KG2205 | Black&Decker KG2205 ANGLE GRINDER instruction manual

402112-85 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KG2205
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Polizorul unghiular Black & Decker a fost conceput
pentru polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei folosind tipul adecvat de discuri de tăiere sau polizare.
Atunci când este echipată cu o apărătoare corespunzătoare, această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
f.
g.
4.
a.
4
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau
la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele
în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru operaţiuni de polizare, şlefuire, frecare cu perii de sârmă, lustruire sau
tăiere abrazivă
♦
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi
toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate împreună
cu această unealtă electrică. Nerespectarea
tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută
unealta electrică pot da naştere la pericole şi
pot cauza vătămări personale.
♦
5
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute şi recomandate de către producătorul
uneltei. Simplul fapt că un accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs. electrică nu asigură operarea
în siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie
cel puţin egală cu viteza maximă marcată pe
unealta electrică. Accesoriile ce funcţionează
mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe
şi pot ricoşa.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în specificaţie capacităţii specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
Dimensiunea mandrinei discurilor, flanşelor,
tălpilor de susţinere sau a oricăror alte accesorii trebuie să se potrivească perfect cu
axul uneltei electrice. Accesoriile cu orificii de
mandrină ce nu se potrivesc cu elementele metalice de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot cauza
pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea sârmelor
desprinse sau crăpate. În cazul în care unealta
electrică sau accesoriul este scăpat pe jos,
inspectaţi-l pentru a depista eventualele deteriorări sau montaţi un accesoriu nedeteriorat.
După inspectarea şi montarea unui accesoriu,
puneţi în funcţiune unealta electrică în gol, la
viteză maximă, timp de un minut. În mod normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie personală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru
faţă, ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă
este cazul, purtaţi măşti anti-praf, dopuri
pentru urechi, mănuşi şi salopetă care să vă
protejeze de micile fragmente abrazive sau de
fragmente provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie să
aibă capacitatea de a opri reziduurile proiectate,
rezultate în urma diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau masca de protecţie respiratorie trebuie
să aibă capacitatea de a filtra particulele generate în urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită
la zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură
faţă de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte
echipament de protecţie personală. Fragmentele provenite de la piesa de prelucrat sau dintrun accesoriu rupt pot fi proiectate şi pot cauza
vătămări asupra persoanelor aflate dincolo de
zona din apropierea locaţiei efective de operare.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei
electrice şi pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în continuare.
♦
Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista
forţei unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul
auxiliar, dacă este furnizat, pentru un control
maxim în caz de recul sau de reacţie de cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate
controla reacţiile de cuplare sau forţele de recul
dacă sunt adoptate măsuri adecvate de protecţie.
♦
Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
♦
Nu vă poziţionaţi în zona în care unealta electrică va ricoşa dacă survine reculul. Reculul
va propulsa unealta în direcţia opusă celei de
mişcare a discului din momentul agăţării.
♦
Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe
colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile şi
agăţarea accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite sau salturile au tendinţa de a agăţa accesoriile
care se rotesc şi determină pierderea controlului
sau reculul.
♦
Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru lemn
sau o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel de
discuri generează reculul şi pierderea controlului
în mod frecvent.
♦
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
♦
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
♦
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau
braţul dvs. poate fi trasă înspre accesoriul care
se roteşte.
♦
Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos
până când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care se roteşte poate prinde suprafaţa de
sprijin şi poate determina mişcarea necontrolată
a uneltei electrice.
♦
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental
cu accesoriul care se roteşte poate determina
agăţarea hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
♦
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va trage
praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de particule metalice poate cauza pericole
electrice.
♦
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
♦
Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
Notă: Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor
electrice destinate în mod special utilizării împreună
cu un sistem pe bază de lichid.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor
de polizare şi tăiere abrazivă
♦
♦
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii, periei
sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea determină
oprirea rapidă a accesoriului care se roteşte, fapt care,
la rândul său, determină împingerea uneltei electrice
scăpate de sub control în direcţia opusă celei de rotire
a accesoriului din momentul incidentului.
♦
♦
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau
ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului ce intră în contact poate săpa în suprafaţa materialului,
determinând discul să alunece sau să ricoşeze de pe
suprafaţa de lucru. Discul poate sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în funcţie de direcţia mişcării
sale din momentul agăţării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
♦
6
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea
special concepută pentru discul ales. Discurile
pentru care unealta electrică nu a fost concepută
nu pot fi protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel încât o suprafaţă minimă a discului să fie expusă în partea dinspre operator.
Apărătoarea ajută la protejarea operatorului de
fragmentele discurilor rupte şi de contactul accidental cu discul.
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu polizaţi cu partea laterală a discului de debitat.
Discurile abrazive de debitat sunt destinate pentru
polizarea periferică, forţele laterale aplicate acestor discuri putând determina sfărâmarea acestora.
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu dimensiunile şi formele corecte pentru discul pe
care l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate susţin
discul, reducând astfel posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru discurile de debitat pot diferi
de flanşele pentru discurile de polizat.
Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrice de dimensiuni mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice de dimensiuni mai mari nu sunt
adecvate pentru viteza superioară a unei unelte
mai mici şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare de siguranţă
specifice operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
de fixare desprinse. Sforile de fixare desprinse
şi care se rotesc se pot încurca în jurul degetelor
dvs. sau se pot agăţa de piesa de prelucrat.
Nu blocaţi discul de debitat sau nu apăsaţi
excesiv pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi
o tăiere cu o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi probabilitatea de
răsucire şi blocare a discului în tăietură, precum
şi posibilitatea producerii reculului sau a ruperii
discului.
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în
spatele discului ce se roteşte. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia opusă
corpului dvs., eventualul recul ar putea propulsa
discul ce se roteşte şi unealta electrică direct
înspre dvs.
Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi
unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până
când discul se opreşte complet. Nu încercaţi
niciodată să scoateţi discul de debitat din tăietură în timp ce acesta se află în mişcare;
în caz contrar, va surveni reculul. Examinaţi
şi adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina
cauza blocării discului.
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală
şi reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul
se poate bloca, poate aluneca în sus sau poate
ricoşa înapoi dacă unealta de lucru este repornită
atunci când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
Susţineţi panourile sau orice alte piese de prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce la
minim ciupirea discului şi reculul. Piesele mari
de prelucrat au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în raport
cu fiecare parte laterală a discului.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa
de debitat poate tăia ţevi de gaze sau de apă,
cabluri electrice sau alte obiecte, fapt ce poate
cauza reculul.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de frecare cu perii de sârmă
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi PFL.)
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel supradimensionate. Urmaţi recomandările producătorului
atunci când selectaţi tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare, care depăşeşte marginile tălpii
de şlefuit prezintă risc de sfâşiere şi poate determina distrugerea, ruperea discului sau reculul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de lustruire
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de şlefuit
♦
Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate
din perie chiar şi în timpul operării obişnuite.
Nu suprasolicitaţi periile de sârma aplicând
o sarcină excesivă asupra unealta. Firele de
sârmă pot penetra cu uşurinţă îmbrăcămintea
subţire şi/sau pielea.
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători
pentru frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi niciun fel de contact al discului de sârmă
cu apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări
diametrul datorită sarcinii de lucru şi forţelor centrifuge.
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor
de fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile
7
Asamblare
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste
nivelul menţionat.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. A)
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată
exclusiv lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să
efectueze operaţii de debitare, trebuie să fie echipată
cu o apărătoarea specială pentru acest scop. Este disponibilă o apărătoare adecvată pentru operaţiunile de
debitare, având codul de articol 1004484-02 şi poate
fi procurată de centrele de service Black & Decker.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Montarea
♦
Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (6) orientat
în sus.
♦
Eliberaţi închizătoarea de prindere (7) şi ţineţi apărătoarea (5) deasupra uneltei conform ilustraţiei.
♦
Aliniaţi găurile filetate (8) cu canelurile (9).
♦
Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în sens antiorar în poziţia necesară.
♦
Strângeţi încuietoarea de prindere (7) pentru
a fixa apărătoarea pe unealtă.
♦
Dacă este necesar, strângeţi şurubul (10) pentru
a spori forţa de prindere.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Demontarea
♦
Eliberaţi încuietoarea de prindere (7).
♦
Rotiţi apărătoarea în sens orar pentru a alinia
găurile filetate (8) cu canelurile (9).
♦
Scoateţi apărătoarea de pe unealtă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (3) într-unul din orificiile
de montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Montarea şi demontarea discurilor de
polizare sau debitare (fig. B - D)
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru aplicaţia dvs. Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul
corect şi dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi
specificaţia tehnică).
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de
tensiune pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de
alimentare electrică, pot fi afectate şi alte echipamente.
Montarea
♦
Fixaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦
Poziţionaţi flanşa internă (11) pe ax (6) conform
ilustraţiei (fig. B). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi discul (12) pe ax (6) conform ilustraţiei
(fig. B). În cazul în care discul prezintă o zonă
centrală în relief (13), asiguraţi-vă că aceasta
este orientată spre flanşa internă.
♦
Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe
flanşa internă.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (14) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizare, zona centrală în relief
de pe flanşa externă trebuie să fie orientată către
disc (A în fig. C). Atunci când montaţi un disc
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice este
mai mică de 0,107 Ω, este probabilă survenirea defecţiunilor.
Caracteristici
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Mâner lateral
4. Buton de blocare a axului
5. Apărătoare
8
♦
Sfaturi pentru utilizarea optimă
de debitare, zona centrală în relief de pe flanşa
externă trebuie să fie orientată în direcţia opusă
discului (B în fig. C).
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. D).
♦
♦
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi
slăbiţi flanşa externă (14) folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. D).
♦
Scoateţi flanşa externă (14) şi discul (12).
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului
lateral şi cu cealaltă mână în jurul mânerului principal.
În timpul polizării, păstraţi întotdeauna un unghi
de aprox. 15° între disc şi suprafaţa piesei de
prelucrat.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu
de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Montarea şi demontarea discurilor de
şlefuire (fig. D şi E)
Pentru şlefuire, este necesară o talpă de susţinere.
Talpa de susţinere este disponibilă ca accesoriu la
reprezentantul Black & Decker.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet acumulatorul dacă este
plin şi apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Montarea
♦
Poziţionaţi flanşa internă (11) pe ax (5) conform
ilustraţiei (fig. E). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi talpa de susţinere (16) pe ax.
♦
Poziţionaţi discul de şlefuire (17) pe talpa de susţinere.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (14) pe ax, cu zona centrală în relief orientată în direcţia opusă discului.
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. D). Asiguraţi-vă că flanşa externă
este montată corect şi că discul este fixat strâns.
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi
slăbiţi flanşa externă (14) folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. D).
♦
Scoateţi flanşa externă (14), discul de şlefuire
(17) şi talpa de susţinere (16).
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
♦
Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în
momentul în care discul de polizare sau debitare
atinge piesa de prelucrat.
♦
Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât apărătoarea să ofere protecţie maximă la discul de
polizare sau debitare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de deblocare (2) şi apoi apăsaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Avertisment! Nu opriţi unealta când se află sub sarcină.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
9
Declaraţia de conformitate CE
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
DIRECTIVA UTILAJE
KG2205
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
service autorizat contactând biroul local Black & Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Marea Britanie
03/08/2012
Specificaţii tehnice
KG2205 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a. 230
Putere absorbită
W 2200
Viteza nominală
min-1 6500
Alezajul discului
mm 22
Garantat
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Grosimea max. a discului
discuri de polizare
mm 6
discuri de debitat
mm 3,5
Dimensiunea axului
Greutate
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
M14
kg 5,1
LpA (presiune sonoră) 98,5 dB(A), marjă 3 dB(A),
LWA (putere sonoră) 109,5 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
cu EN 60745:
Polizarea suprafeţelor (ah,SG) 7,8 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2, Lustruire
(ah,P) 13,4 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2, Şlefuire cu disc (ah,DS) 4,5 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2, Frecare cu perie de sârmă (ah) 6,1 m/s2, marjă
(K) 1,5 m/s2, Debitare (ah) 5,2 m/sv, marjă (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de service autorizat contactând
biroul local Black & Decker la adresa indicată în
10
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00201027 - 08-03-2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising