DCS332 | DeWalt DCS332 CORDLESS JIGSAW instruction manual

533222-80 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCS331
DCS332
1. ábra
p
d
a
q
c
e
b
f
g
h
2. ábra
i
j
2
3. ábra
4. ábra
a
b
b
r
6. ábra
5. ábra
l
d
k
d
e
3
7. ábra
f
g
9. ábra
8. ábra
i
h
4
10. ábra
11. ábra
g
m
g
n
j
j
12. ábra
13. ábra
5
14. ábra
6
AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ
DCS331, DCS332
Szívből gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Maximális leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Lökethossz
Vágási mélység:
– fa
– alumínium
– acél
Ferdevágási szög állíthatósága
(bal/jobb)
Súly (akkumulátor nélkül)
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomás)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
W
min-1
mm
DCS332
14,4
1
Li-ion
340
0–2500
26
DCS331
18
1
Li-ion
400
0–3000
26
mm
mm
mm
135
25
10
135
25
10
°
kg
0–45
2,4
0–45
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
VDC
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
m/s²
10,5
Bizonytalanság K =
m/s²
3,0
Vibráció kibocsátási érték ah
Fémlemez vágásánál
ah,M =
m/s²
5,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
10,5
3,0
5,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DCB140 DCB141 DCB142
Li-ion
Li-ion
Li-ion
14,4
14,4
14,4
3,0
1,5
4,0
0,53
0,30
0,54
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-ion
Li-ion
Li-ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges
töltési
perc
idő
Súly
kg
DCB105
230 V
Li-ion
30
55
(1,5 Ah-s
(3,0 Ah-s
akkumulátorok) akkumulátorok)
70
(4,0 Ah-s akkumulátorok)
0,49
7
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
EK és Írország
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
EK Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCS331, DCS332
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.02.10.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést olvasson
el a használati útmutatóval együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa tisztán és világítsa ki jól
a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
8
b)
c)
d)
e)
f)
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata megnöveli az áramütés
kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
d)
e)
f)
g)
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A szerszámmal
jobban és biztonságosabban végezheti el
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolója nem működőképes.
A kapcsolóval nem irányítható elektromos
készülékek használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére elteszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
9
e)
f)
g)
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott és éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Nem az
adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe került
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak az eredetivel
megegyező cserealkatrészeket
10
használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Dekopírfűrészekre vonatkozó
kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
• Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a szerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével
kerülhet érintkezésbe. „Élő”, azaz áram alatt
lévő vezetékkel való érintkezésnél a szerszám
csupasz fémfelületei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
stabil felülethez. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
• A fűrészlapot csak a motor teljes leállása
után húzza ki a (fűrészeléssel létrehozott)
vágatból. A mozgó fűrészlap beleütődhet
a munkadarabba, amitől el is törhet,
károsíthatja a munkadarabot, vagy a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát, és
személyi sérülést szenvedhet.
• Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen. Így jobban
uralhatja a szerszámot.
• Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy
sérült fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy
megszorulhat.
• Gyakran, de különösen intenzív használat
után tisztítsa meg a szerszámot.
A szerszám belső felületein gyakran fűrészpor
és fémrészecskék halmozódnak fel, ami
áramütés veszélyét hordja magában.
• Ne működtesse a szerszámot
egyhuzamban hosszú ideig. A szerszám
által okozott vibráció maradandó sérülést
okozhat az ujjain, a kezén és a karján. Viseljen
kesztyűt, hogy kezét kipárnázza, munka
közben gyakran tartson pihenőket, és szabjon
határt a napi munkaidőnek.
Maradványkockázatok
• Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A mozgó fűrészlap fedetlen része által
okozott sérülés veszélye.
– A fűrészlap cseréjekor fennálló
sérülésveszély.
– A vágott anyagok porának belégzése
ártalmas lehet.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülék
burkolatába van nyomtatva, az akkumulátor és
a készülék találkozásánál.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor túlmelegedhet és
felrobbanhat, ami személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő nyílásaitól távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség igénye
nélkül) acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig húzza ki a töltőt
a konnektorból, amikor nincs benne
akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki
a töltő tápkábelét a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden más
célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így csökkenti a dugasz és
a kábel sérülésének veszélyét.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. Nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Amikor a töltőt a szabadban használja,
mindig biztosítson hozzá száraz helyet, és
kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az
áramütés veszélyét.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
VIGYÁZAT: A gyermekekre
felügyelni kell hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények mellett az áramforrásra kapcsolt
• Ha a tápkábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal ki kell cseréltetni
11
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os lítiumion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 és DCB182 típusú)
akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (3. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (b) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltésjelző) fény villogása
jelzi, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljes mértékben
töltse fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
x
–– ––
teljesen feltöltve
––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– • –– • –– • –– •
hibás akkumulátor vagy töltő • • • • • • • • • • • • •
áramellátási hiba
12
–– ––
•• •• •• •• •• •• •• ••
Hibás akkumulátort ez a töltő nem tölt. Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy nem gyullad ki
a jelzőfény, vagy pedig az akkumulátor vagy a töltő
hibájára utaló villogási sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyenez a töltő hibáját is
jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion termékek elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassú ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem emelkedik a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az akkumulátort robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy onnan való kivételekor a por vagy
a gőzök meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmilyen módon ne alakítsa át
az akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe,
illetve más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a szerszámot
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
Akkumulátor
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
A DCS331 típus 18 voltos akkumulátorral működik.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
készülék függőlegesen is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és más
mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy
az elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCS332 típus 14,4 voltos akkumulátorral
működik.
A DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
vagy DCB182 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok című
fejezetben talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, nem a töltőre kapcsolva tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Töltés.
Teljesen feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Hibás akkumulátor vagy töltő.
13
Áramellátási hiba.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
Víztől óvja.
Leírás (1., 2., 6., 10., 11. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Akkumulátor kioldógombja
b. Akkumulátor
c. Indítókapcsoló
d. Indítókapcsoló reteszelőgombja
e. Fűrészlap kioldókarja
f. Ferdeszög állítókarja
g. Fűrésztalp
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
i. Porlefúvó vezérlője
j. Karcolásvédő talpborítás
k. Szorítószerkezet
l. Vezetőgörgő
m. Hátsó fül
n. Hasadásgátló betét
p. Főfogantyú
q. Felső fogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Az Ön DCS332 és DCS331 típusú dekopírfűrésze
fa, acél, alumínium, műanyag és kerámia
anyagok szakszerű vágására szolgál különböző
munkaterületeken (pl. építkezéseken).
Csak beltéri használatra.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A csomag tartalma
1 Vezeték nélküli dekopírfűrész
1 Karcolásvédő fűrésztalp burkolat
1 Porelszívó csatlakozó adapter
2 Akkumulátor
1 Töltő
1 Tartozékdoboz
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz nem
mellékelünk akkumulátort, töltőt és tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
14
h. Orbitális mozgás állítókarja
Ezek a nagy igénybevételre tervezett
dekopírfűrészek professzionális szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a szerszámba/
szerszámból (4. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
érdekében ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve. Amint az akkumulátor
teljesen feltöltődött, a visszajelző fény minden
figyelmeztetés nélkül kialszik.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A KÉSZÜLÉK FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (b) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (4. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
A KÉSZÜLÉKBŐL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(a), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
Hosszabbító kábel használata
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(4. ÁBRA)
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m.
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttség-kijelzővel
van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll, amelyek az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét jelzik ki.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében nyomja meg
az indítókapcsoló reteszelőgombját,
és válassza le a szerszámot az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
A töltöttség- kijelzőt gombjának (r) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít, és
az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fűrészlap fel- és leszerelése
(6. ábra)
FŰRÉSZLAP FELSZERELÉSE
TARTSA SZEM ELŐTT: Ez a szerszám csak
T-szárú dekopírfűrész-lappal működik.
15
TARTSA SZEM ELŐTT: A DT2074 szintrevágó
fűrészlap csak DEWALT DCS331, DCS332,
DW331 és DC330 dekopírfűrészekhez
használható.
TARTSA SZEM ELŐTT: Szintrevágó fűrészlap
(DT2074) beszerelésénél el kell távolítani
a hasadásgátló betétet, és a fűrészlapnak 0°
pozitív ütközőhelyzetben kell lennie.
4. Reteszelje a talpat.
Vágási művelet – orbitális
vagy egyenes (8. ábra)
2. Helyezze a T-szárú fűrészlapot
a szorítószerkezetbe (k), közben a lap
hátoldalát csúsztassa a vezetőgörgők (l)
vájatába.
Ezzel a dekopírfűrésszel négyféle, azaz három
orbitális és egy egyenes vágási műveletet
lehet végezni. Orbitális vágásnál a fűrészlap
agresszívebben mozog, ezt a műveletet puhább
anyagok (pl. fa vagy műanyag) vágásánál
alkalmazzuk. Az orbitális vágás gyorsabban
elkészül, de kevésbé egyenletes vágási felületet
hagy maga után. Orbitális vágásnál a fűrészlap
a vágólöket folyamán előrefelé is mozog a fel- és
lefelé irányuló mozgáson kívül.
3. A T-szárnak teljes egészében
a szorítószerkezeten belül kell lennie, ahogyan
a 6. ábrán látható.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az orbitális vágás
fém vagy keményfa fűrészeléséhez soha nem
alkalmazható.
4. Engedje vissza a fűrészlap kulcs nélküli
kioldógombját.
A vágási művelet beállításához mozgassa az
orbitális mozgás állítókarját (h) a négy vágási
helyzet között: 0, 1, 2, és 3. A 0 helyzet az
egyenes vágás. Az 1-es, 2-es és 3-as helyzet
orbitális vágás. Agresszívabb lesz a vágás, ha
a kart az egyesből a hármas helyzetbe állítja,
a hármas a legerősebb.
1. Emelje fel a kulcs nélküli fűrészlap-kioldó kart
(e), ahogyan a 6. ábra mutatja.
FŰRÉSZLAP ELTÁVOLÍTÁSA
VIGYÁZAT: Ne érjen a használt
fűrészlaphoz, még forró lehet.
Ellenkező esetben személyi sérülést
szenvedhet.
1. Emelje fel a fűrészlap kulcs nélküli
kioldógombját (e).
2. Enyhe rázásra a fűrészlap kiesik.
A talp ferdeszögbe állítása
(7. ábra)
A talp kioldásához húzza oldalra a kulcs nélküli
ferdeszög-állító kart (f).
Porlefúvó (9. ábra)
A porlefúvó a vágási területet megtisztítja
a fűrészlap által létrehozott törmeléktől.
TARTSA SZEM ELŐTT: Fém vágásánál kapcsolja
ki a porlefúvót, hogy a kenőfolyadékot ne fújja le
a fűrészlapról.
A porlefúvó bekapcsolásához csúsztassa
a porlefúvó vezérlőjét (i) teljesen felfelé.
A talp reteszeléséhez tolja vissza a a kulcs nélküli
ferdeszög-állító kart a dekopírfűrész teste alá.
A porlefúvó kikapcsolásához csúsztassa
a porlefúvó vezérlőjét teljesen lefelé.
A TALP FERDESZÖGBE ÁLLÍTÁSA
Levehető karcolásvédő
talpborítás (10. ábra)
1. Reteszelje ki a talpat.
2. Csúsztassa a talpat (g) előre, hogy kivegye
a 0°-os pozitív ütközőhelyzetből.
3. A talp elfordítható akár balra akár jobbra, 15°nál, 30°-nál és 45°nál ütközőkkel rögzíthető.
A talp kézzel is megállítható 0° és 45° között
bármilyen szögnél.
4. Amint a kívánt ferdevágási szöget beállította,
reteszelje a talpat a helyén.
A TALP VISSZAÁLLÍTÁSA 0°-RA
1. Reteszelje ki a talpat.
2. Fordítsa vissza a talpat 0°-ra.
3. Csúsztassa vissza a talpat 0°-os pozitív
ütközőhelyzetbe.
16
A karcolásvédő talpborítást (j) könnyen hasadó
felületek (pl. rétegelt lemez, furnér vagy festék)
vágásánál kell használni.
A karcolásvédő talpborítás (j) felhelyezéséhez
tegye az alumínium talp (g) elejét a karcolásvédő
talpborítás lülső részébe, és engedje le
a dekopírfűrészt. A karcolásvédő talpborítás
biztonságosan rápattan az alumínium talp
hátuljára.
A karcolásvédő talpborítás eltávolításához fogja
meg azt az aljánál, tartsa a két hátsó fület (m), és
vegye le a karcolásvédő talpborítást.
Hasadásgátló betét (11. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Szintre vágó fűrészlappal
ne használja a hasadásgátló betétet.
A hasadásgátló betétet (n) akkor kell használni,
amikor minimális mértékre szeretnénk csökkenteni
az anyag kiszakadását, különösen furnér, rétegelt
lemez vagy megmunkált (pl. festett) felületek
vágásánál. A hasadásgátló betétet a karcolásvédő
talpborításba (j) kell szerelni. Ha a védőborítót nem
használjuk, a hasadásgátló betétet a talpba (g)
szereljük.
Használat előtt
mozgassa a munkadarabon. Ne gyakoroljon
oldalirányú nyomást a fűrészlapra. A talp
feküdjön fel a munkadarabra. Ha íveket,
köröket vagy más kerek alakzatokat vág,
enyhén nyomja előre a szerszámot.
• Csak a szerszám leállása után húzza ki
a fűrészlapot a munkadarabból. Fűrészelés
után a fűrészlap nagyon forró lehet. Ne érjen
hozzá.
A helyes kéztartás
(1., 14. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (teljesen) fel
van-e töltve.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében nyomja meg
az indítókapcsoló reteszelőgombját,
és válassza le a szerszámot az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
használjon megfelelő hallásvédőt.
Bizonyos feltételek mellett, és bizonyos
ideig tartó használat után a termék
működésével járó zaj hozzájárulhat
a halláskárosodás kialakulásához.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat és
az érvényes előírásokat.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarabot jól
rögzítette-e. Távolítsa el belőle a szögeket,
csavarokat vagy más kötőelemeket, amelyek
károsíthatják a fűrészlapot.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlapnak elegendő
hely jut-e a munkadarab alatt. Ne vágjon olyan
anyagokat, amelyek vastagsága meghaladja
a maximális vágási mélységet.
• Csak éles fűrészlapot használjon. A sérült
vagy görbe fűrészlapot azonnal el kell
távolítani.
• Soha ne járassa a szerszámot fűrészlap
nélkül.
• Az optimális eredmény érdekében
a szerszámot egyenletesen és folyamatosan
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
erősen tartsa a szerszámot, számítva
annak hirtelen megugrására.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a felső
fogantyún (q), a másik pedig a főfogantyún (p) van.
Indítókapcsoló (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
indítókapcsolót (c).
A dekopírfűrészt az indítókapcsoló
visszaengedésével lassíthatja és állíthatja le.
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG (5. ÁBRA)
Ahogy az indítókapcsolót befelé nyomja,
a percenkénti löketszám növekszik, de nem
haladja meg szerszám maximális sebességét.
Az indítókapcsoló visszaengedésével csökken
a percenkénti löketszám.
Az indítókapcsoló reteszelőgombját (d) mindig meg
kell nyomni, amikor a szerszámot nem használják,
hogy az ne indulhasson be véletlenül.
Vágás
FIGYELMEZTETÉS: A dekopírfűrészt
tilos használni, amikor nincs rajta
a fűrésztalp, mert az súlyos sérüléshez
vezethet.
ZSEBVÁGÁS (12. ÁBRA)
A zsebvágás a belső vágás készítésének
könnyű módja. A fűrész behatolhat közvetlenül
a táblába vagy deszkába, előtte nem szükséges
vezetőfuratot készíteni. Zsebvágásnál mérje ki
a vágandó felületet, és ceruzával jól láthatóan
jelölje be. Azután billentse a fűrészt előre,
17
amíg a talp elülső széle stabilan ráfekszik
a munkafelületre, és a fűrészlap a teljes
lökethosszában végzi a munkát. Kapcsolja be
a szerszámot, és állítsa a maximális sebességre.
Markolja meg erősen a fűrészt, és a hátsó végét
engedje lassan lefelé, amíg a fűrész eléri a teljes
mélységét. Tartsa a talpat a fafelületre felfektetve,
és kezdje a vágást. Ne vegye ki a fűrészt
a vágatból, amíg mozgásban van. A fűrészlapnak
teljesen le kell állnia.
rétegelt lemezt, kemény fémeket és öntöttvasat
kisebb sebességgel vágjon.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében nyomja meg
az indítókapcsoló reteszelőgombját,
és válassza le a szerszámot az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
SZINTRE VÁGÁS (13. ÁBRA)
Akkor alkalmazzuk, amikor a falon felfelé vágás
akadályba (pl. ráfröccsenő víztől védett falrész,
azaz „backsplash”) ütközik. A szintre vágás egyik
legkönnyebb módja, ha szintre vágó fűrészlapot
(DT2074) használunk. A szintre vágó fűrészlap
lehetővé teszi, hogy a dekopírfűrész talpának
egészen az elülső széléig vágjunk. Távolítsa el
a hasadásgátló betétet, és állítsa vissza a talpat
0°-os pozitív ütközőhelyzetbe, mielőtt a szintre
vágó fűrészlapot felszereli és használja. A legjobb
vágási minőség érdekében a fűrészlapot 0-s vagy
1-es orbitális helyzetbe kell állítani. A szintre vágó
fűrészlap nem használható a vágás elkezdéséhez,
mert akadályozza, hogy a talp a munkadarab
felületére támaszkodjon. Fa vágásához
alkalmazza az alábbiakban elmagyarázott vágási
gyakorlatokat.
FAANYAG VÁGÁSA
A munkadarabot mindig megfelelően támassza
meg. Faanyag vágásához a legnagyobb
sebességet alkalmazza. Ne próbálja bekapcsolni
a szerszámot, amikor a fűrészlap a vágni kívánt
anyaggal érintkezésben van. Ettől beragadhat
a motor. A talp elülső részét helyezze a vágandó
anyagra, és vágás közben erősen nyomja a talpat
a faanyaghoz. Ne erőltesse a szerszámot,
hagyja, hogy a fűrészlap a saját tempójában
vágjon. Amikor a vágás elkészült, kapcsolja ki
a dekopírfűrészt. Hagyja a fűrészlapot teljesen
leállni, majd fektesse a fűrészt az oldalára, mielőtt
befejezi a munkát.
FÉM VÁGÁSA
Vastag fémlemezek vágásánál a legjobb
azokat fával alátámasztani, mert attól tiszta
lesz a vágás, és nem áll fenn a vibráció vagy
a fém szakadásának veszélye. Mindig gondoljon
arra, hogy vastartalmú fémek (amelyeknek
magas a vastartalma) vágásához finomabb,
nem vastartalmú fémek (amelyeknek nincs
vastartalmuk) vágásához pedig durvább
fűrészlapot használjon. Puha fémeket (alumínium,
réz, vörösréz, puha acél, galvanizált cső,
vezetékek készítésére szánt fémlemez stb.) nagy
sebességgel vágjon. Műanyagokat, burkolólapokat,
18
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető. Nem
tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Kenés
A VEZETŐGÖRGŐ KENÉSE (6. ÁBRA)
• Rendszeres időközönként cseppentsen
egy csepp olajat a vezetőgörgőre (l), hogy
megakadályozza annak beragadását.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a termék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba egyik
részét sem.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas kefével
távolíthatja el. Vízzel vagy tisztítószeroldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Ezek a következők lehetnek:
– DE3241 Párhuzamvezető
– DE3242 Körívvezető
– 581281-00 Porelszívó adapter
– 581239-01 Porelszívó lepel
– 402140-00 Hasadásgátló talpbetét
– 581268-00 Karcolásvédő talpborító
Környezetvédelem
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
DEWALT szervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Elkülönített begyűjtés. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál
háztartási hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT szerszáma eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, ne a háztartási hulladékkal együtt
semmisítse meg. A terméket a rendes háztartási
hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtését a közösségi hulladéklerakó
zst00244977 - 02-09-2014
19
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
20
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
21
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
22
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising