DCF813 | DeWalt DCF813 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

567000 - 78 H
Fordítás az angol eredetiből
DCF813
DCF815
1. ábra
2. ábra
2
4. ábra
3. ábra
5. ábra
3
AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ
DCF813 (10,8V), DCF815 (10,8V)
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra használják vagy más
tartozékokkal, vagy nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen nőhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem
használják a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel
csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt; például: a szerszám és a tartozékok karbantartása, kéz melegítése,
munkaszervezés.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk, valamint az
átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi
a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Típus
Akkumulátor típusa
Üresjárati fordulatszám
min
Maximális nyomaték
Nm
-1
DCF813
DCF815
10,8
10,8
2/3
2/3
Li-Ion
Li-Ion
0 – 2450 0 – 2450
130
107
3/8"
1/4"
(9,5 mm) (6,35 mm)
Szerszámbefogó
mm
Súly
(akkumulátor nélkül)
kg
0,8
0,8
LPA (hangnyomás)
dB(A)
88
88
KpA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
dB(A)
3
3
LWA (hangerő)
dB(A)
99
99
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3
3
Akkumulátor
DCB123
DCB125
DCB127
Akkumulátor
típusa
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Feszültség
Vac
10,8
10,8
10,8
Kapacitás
Ah
1,5
1,3
2,0
Súly
kg
0,2
0,2
0,2
Az összes vibráció (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány előírásai alapján:
Töltő
Vibrációs kibocsátási érték ah =
Hálózati
feszültség
ah =
m/s2
7,5
7,5
Toleranciafaktor K =
m/s2
1,7
1,7
DCB100
VAC
230 V
Akkumulátor
típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg,
így az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy másik szerszám értékével. Az érték
felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez is.
Súly
4
Li-ion
perc
kg
35
(1,3 Ah)
40
1,5. Ah)
0,30
65
(2,0 Ah)
Töltő
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
DCB105
Hálózati
feszültség
VAC
230 V
Akkumulátor
típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
Li-ion
perc
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
30
(1,5 Ah)
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak el,
könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem kerülik el, anyagi
kárt okozhat.
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Töltő
DCB107
Hálózati
feszültség
VAC
230 V
A tűzveszélyt jelzi.
Akkumulátor
típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
Li-ion
perc
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
kg
70
(1,5 Ah)
CE Megfelelőségi nyilatkozat
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
GÉPEK IRÁNYELV
0,29
Töltő
DCF813, DCF815
A DEWALT ezennel nyilatkozik arról, hogy
a „Műszaki adatok” című részben ismertetett
termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
DCB112
Hálózati
feszültség
VAC
230 V
Akkumulátor
típusa
Akkumulátorok hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
Li-ion
perc
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
45
(1,5 Ah)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Biztosítékok
Európa
230 V-os
szerszám
10 amperes, hálózati
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
15. 12. 2013
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést okoz.
5
az elektromos áramütés kockázatát.
c) Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
f) Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tűzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek
meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés
- például a porálarc, a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak és a hallásvédelmi eszköz - használata csökkenti
a személyi sérülés kockázatát.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
6
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen,
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot a váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására.
Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
valamint ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha a szerszám sérült, a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot és válassza le
az akkumulátort mielőtt valamilyen
beállítást végezne a szerszámon, tartozékot cserélne vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyes lehet.
5) AKKUMULÁTOROS
SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, egy másik típusnál tűzveszélyt
okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az akkumulátort minden fémes tárgytól, például tűzőkapocstól, érmétől, a kulcsoktól,
szögtől, csavartól és minden más apró
fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre zárhatná. Az akkumulátorpólusok
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel
mossa le. Szembe kerülés esetén, forduljon ez mellett orvoshoz is. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
7
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
kozik! A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
Kiegészítő speciális biztonsági
szabályok ütvecsavarozókhoz/
ütvecsavarbehajtókhoz
•
•
•
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv aDCB100, DCB105, DCB107 és DCB112 típusú akkumulátortöltő fontos biztonsági
és használati útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő,
az akkumulátor, az akkumulátoros eszköz
összes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél fogva tartsa
a munkavégzés közben olyan helyen,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékhez
érhet. Ha a kötőelem áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos
szerszám fémalkatrészei is elektromossá
válnak és megrázhatják a kezelőt.
A tartozékok és szerszámok működés
közben felforrósodnak. Védőkesztyű
nélkül ne érjen hozzájuk.
Ne dolgozzon ezzel a szerszámmal
hosszú ideig egyfolytában. A szerszám
által okozott vibráció a kezére és a karjára ártalmas lehet. Viseljen védőkesztyűt,
amely kipárnázza a kezét,és gyakori pihenőkkel csökkentse a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettséget.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy folyadék jusson
a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében csak DEWALT akkumulátort töltsön a készülékkel. Más akkumulátor felrobbanhat, ezzel személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT: A gyermekeket felügyelni
kell; meg kell akadályozni, hogy játszszanak a készülékkel.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények között az áram alatt lévő akkumulátor töltő érintkezőit idegen tárgyak
rövidre zárhatják. A töltő nyílásaitól
a vezető anyagokat távol kell tartani,
ide tartoznak a teljesség igénye nélkül a következők: fémreszelék, fémforgács, acélgyapot, alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét a tisztítás előtt.
Maradványkockázat
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
•
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
•
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található
ott, ahol az akkumulátor és a szerszám talál-
8
NE próbálja az akkumulátort a kézikönyvben ismertetettől eltérő töltővel
tölteni. A töltőt és az akkumulátort úgy
terveztük, hogy azok megfelelően működjenek a másik eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátor töltésére használható. Minden más felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Töltők
Az akkumulátort soha ne érje csapadék
- eső ill. hó.
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték és a csatlakozó sérüléseit.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek rá, abban nem botolhatnak meg, ill.
más módon nem sérthetik vagy ránthatják meg.
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve, ha arra mindenképpen szükség van.
A nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár halálos áramütést
is okozhat.
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és ne helyezzen a töltőre tárgyakat,
mert ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz
belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt
a hőforrástól távol. A töltő hűtését a burkolat alján és tetején található szellőző nyílások biztosítják.
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
Soha ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el a készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
Ne szedje szét a töltőt; jutassa azt el
a hivatalos márkaszervizbe, ha az valamilyen oknál fogva karbantartásra vagy
javításra szorul. A helytelen összeszerelés tüzet, áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel
vagy hasonlóan képzett személlyel a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.
Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, a tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát. Ha csak az akkumulátort távolítja el,
azzal a kockázatot nem csökkenti.
SOHA ne próbáljon meg két (2) töltőt egymáshoz csatlakoztatni.
A töltőt a háztartásokban szokásos 230
V-os elektromos feszültséghez terveztük. Ne próbálja ettől eltérő feszültséggel használni. Ez az utasítás a gépjármű
töltőkre nem vonatkozik.
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
töltőkkel 10,8 voltos Li-ion akkumulátorokat
tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki őket, hogy használatuk a lehető legegyszerűbb legyen.
Töltés (2. ábra)
1. Csatlakoztassa a töltőt (k) megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése előtt.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe.
A piros (töltés-jelző) fény elkezd villogni,
jelezve, hogy a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött és az készen áll a használatra, de azt a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat az
első használat előtt teljesen töltse fel a maximális teljesítményük és élettartamuk érdekében.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltöttségi állapot a DCB100 és DCB105 típusú
akkumulátoroknál
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
cserélje le az akkumulátort
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátoroknál
töltés
teljesen
feltöltve
meleg/
hideg
késleltetés
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
9
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
útmutatót. és kövesse az ismertetett töltési
eljárást.
DCB100 ÉS DCB105
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja el és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor
a töltő automatikusan a töltési üzemmódra
vált át. Ez a funkció biztosítja az akkumulátor
maximális élettartamát.
•
•
DCB107 ÉS DCB112
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg
az akkumulátor le nem hűl.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg
az akkumulátor fel nem melegszik.
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani a művelet közben.
Amint az akkumulátor lehűlt, a sárga fény
kialszik, és a töltő folytatja a töltést.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
•
•
•
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ionos akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Amikor ez megtörténik, helyezze a Li-ionos
akkumulátort a töltőbe és teljesen töltse föl.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
ne használja a töltőt vagy az akkumulátort robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
Soha ne próbálja erővel beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmi módon
ne alakítsa át az akkumulátort, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel
töltse.
NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe, illetve más folyadékba.
Ne tárolja vagy használja az eszközt
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-ot (105° F) (például szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben
nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
kinyitni, felnyitni az akkumulátort. Ha
az akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt ne
tegye a töltőbe. Ne préselje össze, ne
ejtse le, ne sértse meg az akkumulátort. Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leejtettek vagy
más módon megsértettek (értsd kilyukasztottak egy szöggel, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). A sérült akkumulátorokat újrahasznosítás céljából
vissza kell juttatni a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, tárolja olyan stabil felületen,
ahol nincs útban, azaz nem okoz
botlásveszélyt, illetve nem esik le.
Néhány, nagy méretű akkumulátorral
rendelkező szerszám ráállítható az
akkumulátorára, de könnyen felborulhatnak.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta
az akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
10
SPECIÁLIS BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK LÍTIUM IONOS (Li-Ion) AKKUMULÁTORHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
A lítium ionos akkumulátor égésekor toxikus gőzök és anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel
érintkezik, azonnal mossa le kímélő
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, öblítse
legalább 15 percig tiszta vízzel vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik meg. Ha
orvosi segítségre lenne szükség, tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék szerves
karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmazó szállítmányok esetén. Minden lítium akkumulátor névleges teljesítménye
(wattórában) fel van tüntetve a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre, jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet,
ha a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek olyan
anyagoktól, amelyek érintkezés esetén rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének
idején az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari
és jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási előírásoknak megfelelően, többek között
az Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás) szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
Akkumulátor
AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCF813 és DCF815 modellek 10,8 Voltos
akkumulátorokkal működnek.
Javaslatok a tároláshoz
1. A legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Maximális teljesítménye és élettartama érdekében, amikor nem használja, tárolja az akkumulátort
szobahőmérsékleten.
2. Az akkumulátor védelme érdekében azt
huzamosabb ideig csak száraz, hűvös helyen, és feltöltve tárolja.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem
szabad teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat előtt az akkumulátort fel kell
tölteni.
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag csak
akkumulátorcsomagokat tartalmaz (szerszámokat nem), valamint
11
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros ütvecsavarozó vagy
ütvecsavarbehajtó
1 Töltő
2 Akkumulátor
1 Ütésbiztos csavarozószár (DCF815)
1 Tartozéktáska
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
A kézikönyvben használt piktogramokon
kívül a töltő és az akkumulátor címkéin
a következő ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
A töltési időtartamokat lásd
a Műszaki adatok cím alatt.
•
Akkumulátor töltése folyamatban.
•
Akkumulátor feltöltve.
Akkumulátor hiba.
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
Leírás (1. ábra)
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt.
Ne tesztelje elektromosan vezető
tárggyal.
a.
b.
c.
d.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
Óvja a víztől.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
A hibás kábelt azonnal cserélni kell.
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra!
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
Indítókapcsoló
Irányváltó kapcsológomb
Tokmány gallér (DCF815)
1/4-es (6,35 mm) hatlapú gyorskioldó
tokmány (DCF815)
Akkumulátor kioldógomb
Akkumulátor
Munkalámpa
Főfogantyú
Üllő (DCF813)
Keverő-gyűrű (DCF813)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az ütvecsavarozó vagy ütvecsavarbehajtó
szerszámokat professzionális, ütve történő
rögzítésekhez terveztük. Ez az ütvecsavarozó
és ütvecsavarbehajtó professzionális szerszám. Az ütés funkció a szerszámot különösen hasznossá teszi kötőelemek fába, fémbe
és betonba csavarozásánál.
Az akkumulátort
a környezetvédelmi előírások
betartásával selejtezze le.
DEWALT akkumulátorokat csak
a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön.
Nem DEWALT akkumulátorok
DEWALT töltővel való töltése az
akkumulátor szétrobbanásához
vagy más veszélyes helyzetekhez
vezethet.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Az ütvecsavarozó professzionális elektromos
szerszám.
12
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill. csatlakozatása
(3. ábra)
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja, az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
•
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
A terméket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. A gyermekeket soha ne
hagyja felügyelet nélkül a szerszám közelében.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (f) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban
található vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; addig
nyomja, amíg nem hallja kattanni a zárszerkezetet.
Elektromos biztonság
Az elektromotort csak egy feszültségtartományra tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
az akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e a töltő adattábláján megadott adatokkal.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
DEWALT szerszáma az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség földelő vezetékre.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombot (e) az akkumulátor elengedéséhez, majd határozottan húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a kézikönyv töltő fejezet utasításainak megfelelően.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hosszabbító kábel használata
MŰKÖDÉS
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha
arra mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1,0 mm2;
maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében állítsa a forgásirány-váltó gombot reteszelt helyzetbe vagy kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az akkumulátort, mielőtt
valamilyen állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el
az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot az akkumulátor le- vagy
felszerelése előtt.
Helyes kéztartás (1., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT
akkumulátort és töltőt használjon.
13
Munkalámpa (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
Az üllőn (c, i) három munkalámpát (g) talál.
A lámpák a bekapcsoló billentyű megnyomására kapcsolódnak be.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún (h) legyen.
MEGJEGYZÉS: A lámpa célja, hogy megvilágítsa a közvetlen munkaterületet, ne használja
zseblámpának.
Sebesség változtató gomb
(1. ábra)
Üllő keverőgyűrűvel (1., 4. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
(a) bekapcsoló billentyűt. A szerszám kikapcsolásához engedje föl a kapcsolóbillentyűt.
A szerszámot fékkel láttuk el. A befogópofa
a bekapcsoló billentyű teljes elengedése után
rögtön leáll.
DCF813
VIGYÁZAT: Csak ütvecsavarozásra alkalmas dugókulcsot használjon. A másféle dugókulcs eltörhet és veszélyhelyzetet okozhat. Használat előtt vizsgálja
meg a dugókulcsot, hogy nem repedt-e.
A sebességszabályzó kapcsoló segítségével
alacsony sebességgel indíthatja a készüléket.
Minél jobban nyomja a kapcsológombot, annál
gyorsabban működik a szerszám. A szerszám
maximális élettartamának megőrzése érdekében a változtatható sebességet csak furatok
megkezdéséhez és csavarozáshoz használja.
VIGYÁZAT: Használat előtt vizsgálja
át az üllőket és C-gyűrűket. A hiányzó
vagy sérült elemeket használat előtt
cserélni kell.
Az akkumulátor leválasztása vagy tartozékcsere előtt állítsa az irányváltó kapcsolót (b)
reteszelt (középső) állásba.
MEGJEGYZÉS: Nem javasoljuk, hogy a szerszámot folyamatosan használja változó sebesség mellett. Ez adott esetben tönkreteheti
a bekapcsoló billentyűt, ezért lehetőség szerint kerülni kell.
Tegye a dugókulcsot a keverőgyűrűs üllőre,
határozottan nyomja a dugókulcsot az üllőre
(i). A keverőgyűrű (j) összenyomódik, hogy
a dugókulcs a helyére csúszhasson. A dugókulcs felszerelése után a keverőgyűrű által kifejtett erő segíti a dugókulcsot megtartani.
Előre / hátra irányváltó gomb
(1. ábra)
A dugókulcs levételéhez fogja meg a dugókulcsot és határozottan húzza azt le.
A szerszám előre / hátra gombjával (b) lehet
a szerszám irányát megváltoztatni, de ezzel
lehet a szerszám használatát is letiltani.
Gyorskioldó tokmány(1., 4. ábra)
DCF815
MEGJEGYZÉS: A tokmányba csak 1/4“-es
(6,35 mm) hatlapú tartozékokat vagy 1“-es (25,4
mm) szárakat helyezhet. Az 1“-es (25,4 mm)
szárral a szűk helyeket is könnyebben eléri.
Az előre forgási irány kiválasztásához engedje
el a bekapcsoló billentyűt és nyomja az előre
/ hátra irányváltó gombot a szerszám jobb oldalára.
A hátra forgási irány kiválasztásához nyomja
az irányváltó gombot a szerszám bal oldalára.
Ha a vezérlő gomb a középső állásban van,
akkor az letiltja a szerszám használatát. Ha
a gombbal változtatni szeretné a szerszám
forgási irányát, akkor győződjön meg arról,
hogy előtte felengedte a bekapcsoló billentyűt.
Az akkumulátor leválasztása vagy tartozékcsere előtt állítsa az irányváltó kapcsolót (b)
reteszelt (középső) állásba.
A tartozék felszereléséhez, addig tolja a tartozékot a tokmányba (d), ameddig lehet. A tartozék rögzítéséhez a tokmány gallért (c) nem
kell felhúzni.
A tartozékok eltávolításához húzza a tokmány
gyűrűt a szerszám elejével ellenkező irányba.
Vegye le a tartozékot és engedje el a gallért.
MEGJEGYZÉS: Az irányváltás utáni első használatnál egy kattanást hallhat az indításkor. Ez
teljesen normális jelenség és nem utal hibára.
14
Használat
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében állítsa a forgásirány-váltó gombot reteszelt
helyzetbe vagy kapcsolja ki a szerszámot és válassza le az akkumulátort, mielőtt valamilyen állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt
cserélne rajta.
Az Ön ütvecsavarozója a következő nyomaték-értékekkel működik:
Cat #
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DCF813
96
1150
130
DCF815
79
950
107
VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy a kötőelemek/rendszer kibírja a szerszám
által kifejtett nyomatékot. A túlzott nyomaték törést és esetleg személyi sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
1. Helyezze a dugókulcsot a kötőelem fejrészére. Tartsa a szerszámot a kötőelemre
irányítva.
2. Nyomja meg a kapcsolót az indításhoz.
A nyomatékot mindig nyomatékkulccsal
ellenőrizze, mivel a meghúzási nyomatékot sok tényező befolyásolhatja, többek
között a következők:
• Feszültség: A majdnem lemerült akkumulátor alacsony feszültsége csökkenti
a meghúzási nyomatékot.
• Dugókulcs mérete: Nem megfelelő
méretű dugókulcs használata csökkenti
a meghúzási nyomatékot.
• Csavar mérete: A nagyobb átmérőjű csavarok meghúzásához nagyobb nyomaték
szükséges. A szükséges nyomaték mértéke függ a csavar hosszától, minőségétől
és nyomaték-együtthatójától is.
• Csavar: Ellenőrizze hogy a csavarmenet végig rozsda- és szennyeződésmentes-e a megfelelő nyomaték érvényesüléséhez.
• Anyag: Az anyag típusa és felületkezelése szintén befolyásolja a meghúzási nyomatékot.
• Meghúzási idő: A hosszabb meghúzási
idő növeli a nyomatékot. Ha az ajánlottnál
hosszabb meghúzási időt alkalmaz, túlfeszítheti, megszakíthatja, tönkreteheti a kötőelemet.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert a szerszám nem fémes alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak
vizes vagy enyhén mosószeres rongyot
használjon. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne mártsa
a szerszám semmi részét folyadékba.
Tisztítási utasítások a töltőhöz
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Válassza le a töltőt a váltakozó
áramú hálózatról a tisztítás előtt. A töltő
külsején lerakódott szennyeződéseket
és zsírokat ruhával vagy puha, nem
fémből készült kefével tisztíthatja le.
Ne használjon a tisztításhoz vizet vagy
tisztítószert.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
a rendszeres tisztítás.
15
Opcionális tartozékok
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és az elérhetőségek részletes ismertetése
megtalálható a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat
nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: Csak ütvecsavarozásra alkalmas tartozékokat használjon. Másféle tartozék eltörhet és
veszélyhelyzetet okozhat. Használat
előtt vizsgálja meg a tartozékokat,
hogy nincs-e rajtuk repedés.
Újratölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa el a szerszámból.
• A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak.
Vigye vissza a forgalmazóhoz vagy adja
le a helyi hulladékhasznosító telepen. Az
összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon megsemmisítik.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozálását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
zst00245005 - 22-08-2014
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising