DWE560 | DeWalt DWE560 CIRCULAR SAW instruction manual

533222-97 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE550
DWE560
1. ábra
m
m
a
b
c
z
d
e
l
k
f
j
g
i
h
2. ábra
3. ábra
k
s
j
o
n
i
19
20
20
2
4. ábra
5. ábra
c
p
6. ábra
l
q
p
7. ábra
3
8. ábra
9. ábra
t
u
f
g
10. ábra
A
B
v
v
v
v
v
v
11. ábra
x
aa
h
w
4
w
x
12. ábra
y
y
l
13. ábra
b
e
14. ábra
5
15. ábra
16. ábra
17. ábra
18. ábra
19. ábra
y
e
6
165 mm (6-1/2") KÖRFŰRÉSZ, DWE550
184 mm (7-1/4") KÖRFŰRÉSZ, DWE560
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrésztárcsa átmérője
Maximális vágásmélység
90°-nál
45°-nál
Fűrésztárcsa furata
Ferdevágási szög állíthatósága
Súly
DWE550
230
230/115
1
W
1200
min-1 5500
mm
165
VAC
VAC
mm
mm
mm
kg
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (hangnyomás bizonytalansága) dB(A)
LWA (zajszint)
dB(A)
KWA (zajszint bizonytalansága)
dB(A)
DWE560
230
230/115
1
1350
5500
184
55
35
20
48°
3,60
65
42
16
48°
3,66
85
2,5
96
2,5
85
2,5
96
2,5
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah fa vágásánál
ah,W =
m/s² < 2,5
< 2,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan,személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
7
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE550, DWE560
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.08.20.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
8
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
b)
c)
d)
e)
f)
g)
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c)
d)
e)
f)
g)
Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél, valamint a termék
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
KÖRFŰRÉSZEKHEZ
Minden fűrészre vonatkozó
biztonsági útmutatások
a)
VESZÉLY: Tartsa mindkét kezét távol
a vágási területtől és a fűrésztárcsától.
Másik kezét tartsa a segédfogantyún vagy
9
a motorburkolaton. Ha mindkét kezével
a fűrészt fogja, a tárcsa nem vághatja meg.
b) Ne nyúljon a munkadarab alá. Ha
a munkadarab alá nyúl, a védőburkolat nem
nyújt védelmet.
c) A vágási mélységet a munkadarab
vastagságához igazítsa. A munkadarab alatt
kevesebb, mint egy teljes fognyi rész látsszon
csak ki a fűrésztárcsából.
d) A vágandó darabot soha ne tartsa
a kezében és ne is támassza a lábához.
Stabil felülethez rögzítse a munkadarabot.
Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert azzal a minimumra
korlátozható a sérülés, valamint a tárcsa
beszorulásának és a gép feletti uralom
elvesztésének veszélye.
e) Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor
olyan helyen végez munkát, ahol
a vágószerszám rejtett vezetéket érhet. Ha
a vágószerszám áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám csupasz fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
f) Hasításnál mindig használjon hosszvezetőt
vagy egyenes szélvezetőt. Ezzel
javítja a vágás pontosságát és csökkenti
a fűrésztárcsa megszorulásának esélyét.
g) Mindig megfelelő furatméretű és alakú
fűrésztárcsát használjon (rombusz vagy
kerek). A szerszámhoz nem illő fűrésztárcsa
excentrikusan fog forogni, amitől Ön
elveszítheti a gép feletti uralmát.
h) Soha ne használjon sérült vagy
nem megfelelő tárcsaalátétet vagy
rögzítőcsavart. A fűrésztárcsa alátéteket
és a rögzítőcsavart az Ön szerszámához
terveztük az optimális teljesítmény és
biztonság szem előtt tartásával.
A visszarúgás okai és
megelőzésük
– A visszarúgás a gép hirtelen reagálása
a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására
vagy megcsúszására, aminek hatására
a nem megfelelően irányított fűrész kiugrik
a munkadarabból, és a kezelő irányában
elmozdul;
– Ha a fűrésztárcsa becsípődik vagy beragad
az összezáródó vágatba, a fűrésztárcsa leáll,
amire a motor úgy reagál, hogy a szerszámot
nagy sebességgel hátrafelé, a kezelő irányába
löki;
10
– Ha a fűrésztárcsa elgörbül, vagy elmozdul
a helyes irányból a vágás során,
a fűrésztárcsa fogai a fa felszínébe vágódnak,
a fűrésztárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő
irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának,
illetve helytelen kezelésének vagy
a munkakörülményeknek a következménye, és
az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
a) Mindkét kezével erősen markolja a fűrészt,
és mindkét karját úgy tartsa, hogy
ellenállhasson a visszarúgó erőknek.
A fűrésztárcsa bármelyik oldalán állhat, de
ne legyen vele egy vonalban. Visszarúgás
hatására a fűrész hátrafelé ugorhat, de
a megfelelő óvintézkedések megtételével
a kezelő ellenőrzése alatt tudja tartani
a visszarúgó erőket.
b) Amikor a fűrésztárcsa beszorul, vagy
a vágás bármilyen okból félbeszakad,
engedje el a fogantyúkapcsolót, és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban, amíg
a fűrésztárcsa teljesen le nem áll. Soha ne
próbálja a fűrészt a munkadarabból kihúzni
vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrésztárcsa
mozgásban van, mert visszarúgás
következhet be. Derítse ki és szüntesse meg
a beszorulás okát.
c) Amikor újraindítja a szerszámot
a munkadarabban, a fűrésztárcsát tartsa
a vágat közepén, és ügyeljen, hogy
a fogak ne érjenek bele az anyagba.
Ha a fűrésztárcsa beszorul, újraindításnál
kiugorhat a munkadarabból, vagy
visszarúghat.
d) Támassza alá a nagyobb munkadarabokat,
hogy minimálisra csökkentse
a fűrésztárcsa beszorulásának és a fűrész
visszarúgásának esélyét. A nagyobb
munkadarabok már a saját súlyuktól is
megereszkedhetnek. A lapokat mindkét
oldalukon alá kell támasztani a vágási vonal
közelében és a lap szélénél.
e) Ne használjon életlen vagy sérült
fűrésztárcsát. Az életlen vagy helytelenül
felszerelt tárcsa keskeny vágatot hoz létre,
ami túl nagy súrlódáshoz, a fűrésztárcsa
szorulásához és visszarúgáshoz vezet.
f) A vágási mélységet és a ferdevágási
szöget állító zárókarokat a fűrészelés
megkezdése előtt biztonságosan szorosra
kell húzni. Ha a fűrésztárcsa beállításai vágás
közben megváltoznak, a tárcsa beszorulhat és
a gép visszarúghat.
g) Különösen ügyeljen, ha beszúró vágást
készít meglévő falakba vagy más, be nem
látható területen. A fűrésztárcsa belevághat
olyan tárgyakba, amelyek visszarúgást
okozhatnak.
Biztonsági útmutatások az
alsó védőburkolathoz
a) Minden használat előtt ellenőrizze, hogy
megfelelően zár-e az alsó védőburkolat.
Ne használja a fűrészt, ha az alsó
védőburkolat nem mozog szabadon,
és nem záródik azonnal. Az alsó
védőburkolatot soha ne rögzítse nyitott
helyzetében. Ha a fűrészt véletlenül leejtik,
az alsó védőburkolat meggörbülhet. Emelje
fel az alsó védőburkolatot a visszahúzó
karral; ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e,
és nem ér-e a fűrésztárcsához vagy más
alkatrészekhez semmilyen szögben és
semmilyen vágási mélységnél.
b) Ellenőrizze, működik-e az alsó védőburkolat rugója. Ha a védőburkolat és a rugó
nem működik megfelelően, használat előtt
meg kell javítani. Előfordulhat, hogy az alsó
védőburkolat nehézkes működését sérült
alkatrész, mézgás lerakódás vagy felhalmozódott törmelék okozza.
c) Az alsó védőburkolatot csak speciális
vágások, például beszúró vágás vagy
összetett vágás alkalmával kell kézzel
visszahúzni. A visszahúzó karral emelje
meg az alsó védőburkolatot, és amint
a fűrésztárcsa behatol az anyagba, engedje
el az alsó védőburkolatot. Minden más
fűrészelési műveletnél az alsó burkolatnak
automatikusan kell működnie.
d) Mindig figyelje, hogy az alsó burkolat
takarja-e a fűrésztárcsát, mielőtt a fűrészt
a munkaasztalra vagy a padlóra leteszi.
A védőburkolat nélkül, üresen járó fűrésztárcsa
hátrafelé mozgatja a fűrészt, és minden útjába
kerülő dolgot elvág. Számítson arra, hogy
a fűrésztárcsa a kapcsoló elengedése után
csak bizonyos idő elteltével áll le.
Kiegészítő biztonsági
útmutatások körfűrészekhez
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Viseljen porvédő maszkot. A porszemcsék
légzési nehézséget és sérülést okozhatnak.
• Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy
kisebb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki
adatoknál. Csak az EN 847-1 szabványnak
megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
fűrésztárcsákat használja.
• Soha ne használjon keményfém-szemcsés
vágókorongot.
• Ne használjon vízzel működő tartozékokat.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felülethez biztonságosan rögzítse
a munkadarabot. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak a körfűrész
használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– Fa megmunkálásánál a por belélegzéséből
eredő egészségügyi veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (z) a gép burkolatára van nyomtatva,
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 165 mm-es körfűrész (DWE550) vagy
1 184 mm-es körfűrész (DWE560)
1 Körfűrész tárcsa
11
1 Fűrésztárcsa kulcs
1 Párhuzamvezető
1 Porelszívó csatlakozó
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Főfogantyú
c. Fűrésztárcsa rögzítője
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy leválasztó
transzformátorral kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
f. Ferdevágás beállító gomb
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
g. Ferdevágási szög beállító szerkezete
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
d. Zárósapka
e. Segédfogantyú
h. Talplemez
i. Alsó védőburkolat
j. Fűrésztárcsa leszorító csavar
k. Alsó védőburkolat visszahúzó kar
l. Felső védőburkolat
m. Reteszelő gomb
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ezek a nagy igénybe vételre tervezett körfűrészek
faanyagok professzionális vágására készültek.
NE használjon vízzel működő tartozékokat ezzel
a fűrésszel. NE használjon keményfém-szemcsés
vágókorongot. NE használja nedves körülmények
között, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
Ezek a nagy igénybevételre tervezett körfűrészek
professzionális elektromos szerszámok. NE
engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
12
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott 3-eres hosszabbítót használjon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Fűrésztárcsa cseréje
A FŰRÉSZTÁRCSA FELSZERELÉSE
(1–4. ÁBRA)
VIGYÁZAT (CSAK DWE550
TÍPUSNÁL): A belső karima átmérője
20 mm az egyik oldalon, és 19 mm
a másik oldalon. A 19 mm átmérőjű
oldal 19-es számmal, a 20 mm
átmérőjű oldal pedig 20-as számmal
van jelölve. A használni kívánt
fűrésztárcsát a megfelelő furatátmérőjű
oldalával helyezze fel. Ha nem
a helyes oldalával szereli, veszélyes
vibráció léphet fel.
1. Az alsó védőburkolat visszahúzó karjával (k)
húzza vissza az alsó védőburkolatot (i), majd
helyezze a fűrésztárcsát a gép tengelyére
a belső rögzítőalátéthez (o), megbizonyosodva
arról, hogy a tárcsa a helyes irányban fog
forogni (a tárcsán lévő forgásirányt jelző
nyílnak és a fogaknak a fűrészen található
forgásirányt jelző nyíllal egyező irányba kell
mutatnia). Nem feltétlenül szükséges, hogy
a helyesen felszerelt fűrésztárcsán lévő
nyomtatás mindig Ön felé nézzen. Amikor
a tárcsa felszerelése végett visszahúzza
az alsó védőburkolatot, ellenőrizze annak
állapotát, hogy megfelelő működéséről
megbizonyosodjon. Győződjön meg arról,
hogy a védőburkolat szabadon mozog,
és nem érintkezik a fűrésztárcsával vagy
más alkatrészekkel semmilyen szögben és
semmilyen vágásmélységnél.
2. Helyezze fel a külső rögzítőalátétet (n)
a fűrész tengelyére úgy, hogy a nagy lapos
felülete a tárcsával szemben legyen, és
a külső rögzítőalátétre nyomtatott szöveg Ön
felé nézzen.
3. Csavarja be a fűrésztárcsa leszorító csavarját
(j) kézzel a fűrész tengelyébe (a csavar
jobbmenetes, és az óramutató járásának
irányában forgatva lehet meghúzni).
4. Nyomja le a fűrésztárcsa rögzítőjét (c),
miközben a fűrész tengelyét a csavarkulccsal
addig forgatja, amíg a rögzítő a helyére nem
ugrik és a fűrésztárcsa forgása meg nem
szűnik.
5. Erősen húzza meg a fűrésztárcsa leszorító
csavarját a kulccsal.
TARTSA SZEM ELŐTT: Semmiképpen ne
működtesse a rögzítőt, amíg a fűrész mozgásban
van, és ne is próbálja a szerszámot a rögzítővel
leállítani. Semmiképpen ne kapcsolja be a fűrészt,
amíg a rögzítő a tárcsát rögzítve tartja. Olyankor
a fűrész súlyosan megrongálódhat.
A FŰRÉSZTÁRCSA CSERÉJE (2–4. ÁBRA)
1. A fűrésztárcsa leszorító csavarjának (j)
kilazításához nyomja le a rögzítőt (c), és addig
forgassa a fűrész tengelyét a csavarkulccsal
(s), amíg a rögzítő a helyére nem ugrik és
a fűrésztárcsa forgása meg nem szűnik.
Amikor a fűrésztárcsa rögzítője a tárcsát
rögzítve tartja, a csavarkulccsal forgassa
a tárcsa leszorító csavarját az óramutató
járásával ellentétes irányba (a csavar
jobbmenetes, és az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva lehet kilazítani).
2. Csavarja ki a fűrésztárcsa leszorító csavarját
(j) és a külső leszorító alátétet (n). Vegye le
a régi fűrésztárcsát.
3. Takarítsa ki a fűrészport a védőburkolatból
vagy az alátét környékéről, ellenőrizze az alsó
védőburkolat állapotát és működését, ahogy
korábban már utaltunk rá. Ezt a területet soha
ne kenje.
4. Mindig helyes méretű (átmérőjű) fűrésztárcsát
használjon, amelyen a középső furat mérete
és alakja is megfelelő ahhoz, hogy a fűrész
tengelyére szerelhesse. Mindig ügyeljen
arra, hogy a fűrésztárcsán feltüntetett
maximális ajánlott fordulatszám (rpm) a fűrész
fordulatszámával (rpm) egyenlő vagy annál
nagyobb legyen.
5. Végezze el A fűrésztárcsa felszerelése
cím alatt ismertetett 1–5. lépéseket,
megbizonyosodva arról, hogy a tárcsa
a helyes irányban fog forogni.
ALSÓ VÉDŐBURKOLAT
FIGYELMEZTETÉS: A fűrésztárcsa
alsó védőburkolata csökkenti
a súlyos személyi sérülés veszélyét.
Semmiképpen ne használja a fűrészt,
ha az alsó védőburkolat hiányzik,
sérült, helytelenül van felszerelve vagy
nem működik megfelelően. Ne bízzon
abban, hogy az alsó védőburkolat
minden körülmények között védelmet
nyújt. Az Ön biztonsága a következő
figyelmeztetések és óvatossági
szabályok betartásán, illetve a fűrész
helyes kezelésén múlik. Minden
használat előtt ellenőrizze, hogy az
alsó védőburkolat megfelelően zár-e.
Ha az alsó védőburkolat hiányzik vagy
nem működik megfelelően, használat
13
előtt javíttassa meg a fűrészt. A termék
biztonságossága és megbízhatósága
érdekében mindennemű javítást,
karbantartást és beállítást megbízott
szervizzel vagy más képzett
javítószolgálattal kell végeztetni, és
mindig csak eredeti cserealkatrészeket
szabad felhasználni.
AZ ALSÓ VÉDŐBURKOLAT ELLENŐRZÉSE
(1. ÁBRA)
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
2. Forgassa az alsó védőburkolat karját (1. ábra,
„k” elem) teljesen zárt állásból teljesen nyitott
állásba.
3. Engedje el a kart (k), és figyelje, hogy
a védőburkolat (i) visszatér-e a teljesen zárt
állásba.
A szerszámot képzett szakemberrel javíttatni kell,
ha:
• a védőburkolat nem tér vissza a teljesen zárt
állásba;
• szakaszosan vagy lassan mozog, vagy;
• valamely szögnél vagy vágásmélységnél
hozzáér a szerszám bármely részéhez.
Vágásmélység beállítása
(5–7. ábra)
1. Felemelve lazítsa ki a mélységbeállító kart (p).
2. A helyes vágásmélység érdekében állítsa
a mélységállító pánt rovátkáját (q) a felső
védőburkolat (l) megfelelő jelzéséhez.
3. Húzza meg a mélységbeállító kart.
4. A leghatékonyabb vágás érdekében karbid
hegyű fűrésztárcsát használjon, és úgy állítsa
be a vágásmélységet, hogy kb. egy fél fog
álljon ki a vágni kívánt faanyag felülete alatt.
5. A helyes vágásmélység ellenőrzésének egyik
módját a 7. ábra mutatja. A vágni kíván anyag
egy darabját fektesse a tárcsa oldala mellé,
ahogy az ábra mutatja, majd figyelje meg,
mennyire lóg ki a fog.
Ferdevágási szög beállítása
(8. ábra)
A ferdevágási szöget beállító szerkezet (g) 0° és
48° között állítható.
1. Forgatással lazítsa ki a ferdevágás beállító
gombot (f).
2. Billentse a talplemezt a kívánt szög forgó
konzolon (u) lévő jelzéséhez.
14
3. Forgatással szorítsa be a ferdevágás beállító
gombot.
Vágatjelző (9. ábra)
A fűrésztalp elején van egy vágatjelző (t)
a függőleges és ferdevágáshoz. Ez a jelző
lehetővé teszi, hogy Ön a fűrészt a munkadarabon
ceruzával kijelölt vágat mentén vezesse. A jelző
a fűrésztárcsa bal (belső) oldalához igazodik, így
a forgó fűrésztárcsa által vágott rés vagy „vágat”
a jelző jobb oldalára esik. A talplemez rovátkái
0°-ot és 45°-ot mutatnak.
Állítható kábelvédő (10. ábra)
Az állítható kábelvédő (v) segítségével
a tápkábel függőlegesen vagy a fűrésztárcsával
párhuzamosan elhelyezhető. A függőleges helyzet
a gyári beállítás.
PÁRHUZAMOS HELYZETBE ÁLLÍTÁS
(10A ÁBRA)
1. Nyomja a kábelvédőt (v) befelé a nyíl
irányában.
2. Forgassa a kábelvédőt az óramutató
járásának irányában a párhuzamos helyzetbe.
FÜGGŐLEGES HELYZETBE ÁLLÍTÁS
(10B ÁBRA)
1. Nyomja a kábelvédőt (v) befelé a nyíl
irányában.
2. Forgassa a kábelvédőt az óramutató járásával
ellentétes irányban a függőleges helyzetbe.
A párhuzamvezető felszerelése
és beállítása (11. ábra)
A párhuzamvezető (w) a munkadarab szélével
párhuzamos vágásokhoz használható.
FELSZERELÉS
1. Illessze a párhuzamvezető állítógombját (x)
a furatba (aa) a 11. ábra szerint, és lazán
tartsa a gombot, hogy a párhuzamvezető
elhaladhasson.
2. Illessze a párhuzamvezetőt (w) a talplemezbe
(h) a 11. ábra szerint.
3. Szorítsa meg a párhuzamvezető állítógombját
(x).
BEÁLLÍTÁS
1. Lazítsa meg a párhuzamvezető állítógombját
(x), és állítsa a párhuzamvezetőt (w) a kívánt
szélességre. A beállítás a párhuzamvezető
skálájáról leolvasható.
2. Húzza meg a párhuzamvezető állítógombját
(x).
A porelszívó csatlakozó
felszerelése (1., 5., 12. ábra)
Az ön DWE550/DWE560 körfűrésze porelszívó
csatlakozóval is fel van szerelve.
A PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ
FELSZERELÉSE (12. ÁBRA)
1. Lazítsa ki teljesen a mélységbeállító kart
(5. ábra, „p” elem).
2. Tegye a talplemezt (1. ábra, „h” elem)
a legalacsonyabb helyzetbe.
3. Igazítsa össze a porelszívó csatlakozó két
felét (y) a felső védőburkolat (l) felett, ahogyan
az ábra mutatja.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún
(b), másik keze pedig a segédfogantyún (e) van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Biztonsági okokból a szerszám fogantyúkapcsolója
(a) biztonsági reteszelő gombbal (m) van ellátva.
A kioldáshoz nyomja be a reteszelő gombot.
A szerszámot a fogantyúkapcsolóval (a)
indíthatja be. Amint a fogantyúkapcsolót elengedi,
a biztonsági reteszelő gomb automatikusan
működésbe lép, hogy megakadályozza a gép
véletlen beindulását.
MEGJEGYZÉS: Soha ne kapcsolja
be vagy ki a szerszámot, amíg
a fűrésztárcsa a munkadarabhoz vagy
más anyaghoz ér.
4. Csavarja be és húzza meg a csavarokat.
Használat előtt
• Ellenőrizze, hogy helyesen
vannak-e felszerelve a védőburkolatok.
A fűrésztárcsa védőburkolatának zárt
helyzetben kell lennie.
A munkadarab megtámasztása
(14–17. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés megelőzése
végett megfelelően támassza meg
a munkadarabot, és erősen tartsa
a fűrészt, hogy el ne veszítse felette
az uralmát.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a rajta látható
nyíllal jelzett irányban forog-e.
• Ne használjon túl kopott fűrésztárcsát.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Helyes kéztartás (13. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG tartsa
szorosan a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A 14. és 16. ábra helyes fűrészelési helyzetet
mutat. A 15. és 17. ábra nem biztonságos
fűrészelési helyzetet mutat. Kezét tartsa távol
a vágási területtől, a tápkábelt is attól olyan
távolságra helyezze, hogy ne akadjon be, és
a fűrész ne kaphassa be.
A visszarúgás elkerülése végett MINDIG támassza
alá a deszkát vagy táblát a vágás KÖZELÉBEN
(14. és 16. ábra). A deszkát vagy táblát NE
a vágástól távol támassza alá (15. és 17. ábra).
Fűrészelés közben tartsa távol a tápkábelt
a vágási területtől, és akadályozza meg, hogy az
beakadhasson a munkadarabba.
BÁRMILYEN BEÁLLÍTÁS ELŐTT
ÁRAMTALANÍTSA A FŰRÉSZT! A munkadarabot
a „jó” oldalával (az, amelyiknek szebb kinézetűnek
kell lennie) lefelé fordítva helyezze le. A fűrész
felfelé vág, ezért az esetleges hasadások
a munkadarab felfelé néző oldalán keletkeznek.
Vágás
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja ezt a szerszámot úgy, hogy
fejtetőre állítva egy munkafelületre
helyezi, majd a munkadarabot viszi
a fűrészhez. Mindig biztonságosan
szorítsa le a munkadarabot, és
a fűrészt vigye a munkadarabhoz,
miközben mindkét kezével
15
biztonságosan tartja a szerszámot,
ahogyan a 16. ábrán látható.
A fűrész talplemezének szélesebbik részét
helyezze a munkadarabnak arra a részére, amelyik
szilárdan alá van támasztva, nem pedig arra
a részére, amely leesik, amint fűrészelni kezdi.
Példaként a 16. ábra szemlélteti, hogyan kell
HELYESEN lefűrészelni egy deszka végét. Mindig
szorítsa le a munkadarabot. A rövid darabokat
ne kézzel tartsa! Ne feledje el a konzolos és
túlnyúló munkadarabokat alátámasztani. Legyen
körültekintő, amikor alulról fűrészel munkadarabot.
Ügyeljen arra, hogy a fűrész teljes fordulatszámon
járjon, amikor a vágni kívánt anyaghoz ér. Ha
a fűrészt akkor indítja, amikor az anyaggal
már érintkezésben van, vagy a vágatban előre
tolja, visszarúghat a szerszám. A fűrészt csak
olyan fordulatszám mellett tolja előre, amelynél
a fűrésztárcsa még erőlködés nélkül vág. Az anyag
keménysége és merevsége még ugyanazon
a munkadarabon belül is változó, a csomós vagy
nedves részek nagyon megterhelhetik a fűrészt.
Ilyen esetben tolja lassabban, de elég erősen
ahhoz, hogy munka közben ne nagyon csökkenjen
a fűrész fordulatszáma. A fűrész erőltetésének
durva vágás, pontatlanság, visszarúgás és
a motor túlmelegedése lehet a következménye. Ha
véletlenül eltér a kijelölt vágási vonaltól, ne próbálja
a fűrészt a vonalhoz visszaerőltetni. Engedje
el a kapcsolót, és várja meg a tárcsa teljes
leállását. Azután visszahúzhatja a fűrészt, újból
ráirányíthatja a vonalra, majd kezdhet új vágást
a rossz vágáson belül. Mindenképpen húzza
vissza a fűrészt, ha meg kell változtatnia a vágás
irányát. Ha a vágáson belül próbál korrigálni,
a fűrész leállhat és visszarúghat.
HA A FŰRÉSZ LEÁLL, ENGEDJE EL
A KAPCSOLÓT, ÉS HÚZZA HÁTRAFELÉ
A FŰRÉSZT, AMÍG LAZÁN NEM MOZGATHATÓ.
ÚJRAINDÍTÁS ELŐTT BIZONYOSODJON MEG
ARRÓL, HOGY A FŰRÉSZTÁRCSA EGYENESEN
ÁLL A VÁGATBAN, ÉS NEM ÉR A VÁGAT
SZÉLÉHEZ.
Amint befejezte a vágást, engedje el
a fogantyúkapcsolót, várja meg a fűrésztárcsa
teljes leállását, és csak azután emelje ki
a fűrészt a munkadarabból. Amint kiemelte
a fűrészt, a rugóterhelésű teleszkóprendszerű
védőburkolat automatikusan bezárul a tárcsa
alatt. Ne feledje, hogy ennek előtte a tárcsa
szabadon áll. Soha, semmilyen okból ne nyúljon
a munkadarab alá. Amikor kézzel kell visszahúznia
a teleszkóprendszerű védőburkolatot (ahogy
zsebvágás előtt szükséges), mindig a visszahúzó
kart használja.
16
TARTSA SZEM ELŐTT: Vékony csíkok vágásánál
ügyeljen arra, hogy apró levágott darabok ne
akadjanak fenn az alsó védőburkolat belsejében.
HASÍTÁS
Az a művelet, amelynél szélesebb deszkákat
keskenyebb csíkokra aprítunk szálirányban. Ennél
a műveletnél nehezebb a fűrészt kézzel vezetni,
ezért DEWALT párhuzamvezető (11. ábra, „w”
elem) használata ajánlatos.
ZSEBVÁGÁS (18. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Felemelt
helyzetében soha ne rögzítse
a fűrésztárcsa védőburkolatát.
Zsebvágásnál soha ne mozgassa
a fűrészt hátrafelé. Olyankor a fűrész
kiugorhat a munkadarabból, és
sérülést okozhat.
Zsebvágást padlón, falon vagy más lapos felületen
végzünk.
1. Úgy állítsa be a fűrész talplemezét, hogy
a tárcsa a kívánt mélységben vágjon.
2. Billentse a fűrészt előre, és a talplemez elejét
támassza a vágandó anyagra.
3. Az alsó védőburkolat karjával húzza az alsó
védőburkolatot egy felső helyzetébe. Engedje
lefelé a talplemez hátulját, amíg a tárcsa
fűrészfogai majdnem a vágási vonalig érnek.
4. Engedje el a védőburkolatot (mivel érintkezik
a munkadarabbal, olyan helyzetben van,
hogy szabadon nyílhat, amint Ön megkezdi
a vágást). Vegye le a kezét a védőburkolat
karjáról, és markolja meg erősen
a segédfogantyút (e), ahogyan a 18. ábrán
látható. Testével és karjával úgy helyezkedjen,
hogy ellenállhasson az esetleges
visszarúgásnak.
5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrész
indítása előtt a fűrésztárcsa nem ér a vágandó
anyag felületéhez.
6. Indítsa a motort, és fokozatosan engedje
a fűrészt lefelé, amíg a talplemez laposan
fel nem fekszik a vágandó anyagra.
Tolja a fűrészt a vágási vonalon a vágás
befejezéséig.
7. Engedje el a kapcsolót, és hagyja
a fűrésztárcsát teljesen leállni, mielőtt a fűrészt
kihúzná az anyagból.
8. Minden egyes új vágás megkezdésénél
ismételje meg a fenti lépéseket.
Porelszívás (19. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Por
belégzésének veszélye. A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG viseljen
jóváhagyott porvédő maszkot.
Kenés
A szerszámban önkenő golyós és görgős
csapágyak vannak, további kenést nem
igényelnek. Ajánlatos viszont évente egyszer
elvinni vagy elküldeni a szerszámot egy megbízott
márkaszervizbe alapos tisztításra és átvizsgálásra.
Ezen a szerszámon porelszívó-csatlakozó (y) is
van.
A leggyakoribb porelszívó-típusok vákuumtömlője
közvetlenül beilleszthető a szerszám porelszívócsatlakozójába.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
a porkibocsátásra vonatkozó érvényes
irányelveknek megfelelően készült
vákuumos porelszívót használjon
faanyag fűrészelésénél. A leggyakoribb
porelszívók csöve közvetlenül
a porelvezető nyílásba illeszthető.
AIRLOCK CSATLAKOZÓRENDSZER DWV9000 (KÜLÖN KAPHATÓ) (19. ÁBRA)
Az AirLock gyors és biztonságos csatlakozást
biztosít a fűrész porelszívó rendszere és
a porelszívó között.
1. Győződjön meg arról, hogy a AirLock
csatlakozón a gallér nyitott állásban van.
Igazítsa össze a gallér rovátkáit és az AirLock
csatlakozót az ábra szerint nyitott és zárt
helyzetükbe.
2. Nyomja rá az AirLock csatlakozót a porelszívó
csatlakozóra (y).
3. Fordítsa a gallért zárt állásba.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
ALSÓ VÉDŐBURKOLAT
Az alsó védőburkolatnak mindig szabadon át kell
fordulnia teljesen nyitott helyzetből teljesen zárt
helyzetbe. Fűrészelés előtt mindig ellenőrizze,
rendben működik-e: állítsa teljesen nyitott állásba,
és figyelje, hogyan záródik. Ha lassan záródik
vagy nem teljesen záródik, tisztítani vagy javítani
kell. Amíg nem működik megfelelően, ne használja
a fűrészt. A védőburkolatot úgy tisztítsa, hogy
száraz levegővel vagy puha kefével eltávolítja
a felgyülemlett fűrészport vagy törmeléket
a védőburkolat útjából és a rugó környékéről.
Ha ez nem szünteti meg a hibát, forduljon egy
megbízott szervizhez.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Fűrésztárcsák
Életlen fűrésztárcsával csak lassan, nem
hatékonyan tud vágni, túlterheli a fűrész motorját,
túl sok szilánk keletkezik, és megnő a fűrész
visszarúgásának esélye. Amikor a fűrész már nem
tolható könnyedén a vágatban, amikor a motor
erőlködik vagy a tárcsa túlmelegszik, cserélje
ki a fűrésztárcsát. Jól bevált gyakorlat szerint
érdemes tartalék fűrésztárcsákat készenlétben
17
tartani, mivel így azonnal rendelkezésre állnak.
Az életlen fűrésztárcsák a legtöbb helyen
újraélezhetők.
A fűrésztárcsáról a mézgás lerakódás
petróleummal, terpentinnel vagy tűzhelytisztítóval
távolítható el. Tapadásmentes bevonatú
fűrésztárcsák használhatók olyan alkalmazásoknál,
ahol túl sok fűrészpor gyülemlik fel, például
vegyszerrel kezelt és frissen vágott rönkfánál.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT által
ajánlottaktól eltérő tartozékokat nem
teszteltük a termékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékhez.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
NE HASZNÁLJON VÍZZEL MŰKÖDŐ
TARTOZÉKOKAT EZZEL A FŰRÉSSZEL.
A KARBID FŰRÉSZTÁRCSÁKAT HASZNÁLAT
ELŐTT SZEMREVÉTELEZÉSSEL VIZSGÁLJA
MEG. HA SÉRÜLT, CSERÉLJE KI.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
zst00244948 - 01-09-2014
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising