DWE46101 | DeWalt DWE46101 GRINDER instruction manual

533223-05 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DWE46101
1. ábra
f
c
p
g
f
c
a
b
o
d
2. ábra
m
n
h
l
i
j
2
k
3. ábra
q
r
n
n
i
4. ábra
e
m
l
b
u
d
5. ábra
j
k
3
m
6. ábra
m
l
7. ábra
t
s
h
8. ábra
4
u
FUGAMARÓ KÉSZLET
DWE46101
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT termékeket
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
V
V
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
min-1
mm
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Műszaki adatok
Feszültség
E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati/névleges
fordulatszám
Korong átmérője
Tengely átmérője
Súly
DWE46101-LX DWE46101-QS
–
230
115
–
1
1
W
1100
1100
kg
10 000
125
M14
2,6*
10 000
125
M14
2,6*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
bizonytalansága)
LWA (zajszint)
KWA (zajszint
bizonytalansága)
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
dB(A)
89
85
dB(A)
dB(A)
3
100
3
96
dB(A)
3
3
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah felületi csiszolásnál
ah,AG =
m/s²
5,5
Bizonytalanság K = m/s²
1,5
5,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
5
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE46101
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.05.02.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
6
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/
vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával
az üzemi kapcsolón, mivel az balesethez
vezethet.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
c)
d)
e)
f)
g)
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél
rajta vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám vágásra
készült. Olvassa át a szerszámhoz
7
mellékelt összes útmutatást, szemléltető
ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban
felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
b) Ezzel az elektromos szerszámmal
nem ajánlatos köszörülést, csiszolást,
drótkefézést, polírozást végezni. Ha
a szerszámot nem a rendeltetésének
megfelelő munkákra használják,
veszélyhelyzetet teremthet és személyi
sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
vagy ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy a tartozékot
csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
a szerszám maximális fordulatszámával
legalább azonos legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges kapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani.
f) A korongok, befogóperemek, alátétlapok
vagy más tartozékok tengelynyílásának
olyan méretűnek kell lennie, hogy
pontosan illeszkedjen az elektromos
szerszám hajtótengelyére. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amelynek
a tengelynyílása nem illeszkedik tökéletesen,
a szerszám elveszti az egyensúlyát, túl nagy
vibrációt gerjeszt, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
g) Sérült tartozékot ne használjon.
Minden használat előtt ellenőrizze
a tartozékot, pl. a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
az alátétlapon nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill.
a drótkefén nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után helyezkedjen úgy, hogy
ne legyen egy vonalban a tartozék forgási
síkjával, és erre kérje a közelben állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon járassa a szerszámot.
A sérült tartozékok ez idő alatt általában
leválnak.
8
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladatnak megfelelően
hordjon egész arcát eltakaró
maszkot, biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén
viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt,
védőkesztyűt és munkakötényt, amely
felfogja a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szeme védelmére olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
i) Az arra járókat a munkaterülettől
biztonságos távolságra tartsa.
Mindenkinek személyi védőfelszerelést
kell viselnie, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy eltörött
tartozék elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja,
amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett kábelhez vagy
éppen a szerszám saját tápkábeléhez
érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol helyezze
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó
tartozék beleakadhat a felületbe, és az
elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön
irányítása alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és
megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől
eltérő vagy helytelen használatának vagy
a körülményeknek a következménye, de az alábbi
megfelelő óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen
fel, amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a szerszám pótfogantyúval
is fel van szerelve, azt is markolja meg,
hogy a visszarúgások és az indítás során
keletkező nyomatékváltozások során is
maximálisan uralhassa a szerszámot.
A kezelő úrrá lehet a nyomatékváltozásokon
és a visszarúgásokon, ha megtette
a szükséges óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek miatt vagy a bólogatás
során a forgó tartozék könnyen beszorulhat,
aminek hatására a kezelő elvesztheti
a szerszám feletti uralmát, vagy visszarúghat
a szerszám.
e) Fűrészláncot, famarásra alkalmas
fűrészlapot vagy fogazott fűrészkorongot
ne szereljen a gépre. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz illő védőburkolattal. A szerszám
tervezésénél figyelmen kívül hagyott típusú
korongokhoz nem biztosítható megfelelő
védelem, ezért nem biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől.
c) A korongokat csak az ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például:
ne köszörüljön a vágókorong oldalával.
A keményfém-szemcsés vágókorongok
kerületi csiszolásra készültek, oldalirányú
nyomás hatására összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
leszorító karimát használjon. A megfelelő
leszorító karima tartja a korongot, azáltal
csökkenti a korong törésének veszélyét.
A vágókoronghoz használt karima különbözhet
a köszörűkoronghoz használt karimától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámhoz gyártott
korong nem alkalmas a kisebb szerszám
magasabb fordulatszámán való használatra,
és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be”, és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
9
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
Mindig használja az oldalfogantyút, hogy
a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó
irányban mozog, egy esetleges visszarúgás
a forgó korongot és azzal együtt a szerszámot
közvetlenül Ön felé kényszerítheti.
• Használat közben kerülje, hogy a korong
ugráljon, ne kezelje durván. Ha mégis
ugrál, állítsa le a szerszámot és vizsgálja
át a korongot, nincs-e rajta repedés vagy
kitöredezés.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong felveszi a teljes
fordulatszámot, majd óvatosan illessze
vissza a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja el.
e) A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat
támassza alá, hogy minimálisra
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve két végéhez
közel, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen legyen körültekintő, amikor
„zsebvágást” készít meglévő falakba vagy
egyéb nem átlátható területen. A korong
belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba,
ami visszarúgást okozhat.
További biztonsági szabályok
• Ebben a kézikönyvben fel nem sorolt
tartozékok használata nem ajánlott, és
veszélyes is lehet. Teljesítménynövelő
alkalmazása rendellenes használatnak
számít, mivel a szerszámot a névleges
fordulatszámánál gyorsabb forgásra készteti.
• A korongot mindig körültekintően kezelje és
tárolja.
• Olyan helyen soha ne vágjon, ahol
elektromos vezeték vagy csővezeték lehet.
Az súlyos sérülést okozhat.
• NE vágjon fémet gyémánt koronggal.
• NE használjon csiszolókorongokat.
• MINDIG porgyűjtővel használja.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú
ideig egyfolytában. A szerszám által okozott
vibráció maradandó sérülést okozhat az ujjain,
a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt, hogy
kezét kipárnázza, munka közben gyakran
tartson pihenőket, és szabjon határt a napi
munkaidőnek.
• A szellőzőnyílásokat is kerülje, mert
gyakran mozgó alkatrészek vannak
mögöttük. A laza öltözék, ékszer vagy hosszú
haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
• A felszerelendő tartozékok menetének
illenie kell a szerszám tengelyének
menetére. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy vibrációt gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
• A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkján átnyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze, ahol
nem fenyegeti a felborulás vagy
leesés veszélye. Ennek figyelmen
kívül hagyása súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
stabil felülethez. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Maradványkockázatok
• Mindig használja az oldalfogantyút.
A fogantyút biztonságosan húzza meg.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
10
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
1. ÁBRA
a. Tengelyzár gombja
b. Tengely
c. Oldalfogantyú
d. Támasztókarima
e. Menetes szorítóanya
f. Porkilökő rendszer (DES)
g. Csúszókapcsoló
2. ÁBRA
h. Porelszívó csonk
A szerszámon lévő jelölések
i. Leszorító állítócsavarja
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
j. Vágásmélység állító keret
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
k. Vágásmélység állító keret rögzítőgombja
l. Sarokajtó reteszkarja (a sarokajtót reteszeli és
kioldja)
m. Sarokajtó (kinyílik, és belső sarok vágását tesz
lehetővé)
n. Reteszkar
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (o), amely a gyártás évét is magában
foglalja, a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fugamaró motor
1 Odalfogantyú
1 Csavarkulcs
1 Univerzális csatlakozó
1 125 mm-es fugamaró védőborítás
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
A DWE46101 nagy teljesítményű hasítékmaró
professzionális vágási munkákhoz készült.
Az Ön fugamaró védőborítását professzionális
fugamarási munkákhoz terveztük. Fémhez és
fához nem használható. A megfelelő csiszoló,
korong és porelszívó használatával a statikus és
a levegőbe kerülő por jelentős részét elszívja;
annak hiányában a fugamaró védőborítása
szennyezi a munkakörnyezetet, ami egészségügyi
kockázatot jelent a kezelőre és a közelben
tartózkodókra.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A nagy igénybevételre tervezett hasítékmaró
professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
11
RÉSZEGYSÉGEK
Porkilökő rendszer
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
A porkilökő rendszer (f) megakadályozza, hogy
a por a védőburkolat és a motor szellőzőnyílása
körül felhalmozódjon, és így csak minimális por jut
a motorházba.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Feszültséghiány kioldó
kapcsoló
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
Az üzemi kapcsoló feszültséghiány-kioldó
funkcióval is rendelkezik. Áramszünet vagy
a szerszám más, váratlan okból történő
kikapcsolása esetén a kapcsolót be, majd ki kell
kapcsolni a szerszám újraindításához.
E-kuplung
Ez a készülék e-kuplunggal (elektronikus
kuplunggal) van felszerelve, nagy terhelésnél
vagy a korong beszorulásánál a szerszám
leáll, hogy csökkentse a kezelőre nehezedő
nyomatékváltozást. A szerszám újraindításához
a kapcsolót be, majd ki kell kapcsolni.
Túlterhelés-védelem
Túlterhelése esetén csökkenti a motor
áramellátását. Ha a túlterhelés továbbra is
fennáll, a szerszám kikapcsol. A szerszám
újraindításához a kapcsolót be, majd ki kell
kapcsolni. A szerszám mindig kikapcsol, amint
a terhelés eléri a túlterhelési áram értékét (a motor
égéspontja). Ha túlterhelés miatt továbbra is leáll
a motor, nyomja gyengébben a szerszámot, amíg
az túlterhelés nélkül működik.
Teljes elektronikus vezérlés
A belső elektronikus fordulatszám-vezérlés
a szerszám használata közben a korongnak
állandó fordulatszámot biztosít.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy leválasztó
transzformátorral kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
12
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
szereléket fel- vagy leszerel. Mielőtt
újra áram alá helyezi a szerszámot,
nyomja be és engedje fel a kapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése
(1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (c)
a fogaskerékház bármelyik oldalán lévő furatok (p)
egyikébe.
1. Felszerelt védőborítással helyezze
a szerszámot hajtótengellyel felfelé az
asztalra.
Fugamaró védőborítás fel- és
leszerelése (3. ábra)
2. Illessze a támasztókarimát (d) pontosan
a hajtótengelyre (b) (4. ábra).
TARTSA SZEM ELŐTT: A mellékelt fugamaró
védőborítást csak a DWE46101 nagy teljesítményű
fugamaró motorral ajánlatos használni.
1. Nyissa ki a reteszkart (n) a sarokfugamaró
védőborításán és igazítsa a sarokfugamaró
védőborításán lévő füleket (q) a csiszoló
fogaskerékházának réseihez (r).
2. A reteszkar nyitott állásánál forgassa
a védőborítást a kívánt munkahelyzetbe.
A védőborítás a tengely és a kezelő között
helyezkedjen el, hogy az utóbbinak optimális
védelmet nyújtson.
3. Zárja a reteszkart (n), hogy a sarokfugamaró
védőborítását a fogaskerékházon rögzítse. Ne
üzemeltesse a csiszolót, ha a sarokfugamaró
védőborítása meglazult vagy a reteszkar
nyitott helyzetben van.
4. A sarokfugamaró védőborításának
eltávolításához oldja ki a reteszkart, forgassa
a sarokfugamaró védőborítását úgy, hogy
a rések és fülek egy vonalba kerüljenek, és
húzza felfelé a sarokfugamaró védőborítását.
TARTSA SZEM ELŐTT: A sarokfugamaró
védőborítását gyárilag a fogaskerékház agy
átmérőjéhez állítják be. Ha egy idő múlva
a sarokfugamaró védőborítása meglazul,
a reteszkar zárt helyzetében húzza meg az
állítócsavart (i).
MEGJEGYZÉS: A reteszkar nyitott
helyzetében ne húzza meg az
állítócsavart. A sarokfugamaró
védőborítása vagy a rögzítőszerkezet
észrevehetetlen károsodása
következhet be.
MEGJEGYZÉS: Ha a sarokfugamaró
védőborítását nem lehet rögzíteni
az állítócsavarral, ne használja
a szerszámot. Vigye szervizbe
a szerszámot és a sarokfugamaró
védőborítását, hogy javítsák meg
vagy cseréljék ki a sarokfugamaró
védőborítását.
Vágókorong fel- és leszerelése
(1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Sérült korongot
ne használjon.
3. Forgatással nyissa ki a sarokajtót (m), majd
tegye a vágókorongot (u) a támasztókarimára
(d).
4. Csavarja rá a menetes szorítóanyát (e)
a hajtótengelyre (b).
5. Nyomja meg a tengelyzár gombot (a), majd
forgassa addig a hajtótengelyt (b), amíg
a helyén nem rögzítődik.
6. A mellékelt körmöskulccsal (e) húzza meg
a menetes szorítóanyát.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. Zárja be a sarokajtót (m), és rögzítse
a reteszkarral (l).
9. A korong leszereléséhez a körmöskulccsal
lazítsa meg a menetes szorítóanyát (e).
Fugamaró védőborítása
(6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sarokfugamaró védőborítással
csak 1-es típusú gyémánt korongot
szabad használni. Fémet ne vágjon.
Ragasztott csiszolókorongot ne
használjon.
A Vágókorong fel- és leszerelése című rész
útmutatásai alapján szerelje fel a csiszolókorongot.
Szükségessé válhat a sarokajtó kinyitása
a 125 mm-es sarokfugamaró korong
felszereléséhez, lásd a Sarokajtó alkalmazása
cím alatt.
VÁGÁSMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA (5. ÁBRA)
1. Lazítsa meg a vágásmélység állító keret
rögzítőgombját (k).
2. Csúsztassa a vágásmélység állító keretet (j)
a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a vágásmélység állító keret
rögzítőgombját.
SAROKAJTÓ ALKALMAZÁSA (6. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, kiegészítőket
vagy tartozékokat le- vagy felszerel.
Ez mind a csiszolóra mind
a porelszívóra vonatkozik. Ezekkel
13
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Személyi sérülés
kockázata. A sarokajtó csak sarkokon
belüli vágáshoz nyitható. Kezét és
egész testét tartsa mindig távol
a vágási területtől. Ügyeljen arra, hogy
a sarokajtó minden más alkalmazásnál
zárva legyen.
Ez a funkció teszi lehetővé belső sarok vágását.
1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám ki
van kapcsolva, és a korong mozdulatlan.
2. Fordítsa el a sarokajtó reteszkarját (l) egy
teljes fordulattal az óramutató járásával
ellentétes irányban. Fogja meg a sarokajtót
(m), forgatással nyissa ki.
3. Kezét tartsa a korongtól távol, és úgy
helyezkedjen el, hogy a védőborítás nyitott
alsó része Öntől távolodó irányba nézzen.
4. Kapcsolja be a szerszámot, várja meg, amíg
az eléri a teljes fordulatszámot, és csak utána
érintse a munkafelülethez.
5. Helyezze a korongot a munkafelületre, és
mozgassa a csiszolót jobbról balra a belső
sarok körül, hogy minél hatékonyabb legyen
a por begyűjtése.
6. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A korongnak teljesen
le kell állnia, mielőtt leteszi a szerszámot.
7. Zárja be a sarokajtót, és rögzítse
a reteszkarral (l).
PORELSZÍVÁS (7. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékot
csak a DEWALT által ajánlott
szerszámokhoz használja.
Ha többet szeretne megtudni arról, milyen
DEWALT elektromos szerszámokkal használható
ez a tartozék, forduljon a hátoldalon felsorolt
megbízott szervizeink egyikéhez, vagy tekintse
meg eladás utáni szolgáltatásainkat a következő
internet oldalon: www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Ezt a kiegészítőt
porelszívó rendszerrel KELL használni.
MINDIG viseljen tanúsítvánnyal ellátott
biztonsági arcmaszkot vagy porvédő
maszkot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Győződjön meg arról,
hogy a tömlőcsatlakozás biztonságos.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porelszívó által
begyűjtött por mennyisége a porelszívó
14
szűrőrendszerétől függ. Bővebb tájékoztatásért
nézze át a porelszívó használati útmutatóját.
Minden DEWALT porelszívó borítás úgy van
tervezve, hogy a DEWALT Airlock DWV9000
csatlakozóval használják.
1. Csatlakoztassa a DWV9000 csatlakozót(s)
a porelszívó tömlőhöz (t).
2. Oldja ki a DWV9000 csatlakozót (s), és
csúsztassa rá a porelszívó csonkra (h).
3. Zárja a DWV9000 csatlakozót (s)
a biztonságos rögzítéshez.
HAGYOMÁNYOS PORELSZÍVÓ VÁKUUM
TÖMLŐK (7. ÁBRA)
Csatlakoztasson egy ajánlott porelszívó vákuum
tömlőt a porelszívó csonkhoz (h).
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan kopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a külső és belső
karima helyesen van-e felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
kiegészítőt fel- vagy leszerel. Mielőtt
újra áram alá helyezi a szerszámot,
nyomja be és engedje fel a kapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Biztosítsa, hogy a csiszolni vagy
vágni kívánt anyagok a helyükön
biztonságosan rögzítve legyenek.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
A korongot ne tegye ki oldalirányú
nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik, járassa
néhány percig üresjáraton.
Helyes kéztartás (8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (c), másik keze pedig a szerszám
testén van, ahogyan az 8. ábra mutatja.
Csúszókapcsoló (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e húzva az
oldalfogantyú.
VIGYÁZAT: Mielőtt a szerszámot az
árramforrásra kapcsolná, győződjön
meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt
állásban van: nyomja meg és engedje
el a kapcsoló hátsó részét. Miután
a szerszám áramellátása megszakadt
(például működésbe lépett egy
földzárlat-megszakító vagy egy
árammegszakító, a szerszám dugasza
véletlenül kicsúszott az aljzatból,
vagy áramszünet volt), a fenti módon
mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Ha
a kapcsoló bekapcsolt állásban van, az
áramellátás helyreállásával a szerszám
váratlanul beindul.
A szerszám beindításához csúsztassa az üzemi
kapcsolót (g) a szerszám eleje felé. A szerszám
leállításához engedje fel az üzemi kapcsolót.
A folyamatos működéshez csúsztassa a kapcsolót
a szerszám eleje felé, és nyomja be a kapcsoló
elülső részét. A folyamatos módban működő
szerszám leállításához nyomja meg, majd engedje
el a kapcsoló hátsó részét.
Tengelyzár (1. ábra)
A tengelyzár gombja (a) akadályozza meg
a hajtótengely elfordulását a korong fel- és
leszerelésekor. A tengelyzárat csak a szerszám
kikapcsolt és áramtalanított állapotában
működtesse, amikor a hajtótengely már teljesen
leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyzárat. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját (a), és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Fugamaró védőborítás
kezelése
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, kiegészítőket
vagy tartozékokat le- vagy felszerel.
Ez mind a csiszolóra mind
a porelszívóra vonatkozik. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Saját
biztonsága érdekében bármely
tartozék használata előtt olvassa
át mind a csiszolószerszám mind
a porelszívó használati útmutatóját.
Ezen figyelmeztetések be nem
tartása személyi sérülést okozhat,
valamint a szerszám és a tartozék
súlyos károsodását eredményezheti.
A szerszám szervizelésénél csak
eredeti cserealkatrészeket használjon
fel.
FIGYELMEZTETÉS: Szilárdan
tartsa az oldalfogantyút és magát
a szerszámot is, hogy megőrizze
a szerszám feletti uralmát a szerszám
beindításakor, használata közben,
amíg a korong vagy a tartozék le nem
áll. A korongnak teljesen le kell állnia,
mielőtt leteszi a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra,
hogy a sarokajtó zárva legyen.
1. Ügyeljen minden szerelési és beállítási
útmutatás betartására.
2. Kapcsolja be a porelszívót a porelszívó
kezelési útmutatójának megfelelően.
3. A szerszám kezelési útmutatója szerint indítsa
be a csiszolót.
TARTSA SZEM ELŐTT: Várja meg, amíg
a szerszám eléri a teljes fordulatszámot, és
csak utána érintse a munkafelülethez.
15
Sarokfugamarás és vágási
alkalmazás (8. ábra)
1. Állítsa be a kívánt vágásmélységet, lásd
a Vágásmélység beállítása cím alatt
Összeszerelés és beállítások.
2. Várja meg, amíg a szerszám eléri a maximális
fordulatszámot, csak utána érintse
a munkafelülethez.
3. Úgy helyezkedjen el, hogy a védőborítás
nyitott alsó része és a korong Öntől távolodó
irányba nézzen.
4. Helyezze a védőborítás szélét (u)
a munkafelületre, és a munkafelületbe hatolva
kezdje a vágást.
TARTSA SZEM ELŐTT: Tartsa a védőborítás
szélét (u) a munkafelülethez, hogy megfelelő
legyen a por begyűjtése.
5. A védőborítást a 8. ábrán látható módon
irányozza be, és a csiszolót a munkafelület
mentén jobbról balra mozgassa. A legjobb
eredmény érdekében a csiszolót úgy
helyezze, hogy az 45°-os szöget zárjon be
a porelszívó csonkkal sarokfugamarás/vágás
közben.
6. Kikapcsolás előtt emelje fel a szerszámot
a munkadarab felületéről. A korongnak teljesen
le kell állnia, mielőtt leteszi a szerszámot.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
szereléket fel- vagy leszerel. Mielőtt
újra áram alá helyezi a szerszámot,
nyomja be és engedje fel a kapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
Biztonsági szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
megbízott DEWALT szervizbe.
16
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a rendes háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája,
illetve eladás utáni szolgáltatásaink, valamint
elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
17
VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Gyémánt
vágókorongok
Tartókarima
Vágókorong
Menetes szorítóanya
zst00244945 - 16-09-2014
18
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising