DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

533222-81 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCG412
DCG422
1. ábra
b
j
e
a
e
f
d
i
c
g
h
s
h
2. ábra
j
j
o
p
2
3. ábra
l
k
n
d
i
m
m
4. ábra
< 3,17 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3,17 mm (1/8")
h
d
g
5. ábra
l
m
n
i
k
3
6. ábra
7. ábra
b
a
4
AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ
DCG412, DCG422
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges
fordulatszám
Tárcsa átmérője
Tengely átmérője
Kábel hossza
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCG412
18
1
405
DCG422
14,4
1
350
7000
125
M14
16
2,2*
5000
125
M14
16
2,2*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
K WA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
87
84
dB(A)
dB(A)
5
98
3
95
dB(A)
5
3
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
DCG412
DCG422
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték ah felületi
csiszolásnál
m/s²
6,0
4,7
ah,AG =
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
VDC
Ah
kg
TARTSA SZEM ELŐTT: Vágókorongos
vágásnál vagy drótkefézésnél a súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értékek eltérőek lehetnek.
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes
szerszámok súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, PÉLDÁUL: a kezek
melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
5
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Töltési idő (kb.)
Súly
DCB105
230 V
Li-ion
VAC
perc
30 (1,5
Ah-s akkumulátor)
kg
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok
EK és Írország
230 V-os szerszámok
45 (2,0
55 (3,0
Ah-s akkumulátor) Ah-s akkumulátor)
0,49
10 amperes, hálózati
13 amperes,
a csatlakozódugaszban
70 (4,0
Ah-s akkumulátor)
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCG412, DCG422
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
6
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.01.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
KÉRJÜK, GONDOSAN ŐRIZZE MEG
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY
A KÉSŐBBIEKBEN IS BÁRMIKOR
UTÁNANÉZHESSEN A GÉPPEL
KAPCSOLATOS ÖSSZES INFORMÁCIÓNAK
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa rendben és világítsa meg
munkahelyét. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b)
c)
Ne használja az elektromos szerszámot
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, mely begyújthatja a port vagy
gázt.
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a közelben
állókat tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) A készülék csatlakozódugójának
illeszkednie kell a dugaszoló
aljzathoz. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Soha ne
használjon semmilyen adaptert földelt
készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó
és a megfelelő dugaszoló aljzat
használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
b) Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az
elektromos áramütés kockázatát.
e) A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott
hosszabbító kábelt szabad használni.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen a készülék nedves
környezetben való használata,
használjon hibaáram-védelmi kapcsolót.
Hibaáram-védelmi kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kéziszerszám használatakor pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos baleset előidézője
lehet.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
Használjon arc- vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy
lepattanó részekkel járhat. Valamint viseljen
csúszásmentes lábbelit és védősisakot.
Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset
előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza
ruházatot munkavégzés közben.
Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és
munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék
átvizsgálása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
8
d)
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszolásra,
drótkefézésre és vágásra készült. Olvassa
át a szerszámhoz mellékelt összes
útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki
adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
b) Vannak olyan munkák, például köszörülés
vagy polírozás, amelyeket ezzel
a szerszámmal nem ajánlatos végezni. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyes, és személyi sérülést
okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
vagy ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy a tartozékot
csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
az elektromos szerszám maximális
fordulatszámával legalább azonos legyen.
A névleges fordulatszámuknál gyorsabban
működtetett tartozékok eltörhetnek és
elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges kapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani.
f) A korongok, befogóperemek,
csiszolótányérok vagy más tartozékok
tengelynyílásának olyan méretűnek kell
lennie, hogy pontosan illeszkedjen az
elektromos szerszám hajtótengelyére.
Ha olyan tartozékot szerel a szerszámra,
amelynek a tengelynyílása nem illeszkedik
tökéletesen, a szerszám elveszti az
egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt, és
a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
g) Sérült tartozékot ne használjon. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, az csiszolótányéron
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után úgy helyezkedjen, hogy
ne legyen egy vonalban a tartozék forgási
síkjával, és erre kérje a közelben állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon járassa a szerszámot.
A sérült tartozékok ez idő alatt általában
leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladattól függően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő
maszkot, hallásvédőt, védőkesztyűt
és munkakötényt, amely felfogja
a munkadarabról lepattanó részecskéket.
A szeme védelmére olyan védőszemüveget
viseljen, amely képes felfogni a különféle
munkaműveletek során a levegőbe
kerülő törmeléket. A porvédő maszknak
vagy a légzésvédőnek ki kell szűrnie
a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat a munkaterülettől
biztonságos távolságra tartsa. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy eltörött tartozékok
elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja,
amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett kábelhez vagy
éppen a szerszám saját tápkábeléhez
érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol helyezze
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó
tartozék beleakadhat a felületbe, és az
elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön
irányítása alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
q) Ne használjon 11. típusú (kúpos fazék
alakú) korongot ezzel a szerszámmal. Nem
megfelelő tartozék használata sérüléshez
vezethet.
r) Mindg használja az oldalfogantyút.
Biztonságosan húzza meg a fogantyút.
Mindig használja az oldalfogantyút, hogy
a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és
megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
9
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől
eltérő vagy helytelen használatának vagy
a körülményeknek a következménye, de
elkerülhető: ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEK
BETARTÁSÁVAL:
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen
fel, amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a szerszám pótfogantyúval is
fel van szerelve, azt is markolja meg, hogy
a visszarúgások és az indításkor keletkező
nyomatékváltozások során is maximálisan
uralhassa a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek miatt vagy a bólogatás
során a forgó tartozék könnyen beszorulhat,
aminek hatására a kezelő elvesztheti
a szerszám feletti uralmát, vagy visszarúghat
a szerszám.
e) Fűrészláncot, famarásra alkalmas
fűrészlapot vagy fogazott fűrészkorongot
ne szereljen a gépre. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz illő védőburkolattal. Az
10
elektromos szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú korongokhoz nem
biztosítható megfelelő védelem, ezért nem
biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
tüzet fogjon a ruhája.
c) A korongokat csak az ajánlott
alkalmazásokhoz szabad használni.
Például: ne csiszoljon a vágókorong
oldalával. A keményfém-szemcsés
vágókorongok kerületi csiszolásra
készültek, oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő leszorító
karimát használjon. A megfelelő leszorító
karima tartja a korongot, azáltal csökkenti
a korong törésének veszélyét. A vágókorong
karimája különbözhet a csiszolókorong
karimájától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámhoz gyártott
korong nem alkalmas a kisebb szerszám
magasabb fordulatszámán való használatra,
és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó
irányban mozog, egy esetleges visszarúgás
a forgó korongot és azzal együtt a szerszámot
közvetlenül Ön felé kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong eléri a teljes
fordulatszámot, és azután óvatosan vigye
be újra a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja újra.
e) A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat
támassza alá, hogy minimálisra
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve a két vége
mellett, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen legyen körültekintő, amikor
„zsebvágást” készít meglévő falakba
vagy egyéb nem átlátható területeken.
A korong belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba,
ami visszarúgást okozhat.
• A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkján átnyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok által
okozott égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Olvassa el a kezelési utasítást
a készülék használata előtt.
Speciális biztonsági figyelmeztetések drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkeféző munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
Kiegészítő biztonsági
információk
• A felszerelendő tartozékok menetének
a csiszoló tengelyének menetéhez illőnek
kell lennie. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy rezgést gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (s)
a készülékházba van nyomva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
11
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a töltővel. Más típusú
akkumulátor túlmelegedhet és
szétrobbanhat, ami személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
üregeitől távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat, például
(a teljesség igénye nélkül) acélforgács,
alufólia és egyéb fémrészecskék.
Mindig húzza ki a töltőt a konnektorból,
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá száraz
helyet, és kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
12
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más sérülés érte. Ilyen esetben
juttassa el egy megbízott márkaszervizbe.
• Ha a töltő bármilyen okból karbantartásra
vagy javításra szorul, ne bontsa szét;
hanem juttassa el egyik megbízott
márkaszervizbe. A helytelen összeszerelés
akár halálos áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a 230 V-os szabványos háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os Li-ion
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 és DCB183)
akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (j) a töltőbe, ügyelve
arra, hogy ott teljes mértékben illeszkedjen.
A piros (töltéskijelző) fény villogása mutatja,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye mutatja. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
––
––
––
––
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés –– • –– • –– •
x
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
–– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
••••••••••••
tápellátás hibája
•• •• •• •• •• ••
Hibás akkumulátort ez a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort tűz- és robbanásveszélyes
légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por közelében. Az
akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját is
jelentheti.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen NE alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
• Az akkumulátorokat csak a kijelölt DEWALT
töltőkkel töltse.
Meleg/hideg késleltetés
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
• Soha ne tárolja vagy tartsa a szerszámot
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például szabadtéri pajtákban
vagy fémépületekben nyáron).
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
az akkumulátor teljesen fel van töltve.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha nem használja
a szerszámot, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
13
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítiumion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Olvassa el a kezelési utasítást
a készülék használata előtt.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy
az elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCG412 típus 18 V-os akkumulátorral működik,
a DCB180, DCB181, DCB182 vagy DCB183
típusú akkumulátorokkal használható.
A DCG422 típus 14,4 V-os akkumulátorral
működik, a DCB140, DCB141, DCB142 vagy
DCB143 típusú akkumulátorokkal használható.
Töltés.
Teljesen feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Hibás akkumulátor vagy töltő.
Tápellátás hibája.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
Víztől óvja.
A termék nagy áramfelvétele miatt nagy kapacitású
akkumulátorok használata ajánlatos. Bővebb
tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt talál.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Javaslatok a tároláshoz
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, a töltőn kívül tartani.
14
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időt lásd a Műszaki adatok cím
alatt.
Csak beltérben használja.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 125 mm-es védőburkolat (27-es típus)
1 Oldalfogantyú
1 Karimakészlet
1 Körmöskulcs
1 Töltő
2 Li-ion akkumulátor (M2, L2 típusok)
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz nem
mellékelünk akkumulátort, töltőt és tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Reteszelő gomb
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DCG412 és DCG422 akkumulátoros
sarokcsiszolókat professzionális vágási, könnyű
anyageltávolítási és drótkefézési munkákhoz
terveztük.
NE használjon másféle, hanem csak süllyesztett
középpontú és lamellás korongokat.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ez a nagy igénybevételre tervezett sarokcsiszoló
professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• A készülék használatát ne engedélyezze olyan
felhasználóknak (beleértve gyerekeknek),
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen
felhasználóknak; csak és kizárólag abban az
esetben, ha felügyeletet biztosít mellettük.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a töltő adattábláján
feltüntetettnek! Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért földelés nem
szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy DEWALT szakszervizben.
e. Oldalfogantyú
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
f. Csiszolókorong
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
c. Tengelyzár gombja
d. Tengely
g. Támasztókarima
h. Menetes szorítóanya
i. Védőburkolat
j. Akkumulátor
k. Védőburkolat retesze
l. Védőburkolat bütykei
m. Fogaskerékház rései
n. Állítócsavar
o. Akkumulátor kioldógombja
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
p. Töltöttség-kijelző gombja
15
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok
cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete
1 mm², maximális hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
be és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a szerszámba/-ból
(2. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
gondoskodjon az akkumulátor teljes feltöltéséről.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (j) a szerszám
fogantyújában kialakított rovátkákhoz (2. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(o), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
16
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(2. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttség-kijelzővel
van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll, amelyek az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (p) lenyomásával és
lenyomva tartásával hozhatja működésbe. A három
zöld LED kombinációja mutatja a pillanatnyi
töltöttségi szintet. Amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje a használhatósági határ alá süllyed,
a töltöttség-kijelző nem világít, és az akkumulátort
fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Oldalfogantyú felszerelése
(1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
az oldalfogantyút, hogy a szerszám
feletti uralmát folyamatosan megtartsa.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (e)
a fogaskerékház mindkét oldalán megtalálható
furatok egyikébe.
A kényelmesebb használat érdekében vágási
műveleteknél a fogaskerékház 90˚-kal elfordítható.
A fogaskerékház elfordítása
(1. ábra)
1. Hajtsa ki a négy sarokcsavart, amelyek
a fogaskerékházat a motorházhoz rögzítik.
2. Fordítsa a fogaskerékház fejrészét a kívánt
helyzetbe anélkül, hogy leválasztaná
a fogaskerékházat a motorházról.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a fogaskerékház
és a motorház 3,17 mm-nél (1/8») távolabb
kerül egymástól, a szerszámot DEWALT
márkaszervizben szervizeltetni és újra
összeszereltetni kell. A szervizeltetés elmulasztása
a szénkefék, a motor és a csapágyazás
meghibásodását okozhatja.
3. Csavarja vissza a csavarokat, és rögzítse
újból a fogaskerékházat a motorházhoz.
A csavarokat 2,2 Nm (20 in-lbs.) nyomatékkal
húzza meg. Ha túlhúzza, megszakadhatnak
a csavarok.
A védőburkolat fel- és
leszerelése (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
be és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a DCG412 csiszolót fém vagy falazat vágására
használja, 1-es típusú védőburkolatot KELL
használni. Az 1-es típusú védőburkolat a DEWALT
márkakereskedésekben külön költség ellenében
beszerezhető.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, nézze
meg a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy milyen egyéb
tartozékok használhatók ezekkel a csiszolókkal.
1. Helyezze a szerszámot hajtótengelyével (d)
felfelé az asztalra.
2. Nyissa ki a védőburkolat reteszét (k), és hozza
egy vonalba a bütyköket (l) a fogaskerékházon
lévő bevágásokkal (m).
3. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra,
hogy a bütykök beilleszkedjenek és a burkolat
szabadon forogjon fogaskerékház agy körül.
4. A védőburkolat reteszét nyitva tartva fordítsa
a burkolatot (i) a kívánt munkahelyzetbe.
5. Zárja be a védőburkolat reteszét, hogy
a burkolatot a fogaskerékházhoz rögzítse.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolat
állítócsavarját (n) nem lehet meghúzni,
ne használja a szerszámot. A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében vigye el a szerszámot
és a védőburkolatot egy szervizbe,
hogy javítsák meg vagy cseréljék ki
a védőburkolatot.
MEGJEGYZÉS: A reteszkar
nyitott állásában ne húzza meg az
állítócsavart (n). A védőburkolat vagy
a rögzítőszerkezet észrevehetetlen
károsodása következhet be.
TARTSA SZEM ELŐTT: Élcsiszolás és vágás
27-es típusú koronggal végezhető, amely
kimondottan erre a célra készült; a 6,35 mm (1/4»)
vastagságú korongok felületi csiszolásra, a 3,17
mm (1/8») vastagságúak pedig élcsiszolásra
vannak tervezve.
Süllyesztett középpontú
korongok felszerelése
TARTSA SZEM ELŐTT: A csiszolóhoz mellékelt
27-es típusú védőburkolatot KELL használni.
CSAVARMENETES KORONGOK FEL- ÉS
LESZERELÉSE (1., 4. ÁBRA)
A csavarmenetes korongot közvetlenül az M14-es
csavarmenetes hajtótengelyre kell szerelni.
1. Kézzel csavarja rá a korongot a hajtótengelyre
(d).
2. Nyomja le a tengelyzár gombját (c), és
csavarkulccsal húzza rá a korongot.
3. A korong leszerelésénél fordított sorrendben
végezze a műveleteket.
MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám
beindítása előtt nem illeszti a korongot
megfelelően a helyére, a szerszám és
a korong is megsérülhet.
NEM CSAVARMENETES KORONGOK
FELSZERELÉSE (1., 4. ÁBRA)
TARTSA SZEM ELŐTT: A csiszolóhoz mellékelt
27-es típusú védőburkolatot KELL használni.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, nézze
meg a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy milyen egyéb
tartozékok használhatók ezekkel a csiszolókkal.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. A menet nélküli támasztókarimát (g) szerelje
a hajtótengelyre (d) úgy, hogy kiemelkedő
középső része nézzen a korong irányába.
3. Helyezze a korongot (f) a tartókarimára úgy,
hogy a karima kiemelkedő része legyen
a korong középpontjában.
4. A tengelyzár gombját (c) lenyomva tartva
hajtsa rá a leszorító anyát (h) a tengelyre. Ha
a felszerelendő korong 3,17 mm-nél (1/8»)
vastagabb, úgy helyezze a csavarmenetes
szorítóanyát a tengelyre, hogy a kiemelkedő
középső része a korong középső furatába
illeszkedjen. Ha a felszerelendő korong
vastagsága 3,17 mm (1/8») vagy annál
kisebb, úgy helyezze a csavarmenetes
szorítóanyát a tengelyre, hogy a kiemelkedő
középső rész ne a korong felé nézzen.
17
5. A tengelyzár gombját (c) lenyomva tartva
csavarkulccsal hajtsa rá a leszorító anyát
a tengelyre.
6. Leszerelésnél nyomja le a tengelyzár gombját,
és csavarkulccsal lazítsa meg a menetes
leszorító anyát.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a korongot a leszorító
anya meghúzása után is forgatni lehet, ellenőrizze
az anya felszerelésének irányát. Ha egy vékony
korongot úgy szerel fel, hogy a leszorító anya
kiemelkedő középpontja a korong felé néz,
a korong forogni fog, mert a kiemelkedő középpont
megakadályozza, hogy az anya beszorítsa
a korongot.
Drótkefe és drótkefés korong
felszerelése (1. ábra)
A drótkefét vagy a drótkefés korongot közvetlenül
a sarokcsiszoló hajtótengelyére kell szerelni
karimák használata nélkül. Csak M14-es
csavarmenetű középrésszel ellátott drótkefét vagy
drótkefét vagy drótkefés korongot használjon.
Ezek a tartozékok a helyi forgalmazónál vagy
márkaszervizben külön költség ellenében
beszerezhetők.
TARTSA SZEM ELŐTT: Drótkeféhez és drótkefés
koronghoz 27-es típusú védőburkolatot kell
használni.
VIGYÁZAT: A személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
drótkefe és körkefe kezelésekor
viseljen védőkesztyűt. A kefék szálai
élesek lehetnek.
VIGYÁZAT: A szerszám sérülésének
megelőzése érdekében ne engedje,
hogy a felszereléskor vagy a munka
során a drótkefe vagy a körkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz.
A tartozékot észrevehetetlen sérülés
érheti, aminek következtében
drótszálak válhatnak le a korongról.
CSÉSZÉS DRÓTKEFE ÉS KÖRKEFE
FELSZERELÉSE
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. Kézzel csavarja rá a korongot
a hajtótengelyre.
3. Nyomja le a tengelyzár gombját (c), és
csavarkulccsal húzza rá a kefét vagy
a korongot.
4. A leszereléshez fordított sorrendben végezze
el a fenti műveleteket.
18
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének megelőzése érdekében
a szerszám bekapcsolása
előtt megfelelően illessze rá
a hajtótengelyre a korongot.
Vágókorongok (1-es típusú)
felszerelése
A vágókorongok lehetnek gyémánt korongok vagy
keményfém szemcsés korongok. A keményfémszemcsés korongok fémekhez és kőzethez
használhatók. A gyémánt korongok kőzet vágására
is használhatók. Ezek a tartozékok a helyi
forgalmazónál vagy márkaszervizben külön költség
ellenében beszerezhetők.
FIGYELMEZTETÉS: Vágókorongok
használatánál zárt, kétoldalas
vágókorong-védőburkolat
szükséges. Ezek a tartozékok a helyi
forgalmazónál vagy márkaszervizben
külön költség ellenében
beszerezhetők. Megfelelő karima és
védőburkolat hiányában a korong
törése vagy megérintése személyi
sérülést okozhat. Kérjük, nézze meg
a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy
milyen egyéb tartozékok használhatók
ezekkel a csiszolókkal.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
be és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
ZÁRT (1-ES TÍPUSÚ) VÉDŐBURKOLAT
FELSZERELÉSE (5.ÁBRA)
1. Nyissa ki a védőburkolat reteszét
(k), és igazítsa össze a bütyköket (l)
a fogaskerékházon lévő bevágásokkal
(m). Ezzel a bütykök egy vonalba
kerülnek a fogaskerékház burkolatán lévő
bevágásokkal. Úgy helyezze a védőburkolatot,
hogy hátrafelé nézzen.
2. Nyomja lefelé a védőburkolatot, amíg a bütyök
a helyére ugrik, és szabadon forgatható
a fogaskerékház-agy vájatában.
3. Fordítsa a védőburkolatot (i) a kívánt
munkahelyzetbe. A burkolat a tengely és
a kezelő között helyezkedjen el, hogy ez
utóbbinak maximális védelmet nyújtson.
4. Zárja a védőburkolat reteszét, hogy rögzítse
a védőburkolatot a fogaskerékház burkolatán.
A retesz zárt helyzetében a védőburkolatnak
kézzel mozdíthatatlannak kell lennie.
Ne üzemeltesse a sarokcsiszolót, ha
a védőburkolat meglazult, vagy a retesz nyitott
helyzetben van.
5. A védőburkolat eltávolításához nyissa ki
a reteszt és forgassa úgy a burkolatot, hogy
a nyilak egy vonalba kerüljenek, majd húzza
fel a burkolatot.
TARTSA SZEM ELŐTT: A burkolat reteszelő
beállítását a gyárban előzetesen a fogaskerékház
agy átmérőjéhez igazítják. Ha egy idő múlva
a burkolat meglazul, húzza meg az állítócsavart (n)
a reteszkar zárt helyzetében, amikor a burkolat fel
van szerelve a szerszámra.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
károsodásának megelőzése
érdekében ne szorítsa meg az
állítócsavart (n), amíg a reteszkar
nyitott állapotban van. A védőburkolat
vagy a rögzítőszerkezet
észrevehetetlen károsodása
következhet be.
VÁGÓKORONGOK FELSZERELÉSE
(1., 4. ÁBRA)
VIGYÁZAT: Vágókorongokhoz
hozzáillő átmérőjű támasztókarimát és
leszorító anyát (a szerszám tartozéka)
kell használni.
1. A menet nélküli támasztókarimát
szerelje a hajtótengelyre úgy, hogy
kiemelkedő középső része felfelé nézzen.
A támasztókarima kiemelkedő középpontjának
majd a koronggal szemben kell lennie.
2. Helyezze a korongot a tartókarimára úgy, hogy
a karima kiemelkedő része legyen a korong
középpontjában.
3. Szerelje fel a menetes anyát úgy, hogy
a kiemelkedő középpontja a korongtól
távolodó irányba nézzen.
4. A tengelyzár gombját (c) lenyomva tartva
csavarkulccsal húzza meg a leszorító anyát.
5. Leszerelésnél nyomja le a tengelyzár gombját,
és csavarkulccsal lazítsa meg a menetes
leszorító anyát.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan lekopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a belső és a külső
karima helyesen van felszerelve. Kövesse
a Csiszoló és vágó tartozékok táblázatának
útmutatásait.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
• Ne használjon sérült tartozékot. Minden
használat előtt ellenőrizze a tartozékot, pl.:
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, a csiszolótányéron
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött drótszálak.
Ha az elektromos szerszámot vagy tartozékát
leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel sértetlen tartozékot. A tartozék
átvizsgálása és felszerelése után úgy
helyezkedjen, hogy ne legyen egy vonalban
a tartozék forgási síkjával, és erre kérje
a közelben állókat is, majd egy percig
maximális üresjárati fordulatszámon járassa
a szerszámot. A sérült tartozékok ez idő alatt
általában leválnak.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
be és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon a csiszolni vagy
vágni kívánt anyag biztonságos
rögzítéséről.
• Biztonságosan rögzítse és támassza
alá a munkadarabot. Szorítókkal vagy
satuval rögzítse a munkadarabot
stabil felülethez, és támassza meg.
A munkadarab biztonságos rögzítése
19
és megtámasztása azért fontos, hogy
az el ne mozdulhasson, és a kezelő
el ne veszítse a szerszám feletti
uralmát. A munkadarab elmozdulása
és a szerszám feletti uralom
elvesztése veszélyhelyzetet teremthet
és személyi sérülést okozhat.
• Támassza alá a táblákat, illetve
a túlméretes munkadarabokat,
hogy csökkentse a korong
beszorulásának és
a visszarúgásnak az esélyét.
A nagy munkadarabok már
saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve
a két vége mellett, a korong mindkét
oldalán alá kell támasztani.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
A korongot ne tegye ki oldalirányú
nyomásnak.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (e), másik keze pedig a szerszám
testén van, ahogyan a 6. ábra mutatja.
Kapcsoló
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
• A szerszám használata közben
mindig viseljen védőkesztyűt.
RETESZELŐ GOMB ÉS FOGANTYÚKAPCSOLÓ
(7. ÁBRA)
• A használat során a fogaskerékház
felforrósodik.
A vágószerszám reteszelő gombbal (b) van ellátva.
• Mindig szerelje fel a védőburkolatot
és a megfelelő korongot. Ne
használjon túlságosan kopott tárcsát
vagy korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a belső
és külső karima helyesen van
felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong
a tartozékon és a szerszámon nyíllal
megjelölt irányban forog-e.
• Kerülje a gép túlterhelését. Ha
a szerszám munka közben
felforrósodik, működtesse néhány
percig üresjáraton, hogy a tartozék
lehűljön. Ne érjen a tartozékokhoz,
amíg le nem hűltek. A korongok
a használat során nagyon
felforrósodnak.
• Megfelelő és a helyére szerelt
védőfelszerelés nélkül soha ne
dolgozzon.
• Ne használja az elektromos
szerszámot vágóállvánnyal.
• Soha ne használjon itatóst ragasztott
csiszolóanyagokkal.
• Számítson arra, hogy a korong
a szerszám kikapcsolása után egy
ideig még tovább forog.
20
A helyes kéztartás (1., 6. ábra)
A fogantyúkapcsoló (a) reteszeléséhez nyomja
meg a reteszelő gombot, ahogyan a 7. ábra
mutatja. Ha a reteszelő gombot a zár ikon irányába
lenyomja a készülék reteszelve van.
Mindig reteszelje a fogantyúkapcsolót, ha szállítja
vagy eltárolja a szerszámot, így elkerülheti annak
véletlen beindulását.
A fogantyúkapcsoló kireteszeléséhez nyomja meg
a reteszelő gombot (b). Ha a reteszelő gombot
a kireteszelés ikon irányába lenyomja, azzal
feloldja a készülék reteszelését. Ha a reteszelő
gomb piros, akkor a kapcsoló reteszeletlen
állásban van.
A fogantyúkapcsoló (a) meghúzásával
kapcsolhatja BE a szerszámot. A fogantyúkapcsoló
elengedésével kapcsolhatja KI a szerszámot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ennek a szerszámnak
a kapcsolója bekapcsolt állásban nem reteszelhető,
és tilos bármilyen más módon reteszelni.
FIGYELMEZTETÉS: Erősen
tartsa az oldalfogantyút és magát
a szerszámot, hogy megőrizze
a szerszám feletti uralmát annak
beindításakor, használata közben,
amíg a korong vagy a tartozék le nem
áll. A szerszámot csak akkor tegye le,
amikor a korong már teljesen leállt.
FIGYELMEZTETÉS: Várja meg,
amíg a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez. Kikapcsolás előtt
emelje fel a szerszámot a munkadarab
felületéről.
Tengelyzár (1. ábra)
A tengelyzár (c) akadályozza meg a hajtótengely
elfordulását a korong fel- és leszerelésekor.
A tengelyzárat csak a szerszám kikapcsolt és
áramtalanított állapotában működtesse, amikor
a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
károsodásának elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
használja a tengelyzárat. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját (c), és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Süllyesztett középpontú
csiszolókorongok felszerelése
FELÜLETCSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel működhessen. Akkor tud
a leggyorsabban csiszolni, ha a szerszám
nagy sebességgel működik.
3. A szerszám és a munkafelület 20 – 30°-os
szöget zárjon be.
4. A szerszámot folyamatosan mozgassa előrehátra, hogy ne keletkezzenek mélyedések
a munkafelületen.
5. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A szerszámot csak
akkor tegye le, amikor a korong már teljesen
leállt.
ÉLCSISZOLÁS CSISZOLÓKORONGGAL
FIGYELMEZTETÉS: A vágásra és
élcsiszolásra alkalmas korongok
eltörhetnek vagy visszarúgást
okozhatnak, ha meghajlanak vagy
meggörbülnek, amikor a szerszámot
vágásra vagy mély csiszolásra
használja. A súlyos személyi sérüléssel
járó kockázatok elkerülése érdekében
ezeket a korongokat szabványos
27-es típusú védőburkolattal
csak kis mélységű vágáshoz és
nútoláshoz használja (13 mm-nél
kisebb mélységig). A védőburkolattól
nem védett korongrész a kezelővel
ellentétes oldalon legyen. 1-es típusú
vágókoronggal végzett mélyebb
vágáshoz 1-es típusú védőburkolatot
használjon. Kérjük, nézze meg
a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában, hogy
milyen egyéb tartozékok használhatók
ezekkel a csiszolókkal.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel működhessen. Akkor tud
a leggyorsabban csiszolni, ha a szerszám
nagy sebességgel működik.
3. Helyezkedjen úgy, hogy a korong szabadon
maradó része Önnel ellentétes irányban
legyen.
4. Ha a vágást elkezdte, és nútot hozott létre
a munkadarabban, ne módosítsa a vágási
szöget. A vágási szög módosítása miatt
a korong meggörbülhet és eltörhet. Az
élcsiszoló korongok nem tudnak ellenállni
a hajlítás okozta oldalirányú nyomásnak.
5. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A szerszámot csak
akkor tegye le, amikor a korong már teljesen
leállt.
FIGYELMEZTETÉS: Az élcsiszoló
és vágókorongot ne használja
felületcsiszolásra, mert az ilyen korong
nem tud ellenállni a felületcsiszolás
során fellépő oldalirányú nyomásnak.
A korong eltörhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
Drótkefe és körkefe
felszerelése és használata
A drótkefe és körkefe rozsda, felpattogzott
festék eltávolítására és felületi egyenetlenségek
megszüntetésére használható.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, nézze át az
Óvintézkedések festék drótkefézése során.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel működhessen. A felesleges
anyagot akkor tudja a leggyorsabban
21
eltávolítani, ha a gép nagy sebességgel
működik.
3. Csészés drótkefe esetén a szerszám és
a munkafelület 5–10°-os szöget zárjon be
egymással.
4. Körkefénél a kefe széle érintkezzen
a munkafelülettel.
5. A szerszámot folyamatosan mozgassa előrehátra, hogy ne keletkezzenek mélyedések
a munkafelületen. Ha nem mozgatja
a szerszámot a munkafelületen, vagy körbekörbe mozgatja, égési, horzsolási nyomokat
okoz a munkafelületen.
6. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. Csak akkor tegye le
a szerszámot, amikor a korong már teljesen
leállt.
VIGYÁZAT: Különösen ügyeljen, ha
a széleken dolgozik, mert ilyenkor
gyakran tapasztalható a csiszoló
váratlan elmozdulása.
Vágókorongok (1-es típus)
használata
FIGYELMEZTETÉS: Az élcsiszoló
és vágókorongot ne használja
felületcsiszolásra, mert az ilyen korong
nem tud ellenállni a felületcsiszolás
során fellépő oldalirányú nyomásnak.
A korong eltörhet és személyi sérülést
okozhat.
1. Várja meg, amíg a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután érintse
a munkafelülethez.
2. Minimális nyomást gyakoroljon
a munkafelületre, hogy a szerszám nagy
sebességgel működhessen. Akkor tud
a leggyorsabban vágni, ha a szerszám nagy
sebességgel működik.
3. Ha a vágást elkezdte, és nútot hozott létre
a munkadarabban, ne módosítsa a vágási
szöget. A vágási szög módosítása miatt
a korong meggörbülhet és eltörhet.
4. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. Csak akkor tegye le
a szerszámot, amikor a korong már teljesen
leállt.
Óvintézkedések festék
drótkefézése során
1. Az ólom alapú festékek drótkefézése
NEM AJÁNLOTT, mert a szennyezett por
22
elleni védekezés meglehetősen nehéz. Az
ólommérgezés leginkább a gyermekekre és
terhes anyákra veszélyes.
2. Miután vegyelemzés nélkül nehéz eldönteni,
hogy a festék tartalmaz-e ólmot, bármilyen
festék drótkefézése során a következő
óvintézkedések megtételét ajánljuk:
SZEMÉLYES BIZTONSÁG
1. Gyermekek és várandós nők csak akkor
léphetnek be a munkaterületre, ahol a festék
csiszolása folyik, amikor már elvégezték
a takarítást.
2. A munkaterületre lépők számára porvédő
álarc és légzésvédő használata kötelező.
A légzésvédő szűrőjét naponta cserélni
kel, illetve minden egyes esetben akkor, ha
a viselőjének a légzés nehézséget okoz.
TARTSA SZEM ELŐTT: Csak az ólmot
tartalmazó festék porával és gőzeivel való
munkavégzésre alkalmas porvédő maszk
használható. A közönséges festőálarcok nem
biztosítanak megfelelő védelmet. Megfelelő
légzésvédelmi eszköz beszerzése érdekében
forduljon helyi kereskedőjéhez.
3. A szennyezett festékrészecskék lenyelését
megelőzendő, a munkaterületen TILOS ENNI,
INNI ÉS DOHÁNYOZNI. A munkásoknak
evés, ivás és dohányzás ELŐTT mosakodniuk
és tisztálkodniuk kell. Ételt, italt és dohányárut
tilos a munkaterületen hagyni, mert azok ott
porral szennyeződhetnek.
A KÖRNYEZET BIZTONSÁGA
1. A festéket úgy kell eltávolítani, hogy csak
minimális mennyiségű por keletkezzen.
2. A festék eltávolítására szolgáló területet 4 mm
vastag műanyag fóliával légmentesen le kell
zárni.
3. A drótkefézést úgy kell végezni, hogy
a munkaterületről minél kevesebb festékpor
jusson ki.
TISZTÍTÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉS
1. A drótkefézési munkálatok tartama alatt
a munkaterület teljes felületét naponta fel
kell porszívózni és alaposan fel kell mosni.
A porszívó porzsákjait gyakran kell cserélni.
2. A műanyag takarófóliát össze kell gyűjteni,
majd a festékporral és más keletkező
törmelékkel együtt kell kidobni. Az
összes hulladékot légmentesen zárható
hulladéktárolókba kell tenni és el kell
szállíttatni.
A takarítás során a gyermekeket és várandós
asszonyokat a munkaterülettől távol kell
tartani.
3. A játékokat, mosható bútordarabokat és
gyermekek által használt tárgyakat újbóli
használat előtt alaposan le kell mosni.
Fémmunkák
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon róla, hogy az áramkörben legyen
hibaáramvédő kapcsoló (RCD) a fémreszelék
által okozott maradványkockázat kiküszöbölése
érdekében.
Ha az RCD megszakítja az áramkört, juttassa el
a szerszámot egy DEWALT márkaszervizbe.
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges
munkakörülmények között
fémmunkáknál áramot jól
vezető fémpor halmozódhat fel
a szerszám burkolata mögött.
Ennek eredményeként a gép
védőszigetelésének hatásfoka
romolhat, ami áramütés veszélyét
hozza magával.
Kő vágása
A gép csak száraz vágásra használható. Kő
vágásához gyémánt vágókorong a legjobb.
A gépet csak porvédő maszkban működtesse.
Tanács a munkavégzéshez
Óvatos legyen, amikor tartófalba vájatot vág.
Tartófalakba vágott vájatokra ország-specifikus
előírások vonatkoznak. Ezeket az előírásokat
minden körülmények között be kell tartani.
A munka megkezdése előtt kérje ki felelős mérnök,
építész vagy építésvezető tanácsát.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében, mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy
karbantartási munkába kezd, mindig
csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról. Mielőtt újra
áram alá helyezi a szerszámot, nyomja
be és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
hogy a szerszám biztosan ki legyen
kapcsolva.
Javasoljuk, hogy a gép szellőzőnyílásainak
naponkénti tisztításával előzze meg a fémhulladék
felhalmozódását. Lásd a Karbantartás cím alatt.
Fém vágása
Fém vágásánál csak mérsékelt, a vágandó
anyaghoz igazított előtolást alkalmazzon. Ne
gyakoroljon nyomást a vágókorongra, ne billentse
és ne lengesse a gépet.
Ne lassítsa a forgó vágókorongot az oldalára
gyakorolt nyomással.
Munka közben a gépnek mindig felfelé kell
mozognia. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy irányítatlanul kimozdul a vágatból.
Profilok és négyzetacél vágását legjobb
a legkisebb keresztmetszetnél kezdeni.
Durva csiszolás
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető. Nem
tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Biztonsági szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
DEWALT márkaszervizbe.
Nagyolást soha ne végezzen vágókoronggal.
Kenés
A nagyolás akkor sikerül a legjobban, ha a gépet
30–40°-os szögre állítja. Mérsékelten nyomva
mozgassa a gépet előre-hátra. Ily módon
a munkadarab nem forrósodik fel túlságosan,
nem színtelenedik el és nem keletkeznek rajta
barázdák.
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőrésekben vagy azok
23
környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le
a töltőt a konnektorról. A töltő külsején
lerakódott szennyeződést és zsírt
ronggyal vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el. Vízzel vagy
tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Max.
[mm]
D
d
115
D
b
Menetes
Min.
[mm] fordulat- Kerületi
furat
sebesség
hossza
szám
[m/s]
-1
d
[mm]
[min. ]
6 22,23 11 000
80
-
b 125 6 22,23 11 000
80
-
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
b
D
D
24
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
a terméket a legközelebbi szervizbe, amelyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi megbízott szerviz
címét a Magyarországi Képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a DEWALT márkaszervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink, valamint elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internet címen: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
d
75
Környezetvédelem
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könynyen el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Süllyesztett
középpontú
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Tartókarima
Drótkefés
korongok
27-es típusú, süllyesztett
középpontú korong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
25
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Tartókarima
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Vágókorong
VAGY
Menetes szorítóanya
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00244978 - 02-09-2014
26
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
27
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
28
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
29
30
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising