAREA MARGINILOR CU DISCURI DE
POLIZAT
AVERTISMENT: Discurile utilizate
pentru debitat şi polizat marginile pot
crăpa sau ricoşa dacă se îndoaie sau
se răsucesc în timp ce unealta este
utilizată pentru operaţiuni de debitare
sau polizare de adâncime. Pentru
a reduce riscul unor vătămări serioase,
limitaţi utilizarea acestor discuri cu
o apărătoare standard de Tip 27
pentru tăieri şi crestări de suprafaţă
(mai mici de 13 mm [1/2"] adâncime).
Partea deschisă a apărătorii
trebuie poziţionată în partea opusă
a operatorului. Pentru tăieturi mai
adânci realizate cu un disc de debitat
de Tip 1, utilizaţi o apărătoare închisă
de Tip 1. Vă rugăm să consultaţi
Tabelul accesoriilor de polizat şi
debitat de la sfârşitul acestei secţiuni
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de
polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece aceste
discuri nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale întâlnite în polizarea
de suprafaţă. Discul se poate rupe şi
pot apărea vătămări corporale grave.
Montarea şi utilizarea periilor
şi a discurilor din sârmă
Discurile şi periile de sârmă pot fi utilizate pentru
îndepărtarea ruginii şi pentru netezirea suprafeţelor
neregulate.
NOTĂ: Consultaţi capitolul Măsuri de precauţie
ce trebuie luate atunci când îndepărtaţi
vopseaua cu peria de sârmă.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze la
viteză maximă. Capacitatea de îndepărtare
a materialului este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
3. Menţineţi un unghi cuprins între 5° şi 10°
între unealtă şi suprafaţa de lucru atunci când
utilizaţi perii cupă din sârmă.
4. Atunci când utilizaţi discuri din sârmă,
menţineţi contactul între marginea discului şi
suprafaţa de lucru.
5. Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi
pentru a evita crearea de şanţuri în suprafaţa
21
de lucru. Permiţând uneltei să se odihnească
pe suprafaţa de lucru fără a se mişca sau
mişcându-se circular cauzează arsuri şi
vârtejuri pe aceasta.
6. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
ATENŢIE: Fiţi foarte atenţi atunci
când lucraţi peste margine deoarece
poate avea loc o mişcare bruscă
a polizorului.
Utilizarea discurilor de
debitare (Tip 1)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de
polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece aceste
discuri nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale întâlnite în polizarea
de suprafaţă. Discul se poate rupe şi
pot apărea vătămări.
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei
de lucru, permiţând uneltei să funcţioneze la
viteză maximă. Capacitatea de tăiere este cea
mai mare atunci când unealta funcţionează la
viteză maximă.
3. Odată ce tăietura este începută şi un canal
a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu
schimbaţi unghiul de tăiere. Schimbarea
unghiului poate determina îndoirea discului şi
poate cauza ruperea acestuia.
4. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
Măsuri de precauţie ce trebuie
luate atunci când îndepărtaţi
vopseaua cu peria de sârmă
1. Îndepărtarea cu peria de sârmă a vopselei pe
bază de plumb NU ESTE RECOMANDATĂ
datorită dificultăţii de controlare a prafului
contaminat. Cel mai mare risc de otrăvire
cu plumb este asupra copiilor şi a femeilor
însărcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacă
o vopsea conţine sau nu plumb fără a efectua
o analiză chimică, vă recomandăm luarea
următoarelor măsuri de precauţie atunci când
îndepărtaţi orice fel de vopsea cu peria de
sârmă:
22
SIGURANŢA FIZICA
1. Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să
intre în zona de lucru unde se efectuează
operaţiuni de îndepărtare a vopselei până
când nu s-a efectuat o curăţenie riguroasă.
2. Toate persoanele care intră în zona de lucru
trebuie să poarte mască de praf sau un
respirator. Filtrul trebuie înlocuit zilnic sau
ori de câte ori purtătorul are dificultăţi de
respiraţie.
NOTĂ: Trebuie folosite doar acele măşti
de praf care sunt concepute pentru lucrul
în zonele în care este prezent praful sau
vapori de vopsea cu plumb. Măştile de vopsit
obişnuite nu asigură o astfel de protecţie.
Consultaţi distribuitorul local de echipamente
de protecţie pentru alegerea produsului
corespunzător.
3. Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU SĂ
FUMAŢI în zona de lucru pentru a preveni
ingerarea particulelor de vopsea contaminate.
Lucrătorii trebuie să se spele şi să se
cureţe ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma.
Mâncarea, băutura sau ţigările nu trebuie
lăsate în zona de lucru unde praful se va
aşeza pe ele.
SIGURANŢA MEDIULUI
1. Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât
să se reducă la maxim cantitatea de praf
generată.
2. Zonele în care au loc operaţiuni de
îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi
din plastic cu grosimea de 4 mils (0,16 mm).
3. Perierea cu perii de sârmă trebuie făcută în
aşa fel încât să se reducă cantitatea de praf
de vopsea care ajunge în afara zonei de lucru.
CURĂŢAREA ŞI ELIMINAREA
1. Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie
aspirate şi curăţate temeinic zilnic pe toată
perioada de desfăşurare a proiectului de
periere. Sacii de colectare a prafului trebuie
înlocuiţi frecvent.
2. Husele din plastic trebuie adunate la un loc
şi trebuie eliminate împreună cu orice alte
resturi de praf sau de material. Acestea
trebuie ambalate în recipiente sigilate pentru
colectarea deşeurilor şi eliminaţi conform
procedurilor obişnuite de colectare a gunoiului.
Pe parcursul efectuării curăţeniei, copiii şi
femeile însărcinate trebuie ţinuţi la distanţă de
proximitatea zonei de lucru.
3. Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat şi
ustensilele utilizate de copii trebuie spălat cu
atenţie înainte de a fi reutilizat.
este să utilizaţi un disc de debitare diamantat.
Utilizaţi unealta numai împreună cu o mască de
protecţie anti-praf.
Aplicaţiile cu metale
Recomandări de lucru
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu
metale, asiguraţi-vă că a fost introdus un dispozitiv
de protecţie la curent rezidual (RCD) pentru a evita
riscurile reziduale cauzate de şpanul metalic.
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante în
pereţi de structură. Fantele din pereţii de
structură sunt supuse normelor din fiecare ţară.
Aceste reglementări trebuie să fie respectate
întotdeauna. Înainte de a începe lucrul, consultaţi
inginerul structurist responsabil, arhitectul sau
supervizorul de construcţii.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de şoc
electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Tăierea metalului
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie
materialul în funcţie de natura acestuia. Nu apăsaţi
pe discul de debitare, nu înclinaţi şi nu legănaţi
unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând
o presiune din lateral.
Unealta trebuie să funcţioneze întotdeauna cu
o mişcare de polizare în sus. În caz contrar,
există pericolul ca aceasta să fie împinsă în mod
necontrolat afară din tăietură.
Atunci când se taie profile şi bare rectangulare, cel
mai bine este să începeţi cu secţiunea transversală
cea mai mică.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
Polizarea de degroşare
Nu utilizaţi niciodată un disc de debitare pentru
degroşare.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin
atunci când se configurează unealta la un unghi
de 30°-40°. Deplasaţi unealta înainte şi înapoi
aplicând o presiune moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare
uscată. Pentru debitarea pietrelor, cel mai bine
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
23
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Max.
[mm]
D
d
115
D
b
[mm] Rotaţie Viteză
min. periferică
[min.-1]
[m/s]
d
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
6 22,23 11000
80
-
b 125 6 22,23 11000
80
-
d
75
30 M14
11000
45
18,0
115 12 M14
11000
80
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
D
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
24
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP
27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
25
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
APĂRĂTOARE
TIP
1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Flanşă de susţinere
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
Disc debitare
SAU
Piuliţă filetată de fixare
APĂRĂTOARE
TIP 27
zst00211887 - 24-07-2013
26
Download PDF

advertising