FMC670 | Stanley FMC670 RECIPROCATING SAW Type H1 instruction manual

402113-70 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FMC670
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Fierăstrăul de mână Stanley Fat Max a fost conceput pentru
tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a tablei de metal.
Această unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi
privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare, incendii
şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii
de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi
colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
4
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi
în vedere repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi
incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe
de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea
bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza
iritaţii sau arsuri.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraie manuale.
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
♦ Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
♦ Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu
întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu
introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea
lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi fierăstrăul ţinând de talpă.
♦ Păstraţi discurile ascuţite. Discurile boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de disc de fierăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
♦ Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
♦ Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦ Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele sau
plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
♦ Lama va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca lama să se oprească complet înainte de a lăsa jos
unealta.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
ROMÂNĂ
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în
vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective
de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând
totodată în calcul toate componentele ciclului de operare
precum perioadele în care unealta este oprită şi în care
funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care survine
blocarea acesteia.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea
includ:
♦
♦
♦
♦
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoare
♦ Utilizaţi încărcătorul Stanley Fat Max exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare
în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
5
ROMÂNĂ
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de blocare
3. Talpă
4. Acumulator
5. Colier prindere lamă
Fig. A
6.
7.
Încărcător
Indicator de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul
din unealtă şi asiguraţi-vă că lama fierăstrăului s-a oprit.
Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Montarea lamei fierăstrăului (fig. C)
♦
♦
Ţineţi unealta la distanţă de corp
Rotiţi colierul de prindere a lamei (5) în poziţia de
eliberare.
♦ Introduceţi complet tija lamei în colierul de prindere
a lamei (5).
♦ Rotiţi colierul de prindere a lamei (5) în poziția blocat
pentru a bloca lama pe poziţie
Notă: Lama poate fi instalată cu zimţii în sus, pentru
a facilita tăierea la nivel
Buton de blocare
Unealta este dotată cu o funcţie de blocare a întrerupătorului
pentru prevenirea pornirii accidentale.
♦ Pentru blocare: împingeți butonul de blocare (2) în
poziția blocat.
♦ Pentru deblocare: împingeți butonul de blocare (2) în
poziția deblocat.
Montarea si demontarea acumulatorului (fig. B)
♦
6
Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
♦
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (8) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi
ţevilor.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări
şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere
pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul
se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal
şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 0 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar
acesta va începe să încarce acumulatorul automat
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceţi-l în
încărcător (6). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (7) va lumina verde intermitent
(lent). Încărcarea este completă atunci când indicatorul
de încărcare (7) luminează verde continuu. Încărcătorul
şi acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă
nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să
lumineze verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul
reia ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare
(7) se va aprinde atunci când bateria este conectată la
încărcător.
♦ Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de
1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va
diminua drastic dacă este depozitat descărcat.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LEDul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (7) va lumina roşu
intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦ Reintroduceţi acumulatorul (4).
ROMÂNĂ
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci
înseamnă că acumulatorul original este defect şi trebuie
returnat la un centru de service pentru reciclare.
♦ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru
a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria
este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi
alternativ roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare
viteză şi apoi va repeta.
Pornirea şi oprirea
Butonul de selectare a vitezei variabile oferă opţiunea
mai multor viteze pentru randamente superioare de tăiere
a diverselor materiale.
♦ Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul pornit/oprit
de reglare a vitezei (1).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul pornit/oprit
de reglare a vitezei (1).
Tăierea cu fierăstrăul
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Dacă este posibil, lucraţi cu talpa (3) apăsată pe piesa
de prelucrat. Acest lucru va îmbunătăţi controlul asupra
uneltei şi va reduce vibraţiile, preîntâmpinând, de
asemenea, deteriorarea lamei.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea lemnului
♦
♦
Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi toate cuiele
şi obiectele metalice de pe aceasta.
Ţinând unealta cu ambele mâini, lucraţi cu talpa (3)
apăsată pe piesa de prelucrat.
Tăierea la nivel
Designul compact al carcasei motorului fierăstrăului
alternativ şi a ghidajului pivotant permit decuparea de
precizie a podelelor, a colţurilor şi a altor zone dificile.
Pentru a maximiza capacităţile de tăiere de precizie:
♦ Introduceţi tija lamei în clema lamei, cu dinţii lamei
orientaţi în sus.
♦ Reglați unghiul mânerului de pe unealtă astfel încât să
vă aflaţi cât mai aproape posibil de suprafaţa de lucru.
Tăierea metalului
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât tăierea
lemnului.
♦ Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru tăierea
metalului. Utilizaţi o lamă de fierăstrău cu dinţi fini
pentru metale feroase şi o lamă de fierăstrău cu dinţi
groşi pentru metale neferoase.
♦ Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat şi
tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
♦ Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat pe
care doriţi să o executaţi.
Decupaje în lemn
♦
♦
♦
♦
Măsuraţi şi marcaţi decupajul necesar.
Montaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru decupaje.
Aşezaţi ghidajul fierăstrăului (3) pe piesa de prelucrat
astfel încât lama să formeze un unghi adecvat pentru
decupaje.
Porniţi unealta şi introduceţi încet lama în piesa de
prelucrat. Asiguraţi-vă că ghidajul fierăstrăului (3)
rămâne întotdeauna în contact cu piesa de prelucrat.
Tăierea crengilor
Crengile cu un diametru de până la 25 mm pot fi tăiate cu
ajutorul acestei unelte.
Avertisment! Nu utilizaţi unealta stând în copac, pe o scară
sau pe orice altă suprafaţă instabilă. Fiţi atenţi la locul unde
vor cădea crengile.
♦ Tăiaţi în jos şi la distanţă de corp.
♦ Efectuaţi tăietura aproape de creanga principală sau de
trunchiul copacului.
Tăierea pe verticală
Unealta permite tăierea de precizie a colţurilor şi a altor
zone dificile.
♦ Introduceţi tija lamei fierăstrăului în suportul lamei, cu
dinţii lamei orientaţi în sus.
♦ Ţineţi unealta cu ghidajul (3) orientat în jos astfel încât
să vă aflaţi cât mai aproape posibil de suprafaţa de
lucru.
♦ Tăiaţi în faţă şi la distanţă de corp.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi
performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Discuri
Lama va accepta o lamă cu o lungime de până la 30 cm.
Utilizaţi întotdeauna cea mai scurtă lamă disponibilă
pentru proiectul dvs., însă suficient de lungă pentru ca
7
ROMÂNĂ
lama să taie prin material. Lamele mai lungi se îndoaie
sau se deteriorează mai uşor în timpul utilizării. În timpul
funcţionării, unele lame mai lungi pot vibra sau pot sălta
dacă fierăstrăul nu este bine aşezat pe suprafaţa de lucru.
Întreţinere
Unealta dvs. Stanley Fat Max a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Acumulatori
Acumulatorii Stanley Fat Max pe bază de acid
pot fi reîncărcaţi de multe ori. La sfârşitul duratei
lor de viaţă utilă, eliminaţi acumulatorii acordând
o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara
curăţării periodice.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea
oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei. Deconectaţi
încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă
umedă.
♦ Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe
bază de solvenţi.
♦ Deschideţi periodic mandrina şi bateţi-o uşor pentru
a îndepărta praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dumneavoastră.
8
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
Specificaţie tehnică
FMC670 (H1)
Tensiune de intrare
Vc.c.
Turaţie în gol
min -1
0-3000
Lungimea cursei
mm
22
Greutate
kg
2,054
Tensiune de intrare
Vc.a.
220-240
Tensiune de ieşire
Vc.c.
20 (макс.)
Curent
A
2
Timp aprox. de încărcare
min
40
Tensiune
Vc.c.
18
Capacitate
Ah
1,5
Încărcător
18
FMC690L tip 1
Acumulator
FMC685L
Tip
Li-Ion
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 80,9 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 91,9 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Tăierea placajului (ah, B) 13,9 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Tăierea bârnelor de lemn (ah, WB) 15,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
ROMÂNĂ
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
FMC670
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
29/01/2013
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane
neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
zst00232430 - 11-04-2014
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising