DCF610 | DeWalt DCF610 SCREWDRIVER Type 2 instruction manual

567000 - 76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DCF610
1. ábra
2. ábra
3. ábra
2
4. ábra
j
d
i
j
d
5. ábra
3
1/4“ (6,35 mm) AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ
DCF610
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
NFeszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Üresjárati fordulatszám
min-1
Maximális fúrási átmérő
Súly (akkumulátor nélkül)
mm
kg
DCF610
10,8
2/3
Li-Ion
0–1050
1/4“ (6,35 mm)
6
0,76
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hanteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
61
3
72
3
V
Az súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
ah =
m/s2
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s2
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az
itt megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha az eszközt más
célra használják vagy más tartozékokkal,
vagy nincs megfelelően karbantartva,
akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
4
Meg kell becsülni és figyelembe kell venni
az arra az időtartamra jutó vibrációt, amíg
az eszköz ki van kapcsolva vagy be van
kapcsolva, de nem használják a munkához. És így a munkavégzés során a kitettség mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi
óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt; például:
az eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása, a munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Vac
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Töltő
DCB100
Hálózati feszültség Vac
230 V
Akkumulátor típusa
Li-Ion
Akkumulátorok hozzávetőleges töltési ideje
perc
35
40
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
Súly
kg
0,30
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
65
(2,0 Ah)
Töltő
DCB105
Hálózati feszültség Vac
230 V
Akkumulátor típusa
Li-Ion
Akkumulátorok hozzávetőleges töltési ideje
perc
25
30
40
(1,3 Ah)
(3,0 Ah)
(1,5 Ah)
55
70
(2,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,49
Töltő
DCB107
Hálózati feszültség Vac
230 V
Akkumulátor típusa
Li-Ion
Akkumulátorok hozzávetőleges töltési ideje
perc
60
70
90
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140
185
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,29
Töltő
DCB112
Hálózati feszültség Vac
230 V
Akkumulátor típusa
Li-Ion
Akkumulátorok hozzávetőleges töltési ideje
perc
40
45
60
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90
120
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,39
Biztosítékok
230 V-os szerszám
10 Amper, hálózati
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, azonnali
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
halálos vagy súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyet ha nem hárítanak el, könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl, amely,
ha nem hárítják el, anyagi kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
DCF610
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2,
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a DEWALT
vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
01.11.2013
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa
el az utasításokat tartalmazó kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
5
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon se
változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapterdugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelt felülettel érintkezik, az
növeli az elektromos áramütés kockázatát.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő használa6
ta csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el az egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer vagy
a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével és
elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell
javíttatni.
c) A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást
végezne, tartozékot cserélne vagy azt
eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen elindításának kockázatát.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek igazítása megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e; valamint
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és
más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az elektromos szerszám
működését. Ha a szerszám sérült, akkor
a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszám befogókat, stb. a használati utasításnak megfelelően használja
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor töltésére, egy másik típusnál tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az akkumulátort minden fémes tárgytól, például
tűzőkapocstól, érmétől, a kulcsoktól,
szögtől, csavartól és minden más apró
fémtárgytól, amely az érintkezőket
rövidre zárhatná. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy
tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa le. Szembe kerülés esetén emellett
forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból
szivárgó folyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonságtechnikai szabályok csavarhúzóhoz
•
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél fogva tartsa a munkavégzés közben olyan helyen, ahol
a vágószerszám rejtett vezetékhez érhet.
Ha a kötőelem áram alatt lévő vezetékkel
érintkezik, akkor az elektromos szerszám
fémalkatrészei is elektromossá válnak és
megrázhatják a kezelőt.
Maradványkockázatok
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat (ú.n. maradványkockázatokat) nem
lehet elkerülni.
Ezek a következők:
–
–
–
–
Halláskárosodás
A repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye.
A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a használati
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik!
A kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
7
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT. Ez a kézikönyv aDCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
típusú akkumulátortöltő fontos biztonsági és
használati útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvassa el a töltő, az
akkumulátor, az akkumulátoros eszköz öszszes utasítását és biztonsági figyelmeztetését.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Ne engedje, hogy folyadék jusson
a töltő belsejébe. Ez elektromos áramütést okozhat.
•
•
•
•
•
8
•
•
•
•
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más akkumulátor
felrobbanhat, ezzel személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
•
VIGYÁZAT: A gyermekeket felügyelni kell
megakadályozva, hogy játsszanak
a szerszámmal.
•
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények
között az áram alatt lévő akkumulátor
töltő érintkezőit idegen tárgyak rövidre
zárhatják. A töltő nyílásaitól a vezető
anyagokat távol kell tartani, ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
fémreszelék, fémforgács, acélgyapot,
alumínium fólia és bármely fémes anyag
lerakódása. Mindig áramtalanítsa a töltőt,
ha annak töltő-nyílásában nincs akkumulátor. Húzza ki az eszköz tápkábelét
a tisztítás előtt.
NE próbálja az akkumulátort a kézikönyvben ismertetettől eltérő töltővel tölteni.
A töltőt és az akkumulátort úgy terveztük,
hogy azok megfelelően működjenek a másik
eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen csak DEWALT
akkumulátorok töltésére használható. Minden más felhasználás tüzet, áramütést vagy
halálos áramütést okozhat.
Az akkumulátort soha ne érje csapadék eső ill. hóesés.
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a vezeték
és a csatlakozó sérüléseit.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy ránthatják meg.
•
•
•
Ne használjon hosszabbító kábelt kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre és
ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert ezek
eltömíthetik az eszköz szellőztető nyílásait, ami miatt az eszköz belseje túlmelegedhet. Helyezze a töltőt a hőforrástól távol.
A töltő szellőztetését a töltő burkolatának alján
és tetején található szellőző nyílások biztosítják.
Ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy csatlakozókkal — ezeket azonnal
cseréltesse le.
Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket a hivatalos
márkaszervizbe.
Ne szedje szét a töltőt; jutassa azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha az valamilyen
oknál fogva karbantartásra vagy javításra
szorul. A helytelen összeszerelés tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel vagy hasonlóan képzett személlyel a veszélyhelyzetek
megelőzése érdekében.
Válassza le a töltőt az elektromos hálózatról, a tisztítás előtt. Ezzel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát. Ha csak
az akkumulátort távolítja el, azzal a kockázatot nem csökkenti.
SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
A töltőt a háztartásokban szokásos
230 V-os elektromos feszültséghez terveztük. Ne próbálja azt ettől eltérő feszültséggel használni. Ez az utasítás a gépjármű
töltőkre nem vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Töltők
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112 töltőkkel 10,8 voltos Li-ion akkumulátorokat tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy alakítottuk ki őket, hogy használatuk a lehető
legegyszerűb legyen.
Töltés (2. ábra)
1. Csatlakoztassa a töltőt (k) a megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe. A pi-
ros (töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve,
hogy a töltés elkezdődött.
3. A töltés befejezését a piros lámpa folyamatos
világítása jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött és az készen áll a használatra, de azt
a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat az
első használat előtt teljesen töltse fel a maximális
teljesítményük és élettartamuk érdekében.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltöttségi állapot a DCB100 és DCB105 típusú akkumulátoroknál
töltés
– – – –
teljesen töltött
–––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje le az akkumulátort
•••••••••••
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusú akkumulátoroknál
nabíjení
zcela nabito
meleg/hideg
késleltetés
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ionos akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az elektronikus védelmi rendszer működésbe lép. Amikor
ez megtörténik, helyezze a Li-ionos akkumulátort
a töltőbe és teljesen töltse föl.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén győződjön meg arról, hogy a rendelésen megadta az
akkumulátor katalógusszámát és feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
•
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
el és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a töltő
automatikusan a töltési üzemmódra vált át. Ez
a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
DCB107 ÉS DCB112
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor le nem hűl.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor fel nem melegszik.
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani a művelet közben. Amint az
akkumulátor lehűlt, a sárga fény kialszik, és a töltő
folytatja a töltést.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
•
•
•
•
ne használja a töltőt vagy az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétébent. Az akkumulátor töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele meggyújthatja
a porokat vagy a gőzöket.
Soha ne próbálja erővel beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmi módon ne
alakítsa át az akkumulátort, hogy beilleszthesse vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
NE fröccsentsen rá vizet vagy merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
Soha ne tárolja vagy használja az eszközt
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-ot (105° F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja
kinyitni, felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy más
módon megsérült, akkor azt ne tegye
a töltőbe. Ne préselje össze, ne ejtse
le, ne sértse meg az akkumulátort. Ne
használjon olyan akkumulátort, amelyet
9
erős ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak egy
szöggel, kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez áramütéssel vagy halálos áramütéssel járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell juttatni a szervizközpontba.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem használja, tárolja olyan stabil felületen,
ahol nincs útban, azaz nem okoz botlásveszélyt, illetve nem esik le. Néhány,
nagy méretű akkumulátorral rendelkező
szerszám ráállítható az akkumulátorára,
de könnyen felborulhatnak.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A LÍTIUM ION AKKUMULÁTOROKHOZ
(Li Ion)
•
•
•
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben
felrobbanhat. A lítium ionos akkumulátor égésekor toxikus gőzök és anyagok keletkeznek.
Ha az akkumulátor tartalma a bőrrel érintkezik, azonnal mossa le kímélő szappannal
és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutna, öblítse legalább 15 percig tiszta
vízzel vagy addig, amíg az irritáció nem szűnik
meg. Ha orvosi segítségre lenne szükség, tájékoztassa az orvost, hogy a folyadék szerves
karbonátokat és lítium sókat tartalmazott.
A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Az akkumulátorfolyadék a szikráktól vagy lángoktól meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
10
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes anyagok
kategóriájába. Általánosságban két példa arra,
amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén. Minden
lítium akkumulátor névleges teljesítménye
(wattórában) fel van tüntetve a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó legfrissebb
követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok szállításánál
gondoskodjon arról, hogy a pólusaik védve és jól
elszigetelve legyenek olyan anyagoktól, amelyek
érintkezés esetén rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott tájékoztatást
jóhiszeműen adjuk, és hiszünk abban, hogy
a dokumentum elkészítésének idején az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát
nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy
tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
Akkumulátor
AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCF610 típusú készülék 10,8 voltos akkumulátorral működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. Legalkalmasabb a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama érdekében amikor nem használja tárolja szobahőmérsékleten.
2. Az akkumulátor védelme érdekében azt huzamosabb ideig csak száraz, hűvös helyen,
és feltöltve tárolja.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem szabad
teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat
előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
100%
100%
Akkumulátor töltése folyamatban.
Akkumulátor feltöltve.
Akkumulátor hiba.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 csavarhúzó
1 csavarhúzó
2 Akkumulátor
1 Csavarhúzó-szár
1 Tartozék-készlet
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait olyan sérülésekre, amelyek
a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt
használná a szerszámot.
Leírás (1, 4 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor
miatt.
Ne tesztelje elektromosan vezető
tárggyal.
Ne töltsön sérült akkumulátort.
Óvja a víztől.
A hibás kábelt azonnal cserélni kell.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyű
Irányváltó kapcsoló
Nyomaték állító gallér
Gyorskioldó tokmány
Főfogantyú
Akkumulátor
Akkumulátor leválasztó gombok
Munkalámpa
Szerszámszár vájata (4. ábra)
Gyorscserés tokmány gallér (4. ábra)
RENDELTETÉS
Csak beltéri használatra!
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
DEWALT akkumulátorokat csak
a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön.
Nem DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
A csavarhúzót professzionális csavarozásra tervezték.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A csavarhúzó professzionális elektromos szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe. Ha
a szerszámot kevésbé gyakorlott személy használja,
akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
•
A termék nem alkalmas arra, hogy csökkent
fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy
gyakorlatlan, illetve megfelelő ismeretekkel
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) használják, hacsak a biztonságukért felelős személy felügyeletükről nem
gondoskodik. Gyermekeket soha ne hagyjon
felügyelet nélkül játszani a termékkel.
11
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e a töltő
adattábláján megadott adatokkal. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN60335
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak Egyesült Királyság és Írország)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
•
a régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
•
A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
•
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötni.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve, ha arra
mindenképpen szükség van. A töltő paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza 30 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés és
beállítás előtt mindig távolítsa el az akkumulátort. Mindig kapcsolja ki a szerszámot az akkumulátor le- vagy felszerelése
előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT
akkumulátort és töltőt használjon.
12
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból, ill. csatlakozatása (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (f) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMFOGANTYÚHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban található vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; addig
nyomja, amíg nem hallja kattanni a zárszerkezetet.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombokat (g), majd
óvatosan húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a kézikönyv Töltő című fejezetének utasításai szerint.
MŰKÖDÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági utasításokat és tartsa be
a vonatkozó előírásokat/jogszabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
Helyes kéztartás (1., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a főfogantyún
(e) legyen.
Sebesség változtató gomb (1.
ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az (a)
bekapcsoló billentyűt.
A szerszám kikapcsolásához engedje föl a billentyűt.
A szerszámot fékkel láttuk el. A befogópofa a bekapcsoló billentyű teljes elengedése után rögtön leáll.
A sebességszabályzó kapcsoló segítségével
alacsony sebességgel indíthatja a készüléket.
Minél jobban nyomja a kapcsológombot, annál
gyorsabban működik a szerszám.
A szerszám maximális élettartamának megőrzése
érdekében a változtatható sebességet csak furatok megkezdéséhez és csavarozáshoz használja.
MEGJEGYZÉS: Nem javasoljuk, hogy a szerszámot folyamatosan használja változó sebesség
mellett. Ez adott esetben tönkreteheti a bekapcsoló billentyűt, ezért lehetőség szerint kerülni kell.
Előre / hátra irányváltó gomb
(1. ábra)
A szerszám előre / hátra gombjával (b) lehet
a szerszám irányát megváltoztatni, de ezzel lehet
a szerszám használatát is letiltani.
Az előre forgási irány kiválasztásához engedje el
a bekapcsoló billentyűt és nyomja az előre / hátra
irányváltó gombot a szerszám jobb oldalára.
A hátra forgási irány kiválasztásához nyomja az
irányváltó gombot a szerszám bal oldalára. Ha
a vezérlő gomb a középső állásban van, akkor
az letiltja a szerszám használatát. Ha a gombbal
változtatni szeretné a szerszám forgási irányát,
akkor győződjön meg arról, hogy előtte felengedte a bekapcsoló billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Az irányváltás utáni első használatnál egy kattanást hallhat az indításkor. Ez
teljesen normális jelenség és nem utal hibára.
Munkalámpa (1. ábra)
Három munkalámpa (h) helyezkedik el a tokmányon (d). A lámpa a bekapcsoló billentyű megnyomására kapcsolódik be.
MEGJEGYZÉS: A lámpa célja, hogy megvilágítsa
a közvetlen munkaterületet, az nem zseblámpa.
Nyomatékállító gallér (1. ábra)
A nyomatékállítón (c) a fokozatok száma és
a maximális állás világosan jellezve van. A gallért
addig kell forgatni, míg a kívánt beállítás értéke
fölülre kerül. A gyűrűben pozició-stabilizálók vannak, így a nyomaték kiválasztásánál nincs szükség a találgatásra. Minél nagyobb a szám, annál
nagyobb a hozzá tartozó nyomaték és így azzal
nagyobb csavarokat is be lehet hajtani.
A kuplungnak a fúrási műveletekhez való reteszeléséhez állítsa a lgallért a legmagasabb helyzetbe.
Gyorskioldó tokmány(1., 4. ábra)
MEGJEGYZÉS: A tokmányba csak 1/4-es (6,35
mm) hatlapú tartozékokat helyezhet vagy 1“-os
(25,4 mm) szárakat. Az 1“-os (25,4 mm) szárral
szűk helyen is jobban tud dolgozni.
Állítsa a kapcsolót (b) a letiltó (középső) helyzetbe az akkumulátor leválasztásához tartozékcsere
előtt.
A 4. ábrán bemutatott szár a gyorskioldó tokmánnyal hastnált egyik jellemző szár, amelyen
a horony (l) azért szükséges, hogy erősen be
lehessen fogni a szárat.
A tartozék felszereléséhez, addig tolja
a tertozékot a tokmányba, ameddig lehet. A tokmány gallért nem kell fölhúzni a tartozék rögzítéséhez.
A tartozékok eltávolításához húzza a tokmány
gyűrűt a szerszám elejével ellenkező irányba.
Vegye ki a tartozékot és engedje föl a gyűrűt.
Csavarozás üzemmód (1. ábra)
Válassza ki a kívánt nyomaték értéket a nyomatékbeállítón (c) az értéket fölfelé fordítva.
Fogja be a megfelelő csavarozószárat a befogófejbe más csavarozószár befogásához
hasonlóan. Próbálja ki a szerszám használatát
hulladékanyagokon vagy a munkadarab olyan
területén, ahol az nem látszik, hogy megállapítsa
a befogópofa gallérjának megfelelő beállását.
Fúrás üzemmód
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
13
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi sérülést okozó kockázatok csökkentése
érdekében MINDIG fogja be vagy szorosan szorítsa le, rögzítse a munkadarabot.
Ha vékony munkadarabot fúr ki, akkor
helyezzen mögé fa-alátétet, hogy megelőzze a károkat.
Fúráshoz a nyomatékállítót állítsa a legnagyobb
értékre.
1. Csak hatlapos szárú fúróhegyeket használjon.
2. Mindig a szárral megegyező vonalban alkalmazzon nyomást. Használjon elég nyomást,
hogy a fúrófej dolgozhasson, de ne nyomja
túlzott erővel, hogy a motort leállítsa vagy
a fúrófejet tönkretegye.
3. Tartsa a szerszámot határozottan, két kézzel,
hogy megakadályozza a fúrógép elfordulását.
FIGYELMEZTETÉS: A fúrás a túlterhelés
miatt leállhat és ez a fúrógépet gyorsan
elcsavarhatja. Mindig készüljön fel az
ilyen leállásokra. Tartsa a fúrógépet erősen két kézzel, hogy megakadályozza
a szerszám elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
4. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint a túlterhelés vagy a nem megfelelő használat
okozza. AZONNAL ENGEDJE FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT és távolítsa el a fúrófejet a munkadarabtól, hogy megállapíthassa
a leállás okát. NE KAPCSOLGASSA KI- ÉS
BE A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT, HOGY
MEGPRÓBÁLJA AZZAL A FÚRÁST ÚJRA
ELINDÍTANI, MERT KÁROSÍTHATJA VELE
A CSAVARHÚZÓT.
A leállások minimalizálása és az anyag kitörésének csökkentése érdekében (a nagy nyomás miatt) csökkentse a nyomást a fúrófejre
és mozgassa azt ki- és be a furatban, annak
kiszélesítéséhez.
6. Ne kapcsolja le a motort, ha azt a kifúrt furatból szeretné kivenni. Így megakadályozhatja
a beszorulást.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél nem
kell a furatot megütni. Használja a fúrógépet
alacsony sebességgel a furat megkezdéséhez, majd nyomja a bekapcsoló billentyűt
erősebben a szerszám felgyorsításához, ha
a furat már elég mély ahhoz, hogy a fúrófej
nem ugorhat ki belőle.
14
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre
terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében állítsa a forgásirányváltó gombot reteszelt helyzetbe vagy
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az akkumulátort, mielőtt valamilyen
állítást végezne vagy tartozékot, szerelvényt cserélne rajta.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám
belsejéből sűrített levegővel a szenynyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor
viseljen professzionális védőszemüveget
és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon
oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhén mosószeres
rongyot használjon. Ne hagyja, hogy az
eszköz belsejébe folyadék kerüljön, és ne
mártsa annak semmi részét folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Válassza le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról a tisztítás előtt. A töltő külsején
lerakódott szennyeződéseket és zsírokat
ruhával vagy puha, nem fémből készült
kefével tisztíthatja le. Ne használjon
a tisztításhoz vizet vagy tisztítószert.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könynyen el lehetett vele végezni, hasznos élettartama végén környezetbarát módon selejtezze ki:
•
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa el a szerszámból.
•
A lítium ionos cellák újrahasznosíthatóak.
Vigye vissza a forgalmazóhoz vagy adja le
a helyi hulladékhasznosító telepen. Az öszszegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják
vagy megfelelő módon megsemmisítik.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozálását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen is megtalálható: www.2helpU.com.
zst00233564 - 17-06-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising