DC733C | DeWalt DC733C C'LESS DRILL/DRIVER Type 2 instruction manual

370001 - 08 LT
DC733
DC740
DC750
DW907
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
1 pav. / Рисунок 1
3
2 pav. / Рисунок 2
3 pav. / Рисунок 3
4 pav. / Рисунок 4
4
5 pav. / Рисунок 5
6 pav. / Рисунок 6
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
9 pav. / Рисунок 9
10 pav. / Рисунок 1
5
LIETUVIŲ
BELAIDIS GRĘŽTUVAS/SUKTUVAS
DC733, DC740, DC750, DW907
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DeWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DeWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
DC733 DC740 DW907 DC750
Įtampa
V
14,4
12
12
9,6
Tipas
2
4
3
3
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos
1-a pavara
min-1 0–400 0–350 0–350 0–300
2-a pavara
min-1 0–1 300 0–1 200 0–1 200 0–1 100
Maks. veržimo jėga Nm
30
26
21
20
Maksimali
užgriebimo galia
mm
10
10
10
10
Maksimalus gręžimo gylis gręžiant
plieną/medieną
mm 10/30 10/25 10/25 10/22
Svoris (be
akumuliatoriaus)
kg
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio
paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios
paklaida)
dB(A)
73
72
72
72
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
3
83
3
83
dB(A)
3,3
3,3
3,3
3,3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Gręžiant metalą
ah,D =
m/s²
1,7
1,6
1,6
1,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Sukant varžtus be smūgiavimo
ah =
m/s²
1,3
1,2
1,2
1,1
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
6
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galingumas
Svoris
V
Ah
kg
DE9062 DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
9,6
12
12
1,3
1,3
2,0
0,42
0,5
0,65
Akumuliatoriaus
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
V
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,58
0,82
0,84
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galingumas
Svoris
DE9094 DE9140 DE9141
NiCd
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
1,3
2,0
1,1
0,64
0,58
0,40
V
Ah
kg
LIETUVIŲ
Kroviklis
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Apytikslis įkrovimo
laikas
min
Svoris
kg
Saugikliai:
Europos vartotojams
VDC
DE9116 DE9118 DE9135
NiCd/NiMH NiCd
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
230
40 (2,0 Ah 60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
akumuli- akumuli- akumuliatoriaus atoriaus atoriaus
blokas) blokas) blokas)
0,4
0,9
0,52
230 V įrankiai
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai
10 amperų elektros
tinkle
3 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DC733, DC740, DC750, DW907
„DeWALT“ pareiškia, kad skyriuje „Techniniai
duomenys“ aprašyti gaminiai atitinka šiuos
standartus: 2006/42/EB, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DeWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninės bylos parengimą ir pateikia šią
deklaraciją bendrovės DeWALT vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo viceprezidentas
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
03.08.09
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl saugos.
Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų
įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
7
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami
ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
8
e)
f)
g)
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis
situacijomis.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
LIETUVIŲ
f)
g)
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių blokus,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba sukelti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos ypatingos gręžtuvų naudojimo saugos taisyklės
•
•
Dėvėkite ausų apsaugą. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Prisilietus prie laido,
kuriuo teka elektros srovė, išorinės
•
•
•
•
metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir
gali nutrenkti operatorių.
Spaustuvais ar kitomis praktiškomis
priemonėmis pritvirtinkite ir prilaikykite
ruošinį prispaustą prie stabilios
platformos. Laikant ruošinį rankomis arba
atrėmus į save, jis nėra stabilus – galite
prarasti kontrolę.
Dėvėkite apsauginius akinius ar kitą akių
apsaugą. Gręžimo metu gali lėkti skiedros.
Sviedžiamos dalelės gali negrąžinamai
pažeisti jūsų regėjimą.
Darbo metu antgaliai ir įrankiai įkaista.
Mūvėkite pirštines, kai liečiate juos.
Rankenos turi būti sausos, švarios,
netepaluotos ir nealyvuotos.
Rekomenduojama mūvėti gumines
pirštines. Taip bus lengviau suvaldyti įrankį.
Kiti pavojai
Naudojant grąžtus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
9
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių pakuotes
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateiktos svarbios saugos taisyklės, ir
kaip naudoti modelių DE9116/DE9118/DE9135
akumuliatorių kroviklius.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės. Krovimo gnybtuose susidaro
230 voltų įtampa. Patikrinimui
nenaudokite el. srovei laidžių daiktų
Gali įvykti elektros smūgis arba kyla
pavojus žūti nuo elektros srovės.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
Dėmesio: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Dėmesio: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorių
pakuotė specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DeWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
10
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
Krovikliu DE9116 galima krauti 7,2–18 V galios
„DeWALT“ NiCd ir NiMH akumuliatorių blokus.
Krovikliu DE9118 galima krauti 7,2–14,4 V galios
„DeWALT“ NiCd akumuliatorių blokus.
Krovikliu DE9135 galima krauti 7,2–18 V NiCd,
NiMH arba Li-Ion akumuliatorius.
LIETUVIŲ
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad
juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės. Krovimo gnybtuose susidaro
230 voltų įtampa. Patikrinimui
nenaudokite el. srovei laidžių daiktų
Elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (k),
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Pastaba: norint užtikrinti maksimalų NiCd, NiMH
ir Li-Ion akumuliatorių veikimo galingumą, kraukite
akumuliatorius mažiausiai 10 valandų prieš
naudojimą.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunama
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
iš naujo įdėti akumuliatoriaus
bloką
gedimas
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatinis atgaivinimas
(DE9116, DE9135)
Automatinio atgaivinimo režimas sulygina arba
subalansuoja maksimalią atskirų akumuliatoriaus
elementų galią. Akumuliatorius reikėtų krauti kas
savaitę arba bet kada, kai tik akumuliatorius veikia
silpniau.
Norėdami įkrauti akumuliatorių, įdėkite jį į kroviklį,
kaip įprastai. Palikite akumuliatorių kroviklyje bent
10 valandas.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas (DE9116, DE9135)
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus
bloką ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas
saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Akumuliatorių blokus galima krauti tik
„DeWALT“ krovikliais.
• NETAŠKYKITE ir vandeniu ir nenardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105° F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
Pavojus: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t.y., perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
11
LIETUVIŲ
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
Dėmesio: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SPECIALŪS NURODYMAI DĖL NIKELIO–
KADMIO (NICD) ARBA NIKELIO–METALO
HIDRIDO (NIMH) AKUMULIATORIŲ
NAUDOJIMO SAUGOS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali
sprogti.
• Esant ekstremaliam naudojimui
ar ekstremaliai temperatūrai, iš
akumuliatoriaus elementų gali šiek tiek
tekėti skystis. Tai nėra gedimas.
Visgi, jeigu išorinis izoliacinis sluoksnis įtrūktų:
a. ir akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos,
nedelsdami keletą minučių plaukite tą vietą
muilu ir vandeniu.
b. ir akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
bent 10 minučių skalaukite jas švariu
vandeniu, tuomet nedelsdami kreipkitės
skubios medicinos pagalbos. (Pastaba
gydytojams: šis skystis – tai 25–35 % kalio
hidroksido tirpalas.)
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(LI-ION)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
12
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į
medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus dangtelis
(3 pav.)
Apsauginis akumuliatoriaus dangtelis skirtas
uždengti nuimto akumuliatoriaus kontaktus. Jei
nebūtų šio dangtelio, palaidi metaliniai daiktai
galėtų patekti ant kontaktų ir įvyktų trumpasis
jungimas, kiltų gaisras ir akumuliatoriaus blokas
būtų sugadintas.
1. Apsauginį akumuliatoriaus dangtelį (o) reikia
nuimti prieš įstatant akumuliatorių į kroviklį
arba įrankį (3A pav.).
2. Ištraukę akumuliatorių iš kroviklio ar įrankio
tuoj pat uždėkite ant kontaktų apsauginį
dangtelį (3B pav.).
Įspėjimas: Pasirūpinkite, kad
apsauginis akumuliatoriaus
dangtelis būtų uždėtas, kai įrankis
nenaudojamas arba nuimtas
akumuliatorius pernešamas į kitą vietą.
Akumuliatoriaus blokas
(1 pav.)
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelyje DC733 naudojamas 14,4 volto
akumuliatorius.
Modeliuose DC740 ir DC907 naudojamas 12 voltų
akumuliatorius.
Modelyje DC750 naudojamas 9,6 volto
akumuliatorius.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
PASTABA: nenaudojami ličio jonų
akumuliatoriai turi būti visiškai įkrauti.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumuliatoriui
ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo
sąlygoms, juos galima laikyti iki 5 metų.
LIETUVIŲ
Kroviklių ir akumuliatorių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 belaidis gręžtuvas/suktuvas
1 diržo kabliukas (DC733, DC740)
1 kroviklis
1 akumuliatorius (tik modeliuose K)
2 akumuliatoriai (modeliuose KA, KL ir KB)
1 suktuvo antgalis
Akumuliatorius kraunamas.
1 įrankių dėžė (tik modeliuose K)
1 naudojimo instrukcija
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DeWALT“ akumuliatorių
blokus – kiti blokai gali sprogti ir jus
sužeisti arba sugadinti įrankį.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
1 brėžinio išklotinė
Pastaba: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių
ir kroviklių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
APRAŠYMAS (1–3 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. greičio reguliavimo mygtukas
b. sukimo krypties keitimo jungiklis
c. beraktis griebtuvas
d. režimo valdiklis / sukimo momento reguliavimo
žiedas
e. žiedo nuostatos
f. dviejų pavarų valdiklis
Kraukite tik esant 4 °C–40 °C oro
temperatūrai.
h. rankena
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
k. kroviklis
i. akumuliatorius
j. atlaisvinimo mygtukai
Nedeginkite NiMH, NiCd+ ir Li-Ion
akumuliatorių.
Kraunami NiMH ir NiCd akumuliatoriai.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
l. krovimo indikatoriaus lemputė (raudona)
m. diržo kabliukas (DC733, DC740)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šis belaidis gręžtuvas/suktuvas skirtas
profesionaliems gręžimo ir varžtų bei veržlių
sukimo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba ten, kur yra degių skysčių arba dujų.
Šie gręžtuvai/suktuvai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
Neleiskite vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
13
LIETUVIŲ
Diržo kabliukas (DC733,
DC740) (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti,
NEKABINKITE įrankio aukštai virš
galvos ir nekabinkite nieko ant diržo
kabliuko. Diržo kabliuką kabinkite
TIK ant darbinio diržo.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti, užtikrinkite,
kad varžtas (n), laikantis diržo kabliuką,
būtų tvirtai užveržtas.
Diržo kabliuką (m) galima tvirtinti bet kurioje įrankio
pusėje, kad įrankį galėtų naudoti ir kairiarankiai, ir
dešiniarankiai. Jei kablio visai nenaudosite, galite
jį nuimti.
Norėdami perkelti diržo kabliuką, atsukite jį laikantį
varžtą (n), o tada sumontuokite priešingoje pusėje.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
emiantis EN 60335 standartu, šis
„DeWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DeWalt“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
Įspėjimas: Prie įžeminimo įvado nieko
jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
Įspėjimas: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite
iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba
ištraukdami akumuliatorių, visada
išjunkite įrankį.
Įspėjimas: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatorių pakuotės įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų,
prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių, laikykite jį ties
įrankio rankenoje esančiu lizdu. (2 pav.).
2. Tvirtai kiškite akumuliatorių į rankeną, kol
išgirsite spragtelėjimą ir akumuliatorius
užsifiksuos.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus (j) ir tvirtai
ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
ANTGALIŲ ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS (1, 4 PAV.)
1. Pasukite žiedą (p) prieš laikrodžio rodyklę,
kad atsidarytų kumštelinis griebtuvas ir įkiškite
gręžimo antgalio jungiamuoju galu.
2. Iki galo įkiškite antgalį į griebtuvą ir, prieš
užtvirtindami jį, truputį patraukite jį atgal.
Ilginimo laido naudojimas
3. Tvirtai užtvirtinkite antgalį, sukdami žiedą
pagal laikrodžio rodyklę.
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
4. Norėdami ištraukti pjūklą, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
14
LIETUVIŲ
DARBO REŽIMO ARBA SUKIMO MOMENTO
PASIRINKIMAS (5 PAV.)
Šio įrankio žiedą galima nustatyti 15 padėčių ir
reguliuoti sukimo momentą pagal varžto dydį ir
ruošinio medžiagą. Sukimo momento reguliavimo
aprašymą rasite skyriuje „Varžtų sukimas“.
Parinkite gręžimo režimą arba sukimo momentą,
sutapdindami atitinkamą ant žiedo (e) esantį
simbolį ar skaičių su rodykle (q) ant korpuso.
SUKIMO KRYPTIES KEITIMO JUNGIKLIS
(6 PAV.)
Norėdami pasirinkti sukimosi kryptį (į priekį ar
atgal), atitinkamai nustatykite priekinio/atbulinio
sukimosi slinkiklį (b), kaip parodyta (žr. į ant įrankio
pažymėtas rodykles).
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš pakeisdami
sukimosi kryptį, visuomet palaukite, kol
variklis visiškai sustos.
DVIEJŲ PAVARŲ VALDIKLIS (7 PAV.)
Šiame įrankyje įrengtas dviejų pavarų jungiklis (f),
greičio/sukimo momento santykiui keisti.
1 mažas greitis/didelis sukimo momentas
(didelėms skylėms gręžti, varžtams sukti)
2 didelis greitis/mažas sukimo momentas
(mažesnėms skylėms gręžti)
Apie greičio ir sukimo momento santykius žr. skyrių
Techniniai duomenys.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti:
• Visada pastumkite dviejų pavarų
valdiklį iki galo pirmyn arba atgal.
• Neperjunkite pavarų įrankiui veikiant
visu greičiu arba darbo metu.
Kumštelinio griebtuvo nuėmimas ir uždėjimas (8, 9 pav.)
DW907
1. Iki galo atidarykite kumštelinio griebtuvo žiotis.
2. Įkiškite į griebtuvą atsuktuvą ir išsukite
griebtuvą laikantį varžtą, sukdami jį pagal
laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota 8 pav.
3. Įtaisykite šešiakampį raktą į kumštelinį
griebtuvą ir suduokite per jį plaktuku, kaip
pavaizduota 9 pav. Griebtuvas bus atlaisvintas
ir galėsite jį atsukti ranka.
4. Norėdami vėl uždėti kumštelinį griebtuvą,
atlikite veiksmus atvirkščia tvarka.
Prieš pradėdami darbą
1. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas yra
(visiškai) įkrautas.
2. Įkiškite tinkamą antgalį.
3. Pažymėkite tą vietą, kurioje reikia išgręžti
skylę.
4. Pasirinkite sukimo kryptį – į priekį arba atgal.
NAUDOJIMAS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti:
• Visuomet vadovaukitės nurodymais
dėl saugos bei galiojančiomis
teisinėmis nuostatomis.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
• Įrankį spauskite tik nestipriai. Per
didelis įrankio spaudimas, gręžimo
nepagreitina, tik sumažina įrankio
darbo efektyvumą ir gali sutrumpinti
įrankio eksploatavimo laiką.
• Norėdami, kad pragręžus kiaurai
įrankis neužstrigtų, baigdami gręžti
palaipsniui vis mažiau spauskite
gręžimo tašką.
• Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos
skylės, neišjunkite variklio. Taip
apsaugosite grąžtą nuo užstrigimo.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 10 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
laikykite rankas tinkamoje padėtyje,
kaip parodyta 10 pav.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
korpuso, o kita ranka – ant rankenos (h).
ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (1, 6 PAV.)
1. Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio
keitimo jungiklį (a). Kuo labiau spaudžiamas
greičio keitimo jungiklis, tuo didesnis variklio
sukimosi greitis.
2. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
15
LIETUVIŲ
3. Norėdami užfiksuoti įrankį išjungimo padėtyje,
nustatykite sukimo krypties slinkiklį (b) į
vidurinę padėtį.
ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti pavojų
susižeisti, gręžtuve įrengtas stabdiklis,
kuris visiškai atleidus greičio valdiklį,
išjungia įrankį.
Gręžimas
1. Pavarų rinktuvu pasirinkite pageidaujamą
greitį/sukimo momentą, kad greitis ir sukimo
momentas tiktų planuojamam darbui atlikti.
2. Medieną gręžkite lėtai, naudokite spiralinius,
plunksninius grąžtų antgalius ar žiedinius
pjūklus skylėms daryti. Metalą gręžkite lėtai,
naudokite plieninius spiralinius grąžtų antgalius
ar žiedinius pjūklus skylėms daryti. Gręždami
metalus, naudokite pjovimui skirtą tepalą.
Tačiau ketų ir žalvarį reikia gręžti sausuoju
būdu.
3. Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį spauskite.
Spauskite tiek, kad grąžto antgalis gręžtų
medžiagą, tačiau ne per stipriai, kad
neužgestų variklis arba kad nepakryptų
antgalis.
4. Norėdami kontroliuoti sukamuosius grąžto
judesius, tvirtai laikykite įrankį abejomis
rankomis.
5. Paprastai GRĘŽTUVAS UŽSTRINGA
dėl perkrovos. TUOJ PAT ATLEISKITE
GAIDUKĄ, ištraukite grąžtą iš ruošinio
ir nustatykite įrankio užstrigimo priežastį.
NEBANDYKITE ĮJUNGTI IR IŠJUNGTI
IŠSIJUNGUSIO GRĘŽTUVO - GALITE JĮ
SUGADINTI.
6. Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Taip apsaugosite grąžtą
nuo užstrigimo.
VARŽTŲ SUKIMAS (1 PAV.)
1. Slinkikliu (b) pasirinkite sukimą į priekį arba
atgal. Pasirinkite planuojamam darbui tinkamą
greitį ir sukimo momentą. Įkiškite į griebtuvą
reikiamą sukimo antgalį taip, kaip įdedate bet
kokį grąžto antgalį.
2. Nustatykite žiedą (d) į padėtį 1 ir pradėkite
sukti (pasirinkę mažą sukimo momentą).
Pabandykite įsukti varžtą į nuopjovą arba
nematomą ruošinio vietą, kad nustatytumėte
tinkamą griebtuvo žiedo padėtį.
3. Jei sankaba sukimba per greitai, atitinkamai
pareguliuokite žiedą, padidindami sukimo
momentą.
16
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DeWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų,
prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Kroviklio taisyti negalima. Kroviklyje nėra tokių
dalių, kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats
vartotojas.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
Įspėjimas: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
Įspėjimas: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
Įspėjimas: Kadangi kiti nei „DeWalt“,
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DeWalt“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
kreipkitės į tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DeWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DeWALT“ surenka senus naudotus „DeWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DeWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DeWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ
ДРЕЛИ/ВИНТОВЕРТЫ DC733, DC740,
DC750, DW907
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DC733 DC740 DW907 DC750
Напряжение
питания
В
14,4
12
12
9,6
Тип
2
4
3
3
Число оборотов х.х.
1-я скорость об/мин 0-400 0-350 0-350 0-300
2-я скорость об/мин 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Макс. крутящий
момент
Нм
30
26
21
20
Патрон
мм
10
10
10
10
Макс. глубина
сверления
дерево/металл мм
10/30 10/25 10/25
10/22
Вес (без
аккумулятора)
кг
1,1
1,1
1,1
1,1
LρA (звуковое
давление)
дБ(А)
KρA (погрешность
измерения звукового
давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
73
72
72
72
3
3
3
3
84
83
83
83
3,3
3,3
3,3
3,3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
ah, D=
м/с2
1,7
1,6
1,6
1,5
Погрешность
К
м/с2
1,5
1,5
1,5
1,5
18
Заворачивание без удара
ah =
м/с2
1,3
Погрешность
К
м/с2
1,5
1,2
1,2
1,1
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего периода
работ инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
В
Ач
0,42
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,5
В
Ач
0,58
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,82
0,84
В
Ач
кг
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Напряжение электросети
В перем. ток
Приблизительное время
зарядки (2.0 Ач
аккумуляторы)
мин.
Вес
кг
DE9074
NiCd
12
1,3
0,65
DE9071
NiCd
12
2,0
DE9094 DE9140
NiCd
Li-Ion
14,4
14,4
1,3
2,0
0,64
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
DE9116
NiCd/
NiMH
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
230
40
0,4
60
0,9
40
0,52
Риск удара электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению
легкой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению электроинструмента.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
03.08.09
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение правил безопасности
и инструкций может привести к удару
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже правилах относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение! Беспорядок на рабочем
месте и плохая освещенность могут
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструмент
во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли! В процессе работы
электроинструмент выбрасывает
искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или
посторонних лиц во время работы
электроинструментом! Вы можете
отвлечься и потерять контроль над
электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна подходить к сетевой
розетке. Ни в коем случае не
вносите изменения в конструкцию
вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой
для подключения заземленных
электроинструментов!
Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки
снижают риск удара электрическим
током.
b) Избегайте контактов частей
тела с заземленными объектами,
например, трубопроводами,
радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара
электрическим током, если части
вашего тела замкнуты на землю.
c) Не подвергайте электроинструмент
воздействию дождя или влаги!
Попадание жидкости внутрь
электроинструмента повышает риск
удара электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с кабелем.
Ни в коем случае не переносите
электроинструмент, держа его
20
e)
f)
за кабель, и не беритесь за кабель
при отключении от сетевой
розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла
и держите его подальше от острых
кромок и движущихся деталей!
Поврежденные или перекрученные
кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом
вне помещения, пользуйтесь
удлинительным кабелем,
предназначенным для наружных
работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне
помещения, снижает риск удара
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО)! Использование УЗО
снижает риск удара электрическим
током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете
и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не
пользуйтесь электроинструментом,
если Вы устали или находитесь
под действием наркотиков,
алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе
электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки!
Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как
респиратор, ботинки на нескользящей
подошве, каска и наушники значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед подключением
электроинструмента к сетевой
розетке убедитесь, что
выключатель находится
в положении выключено!
Переноска электроинструментов
с нажатым выключателем или
подключение к сетевой розетке
электроинструментов, выключатель
которых установлен в положение
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
«включено», может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимайте
регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на
вращающейся части регулировочный
или гаечный ключ может стать
причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие! Это поможет
Вам не потерять контроль
над электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Не носите свободную
одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки не попали
в движущиеся детали! Свободная
одежда, украшения или длинные волосы
могут быть захвачены движущимися
деталями.
Если электроинструмент имеет
устройства для подключения
систем сбора и удаления пыли,
убедитесь, что эти системы
подключены и используются
надлежащим образом! Использование
систем пылеулавливания значительно
снижает опасность, связанную
с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению! Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения! Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумуляторную
батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента!
Такие меры предосторожности
d)
e)
f)
g)
снижают риск непреднамеренного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать электроинструментом!
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Проверяйте исправность
электроинструмента! Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
деталей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные
электроинструменты в ремонт.
Многие несчастные случаи являются
следствием плохого ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей! Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
принадлежности и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы! Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА
АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки! Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его
использования с аккумулятором другого
типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами! Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите неиспользуемый
аккумулятор подальше от
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, или других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора! Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит), избегайте
контакта с кожей! Если жидкость
все же попала на кожу, промойте ее
проточной водой. Если жидкость
попала в глаза, обратитесь за
медицинской помощью! Вытекающая
из аккумулятора жидкость вызывает
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
оригинальных запасных частей!
Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные
правила безопасности при работе
дрелями
•
•
•
22
Носите средства защиты органов
слуха! Воздействие шума может
привести к потере слуха.
Держите электроинструмент за
изолированные поверхности при
работе в местах, где режущая
принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель
подключения к электросети!
Контакт с находящимся под
напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять
•
•
•
контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении частицы материала
разлетаются во все стороны.
Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были
сухими, чистыми и без следов
масла или смазки. Настоятельно
рекомендуется использовать
резиновые перчатки. Это улучшит
контроль над инструментом.
Дополнительные риски
Использование дрелей сопряжено со
следующими видами риска:
− Травмы вследствие касания
вращающихся деталей или горячих
частей электроинструмента.
Несмотря на выполнение соответствующих
правил техники безопасности и использование
защитных устройств, нельзя избежать
некоторых дополнительных рисков. А именно:
− Повреждение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене
аксессуаров.
− Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли при работе с деревом.
− Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
− Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, которая образует узел соединения
между инструментом и аккумулятором.
Например:
2010 ХХ ХХ
Год изготовления
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116, DE9118 и DE9135.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Это может привести к удару
электрическим током или смерти
от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность удара
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Существует опасность удара
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Для снижения риска
получения травмы, заряжайте
аккумуляторы только марки
DEWALT. Аккумуляторы других
марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести
к риску возникновения пожара, удара
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, удара электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно, обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску удара электрическим током или
смерти от электрического тока или
возникновению пожара.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск удара
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
Процесс зарядки
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство DE9116
предназначено для зарядки NiCd и NiMH
DEWALT аккумуляторов напряжением
в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9118 предназначено
для зарядки NiCd DEWALT аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до 14,4 В.
Зарядное устройство DE9136 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH и Li-Ion DEWALT
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к удару электрическим током или
смерти от электрического тока.
1. Подключите вилку зарядного устройства (k)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
24
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в таблице ниже.
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––––
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
(DE9116, DE9135)
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или если они не обеспечивают
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как описано выше.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
приблизительно на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
(DE9116, DE9135)
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
РУССКИЙ ЯЗЫК
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Такая процедура увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумулятора для замены, не
забывайте указывать номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства,
прочитайте нижеследующие инструкции
по безопасности. Затем приступайте
к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строение из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае не
пытайтесь разбирать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Не
разбивайте, не бросайте и не
ломайте аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет
или были повреждены каким-либо
другим образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка или
под ноги). Существует опасность
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
неиспользуемый инструмент
набок на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не создает
опасность, что о него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ- КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости из аккумулятора. Это не
указывает на неисправность. Однако,
если повреждено наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача: жидкость
представляет собой 25…30% раствор
гидрооксида калия).
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
загрязненный участок водой
с мягким мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при попадании
искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок (о) прежде
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент (Рис.
3А).
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Проверьте перед
хранением или переноской
отсоединенного аккумулятора, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор (Рис. 1)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC733 работает от
14,4 В аккумуляторов.
Модели DC740 и DW907 работает от
12 В аккумуляторов.
Модель DC750 работает от
9,6 В аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации!
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте с аккумуляторами
только марки DEWALT, другие
аккумуляторы могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не подвергайте воздействию влаги!
Немедленно заменяйте
поврежденный кабель подключения
к электросети!
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С…40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+
и Li-Ion аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd
аккумуляторы!
Заряжает Li-Ion аккумуляторы!
Время полной зарядки см.
технические характеристики
зарядного устройства.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Аккумуляторная дрель/винтоверт
1 Крепление для ремня (DC733, DC740)
1 Зарядное устройство
1 Аккумулятор (K-модели)
2 Аккумулятора (KL и KB-модели)
1 Отверточная насадка
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте электроинструмент, его
детали и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
при транспортировке.
• Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
ОПИСАНИЕ (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Быстрозажимной патрон
d. Переключатель режимов работы/муфта
установки крутящего момента
e. Настройка муфты
f. 2-х скоростной редуктор
h. Рукоятка
i. Аккумулятор
j. Кнопки фиксации аккумулятора
k. Зарядное устройство
l. Индикатор зарядки (красный)
m. Крепление для ремня (DC733, DC740)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша аккумуляторная дрель/винтоверт
предназначена для профессиональных работ
по сверлению и заворачиванию шуруповсаморезов.
НЕ РАБОТАЙТЕ инструментом во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные аккумуляторные дрели/винтоверты
являются профессиональными инструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Необходимо наблюдать за
работой оператора, не имеющего опыта
эксплуатации данного инструмента.
Крепление для ремня
(DC733, DC740) (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы на
крепление для ремня. Пристегивайте
крепление ТОЛЬКО к рабочему ремню.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения
тяжелой травмы, проверьте
надежность винта (n), удерживающего
крепление.
Крепление для ремня (m) можно устанавливать
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой. Если крепление не
планируется использовать, его можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление, открутите винт
(n), удерживающий крепление на месте, а затем
снова установите его на противоположной
стороне.
Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение аккумулятора напряжению,
указанному в паспортной табличке. Также
проверяйте, соответствует ли напряжение
Вашего зарядного устройства напряжению
электросети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
в соответствии со стандартом EN 60335
защищено двойной изоляцией.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Удлинительный кабель
Удлинительный кабель следует использовать
только в случае крайней необходимости.
Используйте только стандартные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность Вашего зарядного устройства (см.
Технические характеристики). Минимальное
поперечное сечение провода электрокабеля
должно быть не менее 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании удлинительного кабеля,
намотанного на барабан, вытягивайте кабель
на всю длину.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
операциями по сборке
и регулированию, всегда снимайте
аккумулятор с электроинструмента.
Каждый раз перед установкой или
снятием аккумулятора выключайте
электроинструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные устройства
только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
выключайте электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед регулированием или перед
установкой/снятием насадок или
принадлежностей. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУЧКУ
ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри ручки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в ручку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(j) и вытащите аккумулятор из ручки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как это описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК (РИС. 1, 4)
1. Раскройте патрон, вращая зажимное
кольцо (n) в направлении против часовой
стрелки, и вставьте хвостовик насадки.
2. Вдвиньте насадку в патрон до упора
и перед затягиванием слегка приподнимите
его.
3. Зажмите патрон, вращая зажимное кольцо
в направлении по часовой стрелке.
4. Чтобы вынуть насадку, действуйте
в обратном порядке.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ИЛИ УСТАНОВКА
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (РИС. 5)
Муфта данного электроинструмента имеет
15 положений для установки крутящего
момента в соответствии с используемым
размером шурупа и рабочим материалом.
Установку крутящего момента см. в разделе
Заворачивание.
Для установки режима работы или величины
крутящего момента, совместите символ или
цифру на муфте (e) со стрелкой (q) на кожухе
инструмента.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. 6)
Для установки вращения вперед или назад
используйте переключатель реверса (b), как
показано на рисунке (см. на стрелки на электроинструменте).
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы всегда ждите
полной остановки двигателя перед
переключением направления вращения.
2-Х СКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР (РИС. 7)
Ваш электроинструмент оснащен 2-х
скоростным редуктором (f), с помощью которого
можно регулировать соотношение скорости
и величины крутящего момента.
его отверткой в направлении по часовой
стрелке, как показано на рисунке 8.
3. Зажмите в патроне торцовый шестигранный
ключ, и ударяйте по нему молотком, как
показано на рисунке 9. Таким образом,
патрон будет ослаблен и его можно будет
открутить вручную.
4. Для установки патрона действуйте
в обратном порядке.
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь, что аккумулятор (полностью)
заряжен.
2. Вставьте соответствующую насадку.
3. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
4. Выберите направление вращения – вперед
или назад.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
1 низкая скорость/высокий крутящий
момент (сверление крупных отверстий,
заворачивание шурупов)
• Определите точное
местоположение трубопроводов
и электропроводки.
2 высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление небольших отверстий)
• Не оказывайте давления при
работе электроинструментом.
Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, но
уменьшит качество работы
инструмента и сократит срок
его службы.
Число оборотов см. в технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы:
• Всегда сдвигайте переключатель
скоростей полностью вперед или
полностью назад.
• Не переключайте скорость,
когда работает двигатель
или во время использования
инструмента.
Снятие и установка
зажимного патрона (Рис. 8, 9)
DW907
• Для минимизации риска внезапной
остановки двигателя или
просверливания материала
насквозь, постепенно
уменьшайте давление на конец
сверла к концу операции.
• Не выключайте двигатель
при извлечении сверла из
высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания
сверла.
1. Полностью откройте патрон.
2. Отвинтите установочный винт, находящийся
внутри сверлильного патрона, поворачивая
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 10)
сверла, но не слишком большим, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано на
рис. 10.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за рукоятку (h), другой
рукой удерживайте верхнюю часть редуктора.
4. Крепко держите инструмент двумя руками,
чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА (РИС. 1, 6)
1. Чтобы включить инструмент нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Частота
вращения электродвигателя зависит
от интенсивности нажатия на клавишу
пускового выключателя.
2. Чтобы остановить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
3. Чтобы заблокировать инструмент,
передвиньте переключатель реверса (b)
в центральное положение.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы винтоверт
оборудован тормозом, который
остановит инструмент, как только
клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости будет
полностью отпущена.
Сверление
1. При помощи переключателя установите
скорость/крутящий момент, оптимальные
для выполнения задания.
2. Для сверления в ДЕРЕВЕ пользуйтесь
спиральными сверлами, перьевыми
сверлами, шнековыми сверлами или
цифенборами. Для сверления в МЕТАЛЛЕ
пользуйтесь высокоскоростными
спиральными сверлами из стали или
цифенборами. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить сухими.
3. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
30
5. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента.
СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,
извлеките сверло из заготовки и определите
причину останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ
И ВЫКЛЮЧАЯ ДРЕЛЬ – ДРЕЛЬ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
ЗАВОРАЧИВАНИЕ (РИС.1)
1. При помощи переключателя (b) выберите
направление вращения. Установите
скорость и крутящий момент, оптимальные
для выполнения задания. Вставьте
в патрон отверточную насадку таким же
способом, как и сверло.
2. Установите муфту (d) в положение 1
и начните заворачивание (с низким
крутящим моментом). Выполните несколько
пробных заворачиваний в обрезке
материала или на скрытом участке, чтобы
определить правильную позицию манжеты
патрона.
3. При прокручивании вхолостую манжеты
патрона, поверните муфту и увеличьте
крутящий момент до нужного уровня.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы, выключайте
электроинструмент и извлекайте
аккумулятор перед установкой
и снятием принадлежностей, перед
каждой операцией регулирования или
снятием/установкой принадлежностей
и приспособлений.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из кожуха сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство
защиты глаз утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь
растворами или другими агрессивными
химическими средствами для
очистки неметалли ческих деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Пользуйтесь салфеткой, смоченной
водой с мягким мылом. Ни в коем
случае не допускайте попадания
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность удара
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью салфетки или
мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
ВНИМАНИЕ: Так как принадлежности,
отличные от тех, которые
предлагает DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей
может привести к опасной
ситуации. Для снижения риска
получения травмы, пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Подзаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Доставьте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00223521 - 02-12-2013
32
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
35
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising