DCD733 | DeWalt DCD733 CORDLESS DRILL instruction manual

533222-95 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DCD733
1. ábra
c
d
f
g
b
a
e
h
i
j
k
3. ábra
2. ábra
k
k
j
5. ábra
4. ábra
f
2
c
l
6. ábra
7. ábra
b
d
8. ábra
3
AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ,
DCD733
Szívből gratulálunk
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT termékeket
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat
2. fokozat
Maximális nyomaték
Tokmány befogadóképessége
Maximális fúrókapacitás fém/fa
Súly (akkumulátor nélkül)
V
DCD733
14,4
1
min-1
min-1
Nm
mm
mm
kg
0 - 400
0 - 1300
30
10
10/30
1,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
73
3
84
3,3
(hangnyomás)
(hangnyomás bizonytalansága)
(zajszint)
(zajszint bizonytalansága)
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
előírásai alapján:
Fém fúrásánál
ah,D =
m/s²
1,7
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Fém fúrásánál
ah,D =
m/s²
1,3
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
4
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DCB140
Akkumulátor típusa
Li-ion
Feszültség
VDC 14,4
Kapacitás
Ah
3,0
Súly
kg 0,53
DCB141
Li-ion
14,4
1,5
0,30
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges perc 30
töltési idő
(1,5 Ah-s
akkumulátorok)
Súly
kg
DCB105
230 V
Li-ion
55
(3,0 Ah-s
akkumulátorok)
0,49
DCB142
Li-ion
14,4
4,0
0,54
70
(4,0 Ah-s
akkumulátorok)
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan,személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCD733
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.02.28.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
FELHASZNÁLÁSRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
5
e)
f)
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
d) Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
f) Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
6
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c) Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél, valamint a termék
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d) Ügyeljen a készülék megfelelő
tárolására. Ha nem használja
a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen, és ne
engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe került
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
További specifikus biztonsági
utasítások fúróhoz/
csavarozóhoz/ütvefúróhoz
• Ütvefúrás közben viseljen fülvédőt. A zaj
halláskárosodást okozhat.
• Használja a segédfogantyú(ka)t, ha
van(nak) ilyenek a szerszámhoz mellékelve.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket érhet. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat,
ha a munkadarabot a kezében tartja, vagy
testéhez támasztja.
• Viseljen biztonsági védőszemüveget
vagy más szemvédő eszközt. A fúrás és
az ütvefúrás repülő törmelékkel jár. A repülő
törmelék maradandó szemkárosodást
okozhat.
• A tartozékok és szerszám működés közben
felforrósodhatnak. Hő képződésével járó
műveletek (pl. ütvefúrás vagy fémfúrás)
végzése közben viseljen védőkesztyűt.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú ideig
egyfolytában. A kalapálás által keltett vibráció
árthat a kezének és a karjának. Viseljen
védőkesztyűt, amely kipárnázza a kezét,és
gyakori pihenőkkel csökkentse a vibrációnak
való kitettséget.
• A szellőzőréseket is kerülje, mert gyakran
mozgó alkatrészek vannak mögöttük.
A laza öltözék, ékszer vagy hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fúró használatával
együtt járnak:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– Fa megmunkálásánál a por belélegzéséből
eredő egészségügyi veszélyek.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatának felületébe van nyomtatva, az
akkumulátor és a szerszám találkozásánál.
7
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor túlmelegedhet és
felrobbanhat, ami személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
üregeitől távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat, például
(a teljesség igénye nélkül) acélforgács,
alufólia és egyéb fémrészecskék.
Mindig húzza ki a töltőt a konnektorból,
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
8
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá száraz
helyet, és kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa
el egyik megbízott márkaszervizbe, ha
bármilyen okból karbantartásra vagy
javításra szorul. A helytelen összeszerelés
akár halálos áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a 230 V-os szabványos háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os lítiumion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 és DCB182 típusú)
akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (3. ábra)
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (k) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltésjelző) fény villogása
jelzi, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
x
––
––
töltés
––
teljesen feltöltve
–––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
––
–– • –– • –– •
–– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
••••••••••••
áramellátási hiba
•• •• •• •• •• ••
Az XR Li-ion termékek elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassú ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem emelkedik a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes légtérben,
például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az akkumulátor töltőbe
helyezésekor vagy onnan való kivételekor
a por vagy a gőzök meggyulladhatnak.
Hibás akkumulátort ez a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy nem
gyullad ki a jelzőfény, vagy pedig az akkumulátor
vagy a töltő hibájára utaló villogási sémát jeleníti
meg.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmilyen módon NE alakítsa át
az akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyenez a töltő hibáját is
jelentheti.
• Az akkumulátorokat csak a kijelölt DEWALT
töltőkkel töltse.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
Meleg/hideg késleltetés
• Soha ne tárolja vagy tartsa a készüléket
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például szabadtéren
kánikulában vagy fémépületekben nyáron).
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
az akkumulátor teljesen fel van töltve.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
9
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha a készüléket nem
használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
készülék függőlegesen is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, a töltőn kívül tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítiumion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy
az elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Töltés.
Teljesen feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Hibás akkumulátor vagy töltő.
Áramellátási hiba.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Akkumulátor
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Víztől óvja.
A DCD733 típus 14,4 voltos akkumulátorokkal
működik.
A DCB140, DCB141 vagy DCB142 típusú
akkumulátorok használhatók. Bővebb tájékoztatást
a Műszaki adatok című fejezetben talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
10
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
j. Akkumulátor kioldógombja
k. Akkumulátor
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Csak beltéri használatra.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros fúró-csavarozó
1 Övakasztó
1 Töltő
1 Li-ion akkumulátor (C1 típusoknál)
2 Li-ion akkumulátor (C2 típusoknál)
3 Li-ion akkumulátor (C3 típusoknál)
1 Tartozéktáska
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz nem
mellékelünk akkumulátort, töltőt és tartozéktáskát.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
Ezek a fúró/csavarozó/ütvefúró szerszámok
professzionális fúrási, ütvefúrási és csavarozási
munkákra készültek.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a fúrók/csavarozók/ütvefúrók professzionális
elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
b. Irányváltó gomb
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze ki.
c. Nyomatékállító gallér
d. Fokozatváltó
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
e. Főfogantyú
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
f. Gyorscserés tokmány
g. Munkalámpa
h. Övakasztó
i. Tartócsavar
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
11
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort. Az akkumulátor be- vagy
kiszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a készülékbe/-ből
(2. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
érdekében ellenőrizze, hogy az akkumulátor
teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A KÉSZÜLÉK FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (k) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (2. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A KÉSZÜLÉKBŐL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(j), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja
meg a fogantyúkapcsolót (a). A szerszám
kikapcsolásához engedje el a fogantyúkapcsolót.
12
A szerszámot fékkel is elláttuk. A tokmány
a fogantyúkapcsoló teljes elengedése után leáll.
TARTSA SZEM ELŐTT: Nem javasoljuk, hogy
a szerszámot folyamatosan használja változó
sebesség mellett. Azzal tönkreteheti a kapcsolót,
ezért kerülje.
Irányváltó gomb (1., 6. ábra)
A szerszám irányváltó gombjával (b) a szerszám
forgásiránya megváltoztatható, de ugyanez
a gomb reteszelőként is működik.
Az előre forgásirány kiválasztásához engedje
el a fogantyúkapcsolót, és nyomja az irányváltó
gombot a szerszám jobb oldala felé.
A hátra forgásirány kiválasztásához nyomja az
irányváltó gombot a szerszám bal oldala felé.
Az irányváltó gomb középső állásában
a szerszám álló helyzetben reteszelve van.
Csak akkor változtasson a gomb állásán, amikor
a fogantyúkapcsolót már elengedte.
TARTSA SZEM ELŐTT: Irányváltás utáni első
indításkor előfordulhat, hogy kattanást hall. Ez
természetes jelenség, nem utal hibára.
Nyomatékállító gyűrű
(1., 5. ábra)
Ennek a szerszámnak a gyűrűjén 15 különféle
nyomatékot lehet beállítani a csavar méretének
és a munkadarab anyagának megfelelően.
A nyomaték állítását lásd A csavarozó kezelése
cím alatt.
A galléron (c) lévő szimbólumot vagy számot
a burkolaton látható jelzéshez (l) állítva válasszon
fúrási módot vagy nyomatékot.
Kétfokozatú áttétel (1., 7. ábra)
A kétfokozatú áttétel növeli a fúró/csavarozó
sokoldalúságát.
1. Az 1-es sebességfokozat (nagy nyomaték)
kiválasztásához kapcsolja ki a szerszámot, és
hagyja leállni. Csúsztassa előre (a tokmány
irányába) a fokozatválasztót (d).
2. Az 2-es sebességfokozat (kis nyomaték)
kiválasztásához kapcsolja ki a szerszámot, és
hagyja leállni. Csúsztassa a fokozatválasztót
hátra (a tokmánytól távolodó irányban).
TARTSA SZEM ELŐTT: A szerszám működése
közben ne váltson fokozatot. Fokozatváltás
előtt mindig várja meg a fúró teljes leállását. Ha
nehézséget okoz a fokozatváltás, ellenőrizze,
hogy a kétfokozatú váltót teljesen előre- vagy
hátratolta-e.
Munkalámpa (1. ábra)
A munkaterületet megvilágító lámpa (g) közvetlenül
a fogantyúkapcsoló (a) felett helyezkedik el.
A munkalámpa a fogantyúkapcsoló megnyomására
kapcsolódik be. A lámpa a fogantyúkapcsoló
elengedése után még 20 másodpercig világít.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpa feladata, hogy
a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem
arra készült, hogy zseblámpaként használják.
Egyperselyes gyorscserés
tokmány (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne próbáljon
fúrószárat (vagy bármely más
tartozékot) úgy befogni, hogy
a tokmány elejét megmarkolja, és
közben bekapcsolja a szerszámot. Ez
a tokmány károsodásához és személyi
sérüléshez vezethet. Tartozékcserénél
mindig reteszelje a fogantyúkapcsolót,
és áramtalanítsa a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
beindítása előtt mindig ellenőrizze,
hogy a szerszámszár biztonságosan
rögzítve van-e. A lazán befogott
szerszámszár kiugorhat
a szerszámból, és személyi sérülést
okozhat.
A szerszám gyorscserés tokmánya (f) egy
forgópersely segítségéve félkézzel is kezelhető.
Fúrószár vagy más tartozék befogásához végezze
el a következő lépéseket.
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
2. Egyik kezével markolja meg a tokmányon
lévő fekete perselyt, másik kezével pedig
tartsa a szerszámot. Forgassa el a perselyt
az óramutató járásával ellentétes irányba
addig, amíg a kívánt tartozékot be nem tudja
illeszteni.
3. Tolja be a tartozékot a tokmányba kb.
19 mm-re, és az óramutató járásának
irányában forgatva rögzítse erősen a perselyt,
közben pedig a másik kezével tartsa
a szerszámot. A szerszám automatikus
tengelyzárral van ellátva. Így félkézzel
nyithatja és zárhatja a tokmányt.
Övakasztó (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében NE akassza
a szerszámot fejmagasság fölé,
illetve NE akasszon tárgyakat az
övakasztóra. CSAK derékszíjra
akassza az övakasztót.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülések veszélyének
csökkentése érdekében figyeljen arra,
hogy az övakasztó tartócsavarja (i)
biztonságosan rögzítve legyen.
Az övakasztó (h) bal- és jobbkezes felhasználók
érdekében a szerszám bármely oldalára
rögzíthető. Ha egyáltalán nincs rá szükség, le is
lehet szerelni a szerszámról.
Az akasztó áthelyezéséhez csavarja ki az
övakasztó tartócsavarját (i), majd szerelje fel az
ellenkező oldalra.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
A helyes kéztartás (1., 8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG tartsa
szorosan a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A tökéletes rögzítés érdekében egyik kezével
szorítsa a tokmányt a tokmányperselyre, másik
kezével pedig tartsa a szerszámot.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze a fúró
tetején, a másik pedig a főfogantyún (e) van,
ahogyan az ábra szemlélteti.
Ha a tartozékot ki szeretné venni, ismételje meg
a fenti 1. és 2. lépést.
A fúró kezelése (5., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
13
csökkentése érdekében kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, vagy szereléket
illetve tartozékot le- vagy felszerel.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG fogja be vagy
szorítsa le erősen a munkadarabot.
Ha vékony anyagot fúr, helyezzen alá
fa-alátétet, hogy ne sérüljön az anyag.
1. A fokozatváltóval (d) válassza ki az adott
művelethez megfelelő fordulatszámot és
nyomatékot.
2. FA fúrásához csigafúró, lapmaró, pergőfúró
szárat vagy lyukfűrészt használjon. FÉM
fúrásához nagy fordulatszámú acél csigafúró
szárat vagy lyukfűrészt használjon. Fém
fúrásánál használjon kenőanyagot. Kivételt
képez az öntöttvas és a bronz, ezeket
szárazon kell fúrni.
3. A fúrószárat mindig csak tengelyirányban
nyomja. Akkora nyomást gyakoroljon
a szerszámra, hogy a fúrószár működhessen,
de ne nyomja túl erősen, mert attól leállhat
a motor, vagy elgörbülhet a fúrószár.
4. Mindkét kezével erősen tartsa a szerszámot,
hogy a fúró el ne fordulhasson.
VIGYÁZAT: Túlterhelés alatt a fúró
leállhat, és a fúrószár hirtelen
megcsavarodhat. Mindig legyen
felkészülve a fúró elakadására.
Tartsa a fúrógépet erősen, hogy
megakadályozza a szerszám
elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
5. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint
túlterhelés vagy nem megfelelő használat
okozza. AZONNAL ENGEDJE FEL
A FOGANTYÚKAPCSOLÓT, húzza ki
a fúrószárat a munkadarabból, majd keresse
meg a leállás okát. LEÁLLÁS UTÁN NE
PRÓBÁLJA BE- ÉS KIKAPCSOLGATÁSSAL
ÚJRAINDÍTANI, MERT AZZAL
TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
6. Annak érdekében, hogy az elakadások és
az anyag áttörésének esélyét a minimálisra
szorítsa le, kisebb nyomást gyakoroljon
a fúróra, és könnyítse meg a fúrószár járását
a fúrás végső szakaszában.
7. Ne kapcsolja le a motort, mielőtt a fúrószárat
a kész furatból kihúzza. Így megelőzheti
a fúrószár beszorulását.
14
8. A változtatható fordulatszámú fúrógépeknél
nem kell a furatot előzőleg kipontozni.
Kezdje a fúrást kis fordulatszámon, majd az
indítókapcsolót erősebben nyomva gyorsítson,
amikor a furat már elég mély ahhoz, hogy
a fúrószár ne ugorjon ki belőle.
A csavarozó kezelése
(5., 7. ábra)
1. Válassza ki az adott művelethez
megfelelő fordulatszámot és nyomatékot
a fokozatváltóval.
2. Forgassa a nyomatékállító gallért (c) a kívánt
helyzetbe. Kisebb számértékek kisebb
nyomatékokat, nagyobb számértékek pedig
nagyobb nyomatékokat jelentenek.
3. Fogja be a megfelelő csavarozóhegyet
a tokmányba ugyanúgy, mint ahogyan
a fúrószárat befogja.
4. Próbálja ki a szerszám használatát hulladék
anyagokon vagy a munkadarab nem látható
részén, hogy meghatározhassa a tokmány
gallérjának megfelelő beállását.
5. Mindig alacsonyabb nyomatékkal kezdje, és
azt fokozatosan növelje a munkadarab és
a kötőelem sérülésének elkerülése érdekében.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és válassza le az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető. Nem
tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
A terméket a rendes háztartási hulladéktól
elkülönítve kell leselejtezni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas kefével
távolíthatja el. Vízzel vagy tisztítószeroldattal ne tisztítsa.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolymatoknál, amelyeket korábban könnyel
el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
Környezetvédelem
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
zst00244987 - 02-09-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising