D25313K | DeWalt D25313K ROTARY HAMMER Type 3 instruction manual

567000-36 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25313
D25223
D25323
D25324
1. ábra
d
e
n
f
b
g
c
a
m
h
i
j
D25323
b
f
n
c
a
g
m
h
d
e
j
D25223
i
c
d
n
k
f
f
g
a
h
m
e
i
j
l
D25313
k
D25324
2
2. ábra
d
d
D25313, D25323,
D25324
e
e
D25223
3. ábra
4. ábra
f
g
i
3
5. ábra
6. ábra
c
h
j
7. ábra
4
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS
D25313, D25223, D25323, D25324
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
D25313
Feszültség
Típus
V 230
2
Felvett teljesítmény
W 800
D25223
D25323
D25324
230
230
230
2
1
1
800
800
800
Üresjárati fordulatszám
min-1 0–1,150
0–1,150
0–1,150
0–1,150
Terheléssel
min-1 0–830
0–830
0–830
0–830
Ütési energia
Ütvefúrás:
J 0–3.1
3.1
0–3.1
0–3.1
Vésés
J 0–3.4
3.4
0–3.4
0–3.4
13/30/26
13/30/26
13/30/26
51
52
51
51
mm 65
65
65
65
Maximális fúrásteljesítmény(acél/
puhafa/beton)
Véső pozíciók
Koronafúró kapacitás puha
téglában
Szerszámbefogó
Gallér átmérő
Súly
mm 13/30/26
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
mm 54
54
54
54
kg 3.0
3.2
3.4
3.5
85.4
LPA
(hangnyomásszint)
dB(A) 85.4
86
85.4
KPA
(toleranciafaktor)
dB(A) 3.3
3.2
3.3
3.3
LWA
(hangteljesítményszint)
dB(A) 99.4
99
99.4
99.4
KWA
(toleranciafaktor)
dB(A) 3.3
3.9
3.3
3.3
Az súlyozott effetkív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Fém fúrásánál
Vibrációs kibocsátási érték ah, D =
m/s² 3.0
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1.6
1.5
1.5
1.5
Beton fúrásnál
Vibrációs kibocsátási érték ah, HD =
m/s² 18.0
9.6
10.5
10.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1.7
1.5
1.5
1.5
Vésés
Vibrációs kibocsátási érték ah, HD =
m/s² 18.0
6.4
10.5
10.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1.5
1.5
3.5
3.5
Csavarozás kalapálás nélkül
Vibrációs kibocsátási érték ah,=
m/s² < 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Bizonytalanság K =
m/s² 1.5
1.5
1.5
1.5
5
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk meg, így
az itt megadott értéket össze lehet hasonlítani
egy másik szerszám értékével. Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt
más célra használják vagy más tartozékokkal, illetve nincs megfelelően karbantartva, akkor a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Így a munkavégzés
során a kitettség mértéke is jelentősen
megváltozhat.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni arra az időtartamra jutó vibrációt,
amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy
be van kapcsolva, de nem használják
a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is jelentősen
csökkenhet.
D25313/D25223/D25323/D25324
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALT vállalat nevében adja.
Biztosítékok:
230 V-os szerszám 10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010. 05. 10.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
6
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, illetve
nedvesség érje azokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, illetve
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől és mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe.A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági figyelmeztetést olvasson el
a használati utasítással együtt. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra
keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő, csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot
úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van,
illetve olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik
az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénynyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
7
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó
alkatrészre illesztve maradt fogó vagy
kulcs személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
e) Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását
és/vagy kötését; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámbefogókat a használati utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza.A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mivel azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg
kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
eltárolná, beállítást végezne rajta vagy
tartozékot cserélne benne. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol
a gyerekek nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan személyek használják
a szerszámot, akik működését és ezen
utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyt jelent.
További speciális biztonsági
szabályok fúró-vésőkalapácshoz
•
•
•
•
8
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el.Az „élő“ (áram alatt
lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Kalapálás közben szilánkok szabadulhatnak el. A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak.
Viseljen porvédő álarcot vagy légzőkészüléket a porral járó alkalmazásnál. Fülvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
Mindig határozottan tartsa a szerszámot.
Ne próbálja úgy üzemeltetni, hogy
nem tartja mindkét kezével. Javasoljuk,
hogy mindig használja az oldalfogantyút.
Ha egy kézzel tartja, elveszítheti uralmát
a szerszám felett. Kemény anyagok áttörése, illetve a beléjük ütközés szintén veszélyes lehet. Használat előtt biztonságosan
rögzítse az oldalfogantyút.
Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal. A kalapálás által okozott rezgés
károsíthatja kezét, karját. Viseljen kesztyűt,
amely enyhíti a rezgés hatását, és gyakori pihenővel csökkentse a veszélyes behatást.
Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie. A nem megfelelően edzett véső
sérülést okozhat.
A szerszám használatához vagy a tartozékok cseréjéhez viseljen kesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon lévő
fémalkatrészei a használat közben rendkívül felforrósodhatnak.A törött anyag apró
darabjai felsérthetik a kezét.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg vésője teljesen nem
állt le. A mozgó véső sérülést okozhat.
A beszorult vésőt ne próbálja kalapácscsal kiszabadítani. Fém- vagy anyagszilánkok szabadulhatnak el, és okozhatnak
sérülést.
A kissé megkopott vésőfejet köszörüléssel meg lehet élesíteni.
Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a forgó szerszám közelébe. Soha ne
tekerje maga köré a vezetéket. A forgó
szerszámrészre tekeredő elektromos kábel
személyi sérülést okozhat, illetve elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
– a szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti egészségkárosodás
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktorgramok találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (n) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 Mélységütköző rúd
1 Koffer
1 Kulcsmentes tokmány (csak D25324)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére
mielőtt használná a szerszámot.
Maradványkockázat
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
9
Leírás (1. ábra)
vagy vés gyorsabban, és nem működik az aktív
rezgésszabályzás sem.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és annak
alkatrészeit. Anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
NYOMATÉKHATÁROLÓ TENGELYKAPCSOLÓ
Minden fúrókalapács rendelkezik nyomatékhatároló tengelykapcsolóval, amely csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre
irányuló maximális nyomatékreakciót. Ez eszköz megakadályozza a csapágy beállását és
a motor leállását. A nyomatékhatároló tengelykapcsolót gyárilag állítják be, beállítását nem
lehet módosítani.
a. Sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyű
b. Aktív rezgésszabályzás
(csak D25223, D25323 és D25324)
c. Irányváltó csúszókapcsoló
d. Módválasztó
e. Biztonsági retesz
f. Szerszámtartó/zárókarima
g. Porvédő sapka
h. Mélységütköző rúd
i. Oldalfogantyú
j. Mélységi rögzítőbilincs
k. Zárókarima (csak D25324)
l. Tokmány (csak D25324)
m. Főfogantyú
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség egyezik-e a szerszám adattábláján
megadott adatokkal.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
RENDELTETÉS
A nagy igénybevételre alkalmas fúrókalapácsot
professzionális fúrási, ütvefúrási, csavarozási
és könnyű vésési műveletekre terveztük.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
egységeket egy hibamentesen szigetelő transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
Tápcsatlakozó aljzat cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
AKTÍV REZGÉSSZABÁLYZÁS (1. ábra)
(CSAK D25223, D25323 ÉS D25324)
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács mechanikából érkező visszavert rezgést.
A kéz és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével kényelmesebb használatot tesz lehetővé
hosszabb időtartamra is, és meghosszabbítja
a szerszám élettartamát.
Ha új tápcsatlakozó aljzatra van szükség:
• a régi aljzatot biztonságos módon semmisítse meg.
• az aljzat fáziscsatlakozójához kösse
a barna vezetéket.
• az aljzat 0 csatlakozójához kösse a kék
vezetéket.
A rezgésszabályzás hatékonyságának növelése érdekében egyik keze az oldalfogantyún (i),
a másik pedig a főfogantyún (m) legyen. Csak
akkora erővel nyomja a kalapácsot, amennyi
feltétlenül szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Csak akkora nyomásra van szükség, ami bekapcsolja az aktív rezgésszabályzást. Túlzott
nyomóerő gyakorlására a szerszám nem fúr
10
Hosszabbító kábel használata
a „nem működő“ állás csak arra
használatos, hogy a lapos vésőt
a kívánt állásba forgassuk.
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a
műszaki adatokat). A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2; maximális hossza 30 m.
Csak kalapálás: könnyű faragási,
vésési, fejtési munkáknál. Ebben
az üzemmódban a szerszám feszítőeszközként is használható beszorult fúrószár kiszabadításához.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
1. A működési mód kiválasztásához nyomja
meg a blokkoló gombot (e) és forgassa
a módválasztót (d) úgy, hogy a kívánt
üzemmód jelére mutasson.
2. Engedje föl a biztonsági reteszt és ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló rögzítve
van-e a kívánt helyzetben.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson üzemmódot, amíg a szerszám forog.
A véső pozíciójának kiválasztása
(2. ábra)
Üzemmód kiválasztása (2. ábra)
D25313, D25323, D25324
A vésőt 51/52 különböző állásban lehet rögzíteni.
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d) amíg
a „szár forgatása“ jelre nem mutat.
Fúrás: csavarozásra és fúrásra
fához, fémhez és műanyagokhoz
2. Forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe.
3. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d)
a „csak kalapálás“ pozícióba.
Ütvefúrás: beton és falazat fúrásához.
4. Forgassa a vésőt amíg rögzül kívánt helyzetben.
Csak kalapálás: könnyű vésési,
faragási, bontási munkákra. Ebben az üzemmódban a szerszám
feszítő eszközként is használható
beszorult fúrószár kiszabadításához.
SDS Plus® tartozékok föl-, illetve
leszerelése (3. ábra)
A készülékhez SDS Plus® tartozékok csatlakoztathatók (lásd a 3. ábra kis képén az
SDS Plus ® koronaszár keresztmetszetét).
Csak professzionális tartozékok használatát
javasoljuk.
1. Tisztítsa és kenje a koronaszárat.
2. Illessze a koronaszárat a szerszámtartó/
zárókarimába (f).
3. Nyomja lefelé a koronaszárat és kissé
fordítsa el, hogy illeszkedjék a vájatokba.
4. Mozgassa a koronaszárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e.
A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a korona tengelyirányban több
centimétert tudjon mozogni amikor rögzítve
van a szerszámbefogóba.
A szár forgatása: nem munka
pozíció; kizárólag a lapos véső
megfelelő pozícióba forgatására
használhatja.
D25223
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
Fúrás: acél, fa és műanyag fúrásához
és csavarozásához
Ütvefúrás: beton és falazat fúrásához. Szár forgatása:
11
5. A korona eltávolításához húzza vissza
a szerszámtartó/zárókarimát (f) és vegye
ki a koronát.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
amíg a motor teljesen leáll.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
Tokmány adapter és tokmány
felszerelése (külön vásárolható)
A oldalfogantyút (i) mind jobbkezes, mind balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe föl
lehet szerelni.
1. Hajtsa rá a tokmányt a tokmány adapter
csavarmenetes végére.
2. Az összeszerelt tokmányt és adaptert szerelje föl a szerszámra, mintha szabványos
SDS Plus® tartozék lenne.
3. A tokmány leszerelésénél a szabványos
SDS Plus® tartozékokhoz hasonlóan járjon
el.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás módban soha ne használjon standard
tokmányt.
Az oldalfogantyú felszerelése
(4. ábra)
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
1. Lazítsa meg a fogantyút.
2. Jobbkezes felhasználók: úgy csúsztassák az oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó mögötti karimán, hogy a fogantyú
a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználók: úgy csúsztassák
az oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó mögötti karimán, hogy a fogantyú
a jobb oldalon legyen.
3. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe és rögzítse.
A szerszámbefogó cseréje
tokmányra (1. ábra)
D25324
1. Fordítsa a zárókarimát (k) kioldási helyzetbe, és húzza le a szerszámbefogó/
zárókarimát (f).
2. Tolja rá a tokmányt (l) a forgótengelyre, és
fordítsa a zárókarimát zárási helyzetbe.
3. A tokmány szerszámbefogóra cseréléséhez
először szerelje le a tokmányt a szerszámbefogóhoz hasonló módon. Ezután szerelje
fel a szerszámbefogót ugyanúgy, ahogy azt
a tokmánnyal tette.
Fúrási mélység beállítása (5. ábra)
1. Helyezze be a szükséges szárat a fönt leírt
módon.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mélységi
rögzítőbilincset (j).
3. A mélységi rögzítőbilincs furatán keresztül
bevezetve szerelje föl a mélységbeállító
rudat (h).
4. A bemutatott módon állítsa be a fúrási
mélységet.
5. Engedje föl a mélységi rögzítőbilincset
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás módban soha ne használjon standard
tokmányt.
A porvédő sapka cseréje (3. ábra)
A porvédő sapka (g) megakadályozza, hogy
a por bejusson a szerszám alkatrészei közé.
A kopott porvédő sapkát azonnal ki kell cserélni.
Irányváltó csúszókapcsoló (6. ábra)
1. Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (c) balra
az előremenő fúrásirány (jobb) beállításához. Lásd a szerszámon látható nyilakat.
2. Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (c)
jobbra a hátramenő fúrásirány (bal) beállításához.
1. Húzza hátra a szerszámtartó zárókarimát
(f) és vegye le a porvédő sapkát (g).
2. Tegye föl az új porvédő sapkát.
3. E n g e d j e v i s s z a a s z e r s z á m t a r t ó
zárókarimát.
12
MŰKÖDÉS
lásához az irányváltó csúszókapcsolót (c)
tolja a középső helyzetbe.
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak kis nyomást gyakoroljon
a szerszámra (kb. 5 kg). A túlzott
erő alkalmazása nem gyorsítja
a fúrást, de csökkenti a szerszám
teljesítményét és megrövidítheti
élettartamát.
• Ne fúrjon vagy véssen túl mélyre, így
megelőzheti a porvédő sérülését.
• Mindig két kézzel fogja
a szerszámot, és szilárd felületen
álljon (7. ábra). Mindig megfelelően
felszerelt oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
Ütvefúrás (1. ábra)
FÚRÁS MAGFÚRÓVAL
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d)
a kalapálás pozícióba.
2. Helyezze be a megfelelő fúrófejet.
MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény
eléréséhez jó minőségű karbid hegyű fúrószárakat használjon.
3. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (i).
4. Ha szükséges, állítsa be a fúrási mélységet.
5. Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
6. Helyezze a kijelölt pontra a fúrószár hegyét,
és kapcsolja be a szerszámot.
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FÚRÁS KORONAFÚRÓVAL (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d) az
ütvefúrás pozícióba.
2. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (i).
3. Helyezze be a megfelelő koronafúrót.
4. Szerelje rá a központosító tüskét a koronafúróra.
5. Helyezze a központosító tüskét a kijelölt
pontra, és húzza meg a sebességfokozatváltós bekapcsoló billentyűt (a). Addig
fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re behatol
a betonba.
6. Hagyja abba a fúrást, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a koronafúrót a furatba, és folytassa a fúrást.
7. Ha a koronafúró fúrási mélységénél
vastagabb szerkezetet fúr, időnként törje le a kerek betonhengert vagy magot
a koronafúró furatának közepéből. A beton nemkívánatos, a lyuk körül keletkező
kitöréseinek elkerülésére először teljesen
fúrja keresztül a szerkezetet a központosító
tüske átmérőjével azonos furattal. Ezután
fúrja ki a koronafúró méretének megfelelő
lyukat félútig mind a két oldalról.
8. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (i), a másik pedig a főfogantyún (m) van.
Túlterhelésvédő tokmány
Ha a fúrószár beszorul vagy megakad, a fúró
forgórészének meghajtását a túlterhelésvédő
tokmány megakadályozza. Az esetlegesen
fellépő erőhatások miatt mindig erősen tartsa a
gépet, és szilárd felületen, biztosan álljon.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
1. A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló billentyűt (a). A billentyűre gyakorolt nyomás
határozza meg a szerszám sebességét.
2. A szerszám leállításához engedje föl
a billentyűt.
3. A szerszám kikapcsolt állapotának blokko-
13
Fúrás (1. ábra)
KARBANTARTÁS
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d)
a fúrás pozícióba.
2. Szerelje föl az összeszerelt tokmány adaptert és tokmányt.
3. A következőkben az ütvefúrásnál leírt módon folytassa.
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás módban soha ne használjon standard
tokmányt.
Csavarozás (1. ábra)
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d)
a fúrás pozícióba.
2. Válassza ki a forgásirányt.
3. Szerelje föl a hatlapú csavarozó fejhez való
speciális SDS Plus® csavarozó adaptert.
4. Helyezze be a megfelelő csavarozó fejet.
Ha hornyos csavart hajt be, mindig használjon biztosítókarimával ellátott csavarozó
fejet.
5. Óvatosan nyomja a sebességváltó kapcsolót (a), hogy megelőzze a csavarfej sérülését. Hátrafelé (Balra) forgáskor a szerszám
sebessége automatikusan csökken, hogy
könnyebb legyen kihajtani a csavarokat.
6. Ha a csavar egyvonalba esik a munkadarab
felületével, engedje föl a kapcsolóbillentyűt,
hogy a csavar feje ne nyomódjon bele
a munkadarabba.
•
•
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT szervizbe kb. 40 óra
használat után. Ha ez előtt hiba lépne föl,
lépjen kapcsolatba a hivatalos DEWALT
szervizzel.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha
a szénkefék elkopnak.
Motorkefék
A DEWALT továbbfejlesztett szénkeferendszert használ, amely automatikusan leállítja
a fúrót, ha a kefék elkopnak. Ezzel megelőzhető
a motor súlyos károsodása.
Új szénkefe szettek a DEWALT szervizekben
vásárolhatók. Mindig az eredetivel azonos
cserealkatrészeket használjon.
Fejtés és vésés (1. ábra)
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (d)
a „csak kalapálás“ pozícióba.
2. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt az 51/52 pozíció egyikébe.
3. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (i).
4. Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni.
5. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
KENÉS
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Plus® illesztésnél.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a szerszámot könnyen
gyulladó vagy robbanó folyadékok
(benzin, alkohol, stb.) keverésére
vagy pumpálására.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám
belsejéből sűrített levegővel a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások
környékén port lát. A művelet végzésekor viseljen professzionális védőszemüveget és porvédő álarcot.
14
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait.
Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely szerződéses szervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses
szerviz helyéről a D E WALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen megtalálható: www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Plus® fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását.
Az újrafelhasznált anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
15
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
zst00232397 - 04-04-2014
16
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
17
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
18
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D25313K - - - A
Ütőmű
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS 1
©
19
D25313K - - - A
Motor
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS 1
©
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising