EGBL14 | Black&Decker EGBL14 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222 - 89 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EGBL14
EGBL18
A
B
C
D
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER akkumulátoros fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok
fúrásához terveztük. Iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától
a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata növeli
az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
g.
4.
a.
b.
3
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
hibaáram-védelemmel ellátott (RCD) áramforrást. RCD használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személy védelem
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne
hordozza a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával
az üzemi kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes,
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
♦
♦
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületeinél tartsa, ha olyan munkát végez, amelynél
a befogott tartozék rejtett vezetékhez érhet. Ha
a tartozék áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél tartsa, amikor olyan helyen végez munkát, ahol a rögzítőelem rejtett vezetéket
érhet. Ha a rögzítőelem áram alatt lévő vezetéket
ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy
a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön pedig
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
4
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
♦
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
♦
♦
♦
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Használt akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa
be a „Környezetvédelem“ című fejezet utasításait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltőkészülékek
♦
A BLACK+DECKER töltővel csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét a töltőt.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Vibráció
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
♦
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tokmány
4. Nyomatékállító gyűrű
5. Akkumulátor
6. Csavarozóhegy tartó
Címkék a szerszámon
A ábra
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
5.
7.
8.
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia
a használati útmutatót.
Akkumulátor
Töltő
Töltéskijelző
Összeszerelés
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja az akkumulátort.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
5
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátor t (5)
a szerszám befogadó nyílásához. Csúsztassa az
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
akkumulátort a befogadó nyílásba és addig nyomja,
amíg a helyére be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (9), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a befogadó nyílásból.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen
feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Fúrószár vagy csavarozó hegy befogása és
kivétele (C ábra)
A forgásirány megválasztása (D ábra)
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Egyik kezével fogja meg a tokmány (3) hátulsó
részét, a másikkal pedig forgassa a tokmány elülső részét a tokmány végétől nézve az óramutató
járásával ellenkező irányba.
♦
Helyezze be a szerszámszárat (10) a tokmányba.
♦
A tokmány hátulsó részét tartva, húzza meg erősen
a tokmányt a végétől nézve az óramutató járásának
irányában forgatva.
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató
járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok meglazításához vagy beragadt fúrószár kiszabadításához
a hátra (az óramutató járásával ellentétes) forgásirányt
válassza.
♦
A z e l ő r e f o r g á s i r á ny vál a s z t ás á h oz t o l j a
a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
♦
A h á t r a f o r g á s i r á ny vá l a s z t á s á h o z t o l j a
a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
♦
A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló középső
állásába helyezve reteszelheti.
A szerszám használata
A nyomaték kiválasztása
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Ez a készülék egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
amellyel beállíthatja a csavarozáshoz vagy fúráshoz
szükséges különféle nyomatékokat. Nagyobb csavarokhoz és keményebb anyagú munkadarabokhoz nagyobb
nyomaték szükséges, mint a kisebb csavarokhoz és
puhább munkadarabokhoz. A szimbólumok jelentését
lentebb soroljuk fel.
♦
Faanyagok, fémek és műanyagok fúrásához állítsa
a nyomatékállító gyűrűt (4) a szimbólumhoz.
♦
Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt beállításhoz. Ha még nem tudja, mekkora nyomatékra
lesz szüksége, a következőket tegye:
Állítsa a nyomatékállító gyűrűt (4) a legkisebb
nyomatékra.
Hajtsa be az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
kiold, állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és
folytassa a csavar behajtását. Ismételje ezt
addig, amíg el nem érte a megfelelő beállítást.
Ezt a beállítást alkalmazza a többi csavarnál
is.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 0 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik
vagy lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (5), a töltőbe (7).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző(8) zöld fénnyel (lassan) fog villogni. A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (8) folyamatos zöld
fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben
maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít. Időnként
a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve),
ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely
állás közben veszít a töltöttségéből. A töltéskijelző (8)
mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Fúrás/csavarozás
♦
♦
♦
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirány váltó
kapcsolóval (2) állíthatja be.
A szerszámot az üzemi kapcsolóval (1) kapcsolhatja be. A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Fúrás
♦
Segítse könnyed nyomással a készüléket a fúrószárral párhuzamos irányba.
♦
Amikor a fúrószár hegye már majdnem áthatolt
az anyagon, csökkentse a szerszámra gyakorolt
nyomást.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
Ha fában nagy átmérőjű furatot kíván létrehozni,
faspirál fúrót használjon.
Fémeket HSS fúrószárral fúrjon.
Puha kőzetanyagok fúrásához kőzet fúrószárat
használjon.
Fémek (öntöttvas és sárgaréz kivételével) fúrásához használjon kenőanyagot.
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi BLACK+DECKER
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
BLACK+DECKER képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
♦
Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként tegyen egy kevés mosószert vagy szappant
a csavarra.
♦
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
Akkumulátorok
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza le a szerszámról.
♦
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Műszaki adatok
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort. Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású
vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
EGBL14 (H1) EGBL18(H1)
14,4
18
Feszültség
VDC
Üresjárati
fordulatszám
min -1
Maximális nyomaték Nm
Tokmány kapacitása mm
Maximális fúrókapacitás
fém/fa
mm
0-650
12/23
10
0-650
15/28
10
10/25
10/25
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)í
VAC
VDC
mA
óra
905902** 1-es típus
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL1314
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL1318
VDC 18
Ah 1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint LpA 69,4 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A), Hangteljesítmény szint LWA 80,4 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektor
összeg) az EN 60745 szabvány alapján:
Ütvefúrás fémbe (ah, D) 2,5 m/s2, toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2, Csavarozás ütvefúrás nélkül (ah, S) 2,5 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
EGBL EGBL14, EGBL18 14
A BLACK+DECKER kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 20 0 6/42 /EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a BLACK+DECKER vállalathoz az alábbi címen vagy
a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a BLACK+DECKER
vállalat nevében adja.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
ké pv i s e l et s e gít s é g éve l é r h et i e l. A l t e r n a tív
megoldásként a szerződött BLACK+DECKER szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com
K é r j ü k ,
l á t o g a s s a
m e g
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapc solatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00249998 - 17-10-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
11
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising