DWE4559 | DeWalt DWE4559 ANGLE GRINDER instruction manual

533223-06 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
1. ábra
f
c
a
g
e
d
u
2
b
2. ábra
3. ábra
l
d
m
i
h
k
j
4. ábra
5. ábra
n
A
n
o
o
l
m
l
p
B
n
o
l
m
m
3
6. ábra
q
e
r
7. ábra
8. ábra
t
s
4
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599 TÍPUSÚ SAROKCSISZOLÓK
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot vásárolt. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT termékeket a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Csak EK és Írország
Típus
Felvett teljesítmény QS
LX
Üresjárati/névleges
fordulatszám
Korong átmérője
Tengely átmérője
Súly
DWE4557
230
230/115
1
2400
2200
DWE4597
230
230/115
1
2600
DWE4559
230
230/115
1
2400
2200
DWE4579
230
230/115
1
2600
DWE4599
230
230/115
1
2600
DWE4579R
230
230/115
1
2600
8500
180
M14
5,45
8500
180
M14
5,61
6500
230
M14
5,69
6500
230
M14
5,86
6500
230
M14
6,24
6500
230
M14
5,91
dB(A)
DWE4557
QS/LX
96/97
DWE4597
QS/LX
96/94
DWE4559
QS/LX
97/97
DWE4579
QS/LX
96/96
DWE4599
QS/LX
96/94
DWE4579R
QS/LX
96/95
dB(A)
dB(A)
3
107/108
3
107/105
3
108/108
3
107/107
3
107/105
3
107/106
dB(A)
3
3
3
3
3
3
7,0/7,0
1,5
4,5/4,5
1,5
7,0/7,0
1,5
–
–
–
–
2,5/2,5
1,5
V
V
W
W
min-1
mm
kg
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomás)
(hangnyomás
bizonytalansága)
(zajszint)
(hangnyomás
bizonytalansága)
A vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah, felületi csiszolás
m/s²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
ah,AG =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibrációs kibocsátási érték ah, korongos csiszolás
ah,DS =
m/s²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
–
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
5
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
6
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.07.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
c)
d)
e)
f)
g)
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban
van, mielőtt a konnektorra és/vagy
az akkumulátorra csatlakoztatja. Ne
hordozza a feszültség alatt lévő szerszámot
ujjával az üzemi kapcsolón, mivel az
balesethez vezethet.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél
rajta vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
7
e)
f)
g)
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS
BIZTONSÁGTECHNIKAI
SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszolásra,
köszörülésre (DWE4557 és DWE4597),
drótkefézésre vagy vágásra készült.
Olvassa át a szerszámhoz mellékelt összes
útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki
adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
b) Olyan műveletek végzését, mint polírozás
és csiszolás, ezzel az elektromos
szerszámmal (DWE4559, DWE4579,
DWE4579R és DWE4599) nem javasoljuk.
Ha a szerszámot nem a rendeltetésének
megfelelő munkákra használják,
8
veszélyhelyzetet teremthet és személyi
sérülést okozhat.
c) Csak a szerszám gyártója által készített
vagy ajánlott tartozékokat használjon
a szerszámhoz. Az a tény, hogy a tartozékot
csatlakoztatni lehet az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
a szerszám maximális fordulatszámával
legalább azonos legyen. A névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetett
tartozékok eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges kapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani.
f) A korongok, befogóperemek, alátétlapok
vagy más tartozékok tengelynyílásának
olyan méretűnek kell lennie, hogy
pontosan illeszkedjen az elektromos
szerszám hajtótengelyére. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amelynek
a tengelynyílása nem illeszkedik tökéletesen,
a szerszám elveszti az egyensúlyát, túl nagy
vibrációt gerjeszt, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
g) Sérült tartozékot ne használjon.
Minden használat előtt ellenőrizze
a tartozékot, pl. a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
az alátétlapon nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill.
a drótkefén nincsenek-e kilazult vagy törött
drótszálak. Ha az elektromos szerszámot
vagy tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után helyezkedjen úgy, hogy
ne legyen egy vonalban a tartozék forgási
síkjával, és erre kérje a közelben állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon járassa a szerszámot.
A sérült tartozékok ez idő alatt általában
leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladatnak megfelelően
hordjon egész arcát eltakaró
maszkot, biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén
viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt,
védőkesztyűt és munkakötényt, amely
felfogja a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szeme védelmére olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
i) Az arra járókat a munkaterülettől
biztonságos távolságra tartsa.
Mindenkinek személyi védőfelszerelést
kell viselnie, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy eltörött
tartozék elrepülhetnek, és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám az elakadási pontról a tartozék
forgásával ellentétes irányban elmozdul.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt felületeinél fogja,
amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett kábelhez vagy
éppen a szerszám saját tápkábeléhez
érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor a korongnak
az elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában. Ilyen
körülmények között el is törhet a csiszolókorong.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol helyezze
el. Ha elveszíti a szerszám feletti uralmát,
a szerszám elvághatja vagy felcsavarhatja
a kábelt, és a forgó tartozék magához
ránthatja a kezét vagy a karját.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, amikor
a tartozék már teljesen leállt. A forgó
tartozék beleakadhat a felületbe, és az
elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön
irányítása alól.
m) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. Ha véletlenül forgó
tartozékkal kerül érintkezésbe, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
n) Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
elektromos veszélyeket okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
A visszarúgás okai és
megelőzésük
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen
fel, amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a gép segédfogantyúval is
fel van szerelve, azt mindig használja,
hogy visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is
maximálisan uralja a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Soha ne tegye kezét a forgó tartozék
közelébe. A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
addigi forgásirányával ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon, éles széleken stb. különös
óvatossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok és éles szélek miatt vagy a bólogatás
során a forgó tartozék könnyen beszorulhat,
aminek hatására a kezelő elvesztheti
a szerszám feletti uralmát, vagy visszarúghat
a szerszám.
9
e) Fűrészláncot, famarásra alkalmas
fűrészlapot vagy fogazott fűrészkorongot
ne szereljen a gépre. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Biztonsági figyelmeztetések
csiszoláshoz és vágókorongos
vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz illő védőburkolattal. A szerszám
tervezésénél figyelmen kívül hagyott típusú
korongokhoz nem biztosítható megfelelő
védelem, ezért nem biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől, illetve attól hogy a szikráktól
a ruhája tüzet fogjon.
c) A korongokat csak az ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például:
ne köszörüljön a vágókorong oldalával.
A keményfém-szemcsés vágókorongok
kerületi csiszolásra készültek, oldalirányú
nyomás hatására összeroppanhatnak.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő ép
tartókarimát használjon. A megfelelő
tartókarima tartja a korongot, azáltal
csökkenti a korong törésének veszélyét.
A vágókoronghoz használt karima különbözhet
a köszörűkoronghoz használt karimától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámhoz gyártott
korong nem alkalmas a kisebb szerszám
magasabb fordulatszámán való használatra,
és szétrobbanhat.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be", és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
10
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó
irányban mozog, egy esetleges visszarúgás
a forgó korongot és azzal együtt a szerszámot
közvetlenül Ön felé kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő
vágókorongot a vágatból eltávolítani,
mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki
a korong beszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedést annak elhárítására.
d) Ne a munkadarabban kezdje újra a vágást.
Várja meg, amíg a korong felveszi a teljes
fordulatszámot, majd óvatosan illessze
vissza a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja el.
e) Támassza alá a táblákat, illetve
a túl nagy munkadarabokat, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve a két vége
mellett, a korong mindkét oldalán alá kell
támasztani.
f) Különösen legyen körültekintő, amikor
„zsebvágást” készít meglévő falakba vagy
egyéb nem átlátható területen. A korong
belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba,
ami visszarúgást okozhat.
Speciális biztonsági
figyelmeztetések csiszoláshoz
CSAK E4557, DWE4597
a) Ne használjon túl nagy méretű
csiszolópapírt. csiszolópapírt a gyártó
ajánlásai alapján válassza ki. csiszolólapon
túlnyúló nagy csiszolópapír fokozottan
szakadásveszélyes, és a korong elakadhat,
elszakadhat vagy a szerszám visszarúghat.
Speciális biztonsági figyelmeztetések drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
normál használat során is válhatnak le
drótszálak. Ne nyomja túl erősen a kefét,
hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
b) Ha drótkeféző munkához védőburkolat
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőburkolathoz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
Kiegészítő biztonságtechnikai
szabályok csiszolókhoz
• A felszerelendő tartozékok menetének
a csiszoló tengelyének menetéhez illőnek
kell lennie. Peremmel szerelt tartozékok
tengelyfuratának a perem illesztési
átmérőjéhez kell illeszkednie. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amely nem
illeszkedik tökéletesen, a szerszám elveszti
az egyensúlyát, túl nagy vibrációt gerjeszt,
és a kezelő elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
• A süllyesztett középpontú korongok
csiszolófelületét a védősín síkja alá kell
felszerelni. A védősín síkján átnyúló
helytelenül szerelt korong védelme nem
biztosítható megfelelően.
• Ne használjon 11. típusú (kúpos fazék
alakú) korongot ezzel a szerszámmal. Nem
megfelelő tartozék használata sérüléshez
vezethet.
• Mindig használja az oldalfogantyút.
A fogantyút biztonságosan húzza meg.
Mindig használja az oldalfogantyút, hogy
a szerszám feletti uralmát folyamatosan
megtartsa.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is magában foglaló dátumkód (u)
a burkolatba van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Odalfogantyú
1 Karimakészlet
1 Kulcs nélküli karima (csak DWE4579R típus)
1 Csavarkulcs (csak DWE4579R típus)
1 Körmöskulcs
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
– Halláskárosodás.
a. Üzemi kapcsoló
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
b. Kioldó kapcsoló
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
d. Védőburkolat
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
c. Tengelyzár
e. Oldalfogantyú
f. LED jelző (DWE4579, DWE4579R, DWE4597,
DWE4599)
g. Tartósüzem rögzítőgomb (DWE4579,
DWE4579R, DWE4597, DWE4599)
11
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DWE4557, DWE4597 típusú, erős
igénybevételre tervezett sarokcsiszolók
professzionális csiszolási vágási és drótkefézési
munkákra készültek.
A DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R
típusú, erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális csiszolási és vágási
munkákra készültek.
NE használjon másféle, hanem csak süllyesztett
középpontú és lamellás korongokat.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
Porkilökő rendszer
A porkilökő rendszer eltereli a motorra ártalmas
törmeléket, és a motort tisztább levegőhöz jut.
a LED jelző fénye villog, forduljon a helyi DEWALT
szervizhez.
Feszültséghiány kioldó
kapcsoló
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Az üzemi kapcsoló feszültséghiány-kioldó
funkcióval rendelkezik. Ha a szerszámot bármilyen
ok miatt le kellett kapcsolni az áramforrásról,
a kapcsolóval kell újraindítani.
Lágyindítás funkció
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
A lágyindítás funkció lehetővé teszi, hogy
a fordulatszám lassabban növekedjen, így
a szerszám lökés nélkül indul. Szűk helyen végzett
munkánál ez a funkció különösen hasznos.
Automatikus egyensúly-állító
funkció
CSAK A DWE4599 TÍPUSNÁL
A TOUGHCORD™ rendszer lassítja a kábel
kihúzódását.
Az automatikus egyensúly-állító funkció
folyamatosan állítja az egyensúlyt, hogy
a működésben lévő szerszám vibrációját
csökkentse. Ennek köszönhetően a felhasználó
kényelmesebben dolgozhat a szerszámmal, ami
hosszú ideig tartó munkáknál különösen hasznos.
Túlterhelés-védelem
Elektromechanikus kuplung
TOUGHCORD™ rendszer
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Túlterhelés esetén csökkenti a motor
áramellátását. Amikor a szerszám üzemi
hőmérsékletére lehűl, az áramellátás helyreáll.
Elektronikus kuplung
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Az elektronikus nyomatékhatároló kuplung
csökkenti a korong elakadása esetén a kezelőre
átvitt nyomatékváltozást. Ez a funkció az
erőátviteli szerkezet és a motor elakadását is
megakadályozza. Az elektronikus kuplung gyári
beállítása nem módosítható.
LED jelző (1. ábra)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
A fogantyú tetején elhelyezett LED jelző (f)
a szerszám fent említett elektronikus funkcióinak
működésbe lépését jelzi. A jelző akkor kapcsol be
és világít folyamatosan, amikor az elektronikus
kuplung vagy a túlterhelés védelem működésbe
lép. Amint a kapcsolót elengedik vagy hagyják
a szerszámot lehűlni, a jelzőfény kialszik. Ha
12
CSAK A DWE4599 TÍPUSNÁL
A nyomatékhatároló kuplung csökkenti
a korong elakadása esetén a kezelőre
átvitt nyomatékváltozást. Ez a funkció az
erőátviteli szerkezet és a motor elakadását is
megakadályozza. A nyomatékhatároló kuplung
gyári beállítása nem módosítható.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy leválasztó
transzformátorral kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
oldalán lévő menetes furatok (q) egyikébe
(6. ábra).
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Vágáshoz erősen csavarja be a fogantyút (e)
a felső furatba (r) vagy a fogaskerékház bármelyik
oldalán lévő furatok (q) egyikébe.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
a hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése
(6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
Csiszoláshoz csavarja be szorosan az
oldalfogantyút (e) a fogaskerékház bármelyik
Alátétlap/csiszolólap fel- és
leszerelése (4. ábra)
1. Helyezze a szerszámot felfelé néző
védőburkolatával asztalra vagy lapos felületre.
2. Vegye le a tartókarimát (l).
3. Tegye rá a gumi alátétlapot pontosan
a tengelyre (m).
4. Helyezze rá a csiszolólapot a gumi alátétlapra.
5. Csavarja rá a menetes szorítóanyát (n)
a tengelyre. A menetes szorítóanya gyűrűje
a gumi alátétlemez felé nézzen.
6. Nyomja meg a tengelyzárat (c), és forgassa
a hajtótengelyt (m), amíg reteszelődik.
7. A körmöskulccsal húzza meg a menetes
szorítóanyát (n).
8. Oldja ki a tengelyzárat.
9. A gumi alátétlap leszereléséhez
a körmöskulccsal lazítsa meg a menetes
szorítóanyát (n).
Drótkefés csészekorong
felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre csavarja
a csészekorongot távtartó és menetes karima
nélkül.
A védőburkolat fel- és
leszerelése (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a DWE4557, DWE4597, DWE4559, DWE4579,
DWE4599 vagy DWE4579R csiszolót fém vagy
kőzet vágására használja, 1. típusú védőburkolatot
KELL használni. Az 1-es típusú védőburkolat
13
a DEWALT márkakereskedésekben külön költség
ellenében beszerezhető.
TARTSA SZEM ELŐTT: Kérjük, tekintse
át a fejezet végén található Csiszoló- és
vágótartozékok táblázatában hogy milyen egyéb
tartozékok használhatók ezekkel a csiszolókkal.
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengelyével
felfelé az asztalra.
2. Lazítsa meg a szorítót (h), és tartsa
a védőburkolatot (d) a szerszám fölé az ábra
szerint.
3. Igazítsa egymáshoz a bütyköket (i) és
vájatokat (j).
4. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és
forgassa a kívánt helyzetbe.
5. Szükség esetén a csavar (k) meghúzásával
növelje a szorítóerőt.
6. Zárja a szorítót.
A védőburkolat levételéhez a szorítót ki kell nyitni.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot
a csavar meghúzásával nem lehet
rögzíteni, ne használja a szerszámot.
A személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében vigye el
a szerszámot és a védőburkolatot egy
szervizbe, hogy javítsák meg vagy
cseréljék ki a védőburkolatot.
Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése (3–5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Sérült korongot
ne használjon.
1. Helyezze a szerszámot védőburkolatával
felfelé az asztalra.
2. Szerelje fel pontosan a tartókarimát (l)
a hajtótengelyre (m) (3. ábra).
3. Helyezze a korongot (o) a tartókarimára (l)
(4. ábra). Ha kiemelkedő középpontú korongot
szerel fel, ügyeljen arra, hogy a kiemelkedő
középpont (p) a tartókarima (l) felé nézzen.
4. Csavarja a menetes szorítóanyát (n)
a hajtótengelyre (m) (5. ábra):
a. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
a csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen. (5A ábra);
b. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
a vágókorong felszerelésekor a koronggal
ellentétes irányba nézzen. (5B ábra).
5. Nyomja meg a tengelyzár gombját (c), és
forgassa a hajtótengelyt (m), amíg a helyén
reteszelődik (4. ábra).
14
6. Húzza meg a menetes szorítóanyát (n)
a mellékelt körmöskulccsal. TARTSA SZEM
ELŐTT: DWE4579R típus használatánál
nézze át a Csiszoló- vagy vágókorong felés leszerelése kulcs nélküli karimával című
részt.
7. Oldja ki a tengelyzárat.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (n) a körmöskulccsal.
Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése kulcs
nélküli karimával (7., 8. ábra)
CSAK DWE4579R TÍPUSNÁL
1. Végezze el a Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése cím alatt megadott
1–5. lépéseket.
2. Kézzel az óramutató járásának irányában
forgatva erősen húzza meg a menetes kulcs
nélküli karimát (s). (Csak hibátlan kulcs nélküli
karimát használjon.)
a. Ügyeljen arra, hogy a kulcs nélküli karima
nyomtatott oldala nézzen Ön felé.
b. A nyílnak a beállítójel felé kell mutatnia
(7. ábra).
3. Oldja ki a tengelyzárat.
Sértetlen kulcs nélküli karima kézzel meglazítható,
ha a karima gyűrűjét az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatják.
MEGJEGYZÉS: Fogóval SOHA ne
lazítsa meg a szorosra húzott kulcs
nélküli karimát. Mindig körmöskulcsot
(t) használjon (8. ábra).
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan kopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a külső és belső
karima helyesen van felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS:
• Biztosítsa, hogy a csiszolni vagy
vágni kívánt anyagok a helyükön
biztonságosan rögzítve legyenek.
• Biztonságosan rögzítse és támassza
alá a munkadarabot. Szorítókkal vagy
satuval rögzítse a munkadarabot
stabil felülethez, és támassza meg.
A munkadarab biztonságos rögzítése
és megtámasztása azért fontos, hogy
az el ne mozdulhasson, és a kezelő
el ne veszítse a szerszám feletti
uralmát. A munkadarab elmozdulása
és a szerszám feletti uralom
elvesztése veszélyhelyzetet teremthet
és személyi sérülést okozhat.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
A korongot ne tegye ki oldalirányú
nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik,
működtesse néhány percig
üresjáraton.
Helyes kéztartás (1. ábra)
Engedje el a kioldó kapcsolót (b). A szerszámot
a kapcsoló elengedésével állítsa le.
Tartósüzem rögzítőgomb
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
A folyamatos működtetéshez nyomja le
a tartósüzem rögzítőgombot (g), majd engedje fel
a fogantyúkapcsolót.
A szerszámot az üzemi kapcsoló újbóli
lenyomásával állíthatja le.
A tartósüzem rögzítőgomb akár örökre is
leszerelhető, ami nincs ellentétben a szerszám
adattábláján felsorolt szabályozási ügynökségek
előírásaival. A rögzítőpecek eltávolítását DEWALT
szerviznek kell végeznie.
Tengelyzár (1. ábra)
A tengelyzár (c) akadályozza meg a hajtótengely
elfordulását a korong fel- és leszerelésekor.
A tengelyzárat csak a szerszám kikapcsolt és
áramtalanított állapotában működtesse, amikor
a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyzárat. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A tengelyzár bekapcsolásához nyomja le
a tengelyzár gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Fém megmunkálása
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
Ha fémet munkál meg a szerszámmal,
gondoskodjon róla, hogy az áramkörben legyen
hibaáramvédő kapcsoló (RCD) a fémreszelék
által okozott maradványkockázat kiküszöbölése
érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
Ha a Fi-relé bontja az áramkört, vigye el
a szerszámot egy megbízott DEWALT szervizbe.
A helyes kéztartásnál egyik keze az oldalfogantyún
(e) legyen, a másikkal pedig a szerszámot tartsa,
ahogyan az 1. ábra mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Az üzemi kapcsoló el van látva egy kioldó
kapcsolóval.
A szerszám beindításához először nyomja be
a kioldó kapcsolót (b), majd az üzemi kapcsolót
(a).
FIGYELMEZTETÉS: Szélsőséges
munkakörülmények között
fémmunkáknál vezetőképes por
gyűlhet fel a szerszám burkolata
mögött. Ettől a gép szigetelése romlik,
ami áramütés veszélyét hordozza.
Javasoljuk, hogy a gép szellőzőnyílásainak
naponkénti tisztításával előzze meg a fémhulladék
felhalmozódását. Lásd: Karbantartás.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás korongok
15
nagymérvű használata fém
megmunkálásánál növelheti az
áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
be hibaáram-védő kapcsolót
(RCD) az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta,
vagy szereléket, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Mielőtt újra áram
alá helyezi a szerszámot, nyomja be
és engedje fel a fogantyúkapcsolót,
így biztosíthatja, hogy a szerszám ki
legyen kapcsolva.
Biztonsági szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol, jelezve, hogy
a szénkefék majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
nem szervizelheti. Juttassa el a szerszámot egy
megbízott DEWALT szervizbe.
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
16
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a rendes háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati útmutatóban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája,
illetve eladás utáni szolgáltatásaink, valamint
elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
17
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Süllyesztett
középpontú
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Tartókarima
Drótkefés
korongok
27-es típusú, süllyesztett
középpontú csiszolókorong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
csészekorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Tartólap/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlap
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
18
CSISZOLÓ- ÉS VÁGÓTARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Megnevezés
Csiszoló felszerelésének
módja
Falazatvágó
korong,
ragasztott
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong,
ragasztott
Tartókarima
Gyémánt
vágókorongok
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
Vágókorong
VAGY
Menetes szorítóanya
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
zst00244944 - 29-08-2014
19
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
20
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
21
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
22
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising