DW083 | DeWalt DW083 SPOTLINE LASER instruction manual

402112-99 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW083
Figura 1
e
b
h
j
g
d
f
a
c
Figura 2
e
2
Figura 3
i
i
h
Figura 4
>4°
Figura 5
7,5 m
(25')
3
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
4
NIVELĂ LASER CU 3 FASCICULE ŞI
AUTONIVELARE DW083
Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
V
Tip
Dimensiune baterii
Putere laser
mW
Clasa laserului
Lungime undă
nm
Clasa de protecţie
Grad de autonivelare
°
Temperatura de funcţionare °C
Conectare la trepied
Greutate
kg
DW083
6
1
4 x LR6 (AA)
< 4,0
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
-10-50
6,35 mm (1/4»)
x 20 TPI
0,59
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
Instrucţiuni de siguranţă
privind laserele
AVERTISMENT! Citiţi şi înţelegeţi toate
instrucţiunile. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări personale
grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Nu operaţi laserul în atmosfere inflamabile,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
• Utilizaţi laserul numai cu bateriile
specificate. Utilizarea oricăror alte baterii
poate genera risc de incendiu.
• Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate de
producător pentru modelul dvs. Accesoriile
ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea
risc de vătămare atunci când sunt utilizate cu
un alt laser.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
• Operaţiile de service asupra uneltei
TREBUIE să fie efectuate numai de către
personal de reparaţii calificat. Reparaţiile,
operaţiile de service sau de întreţinere
efectuate de personal necalificat pot cauza
vătămări. Pentru a afla localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat DEWALT,
consultaţi lista de agenţi de reparaţii autorizaţi
DEWALT de pe spatele acestui manual sau
vizitaţi www.2helpU.com pe Internet.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
• Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
• Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în fasciculul
laser. Acest fapt poate conduce la vătămarea
gravă a ochilor.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
• Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul
laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
5
• Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de
a privi în fasciculul laser.
distanţe de peste 1 m, laserul se încadrează
în clasa 1 şi este, astfel, considerat complet
sigur.
• Nu operaţi laserul în apropierea copiilor
sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
• Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat
în fasciculul laser.
• Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor,
utilizatorii sau alte persoane se pot expune
involuntar la radiaţii.
• Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care
fasciculul laser poate trece la nivelul capului
persoanelor.
• Poziţionaţi bine laserul pe o suprafaţă
orizontală. În cazul în care laserul cade,
se poate produce deteriorarea laserului sau
vătămări grave.
• Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Prindeţi-vă părul lung. Păstraţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare. Orificiile de aerisire
acoperă adesea componentele în mişcare şi
trebuie să fie, de asemenea, evitate.
AVERTISMENT: Utilizarea
altor controale sau reglaje sau
efectuarea altor proceduri decât
cele specificate în acest manual pot
conduce la expunerea periculoasă
la radiaţii.
AVERTISMENT! NU DEZASAMBLAŢI
LASERUL. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de
către utilizator. Dezasamblarea
laserului va anula toate garanţiile
produsului. Nu modificaţi în niciun
fel produsul. Modificarea uneltei poate
conduce la expunerea periculoasă la
radiaţii laser.
• Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi
fasciculul laser.
• Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu
laserul.
• Atunci când observaţi că lichidul se scurge,
procedaţi în felul următor: – Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă.
Evitaţi contactul cu pielea sau ochii. Nu
înghiţiţi.
– În cazul contactului cu pielea sau ochii,
clătiţi cu apă curată curgătoare timp de cel
puţin 10 minute şi consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu!
Evitaţi scurtcircuitarea contactelor unei
baterii scoase din compartimentul său.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
acestui dispozitiv: – vătămări cauzate de privirea în fasciculul laser.
ETICHETELE PREZENTE PE UNEALTĂ
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă: Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind laserele
• Acest laser se încadrează în clasa 2 conform
cu EN 60825-1: 2007. Nu înlocuiţi o diodă
laser cu una de tip diferit. În cazul în care
laserul este deteriorat, prevedeţi repararea
acestuia de către un agent de reparaţii
autorizat.
• Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de
proiecţia liniilor laser. Expunerea ochilor
la fasciculul unui laser din clasa 2 este
considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în
mod normal o protecţie corespunzătoare. Pe
6
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Avertisment privind laserul.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Carcasă de protecţie împotriva stropilor.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată (j), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de
siguranţă privind bateriile
AVERTISMENT: Bateriile pot exploda
sau pot prezenta scurgeri şi pot cauza
vătămări sau incendii. Pentru a reduce
acest risc: • Respectaţi cu atenţie toate
instrucţiunile şi avertizările de pe
eticheta bateriei şi de pe ambalaj.
• Introduceţi întotdeauna bateriile
corect din punct de vedere al
polarităţii (+ şi–).
• Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
• Nu încărcaţi bateriile.
• Nu combinaţi baterii vechi cu baterii
noi. Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp
cu baterii noi de aceeaşi marcă şi
tip.
• Scoateţi imediat bateriile consumate
şi eliminaţi-le conform normelor
locale.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu păstraţi bateriile la îndemâna
copiilor.
• Scoateţi bateriile în cazul în care nu
utilizaţi dispozitivul timp de câteva
luni.
Bateriile
TIP BATERII
DW083 funcţionează cu patru baterii LR6
(dimensiunea AA).
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine: 1 Indicator laser autonivelant cu 3 fascicule
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Buton de pornire/oprire
b. Deschidere laser – fascicul laser orientat în
sus
c. Deschidere laser – fascicul laser orientat în
jos
d. Deschidere laser – fascicul laser orizontal
e. Indicator de baterie consumată
f. Suport magnetic pivotant integrat
g. Magneţi
h. Capac pentru compartimentul bateriei
i. Baterii
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Indicatorul laser autonivelant cu 3 fascicule DW083
a fost proiectat pentru aplicaţii profesionale de
stabilire a orizontalităţii. Unealta poate fi utilizată
pentru alinierea pe orizontală (nivelă) şi pe
verticală (fir cu plumb).
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest laser este o unealtă profesională. NU
permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Nu poziţionaţi
laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în
fasciculul laser. Pot surveni vătămări
grave ale ochilor ca urmare a privirii
fasciculului.
4 Baterii LR6 (tip AA)
Fixarea etichetei de avertizare
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
Avertizările de siguranţă de pe eticheta amplasată
pe laser trebuie să fie redactate în limba
utilizatorului.
1 Manual de instrucţiuni
7
În acest scop, a fost furnizată împreună cu unealta
o pagină separată de etichete autocolante.
AVERTISMENT: Verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă
să fi fost redactate în limba dvs.
Avertizările ar trebui să fie următoarele: RADIAŢII LASER NU PRIVIŢI ÎN
FASCICUL PRODUS LASER DE
CLASA 2
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă
străină, procedaţi în felul următor: – Dezlipiţi de pe coală eticheta necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
Înlocuirea bateriilor (fig. 3)
Laserul utilizează baterii LR6 (dimensiunea AA).
•
Deschideţi capacul compartimentului pentru
baterii (h).
• Înlocuiţi bateriile (i). Asiguraţi-vă că bateriile
noi sunt poziţionate conform indicaţiilor.
• Închideţi capacul compartimentului pentru
baterii.
AVERTISMENT: Atunci când înlocuiţi
bateriile, înlocuiţi întotdeauna tot
setul. Nu combinaţi baterii vechi cu
baterii noi. Utilizaţi de preferinţă baterii
alcaline.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
8
•
Marcaţi întotdeauna centrul punctelor laser.
•
Asiguraţi-vă că unealta a fost amplasată
bine.
•
Schimbările extreme de temperatură
determină deplasarea componentelor interne
ceea ce poate afecta acurateţea uneltei.
Verificaţi cu regularitate acurateţea în timpul
utilizării uneltei în astfel de circumstanţe.
•
Deşi unealta corectează în mod automat
erorile minore de aliniere, atunci când este
zdruncinată, este posibil să fie necesară
o nouă reglare a echilibrului sau o nouă
amplasare.
•
Dacă unealta a fost scăpată pe jos sau
s-a răsturnat, solicitaţi calibrarea capului
laser de un agent de reparaţii calificat.
Indicator de baterie consumată
(fig. 2)
Laserul DW083 este echipat cu un indicator de
baterie consumată (e), ca în figura 2. Lumina
roşie a indicatorului este amplasată pe partea
superioară a uneltei. Atunci când lumina clipeşte,
înseamnă că bateriile sunt consumate şi trebuie
înlocuite. Este posibil ca laserul să continue să
funcţioneze pentru o perioadă scurtă de timp în
timp ce bateriile continuă să se descarce. După
instalarea noilor baterii şi repornirea laserului,
lumina roşie a indicatorului se va stinge. (Un
fascicul laser intermitent nu este determinat
de descărcarea bateriilor; consultaţi secţiunea
Indicatorul de semnalizare în afara limitei de
înclinaţie.)
Pornirea şi oprirea laserului
(fig. 1)
Cu laserul oprit, amplasaţi unealta pe o suprafaţă
relativ netedă, stabilă şi orizontală.
Porniţi laserul rotind butonul de pornire/oprire (a)
astfel încât să se aprindă. Laserul va proiecta trei
fascicule, unul în sus (b), unul în jos (c) şi unul
orizontal (d).
Pentru a opri laserul, rotiţi butonul de pornire/oprire
(a) înapoi în poziţia orizontală. Fasciculele nu vor
mai fi proiectate.
Blocarea pendulului
DW083 este echipat cu un mecanism de blocare
a pendulului. Această funcţie este activată doar
atunci când laserul este oprit. Atunci când butonul
de pornire/oprire este rotit în poziţia PORNIT,
pendulul este eliberat din poziţia blocată şi se
autonivelează.
Utilizarea laserului
Fasciculele sunt orizontale sau verticale atâta timp
cât calibrarea laserului a fost verificată (consultaţi
Verificarea calibrării pe teren) şi nu pâlpâie
(consultaţi Indicatorul de semnalizare în afara
limitei de înclinaţie).
Unealta poate fi utilizată pentru transferul punctelor
folosind o combinaţie de trei fascicule.
Suport magnetic pivotant
integrat
Laserul DW083 are un suport magnetic pivotant (f)
ataşat permanent de unitate. Acest suport permite
montarea unităţii pe orice suprafaţă verticală din
oţel sau fier cu ajutorul magneţilor (g) amplasaţi
pe partea din spate a suportului pivotant. Câteva
exemple comune de suprafeţe pretabile ar fi
stâlpii de susţinere din oţel, ramele din oţel ale
uşilor şi profile din oţel. Poziţionaţi bine laserul
pe o suprafaţă stabilă. În cazul în care laserul ar
cădea, poate surveni vătămarea personală gravă
şi deteriorarea de bunuri. Suportul pivotant asigură,
de asemenea, o distanţă la sol de aproximativ
4,5 cm (1-3/4»), ceea ce ajută la instalarea şinei cu
ramă de oţel.
Transferul unui marcaj de
poziţie
Unealta produce trei puncte laser (2 verticale şi
1 orizontal) pentru a transfera un marcaj. Pentru
utilizarea fasciculului vertical, localizaţi marcajul
cu un fascicul şi transferaţi-l cu celălalt. Pentru
utilizarea fasciculului orizontal, localizaţi marcajul şi
apoi transferaţi-l rotind laserul pe suportul pivotant
integrat. Marcajul de nivel poate fi transferat la
180°.
Utilizaţi un fascicul pentru a localiza şi transfera
marcajul utilizând fasciculul laser opus.
Indicatorul de semnalizare în
afara limitei de înclinaţie
Laserul DW083 este conceput să se autoniveleze.
Dacă laserul a fost înclinat atât de mult încât nu
poate să se autoniveleze (> 4°), fasciculul laser va
pâlpâi (fig. 4). Acest lucru semnalizează faptul că
limita de înclinaţie a fost depăşită, nu este la nivel
(sau nu este vertical) şi nu trebuie utilizată
pentru determinarea sau marcarea nivelului
(sau a firului cu plumb). Încercaţi să aşezaţi
laserul pe o suprafaţă mai dreaptă.
Nivelarea laserului
Atâta timp cât unealta este calibrată în mod
corespunzător, acesta se va autonivela. Laserul
este calibrat din fabrică pentru a indica corect
nivelul vertical atâta timp cât este aşezat pe
o suprafaţă dreaptă cu o înclinaţie până la 4°. Nu
trebuie să se efectueze reglaje manuale.
ÎNTREŢINEREA
Unitatea dvs. laser DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a laserului şi de curăţarea în mod
regulat.
Pentru a asigura precizia operaţiunilor efectuate,
prevedeţi verificarea periodică a laserului pentru
a vă asigura că s-a efectuat corect calibrarea.
Consultaţi secţiunea Verificarea calibrării pe
teren.
Verificarea calibrării şi alte reparaţii de întreţinere
pot fi efectuate de centrele de service DEWALT.
Atunci când nu utilizaţi laserul, depozitaţi-l în valiza
de depozitare şi transport furnizată. Nu depozitaţi
laserul la temperaturi mai mici de –20 °C (–5 °F)
sau mai mari de 60 °C (140 °F).
Nu depozitaţi laserul în valiză dacă acesta este ud.
Laserul trebuie uscat mai întâi cu o cârpă moale
şi uscată.
Verificarea calibrării pe teren
Verificarea calibrării la faţa locului trebuie
efectuată în siguranţă şi cu precizie pentru
a face o diagnosticare corectă. Ori de câte ori se
înregistrează o eroare, prevedeţi calibrarea uneltei
de către un agent de reparaţii autorizat.
AVERTISMENT: Asiguraţi întotdeauna
calibrarea capului laser de către un
agent de service calificat.
VERIFICAREA PRECIZIEI – PE VERTICALĂ
Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu
plumb) poate fi efectuată cu precizie atunci când
există o înălţime substanţială pe verticală, ideal
fiind 7,5 m (25'), cu o persoană pe podea, care să
poziţioneze laserul şi altă persoană aproape de
plafon, care să marcheze punctul creat de fascicul
pe plafon (fig. 5). Este important ca verificarea
calibrării să se facă pe o distanţă care să nu fie
mai mică decât distanţa la care va fi utilizată
unealta pentru efectuarea aplicaţiilor.
1. Începeţi prin marcarea unui punct pe podea.
2. Aşezaţi laserul astfel încât fasciculul orientat
în jos să fie centrat pe punctul marcat pe
podea.
3. Lăsaţi laserul să stabilească nivelul vertical şi
marcaţi centrul fasciculului creat de fasciculul
orientat în sus.
4. Rotiţi laserul la 180° conform ilustraţiei
(fig. 6), asigurându-vă că fasciculul orientat
în jos este centrat în continuare pe punctul
marcat anterior pe podea.
5. Lăsaţi laserul să stabilească nivelul vertical şi
marcaţi centrul punctului creat de fasciculul
orientat în sus.
Dacă măsurătorile dintre cele două marcaje sunt
mai mari decât cea ilustrată mai jos, înseamnă că
laserul nu mai este calibrat.
9
Înălţimea plafonului
Măsurarea între
marcaje
7,5 m (25')
4,5 mm (0,18")
15 m (50')
9 mm (0,35")
bună calitate pentru a reduce posibilitatea de
scurgere a acestora.
•
Dacă laserul a fost depozitat la temperaturi
foarte ridicate, lăsaţi-l să se răcească.
FASCICULELE LASER PÂLPÂIE
2. marcaţi poziţia fasciculului pe primul perete.
Nivela laser DW083 a fost proiectat să se
autoniveleze până la 4° în toate direcţiile, atunci
când este poziţionat conform ilustraţiei din
figura 4. Dacă laserul este înclinat atât de mult
încât mecanismul intern nu se poate autonivela,
fasciculele vor pâlpâi — limita de înclinare este
depăşită. FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU
SUNT LA NIVEL SAU LA PLUMB ŞI NU TREBUIE
UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU
MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI.
Încercaţi să aşezaţi laserul pe o suprafaţă mai
dreaptă.
3. Rotiţi unitatea la 180° şi marcaţi poziţia
fasciculului pe al doilea perete (fig. 8).
FASCICULELE LASER NU SE OPRESC DIN
MIŞCARE
4. Aşezaţi unitatea la 5–8 cm (2»–3») faţă de al
doilea perete, cu faţa orientată spre acesta
(fig. 9).
DW083 este un instrument de precizie. De aceea,
dacă nu este poziţionat pe o suprafaţă stabilă (şi
fixă), instrumentul va continua să încerce să caute
nivelul. Dacă fasciculul nu se opreşte din mişcare,
încercaţi să aşezaţi instrumentul pe o suprafaţă
mai dreaptă. De asemenea, asiguraţi-vă că
suprafaţa este relativ plată pentru ca laserul sa fie
stabil.
VERIFICAREA PRECIZIEI - PE ORIZONTALĂ
Verificarea calibrării pe orizontală a laserului
necesită existenţa a doi pereţi paraleli aflaţi la
o distanţă de cel puţin 6 m (20'). Este important
ca verificarea calibrării să se facă pe o distanţă
care să nu fie mai mică decât distanţa la care va fi
utilizată unealta pentru efectuarea aplicaţiilor.
1. Aşezaţi unitatea la 5–8 cm (2»–3») faţă de
primul perete, cu faţa orientată spre acesta
(fig. 7).
5. Reglaţi înălţimea unităţii până când fasciculul
întâlneşte marcajul de la pasul 3.
6. Rotiţi unitatea la 180° şi orientaţi fasciculul
lângă marcajul de pe primul perete, realizat
la pasul 2 (fig. 10).
7. Măsuraţi distanţa pe verticală între fascicul şi
marcaj.
8. Dacă măsurătorile sunt mai mari decât
valorile afişate mai jos, laserul trebuie reparat
la un centru de service autorizat.
Distanţa între pereţi
Măsurarea între
marcaje
7,5 m (25’)
3 mm (1/8»)
15 m (50’)
6 mm (1/4»)
23 m (75’)
9 mm (3/8»)
Depanare
DETECTORUL NU MAI PORNEŞTE
•
Asiguraţi-vă că bateriile sunt instalate conform
marcajelor (+), (-) de pe uşa compartimentului
pentru baterii.
•
Asiguraţi-vă că bateriile sunt în stare bună
de funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să
montaţi baterii noi.
•
Asiguraţi-vă că bornele bateriilor sunt curate şi
fără depuneri de praf sau corodate. Menţineţi
nivela laser uscată şi utilizaţi doar baterii noi, de
10
Curăţarea
• Scoateţi bateriile înainte de a curăţa unealta.
• Menţineţi fantele de ventilaţie libere şi curăţaţi
carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
• Atunci când este necesar, curăţaţi obiectivul
folosind o cârpă moale sau un beţişor cu vată
înmuiat în spirt. Nu utilizaţi niciun fel de alţi
agenţi de curăţare.
Accesorii opţionale
Laserul este echipat cu un filet mamă de 1/4» x
20, situat pe partea inferioară a unităţii. Acesta are
rolul de a permite montarea accesoriilor DEWALT
prezente sau viitoare. Folosiţi doar accesorii
DEWALT destinate utilizării cu acest produs. Urmaţi
instrucţiunile ce însoţesc accesoriile.
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Bateriile
La eliminarea bateriilor, aveţi în vedere protejarea
mediului înconjurător. Consultaţi autorităţile locale
pentru a afla modalitatea ecologică de eliminare
a bateriilor.
zst00204562 - 15-04-2013
11
Download PDF

advertising