D27111 | DeWalt D27111 CROSSCUT, MITRE SAW Type 2 instruction manual

402113-21 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D27111
D27112
1
2
16
17
18
3
4
5
6
7
15
14
13
8
9
10
12
11
A1
19 20 21
22
23
26
76
25
24
A2
2
28
27
A4
A3
19
2
26 13
17 18 15
26
B
A5
36
36
38
37
D
C
21
40
39
20
E
F1
42
37
3
43
45
38
37
38
75
F2
F3
45 46
3
43
44
23
47
5
F4
F5
9
10
G1
11
G2
50
48
G3
4
13 49 45
G4
50
10
12 51 52
53
54
I
H
48
15
J1
13 49 45
J2
57
56
14
55
J3
J4
58 13
56
61
J5
59
K1
5
60
6
62
L
K2
63
20
20
2 mm
5 mm
M2
M1
22
22
69
64
65
66
66
N2
N1
22
70
67
68
N3
6
N4
66
71
72
O
P
18
Q
R
73
T
S
74
8
74
74
U
V
7
W
8
FERĂSTRĂU CIRCULAR CU MASĂ
D27111/D27112
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Tip
Putere de ieşire
W
Putere de ieşire
W
Viteza max. a discului min-1
Diametru disc
mm
Alezaj disc
mm
Grosime corp disc
mm
Grosime cuţit
de despicare
mm
Duritate cuţit de despicare
Timp de frânare automată
a discului
s
Greutate
kg
D27111
D27112
D27112-LX
230
2
1500
1100
2950
305
30
1,8
230
2
1600
933
3300
305
30
1,8
115
2
1600
869
3300
305
30
1,8
2
43 ± 5
2
43 ± 5
2
43 ± 5
< 10,0
26,5
< 10,0
24
< 10,0
24
50°
60°
48°
0°
50°
60°
48°
0°
Capacităţi de debitare
Modul de utilizare ca ferăstrău circular
Tăiere oblică
stânga
(poziţii max.)
dreapta
Tăiere înclinată
stânga
(poziţii max.)
dreapta
Capacitate maximă
de tăiere transversală
la 90°/ 90°
mm
Grosime max. de tăiere
la 45° înclinat la înălţime
max. de 90 mm
mm
Grosime max. de tăiere
la 45° oblic la înălţime
max. de 50 mm
mm
50°
60°
48°
0°
220 x 90 285 x 90 285 x 90
155
201
201
220
285
285
0-51
0-51
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă K presiune
sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă K putere
sonoră)
dB(A) 95,0
97,0
97,0
dB(A) 3,1
dB(A) 107,0
2,9
109,0
2,9
109,0
dB(A) 3,0
3,1
3,0
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinate conform cu EN 61029-1, EN 61029-2-11:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah =
m/s² 1,3
1,3
1,3
Marjă K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 61029 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Modul de utilizare pe bancul de lucru
Adâncime max. de tăiere mm
0-51
9
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 115 V
Declaraţia de conformitate CE
10 Amperi, reţea electrică
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
13 Amperi, ştechere introduse
16 Amperi, reţea electrică
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,32 Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
alimentării utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
D27111/D27112
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2012
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi
vătămări corporale, inclusiv cele ce
urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
10
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator de
izolare sau un disjunctor de protecţie acţionat
de curentul de scurgere la pământ (FI).
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi persoanele neimplicate efectiv în
activitate, în special copiii, să atingă unealta
sau cablul prelungitor şi ţineţi-i la distanţă de
zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi ferăstraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de
protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf dacă operaţiile de lucru produc praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că acestea sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu
pentru a scoate unealta din priză. Ţineţi
cablul departe de surse de căldură, ulei şi
muchii ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta
ţinând-o de cablu.
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi folosi
mâinile şi astfel puteţi avea ambele mâini
libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de lubrifiere şi de schimbare
a accesoriilor. Inspectaţi unealta periodic şi
dacă este defectă duceţi-o la un centru de
service autorizat pentru a fi reparată. Ţineţi
mânerele şi întrerupătoarele uscate, curate şi
lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
11
cabluri prelungitoare de exterior, marcate
corespunzător.
•
Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare
şi toate mânerele de prindere sunt strânse
înainte de a începe orice operaţiune.
•
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără ca
apărătorile să fie pe poziţie, mai ales după
o schimbare a modului de tăiere. Asiguraţivă că apărătorile sunt în stare bună de
funcţionare şi întreţinute corespunzător.
•
Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona
discului atunci când ferăstrăul este conectat
la sursa de alimentare.
•
Nu încercaţi niciodată să opriţi brusc un
utilaj în funcţiune prin blocarea lamei cu
o unealtă sau prin alte mijloace; astfel se
pot produce accidente grave neintenţionate.
•
Înainte de a utiliza orice accesoriu,
consultaţi manualul de instrucţiuni.
Utilizarea improprie a unui accesoriu poate
cauza deteriorări.
•
Selectaţi discul corect pentru materialul de
debitat.
•
Asiguraţi-vă că viteza specificată pe discul
de ferăstrău este cel puţin egală cu viteza
specificată pe plăcuţa de identificare.
•
Purtaţi întotdeauna mănuşi potrivite atunci
când manipulaţi discuri de ferăstrău şi
materiale rugoase.
•
Asiguraţi-vă că discul ferăstrăului este
montat corect înainte de utilizare.
•
Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă. Păstraţi discul ascuţit.
•
Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Nu
utilizaţi distanţiere pentru a potrivi discul
pe ax. Pentru dimensionarea adecvată
a discurilor, consultaţi specificaţiile
tehnice. Utilizaţi exclusiv discurile
menţionate în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
•
Luaţi în considerare aplicarea unor discuri
special concepute pentru reducerea
zgomotului.
•
Nu utilizaţi discuri de ferăstrău fabricate din
OŢEL RAPID (HSS).
•
Nu utilizaţi discuri de ferăstrău care sunt
deteriorate, crăpate sau deformate.
•
Ridicaţi discul din secţiunea din piesa de
prelucrat înainte de a elibera întrerupătorul.
•
Nu blocaţi cu nimic ventilatorul pentru a opri
arborele motorului.
•
Apărătoarea discului de pe ferăstrău se
va ridica în mod automat atunci când
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie unealta
şi cablul de alimentare pentru a determina
dacă va funcţiona corespunzător şi dacă
execută funcţia pentru care este destinată.
Verificaţi alinierea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor, asamblarea şi orice
altă stare ce ar putea afecta funcţionarea
uneltei. O apărătoare sau altă componentă
deteriorată trebuie să fie reparată sau înlocuită
corespunzător la un centru de service
autorizat, dacă nu se indică altfel în acest
manual de instrucţiuni. Prevedeţi repararea
întrerupătoarelor defecte la un centru de
service autorizat. Nu utilizaţi unealta în cazul
în care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Nu încercaţi niciodată să
efectuaţi singuri operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru ferăstraiele
circulare cu masă
•
12
Acest aparat este prevăzut cu un cablu de
alimentare cu configuraţie specială (racord
tip M). În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau defect, trebuie să fie
înlocuit numai de către producător sau
agent de reparaţii autorizat.
braţul este coborât; va coborâ peste disc
atunci când braţul este ridicat. Apărătoarea
poate fi ridicată manual la montarea sau
demontarea discurilor de ferăstrău sau la
inspectarea ferăstrăului. Nu ridicaţi manual
apărătoarea discului dacă ferăstrăul nu este
deconectat.
•
Opriţi utilajul atunci când este
nesupravegheat.
•
Conectaţi ferăstrăul la un dispozitiv de
colectare a prafului atunci când tăiaţi lemne.
Luaţi întotdeauna în considerare factorii
care influenţează expunerea la praf, cum ar
fi:
•
Ţineţi zona din jurul utilajului bine întreţinută
şi liberă de materiale nefolositoare, de ex.
aşchii sau bucăţi rezultate în urma debitării.
– tipul de material de prelucrat (plăcile
aglomerate produc mai mult praf decât
lemnul);
•
Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire
a motorului sunt curate şi lipsite de aşchii.
– reglarea corectă a discului de ferăstrău;
•
Deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a efectua orice
operaţiuni de întreţinere sau atunci când
înlocuiţi discul.
•
Atunci când este posibil, puneţi utilajul pe
un stand de lucru.
•
Atunci când efectuaţi tăieri înclinate, oblice
sau compuse, reglaţi ghidajul glisant pentru
a asigura spaţiul necesar pentru aplicaţie.
•
Evitaţi să îndepărtaţi orice rest sau alte
bucăţi din piesa de prelucrat din zona de
tăiere cât timp maşina este în funcţiune.
– asiguraţi-vă că extracţia locală precum
şi capacele, deflectoarele şi jgheaburile
sunt reglate corespunzător;
– extractor de praf cu o putere de aspirare
nu mai mică de 20 m/s
•
Asiguraţi-vă că toate discurile şi flanşele
sunt curate şi că părţile concave ale
colierului sunt în contact cu discul. Strângeţi
bine piuliţa arborelui.
•
Utilizaţi numai discuri de ferăstrău care sunt
ascuţite şi bine întreţinute.
•
Nu încercaţi să lucraţi cu o tensiune diferită
de cea prevăzută
•
Nu aplicaţi lubrifianţi pe disc în timpul
funcţiunii.
•
Înainte de a vă apuca de lucru, verificaţi
dacă utilajul este poziţionat pe o suprafaţă
orizontală, cu stabilitate suficientă.
•
Nu tăiaţi niciodată aliaje uşoare, în special
magneziu.
•
Asiguraţi-vă că nu se află nicio persoană în
spatele utilajului.
•
Nu utilizaţi niciun disc abraziv sau
diamantat.
•
•
În cazul unui accident sau a unei defecţiuni,
opriţi utilajul imediat şi deconectaţi-l de la
sursa de alimentare.
Pentru siguranţa dumneavoastră, montaţi
utilajul pe un banc de lucru folosind şuruburi
cu un diametru de 8 mm şi cu lungimea de
80 mm.
•
Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi maşina
corespunzător pentru a preveni ca alte
persoane să utilizeze utilajul defect.
•
Atunci când discul este blocat datorită
suprasolicitării în timpul tăierii, opriţi utilajul
şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
Îndepărtaţi piesa de lucru şi asiguraţi-vă că
lama merge cu uşurinţă. Porniţi utilajul din
nou şi începeţi să tăiaţi din nou fără să mai
încărcaţi excesiv utilajul.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru utilizarea ca
ferăstrău de masă
•
Înlocuiţi inserţia mesei când se uzează.
•
Atunci când efectuaţi tăieri transversale
verticale drepte, reglaţi corect ghidajul
glisant pentru a asigura un spaţiu de max.
5 mm între discul de ferăstrău şi ghidaj.
•
•
Asiguraţi-vă că poziţia adoptată de dvs.
este întotdeauna în stânga sau în dreapta
liniei de tăiere.
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără inserţia
mesei.
•
•
Asiguraţi o iluminare generală sau locală
adecvată
Nu tăiaţi niciodată atunci când cuţitul de
despicat şi/sau apărătoarea superioară sunt
îndepărtate.
•
•
Asiguraţi-vă că operatorul este pregătit
corespunzător pentru utilizarea, reglarea şi
operarea maşinii.
Utilizaţi întotdeauna un băţ de împingere.
Nu tăiaţi niciodată piese de prelucrat mai
mici de 30 mm.
13
•
Fără susţinere suplimentară, utilajul este
conceput să accepte o dimensiune maximă
a piesei de prelucrat de:
– Înălţime de 51 mm, grosime de 500 mm,
lungime de 700 mm
– Piesele de prelucrat mai lungi este
necesar să fie susţinute pe o masă
suplimentară corespunzătoare.
•
Cuţitul de despicat nu trebuie să fie mai
gros decât grosimea şanţului tăiat de discul
de ferăstrău şi nici mai subţire decât corpul
discului.
•
Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă şi că dinţii sunt orientaţi înspre
partea din faţă a bancului de lucru.
•
Asiguraţi-vă că toate manetele de blocare
sunt fixate bine înainte de a începe să
lucraţi.
•
Asiguraţi-vă că cuţitul de despicare este
reglat la distanţă corectă faţă de disc maxim 5 mm.
•
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de traseul
discului ferăstrăului.
•
Deconectaţi ferăstrăul de la priza de
alimentare înainte de a schimba discurile
sau de a efectua operaţii de întreţinere.
•
14
când masa bancului de lucru este în poziţie
orizontală.
Modul de utilizare ca ferăstrău
circular
•
Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci
când efectuaţi tăieturi înclinate.
•
Nu efectuaţi niciun fel de operaţiuni de
curăţare sau întreţinere cât timp utilajul este
încă în funcţiune iar capul nu este în poziţia
de repaos.
•
Asiguraţi-vă că partea superioară a discului
ferăstrăului este fixată bine la înălţimea
dorită. Nu îndepărtaţi niciodată apărătoarea
superioară a discului atunci când utilajul
este utilizat ca ferăstrău circular.
•
Nu tăiaţi niciodată piese de prelucrat mai
scurte de 160 mm.
•
Fără susţinere suplimentară, utilajul este
conceput să accepte o dimensiune maximă
a piesei de prelucrat de:
D27111
– Înălţime de 90 mm, lăţime de 220 mm,
lungime de 550 mm.
D27112
– Înălţime de 90 mm, lăţime de 285 mm,
lungime de 550 mm.
Utilizaţi întotdeauna un băţ de împingere şi
nu poziţionaţi niciodată mâinile
la mai puţin de 150 mm faţă de disc în
timpul tăierii.
– Piesele de lucru mai lungi este necesar
să fie susţinute pe o masă suplimentară
corespunzătoare.
•
Nu poziţionaţi mâinile în jurul discului sau
sub aceasta.
•
Ţineţi întotdeauna băţul de împingere în
poziţia sa atunci când nu îl utilizaţi.
Riscuri reziduale
•
Nu urcaţi pe unitate.
•
În timpul transportării, asiguraţi-vă că
partea superioară a discului ferăstrăului
este acoperită, de exemplu, cu ajutorul
apărătorii.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ferăstraielor:
•
Nu utilizaţi apărătoarea superioară pentru
manipulare sau transportare.
•
Reglaţi corect ghidajul culisant pentru
a evita contactul cu apărătoarea superioară.
•
Asiguraţi-vă că masa este bine fixată.
•
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul pentru
tăierea altui material decât lemn.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
•
Crestarea, fălţuirea sau canelarea nu sunt
permise.
– Riscul de strivire a degetului la deschiderea
apărătorilor.
•
Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci
când efectuaţi tăieri în modul de utilizare pe
bancul de lucru. Utilizaţi utilajul numai atunci
– Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.
•
Prindeţi întotdeauna bine piesa de prelucrat.
– vătămări cauzate de atingerea componentelor
ce se rotesc
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale discului rotativ al ferăstrăului.
– Risc de vătămare cauzat de bucăţile din piesa
de prelucrat aruncate spre persoanele din jur.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A2)
– Risc de accidente cauzate de particulele de
metal aruncate atunci când se taie prin ghidaj.
Codul pentru dată (76), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
– Pericol de incendiu datorită concentraţiei
foarte mari de praf atunci când nu este curăţat
corespunzător.
– Riscul apariţiei unor situaţii necontrolate atunci
când este utilizat la temperaturi ambientale mai
mici de -10 °C sau peste +45 °C.
Următorii factori influenţează producerea
zgomotului:
– materialul de debitat
– tipul de disc de ferăstrău
– forţa de apăsare
Următorii factori influenţează expunerea la praf:
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular de masă
1 Disc ferăstrău
1 Ghidaj paralel pentru despicare
1 Apărătoare superioară pentru disc
1 Dispozitiv de împingere
1 Racord colectare praf (fig. V)
– discuri de ferăstrău uzate
1 Cheie în stea T30
– extractor de praf cu o putere de aspirare mai
mică de 20 m/s
1 Cheie în stea T40
– piesă de prelucrat impropriu dirijată
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
1 Clemă de fixare a materialului
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliata
Avertisment de utilizare în siguranţă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Atunci când este utilizat ca ferăstrău
de masă, asiguraţi-vă că apărătorile
superioară şi inferioară sunt pe poziţie şi
funcţionează corespunzător. Nu utilizaţi
niciodată utilajul atunci când masa
bancului de lucru nu este în poziţie
orizontală.
Atunci când este utilizat ca ferăstrău
circular, asiguraţi-vă că apărătoarea
superioară este pe poziţie şi
funcţionează corespunzător. Asiguraţivă că masa bancului de lucru este în
poziţia cea mai ridicată.
Atunci când efectuaţi o tăiere în lungul
fibrei în modul ferăstrău circular,
ţineţi cont de instrucţiunile furnizate
la capitolul Efectuarea unei tăieri în
lungul fibrei.
Loc pentru transport.
Descriere (fig. A1 - A4)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
Fig. A1
1 Întrerupător de pornire/oprire
2 Mâner de acţionare
3 Manetă de eliberare în sus a capului
4 Manetă suplimentară de blocare a mesei
bancului
5 Apărătoare frontală inferioară mobilă a discului
6 Ghidaj pe partea dreaptă
7 Masă fixă
8 Placă de secţionare
9 Blocare tăiere oblică
10 Manetă tăiere oblică
15
11 Masă rotativă/braţ tăiere oblică
12 Scală tăiere oblică
13 Ghidaj pe partea stângă
14 Scală tăiere înclinată
15 Mâner clamă de înclinare
16 Manetă de blocare a mesei bancului
17 Ştift de blocare în jos a capului
18 Buton de blocare a şinei
Fig. A2
19 Masă banc de ferăstrău
20 Cuţit de despicare
21 Apărătoare superioară a discului
22 Ghidaj paralel pentru despicare
23 Locaş dispozitiv de împingere
24 Apărătoare posterioară inferioară mobilă
a discului
25 Orificii de montare a accesoriilor
26 Adâncitură de transport
76 Cod dată
Accesorii opţionale
Fig. A3
27 Clemă de fixare a materialului
Fig. A4
28 Stand cu picioare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
D27111
Acest utilaj este de clasă constructivă I; prin
urmare este necesară împământarea (legarea la
masă).
D27112
Unealta dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 61029; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Ferăstrăul dumneavoastră circular de masă
D27111/D27112 a fost construit pentru aplicaţii
profesioniste. Acest utilaj de mare precizie poate fi
setat uşor şi rapid să efectueze tăieri transversale,
înclinate, oblice sau compuse.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Unitatea este concepută pentru a fi utilizată cu un
disc cu vârf din carbură, cu diametru nominal 305
mm, pentru aplicaţii profesioniste.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ferăstraie pentru banc de lucru sunt unelte
electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi utilajul în
scopuri diferite de acelea pentru care
acesta a fost conceput.
16
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
• Conectaţi cablul verde/galben la împământare
(numai pentru D27111)
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare (numai pentru D27112).
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Montarea unui ştecher la
utilajele de 115 V (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Ştecherul trebuie montat de o persoană
competentă. Dacă aveţi dubii, contactaţi un agent
de service autorizat DEWALT sau un electrician
calificat.
Ştecherul montat trebuie să respecte normele BS
EN 60309 (BS4343), 16A, poziţie de contact la
împământare 4h.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Despachetarea (fig. B)
• Scoateţi cu grijă ferăstrăul din ambalaj.
• Eliberaţi butonul de blocare a şinei (18) şi
împingeţi capul ferăstrăului înapoi pentru a-l
fixa în poziţia posterioară.
pe ambele. Se recomandă şuruburi cu un
diametru de 8 mm şi cu o lungime de 80 mm.
Montaţi întotdeauna ferăstrăul în poziţie stabilă
pentru a preveni mişcarea acestuia. Pentru
a spori portabilitatea, unealta poate fi montată
pe o bucată de placaj de 12,5 mm care poate
fi apoi fixată pe suportul de lucru sau mutată în
alte zone de lucru şi refixată.
• La montarea ferăstrăului pe o bucată de placaj,
asiguraţi-vă că şuruburile de montare nu ies
prin partea inferioară a lemnului. Placajul
trebuie să fie aşezat orizontal pe suportul
de lucru. La prinderea ferăstrăului pe orice
suprafaţă de lucru, prindeţi numai pe bosajele
de prindere în care sunt amplasate orificiile
pentru şuruburile de montare. Prinderea în
orice alt punct va afecta funcţionarea adecvată
a ferăstrăului.
• Pentru a preîntâmpina blocarea şi lipsa
preciziei, asiguraţi-vă că suprafaţa de montaj nu
este deformată sau neregulată. Dacă ferăstrăul
joacă pe suprafaţa de lucru, poziţionaţi o bucată
subţire de material sub un picior al ferăstrăului
până când acesta se aşează bine pe suprafaţa
de montare.
Depozitarea uneltelor de strângere (fig. D)
Următoarele unelte sunt furnizate împreună cu
unealta:
1 Cheie în stea T30 (37)
1 Cheie în stea T40 (38)
• Aveţi grijă să depozitaţi uneltele de fiecare dată
după ce au fost folosite pentru asamblare sau
reglare.
Montarea apărătorii superioare a discului
(fig. E)
Apărătoarea superioară a discului (21) este
concepută pentru a fi ataşată rapid şi simplu la
cuţitul de despicare (20) după setarea utilajului în
modul de utilizare pe bancul de lucru.
• Blocaţi masa (19) în poziţia cea mai înaltă.
• Slăbiţi şurubul (39) şi puneţi piuliţa (40) în
buzunarul hexagonal.
• Apăsaţi mânerul de utilizare (2) şi extrageţi
ştiftul de blocare în jos (17), conform ilustraţiei.
• Ţinând apărătoarea vertical, aliniaţi fanta din
spatele apărătorii cu cuţitul de despicare.
• Eliberaţi uşor presiunea în jos şi permiteţi
capului să urce la înălţimea sa completă.
• Coborâţi apărătoarea peste cuţitul de despicare
(20) asigurându-vă că tija şurubului intră în
adâncitură.
Montarea pe banc (fig. C)
• Orificiile (36) sunt prevăzute în toate cele patru
picioare pentru a facilita montarea pe banc.
Două orificii de dimensiuni diferite sunt furnizate
pentru dimensiuni diferite de şuruburi. Utilizaţi
oricare orificiu; nu este necesar să le utilizaţi
• Rotiţi apărătoarea în poziţie orizontală, fapt ce
va bloca apărătoarea pe cuţitul de despicare.
• Introduceţi şurubul (39) în orificiu şi strângeţi-l
cu cheia torx specială.
17
Montarea discului ferăstrăului (fig. D şi F1 - F5)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
AVERTISMENT: Dinţii noului disc de
ferăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi
periculoşi.
AVERTISMENT: După montarea
sau înlocuirea discului, verificaţi
întotdeauna ca acesta să fie acoperit
complet de apărătoare.
AVERTISMENT! Fiţi atenţi la faptul
că discul ferăstrăului trebuie înlocuit
exclusiv în modul descris. Utilizaţi
doar discuri de ferăstrău menţionate
în Specificaţii tehnice; Cat. nr.: Se
recomandă DT4350.
Pentru a monta un disc nou de ferăstrău este
necesar să reglaţi masa în poziţia cea mai înaltă
şi să ridicaţi capul ferăstrăului în poziţia cea mai
ridicată.
D27111
• Introduceţi cheia stea T30 (37) prin orificiul (42)
din carcasă în capătul axului (fig. F1). Puneţi
cheia stea T40 (38) pe şurubul de blocare
a discului (43) (fig.F3).
• Şurubul de blocare a discului este cu filet pe
stânga, prin urmare ţineţi cheia bine şi rotiţi în
sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.
• Apăsaţi maneta de deblocare a capului în sus
(3) pentru a debloca apărătoarea inferioară (5
şi 23), apoi ridicaţi apărătoarea inferioară cât de
mult posibil (fig. F4).
• Îndepărtaţi şurubul de blocare a discului (43) şi
inelul exterior al arborelui (44) (fig. F5).
• Asiguraţi-vă că flanşa interioară şi ambele feţe
ale discului sunt curate şi nu prezintă urme de
praf.
• Instalaţi discul ferăstrăului (45) pe umărul
(46) prevăzut pe colierul interior al arborelui
(47), asigurându-vă că dinţii de pe marginea
inferioară a discului sunt îndreptaţi înspre
partea din spate a ferăstrăului (la distanţă de
operator).
18
• Slăbiţi cu atenţie discul pe poziţie şi eliberaţi
apărătoarea inferioară.
• Poziţionaţi la loc colierul extern al arborelui.
• Strângeţi şurubul de blocare a discului (43)
rotindu-l în sens antiorar, ţinând în acelaşi timp
cheia stea fixă cu cealaltă mână.
• Puneţi cheia stea în locaşul său de depozitare
(fig. D).
D27112
• Apăsaţi butonul de blocare a axului (75) pentru
a bloca discul pe poziţie (fig. F2).
• Introduceţi cheia stea T40 (38) în şurubul de
blocare a discului (43) (fig.F3).
• Şurubul de blocare a discului este cu filet pe
stânga, prin urmare ţineţi cheia bine şi rotiţi în
sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi.
• Apăsaţi maneta de deblocare a capului în sus
(3) pentru a debloca apărătoarea inferioară (5
şi 23), apoi ridicaţi apărătoarea inferioară cât de
mult posibil (fig. F4).
• Îndepărtaţi şurubul de blocare a discului (43) şi
inelul exterior al arborelui (44) (fig. F5).
• Asiguraţi-vă că flanşa interioară şi ambele feţe
ale discului sunt curate şi nu prezintă urme de
praf.
• Instalaţi discul ferăstrăului (45) pe umărul
(46) prevăzut pe colierul interior al arborelui
(47), asigurându-vă că dinţii de pe marginea
inferioară a discului sunt îndreptaţi înspre
partea din spate a ferăstrăului (la distanţă de
operator).
• Slăbiţi cu atenţie discul pe poziţie şi eliberaţi
apărătoarea inferioară.
• Poziţionaţi la loc colierul extern al arborelui.
• Strângeţi şurubul de blocare a discului (43)
rotindu-l în sens antiorar, ţinând în acelaşi timp
dispozitivul de blocare a axului (75).
• Puneţi cheia stea în locaşul său de depozitare
(fig. F2).
Reglarea
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Reglarea discului ferăstrăului (fig. F5)
În cazul în care discul ferăstrăului merge neuniform
la pornire sau la coborâre, reglaţi-l după cum
urmează.
• Slăbiţi şurubul colierului arborelui (44) şi rotiţi
discul (45) un sfert de tură.
• Strângeţi la loc şurubul şi verificaţi din nou dacă
discul merge neuniform în continuare.
• Repetaţi aceşti paşi până când discul începe să
meargă uniform.
Reglajele pentru modul de
utilizare ca ferăstrău circular
Ferăstrăul circular a fost reglat cu exactitate
din fabrică. Dacă sunt necesare reglaje datorită
transportării şi manipulării sau din orice alt motiv,
urmaţi paşii de mai jos pentru a regla ferăstrăul.
Odată efectuate, aceste reglaje trebuie să rămână
exacte.
Verificarea şi reglarea discului pe ghidaj
(fig. G1 - G4)
• Eliberaţi butonul de tăiere oblică (10) şi apăsaţi
blocarea pentru tăiere înclinată (9) pentru
a debloca braţul de tăiere oblică (11).
• Deplasaţi braţul de tăiere oblică pentru a seta
indicatorul de tăiere oblică (51) în poziţia zero,
conform ilustraţiei din fig. H.
• Cu maneta de tăiere oblică slăbită, lăsaţi
blocarea de tăiere oblică să facă clic pe poziţie
pe măsură ce rotiţi braţul de tăiere oblică după
zero.
• Observaţi indicatorul (51) şi scala de tăiere
oblică (12). Dacă indicatorul nu indică exact
zero, slăbiţi şurubul (52), deplasaţi indicatorul la
citirea 0° şi strângeţi şurubul.
Reglarea blocării/tijei de detentă pentru tăierea
oblică (fig. I)
Dacă baza ferăstrăului poate fi mutată în timp
ce maneta pentru tăiere oblică (10) este blocată,
blocajul pentru tăiere oblică/tija de detentă (53)
trebuie să fie reglate.
• Deblocaţi maneta de tăiere oblică (10).
• Strângeţi complet tija de blocare pentru tăiere
oblică/tija de detentă (53) folosind o şurubelniţă
(54). Apoi, slăbiţi tija cu un sfert de rotaţie.
• Verificaţi ca masa să nu se mişte atunci când
maneta (10) este blocată într-un unghi oarecare
(nesetat în prealabil).
• Basculaţi braţul de tăiere oblică până când
blocarea se amplasează în poziţia de 0° pentru
tăierea înclinată. Nu strângeţi maneta.
Verificarea şi reglarea discului pe masă (fig. J1
- J4)
• Împingeţi capul în jos până când discul intră în
secţiunea de tăiere (48).
• Apăsaţi capul ferăstrăului în dreapta pentru
a vă asigura că este poziţionat complet vertical
şi strângeţi maneta de prindere pentru tăierea
înclinată.
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (49) pe
partea stângă (13) a ghidajului şi a discului (45)
(fig. G3).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi şuruburile (50) şi deplasaţi ansamblul
scală/braţ de tăiere oblică în stânga sau în
dreapta până când discul se află la 90° faţă
de ghidaj, conform măsurătorii efectuate cu
şablonul de unghiuri.
• Strângeţi din nou şuruburile (50). În acest
punct, ignoraţi citirea indicatorului pentru tăierea
oblică.
Reglarea indicatorului de tăiere oblică (fig. G1,
G2 & H)
• Eliberaţi butonul de tăiere oblică (10) şi apăsaţi
blocarea pentru tăiere înclinată (9) pentru
a debloca braţul de tăiere oblică (11).
• Slăbiţi mânerul clemă pentru înclinaţie (15).
• Împingeţi capul în jos până când discul intră în
secţiunea de tăiere (48).
• Poziţionaţi un şablon de setare (49) pe masă şi
pe disc (45) (fig. J2).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi butonul de reglare a înclinaţiei (15)
şi rotiţi şurubul opritorului reglajului poziţiei
verticale (55) în interior sau exterior până când
discul este în unghi de 90° cu masa, aşa cum
a fost măsurat cu echerul.
• Dacă indicatorul de tăiere înclinată (56) nu
indică zero pe scala de tăiere înclinată (14),
slăbiţi şurubul (57) care asigură indicatorul şi
deplasaţi indicatorul după cum este necesar.
19
Reglarea ghidajului (fig. K1 şi K2)
Partea superioară a părţii stângi a ghidajului poate
fi reglată spre stânga pentru a asigura un joc,
permiţând o tăiere oblică cu ferăstrăul la 45° spre
stânga. Pentru a regla ghidajul (13):
• Slăbiţi butonul din plastic (58) şi glisaţi ghidajul
spre stânga.
• Efectuaţi o rotire a discului în gol, cu ferăstrăul
oprit şi verificaţi existenţa jocului. Reglaţi
ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape
de disc pentru a furniza o susţinere maximă
a piesei de prelucrat, fără a interfera cu
mişcarea în sus şi în jos a braţului.
• Strângeţi bine butonul.
AVERTISMENT: Canelura de ghidare
(59) se poate înfunda cu rumeguş.
Utilizaţi un băţ sau aer comprimat
la presiune redusă pentru a curăţa
canelura ghidajului.
Partea mobilă a părţii din dreapta a ghidajului
poate fi reglată pentru a furniza o susţinere
maximă a piesei de prelucrat lângă disc, permiţând
ferăstrăului să efectueze o tăiere înclinată la 45°
complet spre stânga. Distanţa de culisare este
limitată de opritoarele din ambele direcţii. Pentru
a regla ghidajul (6):
• Slăbiţi piuliţa-fluture (60) pentru a elibera
ghidajul (6).
• Glisaţi ghidajul la stânga.
• Efectuaţi o rotire a discului în gol, cu ferăstrăul
oprit şi verificaţi existenţa jocului. Reglaţi
ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape
de disc pentru a furniza o susţinere maximă
a piesei de prelucrat, fără a interfera cu
mişcarea în sus şi în jos a braţului.
• Strângeţi piuliţa-fluture (60) pentru a fixa
ghidajul pe poziţie.
Verificarea şi reglarea unghiului înclinat (fig. J1,
J5 şi K1)
• Slăbiţi butonul de fixare a ghidajului stâng (58)
şi împingeţi partea superioară a acestuia spre
stânga cât de mult posibil.
AVERTISMENT: În timp ce realizaţi
această reglare, este recomandat să
luaţi greutatea capului ferăstrăului
ţinându-l cu mâna. Acest lucru va
uşura rotirea şurubului de reglare.
Reglarea ghidajului şinei (fig. L)
• Verificaţi în mod regulat jocul şinelor.
• Pentru a reduce jocul, rotiţi gradual şurubul
de setare (62) în sens orar, glisând capătul
ferăstrăului înainte şi înapoi.
Reglarea pentru modul de
utilizare pe bancul de lucru
Comutarea de la modul de utilizare ca ferăstrău
circular la modul de utilizare pe bancul de lucru
(fig. A1 şi A2)
• Blocaţi masa (19) în poziţia cea mai înaltă.
• Poziţionaţi discul în poziţia de tăiere
transversală la 0°cu maneta pentru tăiere oblică
(10) fixată pe poziţie (fig. A1).
• Blocaţi butonul de blocare a şinei (18) cu capul
ferăstrăului în poziţie posterioară.
• Apăsaţi maneta de eliberare a blocării capului
(3) pentru a coborî capul şi apăsaţi ştiftul de
blocare în jos a capului (17).
• Montaţi ghidajul paralel (22) aşa cum
s-a descris mai jos.
Reglarea cuţitului de despicare (fig. M1 şi M2)
Poziţia corectă este aceea în care partea
superioară a cuţitului de despicare (20) nu se află
la mai mult de 2 mm sub dintele cel mai ridicat al
discului şi în care corpul razei se află la maxim
5 mm faţă de vârfurile dinţilor discului de ferăstrău.
• Slăbiţi şuruburile (63) care permit mişcarea în
sus şi în jos a cuţitului de despicare (fig. M2).
• Glisaţi cuţitul în sus sau în jos până găsiţi
poziţia corectă.
• Strângeţi din nou bine şuruburile (63).
Montarea si reglarea ghidajului paralel (fig. N1
- N4)
• Slăbiţi butonul de reglare a înclinaţiei (15) şi
mutaţi capul ferăstrăului la stânga. Aceasta este
poziţia de tăiere înclinată la 45°.
• Glisaţi clema (64) din dreapta (fig. N1). Placa
de prindere se cuplează în spatele marginii
anterioare a mesei.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Glisaţi ghidajul (22) în sus, pe disc.
• Rotiţi şurubul opritor (61) spre interior sau
exterior după necesităţi până când indicatorul
(56) indică 45°.
20
• Împingeţi maneta (65) în jos pentru a fixa
ghidajul pe poziţie.
• Verificaţi dacă ghidajul este paralel cu discul.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi maneta de reglare (66) pentru a strânge
brăţara ghidajului pe suportul acestuia (fig. N2).
• Reglaţi ghidajul astfel încât să fie paralel
cu discul, verificând distanţa dintre discul şi
ghidajul din partea anterioară şi posterioară
a discului.
• După efectuarea reglării, strângeţi din nou
maneta de reglare şi verificaţi din nou dacă
ghidajul este paralel cu discul.
• Verificaţi dacă indicatorul (67) indică zero pe
scală (fig. N3). Dacă indicatorul nu indică exact
zero, slăbiţi şurubul (68), deplasaţi indicatorul la
citirea 0° şi strângeţi şurubul.
Ghidajul este reversibil: piesa de prelucrat poate fi
ghidată de-a lungul feţei de 52 mm sau de-a lungul
celei de 8 mm pentru a permite utilizarea unui băţ
de împingere atunci când se spintecă piese de
prelucrat subţiri (fig N4).
• Pentru a face setarea de 8 mm, slăbiţi maneta
de reglare (66) şi glisaţi ghidajul (22) afară din
suportul de prindere (70).
• Rotiţi ghidajul şi cuplaţi din nou suportul de
prindere în fantă, conform ilustraţiei (fig. N4).
• Pentru a utiliza înălţimea completă de 52 mm,
glisaţi ghidajul în suportul de prindere, cu faţa
lată în poziţie verticală (fig. N1).
AVERTISMENT:
• Utilizaţi profilul de 8 mm pentru
spintecarea pieselor de prelucrat
joase pentru a permite introducerea
dispozitivului de împingere între disc
şi ghidaj.
• Capătul din spate al ghidajului trebuie
să fie la acelaşi nivel cu partea din
faţă a cuţitului de spintecare.
Reglarea mesei bancului pentru ferăstrău
(fig. A1 şi A2)
Masa (19) culisează în sus şi în jos manual şi este
menţinută la înălţimea dorită cu ajutorul a două
şuruburi de blocare.
• Slăbiţi şuruburile de blocare a mesei, atât cel
principal (16) cât şi cel suplimentar (4), dar nu
le scoateţi de tot.
• Reglaţi masa la înălţimea necesară.
• Strângeţi şuruburile de blocare a mesei.
Strângeţi mai întâi şurubul principal (16), apoi
stabilizaţi masa pe poziţie cu ajutorul şurubului
suplimentar (4).
Comutarea din modul de utilizare pe bancul de
lucru în modul de utilizare ca ferăstrău circular
(fig. A1 şi A2)
• Blocaţi masa (19) în poziţia cea mai înaltă.
• Apăsaţi mânerul de utilizare (2) şi extrageţi
ştiftul de blocare în jos (17), conform ilustraţiei.
• Eliberaţi uşor presiunea în jos şi permiteţi
capului să urce la înălţimea sa completă.
Înainte de utilizare
• Montaţi un disc corespunzător. Nu folosiţi
discuri excesiv de uzate. Viteza maximă de
rotaţie a uneltei nu trebuie să depăşească
viteza discului ferăstrăului.
• Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte mici.
• Lăsaţi discul să taie nestingherit. Nu forţaţi.
• Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă înainte
de a efectua tăietura.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi
toate mânerele de prindere sunt strânse.
• Fixaţi piesa de prelucrat.
• Deşi acest ferăstrău va tăia lemn şi multe
materiale neferoase, aceste instrucţiuni de
operare se referă doar la operaţiile de tăiat
lemn. Aceleaşi instrucţiuni se aplică şi la
celelalte materiale. Nu tăiaţi materiale feroase
(fier şi oţel) sau zidărie cu acest ferăstrău! Nu
utilizaţi niciun fel de discuri abrazive!
• Atunci când tăiaţi materiale neferoase, utilizaţi
întotdeauna un disc corespunzător DEWALT
cu un unghi de degajare de -5°. Asiguraţi
întotdeauna materialul pe poziţie cu ajutorul
unei cleme pentru material.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi placa de secţionare. Nu
utilizaţi utilajul dacă fanta de secţionare este
mai lată de 10 mm.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie debitat
este bine fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară pe unealtă
şi nu aplicaţi o presiune laterală pe discul
ferăstrăului.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
• Îndepărtaţi întotdeauna praful de pe utilaj după
utilizare pentru a vă asigura că apărătoarea
inferioară funcţionează corespunzător.
• La tăierea lemnului şi a produselor din lemn,
conectaţi un dispozitiv de extracţie a prafului,
conceput în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de praf.
21
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea Britanie
asupra „reglementărilor cu privire la maşinile de
prelucrare a lemnului din 1974”, cu modificările
ulterioare.
Asiguraţi-vă că utilajul este amplasat pentru
a satisface condiţiile dumneavoastră ergonomice
cu privire la înălţimea şi stabilitatea mesei.
Amplasarea utilajului trebuie aleasă pentru ca
operatorul să aibă o privire de ansamblu bună
şi suficient spaţiu liber împrejurul utilajului care
să-i permită manipularea piesei de lucru fără
restricţii.
Pentru reducerea efectelor vibraţiilor, asiguraţi-vă
că temperatura ambientală nu este prea rece,
utilajul şi accesoriile sunt bine întreţinute şi piesa
de lucru este adecvată pentru utilaj.
Pornirea şi oprirea (fig. O)
Butonul de pornire/oprire dispune de o funcţie de
deconectare automată la căderea de tensiune: în
cazul în care tensiunea a căzut din orice motiv,
butonul trebuie reactivat în mod deliberat.
• Pentru a porni utilajul, apăsaţi butonul verde de
pornire (71).
• Pentru a opri utilajul, apăsaţi butonul roşu de
oprire (72).
Tăieri de bază cu ferăstrăul
Calitatea tăieturii
Fineţea oricărei tăieturi depinde de o serie de
variabile, de ex. materialul care este tăiat. Când
se doresc tăieri delicate pentru finisare şi alte
operaţiuni de precizie, un disc ascuţit (cu 60 de
dinţi din carburi metalice) şi o viteză de tăiere mai
redusă şi constantă va produce efectele dorite.
22
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
materialul nu alunecă în timpul
tăierii: fixaţi-l bine pe poziţie. Lăsaţi
întotdeauna discul să se oprească
complet înainte de a ridica braţul.
Dacă fibrele mici de lemn continuă
sa se desprindă pe partea din spate
a piesei de prelucrat, lipiţi o bucată de
bandă adezivă pe lemn, acolo unde se
va efectua tăietura. Tăiaţi prin banda
adezivă şi îndepărtaţi-o cu atenţie când
aţi terminat.
Extragerea prafului (fig. A5)
Maşina este echipată cu un port de extragere
a prafului de 38 mm aflat pe apărătoarea
superioară a discului.
• Conectaţi un dispozitiv de extracţie a prafului,
conceput în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de praf, pe
parcursul tuturor operaţiunilor de tăiere.
Tăierea în modul de utilizare ca ferăstrău
circular
Utilizarea fără apărători este periculoasă. În timpul
tăierii, apărătorile trebuie să fie pe poziţie.
Manipularea generală
- În modul de utilizare ca ferăstrău circular,
capul ferăstrăului este blocat automat în poziţia
superioară de repaus.
- Apăsând pe apărătoare, eliberaţi maneta pentru
a debloca capului ferăstrăului. Deplasarea
capului ferăstrăului în jos determină retragerea
apărătorii inferioare mobile.
- Nu încercaţi niciodată să împiedicaţi revenirea
apărătorii inferioare în poziţia sa de repaus
atunci când aţi finalizat tăierea.
- Ferăstrăul D27111 poate tăia piese de prelucrat
de până la 220 mm lăţime şi 90 mm înălţime.
Ferăstrăul D27112 poate tăia piese de prelucrat
de până la 285 mm lăţime şi 90 mm înălţime.
Pentru aflarea capacităţilor adecvate de tăiere,
consultaţi specificaţiile tehnice. Lungimea
piesei de prelucrat nu trebuie să depăşească
niciodată lăţimea bazei fără utilizarea unui
suport adecvat. Capătul piesei de prelucrat nu
trebuie să fie niciodată la distanţă mai mică
de 160 mm faţă de disc, fără utilizarea unor
dispozitive suplimentare de fixare.
- Pe parcursul utilizării, nu poziţionaţi mâinile
la o distanţă mai mică de 160 mm faţă de
disc. Atunci când tăiaţi materiale scurte (min.
160 mm la stânga sau la dreapta discului), se
recomandă utilizarea clemei opţionale pentru
materiale.
- Lungimea minimă a materialul de tăiat trebuie
să fie 10 mm.
- Atunci când tăiaţi materiale mai lungi decât
lăţimea mesei, asiguraţi-vă că piesa de
prelucrat este stabilă pe toată lungimea ei.
Susţineţi părţile proeminente ale piesei de
prelucrat dacă este necesar, ex.:utilizând
o extensie suplimentară pentru piesa de
prelucrat.
- Atunci când se taie secţiune din UPVC,
o piesă de susţinere din cherestea, cu un profil
complementar trebuie să fie poziţionată sub
materialul de debitat pentru a furniza un nivel
corect de susţinere.
Prinderea piesei de prelucrat (fig. A3, W)
AVERTISMENT: O piesă de
prelucrat care este fixată, echilibrată
şi asigurată înainte de efectuarea
unei tăieturi se poate dezechilibra
după ce tăietura a fost finalizată.
O sarcină dezechilibrată poate atinge
ferăstrăul sau orice obiect de care
acest este ataşat, cum ar fi o masă
sau un banc de lucru. Atunci când
efectuaţi o tăietură într-o piesă ce
se poate dezechilibra, sprijiniţi piesa
corespunzător şi asiguraţi-vă că
ferăstrăul este fixat bine pe o suprafaţă
stabilă. Poate apărea vătămarea
personală.
AVERTISMENT: Piciorul clemei
de fixare trebuie să rămână fixat
peste baza ferăstrăului ori de câte
ori aceasta este utilizată. Fixaţi
întotdeauna piesa de prelucrat de
baza ferăstrăului - nu de orice altă
parte a zonei de lucru. Asiguraţi-vă
că piciorului clemei nu este fixat de
marginea bazei ferăstrăului.
ATENŢIE: Utilizaţi întotdeauna o clemă
de fixare pentru a menţine controlul,
a reduce riscul de deteriorare a piesei
de prelucrat şi de vătămare personală.
Utilizaţi clema de fixare a materialului (27) furnizată
împreună cu ferăstrăul. Alte dispozitive precum
clemele cu arc, clemele tip "F" sau clemele cu
şurub pot fi potrivite pentru materiale de anumite
dimensiuni şi forme.
MONTAREA UNEI CLEME
1. Introduceţi-o în gaura din spatele ghidajului.
Clema ar trebui să fie orientată cu faţa către
partea posterioară a ferăstrăului. Asiguraţi-vă
că această canelură de pe tija clemei este
introdusă complet în baza ferăstrăului circular.
În cazul în care canelura este vizibilă, clema
nu va fi stabilă.
2. Rotiţi clema la 180º înspre partea frontală
a ferăstrăului.
3. Slăbiţi butonul pentru a regla clema în sus
sau în jos, apoi utilizaţi butonul de reglare fină
pentru a fixa bine piesa de prelucrat.
NOTĂ: Aşezaţi clema pe partea dreaptă
a bazei atunci când efectuaţi tăieri înclinate.
EFECTUAŢI ÎNTOTDEAUNA TĂIERI ÎN GOL
(FĂRĂ ALIMENTARE) ÎNAINTEA TĂIETURILOR
FINALE PENTRU A PUTEA VERIFICA
PARCURSUL DISCULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
CLEMA NU INTERFEREAZĂ CU MIŞCAREA
FERĂSTRĂULUI SAU A APĂRĂTORILOR.
Tăieturi transversale drepte, pe verticală
(fig. A1 şi P)
• Eliberaţi maneta pentru tăierea oblică (10) şi
apăsaţi blocarea pentru tăierea oblică (9).
• Cuplaţi dispozitivul de blocarea pentru tăierea
oblică în poziţia 0° şi strângeţi maneta pentru
tăierea oblică.
• Poziţionaţi lemnul de debitat pe ghidaj (6 şi 13).
• Apucaţi mânerul de utilizare (2) şi apăsaţi
maneta de eliberare în sus a capătului (3)
pentru a-l elibera.
• Porniţi utilajul şi lăsaţi discul să atingă viteza
maximă.
• Apăsaţi capul pentru a permite discului să taie
prin cherestea şi să pătrundă în secţiunea de
tăiere din plastic (8).
• După finalizarea tăieturii, opriţi utilajul şi
aşteptaţi ca discul să se oprească complet
înainte de a readuce capul în poziţia ridicată de
repaos.
Efectuarea unei tăieturi prin glisare (fig. Q)
Şina de ghidare permite tăierea pieselor de
prelucrat mai mari folosind o mişcare de glisare în
exterior-în jos-înapoi.
• Eliberaţi butonul de blocare a şinei (18).
• Trageţi capătul ferăstrăului înspre dvs. şi porniţi
unealta.
• Coborâţi discul ferăstrăului în piesa de prelucrat
şi împingeţi capul înapoi pentru a finaliza
tăierea.
• Procedaţi conform descrierii de mai sus.
23
AVERTISMENT:
Tăieturi înclinate (fig. A1, K1 şi S)
• Nu efectuaţi tăieturi prin glisare pe
piese de prelucrat cu dimensiuni mai
mici de 50 x 100 mm.
Unghiurile înclinate pot fi setate de la 48° stânga la
2° dreapta şi pot fi tăiate cu o setare a braţului de
tăiere oblică între zero şi o poziţie de tăiere oblică
la maxim 45° dreapta sau stânga.
• Amintiţi-vă că blocaţi capul
ferăstrăului în poziţia din spate la
finalizarea tăieturilor prin glisare.
Tăierea pieselor mici (fig. K1 şi K2)
Partea superioară a părţii stângi a ghidajului (13) şi
partea mobilă a părţii drepte a ghidajului (6) pot fi
reglate să asigure suport maxim atunci când tăiaţi
piese de dimensiuni mici.
• Puneţi discul de ferăstrău în poziţie verticală.
• Slăbiţi butonul din plastic (58) cel puţin 3 ture
complete.
• Reglaţi ghidajul din stânga cât mai aproape de
disc.
• Strângeţi bine butonul.
• Slăbiţi piuliţa cu cap fluture (60).
• Reglaţi ghidajul din dreapta cât mai aproape de
disc.
• Strângeţi piuliţa cu cap fluture.
Tăierea transversală oblică pe verticală (fig. A1
şi R)
• Eliberaţi maneta pentru tăierea oblică (10)
şi apăsaţi blocarea pentru tăierea oblică (9).
Deplasaţi braţul la stânga sau la dreapta în
unghiul dorit.
• Dispozitivul de blocare pentru tăierea oblică se
va amplasa în mod automat la 10°, 15°, 22,5°,
31,62° şi 45°, atât la stânga, cât şi al dreapta
şi la 50° stânga şi la 60° dreapta. Dacă este
necesar un unghi intermediar, ţineţi bine capătul
uneltei şi blocaţi-l prin strângerea manetei
pentru tăierea oblică.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta pentru
tăierea oblică este fixată strâns înainte de
tăiere.
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
AVERTISMENT: Atunci când tăiaţi
oblic capătul unei bucăţi de lemn cu un
decupaj mic, poziţionaţi lemnul pentru
a vă asigura că partea decupată se
află pe partea laterală a discului, cu
unghiul mai mare pe ghidaj:
oblic stânga, decupaj spre dreapta
oblic dreapta, decupaj spre stânga.
24
• Slăbiţi butonul de fixare a ghidajului stâng (58)
şi împingeţi partea superioară a ghidajului din
stânga (13) spre stânga cât de mult posibil.
Slăbiţi mânerului clemei pentru înclinaţie (15) şi
reglaţi înclinaţia cum doriţi.
• Strângeţi bine mânerul clemei pentru înclinaţie
(15).
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
Tăierea oblică compusă
Această tăietură este o combinaţie de tăietură
oblică şi tăietură înclinată.
• Setaţi unghiul înclinat şi apoi setaţi unghiul
oblic.
Tăierea în modul de utilizare pe bancul de lucru
• Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că apărătoarea
discului şi cuţitul de despicare sunt corect
aliniate.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că tăierea oblică este
setată şi blocată la 0°.
AVERTISMENT: Nu tăiaţi metale în
acest mod de utilizare.
Spintecarea (fig. T)
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Reglaţi înălţimea discului ferăstrăului. Poziţia
corectă a discului este aceea în care vârfurile
a trei dinţi se află deasupra părţii superioare
a lemnului. Asiguraţi-vă că masa bancului
ferăstrăului este fixată bine la înălţimea dorită.
• Setaţi ghidajul paralel la distanţa necesară.
• Ţineţi piesa de prelucrat pe banc şi pe ghidaj.
Ţineţi piesa de prelucrat la aprox. 25 mm faţă
de discul ferăstrăului.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă e traseul discului
ferăstrăului.
• Porniţi utilajul şi lăsaţi discul să atingă viteza
maximă.
• Introduceţi încet piesa de prelucrat sub
apărătoarea superioară a discului, ţinând-o bine
apăsată pe ghidaj. Lăsaţi dinţii să taie şi nu
forţaţi piesa de prelucrat în discul ferăstrăului.
Viteza discului ferăstrăului trebuie menţinută
constantă.
• Amintiţi-vă că folosiţi băţul de împingere (73)
când sunteţi aproape de disc.
• După efectuarea tăieturii, opriţi utilajul, lăsaţi
discul să se oprească şi îndepărtaţi piesa de
prelucrat.
• Dacă discul de ferăstrău nu se opreşte în mai
puţin de 10 secunde după oprirea utilajului,
duce-ţi ferăstrăul la un centru de service
autorizat DEWALT.
AVERTISMENT:
• Nu împingeţi sau nu ţineţi în mână
partea liberă sau partea decupată
a piesei de prelucrat.
• Utilizaţi întotdeauna un dispozitiv
de împingere atunci când spintecaţi
piese mici de prelucrat.
Transportarea (fig. B)
• Pentru a transporta ferăstrăul, coborâţi capul şi
apăsaţi ştiftul de blocare în jos (17).
• Blocaţi masa (19) în poziţia cea mai coborâtă.
Blocaţi butonul de blocare a şinei cu capul
ferăstrăului în poziţia în faţă, blocaţi braţul de
tăiere oblică în unghiul oblic la stânga, glisaţi
ghidajul (13) complet înăuntru şi blocaţi maneta
de tăiere înclinată (15) cu capul ferăstrăului în
poziţie verticală pentru ca unealta să fie cât mai
compactă posibil.
• Utilizaţi întotdeauna adânciturile pentru
transport (26) ilustrate în fig. B pentru
a transporta ferăstrăul.
AVERTISMENT: Transportaţi
întotdeauna utilajul în modul de lucru
ca ferăstrău de banc şi asiguraţivă că acesta este acoperit complet
de apărătoarea superioară. Nu
utilizaţi niciodată apărătorile pentru
a transporta ferăstrăul.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi utilajul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Curăţarea
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie apărătoarea
superioară a discului, apărătoarea mobilă
inferioară a discului precum şi tubul de extragere
a prafului pentru a vă asigura că vor funcţiona
corespunzător. Asiguraţi-vă că aşchiile, praful sau
particule din piesa de lucru nu pot contribui la
blocarea uneia dintre funcţii.
În cazul în care există fragmente din piesa de lucru
blocate între disc şi apărători, deconectaţi utilajul
de la sursa de alimentare şi urmaţi instrucţiunile
oferite la secţiunea Montarea discului
ferăstrăului. Îndepărtaţi părţile blocate şi montaţi
discul la loc.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
suprafaţa mesei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
sistemul de colectare a prafului
Curăţarea şi întreţinerea plăcii de secţionare
(fig. U)
Curăţaţi în mod regulat zona de sub placa de
secţionare.
Dacă placa de secţionare este uzată, aceasta
trebuie înlocuită.
25
• Scoateţi şuruburile (74) care susţin placa de
secţionare (8).
• Scoateţi placa de secţionare şi curăţaţi zona de
sub ea.
• Puneţi la loc componentele plăcii de secţionare
şi şuruburile.
• Strângeţi şuruburile la mână.
• Pentru a regla placa de secţionare, procedaţi
după cum urmează:
• Împingeţi capul în jos până când discul intră în
secţiunea de tăiere.
• Reglaţi fiecare parte a plăcii de secţionare
pentru a se potrivi aproape de dinţii discului.
• Strângeţi şuruburile.
în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de praf.
• Modelul D27111 este compatibil cu portul
opţional pentru colectarea prafului. Pentru
montaj, consultaţi instrucţiunile referitoare
la portul de colectare a prafului primite la
achiziţionarea produsului.
• Modelul D27112 este compatibil şi este furnizat
împreună cu portul opţional pentru colectarea
prafului.
Conectaţi un dispozitiv de colectare a prafului
conceput în conformitate cu regulamentele
relevante. Viteza aerului sistemului conectat
extern trebuie să fie 20 m/s ±2 m/s. Viteza trebuie
măsurată în tub, în punctul de conectare, cu
unealta conectată, însă nu în funcţiune.
DISCURILE DE FERĂSTRĂU
Lubrifierea
Utilajul dumneavoastră nu necesită lubrifiere
suplimentară. Rulmenţii motorului sunt prelubrifiaţi
şi etanşaţi.
• Evitaţi să utilizaţi ulei sau vaselină deoarece
aceste produse pot cauza blocarea cu rumeguş
şi resturi şi pot apărea probleme.
• Curăţaţi în mod regulat componentele supuse
acumulării de praf şi aşchii cu ajutorul unei perii
uscate.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea lor cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Suport pentru piesele lungi (fig. A4)
• Sprijiniţi întotdeauna piesele lungi.
• Pentru rezultate optime, utilizaţi suportul
de extindere (28) pentru a extinde lăţimea
mesei de ferăstrău (disponibil opţional la
reprezentantul dvs.). Sprijiniţi piesele de lucru
lungi folosind orice dispozitive convenabile
cum ar fi capre de tăiat sau dispozitive similare
pentru a preveni căderea capetelor.
ÎNTOTDEAUNA UTILIZAŢI DISCURI DE
FERĂSTRĂU DE 305 mm CU ORIFICII PENTRU
AX DE 30 mm. VITEZA ESTIMATĂ TREBUIE
SĂ FIE DE CEL PUŢIN 4000 RPM. Nu utilizaţi
niciodată un disc cu diametrul mai mic sau mai
mare. Acesta nu va putea fi protejat corespunzător.
Folosiţi numai discuri pentru tăieri transversale. Nu
utilizaţi discuri pentru spintecare, discuri combinate
sau discuri cu unghiurile dinţilor mai mari de 10°.
DESCRIEREA DISCURILOR
UTILIZARE
DIAMETRU
DINŢI
Discuri de ferăstrău pentru construcţii
(secţiune subţire cu suprafaţă anti-aderentă)
Destinaţia de
305 mm
36
utilizare
Discuri de ferăstrău pentru prelucrarea
lemnului (asigură tăieri fine şi curate)
Tăieri
305 mm
60
transversale
fine
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Portul de colectare a prafului (fig. A5, V)
AVERTISMENT! Ori de câte ori
este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput
26
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00216358 - 10-09-2013
27
Download PDF

advertising