DWE1622K | DeWalt DWE1622K MAG DRILL STAND instruction manual

533223-00 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE1622
1. ábra
x
k
e
a
m
n
d
rloa
ove
l
j
b
c
g
t
2
1
d
i
h
2
f
2. ábra
3. ábra
q
g
j
r
p
f
s
4. ábra
5. ábra
overload
u
d
rloa
ove
v
l
o
3
6. ábra
7. ábra
2
1
2
1
aa
d
2
1
aa
i
d
2
1
h
aa
d
8. ábra
9. ábra
a
ee
overload
n
dd
b
4
c
10. ábra
11. ábra
2
1
bb
2
i
1
z
y
cc
5
MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP,
DWE1622
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT termékeket
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
EK és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat
2. fokozat
Legnagyobb fúrás teljesítmény fémben
körmaróval
Szerszámbefogó (lapos szárú)
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
W
DWE1622
230
115
1
1200
min-1
min-1
300
450
mm
mm
kg
50
19
14,55
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91,5
3,0
102,5
3,0
V
V
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 61029 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
< 2,5
< 2,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
6
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
115 V-os szerszámok 16 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Éles szélekre figyelmeztet.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE1622
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.08.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon maradékáram
megszakítóval védett (RCD) áramforrást.
RCD használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
8
c)
d)
e)
f)
g)
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél
rajta vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
A szerszám rendeltetésétől eltérő célú
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
előírások fúrógépekhez
• Ujjait tartsa távol a fúrási területtől.
• Mindig használja a védőburkolatot. A gép
bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
biztonságosan zár-e a védőburkolat.
• Mindig használja a biztonsági láncot.
• A mágneses állványt legalább 10 mm vastag
acélon történő használatra terveztük, amikor
a mágnes mag felülete és a felhelyezési
felület közötti légrés nulla. A görbületek,
festékrétegek és felületi egyenetlenségek
légrést képeznek. Ügyeljen arra, hogy csak
minimális legyen a légrés.
• Mindig sima felületre helyezze a szerszámot.
Ne kicsi vagy szabálytalan alakú tárgyakra
rögzítse a szerszámot.
• Mindig forgácstól, fadaraboktól és
szennyeződéstől mentes felületre helyezze.
• Tartsa a mágnest tisztán, törmeléktől és
forgácstól mentesen.
• Csak akkor kapcsolja be a szerszámot, amikor
már az előírásoknak megfelelően össze van
szerelve és be van üzemelve.
• Bekapcsolás előtt mindig győződjön meg arról,
hogy a mágneses állvány szorosan illeszkedik
és rögzítődik a felülethez.
• Az asztalt úgy állítsa be, hogy a fúrószár
a fúrás megkezdése előtt még ne érjen
a munkadarabba. Amíg a készülék bekapcsolt
állapotban van, ne végezzen a munkadarabon
semmilyen tervezési, szerelési vagy
konstrukciós munkát.
• A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze,
hogy a tartozék megfelelően van-e felszerelve.
• Mindig a tartozékhoz és a megmunkálandó
anyaghoz ajánlott fordulatszámon használja
a szerszámot.
• Ne használja a szerszámot ugyanazon
a munkadarabon, amelyen elektromos
hegesztőkészüléket üzemeltetnek.
• Csak megfelelő kenőfolyadékot használjon.
Vízzel hígított, általános fémvágó
hűtőfolyadékot használjon.
• Ne használjon folyékony kenőanyagot, amikor
függőlegesen vagy fejmagasság felett végez
fúrást. Ilyenkor megfelelő sprayt használjon
vagy mártsa a fúrószárat kenőpasztába.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Mágnestalpas fúrógép
1 Fúró-védőburkolat
3 Fogantyú
1 Agy
1 Biztonsági lánc
1 Kenőrendszer
1 Hatszögű kulcs
1 3 pofás tokmány adapterrel
1 Tartozékdoboz
1 Használati útmutató
• Ne öntse a kenőfolyadékot a tárolóedénybe,
amíg az a konzolra fel van szerelve. Ne
engedje, hogy kenőfolyadék kerüljön a fúrógép
motorjába.
1 Robbantott ábra
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a mozgatható
tokmányvédő megfelelően működik-e.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
• Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
fémszilánkok vagy gyantás lerakódások ne
akadályozzák a szerszám működését.
• Ha elakad a fúrószár, kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, szüntesse
meg az elakadás okát, és csak azután
kapcsolja be újra.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
Leírás (1., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
9
a. Üzemi/mágneskapcsoló
b. Motor kikapcsoló gombja
c. Motor bekapcsoló gombja
d. Fokozatváltó
e. Mágneses konzol
f. Előtoló fogantyú
g. Agy
h. Szerszámbefogó
i. Gyorskioldó gallér
j. Védőburkolat
k. Hűtőfolyadék tartály
l. Hűtőfolyadék cső
m. Áramlásszabályzó
n. LED visszajelző fény
o. Biztonsági lánc (5. ábra)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
AZ ÖN DWE1622 mágnestalpas fúrógépét
fémszerkezetek felületébe történő furatkészítésre
terveztük. Nem-vasfémeket ne fúrjon ezzel
a szerszámmal.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a fúrógép professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelően az I. védelmi osztályba
tartozik (földelt). Földelő vezeték szükséges.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
szigetelőtranszformátor előkapcsolásán
keresztül kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
10
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
• A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő
csatlakozóhoz.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló OFF (KI) állásban vane. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A gép üzembe helyezése
(2–5. ábra)
1. Szerelje fel az előtoló fogantyút.
2. Szerelje fel a fúró védőburkolatát (j).
3. Szükség szerint szerelje fel a kenőrendszert.
4. Helyezze a gépet tiszta, egyenletes és
szilárd felületre. Távolítson el minden olyan
részecskét, amely akadályozná a mágneses
állvány és a felhelyezési felület közötti teljes
érintkezést.
5. Illessze fel és húzza szorosra a biztonsági
láncot (o).
AZ ELŐTOLÓ FOGANTYÚ FELSZERELÉSE
(1., 2. ÁBRA)
A gyorskioldó előtoló fogantyú szerelvény
a szerszám mind bal mind jobb oldalára egyetlen
egyszerű művelettel felszerelhető.
3. Töltse meg a tartályt vízzel hígított
hűtőfolyadékkal.
4. Csavarja vissza a sapkát.
FIGYELMEZTETÉS: Függőleges
irányú vagy fejmagasság feletti
fúrási munkáknál ne használja
a kenőrendszert.
1. Csavarja be mindhárom előtoló fogantyút (f)
az agyba (g).
A BIZTONSÁGI LÁNC FELSZERELÉSE
(5. ÁBRA)
2. Tartsa benyomva a gombot (p), közben pedig
illessze az agy szárát a furatba (q).
A mellékelt biztonsági láncot (o) a szerszám
fogantyúján átfűzve tekerje a munkadarab köré
a biztonságos rögzítés érdekében.
3. Engedje el a gombot.
A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE (3. ÁBRA)
1. Tartsa a védőburkolatot (j) a szerszámbefogó
előtt, hozza egy vonalba a burkolat vájatait
a szerszámon lévő furatokkal.
2. Illessze a csavart (r) a keret elülső részének
furatába (s).
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
a védőburkolatot.
A KENŐRENDSZER FELSZERELÉSE
(1., 4. ÁBRA)
A kenőrendszer vízszintes fúrási munkáknál
használható (amikor a fúró függőleges helyzetben
áll).
1. Miután a hűtőfolyadék tartályt (k) a mágneses
konzolra (e) helyezte, szerelje rá a mágneses
konzolt a szerszám bármelyik oldalán lévő
acélcsíkra (t).
2. Csatlakoztassa a hűtőfolyadék csövét (l)
a hűtőfolyadék tartályához:
a. Távolítsa el az anyát (u), és helyezze
a csőre.
b. Csúsztassa rá a csövet a csőcsonkra, és
húzza meg az anyát.
3. Csatlakoztassa a csövet a fogaskerékházon
lévő gyorscsatlakozóhoz (v).
a. Nyomja be a hűtőfolyadék csövét (l).
b. Az eltávolításhoz tolja rá a gallért
a csatlakozóra (v), és húzza ki a csövet
a csatlakozóból.
A hűtőfolyadék tartályt (k) elegendő mennyiségű
kenőfolyadékkal fel kell tölteni, hogy
a kenőrendszert használni lehessen.
A hűtőfolyadék tartály feltöltése
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használja
a biztonsági láncot.
Tartozék beillesztése és
eltávolítása (6. ábra)
A szerszámbefogó (h) két életlen oldalú, 19 mm-es
szárú körmaró befogására szolgál.
FIGYELMEZTETÉS: A maró fogai
nagyon élesek, ezért veszélyesek
lehetnek.
1. Csúsztassa át a vezetőcsapot a marószár
közepén lévő furaton.
2. Tolja fel a gyorskioldó gallért (i).
3. Illessze be a marót a vezetőcsappal,
és addig forgassa, amíg az életlen
oldal a rögzítőcsaphoz nem ér. Amikor
a rögzítőcsap hozzáér az életlen oldalhoz,
a gallér lefelé bepattan.
4. Ellenőrizze, hogy a marófej helyesen
illeszkedik-e a tokmányba.
5. A maró kioldásához emelje fel a gallért (i).
3 POFÁS TOKMÁNY (10. ÁBRA)
A DEWALT 3 pofás tokmány (y) adapter (z)
segítségével szerelhető, hogy a különböző méretű
szárak beilleszthetők legyenek. A beüzemelési
útmutatásokat megtalálja a Tartozék beillesztése
és eltávolítása cím alatt.
TARTSA SZEM ELŐTT: Előfordulhat, hogy
tokmány felszerelésénél változtatni kell a motor
helyzetén. Az útmutatásokat megtalálja a Motor
magasságának állítása cím alatt.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
1. Győződjön meg arról, hogy az
áramlásszabályzó (m) el van zárva.
2. Csavarja le a sapkát (x).
11
A fordulatszám beállítása
(7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Teljes
fordulatszámnál vagy működés közben
ne váltson fokozatot.
A szerszám kétfokozatú váltóval van ellátva, ezzel
változtatható a fordulatszám és nyomaték aránya.
1. Fordítsa ki a fokozatváltót (d) a rögzítőrésből,
és állítsa a kívánt módra.
2. Állítsa vissza a fokozatváltót a rögzítőrésbe.
KIS FORDULATSZÁM ÉS NAGY
NYOMATÉK:
A sárga pontnak (aa) az 1-es helyzetnél
kell állnia, amikor kis fordulatszám és nagy
nyomaték van beállítva (32-50 mm-es
furatokhoz).
NAGY FORDULATSZÁM ÉS KIS
NYOMATÉK:
A sárga pontnak (aa) a 2-es helyzetnél
kell állnia, amikor nagy fordulatszám és
kis nyomaték van beállítva (12-30 mm-es
furatokhoz).
TARTSA SZEM ELŐTT: Előfordulhat, hogy
fokozatváltáshoz a tengelyt kézzel valamennyire el
kell fordítani.
Motor magasságának állítása
(11. ábra)
A motor magassága állítható, hogy módosítani
lehessen a szerszámszár és a munkadarab közötti
rés nagyságát.
1. A mellékelt hatszögű kulccsal (cc) lazítsa meg
a motor csúsztatócsavarját (bb).
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot.
Ha túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• Ha a tartozék megszorul, állítsa
le a motort, és finoman emelje ki
a tartozékot a munkadarabból, mielőtt
folytatná a munkát.
• Mindig használja a biztonsági láncot.
• Mindig használja a védőburkolatot.
Be- és kikapcsolás (1., 8. ábra)
A megfelelő működtetéshez a készüléket az alábbi
módon kell bekapcsolni.
A SZERSZÁM ÁRAMELLÁTÁSÁNAK BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSA
Csatlakoztassa a szerszámot az elektromos
hálózatra.
A bekapcsolásához állítsa az üzemi/
mágneskapcsolót (a) bekapcsolt állásba.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az áramellátás
bekapcsolásakor a mágnes automatikusan
működésbe lép.
Az áramellátás kikapcsolásához állítsa az üzemi/
mágneskapcsolót kikapcsolt állásba.
2. Állítsa a motort a kívánt magasságra.
A FÚRÓ MOTORJÁNAK BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSA
3. A hatszögű kulccsal húzza meg erősen
a csavart, hogy a motort ebben a helyzetben
rögzítse.
A motort csak akkor tudja bekapcsolni, amikor
a mágnes már működésben van.
Használat előtt
Próbálkozzon hulladékanyaggal, amíg „rá nem
érez“ a szerszám működésére.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
A motort a motorkapcsolón lévő zöld gombbal (c)
kapcsolhatja be.
A motort a motorkapcsolón lévő piros gombbal (b)
kapcsolhatja ki.
A SZERSZÁM ÚJRAINDÍTÁSA
Ha az áramellátás használat közben megszakad,
vagy ha a mágneses tér bármelyik ponton
megtörik, a szerszámot újra kell indítani.
1. Először a motort, majd azután az áramot/
mágnest kapcsolja ki.
2. Gondoskodjon arról, hogy a munkaterület
tiszta legyen.
3. Kapcsolja be az áramot/mágnest.
12
Furat készítése (1. ábra)
1. Mindig vigyen fel megfelelő kenő/
hűtőfolyadékot a munkafelületre.
2. Állítsa a védőburkolatot (j) olyan alacsonyra,
hogy befedje a megmunkálandó felületet.
3. Ellenőrizze, hogy a fúróhegy vagy marószár
megfelelően van-e felszerelve, és pontosan az
elkészítendő furat helyére van-e beállítva.
4. Nyomja meg a motorkapcsolón a zöld gombot
(c) a motor indításához.
5. Az előtoló fogantyúval (f) lassan vezesse be
a tartozékot a munkadarabba.
6. A vágás megkezdésekor finoman nyomja
a tartozékot, hogy a kiindulási vájatot
elkészítse.
7. Folytassa elegendő nyomással, így sima
progresszív vágáshoz jut. Ne erőltesse.
TARTSA SZEM ELŐTT: A LED visszajelző
(n) villogni fog (pirosan), ha túl nagy
erővel nyomja a szerszámot. Ilyenkor
addig csökkentse a nyomást, amíg a LED
folyamatos zöld fényre nem vált.
8. A szálkásodás megelőzése végett fokozottan
ügyeljen, amikor a tartozék elkezd áttörni
a munkadarabon.
9. A munka befejezése után mindig kapcsolja
ki a motort, a mágnest és az áramellátást
ebben a sorrendben, majd ezek után húzza ki
a szerszám dugaszát a konnektorból.
TÚLTERHELÉS-VÉDELEM
A DEWALT mágnestalpú fúrógépen túlterhelés
ellen védő funkció is van, hogy megelőzze a motor
túlterhelés miatti károsodását.
A LED visszajelző (n) villogni fog, ha túl nagy
a terhelés. Ilyenkor addig csökkentse a nyomást,
amíg a LED folyamatos zöld fényre nem vált. Ha
a nyomást nem csökkenti, a túlterhelés-védelem
működésbe lép, és a LED folyamatos piros fénnyel
világít. Ezt az állapotot úgy szüntetheti meg, hogy
a szerszámot néhány másodpercig üresjáraton
működteti. Ez alatt a motor lehűl, és lehet folytatni
a fúrást.
Fúrás körmaróval
A körmarók az anyagot csak a furat körvonalánál
vágják el, és nem a teljes furatot forgácsolják le.
A furatkészítéshez így kevesebb energia kell, mint
egy csigafúrónál.
Ha körmaróval dolgozik, nem szükséges
vezetőfuratot készítenie.
FIGYELMEZTETÉS: Közvetlenül
használat után ne érjen a maróhoz
vagy a marófejhez közeli részekhez,
mert nagyon forróak lehetnek, és
a bőrén égési sérülést okozhatnak.
Gondoskodjon arról, hogy senki ne
tartózkodjon a munkaterületen, ahol
a fémmag kiesik.
Fúrási körülmények
Az, hogy melyik anyag mennyire könnyen
fúrható, több tényezőtől is függ, többek
között az anyag szakítószilárdságától és
kopásállóságától. Miközben általában
a keménység és/vagy szilárdság a kritérium,
a hasonló fizikai tulajdonságokat mutató anyagok
megmunkálhatóságában nagy különbségek
lehetnek.
A fúrási körülmények a szerszám élettartamával
és a felületmegmunkálással szemben
támasztott követelményektől függenek. Ezeknek
a körülményeknek további határt szab a szerszám
és a munkadarab merevsége, a kenés, valamint
a rendelkezésre álló gépteljesítmény. Minél
keményebb az anyag, annál lassabban fúrható.
Néhány anyagféleség, amely bár kevésbé
kemény, viszont dörzshatású anyagot
tartalmaz, nagy fordulatszámú fúrásnál gyorsan
koptatja a vágóéleket. Az előtolási sebesség
az eltávolítandó anyag mennyiségétől,
a felületmegmunkálástól és a rendelkezésre álló
gépteljesítménytől függ.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartási igény melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló OFF (KI) állásban vane. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Biztonsági szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol, amikor
a szénkefék már majdnem lekoptak és a szerszám
szervizt igényel. A szénkeféket a felhasználó
13
nem szervizelheti. Jutassa el a szerszámot egy
DEWALT márkaszervizbe.
Kenés
VÍZSZINTES ALKALMAZÁSOKNÁL
• Az áramlásszabályzóval (m) állítsa be a kívánt
folyadékáramlási sebességet (1. ábra).
• Ha a forgács kék lesz, adjon hozzá több
kenőfolyadékot.
FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ ÉS FEJMAGASSÁG
FELETTI MUNKÁKNÁL
Ilyenkor kenőpasztát vagy megfelelő sprayt
használjon.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
AZ ELŐTOLÓ PÁLYA KENÉSE (9. ÁBRA)
Az előtoló pályát rendszeresen zsírozni kell, hogy
fennakadás nélkül működjön.
• Emelje fel a motor-egységet a lehető
legmagasabb helyzetébe.
• Kenje meg a fogazott vezető pálya (dd)
mindkét oldalát.
• Kenje meg a fogaslécet (ee).
Többszöri használat után a fogasléc meglazulhat.
Szükség esetén állítson a bal oldali 5 önzáró
állítócsavaron. Húzza meg a csavarokat addig,
amíg a fogasléc szabadon nem fut a vezető
pályán, és a motor imbolygása meg nem szűnik.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a termék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba egyik
részét sem.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a rendes háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi megbízott szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
A DEWALT szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
zst00244939 - 29-08-2014
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising