DWE46150 | DeWalt DWE46150 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

402113 - 49 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE46150
Figura 1
a
g
f
b
e
d
c
Figura 2
h
g
i
b
Figura 3
j
k
2
Figura 4
m
l
a
3
CARCASĂ DE POLIZARE A SUPRAFEȚELOR
DWE46150
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tip
Greutate
kg
DWE46150
1
0,31
Carcasa de polizare a suprafețelor DWE46150 trebuie
utilizată exclusiv cu polizoarele DEWALT ce au următoarele
specificații:
diametru suport apărătoare
44 mm
diametru max. disc
125 mm
viteză nominală max.
10.000/min
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
4
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertismente generale de siguranţă
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
atât pentru unealta de polizare,
cât şi pentru sistemul de colectare
a prafului înainte de a utiliza orice
accesoriu. Nerespectarea avertizărilor
poate avea ca rezultat vătămări
corporale şi grave deteriorări ale
uneltei și accesoriului. La intervenţiile
de service la unealtă, utilizaţi numai
piese de schimb identice.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
c) Asiguraţi-vă că zona este bine ventilată.
Expunerea la praf într-un spaţiu de lucru
prost ventilat poate cauza deteriorarea
sănătăţii.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b)
c)
d)
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b)
c)
AVERTISMENT: Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Reguli de siguranță pentru
carcasa de polizare a suprafețelor
• Carcasa trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Carcasa este concepută pentru
a colecta praful și pentru a contribui la
protejarea operatorului împotriva contactului
accidental cu discul.
• Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
• Utilizați doar discuri diamantate tip cupă
pentru suprafețe cu această carcasă de
polizare a suprafețelor. Carcasa de polizare
a suprafețelor nu este destinată utilizării cu
discuri cupă pentru polizat și debitat sau cu
perii de sârmă.
• Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
• Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
• Utilizaţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeți bine mânerul. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discul diamantat
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări
sau montaţi un accesoriu nedeteriorat.
După inspectarea şi instalarea unui
accesoriu, poziţionaţi-vă şi dvs. şi
persoanele din jur la distanţă faţă de
5
planul accesoriului rotativ şi utilizaţi
unealta electrică la viteză maximă în
gol timp de un minut. În mod normal,
accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
• Atunci când porniți unealta după ce
ați montat un disc nou de schimb,
țineți-o într-o zonă protejată și lăsați-o să
funcționeze un minut. În cazul în care
discul prezintă o fisură sau deteriorare
nedepistată, acesta ar trebui să se rupă în
mai puțin de un minut. Nu porniți niciodată
unealta atunci când o persoană se află pe
linia discului. Același lucru este valabil și
pentru operator.
• Purtaţi echipament de protecţie corporala.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi
măşti anti-praf, dopuri pentru urechi,
mănuşi şi salopetă care să vă protejeze
de micile fragmente abrazive sau de
fragmente provenind de la piesa de
prelucrat. Echipamentul de protecţie pentru
ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri
reziduurile proiectate, rezultate în urma
diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau
masca de protecţie respiratorie trebuie
să aibă capacitatea de a filtra particulele
generate în urma operaţiei dvs. Expunerea
prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
• Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
• Nu aşezaţi niciodată unealta electrică
pe jos până când accesoriul nu s-a oprit
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
• Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
• Curăţaţi în mod regulat orificiile de
aerisire ale uneltei electrice. Ventilatorul
motorului va trage praful în interiorul
carcasei, iar acumularea excesivă de
particule metalice poate cauza pericole
electrice.
• Nu operaţi unealta electrică lângă
materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde
astfel de materiale.
6
• Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi
de răcire lichizi. Utilizarea apei sau
a altor agenţi de răcire lichizi pot cauza
electrocutarea.
• NU utilizați perii de sârmă cu această
carcasă de polizat suprafețe.
• NU utilizaţi discuri abrazive.
• NU polizați sau tăiaţi metal cu discuri
diamantate. Se pot desprinde și proiecta
fragmente.
• Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA împreună cu un
sistem de colectare a prafului.
AVERTISMENT: Utilizați
ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție.
Ochelarii obișnuiți NU sunt ochelari
de protecție. Purtați întotdeauna
o mască pentru față sau o mască
anti-praf dacă operațiunea de
tăiere produce mult praf. Purtați
ÎNTOTDEAUNA echipament de
protecție certificat.
AVERTISMENT: Înainte de a începe
să lucraţi, încercaţi să determinaţi
clasa de risc a prafului produs.
Utilizaţi un extractor industrial
de praf având clasa de siguranţă
aprobată oficial corespunzătoare
şi care să respecte reglementările
locale cu privire la controlul
riscurilor determinate de praf.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru
urechi adecvat. În unele condiţii şi
în funcţie de durata de funcţionare,
zgomotul produs de acest produs
poate duce la pierderea auzului.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Acest
fapt poate conduce la vătămări
corporale grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Carcasă pentru polizarea suprafețelor
1 Manual de instrucțiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Port pentru praf
b. Şurub de reglare a strângerii
c. Manșon perie înlocuibil
d. Orificiu de demontare a manșonului periei
e. Ușă pentru finisarea marginilor
f. Clapetă ușă pentru finisarea marginilor
g. Manetă de prindere
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Carcasa de polizare a suprafețelor din beton
a fost concepută pentru eliminarea prafului
ca urmare a: polizării, nivelării și lustruirii
suprafețelor din beton. Aceasta poate elimina
praful în timpul eliminării vopselei, a rășinii
epoxidice și a adezivului de pe suprafețe.
Utilizând polizorul, discul diamantat de polizat
şi extractorul de praf corespunzător, acesta
poate fi folosit pentru eliminarea unei mari
cantităţi de praf static şi aeropurtat care, în lipsa
utilizării carcasei polizare a suprafețelor, poate
contamina spaţiul de lucru sau poate creşte riscul
asupra sănătăţii utilizatorului şi a persoanelor
din imediata apropiere. Această carcasă de
polizare a suprafețelor din beton trebuie utilizată
ÎNTOTDEAUNA cu un aspirator de extragere
a prafului, conceput pentru eliminarea pulberii de
ciment.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Carcasa de polizare a suprafețelor este o unealtă
profesională. NU lăsaţi copii să vină în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, opriţi
ÎNTOTDEAUNA unealta şi
deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
Aceasta se aplică atât polizorului,
cât şi extractorul de praf. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei.
Montarea si demontarea carcasei de polizare a suprafețelor
(fig. 2)
1. Urmați instrucțiunile de montare și
demontare a apărătorii cuprinse în manualul
uneltei, pentru a demonta apărătoarea de pe
polizor.
2. Deschideţi maneta de prindere (g) de pe
carcasa de polizare a suprafețelor și aliniați
clapetele (h) de pe carcasă cu canelurile (i)
de pe cutia de viteze a polizorului.
7
3. Menţinând maneta de prindere deschisă,
rotiţi carcasa în poziţia de lucru dorită.
Carcasa de polizare a suprafețelor trebuie
poziţionată între ax şi operator, pentru
a asigura protecția operatorului.
Extragerea prafului (fig. 1, 4)
4. Închideţi maneta de prindere pentru
a asigura carcasa de polizare a suprafețelor
de pe cutia de viteze. Strângeți șurubul de
reglare a prinderii (b) pentru a vă asigura
că această carcasă este fixată pe cutia de
viteze.
Pentru mai multe informaţii despre uneltele
electrice DEWALT compatibile cu acest dispozitiv
detaşabil, vă rugăm să contactaţi unul dintre
centrele noastre de service autorizate, indicate
pe coperta din spate, sau consultaţi detaliile
complete de service post-vânzare, disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Pentru poziționare optimă, discul diamantat
trebuie să se deplaseze la 3 mm deasupra
periilor. Dacă discul diamantat se deplasează
în interiorul carcasei sau este poziționat la
o înălțime mai mare de 6 mm, atunci carcasa
nu va funcționa în mod corespunzător.
AVIZ: Nu strângeţi şurubul de reglare
a prinderii (b) cu maneta de prindere
în poziţia deschis. Pot apărea
deteriorări nedetectabile ale carcasei
de polizare a suprafețelor sau ale
butucului de montare.
AVIZ: În cazul în care carcasa de
polizare a suprafețelor nu poate
fi strânsă cu ajutorul șurubului de
reglare a prinderii, nu utilizați unealta
și duceți unealta și carcasa de
polizare a suprafețelor la un centru de
service pentru reparație sau înlocuire.
5. Pentru a demonta carcasa de polizare
a suprafețelor, deschideţi maneta de
prindere, rotiţi carcasa pentru a alinia
canelurile şi clapetele şi trageţi în sus
carcasa de polizare a suprafețelor.
Montarea discurilor diamantate tip cupă pentru polizarea
suprafețelor fără lubrifiant
(fig. 3)
Urmați instrucțiunile de montare și utilizare
a discurilor de debitat cuprinse în manualul
uneltei și montați discul de polizat. NU utilizați
discuri de debitat Tip 1 sau discuri abrazive
compozite.
Se recomandă utilizarea unui disc diamantat
tip cupă pentru polizarea suprafețelor fără
lubrifiant de 125 mm (5") (j) împreună cu
această carcasă. Șaiba flanșei interne (k) trebuie
instalată în spatele discului pentru a permite
demontarea fără probleme a uneltei și montarea
corespunzătoare a acesteia.
8
AVERTISMENT: Utilizaţi doar unelte
electrice recomandate de DEWALT cu
acest accesoriu.
AVERTISMENT: Acest dispozitiv
ataşabil TREBUIE utilizat cu un
sistem de extragere a prafului.
Purtaţi ÎNTOTDEAUNA o mască
de siguranţă sau o mască antipraf
omologată.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că furtunul este bine
conectat.
NOTĂ: Cantitatea de praf absorbită de sistemul
de extragere a prafului este dependent de
sistemul de filtrare. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al extractorului
de praf.
Toate carcasele de colectare a prafului DEWALT
sunt proiectate să funcţioneze cu conectorul
DEWALT DWV9000.
1. Ataşaţi conectorul DWV9000 (l) la furtunul de
colectare a prafului (m).
2. Deblocaţi conectorul DWV9000 (l) şi glisaţi-l
în portul de praf (a).
3. Blocaţi conectorul DWV9000 (l) pentru a-l
fixa.
FURTUNURI TRADIŢIONALE DE EXTRAGERE
A PRAFULUI
Ataşaţi furtunul recomandat de extragere
a prafului la portul de praf (a).
OPERARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, opriţi
ÎNTOTDEAUNA unealta şi
deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
Aceasta se aplică atât polizorului,
cât şi extractorul de praf. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
atât pentru unealta de polizare,
cât şi pentru sistemul de colectare
a prafului înainte de a utiliza orice
accesoriu. Nerespectarea avertizărilor
poate avea ca rezultat vătămări
corporale şi grave deteriorări ale
uneltei şi accesoriului. La intervenţiile
de service la unealtă, utilizaţi numai
piese de schimb identice.
NOTĂ: Cantitatea de praf absorbită de sistemul
de extragere a prafului este dependent de
sistemul de filtrare. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al extractorului
de praf.
1. Asiguraţi-vă că ați respectat toate
instrucţiunile de asamblare.
2. Porniţi extractorul de praf conform
instrucţiunilor din manualul de instrucţiuni
a acestuia.
3. Porniți unealta conform indicațiilor din
manualul de instrucțiuni al uneltei și
lăsați-o să atingă viteza maximă înainte de
a o așeza în contact cu suprafața de lucru.
4. Așezați carcasa de polizare a suprafețelor pe
o suprafață orizontală, cum ar fi o podea sau
perete și începeți să polizați.
5. După ce terminați polizarea suprafeței, opriți
unealta și deconectați-o de la sursa de
alimentare. Lăsaţi unealta să se oprească
din rotire înainte de a o pune jos.
NOTĂ: Carcasa de polizare a suprafețelor și
aspiratorul de extragere a prafului vor fi eficiente
doar atunci când sunt utilizate cu un disc
diamantat tip cupă pe o suprafață orizontală.
Utilizarea uşii pentru finisarea
marginilor (fig. 1)
Această carcasă de polizare a suprafețelor
prezintă o ușă care permite polizarea la nivel pe
un perete.
1. Opriți unealta și deconectați-o de la sursa de
alimentare.
2. Utilizând clapeta de pe ușa pentru finisarea
marginilor (f), rotiți ușa până când face clic în
poziție deschisă.
6. După ce terminați polizarea suprafeței la
nivel, opriți unealta și deconectați-o de la
sursa de alimentare. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
7. Utilizând clapeta de pe ușa pentru finisarea
marginilor (f), rotiți ușa până când face clic în
poziție închisă.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, opriţi
ÎNTOTDEAUNA unealta şi
deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
Aceasta se aplică atât polizorului,
cât şi extractorul de praf. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei.
Înlocuirea manșonului periei
(fig. 1)
1. Opriți unealta și deconectați-o de la sursa de
alimentare.
2. Împingeți manșonul uzat al periei de pe
orificiile de demontare (d).
3. Apăsați noul manșon al periei în orificiile de
demontare până când se fixează.
Aceste manșoane de perii sunt disponibile la
costuri suplimentare la distribuitorul local sau la
centrul de service autorizat. Dacă aveți nevoie
de ajutor la găsirea unui accesoriu, vă rugăm
să contactaţi unul dintre centrele noastre de
service autorizate, indicate pe coperta din spate
sau consultaţi detaliile complete de service
post-vânzare, disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
3. Conectați unealta la sursa de alimentare.
4. Amplasați mâinile și corpul departe de disc și
de ușa care se deschide.
Lubrifiere
5. Așezați marginea ușii la nivel pe suprafața
de lucru, porniți unealta și începeți să
polizați. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de
lucru înainte de a o opri.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
9
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
si praful din carcasa principala
cu aer uscat de indata ce se
strange murdarie in interiorul si in
jurul orificiilor de aerisire. Purtati
echipament de protectie aprobat
pentru ochi si o masca aprobata de
praf atunci cand efectuati procedura
urmatoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
10
zst00224594 - 02-01-2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising