FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

402112-44 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.stanley.eu
FME670
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Pistolul dumneavoastră cu aer cald Stanley Fat Max a fost
conceput pentru diverse aplicaţii de încălzire, cum ar fi
îndepărtarea vopselei. Această unealtă este destinată
utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb
♦
Avertisment! Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind pistoalele cu aer cald.
Avertisment: Nu utilizaţi pistolul la exterior, ci doar la
interior.
Avertisment: Aparatul trebuie aşezat pe suportul său atunci
când nu este utilizat.
Avertisment: Dacă aparatul nu este utilizat cu grijă poate
să apară un incendiu; prin urmare, fiţi atenţi atunci când utilizaţi aparatul în spaţii în care se află materiale inflamabile.
♦ Nu orientaţi pistolul în acelaşi loc pe o perioadă îndelungată de timp.
4
Nu utilizaţi în prezenţa unei atmosfere inflamabile.
Fiţi atenţi deoarece căldura poate fi dirijată către materiale combustibile ce nu sunt vizibile.
Aşezaţi aparatul pe suportul lui după utilizare şi lăsaţi-l
să se răcească înainte de depozitare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit.
Nu blocaţi fantele de admisie a aerului sau duza de
evacuare deoarece acest lucru poate cauza acumularea excesivă de căldură ce poate deteriora aparatul.
Nu orientaţi suflul de aer cald către alte persoane sau
animale.
Nu atingeţi duza deoarece aceasta devine foarte
fierbinte pe parcursul utilizării şi rămâne fierbinte timp
de 30 de minute după utilizare.
Nu poziţionaţi duza pe vreun obiect în timpul utilizării
sau imediat după utilizare.
Nu împingeţi niciun obiect în duză deoarece v-aţi putea
electrocuta.
Nu priviţi în duză atunci când aparatul este pornit.
Nu utilizaţi aparatul pe post de uscător de păr! Temperatura aerului este mult prea mare pentru un uscător de
păr.
Asiguraţi o ventilare corespunzătoare deoarece, pe
parcursul utilizării, se pot produce vapori toxici.
Nu utilizaţi aparatul într-o atmosferă umedă.
Atunci când îndepărtaţi vopseaua, asiguraţi-vă că zona
de lucru este protejată. Purtaţi o mască de protecţie
special concepută pentru a vă proteja împotriva prafului
de vopsea şi vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele
care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de asemenea,
protejate.
Nu ardeţi vopseaua deoarece ar putea apare riscul de
incendiu.
Nu lăsaţi vopseaua să adere la duză deoarece s-ar
putea aprinde după ceva timp.
Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească înainte de
a monta orice accesoriu.
♦
♦
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când îndepărtaţi
vopseaua. Exfolierile, reziduurile şi vaporii de vopsea
pot conţine plumb, care este toxic. Este posibil ca orice
clădire construită înainte de 1960 să fi fost vopsită cu
vopsea care conţinea plumb. Această vopsea poate fi
acoperită cu straturi suplimentare de vopsea. Odată
depusă pe suprafeţe, contactul mâinilor contaminate cu
gura poate conduce la ingerarea plumbului.
Expunerea fie şi la niveluri reduse de plumb poate
cauza vătămarea ireversibilă a encefalului şi a sistemului nervos. Cel mai mare risc de otrăvire cu plumb este
asupra copiilor şi a femeilor însărcinate.
Înainte de a începe să lucraţi, este important să determinaţi dacă vopseaua ce urmează a fi îndepărtată conţine sau nu plumb. Acest lucru poate fi realizat utilizând
ROMÂNĂ
un kit de testare sau un detector profesional. Nu fumaţi,
nu mâncaţi sau beţi într-o zonă de lucru care poate fi
contaminată cu plumb. Vopselele pe bază de plumb
trebuiesc îndepărtate doar de către un profesionist şi
nu cu ajutorul unui pistol cu aer cald.
Cablurile prelungitoare
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
Etichetele prezente pe unealtă
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de comandă pentru căldură
3. Duză
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea unui accesoriu (fig. C, D, E şi F)
O gamă selectată de accesorii poate fi procurată de la
distribuitorul dumneavoastră local.
♦ Duză conică (5): Concentrează jetul de aer cald
pe o zonă mai mică.
♦ Accesoriu „coadă de peşte” (6): Împrăştie jetul
de aer pe o suprafaţă mare
♦ Dispozitiv reflector sub formă de lingură (7):
Pentru lipirea conductelor.
♦ Protecţie sticlă (8): Pentru protejarea sticlei pe
parcursul aplicaţiilor de îndepărtare a vopselei.
♦ Racletă (9 şi 10): Pentru îndepărtarea şi răzuirea
vopselei şi lacului.
♦ Potriviţi piesa de conectare a accesoriului peste duză
(2).
Utilizare
Reglarea temperaturii (fig. A)
♦
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Poate fi utilizat un cablul cu 2 sau 3 fire deoarece aparatul dumneavoastră are izolare dublă şi este de clasă
constructivă II.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime de până
la 30 m (100‘) fără a surveni pierderi de tensiune.
Pentru a mări setarea temperaturii, rotiţi butonul de
comandă pentru căldură (2) în sens orar.
Pentru a reduce setarea temperaturii, rotiţi butonul de
comandă pentru căldură (2) în sens antiorar.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Pentru pornirea uneltei la viteză mică a jetului de aer,
la temperatură mică , setaţi întrerupătorul pornit/oprit la
poziţia I.
Pentru pornirea uneltei la viteză mare a jetului de aer,
la temperatură mare , setaţi întrerupătorul pornit/oprit la
poziţia II.
Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul de pornire/
oprire în poziţia O.
Utilizarea uneltei
Unealta dumneavoastră este prevăzută cu un termostat pentru siguranţa dumneavoastră. Utilizarea continuă a uneltei
5
ROMÂNĂ
pentru perioade lungi de timp sau pentru cicluri drastice de
lucru poate determina supraîncălzirea şi încetarea funcţionării acesteia. De aceea, se recomandă să lăsaţi unealta
să se răcească la intervale regulate de timp pe parcursul
utilizării.
♦ Lăsaţi unealta să se încălzească câteva secunde
înainte de utilizare.
♦ La prima utilizare este posibil să iasă puţin fum din
duză. Acest lucru este normal şi în scurt timp se va
reduce.
♦ Utilizaţi o temperatură mică pentru uscarea vopselei şi
a lacului, pentru îndepărtarea etichetelor, reducerea tuburilor izolatoare şi dezgheţarea conductelor îngheţate.
♦ Utilizaţi o temperatură medie pentru modelarea
materialelor plastice, curbarea conductelor din plastic şi
slăbirea piuliţelor şi şuruburilor strânse prea tare.
♦ Utilizaţi o temperatură mare pentru îndepărtarea vopselei şi a lacurilor, precum şi pentru lipirea îmbinărilor în
instalaţii.
♦ Dacă sunteţi nesigur referitor la utilizarea acestei unelte
pe un anumit material, începeţi cu o temperatură mică
şi efectuaţi un test pe o bucată de material care nu vă
trebuie.
Utilizarea fără mâini (fig. B)
Unealta este prevăzută cu locaţii pentru stand (4) pentru
a facilita utilizarea fără mâini.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă unde nu
se poate răsturna.
♦ Fixaţi cablul pentru a preîntâmpina smulgerea uneltei
de pe bancul de lucru.
Avertisment! Îndreptaţi întotdeauna unealta la distanţă
de dumneavoastră sau de alte persoane. Nu atingeţi duza.
Aveţi grijă să nu pătrundă niciun fel de material în duză.
Îndepărtarea vopselei
♦
Direcţionaţi aerul cald spre zona de lucru pentru a încălzi vopseaua.
♦ Nu ardeţi vopseaua. Ţineţi duza la cel puţin 25 mm faţă
de suprafaţa de lucru.
♦ Atunci când vopseaua se înmoaie, înlăturaţi-o folosind
o racletă. Îndepărtaţi vopseaua înmuiată imediat sau se
va întări la loc.
♦ Răzuiţi în sensul fibrelor lemnului ori de câte ori este
posibil.
♦ Nu lăsaţi vopseaua sau resturile să se adune pe racletă.
♦ Atunci când răzuiţi în poziţie verticală, efectuaţi
operaţiunea de sus în jos pentru a preveni pătrunderea
vopselei în duză.
♦ Atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe o suprafaţă
din apropierea sticlei, luaţi măsurile necesare pentru
a proteja sticla de căldură.
Avertisment! Utilizaţi o duză de protecţie a sticlei atunci
când îndepărtaţi vopseaua de pe ramele metalice sau din
lemn ale ferestrelor.
6
♦
Eliminaţi în siguranţă reziduurile de vopsea şi asiguraţi-vă că zona de lucru este curăţată riguros după
încheierea lucrului.
Răcirea
Pe parcursul utilizării, duza uneltei poate deveni foarte
fierbinte. După oprire, lăsaţi unealta să se răcească pentru
cel puţin 30 de minute.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă unde nu
se poate răsturna.
♦ Pentru a grăbi procesul de răcire, utilizaţi unealta la
o temperatură mică pentru câteva minute înainte de
a o opri.
Întreţinerea
Aparatul dvs. Stanley Fat Max a fost conceput pentru a funcţiona o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Opriţi aparatul, scoateţi-l din priză şi lăsaţi-l
să se răcească înainte de a efectua orice operaţiune de
întreţinere asupra sa.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat
folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦ Pentru a curăţa aparatul, folosiţi doar săpun delicat şi
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în aparat şi nu scufundaţi
niciodată vreo parte a acestuia în lichid.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna
de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
ROMÂNĂ
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
♦
♦
Să se facă dovada achiziţiei.
Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Specificaţie tehnică
FME670
(Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
Clasa constructivă
230
Clasa II
Putere absorbită
W
Scala de temperatură
°C
2000
65 - 650
Greutate
kg
0,9
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
zst00239888 - 02-07-2014
7
Download PDF

advertising