D25763K | DeWalt D25763K ROTARY HAMMER instruction manual

533223-81 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871
1A ábra
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25721/D25722/D25723
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
2
1B ábra
c
w
o
l
f
e
d
D25871
a
g
p
e
2A ábra
n
l
j
k
m
o
i
h
c
3
2B ábra
c
y
j
p
3. ábra
D25721
D25722/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25723/D25763
D25871
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
5. ábra
4A ábra
f
4B ábra
6. ábra
d
D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763
D25871
c
d
c
5
SDS MAX ® KOMBI KALAPÁCSOK
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763,
D25871
Szívből gratulálunk!
Ön a nagy tradíciójú DEWALT gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó
termék fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
D25721
Feszültség
V
230
(csak az Egyesült Királyságban
és Írországban)
V
230/115
Típus
1
Felvett teljesítmény
W
1350
Ütőerő (2009/05
EPTA-eljárás szerint)
J
1,5–11
Teljes fúrókapacitás betonban:
réselőfúró szárak
mm
12–48
magfúró szárak
mm
40–115
Optimális fúrókapacitás betonban:
réselőfúró szárak
mm
25–40
Véső pozíciók
24
Szerszámbefogó
SDS Max®
Súly
kg
8,7
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
K WA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
D25722
230
D25723
230
D25762
230
D25763
230
D25871
230
230/115
1
1400
230/115
1
1400
230/115
1
1500
230/115
1
1500
230/115
1
1400
1,5–11
1,5–11
3–15,5
3–15,5
1,5–11
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8,0
dB(A)
96
95
95
96
96
93
dB(A)
dB(A)
3
107
3
106
3
106
3
107
3
107
3
104
dB(A)
3
4
4
4
4
4
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Beton fúrásánál
ah,HD =
m/s²
Toleranciafaktor K =m/s²
8,9
1,5
7,5
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
–
–
Vibráció kibocsátási érték ah
Vésésnél
m/s²
ah,Cheq =
Toleranciafaktor K =m/s²
8,1
1,5
6,9
1,5
6,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes
szerszámok súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
6
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763,
D25871
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25871
2000/14/EK, Elektromos betontörő kalapács
(kézi), m </= 15 kg, VIII. függelék, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Németország, minősítő testület, azonosító: 0197
Az akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK
irányelv szerint (12. Cikkely, III. függelék, 10. szám;
m </= 15 kg)
LWA (mért hangteljesítményszint)
101 dB
LWA (garantált hangteljesítményszint) 105 dB
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Horst Grossmann
Alelnök,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.09.30.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Áramütés veszélyét jelzi.
7
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonságtechnikai
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a közelben
állókat tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
8
e)
f)
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves
környezetben való használata,
használjon hibaáramvédő kapcsolót
(RCD). Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használatakor
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
f) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
g)
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon,
illetve mielőtt eltárolja, húzza ki
a dugaszát a konnektorból és/vagy
vegye ki belőle az akkumulátort. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám beszorulásának
kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
g)
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
előírások fúrókalapácsokhoz
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Használja a segédfogantyú(ka)t, ha
van(nak) ilyen(ek) a szerszámhoz
mellékelve. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a vágótartozék
rejtett kábelekhez vagy a szerszám
tápkábeléhez érhet. Ha a vágótartozék
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak a fúró- és
fejtőkalapács használatával:
– a szerszám forgórészének vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülés
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– A beton és/vagy kőzet bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
9
Viseljen hallásvédőt.
a. Fogantyúkapcsoló (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
Be/Ki billenőkapcsoló (D25871)
Hordjon védőszemüveget.
b. Tartósüzem rögzítő csúszókapcsoló (D25721,
D25722, D25723, D25762, D25763)
A 40 Nm-es tengelykapcsoló-beállítás
a legtöbb fúrási munkához megfelelő.
d. Főfogantyú
A 80 Nm tengelykapcsoló-beállítást
a nagyobb nyomatékot igénylő
munkákhoz terveztük.
Piros szervizjelző LED. Részletes
ismertetését lásd a Szervizjelző LED-ek
cím alatt.
Sárga szervizjelző LED. Részletes
ismertetését lásd a Szervizjelző LED-ek
cím alatt.
c. Oldalfogantyú
e. Aktív vibráció-szabályozás
f. Üzemmód választó kapcsoló
g. Elektronikus fordulatszám- és ütőerőszabályzó tárcsa
h. Szorító tárcsagomb
i. Oldalfogantyú szorítóbilincse
j. Acélgyűrű
k. Persely
l. Szerszámbefogó
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
m. Csapszeg
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (w) ta
készülékházba van nyomtatva.
n. Gyűrű
Példa:
p. Oldalfogantyú gombja
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 fúrókalapács (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
vagy
1 fejtőkalapács (D25871)
1 oldalfogantyú
1 tartozékdoboz (csak a K-típusokhoz)
1 hegyes véső (csak a D25871 típushoz)
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1A, 1B, 2A, 2B
ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
10
o. Zárókarima
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Az Ön fúrókalapácsát professzionális forgófúrási
és vésési műveletekhez terveztük.
D25871
Az Ön fejtőkalapácsa professzionális fejtési,
vésési, és bontási munkálatokra alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a kalapácsok professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Lágyindítás funkció
D25722, D25723, D25762, D25763
A lágyindítás funkció lehetővé teszi, hogy
a fordulatszám lassabban növekedjen, így
a fúrószár az indításkor nem mozdul el a kívánt
fúrási pontról.
A lágyindítás funkció emellett csökkenti
a fogaskerékháznak és a kezelőnek átadott
azonnali nyomatékreakció mértékét, ha
a kalapácsot úgy indítja el, hogy a fúrószár egy
meglévő furatban van.
HATÁRTERHELÉSI NYOMATÉKSZABÁLYZÁS
(UTC)
D25723/D25763
Az elektronikus fordulatszám- és ütőerő-szabályzó
(g) a következő előnyöket nyújtja:
A kétfokozatú mechanikus tengelykapcsolón
kívül a határterhelési nyomatékszabályzás
(UTC) nagyobb felhasználói kényelmet és
biztonságot nyújt egy beépített forgásgátló
technológia által, amely érzékeli, ha
a felhasználó elveszti a kalapács feletti uralmát.
Amint elakadást észlel, azonnal csökkenti
a nyomatékot és a fordulatszámot. Ez a funkció
megelőzi a szerszám önforgását, és csökkenti
a csuklósérülés veszélyét.
– kisebb tartozékok használatakor nem áll fenn
azok törésének veszélye;
Szervizjelző LED-ek (3. ábra)
Elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzás (1., 3. ábra)
– minimális kitörés olyan esetben, ha puhább
vagy törékeny anyagot kell vésni vagy fúrni;
– a szerszám optimális irányíthatóságát
biztosítja a precíz véséshez.
Nyomatékhatároló
tengelykapcsoló
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata közben a felhasználónak
mindig erősen kell markolnia
a szerszámot.
A nyomatékhatároló tengelykapcsoló csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre irányuló
maximális nyomatékreakciót. Ez a funkció
megakadályozza a csapágy beállását és a motor
leállását.
MEGJEGYZÉS: Nyomatékszabályzási
beállítás változtatása előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot, mert
egyébként megsérülhet a szerszám.
TELJES NYOMATÉKSZABÁLYOZÁS (CTC)
(3. ÁBRA)
D25722/D25762
A teljes nyomatékszabályozás (CTC) kétfokozatú
mechanikus tengelykapcsoló állítható
nyomatékértékekkel. Az állítható nyomatékok
a szerszám jobb irányíthatóságát biztosítják
különféle munkafeladatoknál.
A kisebbik nyomatékbeállítás (40 Nm)
a szerszám jobb irányíthatóságát teszi lehetővé
sok réselőfúrásos alkalmazásnál. A nagyobbik
nyomatékbeállítás (80 Nm) igényesebb
munkafeladatokhoz (pl. magfúrás) alkalmas, és
nagy átmérőjű réselőfúró szárak használatát teszi
lehetővé.
További információkat A kétfokozatú mechanikus
tengelykapcsoló beállítása cím alatt talál.
A kefekopást jelző sárga LED (s) akkor kezd
világítani, amikor a szénkefék már majdnem
teljesen lekoptak, jelezve, hogy a szerszám 8 órán
belül szervizre szorul.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
A piros szervizjelző LED (r) akkor kezd világítani,
amikor a tartósüzem rögzítőt (b) a fejtési
mód kivételével bármelyik más üzemmódban
használják. Határterhelési nyomatékszabályzóval
(UTC) felszerelt típusoknál a piros LED kijelző (r)
világítani kezd, amint a forgásgátló bekapcsolódik.
A piros kijelző villogni kezd, ha a szerszám
meghibásodik, vagy a szénkefék teljesen lekoptak
(lásd a Szénkefék cím alatt a Karbantartás című
fejezetben).
D25871
A piros szervizjelző LED (r) világítani kezd, ha
a szerszám meghibásodik, vagy a szénkefék
teljesen lekoptak (lásd a Szénkefék cím alatt
a Karbantartás című fejezetben).
Vibrációt teljesen elnyelő
főfogantyú (1. ábra)
A főfogantyúban (d) található rezgéscsillapítók
elnyelik a felhasználó felé irányuló vibrációt. Ez
javítja a felhasználó komfortérzetét munka közben.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
11
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
leválasztó transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse ki
egy DEWALT szakszervizzel.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt).A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A szárak
felforrósodhatnak, ezért cseréjük vagy
kiszerelésük alkalmával a személyi
sérülés elkerülése érdekében
használjon védőkesztyűt.
12
Az oldalfogantyú
összeszerelése és felszerelése
(2A, 2B ábra)
Az oldalfogantyú (c) a gép bármelyik oldalára
felszerelhető, hogy jobb- és balkezes
felhasználóknak egyaránt megfeleljen.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig helyesen
felszerelt oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
FELSZERELÉS ELÜLSŐ HELYZETBEN
(2A ÁBRA)
1. Pattintsa rá az acélbilincset (j)
a szerszámbefogó (l) mögötti gyűrűre (n).
Szorítsa össze mindkét végét, szerelje fel
a perselyt (k) és illessze bele a csapszeget
(m).
2. Helyezze fel az oldalfogantyú szorítóbilincsét
(i), és csavarja be a rögzítőgombot (h). Ne
szorítsa meg.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
után az oldalfogantyú szorítóbilincsét
nem szabad levenni.
3. Csavarja az oldalfogantyút (c) a perselybe (k),
majd a szorító rögzítőgombjába. Szorítsa meg
erősen a gombot.
4. Fordítsa az oldalfogantyú szerelvényt
a kívánt helyzetbe. Ha nehéz fúrószárral
vízszintesen akar fúrni, azt javasoljuk, hogy
a szerszám optimális irányítása érdekében az
oldalfogantyút kb. 20°-os szögbe állítsa.
5. A rögzítőgomb (h) meghúzásával rögzítse az
oldalfogantyú szerelvényt a helyén.
D25871 (2B ÁBRA)
1. Csavarja ki az oldalfogantyú rögzítőgombját
(p).
2. Csúsztassa a az oldalfogantyú szerelvényt
a szerszámra úgy, hogy az acélgyűrű
(j) a felszerelési területen (y) legyen. Az
oldalfogantyú megfelelő helyzete a cső vége
és közepe között van.
3. Állítsa az oldalfogantyút (c) a kívánt szögbe.
4. Fordítsa és csúsztassa az oldalfogantyút
a kívánt helyzetbe.
5. A rögzítőgomb (p) meghúzásával rögzítse az
oldalfogantyút a helyén.
SDS Max® tartozékok fel- és
leszerelése (1, 4A, 4B ábra)
Ehhez a géphez SDS Max® fúrószárak és vésők
használhatók (lásd a 4B ábrán az egyik SDS Max®
fúróváll keresztmetszetét).
1. Tisztítsa meg a fúróvállat.
2. Húzza hátra a rögzítőperselyt (o), és illessze
be a fúróvállat.
3. A szárat kissé fordítsa el, amíg a persely
bepattan a helyére.
4. Húzogassa meg a szárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez
szükséges, hogy a szár tengelyirányban
néhány centimétert el tudjon mozdulni, amikor
rögzítve van a szerszámbefogóban.
5. A szár eltávolításához húzza hátra
a szerszámbefogó perselyt/gyűrűt (o) és
vegye ki a szárat a szerszámbefogóból (l).
Üzemmód kiválasztása
(1. ábra)
Ütvefúrás:
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
beton, tégla, kő és falazat fúrásához.
Csak kalapálás:
vésési és bontási munkáknál. Ebben az
üzemmódban a szerszám emeltyűként
is használható beszorult fúrószár
kiszabadításához.
1. Az üzemmód kiválasztásához fordítsa az
üzemmódválasztót (f) a kívánt üzemmód
jeléhez.
Előfordulhat, hogy a szerszámbefogót (l) kissé
el kell fordítani, hogy az üzemmód választót (f)
pozíción.
át lehessen fordítani a
2. Ellenőrizze, hogy az üzemmód választó (f)
rögzítve van-e a kívánt helyzetben.
A véső lehetséges állásai
(5. ábra)
A vésőt 24 különböző állásban lehet rögzíteni.
Az elektronikus fordulatszámés ütőerő-szabályzó tárcsa
beállítása (1., 3. ábra)
Fordítsa a tárcsát (g) a kívánt fokozatra. Nagyobb
fordulatszám beállításához felfelé, kisebb
fordulatszám beállításához pedig lefelé forgassa
a tárcsát. A szükséges beállítás meghatározása
gyakorlat, stb. dolga.
– ha puha, törékeny anyagot vés vagy fúr, vagy
ha csak minimális törőerő szükséges, állítsa
a tárcsát alacsony értékre;
– ha keményebb anyagokat tör vagy fúr, állítsa
a tárcsát magasabb értékre.
A kétfokozatú mechanikus
tengelykapcsoló beállítása
(3. ábra)
D25722, D25723, D25762, D25763
MEGJEGYZÉS:
Nyomatékszabályozási beállítás
módosítása előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot, mert ellenkező esetben
az megsérülhet.
Állítsa a nyomatékszabályzó kart (t) 40 Nm-re vagy
80 Nm-re, ahogy a munkafeladat megkívánja.
• A 40 Nm-es tengelykapcsoló-beállítás (u)
a legtöbb fúrási munkafeladathoz megfelel,
és úgy terveztük, hogy a tengelykapcsoló
könnyen kioldjon, ha a fúrószár betonvasba
vagy más idegen anyagba ütközik.
• A 80 Nm-es tengelykapcsoló-beállítás (v)
nagyobb nyomatékigényű munkafeladatokhoz
való, például magfúráshoz vagy mély
furatok készítéséhez, és a tengelykapcsoló
úgy van tervezve, hogy magasabb
a nyomatékküszöbnél kioldjon.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha nem sikerül beállítani
a 80 Nm-es nyomatékot, járassa a szerszámot
terhelés alatt, majd próbálkozzon újból.
Valahányszor áram alá helyezi a szerszámot,
a tengelykapcsoló automatikusan az
alapértelmezett 1-es, 40 Nm-es (u) azaz
a legérzékenyebb beállításra áll.
1. Forgassa az üzemmód választót (f), amíg
a
pozícióra nem mutat.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
2. Fordítsa a vésőt a kívánt állásba.
Kezelési útmutató
3. Állítsa az üzemmód választót (f) a „csak
kalapálás" állásba.
4. Forgassa a vésőt, amíg csak nem rögzítődik
a kívánt állásban.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
13
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A szárak
felforrósodhatnak, ezért cseréjük vagy
kiszerelésük alkalmával a személyi
sérülés elkerülése érdekében
használjon védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS:
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhe (kb. 20 kg-os) nyomást
gyakoroljon a szerszámra. Ha
túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• Mindig két kézzel fogja a szerszámot,
és szilárd felületen álljon. Mindig
helyesen felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Üzemi hőmérséklet -7° –
+40 °C. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon kívül
használja,rövidül a szerszám élettartama.
Helyes kéztartás (6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A szerszámot a fogantyúkapcsoló elengedésével
kapcsolhatja ki.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
A tartósüzem rögzítő csúszókapcsoló (b)
segítségével a fogantyúkapcsolót (a) bekapcsolt
állásában rögzítheti, de csak vésés üzemmódban.
Ha fúrás üzemmódban próbálja aktiválni a rögzítő
gombot, a szerszám automatikusan kikapcsol.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a fogantyúkapcsolót (a).
A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja
le.
Folyamatos működtetéshez nyomja meg és
tartsa lenyomva a kapcsolót (a), csúsztassa
felfelé a tartósüzem rögzítőt (b), majd engedje fel
a kapcsolót.
A folyamatos működésre kapcsolt szerszámot úgy
állítsa le, hogy röviden megnyomja, majd felengedi
a kapcsolót. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
miután befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
D25871
A szerszám beindításához nyomja meg a be/ki
billenőkapcsoló (a) alsó részét.
A szerszám leállításához nyomja meg a be/ki
billenőkapcsoló (a) felső részét.
Ütvefúrás
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a beés kikapcsoló gombot (a).
A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja
le.
Fúrás réselőfúróval (1. ábra)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
1. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
2. Fordítsa az üzemmód választót (f) az
ütvefúrás állásba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzó tárcsát (g).
4. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút (c).
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az
oldalfogantyún (c), a másik pedig a főfogantyún
(d) van.
5. Jelölje ki a furat leendő helyét.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, miután
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
A szerszámot a fogantyúkapcsoló lenyomásával
(a) kapcsolhatja be.
14
6. Helyezze a fúrószár hegyét a kijelölt pontra,
majd kapcsolja be a szerszámot.
Fúrás magfúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő magfúró szárat.
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
2. Szerelje rá a központosító tüskét a magfúró
szárra.
3. Fordítsa az üzemmód választót (f) az
ütvefúrás állásba.
4. Állítsa az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzót (g) a közepes vagy nagy
fordulatszámra.
5. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút (c).
6. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot. Addig
fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re behatol
a betonba.
7. Állítsa le a szerszámot, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a magfúró szárat a furatba, és folytassa
a fúrást.
8. Ha a magfúró fúrási mélységénél vastagabb
szerkezetet fúr, rendszeres időközönként törje
ki a kerek betonhengert vagy magot a magfúró
belsejéből.
A furat köré rakódó beton nemkívánatos
kitöréseinek elkerülésére először teljesen fúrja
keresztül a szerkezetet a központosító tüske
átmérőjével azonos furattal. Ezután fúrja ki
a magfúró méretének megfelelő furatot félútig
mindkét oldalról.
9. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, amint
befejezte a munkát, vagy mielőtt kihúzná
a dugaszát a konnektorból.
Fejtés és vésés (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő vésőt és kézzel
forgassa el a 24 pozíció egyikébe.
Ezt a szerszámot a felhasználó nem szervizelheti.
Kb. 150 üzemórás használat után juttassa el
a szerszámot egyik megbízott DEWALT szervizbe.
Ha ennél korábban adódik gond a szerszámmal,
lépjen kapcsolatba egyik megbízott DEWALT
szervizzel.
Szénkefék (3. ábra)
A szénkeféket a felhasználó nem szervizelheti.
Juttassa el a szerszámot egyik megbízott DEWALT
szervizbe.
A kefekopást jelző sárga LED (s) akkor gyullad ki,
amikor a szénkefék csaknem teljesen lekoptak.
További 8 óra használat után, vagy amikor
a szénkefék már teljesen lekoptak, a motor
automatikusan leáll.
Ha a szervizjelző (r) világítani kezd, a szerszám
karbantartását azonnal el kell végezni.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
2. Állítsa a módválasztó kapcsolót (f) a „csak
kalapálás" állásba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulatszám- és
ütőerő-szabályzó tárcsát (g).
4. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút (c).
5. Kapcsolja be a szerszámot, és kezdje
a munkát.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, amint
befejezte a munkát, vagy mielőtt kihúzná
a dugaszát a konnektorból.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
15
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi DEWALT Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Különféle típusú SDS Max® fúrószárak és vésők
külön kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
16
zst00232404 - 09-04-2014
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
17
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
18
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising