DCS373 | DeWalt DCS373 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

402112 - 94 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCS373
Figura 1
b
a
u
d
e
l
e
c
n
m
o
k
d
i
h
f
g
j
Figura 2
Figura 3
m
i
i
2
Figura 5
Figura 4
p
r
f
q
s
t
Figura 6
f
q
r
s
r
q
f
t
3
Figura 7
Figura 8
A
d
c
B
d
Figura 9
13 mm
(1/2")
4
Figura 10
n
o
Figura 11
5
FERĂSTRĂUL CIRCULAR FĂRĂ FIR
DCS373 PENTRU DEBITAREA METALELOR,
140 mm (5-1/2”) 18 V
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Putere de ieşire max.
Turaţie în gol
Diametru disc
Adâncime de tăiere max.
Alezaj disc
Greutate (fără acumulator)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DCS373
18
1
460
3.700
140
43
20
3,76
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
Vc.c.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah tăierea metalelor
ah,M=
m/s²
3,1
Marjă K =
m/s²
1,5
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
VDC
Ah
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox. de încărcare
min
Greutate
kg
6
DCB180
Li-Ion
18
3
0,64
Vc.a.
30
(acumulatori de 1,5 Ah)
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(acumulatori de 3 Ah)
0,49
DCB183
Li-Ion
18
2
0,40
70
(acumulatori de 4 Ah)
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea
electrică
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V 3 Amperi, ştechere
introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DCS373
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţiile tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
24.12.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
7
c)
d)
e)
f)
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
8
e)
f)
g)
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată va
efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
f)
g)
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Instrucţiuni de siguranţă pentru toate ferăstraiele
a)
PERICOL: Ţineţi mâinile la distanţă faţă
de zona de tăiere şi de disc. Ţineţi cealaltă
mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa
motorului. Dacă ambele mâini ţin ferăstrăul,
nu există riscul să fie tăiate de disc.
b) Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub
piesa de prelucrat.
c) Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de
lucru trebuie să se vadă mai puţin dintr-un
dinte de disc.
d) Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
e) Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare pot atinge cabluri ascunse.
Contactul cu un cablu sub tensiune va
determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi va cauza electrocutarea
operatorului.
f) Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi
întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă
de ghidare. Prin aceasta se îmbunătăţeşte
precizia tăieturii şi se reduc şansele de blocare
a discului.
g) Utilizaţi întotdeauna discuri de
dimensiunea şi forma corectă (diamantate
faţă de rotunde) a orificiilor arborelui.
Discurile care nu se potrivesc cu sistemele de
montaj ale ferăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
h) Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost special
concepute pentru ferăstrăul dvs., pentru
performanţa şi siguranţa optime în timpul
operării.
9
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă valabile pentru toate
ferăstraiele
CAUZELE ŞI MĂSURILE DE PRECAUŢIE
ADOPTATE DE OPERATOR PENTRU RECUL
- Reculul reprezintă reacţia bruscă a unui
disc agăţat, blocat sau aliniat incorect, ce
determină deplasarea în sus a ferăstrăului, de
pe piesa de prelucrat înspre operator;
- Atunci când discul este agăţat sau blocat
strâns în tăietură, acesta se împiedică, iar
reacţia motorului dirijează rapid unitatea înapoi
înspre operator;
– Dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază
corect în tăietură, dinţii de pe marginea
din spate a discului pot săpa în suprafaţa
superioară a lemnului, făcând ca discul să
iasă în sus din tăietură şi să fie proiectat
înspre operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a ferăstrăului şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Menţineţi ambele mâini bine strânse pe
ferăstrău şi poziţionaţi-le astfel încât
să poată face faţă forţelor de recul.
Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. Reculul poate cauza ricoşarea
discului înapoi, însă forţele de recul pot fi
controlate de operator dacă sunt adoptate
măsuri de precauţie adecvate.
b) Atunci când discul se blochează sau atunci
când întrerupeţi o tăietură din orice motiv,
eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat
ferăstrăul în material până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată
să scoateţi discul din material sau să
trageţi înapoi ferăstrăul în timp ce discul
se mişcă; în caz contrar, se poate declanşa
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării
discului.
c) Atunci când reporniţi ferăstrăul introdus în
piesa de prelucrat, centraţi discul acestuia
în tăietură şi verificaţi ca dinţii acestuia să
nu fi intrat în material. În cazul în care discul
ferăstrăului se blochează, aceasta poate să
iasă din tăietură sau să ricoşeze din piesa de
prelucrat atunci când ferăstrăul este repornit.
d) Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza
riscul de agăţare a discului şi de recul.
Panourile mari au tendinţa de a se îndoi
sub propria greutate. Suporturile trebuie
10
poziţionate sub panou, pe ambele laturi,
aproape de linia de tăiere şi aproape de
marginea panoului.
e) Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate.
Discurile neascuţite sau incorect poziţionate
produc tăieturi înguste, cauzând fricţiune
excesivă, blocarea discului şi reculul.
f) Manetele de blocare pentru adâncimea
discului şi reglarea înclinaţiei trebuie să
fie strânse şi fixate înainte de efectuarea
tăieturii. Dacă reglajul discului se deplasează
în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina
blocarea sau reculul.
g) Procedaţi cu mare atenţie când tăiaţi în
pereţi sau în alte zone fără vizibilitate.
Discul care pătrunde în material poate tăia
obiecte ce pot cauza reculul.
Instrucţiuni de siguranţă pentru apărătoarea inferioară
a) Înainte de fiecare utilizare, verificaţi
închiderea corespunzătoare a apărătorii
inferioare. Nu operaţi ferăstrăul dacă
apărătoarea inferioară nu se mişcă liber
şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu
legaţi niciodată apărătoarea inferioară în
poziţia deschis. În cazul scăpării accidentale
a ferăstrăului, apărătoarea inferioară se
poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu
atinge discul sau orice altă componentă şi că
se mişcă liber în toate unghiurile şi adâncimile
de tăiere.
b) Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii
inferioare. Dacă apărătoarea şi arcul
nu funcţionează corect, acestea trebuie
reparate înainte de utilizare. Apărătoarea
inferioară poate funcţiona lent datorită
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau
acumulărilor de reziduuri.
c) Apărătoarea inferioară trebuie retrasă
manual numai pentru tăieturile speciale
precum „decupajele” şi „tăieturile
combinate”. Ridicaţi apărătoarea inferioară
cu mânerul de retragere şi, de îndată ce
discul pătrunde în material, apărătoarea
inferioară trebuie eliberată. Pentru orice
alte tipuri de tăiere cu ferăstrăul, apărătoarea
inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
d) Trebuie să verificaţi întotdeauna ca
apărătoarea inferioară să acopere discul
înainte de a poziţiona ferăstrăul pe bancă
sau podea. Un disc neprotejat, liber va
cauza ricoşarea înapoi a ferăstrăului care
va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi la timpul
necesar pentru ca discul să se oprească după
eliberarea întrerupătorului.
NOTĂ: Deşi informaţiile de mai sus sunt valabile
pentru lemn, acest ferăstrăul trebuie să fie utilizat
doar pentru tăierea metalelor. Reculul poate
surveni în timpul tăierii metalelor.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ferăstraiele circulare
• Nu folosiţi discuri abrazive.
• Nu utilizaţi dispozitive ataşabile de
alimentare cu apă.
• Nu încercaţi să tăiaţi oţel inoxidabil,
armătură din fier beton, oţel călit sau
tratat la cald, fontă, zidărie sau materiale
necunoscute
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ferăstraielor circulare.
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
aceasta. RECULUL poate determina
ferăstrăul să execute un salt înapoi (consultaţi
Cauzele şi prevenirea de către operator
a reculului şi RECULUL).
• Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să fie
evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
• Purtaţi protecţii pentru urechi. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea auzului.
• Purtaţi o mască antipraf. Expunerea la
particulele de praf poate cauza dificultăţi de
respiraţie şi posibile vătămări.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
categoria adecvată a discurilor, consultaţi
Specificaţia tehnică. Utilizaţi exclusiv
discurile menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
• Când nu este în funcţiune, aşezaţi
ferăstrăul circular pe o suprafaţă stabilă, cu
ghidajul orientat în jos, unde nu va cauza
pericol de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta vertical pe
acumulator, însă pot fi uşor răsturnate.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (u), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toate încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DCB105 .
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
11
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări personale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
AVIZ: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui
cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu încercaţi NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul
de deteriorare a ştecherului şi cablului electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
12
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori de
10,8 V, 14,4 V şi 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 şi DCB183).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (i) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-i complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect
refuzând să lumineze sau semnalizând codul
pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii
sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toţi acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
13
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi medicul
că electrolitul acumulatorului este compus
dintr-un amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulatorul
TIP ACUMULATORI
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Se încarcă.
Încărcat complet.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
DCS373 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Nu expuneţi la apă.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182 sau DCB183. Pentru mai multe informaţii
citiţi Specificaţiile tehnice.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
14
d. Manetă de reglare a adâncimii
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
d. Buton de blocare a axului
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
g. Apărătoare inferioară
e. Indicator tăietură
f. Şurub de fixare disc
h. Manetă retragere apărătoare inferioară
i. Acumulator
Nu incineraţi acumulatorii.
j. Vizor
k. Ghidaj
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
l. Cheie hexagonală
m. Buton de detaşare a acumulatorului
n. Mâner principal
o. Mâner auxiliar
p. Buton indicator combustibil (fig. 4)
Doar pentru utilizare in interior.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular fără fir pentru debitarea
metalelor
1 disc cu 30 dinţi
1 Cheie hexagonală
2 Acumulatori Li-Ion (modelele M2)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Încărcător
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 4–6)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire
a. Buton de siguranţă pentru întrerupătorul de
pornire
q. Şaibă clemă interioară (fig. 5, 6)
r. Şaibă clemă exterioară (fig. 5, 6)
s. Ax ferăstrău (fig. 5, 6)
t. Disc (fig. 5, 6)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Acest ferăstrău circular pentru debitarea metalelor
este destinat doar profesioniştilor pentru a tăia
metale uşoare şi forme structurale metalice de mici
dimensiuni.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest ferăstrău circular pentru debitarea metalelor
este o unealtă electrică profesională. NU permiteţi
copiilor să intre în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
AVERTISMENT: Nu efectuaţi tăieri
înclinate sau decupaje cu acest
ferăstrău.
VIZOR (FIG. 1)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
ferăstrăul fără vizor sau cu un vizor
deteriorat. Dacă vizorul este deteriorat
sau lipseşte, prevedeţi repararea
ferăstrăului la un centru de service
autorizat. Dacă ferăstrăul este utilizat
fără vizor, aşchiile metalice pot fi
15
proiectate prin apărătoare şi pot cauza
vătămări corporale.
ATENŢIE: Nu utilizaţi ulei sau
lichide pentru debitare cu ferăstrăul
pentru debitat metale. Nu utilizaţi
soluţii de curăţat pentru a curăţa
vizorul. Soluţiile de curăţat, lichidele
pentru debitare sau uleiurile pot
deteriora materialul plastic al vizorului,
împiedicând utilizarea în siguranţă
a ferăstrăului.
Ferăstrăul este prevăzut cu un vizor (j) pe partea
apărătorii superioare. Acest vizor îi permite
utilizatorului să vadă linia de debitare pe materialul
ce trebuie tăiat.
GHIDAJUL FERĂSTRĂULUI (FIG. 1)
Partea din faţă a ghidajului ferăstrăului (k)
prezintă un indicator de tăiere (e) care îi permite
operatorului să gliseze ferăstrăul de-a lungul liniilor
de debitare. Alinierea liniei de debitare cu canelura
de pe partea din faţă a ghidajului şi centrarea
acestuia folosind indicatorul de tăiere cu formă în
V îi permite operatorului să menţină discul pe linia
de debitare. Dacă linia de debitare este vizibilă prin
cea mai îngustă porţiune a indicatorului de tăiere,
discul va trece direct peste linia de debitare.
LUMINA DE LUCRU
Ferăstrău este prevăzut cu o lumină de lucru
care este activată la apăsarea întrerupătorului de
pornire. Lumina se stinge în mod automat după
20 de secunde de la eliberarea întrerupătorului de
pornire. Dacă întrerupătorul de declanşare rămâne
apăsat, lumina de lucru va rămâne în funcţiune.
NOTĂ: Lumina de lucru serveşte la iluminarea
suprafeţei de lucru din apropiere şi nu are
destinaţia de lanternă.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
16
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 3)
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet
înainte de utilizare. Lumina se va stinge fără
avertisment când acumulatorul este descărcat
complet.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (i) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (fig. 3).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(m) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 4)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de
încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (p).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Întrerupătorul de declanşare
(fig. 1)
AVERTISMENT: Această unealtă
nu are posibilitatea de blocare
a întrerupătorului de declanşare
în poziţia PORNIT şi nu ar trebui
niciodată blocat în această poziţie prin
orice mijloc.
Ferăstrăul este controlat cu un întrerupător de
pornire (a) şi cu un buton de siguranţă (b). Butonul
de siguranţă trebuie să fie apăsat înainte ca
întrerupătorul de pornire să determine pornirea
ferăstrăului. Eliberarea întrerupătorului de pornire
determină oprirea ferăstrăului.
Înlocuirea discurilor (fig. 1,
5–7)
PENTRU A MONTA DISCUL
1. Aşezaţi şaiba clemei interioare (q) pe axul
ferăstrăului (s) cu suprafaţa plată mare
orientată spre disc (fig. 5, 6).
2. Retrageţi apărătoarea inferioară a discului
(g) şi aşezaţi discul (t) pe axul ferăstrăului,
sprijinit de şaiba clemei interioare (q),
asigurându-vă că discul se va roti în direcţia
corespunzătoare (direcţia săgeţii de rotaţie
de pe discul ferăstrăului, iar dinţii trebuie să
indice în aceeaşi direcţie ca direcţia de rotaţie
de pe ferăstrău). Nu porniţi de la premisa
că imprimarea de pe disc va fi întotdeauna
orientată spre dvs., atunci când discul este
montat corespunzător. La retragerea apărătorii
inferioare a discului pentru a instala discul,
verificaţi starea şi funcţionarea apărătorii
inferioare a discului, pentru a vă asigura
că funcţionează corect. Asiguraţi-vă că
apărătoarea se mişcă liber şi nu atinge
discul sau orice altă componentă, sub toate
unghiurile şi la toate adâncimile de tăiere.
3. Aşezaţi şaiba clemei exterioare (r) pe axul
ferăstrăului (s) cu suprafaţa plată mare pe disc
(t) şi cu partea înclinată orientată spre exterior.
4. Înşurubaţi manual şurubul de fixare a discului
(f) în axul ferăstrăului. (Şurubul are fileturi
cu strângere la stânga şi trebuie să fie rotit
în sens antiorar pentru a fi strâns. Consultaţi
săgeata din Figura 7A.)
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (d) rotind,
în acelaşi timp, axul cu cheia hexagonală (l,
fig. 1) până când butonul se cuplează şi discul
nu se mai roteşte.
6. Strângeţi bine şurubul de fixare a discului
folosind cheia hexagonală.
AVIZ: Nu cuplaţi niciodată siguranţa
axului în timpul funcţionării ferăstrăului
şi nu forţaţi în niciun fel oprirea uneltei.
Nu porniţi niciodată ferăstrăul atunci
când siguranţa axului este cuplată.
Ar putea surveni deteriorări grave ale
ferăstrăului.
PENTRU A ÎNLOCUI DISCUL
1. Pentru a slăbi şurubul de fixare a discului (f),
apăsaţi butonul de blocare a axului (d) şi rotiţi
axul ferăstrăului (s) cu cheia hexagonală (l)
până când se cuplează siguranţa axului şi
discul nu se mai roteşte. Cu siguranţa axului
cuplată, rotiţi şurubul de fixare a discului în
sens orar folosind cheia hexagonală. (Şurubul
17
are fileturi cu strângere la stânga şi trebuie
să fie rotit în sens orar pentru a fi slăbit.
Consultaţi săgeata din Figura 7B.)
corespunzător, solicitaţi remedierea
ferăstrăului înainte de utilizare.
Pentru asigurarea siguranţei şi
fiabilităţii produsului, reparaţiile,
întreţinerea şi reglajele trebuie
efectuate de un centru de service
autorizat sau altă organizaţie
de service calificată, folosind
întotdeauna piese de schimb
identice.
2. Scoateţi doar şurubul de fixare a discului (f)
şi şaiba clemei exterioare (r). Scoateţi discul
vechi.
3. Curăţaţi aşchiile metalice/şpanul care s-au
acumulat în zona apărătorii sau a şaibei
clemei şi verificaţi starea şi funcţionarea
apărătorii inferioare a discului, aşa cum
s-a arătat anterior. Nu lubrifiaţi această zonă.
DISCURI
AVERTISMENT: Pentru a reduce la
minimum riscul de vătămări oculare,
purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Carbura este un material
tare, dar casant. Corpurile străine din
piesa de prelucrat precum fire sau
cuie pot determina dinţii să crape sau
să se rupă. Utilizaţi ferăstrăul doar
atunci când apărătoarea discului este
montată. Montaţi discul corespunzător
înainte de utilizare şi folosiţi
întotdeauna discuri curate şi ascuţite.
4. Selectaţi discul corespunzător pentru aplicaţie
(consultaţi secţiunea Discuri). Utilizaţi
întotdeauna discuri care sunt de dimensiunea
(diametrul) corect cu orificiul central de
dimensiunea şi forma corespunzătoare pentru
montajul pe axul ferăstrăului. Asiguraţi-vă
întotdeauna că turaţia maximă recomandată
(rpm) a discului ferăstrăului este egală sau mai
mare cu turaţia (rpm) a ferăstrăului.
5. Urmaţi paşii de la 2 la 6 de la procedura
Pentru instalarea discului, asigurându-vă că
discul se va roti în direcţia corespunzătoare.
APĂRĂTOAREA INFERIOARĂ A DISCULUI
AVERTISMENT: În anumite condiţii
de utilizare, aşchiile metalice se pot
înfige pe suprafaţa apărătorii inferioare,
determinând frecarea acesteia de
apărătoarea superioară. Verificaţi
funcţionarea apărătorii inferioare
înainte de fiecare utilizare şi îndepărtaţi
aşchiile înfipte în aceasta.
AVERTISMENT: Apărătoarea
inferioară a discului este
o componentă de siguranţă care
reduce riscul vătămării personale
grave. Nu utilizaţi niciodată
ferăstrăul dacă apărătoarea
inferioară lipseşte, este deteriorată,
greşit asamblată sau nu
funcţionează corespunzător. Nu
vă bazaţi pe apărătoarea inferioară
a discului pentru a vă proteja în
toate situaţiile. Siguranţa dvs.
depinde de toate avertismentele şi
măsurile de precauţie, precum şi
de funcţionarea corespunzătoare
a ferăstrăului. Verificaţi dacă
apărătoarea inferioară se închide
corect înainte de fiecare utilizare,
conform descrierii din secţiunea
Reguli suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraiele circulare. Dacă
apărătoarea inferioară a discului
lipseşte sau nu funcţionează
18
Disc
Diametru
DT1212-QZ 140 mm
(5-1/2“)
Dinţi
30
Aplicaţie
Uz universal
metale feroase
debitare
Dacă aveţi nevoie de asistenţă privind discurile,
contactaţi reprezentantul dvs. local DEWALT
dealer.
RECUL
Reculul reprezintă reacţia bruscă a unui disc
agăţat, blocat sau aliniat incorect, ce determină
deplasarea în sus a ferăstrăului, de pe piesa de
prelucrat înspre operator. Atunci când discul este
agăţat sau blocat strâns în tăietura care se închide,
acesta se împiedică, iar reacţia motorului dirijează
rapid unitatea înapoi înspre operator. Dacă discul
se îndoaie sau nu se aliniază corect în tăietură,
dinţii de pe marginea din spate a discului pot săpa
în suprafaţa superioară a lemnului, făcând ca
discul să iasă în sus din tăietură şi să fie proiectat
înspre operator.
Există şanse mai ridicate de producere a reculului
în prezenţa oricăreia dintre condiţiile următoare.
1. SUPORT INADECVAT PENTRU PIESA DE
PRELUCRAT
A. Îndoirea sau ridicarea necorespunzătoare
a piesei tăiate poate determina agăţarea
discului şi poate duce la recul (fig. 9).
B. Tăierea într-un material susţinut numai la
extremităţile exterioare poate cauza reculul.
Când materialul se slăbeşte, acesta se
deformează, închizând tăietura şi agăţând
discul (fig. 9).
C. Tăierea unui material în consolă sau
suspendat, de jos în sus, pe direcţie
verticală, poate cauza reculul. Piesa tăiată
care cade poate agăţa discul.
D. Tăierea unor fâşii lungi şi înguste poate, de
asemenea, cauza reculul. Fâşia tăiată se
poate îndoi sau răsuci, închizând tăietura şi
agăţând discul.
E. Agăţarea apărătorii inferioare pe
o suprafaţă aflată sub materialul tăiat
reduce momentan controlul operatorului.
Ferăstrăul se poate ridica parţial din
tăietură, mărind probabilitatea de răsucire
a discului.
2. SETAREA INADECVATĂ A ADÂNCIMII DE
TĂIERE LA FERĂSTRĂU
Pentru a realiza cea mai eficientă tăietură,
discul trebuie să pătrundă numai suficient de
departe pentru a expune un dinte, aşa cum se
arată în Figura 8. Aceasta permite ghidajului
să susţină discul şi reduce la minimum
răsucirea şi agăţarea în material. Consultaţi
secţiunea Reglarea adâncimii.
3. RĂSUCIREA DISCULUI (ALINIERE
INCORECTĂ LA TĂIERE)
A. Dacă se împinge mai puternic pentru a tăia,
discul se poate răsuci.
B. Încercarea de întoarcere a ferăstrăului în
tăietură (încercarea de revenire la linia
marcată) poate cauza răsucirea discului.
C. Întinderea pentru a opera cu unealta de
lucru sau operarea ferăstrăului cu un
control precar al corpului (dezechilibru)
poate avea ca rezultat răsucirea discului.
D. Modificarea prizei manuale sau a poziţie
corpului în timpul tăierii poate avea ca
rezultat răsucirea discului.
E. Retragerea ferăstrăului pentru degajarea
discului poate duce la răsuciri.
4. UTILIZAREA DISCURILOR BOANTE SAU
MURDARE
Discurile boante pot cauza o creştere a sarcinii
ferăstrăului. Pentru a compensa, de regulă
operatorul va împinge mai tare, ceea ce
încarcă suplimentar unitatea şi favorizează
răsucirea discului în tăietură. De asemenea,
discurile uzate pot avea un joc insuficient al
corpului, ceea ce măreşte şansele de agăţare
şi creştere a sarcinii.
5. REÎNCEPEREA UNEI TĂIETURI CU DINŢII
DISCULUI BLOCAŢI ÎN MATERIAL
Ferăstrăul trebuie adus la turaţie maximă de
operare înainte de a începe sau de a reîncepe
o tăiere, după ce unitatea a fost oprită cu
discul în tăietură. Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate duce la apariţia reculului.
Orice alte condiţii care pot duce la agăţarea,
blocarea, răsucirea sau alinierea incorectă
a discului pot determina recul. Consultaţi secţiunile
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
ferăstraiele circulare şi Discuri pentru proceduri
şi tehnici de natură să reducă la minimum apariţia
reculului.
Reglarea adâncimii (fig. 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Ferăstrău pentru debitarea metalelor este prevăzut
cu un ghidaj pivotant care îi permite operatorului
să seteze adâncimea de tăiere. Pentru o debitare
cât mai eficientă, setaţi adâncimea astfel încât
un dinte al discului să iasă pe partea inferioară
a materialului ce trebuie să fie setat. Distanţa se
măsoară de la vârful dintelui până la partea de
jos a nişei de pe partea din faţă a dintelui. Acest
lucru reduce la minimum frecarea, îndepărtează
aşchiile metalice din tăietură, determină o operaţie
de tăiere mai rapidă şi la temperatură scăzută şi
reduce probabilitatea survenirii reculului.
PENTRU A SETA ADÂNCIMEA DE TĂIERE
1. Aşezaţi bucata de material pe care intenţionaţi
să o tăiaţi de-a lungul discului, conform
ilustraţiei.
2. Observaţi cât din lungimea dintelui iese pe
partea inferioară a materialului.
3. Slăbiţi maneta de reglare a adâncimii (c)
şi deplasaţi ghidajul pentru a modifica
adâncimea de tăiere.
4. Strângeţi bine la loc maneta de reglare
a adâncimii.
19
Suport pentru piesa de prelucrat (fig. 9)
TĂIEREA FOILOR DE TABLĂ METALICE
Figura 9 indică modalitatea corectă şi incorectă de
susţinere a unei foi de tablă de dimensiuni mari.
Pentru a împiedica reculul, sprijiniţi materialul
aproape de tăietură. Nu sprijiniţi materialul departe
de tăietură. Dacă materialul este sprijinit departe
de tăietură, discul se va îndoi şi se va produce
reculul. Atunci când tăiaţi fâşii subţiri, ţineţi discul
la o distanţă de minim 1/2” (aproximativ 13 mm)
faţă de marginea materialului. Fâşiile subţiri se pot
îndoi, cauzând reculul şi sporind riscul de vătămări
corporale.
DEBITAREA MAI MULTOR BUCĂŢI DE METAL
RECTANGULARE
Prindeţi materialul pe care intenţionaţi să îl tăiaţi pe
un banc de lucru sau pe altă suprafaţă de lucru,
conform ilustraţiei de mai sus.
Tăiere (fig. 10, 11)
1. Ţineţi bine ferăstrăul cu ambele mâini.
Figura 10 indică poziţia corectă a mâinilor.
Aşezaţi-vă într-o parte a liniei de-a lungul
căreia intenţionaţi să tăiaţi. Această poziţie vă
va proteja împotriva vătămărilor cauzate de un
eventual recul.
2. Atunci când tăiaţi capetele mai multor bucăţi
de metal rectangulare, aşezaţi porţiunea cea
mai lată a ghidajului pe partea materialului
care este fixată pe bancul de lucru sau pe alt
suport şi nu pe partea materialului care va
cădea după realizarea tăieturii.
3. Apăsaţi întrerupătorul de pornire şi lăsaţi
ferăstrăul să atingă viteza maximă înainte de
a aşeza discul pe materialul ce trebuie să fie
tăiat (fig. 11).
4. Împingeţi ferăstrăul înainte de la o viteză care
permite discului să taie fără efort.
5. La terminarea tăieturii, eliberaţi întrerupătorul
şi lăsaţi discul să se oprească înainte de
a ridica ferăstrăul din piesa de prelucrat. Când
ridicaţi ferăstrăul, apărătoarea se va închide
automat sub disc.
CORECTAREA UNEI TĂIETURI
Dacă tăietura începe să se abată de la linia
de debitare, nu încercaţi să o readuceţi forţat
pe traiectoria corectă. Forţarea unei corecţii
poate bloca ferăstrăul şi poate cauza reculul. În
schimb, eliberaţi întrerupătorul şi lăsaţi discul să
se oprească complet. Apoi scoateţi ferăstrăul din
tăietură. Porniţi din nou ferăstrăul şi introduceţi-l
din nou în tăietură, urmând linia de debitare dorită.
20
ATENŢIE: Nu tăiaţi şuruburi
cu ferăstrăul pentru debitarea
metalelor. Acest fapt poate conduce
la deteriorarea ferăstrăului sau la
vătămări corporale.
Prelungirea la maxim a duratei
de funcţionare a discului
Pentru a extinde durata de funcţionare a discului,
urmaţi aceste instrucţiuni:
• Nu forţaţi discul prin metal. Ferăstrăul trebuie
să taie în ritm propriu şi în pas constant.
• Schimbaţi discurile atunci când împingerea
ferăstrăului prin tăietură nu se mai realizează
cu uşurinţă, când motorul nu face faţă sau
când discul se încălzeşte excesiv.
• Ţineţi baza ferăstrăului bine pe metalul pe
care îl debitaţi.
• Dacă metalul pe care îl debitaţi vibrează sau
tremură, prindeţi-l cât mai aproape posibil de
tăietură şi încetiniţi ritmul de debitare.
OPERARE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru
urechi adecvat. În unele condiţii şi
în funcţie de durata de funcţionare,
zgomotul produs de acest produs
poate duce la pierderea auzului.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie
debitat este fixat pe poziţie.
• Aplicaţi numai o presiune uşoară
pe unealtă şi nu aplicaţi o presiune
laterală pe discul ferăstrăului. Dacă
este posibil, lucraţi cu ghidajul
apăsat pe piesa de prelucrat. Acest
lucru preîntâmpină deteriorarea
discului şi împiedică săltarea şi
vibraţiile uneltei.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
•
Lăsaţi discul să se mişte liber
pentru câteva secunde înainte de
a începe efectuarea tăieturii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 10)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul principal (n) şi cealaltă mână
să fie ţinută pe mânerul auxiliar (o), ca în Figura
10, pentru a dirija ferăstrăul în mod corespunzător.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Înlocuirea vizorului (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi ferăstrăul
fără vizor sau cu un vizor deteriorat.
Dacă vizorul este deteriorat sau
lipseşte, prevedeţi repararea
ferăstrăului la un centru de service
autorizat. Dacă ferăstrăul este utilizat
fără vizor, aşchiile metalice pot fi
proiectate prin apărătoare şi pot cauza
vătămări corporale.
Vizorul (j) trebuie să fie înlocuit de un centru de
service autorizat DEWALT.
ATENŢIE: Nu aplicaţi niciun fel
de soluţii de curăţat pe vizor,
pentru a evita mătuirea acestuia şi
compromiterea utilizării în siguranţă
a ferăstrăului. Utilizaţi aer comprimat
pentru a îndepărta praful acumulat din
interiorul vizorului. Purtaţi ochelari de
protecţie în timpul acestei operaţiuni.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
21
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
Utilizaţi numai discuri DEWALT de 140 mm (5-1/2”)
pentru debitarea metalelor cu un ax de 20 .
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
,Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
22
zst00204547 - 12-04-2013
Download PDF

advertising