FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

402112-78 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME600
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Unealta dumneavoastră oscilantă Stanley Fat Max a fost
concepută pentru aplicaţii casnice, cum ar fi şlefuirea.
Se pretează, de asemenea, pentru tăierea materialelor
din lemn, plastic, ipsos, metale neferoase şi elemente de
strângere (ex. cuie necălite, bride), tăierea plăcilor de rigips
şi raşchetarea unor suprafeţe mici. Această unealtă este
destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
e.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice
unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru uneltele oscilante
♦
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite cu
vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi lemn
şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
♦ Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să
pătrundă în zona de lucru.
♦ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru.
♦ Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală
şi/sau daune asupra obiectelor.
Accesoriul va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca accesoriul să se oprească complet înainte de a lăsa
jos unealta.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu
întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu
introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea
lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi fierăstrăul ţinând de ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de lamă de fierăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă că nu
prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat după
utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane, verifi caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
5
ROMÂNĂ
♦
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/
CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat
unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în
gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
6
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere pentru accesorii Super-lok™
4. Baza şlefuitorului
5. Adaptor extragere praf (fig. E dacă este livrat)
6. Adaptor prelucrat (distanţier)
7. Adaptor prelucrat (şurub de fixare)
Accesorii
Această unealtă include unele sau toate accesoriile
următoare.
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte
de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Disc de ferăstrău pentru tăierea
înclinată de precizie a materialelor
lemnoase şi a plasticelor moi.
(Număr piesă - STA26105-XJ)
Separarea, tăierea înclinată şi tăierea la
nivel a lemnului şi a materialelor plastice
moi. Ideal pentru prelucrarea uşilor,
plintelor, pervazurilor şi podelelor.
Disc de ferăstrău pentru tăieri înclinate în lemn şi metal.
(Număr piesă - STA26110-XJ)
Separarea, tăierea înclinată şi tăierea
la nivel a lemnului, materialelor plastice,
a conductelor şi produselor extrudate
neferoase cu pereţi subţiri , a cuielor şi
şuruburilor.
Disc de ferăstrău pentru tăieri înclinate în lemn şi metal.
(Număr piesă - STA26115-XJ)
Separarea, tăierea înclinată şi tăierea
la nivel a lemnului, materialelor plastice,
a conductelor şi produselor extrudate
neferoase cu pereţi subţiri .
ROMÂNĂ
Disc de ferăstrău segmentat.
(Număr piesă - STA26120-XJ)
Lamă cu durată de viaţă lungă ideală
pentru tăierea în lemn, materiale plastice,
materiale feroase şi neferoase cu pereţi
subţiri.
Racletă rigidă.
(Număr piesă - STA26135-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea materialului
tare sau moale de pe suprafeţe plane
cum ar fi îndepărtarea pardoselilor din
vinil, a adezivului pentru lipit carpete,
adezivului pentru plăcile de faianţă,
mortarului, vopselei şi lacului.
Racletă flexibilă.
(Număr piesă - STA26140-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea materialelor
cauciucate cum ar fi siliconul pentru
etanşare şi alte materiale pentru îmbinare
de pe suprafeţele plane rigide din zonele
dificil de ajuns.
Lamă pentru îndepărtarea sedimentelor de carbură metalică.
(Număr piesă - STA26125-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică,
ideală pentru îndepărtarea mortarului
şi a adezivului pentru faianţă de pe
suprafeţe plane şi pentru îndepărtarea
rapidă a resturilor de lemn, PAL şi fibră
de sticlă.
Răzătoare din carbură metalică.
(Număr piesă - STA26130-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică,
ideală pentru îndepărtarea mortarului şi
a resturilor de materiale plastice, PAL şi
fibră de sticlă.
Foi pentru şlefuit.
(Număr piesă - STA32348-XJ)
Granulaţii variate pentru şlefuirea lemnului, a suprafeţelor vopsite şi lăcuite.
Asamblare
Montarea si demontarea accesoriilor (fig. A - F)
Avertisment! Înainte de montarea unui accesoriu, deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Montarea unui accesoriu Stanley Fat Max (fig. A - C)
♦ Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Introduceţi accesoriul (8) între ax şi elementul de prindere al acestuia asigurându-vă că accesoriul este prins
în toate cele opt ştifturi ale elementului de prindere şi
este fixat pe ax.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Notă: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi lamele pot fi
montate sub un anumit unghi dacă este necesar (fig. C).
Demontarea unui accesoriu Stanley Fat Max (fig. A)
♦ Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Scoateţi accesoriul din unealtă asigurându-vă că acesta se desprinde din toate cele opt ştifturi ale elementului
de prindere.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Avertisment: Atunci când demontaţi accesoriile trebuie să
purtaţi mănuşi de protecţie deoarece acestea pot deveni
fierbinţi în timpul utilizării.
Montarea unei foi de şlefuit (fig. D)
♦ Aliniaţi foaia de şlefuit (9) cu baza de şlefuire (4) conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit, asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu orificiile din
bază.
Demontarea unei foi de şlefuit
♦ Scoateţi foaia din baza de şlefuit (4).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată baza de şlefuit fără să fie
montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea adaptorului de extracţie a prafului (fig. E)
♦ Aliniaţi adaptorul pentru extragerea prafului (5) cu baza
de şlefuire (4) conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în baza de şlefuire.
♦ Fixaţi adaptorul rotind piuliţa de blocare (12) în sensul
acelor de ceasornic.
♦ Conectaţi un aspirator la adaptorul pentru extragerea
prafului.
Demontarea adaptorul pentru extragerea prafului
♦ Rotiţi piuliţa de blocare (12) în sens invers acelor de
ceasornic.
♦ Scoateţi adaptorul pentru extragerea prafului (5) din
baza de şlefuire (4).
Montarea accesoriilor alternative (fig. F)
♦ Poziţionaţi distanţierul (6) pe manşon (10).
♦ Poziţionaţi accesoriul alternativ (11) pe manşon (10).
♦ Strângeţi bine şurubul de fixare (7)pe poziţie pentru
a asigura o fixare sigură a accesoriului alternativ (11).
Notă: Distanţierul şi şurubul de fixare nu pot fi utilizate
pentru ataşarea accesoriilor Stanley Fat Max. Accesoriile
Black&Decker se ataşează cu ajutorul dispozitivului de
prindere pentru accesorii Super-lok™.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său
ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
7
ROMÂNĂ
Comutatorul de reglare a vitezei (fig. G)
Butonul de control al vitezei variabile vă permite să adaptaţi
viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦ Setaţi selectorul de reglare a vitezei (2) la setarea dorită. La poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză redusă,
10 000 min-1. La poziţia 6, unealta va funcţiona la viteză
maximă, 20 000 min-1.
Pornirea şi oprirea (fig. H)
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) înainte (poziţia I).
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) spre spate (poziţia O).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de
precizie, ţineţi unealta aproape de capătul din faţă.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil, mai
ales atunci când utilizaţi lame pentru tăiat.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Verificaţi în mod regulat starea accesoriilor. Înlocuiţi-le
atunci când este necesar.
Marcaţi punctul de pornire dorit.
Porniţi unealta şi introduceţi uşor accesoriile în piesa
de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
Fixaţi o bucată de placaj sau lemn subţire sub piesa
de prelucrat şi tăiaţi prin această combinaţie pentru
a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi lama de tăiat în piesa de prelucrat. Reţineţi
că, tăierea foilor metalice va dura mai mult decât
tăierea pieselor subţiri din lemn.
Atunci când tăiaţi metal, întindeţi o peliculă subţire de
ulei de-a lungul liniei de tăiere înainte de a efectua
tăierea.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea înainte
de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie foarte
fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când
îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu o granulaţie
mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu o granulaţie medie.
În ambele cazuri, schimbaţi treptat cu o granulaţie fină
pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu distribuitorul dumneavoastră pentru
mai multe informaţii despre accesoriile disponibile.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
8
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi
opriţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
ROMÂNĂ
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
FME600 (Tip 1)
Tensiune
Vc.a.
230
Turaţie în gol
min -1
10 000 - 20 000
Unghiul de oscilare
Grade
1,4 sau 2,8
Putere
W
250
Greutate
kg
1,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 89,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 100,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 1,9 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Tăierea metalului (ah, CM) 4,7 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Şlefuire (ah) 6,1 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FME600
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28/08/2012
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00191526 - 27-02-2013
9
10
Download PDF

advertising