DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

370000-63 LT
DCS331
DCS332
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
21
Pav. / Рисунок 1
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
Pav. / Рисунок 2
i
j
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
b
a
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 5
l
d
k
d
4
e
b
Pav. / Рисунок 7
f
g
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 8
i
h
5
Pav. / Рисунок 10
Pav. / Рисунок 11
g
m
g
n
j
j
Pav. / Рисунок 12
6
Pav. / Рисунок 13
Pav. / Рисунок 14
7
LIETUVIŲ
AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS
DCS331, DCS332
Sveikiname!
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Maks. galingumas
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Takto ilgis
Pjovimo gylis pjaunant:
– medieną
– aliuminį
– plieną
Įstrižo kampo reguliavimas (k/d)
Svoris (be akumuliatoriaus)
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
W
DCS332 DCS331
14,4
18
1
1
Ličio jonų Ličio jonų
340
400
min-1
mm
0–2500
26
0–3000
26
mm
mm
mm
°
kg
135
25
10
0–45
2,4
135
25
10
0–45
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3.0
100
3,0
89
3.0
100
3,0
VDC
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant plokštę
ah,B =
m/s²
10,5
10,5
Paklaida K =
m/s²
3,0
3,0
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant lakštinį metalą
ah,M =
m/s²
5,5
5,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
8
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DCB140
Ličio jonų
14,4
3,0
0,53
DCB141
Ličio jonų
14,4
1,5
0,30
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikr. krovimo
min
laikas
Svoris
kg
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
60
(1,5 Ah
(3,0 Ah
akumuliatorius) akumuliatorius)
0,49
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
3 amperų elektros kištukuose
LIETUVIŲ
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigtis mirtinis arba
sunkiu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCS331, DCS332
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2012-02-10
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl saugos
Nesilaikant visų toliau pateiktų
instrukcijų, galima patirti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
9
LIETUVIŲ
e)
f)
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
10
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko,
gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant siaurapjūklius
• Dažnai išvalykite įrankį, ypač po to, kai jis
buvo ilgai naudotas. Ant išorinių paviršių
dažnai prisikaupia dulkių ir pjuvenų, kuriose
yra metalo dalelių – jos gali sukelti elektros
smūgį.
• Nenaudokite šio įrankio labai ilgai. Šio
įrankio naudojimo metu keliama vibracija gali
nesugrąžinamai pažeisti pirštus, delnus ir
rankas. Mūvėkite pirštines, kurios papildomai
sugeria smūgius, dažnai darykite poilsio
pertraukėles, ribokite darbo valandas per
dieną.
Kiti pavojai
• Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma.
Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– nelaimingų atsitikimų pavojus, naudojant
įrankį su neuždengta judančio pjovimo
pjūklo dalimi;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– kyla pavojus įkvėpti nuo pjaunamų
medžiagų kylančių dulkių, kurios gali būti
žalingos.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
• Atlikdami operacijas, kurių metu pjovimo
įrankis gali paliesti nematomus laidus arba
savo paties laidą, laikykite elektrinį įrankį
už izoliuotos rankenos. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės
dalys taip pat tampa "gyvos" ir gali nutrenkti
operatorių.
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
• Prieš ištraukdami pjūklelį iš įpjovos
(pjaunant padarytos angos), palaukite, kol
variklis visiškai sustos. Judantis pjūklelis
gali paveikti ruošinį; dėl to gali skilti pjūklelis,
gali būti sugadintas ruošinys arba galima
nesuvaldyti įrankio ir susižeisti.
• Rankenos turi būti sausos, švarios ir
nesuteptos alyva ar tepalu. Taip bus
lengviau suvaldyti įrankį.
• Pjūkleliai visada turi būti aštrūs. Dėl
atbukusių arba pažeistų ašmenų pjūklelis gali
nukrypti arba, veikiamas slėgio, užstrigti.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame vadove pateikiamos svarbios saugos ir akumuliatoriaus
kroviklio DCB105 naudojimo taisyklės.
11
LIETUVIŲ
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite
tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui
12
lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB180 ir DCB181) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (3 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę (b) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
LIETUVIŲ
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
kraunamas
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
––
––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– •
–– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo linijos
gedimas
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Krovimo būklė
––
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105 °F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
13
LIETUVIŲ
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS (Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCS332 veikia su 14,4 voltų
akumuliatoriaus bloku.
Modelis DCS331 veikia su 18 voltų
akumuliatoriaus bloku.
Galima naudoti DCB140, DCB141, DCB180
arba DCB181 akumuliatorių blokus. Daugiau
informacijos rasite Techninių duomenų skyriuje.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
14
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik su „DEWALT“
akumuliatorių pakuotėmis. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Kraukite esant tik 4 °C–40 °C
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
LIETUVIŲ
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
Techniniai duomenys.
Siaurapjūkliai DC332 ir DCS331 skirti
profesionaliems medienos, aliuminio, plastmasės
ir keraminių medžiagų pjovimo darbams įvairiose
darbo vietose atlikti (pzv., statybvietėse).
Skirta naudoti tik patalpoje.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Pakuotės turinys
1 Belaidis siaurapjūklis
1 pagrindo gaubtas, apsaugantis nuo
subraižymo
1 dulkių išleidimo anga
2 akumuliatoriaus blokai
1 kroviklis
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių,
kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1, 2, 6, 10, 11 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
Didelio galingumo siaurapjūkliai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
b. Akumuliatoriaus blokas
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
c. gaidukas
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
a. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
d. gaiduko fiksavimo mygtukas
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
e. pjūklelio atlaisvinimo svirtis
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
f. įstrižo kampo reguliavimo svirtis
g. pagrindas
h. orbitinio pjovimo nustatymo svirtis
i. dulkių pūstuvo valdiklis
j. pagrindo gaubtas, apsaugantis nuo
subraižymo
k. suspaudimo mechanizmas
l. kreipiamasis velenėlis
m. galinė ąselė
n. apsaugos nuo skilinėjimo įdėklas
p. pagrindinė rankena
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią
q. viršutinė rankena
15
LIETUVIŲ
(žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, nuspauskite
gaiduko fiksavimo mygtuką ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
PASTABA: Montuojant lygiuosius pjovimo
pjūklelius (DT2074), reikia nuimti apsaugos nuo
skilinėjimo įdėklą, o pagrindą reikia nustatyti ties 0°
teigiamo fiksavimo padėtimi.
1. Pakelkite beraktę pjūklelio atlaisvinimo svirtį
(e) kaip parodyta 6 pav.
2. Įkiškite pjūklelį su „T“ formos jungiamuoju galu
į suspaudimo mechanizmą (7k), įstatydami
pjūklelio galą į kreipiamųjų velenėlių griovelį (l).
3. „T“ formos jungiamasis galas turi būti iki
galo įkištas į suspaudimo mechanizmą kaip
parodyta 6 pav.
4. Atlaisvinkite beraktę pjūklelio atlaisvinimo
svirtį.
PJŪKLELIO IŠĖMIMAS
DĖMESIO: Nelieskite naudotų
pjūklelių, nes jie gali būti įkaitę. Galima
susižeisti.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(4 pav.)
1. Pakelkite beraktę pjūklelio atlaisvinimo svirtį
(e).
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, lemputė
išsijungia be įspėjimo.
Pagrindo pakreipimas įstrižu
kampu (7 pav.)
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių pakuotę (b),
laikykite ją ties įrankio rankenoje esančiais
grioveliais (4 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (a) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas
(6 pav.)
PJŪKLELIO ĮDĖJIMAS
PASTABA: Šiame siaurapjūklyje naudojami tik „T“
formos jungiamojo galo pjūkleliai.
PASTABA: Lygusis pjovimo pjūklelis DT2074
skirtas naudoti tik su „DEWALT“ siaurapjūkliais
DCS331, DCS332, DW331 ir DC330.
16
2. Šiek tiek pakračius, pjūklelis iškris.
Norėdami atlaisvinti pagrindą, patraukite beraktę
įstrižo kampo nustatymo svirtį (f) į šoną.
Norėdami užfiksuoti pagrindą, pastumkite
beraktę įstrižo kampo nustatymo svirtį atgal po
siaurapjūklio korpusu.
NORĖDAMI PAKREIPTI PAGRINDĄ ĮSTRIŽAI
1. Atlaisvinkite pagrindą.
2. Pastumkite pagrindą (g) pirmyn, kad
atlaisvintumėte jį iš 0° teigiamos fiksavimo
padėties.
3. Pagrindą gali pakreipti įstrižai į kairę arba
dešinę 15°, 30° ir 45° kampu. Pagrindą galima
užfiksuoti rankiniu būdu bet kokiu kampu nuo
0° iki 45°.
4. Nustatę norimu kampu, užfiksuokite pagrindą.
NORĖDAMI VĖL NUSTATYTI PAGRINDĄ TIES
0° KAMPU
1. Atlaisvinkite pagrindą.
2. Vėl pasukite pagrindą ties 0° kampu.
3. Patraukite pagrindą atgal į 0° teigiamo
fiksavimo padėtį.
4. Užfiksuokite pagrindą.
LIETUVIŲ
Pjovimas – orbitinis arba
tiesiaeigis (8 pav.)
Apsaugos nuo skilinėjimo
įdėklas (11 pav.)
Šis siaurapjūklis turi keturis pjovimo režimus:
tris orbitinius ir vieną tiesiaeigį. Orbitinio pjovimo
metu pjūklelis juda veržliau; jis skirtas minkštomis
medžiagoms, pavyzdžiui, medienai arba plastikui,
pjauti. Orbitinis pjovimo būdas leidžia pjauti
greičiau, bet medžiaga pjaunama nelabai lygiai.
Naudojant orbitinio pjovimo režimą, pjūklelis
pjovimo eigos metu juda pirmyn, o taip pat aukštyn
ir žemyn.
PASTABA: Nenaudokite apsaugos nuo skilinėjimo
įdėklo su tiesiuoju pjovimo pjūkleliu.
PASTABA: orbitinio pjovimo niekada negalima
naudoti metalui arba kietmedžiui pjauti.
Norėdami nustatyti pjovimo režimą, nustatykite
orbitinio pjovimo nustatymo svirtį (h) vienoje iš
keturių pjovimo padėčių: 0, 1, 2 arba 3. 0 padėtis
reiškia tiesiaeigį pjovimą. 1, 2 ir 3 yra orbitinio
pjovimo padėtys. Pjovimo veržlumas didėja svirtį
traukiant iš pirmos į trečią padėtį, ir trečioji padėtis
užtikrina veržliausią pjovimą.
Dulkių pūstuvas (9 pav.)
Dulkių pūstuvas padeda išvalyti pjovimo vietą nuo
pjuvenų, kurias išstumia pjūklelis.
PASTABA: pjaudami metalą, dulkių pūstuvą
išjunkite, kad nuo pjūklelio nebūtų nupučiamas
pjovimo skystis.
Norėdami įjungti dulkių pūstuvą, iki galo pakelkite
dulkių pūstuvo valdiklį (i).
Norėdami dulkių pūstuvą išjungti, dulkių pūstuvo
valdiklį visiškai nuleiskite.
Nuimamas pagrindo gaubtas,
apsaugantis nuo subraižymo
(10 pav.)
Pagrindo gaubtą, apsaugantį nuo subraižymo (j)
privaloma naudoti pjaunant lengvai subraižomus
paviršius, pavyzdžiui, laminuotus, lakuotus arba
dažytus paviršius.
Norėdami uždėti pagrindo gaubtą, apsaugantį nuo
subraižymo (j), įdėkite aliuminio pagrindo (g) priekį
į pagrindo gaubto, apsaugančio nuo subraižymo,
priekį ir nuleiskite siaurapjūklį. Pagrindo gaubtas,
apsaugantis nuo subraižymo, tvirtai užsifiksuos
aliuminio pagrindo gale.
Norėdami pagrindo gaubtą, apsaugantį nuo
subraižymo, nuimti, suimkite pagrindo gaubtą,
apsaugantį nuo subraižymo, už apačios; laikydami
už dviejų galinių ąselių (m), nuimkite pagrindo
gaubtą, apsaugantį nuo subraižymo.
Apsaugos nuo skilinėjimo įdėklą (n) reikia naudoti
norint maksimaliai sumažinti plėšimą, ypač
pjaunant lakuotus, laminuotus arba apdailos
medžiagomis, pavyzdžiui, dažais, dengtus
ruošinius. Apsaugos nuo skilinėjimo įdėklą
reikia sumontuoti apsaugos nuo skilinėjimo
pagrindo gaubte (j). Jeigu apsauginis gaubtas
nenaudojamas, į pagrindą (g) reikia įmontuoti
apsaugos nuo skilinėjimo įdėklą.
Prieš pradėdami darbą
• Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas yra
(visiškai) įkrautas.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
runkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, nuspauskite
gaiduko fiksavimo mygtuką ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Visuomet dėvėkite
tinkamas asmeninės saugos
priemones. Esant tam tikroms
sąlygoms ir naudojimo trukmei, šio
gaminio keliamas triukšmas gali
prisidėti prie klausos praradimo.
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir
taisyklių.
• Patikrinkite, ar ruošinys gerai įtvirtintas.
Ištraukite iš ruošinio vinis, varžtus ir kitas
suveržimo priemones, kurie gali apgadinti
pjūklą.
• Patikrinkite, ar po ruošiniu pjūkleliui lieka
pakankamai vietos. Nepjaukite medžiagų,
storesnių nei nustatytas maksimalus pjovimo
gylis.
• Naudokite tik aštrius pjūklelius. Apgadintas
arba sulenktas pjūklo geležtes reikia
nedelsiant pakeisti naujomis.
• Niekada nejunkite įrankio be pjūklelio.
• Siekdami optimalių rezultatų, tolygiai, be
pertrūkių slinkite įrankį ruošinio paviršiumi.
17
LIETUVIŲ
Nespauskite pjūklelio iš šono. Padas turi
lygiai gulėti ant ruošinio. Pjaudami kreives,
apskritimus arba kitas apvalias formas,
atsargiai stumkite įrankį į priekį.
• Prieš ištraukdami pjūklelį iš ruošinio, palaukite,
kol įrankis visiškai sustos. Pabaigus pjauti,
pjūklelis gali būti labai įkaitęs. Nelieskite jo.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 14 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje, kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant viršutinės rankenos (q), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (p).
Svirtinis jungiklis (1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(c).
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite svirtinį jungiklį.
GREIČIO REGULIAVIMO GAIDUKAS (5 PAV.)
Kuo stipriau spaudžiamas šis gaidukas, tuo labiau
didėja taktų per minutę skaičius, bet maksimalus
įrankio veikimo greitis niekada neviršijamas.
Gaiduką atleidžiant, pjūklelio taktai per minutę
mažėja.
Kai įrankio nenaudojate, kaskart reikia paspausti
gaiduko fiksavimo mygtuką (d), kad išvengtumėte
netyčinio paleidimo.
Pjovimui
ĮSPĖJIMAS: Šio siaurapjūklio
negalima naudoti nuėmus pagrindą,
antraip galima sunkiai susižeisti.
ĮLEIDŽIAMIEJI PJŪVIAI (12 PAV.)
Įleidžiamasis pjūvis – lengvas vidinio pjūvio atlikimo
būdas. Pjūkleliu galima tiesiai prapjauti plokštę
arba lentą, prieš tai nedarant kontrolinio pjūvio
ar kontrolinės skylės. Atlikdami įleidžiamuosius
pjūvius, išmatuokite paviršių, kurį pjausite, ir aiškiai
pieštuku pažymėkite pjūvio vietą. Tuomet kreipkite
siaurapjūklį pirmyn, kol priekinis pagrindo galas
tvirtai įsirems į ruošinį ir pjūklelis visiškai pakils virš
ruošinio. Įjunkite įrankį ir palaukite, kol jis pasieks
maksimalų greitį. Tvirtai suimkite siaurapjūklį ir lėtai
leiskite įrankio galinį kraštą žemyn, kol pjūklelis
18
pasieks visą savo gylį. Laikykite pagrindą atrėmę
į medieną ir pradėkite pjauti. Neištraukite pjūklelio
iš pjūvio, kol jis vis dar juda. Pjūklelis turi visiškai
sustoti.
TIESUSIS PJOVIMAS (13 PAV.)
Tiesiojo pjūvio prireikia baigiant pjauti iki sienų
arba kliūčių, pavyzdžiui, apsauginės, plytelėmis
išklijuotos sienelės. Vienas iš lengviausių būdų
atlikti tiesųjį pjūvį – naudoti tiesųjį pjovimo pjūklelį
(DT2074). Tiesusis pjovimo pjūklelis užtikrina
siekį, būtiną pjaunant iki pat siaurapjūklio pagrindo
priekinio krašto. Nuimkite apsaugos nuo skilinėjimo
įdėklą ir sugrąžinkite pagrindą į 0° teigiamo
fiksavimo padėtį, prieš montuodami ir naudodami
tiesųjį pjovimo pjūklelį. Norėdami, kad pjūvis būtų
kokybiškiausias, tiesiojo pjovimo pjūklelis turi būti
naudojamas 0 arba 1 orbitinio pjovimo padėtyje.
Tiesiojo pjovimo pjūklelio negalima naudoti pjūviui
pradėti, kad tiesiojo pjovimo pjūklelis trukdo atremti
pagrindą į ruošinį. Vadovaukitės toliau aprašyta
medienos pjovimo praktika.
MEDIENOS PJOVIMAS
Visada tinkamai atremkite ruošinį. Pjaudami
medieną, naudokite didesnę greičio nuostatą.
Nebandykite įjungti įrankio, kai pjūklelis yra
atremtas į medžiagą, kurią pjausite. Antraip
gali užgesti variklis. Dėkite pagrindo priekį ant
medžiagos, kurią pjausite, ir, pjaudami medieną,
tvirtai laikykite siaurapjūklį atrėmę į ruošinį.
Nestumkite įrankio jėga; lai pjūklelis pjauna pats.
Pabaigę pjauti, išjunkite siaurapjūklį. Palaukite,
kol pjūklelis visiškai sustos, o tada padėkite
siaurapjūklį į šalį, prieš atlaisvindami įtvirtintą
ruošinį.
METALO PJOVIMAS
Pjaunant plonus metalo lakštus, geriausia prie
metalo lakšto apačios pritvirtinti medienos
atraižą; tuomet pjūvis bus tvarkingas, metalas
nevibruos ir nebus plėšiamas. Atminkite, kad
juodiesiems metalams (tiems lydiniams, kuriuose
yra daug geležies) visada reikia naudoti pjūklelius
smulkesniais dantukais; spalvotiesiems metalams
(tiems lydiniams, kurių sudėtyje geležies nėra)
pjauti naudokite pjūklelius stambesniais dantukais.
Pjaudami minkštus metalus (aliuminį, varį, žalvarį,
minkštą plieną, cinkuotus vamzdžiui, izoliacinius
metalo lakštus ir pan.) naudokite didesnes greičio
nuostatas. Pjaudami plastikus, plyteles, laminatą,
kietus metalus ir ketų, naudokite mažesnes greičio
nuostatas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
LIETUVIŲ
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, nuspauskite
gaiduko fiksavimo mygtuką ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Galimi priedai:
– DE3241
Lygiagretusis kreiptuvas
– DE3242
Slankmačio strypas
– 581281-00 Dulkių trauktuvo adapteris
– 581239-01 Dulkių trauktuvo gaubtas
Tepimas
– 402140-00 Apsaugos nuo skilinėjimo
pagrindo įdėklas
KREIPIAMOJO VELENĖLIO TEPIMAS (6 PAV.)
– 581268-00 Pagrindo gaubtas, apsaugantis
nuo subraižymo
• Reguliariai įlašinkite lašelį alyvos į kreipiamąjį
velenėlį (l), kad jis nestrigtų.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
19
LIETUVIŲ
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛОБЗИКОВАЯ ПИЛА
DCS331, DCS332
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCS332
Напряжение питания
В пост. тока 14,4
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Макс. выходная мощность
Вт
340
Скорость без нагрузки
ход/мин. 0–2500
Величина хода
мм
26
Глубина пропила:
– Древесина
мм
135
– Алюминий
мм
25
Сталь
мм
10
Угол наклона (влево/вправо) °
0–45
Вес (без аккумулятора)
кг
2,4
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS331
18
1
Li-Ion
400
0–3000
26
135
25
10
0–45
2,4
дБ(А)
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3,0
100
3,0
100
дБ(А)
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных панелей
ah,B =
м/с²
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
3,0
3,0
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление листового металла
ah,M =
м/с²
5,5
5,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
14,4
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
18
1,5
0,35
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
30
60
(Аккуму(Аккумуляторы 1,5 Ач) ляторы 3,0 Ач)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS331, DCS332
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
e)
f)
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
24
c)
d)
e)
f)
g)
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
с)
d)
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности
для работы лобзиковыми
пилами
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Перед извлечением пильного полотна
из пропила в заготовке дождитесь
полной остановки двигателя.
Движущееся пильное полотно может
ударить по заготовке, что приведет
к повреждению полотна, повреждению
заготовки или потере контроля над
инструментом и риску получения травмы.
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки. Это улучшит
контроль над инструментом.
• Следите за остротой заточки.
Затупленные полотна могут заставить
пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Остаточные риски
• Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск получения травмы при смене
пильного полотна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала, что
может нанести вред здоровью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями подвижного
пильного полотна.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
26
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электросети, открытые контакты подзарядки внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
РУССКИЙ ЯЗЫК
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 3)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (b) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
–– ––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
x
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
28
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCS332 работает от 14,4 В
аккумуляторов.
Модель DCS331 работает от 18 В
аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB180 или DCB181.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 6, 10, 11)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Отпирающая кнопка аккумулятора
b. Аккумулятор
c. Курковый пусковой выключатель
d. Кнопка блокировки куркового выключателя
e. Рычаг фиксатора пильного полотна
f. Рычаг установки угла наклона
g. Подошва
h. Рычаг кругового движения
i. Регулятор устройства сдува стружки
j. Защитная крышка подошвы
k. Зажимной механизм
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
1 Аккумуляторная лобзиковая пила
1 Защитная крышка подошвы
1 Переходник для пылесоса
2 Аккумулятора
1 Зарядное устройство
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
30
l. Направляющий ролик
m. Задний зажимной язычок
n. Противоосколочная вставка
p. Основная рукоятка
q. Верхняя рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные лобзиковые пилы
DCS332 и DCS331 предназначены для
профессиональной резки древесины, стали,
алюминия, пластиков и керамики на различных
рабочих площадках (напр., строительных).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные лобзиковые пилы являются
профессиональными электроинструментами
для работ в тяжелом режиме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен. При
полной разрядке аккумулятора подсветка
отключится без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (b) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 4).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (a) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение
пильного полотна (Рис. 6)
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРИМЕЧАНИЕ: С данной лобзиковой пилой
используются только пильные полотна
с Т-образным хвостовиком.
ПРИМЕЧАНИЕ: Полотно для резки заподлицо
DT2074 может использоваться только
с лобзиковыми пилами DEWALT DCS331,
DCS332, DW331 и DC330.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке полотен для
резки заподлицо (DT2074), противоосколочная
вставка должна быть снята с подошвы,
а сама подошва должна быть установлена
в положение неподвижного упора 0°.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильных полотен (е), как показано на
рисунке 6.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Вставьте Т-образный хвостовик пильного
полотна в зажимной механизм (k),
направляя заднюю часть полотна в канавку
направляющих роликов (l).
3. Т-образный хвостовик должен быть
вставлен в зажимной механизм до упора,
как показано на рисунке 6.
4. Отпустите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дотрагивайтесь до пильных полотен сразу
после работы – они могут оказаться очень горячими. Это может
привести к получению травмы.
1. Поднимите рычаг бесключевой фиксации
пильного полотна (е).
2. Пильное полотно выпадет из зажимного
механизма с легкой вибрацией.
Установка угла наклона
подошвы (Рис. 7)
Чтобы разблокировать подошву, переведите
в сторону рычаг установки угла наклона (f).
Чтобы заблокировать подошву, переведите
рычаг установки угла наклона назад, под корпус
лобзиковой пилы.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА ПОДОШВЫ
1. Разблокируйте подошву.
2. Передвиньте подошву (g) вперед, выводя
ее из положения неподвижного упора 0°.
3. Подошву можно устанавливать под углом
15°, 30° и 45°влево и вправо. Подошву
можно вручную установить на любом угле
наклона между 0° и 45°.
4. Достигнув нужного угла наклона,
заблокируйте подошву в этом положении.
УСТАНОВКА ПОДОШВЫ НА 0°
1. Разблокируйте подошву.
2. Поверните подошву в положение 0°.
3. Передвиньте подошву назад в положение
неподвижного упора 0°.
4. Заблокируйте подошву.
Движение пильного полотна
при резании — круговое или
прямое (Рис. 8)
Данная лобзиковая пила оборудована четырьмя
типами движения: 3 круговыми и 1 прямым.
32
Круговое резание отличается более резким
движением пильного полотна и предназначено
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Круговое движение
обеспечивает быстрый рез, но его поверхность
менее гладкая. При круговом движении пильное
полотно движется вперед при каждом ходе,
кроме этого вверх и вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте
круговое движение при резании твердой
древесины или металла.
Чтобы отрегулировать движение,
переведите рычаг кругового движения (h)
в одно из четырех положений: 0, 1, 2, или 3.
Положение 0 – прямое движение. Положения
1, 2 и 3 – круговые движения. Энергичность
реза увеличивается при переводе рычага
с положения 1 до 3; положение 3 используется
для наиболее быстрого и резкого резания.
Устройство сдува стружки
(Рис. 9)
Устройство сдува стружки помогает очищать
обрабатываемый участок от опилок,
производимых пильным полотном в процессе
резания.
ПРИМЕЧАНИЕ: При резании металла
выключайте устройство сдува опилок, чтобы
с пильного полотна не сдувало смазочноохлаждающую жидкость.
Чтобы включить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор (i) полностью вверх.
Чтобы выключить устройство для сдува опилок,
переведите регулятор полностью вниз.
Съемная защитная крышка
подошвы (Рис. 10)
Защитная крышка подошвы (j) должна
использоваться при обработке легко
повреждаемых поверхностей, например,
ламината, однослойной фанеры или
окрашенных поверхностей.
Чтобы установить защитную крышку (j),
поместите переднюю часть алюминиевой
подошвы (g) в переднюю часть защитной
крышки и опустите лобзиковую пилу вниз.
Защитная крышка надежно защелкнется на
задней части алюминиевой подошвы.
Для снятия защитной крышки, возьмитесь за
нижнюю часть крышки и, удерживая оба задних
зажимных язычка, снимите защитную крышку
с подошвы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Противоосколочная вставка
(Рис. 11)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
противоосколочную вставку при работе
пильными полотнами для резки заподлицо.
Противоосколочная вставка (n) используется
в целях сведения к минимуму повреждения
обрабатываемой поверхности, особенно при
резании однослойной фанеры, ламината
или поверхностей с отделкой, например,
покрытых краской. Противоосколочная вставка
устанавливается в защитную крышку подошвы
(j). Если защитная крышка не используется,
противоосколочная вставка устанавливается
непосредственно в подошву (g).
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям действующих
норм и правил безопасности.
• Надежно закрепите заготовку. Удалите
гвозди, винты и другие крепежные
детали, так как они могут повредить
пильное полотно.
• Убедитесь в том, что под заготовкой
имеется достаточное пространство для
пильного полотна. Не пытайтесь резать
материалы, толщина которых превышает максимальную глубину пропила.
• Используйте только острые пильные
полотна. Поврежденное или согнутое
полотно необходимо немедленно
заменить.
• Никогда не включайте инструмент без
установленного пильного полотна.
• Для получения оптимальных результатов
плавно и непрерывно перемещайте
инструмент над заготовкой. Не
оказывайте боковое давление на
пильное полотно. Держите подошву
параллельно обрабатываемой детали.
При выпиливании кривых линий,
кругов и прочих округлых форм слегка
подталкивайте инструмент вперед.
• Прежде чем извлечь пильное полотно из
заготовки, дождитесь полной остановки
инструмента. После работы пильное
полотно может быть очень горячим. Не
прикасайтесь к нему.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 14)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю рукоятку
(q), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (р).
Курковый пусковой
выключатель (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (с).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый пусковой выключатель.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (РИС. 5)
При нажатии на курковый выключатель, число
ходов в минуту продолжает увеличиваться, не
превышая максимальной скорости инструмента.
При отпускании куркового выключателя число
ходов в минуту уменьшается.
Каждый раз, когда инструмент не используется,
нажимайте кнопку блокировки куркового
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
выключателя (d), чтобы предотвратить
возможность непреднамеренного пуска.
Резание
ВНИМАНИЕ: Никогда не
работайте лобзиковой пилой без
установленной подошвы. Это
может привести к получению
серьезной травмы.
ФАСОННАЯ РЕЗКА (РИС. 12)
Фасонная резка – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия. При
выполнении фасонной резки измерьте
поверхность и сделайте четкие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперед, пока
передний конец подошвы не упрется плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберет
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдет
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
РЕЗКА ЗАПОДЛИЦО (РИС. 13)
Резка заподлицо применяется при выполнении
резов вплотную к стене или какому-либо
препятствию, например, кухонному фартуку.
Самый простой способ выполнить резку
заподлицо – это использование специального
пильного полотна для резки заподлицо
(DT2074). Данное полотно обеспечивает
досягаемость, необходимую для резания
непосредственно с переднего края лобзиковой
пилы. Перед установкой и использованием
полотна для резки заподлицо, снимите
противоосколочную вставку и поверните
подошву в положение устойчивого упора 0°.
Для выполнения наиболее качественного реза
работайте полотном для резки заподлицо
в положении 0 или 1 (круговое движение).
Полотно для резки заподлицо не должно
использоваться для выполнения начального
реза, поскольку полотно препятствует опоре
подошвы на обрабатываемую поверхность.
Примеры распиловки древесины описаны ниже.
34
РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ
Всегда равномерно поддерживайте заготовку.
Для пиления древесины используйте
максимальную скорость. Никогда не включайте
инструмент, если пильное полотно касается
обрабатываемого материала. Это может
вызвать останов двигателя. Поместите
переднюю часть подошвы на обрабатываемую
поверхность и плотно прижимайте подошву
к древесине во время резания. Избегайте
чрезмерной нагрузки инструмента. Позвольте
пильному полотну работать на своей скорости.
По окончании реза выключите лобзиковую пилу.
Дождитесь полной остановки пильного полотна
и затем отложите пилу в сторону.
РЕЗКА МЕТАЛЛОВ
При резке тонкого листового металла
закрепите под листом деревянную заготовку;
это обеспечит чистоту реза без риска
возникновения вибрации или повреждения
металла. Всегда помните: для резки черных
металлов (с большим содержанием чугуна)
используются пильные полотна с мелкими
зубьями; для резки цветных металлов (не
имеющих в своем составе чугуна) используются
пильные полотна с большим шагом зубьев.
Для резки мягких металлов (алюминия, латуни,
меди, мягкой стали, оцинкованных труб,
трубопроводов из листового металла и пр.)
используйте высокую скорость. Для резки
пластиков, керамической плитки, ламинатов,
твердых металлов и чугуна используйте низкую
скорость.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
нажимайте на кнопку блокировки
куркового выключателя
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РОЛИКА
(РИС. 6)
Во избежание заклинивания необходимо
регулярно наносить каплю масла на
направляющий ролик (l).
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
К ним относятся:
– DE3241
Параллельная направляющая
– DE3242
Ножка штангенциркуля
– 581281-00 Переходник для пылесоса
– 581239-01 Насадка пылесборника
– 402140-00 Противоосколочная вставка для
подошвы
– 581268-00 Защитная крышка подошвы
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204995 - 20-05-2013
36
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
38
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising