DW711 | DeWalt DW711 MITRE SAW Type 7 instruction manual

559088-13 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW711
A1
15
21
17
16
58
14
18
19
20
A2
2
14
27
28
22 23
25
24 28 22 27
26
29
25
A3
28
A4
31
15
26
32
16
30
30
A5
B
35
34
C1
C2
36
C3
C4
3
4
42
D
38
37
E1
44
45
41
40
43
39
E2
E3
46
40
41
E4
E5
7
8
F1
4
9
F2
10
47
43
11
48
F3
49
F4
49
43
12
12
48
G1
G2
51
50
53
52
53
G3
G4
55
12
H1
54
51
H2
5
2
20
18
60
9
11
I1
I2
15
57
2 mm
5 mm
J1
J2
K
L
59
58
M
6
N
O
P
7
18
61
62
21
Q1
Q2
2
1
23
3
R
8
FELSŐASZTALOS KOMBINÁLTFŰRÉSZ
DW711
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
(csak az Egyesült Királyságban
és Írországban)
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Fűrésztárcsa max. fordulatszáma
Fűrésztárcsa átmérője
Fűrésztárcsa furata
Fűrésztárcsa vastagsága
Hasítókés vastagsága
Hasítókés keménysége
Súly
VÁGÓKAPACITÁSOK
Gérvágás üzemmód
Gérvágás (max. helyzetek)
Ferdevágás (max. helyzetek)
V
DW711
230
V 230/115
7
W 1300
W 900
min-1 2950
mm 260
mm 30
mm 2,0
mm 2,3
HRC 43 ±5
kg 20
bal
jobb
bal
jobb
50°
50°
48°
0°
90°-nál, max. magasságnál,
max. vágásszélesség
mm134 x 50
45°-os gérvágásnál, max. magasságnál,
max. vágásszélesség
mm 94 x 50
45°-os ferdevágásnál, max. magasságnál,
max. keresztbevágás
mm134 x 50
90°-nál, 96 mm-es max. vágási mélységnél,
max. szélesség 20 mm, max. levágás 15 mm
Asztalifűrész üzemmód
Max. vágásmélység mm 0-50
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
DW711-LX
115
7
1100
800
2950
260
30
2,0
2,3
43 ±5
20
50°
50°
48°
0°
134 x 50
94 x 50
134 x 50
0-50
dB(A) 90
90
dB(A) 3
dB(A) 103
3
103
dB(A) 3,7
3,7
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax
vektorösszeg) az EN 61029 szabvány szerint meghatározva:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás kibocsátási érték ah
ah =
m/s² 1,9
1,9
Toleranciafaktor K =
m/s² 1,5
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 61029 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
EK és Írország
230 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
13 amperes, a csatlakozódugaszban
9
TARTSA SZEM ELŐTT: Az eszközt olyan
tápellátási rendszerhez terveztük, amelynek
maximális rendszerimpedanciája Zmax = 0,30 Ω
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő áramforrásra csatlakoztassák. Szükség
esetén a felhasználó az áramszolgáltatótól kérhet
a fogyasztói lekötési pont rendszerimpedanciájára
vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Horst Grossmann
alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2011.11.01.
Biztonságtechnikai előírások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig
be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, amelyek többek között
a következők.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa
végig, majd őrizze meg ezeket az útmutatásokat.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.
Általános biztonsági
szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Vegye tekintetbe a munkaterület
környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterület
jól világítsa meg (250 - 300 lux). Ne használja
a szerszámot tűz- vagy robbanásveszélyes
környezetben, például ahol gyúlékony
folyadékok vagy gázok vannak jelen.
3. Áramütés ellen védekezzen.
DW711
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
tájékoztatásra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. a levegő magas nedvességtartalma
esetén, fém forgácsolásakor, stb.)
az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy Fi-relé használatával
fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek hozzáérjenek
10
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz
helyen és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot.
A szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
vagy fatörzsek vágásához ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő maszkot, amikor
olyan műveletet végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha a repülő
szilánkok forrók lehetnek, viseljen hőálló
kötényt is. Mindig viseljen hallásvédőt. Mindig
viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
11. Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól
és hőtől. Soha ne a kábelnél fogva vigye
a gépet.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mintha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Kerülje a rendellenes testtartást,
és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig
élesen és tisztán. Kenésnél és tartozékok
cseréjénél kövesse az útmutatásokat.
Rendszeresen vizsgálja át a szerszámot, és
ha sérült, márkaszervizzel javíttassa meg.
A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon
és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
tartozékok (pl. fűrésztárcsa, szerszámszár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépen.
Váljon szokásává annak ellenőrzése, hogy
eltávolította-e a szerelőkulcsokat a gépről,
mielőtt dolgozni kezd vele.
17. Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot áram alá helyezi.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Szabadban
végzett munkához csak kültéri használatra
készült és ennek megfelelő jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszeres vagy alkoholos
befolyásoltság alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt,
hogy megfelelően működnek-e,
és rendeltetésszerű használatra
alkalmasak-e . Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, esetleges töréseiket
és minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a szerszám használatát.
A sérült védőburkolatot vagy más alkatrészt
márkaszervizzel meg kell javíttatni vagy ki
kell cseréltetni, ha ez a kezelési útmutató
11
másképpen nem rendelkezik. A hibás
kapcsolót márkaszervizzel cseréltesse ki.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
nem működőképes. Soha ne próbálja saját
kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást
csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni mert
ellenkező esetben a szerszám felhasználója
komoly veszélynek van kitéve.
További biztonsági
előírások felsőasztalos
kombináltfűrészhez
• Soha ne használja a fűrészt a helyükre
szerelt védőburkolatok nélkül; üzemmód
váltása után erre különösen ügyeljen.
Gondoskodjon arról, hogy a védőburkolatok
megfelelően karbantartva és megfelelően
üzemképes állapotban legyenek.
• Munkakezdés előtt a gépet egyenletes,
megfelelően stabil felületre helyezze, és
ügyeljen arra, hogy a védőburkolatok
helyesen legyenek felszerelve.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet. Ez
a gép nem ilyen munkához készült.
• Csiszoló- vagy gyémánt korongot ne
használjon.
• Soha ne használjon sérült vagy deformált
fűrésztárcsát.
• Ne használjon nagy fordulatszámú acél
(HSS) fűrésztárcsát;
Távolítsa el a munkadarabot, és ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa szabadon forog-e.
Kapcsolja be újból a gépet, és kezdjen új
vágást kisebb előtoló erővel.
• Ügyeljen arra, hogy a vágási vonaltól mindig
vagy balra vagy jobbra álljon.
• Mindig gondoskodjon megfelelő általános
vagy helyi megvilágításról.
• Kapcsolja ki a gépet, amikor felügyelet nélkül
hagyja.
• Gondoskodjék arról, hogy a kezelő
megfelelően be legyen tanítva a gép
használatára és beállítására.
• Csatlakoztassa a fűrészt porelszívó
berendezéshez, amikor fát fűrészel. Mindig
vegye figyelembe a porképződés mértékét
befolyásoló tényezőket, pl.:
– a megmunkálandó anyag típusa
(a faforgácslap jobban porzik a fánál);
– a fűrészlap helyes beállítása.
– biztosítsa, hogy az elszívórendszer
elemei megfelelően legyenek beállítva.
– a porelszívó levegőszállítási sebessége
nem lehet kisebb 20 m/s-nál.
• Ez a gép az I. érintésvédelmi osztályba
tartozik, ezért földelt csatlakozó aljzat
szükséges hozzá.
• Ne erőltesse a szerszámot. Jobban és
biztonságosabban végzi el a munkát, ha
a szerszámot a számára megengedett
fordulatszámon működteti.
• A megfelelő szerszámot használja.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket nagyobb
igénybevételre tervezett szerszámot igénylő
munkákhoz. Ne használja a szerszámot
rendeltetésétől eltérő célokra.
• Tartsa élesen a fűrésztárcsát.
• Fűrésztárcsák és durva felületű anyagok
kezelése közben mindig viseljen alkalmas
védőkesztyűt. Ajánlás: A fűrésztárcsákat
lehetőleg a tokjukban kell szállítani és tárolni.
• A tárcsa maximális megengedett
fordulatszáma egyenlő vagy magasabb
legyen, mint a szerszám adattábláján
feltüntetett üresjárati fordulatszám.
• Baleset vagy géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugaszát
a konnektorból. Jelentse a hibát és helyezzen
megfelelő jelzést a hibás gépre, hogy senki
ne használja.
• Ne használjon távtartót vagy tengelygyűrűt
a fűrésztárcsának a hajtótengelyre való
illesztéséhez.
• Ha a fűrésztárcsa vágás közben
a rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
12
• Csak fa és műanyag vágására használja
a gépet.
• A padlófelületet mindig hulladékanyagoktól és
levágott darabkáktól mentesen tartsa.
• Saját biztonsága érdekében a gépet
mindig 6 mm átmérőjű, és 80 mm hosszú
csavarokkal rögzítse a munkapadhoz.
További biztonsági előírások
asztalifűrész módhoz
• Soha ne vágjon, amíg a hasítókés és/
vagy a felső védőburkolat nincs helyesen
felszerelve és beállítva.
FIGYELMEZTETÉS! A gépet úgy
terveztük, hogy addig ne legyen
asztalifűrészként használható, amíg
az U alakú védőburkolat (18) nincs
rászerelve (I2 ábra).
amikor a fűrészasztal vízszintes helyzetben
van.
Gérvágás üzemmód
• Biztosítsa, hogy a fűrésztárcsa felső része
gérvágás üzemmódban teljesen takarva
legyen. Amikor a gépet gérvágás módban
üzemelteti, soha ne távolítsa el a felső
védőburkolatot.
• Soha ne vágjon 150 mm-nél rövidebb
munkadarabot.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül is fűrészelni:
• Mindig használja a tolórudat. Soha ne vágjon
30 mm-nél kisebb munkadarabot.
– 40 mm magas, 140 mm széles és
400 mm hosszú munkadarabok
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül is fűrészelni:
– Az ennél hosszabb munkadarabokat
egy alkalmas kiegészítő asztallal alá
kell támasztani.
– Magasság 50 mm, szélesség 400 mm,
hosszúság 500 mm.
• A munkadarabot mindig biztonságosan
rögzítse a fűrészasztalhoz.
– Az ennél nagyobb munkadarabokat
egy alkalmas kiegészítő asztallal kell
alátámasztani.
• Ha függőleges egyenes keresztbevágást
végez, pontosan állítsa be
a párhuzamvezetőt, hogy max. 5 mm távolság
legyen a fűrésztárcsa és a párhuzamvezető
között (O ábra).
• Mindig pontosan állítsa be a csúszó
párhuzamvezetőt, hogy ne érintkezzen az
alsó védőburkolattal.
• A hasítókés nem lehet vastagabb
a fűrésztárcsával készített vágat
szélességénél, és nem lehet vékonyabb
a fűrésztárcsánál.
• Gondoskodjon arról, hogy az asztal
biztonságosan rögzítve legyen a kiválasztott
magasságnál.
• A tolórudat (58) mindig a helyén tartsa,
amikor nem használja (A2 ábra).
• Cserélje ki az asztalbetétet, ha már
megkopott.
• Réselésre, éltompításra vagy hornyolásra
tilos használni.
• A fűrész szállításánál ügyeljen arra,
hogy a fűrésztárcsa felső részét takarja
a védőburkolat, vagy a fűrésztárcsa a legalsó
helyzetébe legyen állítva.
• Mozgatásra és szállításra ne használja
a védőburkolatot.
• A hasítókés állításakor ne távolítsa el
a fűrészasztalt.
• Győződjön meg róla, hogy a fűrészfej karja
biztonságosan rögzítve van asztalifűrész
üzemmódban. Csak akkor használja a gépet,
• Gér- ferde- vagy kombinált vágás esetén
a párhuzamvezetőt úgy állítsa be, hogy az
alkalmazáshoz megfelelő hézag biztosítva
legyen (P ábra).
• Győződjön meg arról, hogy ferdevágáskor
a kar biztonságosan rögzítve van.
• Biztosítsa, hogy a fűrésztárcsa felső része
gérvágás üzemmódban teljesen takarva
legyen.
• Addig ne távolítsa el a vágási területről
a levágott darabokat vagy mást, amíg
a gép jár, és a fűrészfej nem a nyugalmi
helyzetében van.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fűrész
használatával együtt járnak:
– A forgó részek érintésétől származó
sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el.
Ezek a következők:
– halláskárosodás.
13
A gép zaját a következő tényezők
befolyásolják:
SOHA ne használja a gépet
asztalifűrész módban, amikor
a felső védőburkolat és a fix
alsó védőburkolat nincs
rászerelve.
~ a vágandó anyag fajtája;
~ a fűrésztárcsa típusa;
~ az előtoló erő;
– a forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti
balesetveszély;
– a fűrésztárcsa cseréjekor fennálló
sérülésveszély;
DÁTUMKÓD HELYE (M ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (59)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
– az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor;
– a fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagok vágásánál.
A pornak való kitettség mértékét a következő
tényezők befolyásolják:
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Összeszerelt felsőasztalos kombináltfűrész
1 Párhuzamvezető hasításhoz
– kopott fűrésztárcsa;
1 Védőburkolat asztalifűrész módhoz
– 20 m/s-nál kisebb kapacitású porelszívó;
1 Alsó védőburkolat asztalifűrész módhoz
– nem pontosan irányított munkadarab;
1 Tolórúd
– elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt.
1 Hatszögű kulcs, 4/6 mm
1 Hatszögű kulcs, 5 mm
A szerszámon lévő jelölések
1 Körmöskulcs
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
1 Porelszívó adapter a felső védőburkolathoz
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Amikor a gépet gérfűrész
üzemmódban használja,
gondoskodjon arról, hogy
a fűrésztárcsa felső részét
teljes mértékben takarja
a felső védőburkolat. Csak
akkor használja a gépet,
amikor a fűrészasztal
a legmagasabb helyzetben
van.
Amikor a gépet asztalifűrész
üzemmódban használja,
ellenőrizze, hogy fel
van-e szerelve a felső és
az alsó védőburkolat. Csak
akkor használja a gépet,
amikor a fűrészasztal
vízszintes helyzetben van.
Fogási pont.
1 Munkadarab leszorító
1 Kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A1–A5 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
A1
1 Üzemi kapcsoló
2 Fejretesz kioldókarja
3 Kiegészítő fűrészasztal rögzítőgombja
4 Mozgatható alsó fűrésztárcsa-védőburkolat
5 Fix asztal
6 Fűrésztárcsa nyílása
7 Gérkar
8 Gérretesz
14
9 Forgóasztal/gérvágó kar
10 Gérskála
11 Párhuzamvezető
12 Szögretesz fogantyúja
13 Bemélyedések a kéznek
14 Szerelőfuratok
A2
15 Hasítókés
16 Felső védőburkolat
17 Párhuzamvezető
18 Fix alsó védőburkolat (asztalifűrész módban
való használathoz)
19 Tartozékhoz szerelőfuratok
20 Fejretesz csavarja
21 Fűrészasztal
KÜLÖN KAPHATÓ TARTOZÉKOK
A3
22 Munkadarab megtámasztó lemez
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a gépet a rendeltetésétől eltérő
célokra.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján
feltüntetett feszültségnek.
A gép az I. érintésvédelmi osztályba tartozik,
ezért földelt csatlakozó aljzat szükséges hozzá.
Ha a tápkábelt cserélni kell, csak márkaszerviz
vagy képzett villanyszerelő cserélheti.
25 Állítható állvány, 760 mm (max. magasság)
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
26 Láb állvány
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
23 Munkadarab leszorító
24 Forgatható támaszték
27 Asztal zárólapja
28 Megtámasztó vezetősínek
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
A4
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
29 Hosszütköző rövid munkadarabokhoz
(a vezetősínekkel való használathoz [28])
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
A5
26 Láb állvány
30 Görgőasztal
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DW711 típusú felsőasztalos kombinált
fűrészét fa, faipari termékek és műanyagok
professzionális vágásához fejlesztettük ki,
260 mm névleges nagyságú, karbidhegyű
fűrésztárcsával való használatra.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a felsőasztalos kombinált fűrészek
professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• A sárga/zöld vezetéket a földelő
csatlakozóhoz kösse.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
FIGYELMEZTETÉS! A 115V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátor
előkapcsolásán keresztül kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott hosszabbítót vegyen igénybe (lásd
a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
15
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
A PÁRHUZAMVEZETŐ FELSZERELÉSE ÉS
BEÁLLÍTÁSA (C1–C4 ÁBRA)
Összeszerelés és beállítás
A hasítási párhuzamvezető egy fix és egy csúszó
párhuzamvezetőből áll.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel, beállítást
változtat, illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
MUNKAPADRA SZERELÉS (A1 ÁBRA)
• A szerszámnak mind a négy lábára
furatokat (14) készítettünk, hogy könnyen
a munkapadra szerelhető legyen. 6 mm
átmérőjű és 80 mm hosszú csavar
használatát javasoljuk. Mindig stabilan
szerelje fel a fűrészt, hogy ne mozdulhasson
el. A könnyebb hordozhatóság kedvéért
a szerszámot egy 19 mm-es vagy vastagabb
rétegelt lemezre is szerelheti, amelyet azután
a munkadarab támasztékához rögzíthet, vagy
átviheti másik munkaterületre, ahol újból
rögzíti.
• Ha a fűrészt rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen, hogy a rögzítőcsavarok ne álljanak
ki a lemez alján. A lemeznek szintben kell
feküdnie a támasztékon. Ha a fűrészt rögzíti
bármely munkafelületen, akkor csak azokra
a lábakra rögzítse, amelyeken csavarfuratok
találhatók. Ha más ponton rögzíti, azzal
akadályozza a fűrész normál működését.
• A beszorulás és a pontatlanság megelőzése
érdekében ellenőrizze, hogy a felszereléshez
kiválasztott felület nincs-e megvetemedve
vagy nem egyenetlen-e. Ha a fűrész billeg
a felületen, helyezzen vékony anyagdarabot
a fűrész egyik lába alá, hogy az szilárdan
álljon.
A FELSŐ VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE
(B ÁBRA)
1. Lazítsa meg a párhuzamvezető támaszték
rögzítőgombját (34), amelyik a leszorító
lemezt tartja (C1 ábra).
2. Csúsztassa rá a párhuzamvezetőt az
asztal elejére; az U alakú nyílást használja
vezetőnek (C2, C3 ábra).
3. Csúsztassa a párhuzamvezetőt
a fűrésztárcsa felé, és húzza meg
a rögzítőgombot.
4. Ellenőrizze, hogy a párhuzamvezető
párhuzamos-e a fűrésztárcsával.
5. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
6. Lazítsa meg a csúszó párhuzamvezető
rögzítőgombját (35) (C1 ábra), majd
csúsztassa a párhuzamvezetőt
hátrafelé, hogy a két furat (36) (C4 ábra)
a párhuzamvezető felső részében teljesen
látható legyen.
7. A kis hatszögű kulccsal lazítsa meg
a két hatszögű csavart, amelyek
a párhuzamvezetőt a támasztékához rögzítik.
A párhuzamvezető felső részén lévő két
furaton keresztül lehet hozzáférni.
8. Állítsa a párhuzamvezetőt a fűrésztárcsával
párhuzamos helyzetbe úgy, hogy leellenőrzi
a fűrésztárcsa elején és hátulján a vezető és
fűrésztárcsa közötti távolságot.
9. Amint elvégezte a beállítást, húzza
meg újra a hatszögű csavarokat,
majd újból ellenőrizze, hogy a vezető
párhuzamos-e a fűrésztárcsával.
A FŰRÉSZASZTAL BEÁLLÍTÁSA (A2, B,
D ÁBRA)
Az asztal (21) kézzel fel- és lefelé csúsztatható,
és két rögzítőgomb tartja a kívánt magasságban.
1. Rögzítse a védőburkolatot (16)
a hasítókéshez (15) a csavarral (32), hüvellyel
és anyával.
1. Lazítsa meg az asztalt rögzítő gombokat,
a főgombot (37) (D ábra) és a kiegészítő
gombot (3) (A1 ábra) is, de egyiket se vegye le.
2. A hasítókésen és a védőburkolaton keresztül
tegye be a hüvelyt. Csúsztassa át a csavart
(32) a hüvelyen, és anyával rögzítse.
Húzza meg erősen. Ügyeljen arra, hogy
a védőburkolaton a fülek (31) az ábrán
mutatott módon helyezkedjenek el.
2. Állítsa be az asztalt a szükséges
magasságra.
3. Húzza meg az asztal rögzítőgombjait (A1,
D ábra).
A FŰRÉSZASZTAL ELTÁVOLÍTÁSA (A1, B,
D ÁBRA)
Az asztal eltávolítható, hogy hozzá lehessen férni
a fűrésztárcsához.
16
1. Vegye le a fűrésztárcsa felső védőburkolatát
(16) (B ábra).
2. Lazítsa meg az asztalt rögzítő gombokat,
a főgombot (37) (D ábra) és a kiegészítő
gombot (3) (A1 ábra) is, de egyiket se vegye le.
3. A hatszögű kulccsal csavarja ki a csavart
(38) az asztal hátsó oszlopából (D ábra).
A csavar másik végéről vegye le az anyát és
az alátétet.
cím alatt felsorolt fűrésztárcsát
használjon. A DT4375 típust
javasoljuk. SOHA ne szereljen fel más
fűrésztárcsát.
A FŰRÉSZTÁRCSA BEÁLLÍTÁSA (E2 ÁBRA)
Ha a fűrésztárcsa az indításkor és leálláskor
kileng, a következő módon állítsa be:
4. Távolítsa el az asztalt.
1. Lazítsa meg a hajtótengely (40) csavarját,
és forgassa el a fűrésztárcsát (43) egy
negyedfordulattal.
5. Az asztal visszaszereléséhez ugyanezeket
a lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
2. Húzza meg újra a csavart, és ellenőrizze,
továbbra is kileng-e a tárcsa.
A FŰRÉSZTÁRCSA FELSZERELÉSE (E1–
E5 ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrésztárcsa fogai nagyon élesek,
ezért veszélyesek lehetnek.
Új fűrésztárcsa felszereléséhez az asztalt és
a vágófejet is a legmagasabb helyzetbe kell
állítani.
3. Ezeket a műveleteket addig ismételje, amíg
a kilengés meg nem szűnik.
A FIX ALSÓ VÉDŐBURKOLAT FEL- ÉS
LESZERELÉSE (I1, I2 ÁBRA)
Asztalifűrész módban mindig használni kell a fix
alsó védőburkolatot (18) (I2 ábra).
1. Állítsa a fűrészfejet függőleges helyzetbe.
1. A kioldógombot (42) benyomva és az alsó
védőburkolatot hátracsúsztatva húzza
ki az alsó védőburkolatot (4). Hagyja
a védőburkolatot kihúzva.
2. Lazítsa meg a párhuzamvezető (11) bal
oldalán lévő rögzítőgombot (60), majd állítsa
a párhuzamvezetőt új helyzetbe, amint az
ábrán látható (I1 ábra).
2. A csavarkulccsal (39) illessze a két furatot
a külső karima (40) külsejére (E2 ábra).
3. Csúsztassa a védőburkolatot (18)
a forgóasztal/gérvágó kar (9) fölé, amíg
a fejretesz csavarjának menetei a fej menetes
hüvelyéhez nem igazodnak (I2 ábra).
3. A 6 mm-es hatszögű kulccsal az óramutató
járásának irányába forgatva lazítsa meg
a fűrésztárcsa csavarját (41). Vegye le
a fűrésztárcsa csavarját és a külső karimát.
4. Vegye le a fűrésztárcsát (43).
5. Tegye fel az új fűrésztárcsát a belső karima
(45) vállrészére (44) (E3 ábra). Ügyeljen arra,
hogy a fűrésztárcsa alsó szélén a fogak
a párhuzamvezető felé (a kezelőtől távolodó
irányba) nézzenek.
6. Tegye vissza a külső karimát, ügyelve arra,
hogy a peckek (46) (E4 ábra) pontosan
beakadjanak a helyükre a tengely mindegyik
oldalán.
7. Az óramutató járásával ellentétes irányban
forgatva húzza meg a fűrésztárcsa csavarját
(41).
8. Mozdítsa az alsó védőburkolatot lefelé.
9. Az új fűrésztárcsa felszerelése után
mozgassa meg teljesen a fűrészfejet annak
ellenőrzése végett, hogy az alsó védőburkolat
záródik-e nyugalmi helyzetében.
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsát
a jelen fejezetben leírt módon KELL
cserélni. CSAK a Műszaki adatok
4. Nyomja meg a fejretesz kioldókarját (2), majd
nyomja lefelé a fejet, miközben meghúzza
a fejretesz csavarját (20).
5. A védőburkolat leszerelésénél a ugyanezeket
a műveleteket fordított sorrendben hajtsa
végre.
A FIX ALSÓ VÉDŐBURKOLAT TÁROLÁSA
(Q1. Q2 ÁBRA)
Gérfűrész módban a fix alsó védőburkolatot (18)
tárolhatja az asztalon (21).
1. A fix alsó védőburkolatot úgy távolíthatja el,
ahogyan A FIX ALSÓ védőburkolat fel- és
leszerelése cím alatt ismertettük.
2. Nyomja a fix alsó védőburkolatot (18), és
a tárolólábakat (61) illessze be az asztal (21)
első részén található nyílásokba (62).
3. Addig nyomja a fix alsó védőburkolatot,
amíg a tárolólábak (61) rá nem pattannak
az asztalra. A Q2 ábrán látható a fix alsó
védőburkolat tárolási helyzetben.
4. A védőburkolat eltávolításához nyomja a fix
alsó védőburkolatot, és emelje le az asztalról.
17
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS A PÁRHUZAMVEZETŐHÖZ IGAZÍTÁSA (F1–F4 ÁBRA)
1. Lazítsa meg a gérreteszt (8).
2. Tegye a hüvelykujját a gérkarra (7), és
nyomja le a gérreteszt (8) a gérvágó kar (9)
kioldásához (F1 ábra).
A FERDEVÁGÁSI SZÖG ELLENŐRZÉSE ÉS
BEÁLLÍTÁSA (H1, H2 ÁBRA)
A szögretesz kioldógombja (54) max. 45°-os vagy
48°-os szög beállítását teszi lehetővé, szükség
szerint (H1 ábra).
– Bal = 45°
3. Addig billegtesse a gérvágó kart, amíg
a retesz segítségével be nem áll a 0°-os
gérvágó helyzetbe.
– Jobb = 48°
4. Ellenőrizze, hogy a két 0°-os jelölés (47)
a gérskálán (10) éppen látható-e (F2 ábra).
2. Lazítsa meg a szögretesz fogantyúját (12), és
mozgassa el a fűrészfejet balra. Ez a 45°-os
ferdevágási helyzet.
5. Helyezzen derékszögű vonalzót (48)
a párhuzamvezető (11) bal oldalához és
a fűrésztárcsához (43) (F3. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
1. Lazítsa meg a csavarokat (49), és
mozgassa a skála/gérvágó kar szerelvényt
balra vagy jobbra, hogy a fűrésztárcsa
a párhuzamvezetővel 90°-os szöget zárjon be
(F4 ábra).
2. Húzza meg újra a csavarokat (49).
A FŰRÉSZTÁRCSA ELLENŐRZÉSE ÉS
ASZTALLAPHOZ IGAZÍTÁSA (G1–G4 ÁBRA)
1. Lazítsa meg a szögretesz fogantyúját (12)
(G1 ábra).
2. Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy teljesen
függőlegesen álljon, majd húzza meg
a szögretesz fogantyúját.
3. Helyezzen derékszögű vonalzót (48) az asztal
és a fűrésztárcsa (43) közé (G2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
1. Lazítsa meg a szögretesz fogantyúját (12)
(G1 ábra), és forgassa a függőleges helyzet
beállításának ütközőcsavarját (50) be- vagy
kifelé (G3 ábra) úgy, hogy a fűrésztárcsa az
asztallal 90°-os szöget zárjon be (G2 ábra).
2. Ha a szögjelző (51) nem nullát mutat
a szögskálán (52), lazítsa meg a skálát
rögzítő csavarokat (53), és mozgassa el
a skálát, ahogyan szükséges (G4 ábra).
18
1. Győződjön meg arról, hogy a kioldógomb (54)
bal oldali állásban van.
3. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
4. Fordítsa az ütközőcsavart (55) ki- vagy befelé
addig, míg a mutató (51) 45°-ot nem jelez
(H2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: E beállítás
közben tanácsos a fűrészfejet kézzel
tartani, hogy a saját súlya kevésbé
terhelje. Így könnyebben tudja forgatni
az állítócsavart.
A HASÍTÓKÉS BEÁLLÍTÁSA (A2, J1, J2 ÁBRA)
A hasítókés felső részének megfelelő helyzete:
a hasítókés felső része (15) legfeljebb 2 mm-rel
legyen a fűrésztárcsa legmagasabb fűrészfoga
alatt, és a hasítókés törzse legfeljebb 5 mm-re
legyen a fűrészfogak hegyeitől (J1 ábra).
1. Állítsa a fűrészasztalt alsó helyzetbe.
2. A hatszögű csavar (57) meglazítása után
forgathatja a konzolt, és mozgathatja fel- és
lefelé a hasítókést (J2 ábra).
3. Forgassa a konzolt, és csúsztassa a kést felvagy lefelé, amíg a megfelelő helyzetbe nem
áll.
4. Erősen húzza meg újra a csavart (57).
5. Tegye vissza az asztalt.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel, beállítást
változtat, illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• A gépet úgy helyezze el, hogy az
asztal magassága és stabilitása
ergonomikus szempontból is
megfelelő legyen. A gépet olyan
helyre telepítse, ahol a kezelőnek jó
rálátása és elegendő szabad tere
van a munkadarab akadálytalan
kezeléséhez.
• A vibrációs hatások csökkentése
érdekében győződjön meg arról,
hogy a környezeti hőmérséklet nem
túl alacsony, a gép és tartozékai
megfelelően karban vannak tartva,
és a munkadarab mérete is a géphez
illő.
• Biztosítsa a fűrészelendő anyag
megfelelő rögzítését.
• A szerszámot csak finoman
nyomja, és a fűrészlapot ne nyomja
oldalirányban.
• Kerülje a gép túlterhelését.
• Használat után mindig portalanítsa
a gépet, hogy biztosítsa az alsó
védőburkolat megfelelő működését.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk a famegmunkáló gépekre
vonatkozó 1974-es törvényre és annak
módosításaira.
HASZNÁLAT ELŐTT
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát. Ne
használjon túl kopott fűrésztárcsát. A gép
maximális fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi a teljes
fordulatszámot, és csak azután kezdje
a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden rögzítőgomb
és leszorító fogantyú szorosan meg
van-e húzva.
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS (A1 ÁBRA)
• A gépet az üzemi kapcsolóval (1)
kapcsolhatja be.
• A gépet az üzemi kapcsolóval kapcsolhatja ki.
Porelszívás
FIGYELMEZTETÉS: Faanyag
vágásakor olyan porelszívó
berendezést csatlakoztasson
a géphez, amely megfelel az
idevonatkozó előírások szerinti
porkibocsátási előírásoknak.
Csatlakoztasson a vonatkozó előírásoknak
megfelelő porgyűjtő eszközt a géphez.
A csatlakoztatott külső rendszer
levegőszállításának sebessége
20 m/s +/- 2 m/s legyen. Az elszívás sebességét
a csatlakoztatási pontnál a szívócsőben kell
mérni, amikor a gép csatlakoztatva van, de nincs
működésben.
Bővebb tájékoztatást a Külön kapható
tartozékok cím alatt talál.
Szállítás (1A ábra)
A gépet a kéz számára kialakított mélyedéseknél
(13) fogva szállítsa.
FIGYELMEZTETÉS: A gépet mindig
asztalifűrész helyzetben és felszerelt
felső védőburkolattal szállítsa.
Gondoskodjon arról, hogy a felső
védőburkolat teljes mértékben takarja
a fűrésztárcsát. Soha ne vigye a gépet
a védőburkolatnál fogva.
Alapvágások
FŰRÉSZELÉS GÉRFŰRÉSZ ÜZEMMÓDBAN
Védőeszközök nélkül veszélyes dolgozni
a géppel. Fűrészeléskor a védőburkolatoknak
a helyükön kell lenniük.
Gondoskodjon a munkadarabok biztonságos
leszorításáról.
FÜGGŐLEGES EGYENES KERESZTBEVÁGÁS
(A1, K ÁBRA)
1. Lazítsa meg a gérreteszt (8), majd nyomja
meg.
2. Helyezze a gérreteszt (8) 0°-hoz, és rögzítse.
3. A vágni kívánt faanyagot helyezze
a párhuzamvezetőhöz (11).
4. Tartsa a gép fogantyúját, és nyomja le
a fejretesz kioldókarját (2), a fej kioldásához.
5. Húzza a fejet kb. 10 mm-rel lejjebb, és
engedje el a fejretesz kioldókarját.
6. Kapcsolja be a gépet, és nyomja le a fejet,
hogy a fűrésztárcsa átvágja a munkadarabot,
és az asztalon lévő résbe juthasson.
19
7. A vágás után kapcsolja ki a szerszámot
és állítsa vissza a fejet a felső nyugalmi
helyzetébe.
FÜGGŐLEGES GÉR-KERESZTBEVÁGÁS (A1,
L ÁBRA)
1. Nyomja a gérreteszt (8). Fordítsa a kart balra
vagy jobbra a kívánt szögbe.
2. A gérretesz automatikusan beáll a következő
fokokhoz: 0°; 15°; 22,5°; 45° és 50°, mind
balra, mind jobbra. Ha bármilyen köztes
szöget szeretne beállítani, tartsa erősen
a fejet és rögzítse a gérretesszel.
3. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy
a gérretesz szorosan rögzítve van-e.
4. Folytassa a függőleges egyenes
keresztbevágáshoz hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Ha gérszögben
kívánja egy fadarab végét kissé
levágni, állítsa a munkadarabot
úgy, hogy a levágás a fűrésztárcsa
oldala felé zárjon be nagyobb szöget
a párhuzamvezetővel:
3. Csúsztassa a védőburkolatot (18)
a forgóasztal/gérvágó kar (9) fölé, amíg
a fejretesz csavarjának menetei a fej menetes
hüvelyéhez nem igazodnak (I2 ábra).
4. Nyomja meg a fejretesz kioldókarját (2), majd
nyomja lefelé a fejet, miközben meghúzza
a fejretesz csavarját (20).
5. Az asztal (21) fel- vagy lefelé csúsztatásával
állítsa be a vágásmélységet. A megfelelő
helyzet az, ha három fűrészfog hegye nyúlik
túl a munkadarab felső felületén.
6. Állítsa be a párhuzamvezetőt (17) ahogy
a munkadarab minél jobb megtámasztásához
szükséges. Legalább a párhuzamvezető
hátsó végének a hasítókés elejével kell
szintben lennie.
7. A skálával állítsa be a párhuzamvezetőt
a kívánt vágási szélességre.
– gérvágás balra, levágott darab
jobbra
8. Kapcsolja be a gépet.
– gérvágás jobbra, levágott darab
balra
9. Lassan tolja be a munkadarabot
a felső védőburkolat eleje alá, erősen
a párhuzamvezetőhöz nyomva.
FERDE KERESZTBEVÁGÁS (H1, M ÁBRA)
A ferdevágási szög balra 0°-tól 48°-ig állítható.
Ferdevágásokat 45°-ig lehet végezni, amikor
a gérvágó kar jobbra vagy balra nulla és
maximum 45° közötti helyzetbe van állítva.
1. Állítsa a fűrészasztalt a legnagyobb
magasságra úgy, hogy ne érjen a csúszó
párhuzamvezetőhöz.
2. Lazítsa meg a szögretesz rögzítőfogantyúját
(12), és állítsa be a kívánt ferdeszöget.
3. Ha szükséges, állítsa be a kioldógombot (54).
4. Erősen tartsa a fejet, hogy le ne essen.
5. Húzza meg erősen a szögretesz
rögzítőfogantyúját (12).
6. Folytassa a függőleges egyenes
keresztbevágáshoz hasonlóan.
Fűrészelés asztalifűrész
üzemmódban
HASÍTÁS (A2, I1, I2, N ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az asztal
vízszintes helyzetben nem állítható,
amíg a védőburkolat (18) nincs
felszerelve.
20
1. Állítsa a fűrészfejet függőleges helyzetbe.
2. Lazítsa meg a párhuzamvezető (11) bal
oldalán lévő rögzítőgombot (60), majd állítsa
a párhuzamvezetőt új helyzetbe, amint az
ábrán látható (I1 ábra).
10. Ne feledkezzen meg arról, hogy a tolórudat
(58) mindig használni kell (N ábra).
11. A vágás befejezése után kapcsolja ki a gépet.
A vágás minősége
A vágás egyenletessége számos változótól
függ, pl. a vágott anyagtól is. Amikor nagyon
sima vágás szükséges, pl. peremléceknél és
más precíziós munkáknál éles (60 fogas karbid)
fűrésztárcsát és a kívánt eredmény elérése
végett lassúbb, egyenletes vágási sebességet
válasszon.
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot
biztonságosan szorítsa le, hogy vágás
közben el ne mozdulhasson. A kar
felemelése előtt mindig várja meg
a fűrésztárcsa teljes leállását. Ha
a munkadarab hátoldalán kiszakadnak
apró szálak, ragasszon egy darab
maszkolószalagot a fára a tervezett
vágás helyénél. Vágja keresztül, majd
óvatosan vegye le la szalagot.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel, beállítást
változtat, illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Kenés
A gép nem igényel kiegészítő kenést. A motor
csapágyai vízzáró szigeteléssel és kenéssel
vannak ellátva.
• Ne használjon zsírt vagy olajat, mert
ez a fűrészporral és szilánkokkal
összekeveredve dugulást és problémákat
okozhat.
• Rendszeresen tisztítsa meg száraz kefével
azokat a részeket, ahol fűrészpor vagy
hulladék halmozódhat fel.
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa az
asztallapot.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa ki
a porelszívó rendszert.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső védőburkolatot, a mozgatható alsó
burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy
megállapíthassa, megfelelően működőképesek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról
leeső szilánkok vagy egyéb részecskék ne
akadályozzák egyik funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse A fűrésztárcsa felszerelése című
részben megadott útmutatásokat. Távolítsa
el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés gyűlt
össze, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
PORELSZÍVÁS
Az optimális porelszíváshoz külön készlet kapható
(DE7779).
A MUNKADARAB LESZORÍTÁSA (R ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A vágás
előtt biztonságosan leszorított és
kiegyensúlyozott munkadarab a vágás
befejezése után kiegyensúlyozatlanná
válhat. A kiegyensúlyozatlan
terhelés felboríthatja a fűrészt
vagy bármi mást, amire a fűrész
rá van szerelve, például az asztalt
vagy a munkapadot. Amikor
olyan vágást végez, amely után
a munkadarab kiegyensúlyozatlanná
válhat, támassza alá megfelelően
a munkadarabot, és gondoskodjon
arról, hogy a fűrész stabil felülethez
legyen erősen csavarozva. Ellenkező
esetben személyi sérülést szenvedhet.
FIGYELMEZTETÉS: A rögzítőlábat
a fűrésztalp felett kell rögzíteni,
21
amikor használjuk a rögzítőlábat.
A munkadarabot mindig
a fűrésztalphoz szorítsa, soha ne
a munkaterület más részéhez.
Ügyeljen arra, hogy a rögzítőláb ne
a fűrésztalp szélére legyen szorítva.
VIGYÁZAT: A munkadarabot mindig
szorítsa le, hogy megtartsa felette
az uralmát, illetve csökkentse
a személyi sérülés és a munkadarab
károsodásának veszélyét.
Használja a fűrészhez mellékelt munkadarab
leszorítót (23). Bizonyos méretű és alakú anyagok
vágásánál más segédeszközök (például rugós
szorító, csavaros szorító vagy patkó alakú szorító)
is alkalmasak lehetnek.
A LESZORÍTÓ FELSZERELÉSE
1. Illessze be a párhuzamvezető mögötti
nyílásba. A leszorítónak a gérfűrész hátulja
felé kell néznie. Gondoskodjon arról, hogy
a leszorítón lévő vájat teljes mértékben
be legyen illesztve a gérfűrész talpába.
Ha a vájat látszik, a leszorító nem fog
biztonságosan működni.
2. Fordítsa el a leszorítót 180º-kal a gérfűrész
homlokrésze felé.
3. Lazítsa meg a gombot, hogy a leszorítót felvagy lefelé igazíthassa, majd a finombeállító
gombbal erősen szorítsa le a munkadarabot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ferdevágásnál a talp
jobb oldalára helyezze a leszorítót. A BEFEJEZŐ
VÁGÁS ELŐTT MINDIG VÉGEZZEN „SZÁRAZ”
VÁGÁST (KIKAPCSOLT FŰRÉSSZEL), HOGY
ELLENŐRIZZE A FŰRÉSZTÁRCSA ÚTJÁT.
ÜGYELJEN ARRA, HOGY A LESZORÍTÓ
NE AKADÁLYOZZA A FŰRÉSZ ÉS
A VÉDŐBURKOLATOK MŰKÖDÉSÉT.
KIS MUNKADARABOK FŰRÉSZELÉSE (A3,
A4 ÁBRA)
Rövid munkadarabokhoz (29) hosszütköző
használata ajánlatos mind kötegelt fűrészelésnél,
mind különböző hosszúságú munkadarabok
egyenkénti fűrészelésénél. A hosszütköző csak
egy pár külön kapható vezetősínnel (28) együtt
használható.
HOSSZÚ MUNKADARABOK FŰRÉSZELÉSE
(A3 ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A hosszú
darabokat mindig támassza alá.
22
Az A3 ábrán látható az ideális konfiguráció
hosszú munkadarabok fűrészeléséhez, amikor
a fűrészt szabadon álló gépként használják
(minden része külön kapható). Ezek a részek
(a láb állvány és a munkadarab leszorító
kivételével) szükségesek mind a bemeneti mind
a kimeneti oldalon:
22 Munkadarab megtámasztó lemezek.
23 Munkadarab leszorító.
24 Forgatható támaszték.
25 Vezetősíneket támasztó állványok. Az
állványok magassága állítható.
FIGYELMEZTETÉS: A gép
megtámasztásához ne használja az
állványokat!
26 Láb állvány (szerelési útmutatóval).
27 Asztal zárólapja a sínek támasztásához,
illetve meglévő munkapadon végzett
munkához is.
28 Vezetősínek (500 vagy 1000 mm).
Eljárás
1. Helyezze a fűrészt a láb állványra, és szerelje
fel a vezetősíneket.
2. Csavarja erősen a munkadarab megtámasztó
lemezeket (22) a vezetősínekhez (28).
A munkadarab leszorító (23) most
hosszütközőként működik.
3. Szerelje fel az asztal zárólapját (27).
4. Szerelje a forgatható támasztékot (24)
a hátsó sínhez.
5. A forgatható támasztékkal (24) állíthatja
a közepes és hosszú munkadarabok hosszát.
Amikor nem használják, oldalirányba is
állítható és ki is fordítható.
A GÖRGŐASZTAL HASZNÁLATA (A3,
A5 ÁBRA)
A görgőasztal (30) nagyon megkönnyíti a nagy és
hosszú munkadarabok kezelését (A5 ábra). A gép
akár bal, akár jobb oldalához csatlakoztatható.
A görgőasztal használatához a külön kapható láb
állvány is szükséges (A3 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A láb állványhoz
mellékelt útmutató alapján szerelje
össze a görgőasztalt.
• A láb állványhoz mellékelt rövid
támasztórudakat cserélje ki az asztal
egyenetlen sínjeivel azon az oldalon, ahol az
asztalt használni fogják.
• Kövesse a görgőasztalhoz mellékelt
útmutatót.
Kapható ajánlott fűrésztárcsák
Fűrésztárcsa
típusa
DT1529 széria 40
Méretei
(átmérő x furat
x fogak száma)
260 x 30 x 24
DT1530 széria 40
260 x 30 x 80
DT1736 széria 60
260 x 30 x 58
DT1737 széria 60
260 x 30 x 80
Felhasználása
Általános célra,
fa és műanyagok
hasítására és
keresztbevágására
TCG típus
alumíniummal való
használathoz
ATB típus
mesterséges
és természetes
faanyagok
finomvágásához
TCG típus
mesterséges
és természetes
faanyagok extrafinom vágásához
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT Magyarországi képviseleténél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
zst00276763 - 25-08-2015
23
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
24
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
25
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
26
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising