STST1-79222 | Stanley STST1-79222 GUARD instruction manual

SE
System för inventariekontroll
stst1-79222, STST310000
B
A
C
G
F
D
E
H
I
A) Huvudenhet
B) Objektspårningsenhet x5
C) Monteringsfäste
D) Användartagg x5
E) Spare Objektfästrem x3
F) USB-kabel
G) Skruvar (pose)
H) Laddare
I) Bruksanvisning
VIKTIGT: LADDA BATTERI
Ladda enheten i minst 6 timmar före installation.
Med Stanley Guard Inventory Control System kan du
fokusera på att få jobbet gjort.
Stanley Guard Inventory Control System möjliggör:
• Full kontroll över din värdefulla utrustning, när som helst och var som helst
• Snabb och enkel installation och konfiguration
• Inget mer letande efter förlorad expansiv utrustning.
• Enkelt att spåra verktyg som används på arbetsplatsen
• Samla in information och statistik om verktygsanvändning.
• Enkel och intuitiv datapresentation i enheten eller på din dator.
SÄTTA IGÅNG
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
ORIENTERING OCH KNAPPAR
DRIFT
INSTALLATION
INSTALLATION HUVUDENHET & FÄSTE
INSTALLATION AV OBJEKTTAGG
SÄTTA PÅ SYSTEMET
INSTALLATION HUVUDENHET (GUIDE)
DAGLIG ANVÄNDNING
AKTIVERING AV ENHETEN
HÄMTA UT OBJEKT
ÅTERLÄMNING AV OBJEKT
LARM
RAPPORTER
UNDERHÅLL
INSTÄLLNINGAR
ANVÄNDARE
OBJEKT
STÄNGA AV SYSTEMET
LADDNING
FELSÖKNING, TIPS & SÄKERHET
GARANTI
03
04
04
04
05
06
06
09
09
10
11
11
12
12
12
14
16
16
16
20
TAKE CONTROL OF YOUR JOB SITE
ÖVERVAKAR UPP TILL
50 OBJEKT
OCH 30 ANVÄNDARE
AVKÄNNINGSOMRÅDE ca 8m
HÄMTA UT VERKTYG ENKELT OCH SNABBT
SYSTEMET KÄNNER AV
OTILLÅTEN UTHÄMTNING AV
VERKTYG OCH UTLÖSER ETT ALARM
ENDAST TILLÅTNA ANVÄNDARE KAN HÄMTA
UT VERKTYG
ORIENTERING OCH KNAPPAR
FRAMIFRÅN
LCD display
Väljarknappar
BAKIFRÅN
Sabotagekontakt
UNDERIFRÅN
Knappsats
Navigeringsknappar
Avbryt/
raderaknapp
Batteriskydd
Alarmhögtalare
USB & DC grenuttag
USB&DC kontaktskydd
Strömbrytaren
FRÅN SIDAN
Öppning för användartagg
Skydd
kommunikationsport
Kommunikationsport
03
DRIFT
Följ dessa fyra enkla steg för att komma igång:
Installera huvudenheten & fästet
spårningsenheterna på dina föremål
Installera huvudenheten (guide)
Dela ut användartaggar till ditt team
INSTALLATION
INSTALLATION AV HUVUDENHET & FÄSTE
Lokalisera fästet och huvudenheten Lokalisera fästet och huvudenheten Lokalisera fästet och huvudenheten
på den långa interna väggen bredvid vid den inre delen av locket i
i mitten av den långa interna väggen
ingången i ögonhöjd
ögonhöjd
i ögonhöjd
04
1
2
x 4 units
Komponenter innefattar: fäste,
skruvar och muttrar
4
Dra åt muttrarna från insidan
HUR MAN INSTALLERAR
EN OBJEKTSPÅRNINGSENHET
3
Placera fästet på önskad plats,
markera hålen och borra med ett
5 mm borr
5
Sätt in skruvarna från utsidan.
NOTERA: Det är också möjligt att
svetsa fast fästet
6
Skjut huvudenheten över de två
hakarna på toppen av hållaren.
Tryck ned nederdelen på huvudenheten
mot fästet tills det klickar på plats
1
2
NOTERA: PLACERA ENHETEN PÅ
VERKTYGET. VÄLJ EN PLATS DÄR
Sätt in en fästrem i det övre hålet Dra igenom fästremmen tills
ENHETEN INTE KOMMER ATT STÖRA under den svarta pilen.
fästremmens lås klickar i botten.
VERKTYGETS FUNKTION
(Notera: fästremmen kan redan vara
i detta läge).
3
4
5
Linda fästremmen runt verktyget,
och dra den öppna änden genom
taggen i låset.
Tryck fästremmen genom låset tills Kapa den lösa änden nära snörets
den kommer ut ur taggen. Dra och hål. Se till att fästremmen kapas
dra åt fästremmen.
ordentligt för att förhindra skada.
05
SLÅ PÅ SYSTEMET
Tryck på strömbrytaren tills systemet
tänds och välkomstskärmen visas
INSTALLATION HUVUDENHET (GUIDE)
1
Välj "Språk" och ställ in huvudspråk
för systemets gränssnitt
4
Bekräfta den nya koden och välj
sedan “Nästa” för att fortsätta.
06
Följ snabbguiden för att börja arbeta med systemet.
2
Standard masterkod är 12345
5
3
Välj en ny 5-siffrig kod
6
Använd knappsatsen och piltangen- Använd knappsatsen och
terna för att ställa in datum och tryck piltangenterna för att ställa in tid
sedan på "Nästa" för att fortsätta.
och tryck sedan på "Nästa" för
att fortsätta.
7
8
NOTERA:
DETTA OPTIMERAR
AVKÄNNINGSOMRÅDET TILL
PLATSEN FÖR DITT SYSTEM
Välj det alternativ som bäst passar
den plats där systemet kommer att
användas.
Tryck på "OK" för att fortsätta.
9
Sätt in din användartagg i skåran
på höger sida av enheten.
12
Ta den tagg som du själv kommer att använda. Detta kommer
vara “Mastertaggen”
10
Ange ditt namn med knappsatsen
och tryck sedan på "Nästa" för
att fortsätta.
13
Visar användare som för närvarande Sätt in fler användartaggar för dina
är definierade i systemet. Tryck på
anställda. Du kan definiera upp till
"Lägg till"-knappen för att lägga till en 30 användare.
ny användare
15
16
Välj användarensstatus:
Välj gränssnittspråk för en
Användare eller Förvaltare(*) och
specifik tagginnehavare.
tryck sedan på “OK” för att fortsätta. Tryck“OK” för att godkänna.
11
Visa inställningarna och tryck på
"Godkänn" för att fortsätta eller
tryck på "Tillbaka" om du behöver
korrigera en post.
14
Välj användarensstatus:
Användare eller Förvaltare(*) och
tryck sedan på “OK” för att fortsätta.
17
Använd knappsatsen för att ange
en användares yrke och tryck
sedan på "Nästa" för att fortsätta
(tillval).
(*) Användare - tillåten att hämta ut och återlämna verktyg | Förvaltare - kan utöver ovannämnda, stänga
av och sätta på alarm
07
18
VERKTYGSINSTÄLLNINGAR
Tryck på den första objektenheten
som du vill ladda upp till systemet.
Tryck antingen på "Lägg till" för att
lägga till fler anställda eller tryck
på "Nästa".
2
Tryck på enhetsknappen.
5
1
3
4
Skriv in namnet på det objekt som
du just har laddat upp. (Detta fält
är obligatoriskt).
Tryck “Nästa” för att fortsätta.
Lägg till en kommentar (tillval)
och tryck “Nästa” för att fortsätta
6
FÖR MER INFORMATION OM
SYSTEMINSTALLATIONEN GÅ
TILL SIDAN 12 (UNDERHÅLL)
Lägg till objektets värde (tillval)
och tryck “Godkänn” för att
avsluta åtgärden
Välj “Lägg till” för att lägga til fler
objekt. Du kan lägga till upp till 50
objekt, eller tryck “avsluta”för att
Avsluta guiden
INSTALLATIONEN ÄR KLAR.
SÄTT I DIN MASTERTAGG FÖR ATT FÅ DET ATT ATT
FUNGERA.
08
DAGLIG
ANVÄNDNING
AKTIVERING AV
ENHETEN
In/utcheckning av
verktyg
Lägesrapport i realtid
vid ett knapptryck
Förhindrar obehöriga
från att hämta ut verktyg
Förser dig med din egen digitala kontroll så du kan fokusera på att få jobbet gjort.
1
Se till att huvudenheten sitter
fast ordentligt på fästet
4
Datainsamling och överföring till
aktiverat läge tar 30 sekunder
HÄMTA UT OBJEKT
2
Sätt in mastertaggen eller mata
in masterkoden
5
Kontrollera varningsrapporterna.
Ta bort mastertag eller tryck nästa
för att hämta eller lämna tillbaka
objekt.
1
3
Använd navigeringsknapparna,
välj aktiverat läge och tryck OK.
6
Den röda lysdioden börjar blinka
och skärmen går i viloläge.
Systemet är nu aktiverat och
verktygen säkrade
2
Sätt in din användartagg. Systemet Tryck “Take”
visar antal verktyg som du innehar.
09
3
Tryck på taggarna på de verktyg
du önskar hämta ut
6
4
Tryck “Approve”
LÄMNA TILLBAKA
OBJEKT
Ta bort din användartagg
2
Tryck "Return"
10
Om fel objekt valts, radera det
genom att trycka på “X”
1
Sätt in din användartagg.
Systemet visar antal verktyg som
du innehar.
3
Tryck på taggarna på de verktyg
du önskar lämna tillbaka
5
Ta bort din användartagg
5
OM EN ANVÄNDARTAGG LÄMNAS
KVAR I SKÅRAN KOMMER ETT
VARNINGSALARM LÅTA EFTER 20
SEKUNDER OCH EFTER EN MINUT
KOMMER TAGGEN ATT LÅSAS.
GÅ TILL SIDAN 13 FÖR ATT LÅSA
UPP.
4
Tryck “Approve”
LARM
Obehörig borttagning av ett
verktyg från behållaren
Larmet ljuder i något av följande fall
Kapning av en fästrem från en
verktygstagg
Obehörig urkoppling av
huvudenheten från väggen
För att stänga av larmet, sätt i mastertaggen. Välj “Rapporter” från huvudmenyn för granskning
RAPPORTER
1
Sätt i din mastertagg eller mata
in masterkoden
4
"Alerts Report" kommer att visa alla
de exceptionella händelser som för
närvarande finns i systemet
2
3
Välj “"Reports"” med hjälp av
“Status Report” visar statusnavigeringsknapparna och tryck “OK” saknad/inne/utsignerad - för var
och ett av dina taggade objekt
5
"System Battery status"anger om
huvudenheten behöver laddas om
11
1
UNDERHÅLL
INSTÄLLNINGAR
Endast Masteranvändaren har
tillgång till den här
menyn (med hjälp av tagg eller
kod). I underhållsläget
är systemet inte aktiverat och
objekten inte säkrade
Sätt i din mastertagg och välj
"Maintenance" från huvudmenyn
2
Välj "Settings" och tryck "OK"
5
3
4
Välj “System language" och från listan Välj “Date” och mata in datum
välj huvudspråk för systemets gränssnitt med hjälp av knappsatsend
6
NOTERA: Felaktig inställning kan
orsaka falsklarm.
Välj “Time” och mata in tid med
hjälp av knappsatsen
ANVÄNDARE
LÄGGA TILL
ANVÄNDARE
Väl läge "Container" eller Job-Box"
och tryck sedan på "BAck" för att
återvända till "Maintenance"-menyn
1
Välj “Användare” från
Underhållsmenyn
12
2
Tryck “Lägg till”
3
Sätt i ny användartagg
4
5
Mata in den nya användarens namn Välj den nya användarens status:
och tryck sedan “Next” för att
"User" eller "Trustee"(*)
godkänna
(*) User - tillåten att hämta ut och återlämna verktyg | Trustee - kan utöver ovannämnda, stänga av och sätta på alarm
6
Välj gränssnittspråk för den
specifika tagginnehavaren.
1
Välj en specifik användare från
användarlistan och tryck på "OK"
ANVÄNDARE
RADERA / LÅSA
LÅSA UPP
7
ANVÄNDARE
REDIGERA
ANVÄNDARE
Definiera särskilt yrke (tillval)
När klart, tryck "Next" för att
återvända till underhållsmenyn.
2
3
Välj ett särskilt område för redigering, Skriv in namnet på den nya
användaren och tryck på “Next”
eller tryck på "OK" för att bekräfta
för att godkänna. Tryck “Back”
för att avsluta åtgärderna och
återvända till huvudmenyn.
1
2
Välj en specifik användare
från användarlistan och tryck
på "OK"
Tryck på "Options"
13
3
Välj "Remove user" eller "Freeze"
4
Tryck “Yes” för att bekräfta åtgärd Tryck “Back” för att avsluta
åtgärden och återvända till
huvudmenyn.
OBJEKT
LÄGGA TILL OBJEKT
"Freeze" EN ANVÄNDARE
REKOMMENDERAS NÄR EN ANVÄNDARE
ÄR TILLFÄLLIGT FRÅNVARANDE.
“REMOVE User” REKOMMENDERAS
NÄR EN TAGG TAPPATS BORT ELLER
NÄR EN ANVÄNDARE INTE FÖRVÄNTAS
ANVÄNDA SYSTEMET LÄNGRE.
2
Tryck "Add"
5
Mata in namnet på det nya objektet
(detta fält är obligatoriskt).
14
5
1
Välj "Objects" från underhållsmenyn
3
4
Se till att en tagg är ordentligt fäst
på det nya objektet och tryck sedan
på objektets tagg
6
Lägg till kommentar (tillval) och tryck nästa för att bekräfta
Lägg till pris (tillval) och tryck “godkänn” för att avsluta
OBJEKT
REDIGERA OBJEKT
1
Välj ett specifikt objekt från
objektlistan och tryck på "OK"
3
OBJEKT
RADERA / LÅSA
LÅSA UPP / retur
Tryck “Back” för att avsluta
åtgärden och återvända till
huvudmenyn
2
Tryck på "Options"
2
Välj ett särskilt område för
redigering och tryck på "OK" för
att bekräfta
1
Välj ett specifikt objekt från
objektlistan och tryck på "OK"
3
Välj "Remove object" eller
"Freeze object"
5
4
Tryck “Yes” för att bekräfta åtgärd
6
"Freeze object" REKOMMENDERAS
NÄR DET SAKNAS TILLFÄLLIGT.
"Remove object" REKOMMENDERAS
NÄR EN SPÅRNINGSENHET TAPPATS
BORT ELLER SKADATS
Tryck “Back” för att avsluta
åtgärden och återvända till
huvudmenyn
Välj “Return object”
15
7
Tryck på det valda objektets
taggknapp, se till att bandet är
anslutet till taggen
8
9
Ett systemmeddelande visas när
du trycker på rätt objekt
När batteriet har tagits bort eller
"dött" kommer systemet att begära
att huvudanvändaren uppdaterar
datum och tid.
Välj "System Off" från huvudmenyn.
Bekräfta åtgärd genom att
trycka “Yes”
STÄNGA AV
SYSTEMET
NOTERA:
Endast masteranvändare eller
förvaltare kan stänga av systemet
LADDNING AV
HUVUDENHETEN
Vid normal användning förväntas systemet vara i drift i aktiverat
läge under 60 timmar innan det behöver laddas om. Kontrollera
"Systembatteristatus" (se sidan 14). Vid behov - ladda enheten
under natten(12 timmar).
Ladda endast inomhus. Använd endast laddaren som medföljer
detta system.
FELSÖKNING & TIPS
Systemet slås inte på
• Batteriet kan vara urladdat. Anslut laddaren till likströmsuttaget och se till att den gröna lysdiodlampan tänds.
Ladda systemet under12 timmar.
• Om du har haft systemet under mer än 2 år, kan du behöva köpa ett nytt RT645-batteri till systemet.
• Om systemet fortfarande inte slås på, kontakta Stanley servicecenter.
Systemet känner inte igen en användartagg
• Se till att systemet är i "Aktiverat"-läge och försök igen
• Om problemet kvarstår:
• Gå in under underhållsmenyn med hjälp av mastertaggen eller -koden.
• Öppna användarlistan.
• Välj den användare som innehar taggen och tryck “OK”.
16
• Välj alternativ och lås upp taggen.
• Om användaren redan är i ett upplåst tillstånd, är inte användartaggen definierad i systemet.
• Du kan omdefiniera taggen i systemet.
Du har glömt din masterkod
• Använd din mastertagg för att aktivera systemet.
• Gå in i underhållsmenyn.
• Ändra masterkoden.
En anställd har tappat bort sin användartagg
• Gå in i underhållsmenyn med hjälp av mastertaggen.
• Öppna användarlistan.
• Radera den borttappade användartaggen från den auktoriserade databasen.
Det går inte att lägga till en ny användare
• Kontrollera användarlistan i underhållsläge för att se till att du inte överstigit gränsen på 30 användare.
• Om databasen innehåller mindre än 30 användare, se ovan.
Det går inte att lägga till ett nytt objekt till objektlistan
• Se till att en fästrem är ordentligt fastsatt till objektets spårningsenhet.
• Se till att du inte har överskridit gränsen på 50 objekt.
• Om objektets spårningsenhet är äldre än 2 år kan dess batteri vara urladdat. Se nedan.
• I alla andra fall, kontakta Stanley supportcenter.
En objektspårningsenhet har kopplats till ett verktyg med en fästrem men systemet indikerar att fästremmen inte
är kopplad till enheten
• Kontrollera att du har använt en Stanley Guard fästrem som innehåller ett ledande band som gör att
enheten fungerar.
• Kontrollera att du har fäst fästremmen ordentligt enligt instruktionerna.
• Om problemet kvarstår, kontakta Stanley supportcenter.
Du kan inte gå in i aktiverat läge
• Kontrollera att huvudenheten är ansluten till det avsedda fästet.
• Se till att fästet trycker emot sabotagekontakten på baksidan av huvudenheten.
• Om problemet kvarstår, kontakta Stanley supportcenter.
Systemet varnar ett objekt saknas även om objektet är närvarande
• Oppna inställningsmenyn och välj "Plats".
• Kontrollera att rätt plats är vald.
Systemet varnar att en fästrem har kapats även om det är närvarande och oklippt.
Kontrollera att fästremmen är ordentligt fäst enligt bruksanvisningen.
Fäst om fästremmen och kontrollera anslutningen igen.
Om problemet kvarstår, kontakta Stanley supportcenter.
Du har tappat bort din laddningsadapter för strömförsörjning; kan du använda en annan strömkälla?
• Nej, det är förbjudet att använda en annan slags adapter vilken kan orsaka skada på insidan av batteriet och
på systemets huvudenhet.
• Kontakta Stanley supportcenter för att köpa en ny adapter.
Systemet varnar för låg batterinivå på objektets spårningsenhet.
• Detta är väntat efter 2 år. Batteriet är inte utbytbart.En ny objektspårningsenhet måste köpas.
Genom att välja "Återställ fabriksintställning" , kan du fortfarande komma åt loggdata?
• Nej, all systemdata kommer att raderas (inklusive användarbehörighet och objektdata) efter att "Återställ
fabriksintställning" valts. Det rekommenderas starkt att alla nödvändiga uppgifter laddas ner till din dator innan
du utför en systemåterställning.
Du kan inte ansluta huvudenheten till din dator
• Kontrollera att mastertaggen är insatt i huvudenheten.
• Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten till din dator.
• Kontrollera att Stanley Guard programvara är installerad på din dator.
• Om problemet kvarstår, kontakta Stanley supportcenter.
17
tips
• När du söker efter en användare i användarlistan - skriv bara in första bokstaven så kommer markören
automatiskt hoppa dit.
• När du är inne i objektlistan, kan du trycka på objektets enhetsknapp och markören hoppar automatiskt dit.
• När någon av dina användare söker ett verktyg - kan han/hon helt enkelt sätta in sin användartagg och trycka
på knappen 1 för att visa statusrapporten. Således vet användaren om verktyget är tillgängligt och om inte, vem
av hans medarbetare som har checkat ut det.
• Har du tappat bort dig inne i underhållsmenyn? Tryck på “C”-tangenten för att återvända till tidigare nivå.
• När du vill stänga av systemet, kan du även göra det genom att hålla inne ON-knappen ett tag. Detta kräver
förstås en mastertagg/kod eller en förvaltartagg.
ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER
VARNING: Läs och förstå alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand, skador på egendom och/eller
allvarliga personskador eller dödsfall.
VARNING: ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL.
Denna produkt har utformats endastför att ge kontroll av egendom. Använd inte denna produkt för att ge skydd
för livet eller säkerhet mot brand.All annan användning än den som föreslås i denna bruksanvisning kan orsaka
skada eller dödsfal.
VARNING: ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL.
Använd inte denna produkt i farliga områden. Detta kan inkludera områden med sprängningsarbeten och en
potentiellt explosiv atmosfär. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan leda till
personskador eller t.o.m. döden. De innefattar, men är inte begränsade till, bränslepåfyllningsområden såsom
bensinstationer, bränsle- eller kemikalietransport eller lagerlokaler, fordon som använder flytande bränsle (som
propan eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, såsom korn, damm eller metallpulver,
och alla andra områden där mannormalt ombeds att stänga av motorn på sitt fordon.
VARNING: ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. Rådgör med tillverkare av medicinska enheter, t.ex.
pacemakers, hörapparater etc., för att avgöra om de är känsliga för störningar från cellulära enheter.
VARNING: BRAND, ELCHOCK ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
Använd inte en förlängningssladd om det inte är absolut nödvändigt.
Användning av en felaktig förlängningssladd eller en förlängningssladd som är sliten eller skadad kan orsaka risk
för brand, elektrisk chock eller elektriska stötar.
En förlängningssladd måste ha tillräcklig kabelarea (AWG eller American Wire Gauge) för säkerhet. Ju mindre
gaugenummer på ledningen, desto större kapacitet hos kabeln, dvs. 16 gauge har större kapacitet än 18 gauge.
När du använder mer än en förlängningssladd för att kompensera den totala längden, se till varje enskild
förlängningssladd.
Innehåller åtminstone den minsta ledningsstorleken.
Rekommenderad minimistorlek på ledning för förlängningssladdar
Totallängd på sladd 25 fot 50 fot 7,6 m 15,2 m
Ledningsstorlek AWG16
AccessControlSystem(ACS) [passersystem] är avsett för inomhus/utomhusbruk, strömförsörjningen är endast
avsedd för inomhusbruk.
Ladda inomhus.
VARNING: BATTERIER - EXPLOSION, SKADA ELLER BRAND.
ACS innehåller ett blybatteri. Följ noggrant alla instruktioner i denna bruksanvisning.
Släng aldrig ACS eller dess batteri i öppen eld. Lämna tillbaka till ett Stanley servicecenter för återvinning.
Batteriet kan explodera vid brand. Giftiga ångor, väte och material skapas när blybatterier bränns.Blybatterier
kan orsaka svåra frätskador.
Ta inte isär, öppna, krossa, böj, strimla, punktera eller deformera ACS eller dess batteri.
18
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart med mild tvål och vatten. Om
batterivätskan kommer in i ögat, håll ögonen öppna och skölj med vatten under 15 minuter eller tills irritationen
upphör. Kontakta alltid läkare.
OBS: POTENTIELLT FELAKTIG UTRUSTNING ELLER FEL.
Använd inte med en skadad elkabel eller kontakt. Skada på utrustningen kan uppstå. Skydda nätsladden från att
bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, grendosor och den punkt där de kommer ut från produkten.
Dra inte i sladdar eller kablar. När du drar ut nätsladden ur eluttaget, ta tag och dra sladden genom kontakten.
Om en sladd eller kontakt är skadad bör den genast ersättas.
OBS: POTENTIELLT FELAKTIG UTRUSTNING ELLER FEL. Denna utrustning levereras med ett väggfäste för
strömförsörjning speciellt designad för att arbeta med 100-240 V50/60Hz. Om sladden saknas eller är skadad,
ersätt endast med Stanley strömförsörjningspecificerad för denna utrustning för att undvika skador på
produkten.
OBS: POTENTIELLT FELAKTIG UTRUSTNING ELLER FEL.
För att undvika eventuella skador orsakade av en strömstöt, använd ett överspänningsskydd.
OBS: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED EN FELAKTIG TYP.
Kassera använda batterier enligt anvisningarna.
VIKTIGA MEDDELANDEN
• Service på denna produkt kan ej utföras av användaren. Det finns inga delar i denna produkt som kan servas av
användaren. Service på ett STANLEY-auktoriserat servicecenter krävs för att undvika skador på statiskt
känsliga interna komponenter. Service av obehörig gör garantin ogiltig.
• Rengör endast med en torr trasa.
• Även om ljudnivån och varaktigheten av sirenen är under OSHA-gränser, kan det höga ljudet från sirenerna
komma att skrämma användaren.
PRODUKTBEGRÄNSNINGAR
• Även om denna enhet är utformad som en skyddsanordning för personlig egendom, garanterar den inte skydd
mot inbrott eller andra nödsituationer. Alla larm är föremål för kompromiss eller underlåtenhet att varna av en
rad olika skäl, inklusive, men inte begränsat till, följande:
• En inkräktare kan få tillgång genom oskyddade öppningar. En inkräktare med brottsligt uppsåt, teknisk kunskap
eller störningsanordningar kan kringgå larmsystemet.
• Den här produkten kommer inte att fungera utan ström. Utrustningen har ett laddningsbart batteri. Om batteriet
inte har laddats tillräckligt, kommer produkten inte att fungera.
• Signaler som sänds via radio kan komma att blockeras innan de når servern. Även om signalvägen har
kontrollerats nyligen under ett rutinmässigt test kan blockering uppstå om den cellulära signalen går förlorad.
• En RFID-signal behövs för att aktivera, avaktivera, acceptera programmeringsförändringar samt överföra
larmsignaler. Om ingen mottagning är tillgänglig, förblir utrustningen ur drift.
• Denna produkt är ett själv-installerade larm. Följ noga alla instruktioner då en felaktig installation kan äventyra
driften av denna utrustning.
• Detta larm bör testas regelbundet för att se till att alla sensorer samt RFID-signalen fungerar korrekt.
• Varningsenheter såsom sirener kommer inte att varna folk om de är utom räckhåll. Personer kommer inte
att höra varningen om larmet dämpas av en radio, operativ utrustning, apparater eller passerande trafik.
Larmvarningsanordningar, hur högt de än låter, kanske inte kommer att varna hörselskadade personer.
• Trots avancerad design och regelbunden testning är denna utrustning, liksom andra elektriska apparater,
föremål för komponentfel.
• Installeringen av det här larmet kan göra en berättigad till lägre försäkringspremier, men ett larm är inte en
ersättning för försäkring.
STANDARDER:
Område
EU
EU
EU
USA
Canada
USA
Typ
Säkerhet
Radio
Radio
Säkerhet
Säkerhet
Radio
Standard
EN 609050-1
EN 300328
EN 300330
UL 60950-1
CSA CS22.2 60950-1
FCC Part 15, Sub-Part B, C
Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna.
Användningen är med förbehåll för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning och
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
FCC ID GDOICS310000FCC ID GDOICS311000
19
ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Under en period av ett år efter inköpsdatum, kommer STANLEY byta ut defekta produkter
kostnadsfritt (förutom fraktkostnader vid retur) på grund av felaktiga material eller tillverkningsfel.
Denna garanti täcker inte de fel på grund av normalt slitage eller missbruk, inte heller skador
som orsakats där reparationer har utförts eller försökt utföras av andra, eller om produkten har
manipulerats i ett försök att lura STANLEY. Inte heller oförutsedda och följdskador är ersättningsgilla
enligt denna garanti. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller
följdskador, så denna begränsning gäller inte i sådana fall.
För att få en ersättningsprodukt, måste du kontakta STANLEY kundtjänst på: 031-686060 inom
ett (1) år från det att du köpt produkten. En kundtjänstrepresentant kommer att hjälpa dig med
garantiservice och ge dig den adress dit du behöver returnera produkten, frakt eller porto betalas. Du
måste inkludera ditt namn och din adress i paketet, samt en kort skriftlig beskrivning av produktens
defekt och en kopia av det ursprungliga inköpskvittot. När STANLEY mottagit den defekta produkten
kommer en ersättningsprodukt skickas till dig kostnadsfritt.
Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar i
vissa stater eller provinser.
Förutom den begränsade garantin, omfattas denna produkt av en 30-dagars, pengarna tillbaka
garanti. Om du inte är helt nöjd med resultatet av denna produkt av någon anledning, kan du
returnera den till den plats där du köpt den inom 30 dagar från inköpsdatum med kvitto för en full
återbetalning - utan frågor.
20
Huvudenhet
Maximalt antal användare 30
Maximalt antal verktyg 50
Detektionsområde (behållare)* 15-20 Meter
Detektionsområde (Job Box)* 7-10 Meter
Main Radiofrekvens 2.4GHz
RFID-frekvens 125KHz
Batterityp RT645
Batterikapacitet 4.5Ah
Batterispänning 6V
Batteriets livslängd (MAX) 60 Timmar
Batteriets minimumtid för laddning 12 Timmar
Ström (genomsnittlig) 75mA / 0.9W
Ström (MAX) 170mA / 2W
Arbetstemperatur 0-50 C°
Förvaringstemperatur 20-60 C°
Dimensioner H 89 X W 126 X L 229 mm
Dimensioner (Inklusive konsol) H 95 X W 140.3 X L 229 mm
ICS-vikt (genomsnittlig) 1610 gr
ICS-konsol vikt (genomsnittlig) 515 gr
IP 54
FCC ID GDOICS310000
Myndighetscertifiering
Typ
Standard
SäkerhetEN 609050-1
Radio
EN 300328
RadioEN 300330
Säkerhet UL 60950-1
Säkerhet CSA CS22.2 60950-1
Radio
FCC Part 15, Sub-Part B, C
*Kan variera beroende på miljöförhållanden
Objektspårningsenhet
Batteriets livslängd (hållbarhet) 3 år
Batteriets livslängd (genomsnittlig) 2 år
Batterityp Lithium 3V - CR2450
Arbetstemperatur 0-50 C°
Förvaringstemperatur 20-50 C°
Dimensioner H 32 X W 56.5 X L 45.5 mm (L = 600 mm
Med band)
Bandvikt (genomsnittlig) 13 gr
Radiofrekvens 2.4GHz
IP 54
FCC ID GDOICS311000
Myndighetscertifiering
Typ
Standard
SäkerhetEN 609050-1
Radio
EN 300328
RadioEN 300330
Säkerhet UL 60950-1
Säkerhet CSA CS22.2 60950-1
Radio
FCC Part 15, Sub-Part B, C
Användartagg
Dimensioner H 6.5 X W 26 X L 76 mm
Vikt 10gr
IP 54
21
U.S and Canada
1000 Stanley Drive, Concord, NC 28027
Tel: 1-800-262-2161
stanley@stanleycustomercare.com
www.stanleytools.com
Belgique et Luxemburg België en Luxembourg
E. Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium
NL Tel: +32 15 47 37 63 Fax: +32 15 47 37 99
FR Tel: +32 15 47 37 64 Fax: +32 15 47 37 99
Enduser.be@SBDinc.com
www.stanleytools.eu
Denmark
Farverland 1B 2600 Glostrup
Tlf: 70201510 Fax: 70224910
www.stanleyworks.dk
Deutschland
Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein
Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770
www.stanleyworks.de
Ελλάς
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 1
6674, Αθήνα
Τηλ: +30 210 8981-616 Φαξ: +30 210 8983-285
www.stanleyworks.gr
España
Parque de Negocios “Mas Blau” Edificio Muntadas,
c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419
S-CDIY-Posventastanley@sbdinc.com
www.stanleyworks.es
France
5, allée des hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00
scurf@sbdinc.com
www.stanleyoutillage.fr
Schweiz Suisse
In der Luberzen 40 8902 Urdorf
Tel: 01 - 730 67 47 Fax: 01 - 730 70 67
www.stanleyworks.de
Ireland
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112
www.stanleytools.co.uk
Italia
SWK Utensilerie Srl
Energy Park – Building 03 Sud, Via Monza, 7/A
20871 Vimercate (MB)
Tel. 031.780304 – Fax 031.781766
www.stanley.it
Nederlands
Joulehof 12 4600 AB Bergen Op Zoom
Tel: +31 164 28 30 63 Fax: +31 164 28 32 00
Enduser.NL@SBDinc.com
Norge
Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00 Fax: 45 25 08 00
Österreich
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien
Tel: 01-66116-0 Fax: 01-66116-14
www.stanleyworks.de
Portugal
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418
Sintra 2710-418 Lisboa
Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 75
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
Tekniikantie 12 02150 Espoo
Puh: 010 400 430 Faksi: 0800 411 340
www.stanleyworks.fi
Sverige
Box 94 431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 00 Fax: 031 68 60 08
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş. Defterdar Mah.
Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05
United Kingdom
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112
www.stanleytools.co.uk
Middle East & Africa P.O.Box - 17164, Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
Tel: +971 4 8127400 Fax: +971-4-8127036
www.stanleyworks.ae
Czech Republic
Stanley Black and Decker Czech Republic
s.r.o. Türkova 5b, 149 00, Prague, CZ Czech Republic
Tel: +420 261 009 779 Fax: +420 261 009 770 Hungary
Stanley Black & Decker Hungary Ltd.
1016 Budapest, Meszaros u. 58/B Hungary
Tel: +36 12 140561
Poland
STANLEY BLACK&DECKER Polska Sp. z o.o. ul.
Postepu 21D 02-676 Warszawa Poland
Tel: 48 22 464-2700 Fax: 48 22 464-2701
Slovakia
Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 8 SK-83104 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 446 38 121,3 Fax: +421 2 446 38 122
Romania
STANLEY BLACK & DECKER
Splaiul Independentei
319 Corp Cladire
Ob. 153-200A Sector 6 0060044 BUCURESTI RO
Tel: +40 21 30 00 755 Fax: +40 21 31 81 126
Bulgaria
EUROTOOLS LTD.
Andrei Liapchev str. 14 1756 Sofia, Bulgaria
Tel: 359-2-4219723 Fax: 359-2-4219723
Tashev Galving LTD 68 Kliment Ohridski BLVD
1756 Sofia, Bulgaria
Slovenia
G-M&M D.O.O. BRVACE 11, SI -1290, GROSUPLJE
Tel. +386(0)17866 500 Fax +386(0)1 7861 205
13399 ICS_manual-SE 07/12
www.stanleytools.com © 2012 Stanley Tools. 701 East Joppa Road, Towson, Maryland 21286
U.S. & Canada Only / E.-U. et Canada seulement
© 2012 Stanley Black & Decker. Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium. http://www.stanleytools.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising