DWE46101 | DeWalt DWE46101 GRINDER instruction manual

402112-24 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE46101
Figura 1
f
c
p
g
f
c
a
b
o
d
Figura 2
m
n
h
l
i
j
2
k
Figura 3
q
r
n
n
i
Figura 4
e
m
l
b
u
d
Figura 5
j
k
3
m
Figura 6
m
l
Figura 7
t
s
h
Figura 8
4
u
SET ÎNCADRARE MORTAR
DWE46101
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Pentru Regatul Unit
şi Irlanda
V
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol/nominală min-1
Diametru disc
mm
Diametru ax
Greutate
kg
DWE46101-LX DWE46101-QS
–
230
115
1
1100
10 000
125
M14
2,6*
–
1
1100
10 000
125
M14
2,6*
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere
sonoră)
dB(A)
89
85
dB(A)
dB(A)
3
100
3
96
dB(A)
3
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah polizarea suprafeţelor
ah,AG =
m/s²
5,5
5,5
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
5
Declaraţia de conformitate CE
b)
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
c)
DWE46101
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.05.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertismente se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
6
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică poate fi destinată
să funcţioneze ca unealtă de debitare.
Citiţi toate avertizările de siguranţă,
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile
furnizate împreună cu această unealtă
electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
7
b) Operaţiunile precum polizarea, lustruirea
cu perii de sârmă sau debitarea nu sunt
recomandate pentru a fi efectuate cu
această unealtă. Operaţiunile pentru care
nu a fost concepută unealta electrică pot
da naştere la pericole şi pot cauza vătămări
personale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii trebuie
să se potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii pentru ax ce
nu se potrivesc cu elementele metalice de
montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru
depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor,
tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie personală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
8
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la distanţă faţă
de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie personală.
Fragmentele din piesa de prelucrat sau
rezultate în urma ruperii accesoriului pot fi
proiectate şi pot cauza vătămări în afara zonei
imediate de lucru.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Contactul
accesoriului cu un cablu sub tensiune
poate determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice sub tensiune şi poate cauza
electrocutarea operatorului.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi regulat orificiile de ventilare ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va aspira praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de pulbere metalică
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă determinată de
blocarea sau agăţarea discului rotativ, a plăcii
de suport, a periei sau a oricărui alt accesoriu.
Blocarea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului rotativ, fapt ce cauzează, în schimb,
împingerea necontrolată a uneltei electrice în
direcţia opusă sensului de rotaţie a accesoriului în
momentul blocării.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări înspre operator sau departe de acesta,
în funcţie de direcţia de deplasare a discului
în momentul blocării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei electrice şi pot fi evitate adoptând
măsurile de precauţie menţionate în continuare:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţei de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat, pentru
un control maxim în caz de recul sau de
reacţie de cuplare în momentul pornirii.
Operatorul poate controla reacţia de cuplu sau
forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri
adecvate de protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică în
cazul unui recul. Reculul va propulsa unealta
în direcţia opusă sensului de deplasare
a discului în momentul agăţării.
d) Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi de
a cauza pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri generează
reculul şi pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă în partea dinspre
operator. Apărătoarea ajută la protejarea
operatorului de fragmentele discurilor rupte şi
de contactul accidental cu discul.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru
discurile de debitat pot diferi de flanşele pentru
discurile de polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mici şi
pot exploda.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu „blocaţi” discul de debitare şi nu
aplicaţi o presiune excesivă. Nu încercaţi
să efectuaţi o tăiere cu o adâncime
excesivă. Suprasolicitarea discului măreşte
sarcina şi probabilitatea de răsucire şi blocare
a discului în tăietură, precum şi posibilitatea
producerii reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
9
atunci când discul de deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv,
opriţi unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie
fixă până când discul se opreşte complet.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul
de debitat din tăietură în timp ce acesta
se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri
de corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
d) Nu reluaţi operaţiunea de tăiere în piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să ajungă la turaţie
maximă şi reporniţi cu atenţie operaţiunea.
Discul se poate bloca, poate aluneca în sus
sau poate ricoşa înapoi dacă unealta de lucru
este repornită atunci când discul se află în
tăietura din piesa de prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice alte piese
de prelucrat de mari dimensiuni pentru
a reduce la minim ciupirea discului
şi reculul. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub piesa
de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în
raport cu fiecare parte laterală a discului.
f) Fiţi foarte atenţi atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
Reguli suplimentare de
siguranţă
• Utilizarea accesoriilor nespecificate în
acest manual nu este recomandată şi poate
fi periculoasă. Utilizarea unor amplificatoare
de putere care ar determina acţionarea uneltei
la viteze mai mari decât viteza sa nominală
reprezintă utilizare incorectă.
• Evitaţi săltarea discului sau manipularea
necorespunzătoare a acestuia. În cazul în
care aceste acţiuni survin, opriţi unealta şi
inspectaţi discul pentru a depista fisurile sau
crăpăturile.
• Manipulaţi şi depozitaţi întotdeauna discurile
cu atenţie.
• Nu tăiaţi niciodată într-o zonă care conţine
cablaje electrice sau conducte. Acest fapt
poate conduce la vătămări grave.
• NU tăiaţi metal cu discuri diamantate.
• NU utilizaţi discuri abrazive.
• Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA împreună cu un
sistem de colectare a prafului.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
utilizarea acestei unelte pot cauza vătămări
iremediabile asupra degetelor, mâinilor şi
braţelor. Purtaţi mănuşi pentru o protecţie
suplimentară şi faceţi pauze dese pentru
a limita timpul zilnic de utilizare.
• Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să fie
evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare cu
flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie să
se potrivească cu diametrul flanşei. Accesoriile
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
AVERTISMENT: Când nu este
în funcţiune, poziţionaţi unealta
pe partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Acest
fapt poate conduce la vătămări
personale grave.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
• Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeţi mânerul bine. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
10
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (o), care include şi anul de
fabricaţie, este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Motor de încadrare mortar
1 Mâner lateral
1 Cheie
1 Conector universal
1 Carcasă de încadrare mortar, 125 mm
1 Manual de instrucţiuni
FIG. 1
a. Buton de blocare a axului
b. Ax
c. Mâner lateral
d. Flanşă de susţinere antiblocare
e. Piuliţă filetată de fixare
f. Sistem de evacuare a prafului (DES)
g. Cursor
FIG. 2
h. Port pentru praf
i. Şurub de reglare a strângerii
j. Adâncime ghidaj de tăiere
k. Buton de blocare adâncime ghidaj de tăiere
l. Manetă de blocare uşă de teşit (blochează şi
deblochează uşa de teşit)
m. Uşă de teşit (se deschide şi permite tăierea
unui colţ interior)
n. Manetă de prindere
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Freza de canelat pentru regim greu DWE46101
a fost proiectată pentru aplicaţii profesionale de
debitare.
Carcasa de încadrare mortar a fost proiectată
pentru aplicaţii profesionale de încadrare
a mortarului. Nu este destinată utilizării cu metal
sau lemn. Utilizând polizorul, discul şi extractorul
de praf corespunzător, acesta poate fi folosit
pentru eliminarea unei mari cantităţi de praf static
şi aeropurtat care, în lipsa utilizării carcasei de
încadrare a mortarului, poate contamina spaţiul
de lucru sau poate creşte riscul asupra sănătăţii
utilizatorului şi a persoanelor din imediata
apropiere.
1 Schemă descompusă
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Această freză de canelat pentru regim greu este
o unealtă electrică profesională.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
11
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
CARACTERISTICI
Sistem de evacuare a prafului
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
Sistemul de evacuare a prafului (f) preîntâmpină
acumularea acestuia în jurul apărătorii şi
a admisiei motorului şi reduce la minim cantitatea
de praf ce intră în carcasa motorului.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Buton de deconectare automată la căderea de tensiune
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Comutatorul PORNIT/OPRIT dispune de o funcţie
de deconectare automată la căderea de tensiune.
În cazul unei căderi de tensiune sau a unei alte
opriri neaşteptate, comutatorul va trebui acţionat
alternativ (pornit şi oprit) pentru repornirea uneltei.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Mandrină electronică
Acest aparat este prevăzut cu o mandrină
electronică, dispozitiv care, în eventualitatea unei
sarcini mari sau a agăţării discului, unitatea va fi
oprită pentru a reduce cuplul de reacţie la utilizator.
Comutatorul trebuie acţionat alternativ (pornit şi
oprit) pentru repornirea uneltei.
Protecţie la suprasarcină prin
oprire
Alimentarea cu energie a motorului va fi oprită
în cazul în care acesta este suprasolicitat. Dacă
suprasolicitarea motorului continuă, unealta se
va opri. Comutatorul trebuie acţionat alternativ
(pornit şi oprit) pentru repornirea uneltei. Unealta
se va opri de fiecare dată când sarcina de curent
atinge valoarea de curent de suprasarcină (punct
de ardere al motorului). Dacă se produc mai multe
opriri la suprasarcină, aplicaţia o forţă/greutate
mai redusă asupra uneltei, până când aceasta va
funcţiona fără cuplarea protecţiei la suprasarcină.
Control electronic complet
Controlul electronic intern al vitezei asigură
o viteză constantă a discului în timpul utilizării
uneltei.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
12
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3
conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţiile tehnice).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul, pentru a vă asigura că
unealta este oprită.
Fixarea mânerului lateral
(fig. 1)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (c) într-unul din
orificiile (p) de pe părţile laterale ale cutiei de
viteze.
Montarea si demontarea
carcasei de încadrare mortar
(fig. 3)
NOTĂ: Carcasa de încadrare mortar furnizată este
recomandată numai pentru utilizarea cu motorul
de încadrare mortar pentru regim greu DWE46101.
1. Deschideţi maneta de prindere (n) de pe
carcasa de mortezat şi aliniaţi umerii (q) de
pe carcasa de mortezat cu canelurile (r) de pe
cutia de viteze a polizorului.
2. Menţinând maneta de prindere deschisă, rotiţi
carcasa în poziţia de lucru dorită. Carcasa
trebuie poziţionată între ax şi operator, pentru
a asigura maximum de eficienţă.
3. Închideţi maneta de prindere (n) pentru
a asigura carcasa de mortezat de pe cutia de
viteze. Nu utilizaţi polizorul când carcasa de
mortezat nu este bine strânsă sau maneta de
prindere este în poziţia deschis.
4. Pentru scoaterea carcasei de mortezat,
deschideţi maneta de prindere, rotiţi carcasa
de mortezat pentru a alinia canalele şi umerii
şi trageţi în sus carcasa de mortezat.
NOTĂ: Carcasa de mortezat este reglată deja din
fabrică la diametrul axului cutiei de viteze. Dacă,
după o perioadă de timp, carcasa de mortezat se
slăbeşte, strângeţi şurubul de reglare a strângerii
(i) cu maneta de prindere în poziţia închis.
AVIZ: Nu strângeţi şurubul de reglare
a prinderii cu maneta de prindere în
poziţia deschis. Pot apărea deteriorări
nedetectabile ale carcasei de mortezat
sau ale butucului de montare.
AVIZ: Nu utilizaţi unealta dacă carcasa
de mortezat nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare a prinderii. Duceţi
unealta şi carcasa de mortezat la un
centru de service pentru a repara sau
înlocui carcasa de mortezat.
Demontarea şi montarea
discului de debitat (fig. 1, 4)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
1. Cu carcasa instalată, poziţionaţi unealta pe
o masă, cu axul în sus.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (d) pe ax (b)
(fig. 4).
3. Rotiţi pentru a deschide uşa de teşit (m) şi
amplasaţi discul de tăiere (u) pe flanşa de
susţinere (d).
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (e) pe ax (b).
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (a) şi rotiţi
axul (b) până când se blochează pe poziţie.
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (e) cu ajutorul
cheii cu două ştifturi din dotare.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Închideţi şi asiguraţi uşa de teşit (m) prin
strângerea manetei de blocare a uşii de teşit
(l).
9. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată de
fixare (e) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
Carcasă de întindere mortar
(fig. 6)
AVERTISMENT: Numai discurile
diamantate de tip 1 se vor utiliza
cu carcasa de mortezat. Nu debitaţi
metal. Nu utilizaţi cu discuri abrazive
cu liant.
Urmaţi instrucţiunile de montare şi demontare
a unui disc de tăiere şi montaţi discul de polizat.
Se recomandă deschiderea uşii de teşit pentru
a instala discuri de mortezat de 125 mm, consultaţi
Utilizarea uşii de teşit.
REGLAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE (FIG. 5)
1. Reduceţi adâncimea butonului de blocare
a ghidajului de tăiere (k).
2. Glisaţi adâncimea ghidajului de tăiere (j) în
poziţia dorită.
3. Fixaţi adâncimea butonului de blocare a ghidaj
de tăiere.
UTILIZAREA UŞII DE TEŞIT (FIG. 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, opriţi
ÎNTOTDEAUNA unealta şi
deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
13
ataşamente sau accesorii. Aceasta
se aplică atât polizorului, cât şi
extractorul de praf. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei.
AVERTISMENT: Risc de vătămare
personală. Uşa de teşit trebuie
deschisă numai pentru tăierea colţurilor
interioare. Feriţi în permanenţă mâinile
şi corpul de zona de tăiere. Asiguraţivă că uşa de teşit este închisă la toate
celelalte aplicaţii.
Această funcţie permite tăierea unui colţ interior.
1. Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi că discul
s-a oprit complet.
2. Rotiţi maneta de blocare a uşii de teşit (l) în
sens orar, cu o rotaţie completă. Ţineţi uşa de
teşit (m) şi rotiţi pentru a deschide.
3. Ţineţi mâinile la distanţă de zona roţii şi
poziţionaţi-vă astfel încât partea inferioară
deschisă a carcasei să fie îndreptată în
direcţia opusă dvs.
4. Porniţi unealta şi permiteţi-i să atingă viteza
maximă înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
5. Aşezaţi discul pe suprafaţa de lucru şi
deplasaţi polizorul de la dreapta la stânga
pentru a tăia în jurul colţului, pentru
o colectare optimă a prafului.
6. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
7. Închideţi uşa de teşit şi fixaţi-o la poziţie
utilizând maneta de blocare a uşii de teşit (l).
EXTRAGEREA PRAFULUI (FIG. 7)
AVERTISMENT: Utilizaţi doar unelte
electrice recomandate de DEWALT cu
acest accesoriu.
Pentru mai multe informaţii despre uneltele
electrice DEWALT compatibile cu acest dispozitiv
detaşabil, vă rugăm să contactaţi unul dintre
centrele noastre de service autorizate, indicate pe
coperta din spate, sau consultaţi detaliile complete
de service post-vânzare, disponibile pe Internet la
adresa:
www.2helpU.com.
AVERTISMENT: Acest dispozitiv
ataşabil TREBUIE utilizat cu un
sistem de extragere a prafului. Purtaţi
ÎNTOTDEAUNA o mască de siguranţă
sau o mască antipraf omologată.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că furtunul este bine conectat.
14
NOTĂ: Cantitatea de praf absorbită de sistemul
de extragere a prafului este dependent de sistemul
de filtrare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al extractorului de praf.
Toate carcasele de colectare a prafului DEWALT
sunt proiectate să funcţioneze cu conectorul
DEWALT DWV9000.
1. Ataşaţi conectorul DWV9000 (s) la furtunul de
colectare a prafului (t).
2. Deblocaţi conectorul DWV9000 (s) şi glisaţi-l
în portul de praf (h).
3. Blocaţi conectorul DWV9000 (s) pentru a-l
fixa.
FURTUNURI TRADIŢIONALE DE EXTRAGERE
A PRAFULUI (FIG. 7)
Ataşaţi furtunul recomandat de extragere a prafului
la portul de praf (h).
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul, pentru a vă asigura că
unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul lateral (c) şi cealaltă mână să
fie ţinută pe corpul uneltei, conform ilustraţiei din
figura 8.
Cursorul (fig. 1)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul lateral
este strâns bine.
ATENŢIE: Înainte de conectarea
uneltei la o sursă de alimentare,
asiguraţi-vă că comutatorul se află în
poziţia oprit prin apăsarea şi eliberarea
părţii din spate a comutatorului.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit, conform descrierii
de mai sus, după orice întrerupere
a alimentării cu energie a uneltei, de
exemplu, la activarea unui întrerupător
de curent de fugă, declanşarea
unui disjunctor, deconectare
accidentală sau pană de curent. Dacă
întrerupătorul se află în poziţia pornit la
cuplarea alimentării, unealta va porni
brusc.
Pentru pornirea uneltei, glisaţi cursorul PORNIT/
OPRIT (g) spre partea din faţă a uneltei. Pentru
a opri unealta, eliberaţi comutatorul PORNIT/
OPRIT.
Pentru o funcţionare continuă, glisaţi comutatorul
spre partea din faţă a uneltei şi apăsaţi partea din
faţă a comutatorului spre interior. Pentru a opri
unealta în timpul operării în modul continuu,
apăsaţi partea din spate a comutatorului şi
eliberaţi.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
Butonul de blocare a axului (a) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
blocarea axului numai atunci când unealta este
oprită, deconectată de la sursa de energie şi atunci
când se opreşte complet.
AVIZ: Pentru a reduce riscul de
deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului (a) şi rotiţi axul până
când nu îl mai puteţi mişca.
Operarea carcasei de
încadrare mortar
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, opriţi
ÎNTOTDEAUNA unealta şi
deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. Aceasta
se aplică atât polizorului, cât şi
extractorul de praf. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
atât pentru unealta de polizare, cât şi
pentru sistemul de colectare a prafului
înainte de a utiliza orice accesoriu.
Nerespectarea avertizărilor poate avea
ca rezultat vătămări corporale şi grave
deteriorări ale uneltei şi accesoriului.
La intervenţiile de service la unealtă,
utilizaţi numai piese de schimb
identice.
AVERTISMENT: Ţineţi bine mânerul
lateral şi corpul uneltei pentru
a menţine controlul asupra acesteia la
pornire, pe parcursul utilizării şi până
când discul sau accesoriul nu se mai
roteşte. Asiguraţi-vă că discul s-a oprit
complet înainte de a pune unealta jos.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că uşa
de teşit este închisă.
1. Asiguraţi-vă de îndeplinirea tuturor
instrucţiunilor de asamblare şi reglare.
2. Porniţi extractorul de praf conform
instrucţiunilor din manualul de instrucţiuni
a acestuia.
3. Porniţi polizorul conform instrucţiunilor din
manualul uneltei.
15
NOTĂ: Permiteţi uneltei să atingă viteza
maximă înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
Aplicaţie de de mortezat şi de
tăiere (fig. 8)
1. Setaţi adâncimea de tăiere dorită, a se vedea
Reglarea adâncimii de tăiere din secţiunea
Asamblare şi reglaje.
2. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
3. Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea inferioară
liberă a carcasei şi discului să nu fie îndreptată
spre dumneavoastră.
4. Amplasaţi muchia (u) a carcasei pe suprafaţa
de lucru şi începeţi tăierea prin introducerea în
suprafaţa de prelucrat. NOTĂ: Păstraţi muchia
(u) a carcasei rezemată pe suprafaţa de
lucru, pentru a asigura o colectare adecvată
a prafului.
5. Cu carcasa orientată aşa cum se vede în
figura 8, mutaţi polizorul de la dreapta la
stânga, de-a lungul suprafeţei de prelucrat.
Pentru rezultate optime, polizorul trebuie
poziţionat sub un unghi de 45° faţă de portul
de praf în cursul operaţiilor de de mortezat/
tăiere.
6. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri. Lăsaţi unealta să se
oprească din rotire înainte de a o pune jos.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul, pentru a vă asigura că
unealta este oprită.
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
16
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00189110 - 21-09-2012
17
TABELUL ACCESORIILOR DE DEBITAT
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Discuri
diamantate
debitare
Flanşă de susţinere
Disc debitare
Piuliţă filetată de fixare
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising