DCD733 | DeWalt DCD733 CORDLESS DRILL instruction manual

402112-05 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCD733
Figura 1
c
d
f
g
b
a
e
h
i
j
k
Figura 3
Figura 2
k
k
j
Figura 5
Figura 4
f
2
c
l
Figura 6
Figura 7
b
d
Figura 8
3
MAŞINĂ DE GĂURIT/ÎNŞURUBAT CU
ACUMULATOR DCD733
Felicitări!
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Tip
Turaţie în gol
viteza I
min-1
viteza II
min-1
Cuplu max. de strângere
Nm
Capacitate mandrină
mm
Capacitate max. de găurire în oţel/lemn mm
Greutate (fără acumulator)
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD733
14,4
1
0 - 400
0 - 1300
30
10
10/30
1,2
73
3
84
3,3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Găurirea în metal
m/s²
1,7
ah,D =
Marjă K =
m/s²
1,5
Înşurubare fără percuţie
ah,D =
m/s²
1,3
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
4
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
DCB140
Li-Ion
Vc.c. 14,4
Ah
3,0
kg 0,53
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
DCB105
230 V
Li-Ion
min
30
55
70
(1,5 Ah
(3,0 Ah
4,0 Ah
acumulatori) acumulatori) acumulatori)
kg
0,49
Greutate
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
Vc.a.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 3 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DCD733
DEWALTdeclară că aceste produse descrise
înSpecificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
28.02.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
5
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi repectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
6
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
b)
c)
d)
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit/înşurubat/
cu percutie mecanica
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării uneltelor cu
percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi unealta electrică departe de
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriile de debitare pot atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de
către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de dăltuire şi găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
cauza vătămarea definitivă a ochilor.
• Accesoriile şi unealta pot deveni fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi de protecţie
atunci când efectuaţi operaţiuni care pot
produce căldură cum ar fi găurirea cu percuţie
sau fără în metale.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
• Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să fie
evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
7
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări personale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
8
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui
cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate genera
risc de şoc electric, electrocutare sau incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau orice altă
persoană calificată pentru a evita orice pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori de
10,8 V, 14,4 V şi 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 şi
DCB182).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 3)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (k) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii
sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect
refuzând să lumineze sau semnalizând codul
pentru problemă acumulator sau încărcător.
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
9
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
Acumulatorul
TIP ACUMULATORI
DC733 funcţionează cu acumulatori de 14,4 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB140, DCB141
sau DCB142. Pentru mai multe informaţii citiţi
Specificaţiile tehnice.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi medicul
că electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
10
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Se încarcă.
Încărcat complet.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
a. Întrerupător de declanşare
Nu expuneţi la apă.
b. Inversor de sens
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
d. Selector de viteze
c. Inel de reglare a cuplului de strângere
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii.
e. Mâner principal
f. Mandrină rapidă
g. Lumină de lucru
h. Cârlig pentru curea
i. Şurub de fixare
j. Buton de detaşare a acumulatorului
k. Acumulator
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţiile tehnice pentru
timpul de încărcare.
Doar pentru utilizare in interior.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit/înşurubat fără fir
1 Cârlig pentru curea
1 Încărcător
1 Acumulator Li-Ion (modelele C1)
2 Acumulatori Li-Ion (modelele C2)
3 Acumulatori Li-Ion (modelele C3)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Aceste maşini de găurit/înşurubat/cu percutie
mecanică sunt concepute pentru aplicaţii
profesionale de găurire, găurire cu percuţie şi
înşurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit/înşurubat/cu percutie
mecanică sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu cea a sursei de
alimentare.
11
Încărcătorul dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (k) cu canelurele din
interiorul mânerului uneltei (fig. 2).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(j) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Întrerupător de pornire cu
reglarea vitezei (fig. 1)
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire (a). Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul de pornire. Unealta dvs. este
prevăzută cu o frână. Mandrina se va opri imediat
după ce întrerupătorul de declanşare este eliberat
complet.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
NOTĂ: Utilizarea continuă în intervalul de viteză
variabilă nu este recomandată. Aceasta poate
deteriora comutatorul şi trebuie evitată.
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Butonul inversor de sens
(fig. 1, 6)
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet
înainte de utilizare.
12
Butonul inversor de sens (b) determină sensul
uneltei şi serveşte, de asemenea, ca buton de
blocare.
Pentru a selecta rotirea înainte, eliberaţi butonul de
pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens de pe
partea dreaptă a uneltei.
Pentru a selecta rotirea înapoi, apăsaţi butonul
inversor de sens de pe partea stângă a uneltei.
Poziţia centrală a butonului inversor de sens
blochează unealta în poziţia oprit. Atunci când
schimbaţi poziţia butonului inversor de sens,
asiguraţi-vă că butonul de pornire este eliberat.
NOTĂ: Prima dată când unealta este pusă în
funcţiune după schimbarea sensului, este posibil
să auziţi un clic la pornire. Acest lucru este normal
şi nu indică existenţa vreunei probleme.
Inelul de reglare a cuplului de
strângere (fig. 1, 5)
Inelul acestei unelte prezintă 15 poziţii pentru
reglarea cuplului de strângere, cu scopul de a se
potrivi cu dimensiunea şurubului şi cu materialul
de prelucrat. Pentru reglarea cuplului de strângere,
consultaţi secţiunea Operarea maşinii de
înşurubat.
Selectaţi modul de găurire sau cuplul de strângere
aliniind simbolul sau numărul de pe inel (c) cu
indicatorul (l) de pe carcasă.
Transmisie cu două viteze
(fig. 1, 7)
Funcţia de transmisie cu două viteze a maşinii dvs.
de găurit/înşurubat vă permite să schimbaţi turaţiile
pentru o flexibilitate mai mare.
1. Pentru a selecta viteza 1-a ( setarea de
cuplu de strângere ridicat), opriţi unealta
şi lăsaţi-o să încheie mişcarea. Împingeţi
selectorul de viteze (d) înainte (înspre
mandrină).
2. Pentru a selecta viteza a 2-a ( setarea de
cuplu de strângere scăzut), opriţi unealta şi
lăsaţi-o să încheie mişcarea. Glisaţi selectorul
de viteze înapoi (în sens opus mandrinei).
NOTĂ: Nu schimbaţi vitezele când unealta este
în funcţiune. Lăsaţi întotdeauna unealta să se
oprească complet înainte de a schimba vitezele. În
cazul în care întâmpinaţi probleme la schimbarea
vitezelor, asiguraţi-vă că selectorul celor două
viteze este împins complet înainte sau înapoi.
Lumina de lucru (fig. 1)
Există o lumină de lucru (g) amplasată exact
deasupra întrerupătorului de declanşare (a).
Lumina de lucru se activează atunci când
întrerupătorul de pornire este apăsat. Când
întrerupătorul este eliberat, lumina de lucru va
rămâne aprinsă pentru încă 20 de secunde.
NOTĂ: Lumina de lucru serveşte la iluminarea
suprafeţei de lucru din apropiere şi nu are
destinaţia de lanternă.
Mandrină fără cheie cu un
singur manşon (fig. 4)
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare personală.
Blocaţi întotdeauna întrerupătorul de
declanşare şi deconectaţi unealkta de
la reţeaua de alimentare când înlocuiţi
accesoriile.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă
întotdeauna că burghiul este bine fixat
înainte de a porni unealta. Un burghiu
nefixat bine poate sări din unealtă şi
provoca vătămări corporale.
Unealta dvs. este echipată cu o mandrină rapidă
(f) cu un singur manşon rotativ pentru manevrarea
cu o singură mână a mandrinei. Pentru a introduce
un burghiu sau un alt accesoriu, urmaţi aceşti paşi.
1. Opriţi unealta şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare.
2. Prindeţi manşonul negru al mandrinei cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a ţine
bine unealta. Rotiţi manşonul în sens invers
acelor de ceasornic suficient de mult pentru
a permite montarea accesoriului dorit.
3. Introduceţi accesoriul aproximativ 19 mm
(3/4“) în mandrină şi strângeţi bine rotind
manşonul mandrinei în sensul acelor de
ceasornic cu o mână şi ţinând unealta cu
cealaltă mână. Unealta dvs. este prevăzută cu
un mecanism de blocare automată a arborelui.
Acest lucru vă permite să deschideţi şi să
închideţi mandrina cu o singură mână.
Asiguraţi-vă că strângeţi mandrina cu o mână pe
manşonul mandrinei şi cu cealaltă mână susţinând
unealta pentru o strângere riguroasă.
Pentru a scoate accesoriul, repetaţi paşii 1 şi 2
menţionaţi mai sus.
Cârligul pentru curea (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
NU suspendaţi unealta deasupra
capului sau nu atârnaţi obiecte de
cârligul curelei. ATÂRNAŢINUMAI
cârligul pentru curea a uneltei de la
o curea de lucru.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, asiguraţivă că şurubul (I) ce fixează cârligul
curelei este strâns.
Cârligul curelei (h) poate fi ataşat la oricare din
capetele uneltei pentru a se potrivi utilizatorilor
stângaci sau dreptaci. În cazul în care nu se
doreşte deloc cârligul, acesta poate fi scos de pe
unealtă.
Pentru a deplasa cârligul curelei, mutaţi din nou
şurubul (i) care fixează cârligul curelei pe poziţie,
apoi montaţi-l din nou pe partea opusă.
13
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini deasupra maşinii de găurit conform
ilustraţiei, şi a celeilalte mâini pe mânerul principal
(e).
Operaţiunea de găurit (fig. 5, 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, opriţi
unealta şi deconectaţi-o de la sursa
de alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare personală,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că piesa
de prelucrat este ancorată sau fixată
bine. În cazul găuririi de materiale
subţiri, folosiţi o bucată suplimentară
de lemn pentru a preîntâmpina
deteriorarea materialului.
1. Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind comutatorul de turaţii
(d), pentru a se potrivi vitezei şi cuplului de
strângere adecvat pentru operaţia planificată.
2. Pentru LEMN, folosiţi burghie elicoidale,
burghie cu şurub de ghidare, burghie spiralate
de mare putere sau carote de găurire. Pentru
METAL, utilizaţi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire. Folosiţi un lubrifiant pentru
14
debitare atunci când găuriţi metale. Excepţiile
sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat.
3. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
4. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
ATENŢIE: Unealta se poate bloca
dacă este supraîncărcată, cauzând
o răsucire bruscă. Fiţi întotdeauna
vigilenţi în acest sens. Ţineţi unealta
ferm pentru a controla acţiunea de
rotire şi a evita vătămarea.
5. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de
obicei datorită faptului că este supraîncărcată
sau utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI
IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi
burghiul din material şi determinaţi cauza
blocării. NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GĂURIT.
6. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
7. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
8. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă, nu
este necesar să folosiţi un punctator pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o turaţie
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul
să nu alunece în afară.
Operaţiunea de înşurubare
(fig. 5, 7)
1. Selectaţi intervalul dorit de turaţie/cuplu de
strângere folosind selectorul celor două
viteze, pentru a se potrivi vitezei şi cuplului de
strângere adecvat pentru operaţia planificată.
2. Rotiţi inelul de reglare a cuplului de strângere
(c) în poziţia dorită. Cifrele mai mici indică
o setare mai mică pentru cuplul de strângere;
cifrele mai mari indică o setare mai mare
pentru cuplul de strângere.
3. Introduceţi accesoriul dorit în mandrină la fel
ca în cazul burghielor.
4. Faceţi câteva probe într-un material de testare
sau în zone puţin vizibile pentru a determina
poziţia corectă a inelului mandrinei.
5. Începeţi întotdeauna cu o setare mai redusă
a cuplului de strângere, apoi măriţi la o setare
mai mare a cuplului de strângere pentru
a evita deteriorarea piesei de prelucrat sau
a elementului de fixare.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
15
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00185553 - 14-08-2012
16
Download PDF

advertising