EGBHP188 | Black&Decker EGBHP188 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

402111-89 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
EGBHP146
EGBHP148
EGBHP188
EGBHP1881
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de găurit / înşurubat
BLACK+DECKER a fost concepută pentru operaţiuni
de înşurubare şi de găurire în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Apa care va intra într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă electrică în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile elementare atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă,
căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce riscul vătămării
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de a conecta aparatul la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe întrerupător
sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută între poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Repararea
Asiguraţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb originale. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului de siguranţă al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fi e evacuat lichid din acumulator; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
♦
♦
♦
♦
4
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu percuţie.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune
de către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de strângere poate
atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Domeniul de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune materiale.
Vibraţiile
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu îl depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător".
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Incărcătoare
♦
Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare:
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
4. Mandrină
5. Selector viteză
5
6.
7.
Portburghiu
Acumulator
♦
Pentru a încărca acumulatorul (7), introduceţi-l
în încărcător (8). Acumulatorul se va potrivi în
încărcător doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este aşezat corect în
încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (9) va lumina verde intermitent
(lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (9) luminează verde continuu. Încărcătorul
şi acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă
nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să
lumineze verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul
de încărcare (9) se va aprinde atunci când bateria este
conectată la încărcător.
♦
Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de
1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va
diminua drastic dacă este depozitată în stare
descărcată.
Fig. A
8.
9.
Încărcător
Indicator al nivelului de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (7), aliniaţi-l cu baza
de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi
împingeţi până când face click pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul
de detaşare (10) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină fără
cheie pentru a permite schimbarea uşoară a burghielor.
♦
Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2)
în poziţia centrală.
♦
Deschideţi mandrina rotind-o (4) cu o mână şi
ţinând unealta cu cealaltă mână.
♦
Introduceţi tija burghiului în mandrină.
♦
Strângeţi bine mandrina rotind-o (4) cu o mână şi
ţinând unealta cu cealaltă mână.
Unealta se livrează cu un vârf dublu de şurubelniţă în
compartimentul pentru burghie (6).
♦
Pentru a scoate vârful de şurubelniţă din compartimentul pentru burghie, ridicaţi-l din canelură.
♦
Pentru a depozita vârful, împingeţi-l cu fermitate
în suport.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (9) va lumina roşu intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (7).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare
se desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este
defect şi trebuie returnat la un centru de service
pentru reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria
este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi
alternativ roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare
viteză şi apoi va repeta.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. C)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi
(în sens invers acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) la stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă temperatura celulei este sub aproximativ 0 °C sau peste
40 °C. Bateria trebuie să fie lăsată în încărcător, iar
acesta va începe automat încărcarea atunci când
temperatura celulei creşte sau scade.
6
Selectarea modului de funcţionare sau
a cuplului de strângere (fig. D)
♦
♦
Această unealtă este prevăzută cu un inel pentru
selectarea modului de funcţionare şi a cuplului de
strângere a şuruburilor. Şuruburile mari şi materialele
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat
moi. Inelul dispune de o gamă amplă de setări pentru
a se potrivi aplicaţiei dvs.
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în lemn,
metal şi materiale plastice, setaţi inelul (3) în poziţia
de găurire, aliniind simbolul cu marcajul (11).
♦
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
Setaţi inelul (3) la cel mai mic cuplu de strângere.
Strângeţi primul şurub.
În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului.
Repetaţi până când obţineţi setarea corectă.
Folosiţi setarea respectivă pentru restul şuruburilor.
♦
♦
♦
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci când
efectuaţi găuri de diametru mare în lemn.
Utilizaţi burghie tip HSS atunci când efectuaţi găuri
în metal.
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când efectuaţi
găuri în zidărie.
Utilizaţi un lubrifiant atunci când efectuaţi găuri în
alte metale decât fonta şi alama.
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un vârf de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Întreţinerea
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea în mod regulat.
EGBHP148/EGBHP188/EGBHP1881 - Găurirea în
zidărie (fig. D şi E)
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în zidărie,
setaţi inelul (3) în poziţia de găurire cu percuţie,
aliniind simbolul cu marcajul (11).
♦
Împingeţi selectorul de viteză (5) înainte, spre
partea frontală a uneltei (în viteza a doua).
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
Selectorul de viteză (fig. E)
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metal
sau de înşurubare, împingeţi selectorul de viteză
(5) în spate, spre partea posterioară a uneltei (în
viteza 1-a).
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metale
altele decât oţel, împingeţi selectorul de viteză (5)
înainte, spre partea frontală a uneltei (în viteza
a doua).
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
♦
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina şi băteţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
Găurire/înşurubare
Protejarea mediului înconjurător
♦
♦
♦
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zu l în c a r e c o n s t a t a ţ i c ă p r o d u s u l d v s .
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurirea
♦
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
♦
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi presiunea exercitată pe unealtă.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
7
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Încărcător
905902**
(typ. 1)
Tensiune de alimentare
Vc.a. 100-240
Tensiune
VC.C. 8-20
Curent
mA 400
Timp aprox. de încărcare
h 3-5
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Puteţi verifi ca localizarea celui mai apropiat unitate
service autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a unităţilor service BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice unitate service autorizat sau la un
centru local de colectare.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
EGBHP146 / EGBHP148 / EGBHP188 / EGBHP1881
BLACK+DECKER declară că aceste produse descrise
în „specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1. Aceste
produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Vc.c.
Turaţie în gol
min-1
Cuplu max. de strângere Nm
Capacitate mandrină
mm
Capacitate max.
de găurire oţel/lemn
mm
EGBHP146 (H1)
14,4
0-350/0-1500
36
13
VC.C. 14,4
min-1 0-350/
0-1500
Cuplu max. de strângere Nm 36
Capacitate mandrină
mm 13
Capacitate maximă de găurire
în oţel/lemn/zidărie
mm 13/38/13
Tensiune
Turaţie în gol
Încărcător
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi BLACK+DECKER
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
13/38
EGBHP148
(H1)
905713**
(typ. 1)
Tensiune de alimentare
Vc.a. 230
Tensiune
VC.C. 20 (Max)
Curent
A 2
Timp aprox. de încărcare min 40
BL2018
18
2,0
Li-Ion
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Găurire cu percuţie în beton (ah, ID) 12,8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
Găurire în metal (ah, D) < 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s², Înşurubare
fără impact (ah, s) < 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Acumulatorii BLACK+DECKER pot fi reîncărcaţi de multe ori. La sfârşitul duratei lor de
viaţă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
♦
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 91,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 102,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Acumulatorii
♦
BL1514
VC.C. 14,4
Ah 1,5
Li-Ion
EGBHP188/
EGBHP1881
(H1)
18
0-350/
0-1500
43,7
13
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/09/2014
13/38/13
905998**
(typ. 1)
230
18
1
90
8
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs BLACK+DECKER se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, BLACK+DECKER garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service BLACK+DECKER.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei produsului la vânzător sau la agentul
de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul BLACK+DECKER la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a unităţilor
service BLACK+DECKER autorizate şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00250010 - 22-10-2014
9
10
Download PDF

advertising