EMAX32 | Black&Decker EMAX32 ROTARY MOWER Type 2 instruction manual

402111-75 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
EMax32
EMax32s
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Asamblarea mânerului superior (fig. E)
Maşina pentru tuns gazon Black & Decker a fost concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
♦
Montaţi mânerul superior (3) pe mânerul inferior (4)
folosind butoanele (17), şaibele (18) şi şuruburile
(19), conform ilustraţiei.
Notă: Mânerul superior poate fi fixat pe înălţime în 2 poziţii diferite.
Avertisment! Citiţi cu atenţie manualul
„Siguranţă, Întreţinere, Service“ înainte de
a utiliza acest aparat.
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte de a utiliza aparatul.
Fixarea cablului de la motor (fig. F)
Cablul motorului trebuie să fie fixat folosind opritoarele
de cablu.
♦
Prindeţi cablul de mânerul superior şi inferior cu
ajutorul clemelor opritoare (20), conform ilustraţiei.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Ansamblu întrerupătoare
2. Întrerupător de pornire/oprire
3. Mâner superior
4. Mâner inferior
5. Cârlige depozitare cablu
6. EdgeMax
7. Cutie de colectare a ierbii
8. Clapă iarbă
9. Mânere de deplasare
Montarea cutiei de colectare a ierbii (fig. L)
♦
Opritorul de cablu (fig. H)
♦
Avertisment! Asiguraţi-vă că lama s-a oprit complet şi
scoateţi aparatul din priză.
Avertisment! Folosiţi numai tipul de lamă de schimb
specificat.
Avertisment! Folosiţi mănuşi rezistente pentru a apuca
lama.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi deconectat de la priză.
Montarea cutiei de colectare a ierbii
(fig. A şi B)
Pentru a scoate lama:
♦
Poziţionaţi aparatul pe o parte.
♦
Folosind mănuşi rezistente, apucaţi lama.
♦
Pentru a slăbi şi scoate şurubul lamei (22), utilizaţi
o cheie de 13 mm şi rotiţi în sens invers acelor de
ceasornic (ac).
♦
Scoateţi lama (23) şi şurubul acesteia (22).
Cutia de colectare a ierbii este formată din 3 piese şi
trebuie ansamblată înainte de utilizare.
♦
Fixaţi mânerul (10) în capacul (11) cutiei pentru
colectat iarba (fig. A). Mânerul se potriveşte doar
într-o singură poziţie.
♦
Aliniaţi capacul (11) de pe baza cutiei de colectare
a ierbii. Asiguraţi-vă că cele 10 dispozitive de ghidare
(12) sunt aliniate (fig. B)
Notă: Fiţi foarte atent atunci când aliniaţi cele 2 dispozitive de prindere aflate în spatele cutiei de colectare a ierbii.
♦
Apăsaţi clapeta de închidere pentru a fixa dispozitivele de prindere. Începând din partea posterioară
a aparatului, asiguraţi-vă că toate dispozitivele de
prindere sunt fixate bine.
Pentru a înlocui lama:
♦
Aşezaţi lama deasupra axului şurubului şi introduceţi
şurubul lamei (22) în orificiu.
Notă: Atunci când montaţi o lamă, textul de pe lamă
trebuie să fie orientat înspre utilizator.
♦
Strângeţi şurubul lamei (22) cu mâna, cât de mult
posibil.
♦
Folosind mănuşi rezistente, apucaţi lama.
♦
Pentru a strânge şurubul lamei (22), utilizaţi o cheie
de 13 mm şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic (c).
Montarea automatizării (fig. C)
♦
♦
♦
Aliniaţi picioruşele din plastic (13) de pe automatizare
(1) cu orificiile din mâner (14) asigurându-vă că
aceasta se află în partea superioară a mânerului.
Introduceţi picioruşele din plastic (13) în întregime
în cutia de automatizare (1) prin orificiile din mâner.
Culisaţi capacul din plastic (15) peste canalele subţiri
de pe cutia de automatizare (1).
Fixaţi capacul din plastic (15) cu cele 2 şuruburi
furnizate.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi aparatul să funcţioneze în propriul
ritm. Nu suprasolicitati.
Reglarea înălţimii de tăiere (fig. I)
Avertisment! Asiguraţi-vă că lama s-a oprit complet şi
scoateţi apartul din priză.
Înălţimea de tăiere se reglează prin ajustarea înălţimii
tuturor roţilor în una din cele 3 poziţii disponibile.
♦
Scoateţi cutia de colectare a ierbii (7).
♦
Răsturnaţi maşina de tuns iarba.
♦
Apucaţi de o roată (24) şi împingeţi/trageţi axul din
poziţia actuală.
Montarea mânerului inferior (fig. D)
♦
♦
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu pentru a preîntâmpina detaşarea acestuia în timpul utilizării.
Înlocuirea lamei (fig. K)
Asamblare
♦
Ridicaţi clapa (8) şi poziţionaţi cutia de colectare
a ierbii (7) peste limbi (21).
Introduceţi capetele mânerului inferior (4) în orificiile
corespunzătoare din maşina de tuns gazonul.
Apăsaţi mânerul în jos cât de mult posibil.
Fixaţi mânerul cu ajutorul şuruburilor (16).
2
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Mutaţi roata (24) în sus sau în jos în următoarea
poziţie disponibilă.
Notă: Reglaţi fiecare roată pe rând. Reglaţi pe rând
fiecare poziţie pe înălţime.
♦
Pornirea şi oprirea (fig. G)
Pornirea
♦
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de deblocare
(25).
♦
Trageţi întrerupătorul de pornire/oprire (2) spre mâner.
♦
Eliberaţi butonul de deblocare.
♦
Dacă iarba este mai mare de cca. 10 cm, treceţi de
două ori cu maşina de tuns pe suprafaţa gazonului
pentru a obţine o finisare superioară. Tundeţi mai
întâi la înălţimea maximă de tăiere, apoi folosiţi un
nivel de înălţime mediu sau redus pentru a tunde
iarba.
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Depanare
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, scoateţi ştecherul
din priză.
Oprirea
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (2).
Avertisment: Nu încercaţi niciodată să blocaţi un întrerupător în poziţia pornit.
Tăierea ierbii (fig. N1 şi N2)
Vă recomandăm să utilizaţi maşina de tuns gazon conform instrucţiunilor din această secţiune pentru a obţine
rezultate optime şi pentru a reduce riscul de a tăia cablul
de alimentare.
♦
Poziţionaţi colacul de cablu de alimentare pe gazon,
aproape de punctul de plecare (poziţia 1 din fig. N1).
♦
Porniţi aparatul conform instrucţiunilor de mai sus.
♦
Procedaţi conform ilustraţiei din fig. N1
♦
Deplasaţi-vă din poziţia 1 în poziţia 2.
♦
Viraţi la dreapta şi continuaţi către poziţia 3.
♦
Viraţi la stânga şi continuaţi către poziţia 4.
♦
Repetaţi procedura de mai sus dacă este necesar.
Avertisment: Nu lucraţi înspre cablu ca în fig. N2.
Problemă
Cauza posibilă
Soluţia
eventuală
Maşina nu
funcţionează
Nu este
alimentată cu
curent
Alimentaţi
maşina cu curent
electric
Siguranţa este
defectă/arsă
Înlocuiţi
siguranţa
Iarba este prea
înaltă
Măriţi înălţimea
de tăiere
şi începeţi
dintr-o zonă cu
iarba mai mică
Întrerupătorul
termic activat
Lăsaţi motorul să
se răcească şi
măriţi înălţimea
de tăiere
Maşina
funcţionează
intermitent
Întrerupătorul
termic activat
Lăsaţi motorul să
se răcească şi
măriţi înălţimea
de tăiere
Maşina lasă
un finisaj cu
aspect zdrenţuit
sau urme de
motor
Înălţimea de
tăiere este prea
mică
Măriţi înălţimea
de tăiere
Lama de tăiere
este tocită
Înlocuiţi lama
EdgeMax (fig. J1 şi J2)
EdgeMax vă oferă posibilitatea să tăiaţi iarba până la
marginea unui perete sau gard (fig J1).
EdgeMax vă oferă posibilitatea să tăiaţi cu precizie iarba
până la marginea gazonului (fig J2).
♦
Ţineţi maşina de tuns gazonul paralel cu acesta.
♦
Împingeţi maşina de-a lungul marginii gazonului.
Asiguraţi-vă că dispozitivul EdgeMax (6) se află
puţin peste marginea gazonului (J2).
Golirea cutiei de colectare a ierbii
♦
♦
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (2).
Scoateţi cutia de colectare a ierbii (7).
Goliţi conţinutul cutiei.
Partea inferioară Verificaţi sub
a maşinii este
maşină şi
curăţaţi resturile,
blocată
dacă este
necesar (purtaţi
întotdeauna
mănuşi
rezistente)
Depozitarea cablului (fig. M) (numai
EMax32S)
Avertisment! Cârligele pentru depozitarea cablului (5)
asigură o modalitate sigură şi convenabilă de depozitare
a cablului (26) atunci când nu utilizaţi aparatul.
♦
Înfăşuraţi cablul în jurul cârligelor (5) în forma cifrei
opt.
Lama este
montată invers
Transportarea maşinii de tuns iarba
Avertisment! Asiguraţi-vă că lama s-a oprit complet şi
scoateţi aparatul din priză.
♦
Maşina de tuns gazon poate fi transportată folosind
mânerele de transport (9).
3
Repoziţionaţi
lama corect
Specificaţii tehnice
EMax32 / EMax32s
Tip 2
Tensiune
Vc.a.
Putere absorbită
230-240
W
1200
min-1
3500
Reglarea înălţimii
mm
20 - 60
Lungime lamă
mm
320
kg
7,4
Turaţie în gol
Greutate
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu
EN60335: = < 2,5 m/s2, marjă (K) = 1,5 m/s2.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
EMax32 / EMax32s
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/CE, Maşină pentru tuns gazonul, L < 50cm,
Anexa VI, DEKRA Certificare B.V., Utrechtseweg 310,
ED Arnhem
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul
12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
93 dB(A)
LWA (putere sonoră măsurată)
marjă (K)
3 dB(A)
96 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
marjă (K)
3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
14/08/2012
4
Siguranţă, întreţinere, service
www.blackanddecker.eu
5
Destinaţia de utilizare
Operare
Maşina pentru tuns gazon Black & Decker a fost concepută pentru tunderea ierbii. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare şi
vătămări corporale.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Înainte de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că ştiţi cum
să-l opriţi în caz de urgenţă.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
Instruire
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Citiţi instrucţiunile cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu
comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze maşina.
Regulamentele locale pot limita vârsta operatorului.
Nu utilizaţi niciodată maşina atunci când în apropiere
se află persoane, în special copii, sau animale de
companie.
Reţineţi că peratorul sau utilizatorul va fi considerat
responsabil pentru accidentele sau pericolele provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.
♦
♦
♦
Pregătirea
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Purtaţi încălţăminte adecvată şi pantaloni lungi
atunci când utilizaţi maşina. Nu utilizaţi maşina
atunci când sunteţi desculţ sau purtaţi sandale.
Evitaţi să purtaţi îmbrăcăminte largă sau care are
agăţători sau cordoane.
Inspectaţi cu atenţie zona în care urmează să utilizaţi maşina şi îndepărtaţi toate obiectele care pot fi
aruncate de maşină.
Înainte de a utiliza aparatul, inspectaţi vizual lama,
piuliţa lamei şi ansamblul de tăiere pentru a depista
dacă sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiţi componentele uzate sau deteriorate în seturi pentru a menţine
echilibrul. Înlocuiţi etichetele deteriorate şi ilizibile.
Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne
de deteriorare sau îmbătrânire pe cablul de alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care cablu se
deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică. NU ATINGEŢI CABLUL
ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA. Nu
utilizaţi maşina în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul
utilizării uneltei. Utilizaţi o mască pentru faţă sau
o mască anti-praf ori de câte ori operaţiile au loc în
ambiente cu mult praf. Trebuie purtate echipamente
de protecţie pentru urechi oricând nivelul de zgomot
este inconfortabil.
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi. Preîntâmpinaţi contactul corpului cu suprafeţe împământate sau legate
la masă (ex. şine metalice, stâlpi de iluminat etc.).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Nu utilizaţi niciodată aparatul cu apărători sau scuturi
defecte sau cu dispozitivele de siguranţă demontate,
cum ar fi spre exemplu deflectorul sau coşul de
colectare a ierbii.
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
Nu expuneţi aparatul la ploaie. Nu utilizaţi aparatul în
condiţii de umezeală sau umiditate. Este de preferat
să nu utilizaţi aparatul când iarba este udă.
Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales
când lucraţi în pantă. Aveţi grijă la iarba proaspăt
tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte.
Lucraţi transversal pe pante, niciodată în sus şi în
jos. Fiţi deosebit de atenţi atunci când schimbaţi
direcţia în pantă.
Nu lucraţi pe pante foarte abrupte.
Mergeţi şi nu alergaţi atunci când utilizaţi aparatul.
Nu trageţi aparatul înspre dvs. sau nu faceţi paşi
înapoi atunci când îl utilizaţi.
Porniţi aparatul conform instrucţiunilor şi ţinând picioarele departe de lamă.
Nu porniţi maşina atunci când vă aflaţi în faţa orificiului de golire.
Nu înclinaţi aparatul atunci când îl porniţi, cu excepţia cazurilor în care aparatul trebuie să fie înclinat
pentru a fi pornit. În acest caz, nu înclinaţi aparatul
mai mult decât este absolut necesar şi ridicaţi doar
partea aflată mai departe de operator. Asiguraţi-vă
întotdeauna că aveţi ambele mâini amplasate în
poziţia de lucru înainte de a readuce aparatul pe sol.
Opriţi aparatul şi aşteptaţi ca ansamblul lamei să
înceteze să se rotească dacă aparatul trebuie să fie
înclinat pentru transportare la traversarea suprafeţelor diferite de gazon şi la transportarea aparatul
la şi din zona de tuns gazonul.
Nu ridicaţi sau nu căraţi aparatul până când lama
nu s-a oprit complet.
Ţineţi picioarele şi mâinile departe de lamă. Nu
puneţi mâinile sau picioarele în apropierea sau dedesubtul pieselor rotative.
Staţi întotdeauna la distanţă faţă de deschiderile de
evacuare.
Deconectaţi, scoateţi ştecherul din priză şi asiguraţivă că piesele rotative s-au oprit din rotit înainte de
lăsa aparatul nesupravegheat şi înainte de a înlocui,
curăţa sau inspecta orice piese ale aparatului sau de
a curăţa vreun blocaj. După lovirea unui corp străin.
Inspectaţi maşina pentru a descoperi eventualele
deteriorări şi reparaţi-le înainte de a o utiliza din nou;
Dacă aparatul începe să vibreze anormal sau dacă
loviţi un obiect străin, opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Verificaţi aparatul pentru a descopei
orice deteriorare, înlocuiţi sau reparaţi componentele
defecte, verificaţi şi strângeţi orice componentă slăbită.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
lamă. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
♦
♦
Motorul va continua să funcţioneze pentru câteva
secunde după oprirea aparatului. Nu încercaţi niciodată să forţaţi lama să se oprească.
Întreţinere şi depozitare
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Riscuri reziduale.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există piese mobile aliniate incorect
şi care au cedat, dacă există componente rupte,
apărătoare şi întrerupătoare deteriorate sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Asiguraţi-vă că aparatul fa funcţiona corespunzător
şi că va efectua funcţia pentru care a fost proiectat.
Nu utilizaţi niciodată aparatul atunci când o apărătoare sau carcasă este deteriorată sau nu este
montată. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există
vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizaţi
aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută
în poziţia pornit şi oprit. Prevedeţi repararea sau
înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte
de către un agent autorizat de reparaţii.
Verificaţi frecvent cablul pentru a depista eventualele
deteriorări. În cazul în care cablul este deteriorat,
trebuie să fie înlocuit de un agent de reparaţii autorizat pentru a preîntâmpina vreun pericol. Inspectaţi
periodic cablurile prelungitoare. Înlocuiţi imediat un
cablu prelungitor deteriorat.
Păstraţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile bine
strânse pe aparat pentru a asigura utilizarea în siguranţă.
Verificaţi colectorul pentru iarbă pentru a depista
semne de uzură sau deteriorare şi înlocuiţi-l dacă
este necesar. Nu folosiţi niciodată aparatul fără colectorul pentru iarbă.
Fiţi atent atunci când reglaţi maşina pentru a preveni
prinderea degetelor între lamele în mişcare şi părţile
fixe ale maşinii.
Atunci când efectuaţi intervenţii la lame, fiţi atent că,
deşi sursa de alimentare este oprită, lamele se pot
mişca totuşi.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat. Copiii nu trebuie
să aibă acces la aparatele depozitate.
Lăsaţi maşina să se răcească înainte de a o depozita.
Asiguraţi-vă că se utilizează numai dispozitive de
tăiat de schimb de tip corespunzător.
Utilizaţi numai piesele de schimb şi accesoriile
Black & Decker recomandate.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinţi.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Siguranţa terţilor
♦
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Simboluri de avertizare
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe
aparat:
Avertisment! Citiţi manualul înainte de utilizare.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă
să nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul
este deteriorat.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru maşinile de tuns gazon
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Aveţi grijă la lamele ascuţite.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Aveţi grijă la obiectele care cad. Ţineţi trecătorii
la distanţă de zona de tăiere.
7
Întreţinerea lamei
♦
Ţineţi cablul la distanţă faţă de lamele de tăiat.
♦
Lamele vor continua să se rotească după ce
utilajul este oprit.
♦
♦
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Protejarea mediului înconjurător
Siguranţa electrică
Avertisment! Colectarea separată. Acest
produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Avertisment! Această unealtă prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar
folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.
Avertisment! Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
Îndepărtaţi în mod regulat iarba şi mizeria de pe
lamă.
La începutul sezonului de grădinărit, examinaţi cu
atenţie starea lamei.
Dacă lama este foarte tocită, ascuţiţi-o sau înlocuiţio.
Dacă lama este deteriorată sau uzată, montaţi
o lamă nouă.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber şi
trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi
un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până
la 30 m fără a afecta performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru
a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire.
Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este deteriorat sau
defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Întreţinerea
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere asupra aparatului, opriţi şi deconectaţi aparatul.
♦
Păstraţi aparatul curat şi uscat.
♦
Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare cu o pensulă de vopsit curată şi uscată.
♦
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta
iarba şi mizeria de sub apărătoare.
♦
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi Doar săpun delicat
şi o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
8
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00186979 - 10-09-2012
9
10
Download PDF

advertising