DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR instruction manual

533223-28 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWV902L
DWV902M
1. ábra
a
r
p
o
n
k
c
b
m
d
l
e
j
q
h
f
s
h
bb
t
i
g
u
2. ábra
3. ábra
t
j
g
j
4. ábra
5. ábra
Ø2
0
g
v
w
n
2
p
o
v
6. ábra
7. ábra
x
y
8. ábra
9. ábra
i
r
q
10. ábra
aa
11. ábra
z
b
s
j
3
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ,
DWV902L ÉS DWV902M
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég szerszámgépe mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata,
állandó termék fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
EK és Írország
Típus
Névleges teljesítmény
Max. teljesítmény
Teljesítmény normál üzemnél (EN 60335-2-69)
Frekvencia
Védelmi osztály
Tartály űrtartalma
Feltöltési mennyiség (folyadék)
Áramlási sebesség (max. a kifúvónál)
Negatív nyomás (max. a kifúvónál)
Áramlási sebesség
(EN 60335-2-69 szabvány szerint)
Negatív nyomás
(EN 60335-2-69 szabvány szerint)
Szűrőfelület
Csatlakoztatható elektromos szerszám adatai
Tömlő hossza
Tömlő átmérője
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás bizonytalansága)
LWA (zajszint)
KWA (zajszint bizonytalansága)
l
l
l/s
kPa
DWV902L
QS/GB
230
230
1
1400
3600
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
DWV902L
LX
–
115
1
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
DWV902M
QS/GB
230
230
1
1400
3600
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
DWV902M
LX
–
115
1
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
l/s
32,6
31,3
32,6
31,3
kPa
m²
W
m
mm
kg
18,6
0,4
2200
4,1
32
15
16,8
0,4
440
4,1
32
15
18,6
0,4
2200
4,1
32
15
16,8
0,4
440
4,1
32
15
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
V
V
W
W
W
Hz
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
4
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
FIGYELMEZTETÉS: Ezzel kisebb
lesz az áramütés veszélye. Esőtől óvja
a készüléket. Beltérben tárolja.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
•
DWV902L, DWV902M
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-2-69.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
•
•
•
•
•
Horst Grossmann
alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.06.13.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
•
•
Fontos biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA
EL ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőket
megfelelő módon ki kell oktatni ezen
készülékek használatára.
•
•
•
•
•
•
Használat előtt a felhasználókat el kell
látni a készülék használatára vonatkozó
információkkal, oktatással és képzéssel,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a gép
milyen anyagokhoz használható, illetve
az olyan összegyűjtött anyag biztonságos
eltávolításának és megsemmisítésének
módját is.
A felhasználóknak az adott anyagra
vonatkozó minden biztonsági előírást be
kell tartaniuk.
Amíg a gép az elektromos hálózatra
csatlakoztatva van, ne hagyja felügyelet
nélkül. Áramtalanítsa szervizelés előtt,
valamint amikor használaton kívül van.
Ne engedje, hogy játékszerként használják.
Nagyon figyeljen, amikor a készüléket
gyermekek közelében használják vagy
maguk a gyermekek használják.
CSAK a kézikönyvünkben ismertetett
módon használja. Csak a DEWALT által
javasolt tartozékokat használjon.
Soha ne használja a töltőt sérült vezetékkel
vagy dugasszal. Ha a készülék nem
működik megfelelően, ha leejtették,
megsérült, a szabadban felejtették vagy
vízbe ejtették, juttassa el egy szervizbe.
Ne húzza a készüléket a kábelénél fogva,
ne használja a kábelt fogantyúként, ne
csukja rá az ajtót a kábelre, ne húzza át
a kábelt éles széleken vagy sarkokon. Ne
működtesse a készüléket a kábel felett.
Fűtött felületektől tartsa távol a kábelt.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a készülék
dugaszát a konnektorból. Ne a kábelt,
hanem a csatlakozódugaszt fogja meg, és
azt húzza ki.
Nedves kézzel ne érjen a készülékhez vagy
a dugaszához.
Semmilyen tárgyat ne dugjon a készülék
nyílásaiba. Semmiképpen ne használja,
ha a nyílások el vannak torlaszolva,
tartsa portól, szösztől, hajszáltól vagy
minden olyan tárgytól mentesen, amely
akadályozza a levegő áramlását.
Haját, laza ruházatát, ujjait és minden
testrészét tartsa távol a nyílásoktól és
mozgó alkatrészektől.
Áramtalanítás előtt minden kezelőgombot
kapcsoljon ki.
Lépcső takarításánál különösen óvatos
legyen.
Ne használja tűzveszélyes vagy gyúlékony
folyadékok (pl. benzin) felszívására, és ne
5
•
•
használja ott, ahol ilyen anyagok vannak
jelen.
Statikus kisülés előfordulhat száraz
területeken vagy ahol a levegő relatív
páratartalma alacsony. Ez csak ideiglenes,
és nem befolyásolja a porszívó használatát.
A statikus kisülések gyakoriságának
csökkentése végett nedvesítse a levegőt
konzollal, légnedvesítővel vagy használjon
DWV9316-XJ nem statikus tömlő tartozékot.
Öngyulladás elkerülése érdekében minden
használat után ürítse ki a tartályt.
kapcsolja be a készüléket, amíg a teljes
szűrőrendszer nincs rászerelve.
Az L típusú porszívók száraz, nem gyúlékony por
felszívására alkalmasak, munkaterületi határérték
> 1 mg/m³.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Kiegészítő biztonsági
szabályok
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne szívjon fel semmi olyat, ami ég vagy
füstöl (cigaretta, gyufa vagy forró hamu).
Ne szívjon fel gyúlékony és
robbanásveszélyes anyagokat (pl. szén,
szemcsés anyag vagy más, finomra aprított
gyúlékony anyag).
Ne szívjon fel veszélyes, mérgező vagy
rákkeltő anyagokat (pl. azbeszt vagy
növényvédő szer).
Soha ne szívjon fel robbanásveszélyes
folyadékokat (pl. benzin, dízelolaj,
fűtőolaj, festékhígító stb.), savakat vagy
oldószereket.
Ne használja szűrők nélkül, kivéve
a Nedves porszívózási munkák című
részben megadott esetekben.
Némely faanyag tartalmaz tartósítókat,
amelyek mérgezőek lehetnek. Ilyen
anyagokkal végzett munka során különösen
ügyeljen arra, hogy azokat be ne lélegezze,
illetve ne kerüljenek érintkezésbe a bőrével.
Az anyag szállítójától kérjen biztonsági
információkat, és azok szerint járjon el.
Ne használja a készüléket lépcső gyanánt.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.
Jelzések a porelszívón
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Az N típusú porszívók száraz, nem gyúlékony por
felszívására alkalmasak, munkaterületi határérték
≥ 0,1 mg/m³.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (bb)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 porszívó
1 tömlő
1 DWV9210-XJ csatlakoztató készlet
2 szűrő
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS: Ebben
a készülékben ártalmas por van.
Kiürítését és karbantartását (a porzsák
eltávolítását is beleértve) csak
megfelelő védőfelszerelést viselő
képzett személyek végezhetik. Addig ne
6
a. Felső fogantyú/Kábelösszefogó
b. Tápkábel
c. Motoregység
d. Tartály rögzítőkilincse
e. Kerék
f. Tartály
g. Szívótömlő
NE használja esőben, illetve gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
j. Twist-lock (elfordítással zárható)
tömlőbemenet
Ezek a nagy teljesítményű porszívók
professzionális használatra készültek. NE engedje,
hogy gyermekek hozzáférjenek a készülékhez. Ha
kevésbé gyakorlott kezelő használja, biztosítson
számára felügyeletet.
k. Tömlőszorító
NE szívjon fel gyúlékony port a porszívóval.
l. Elülső fogantyú
NE használja a porelszívót robbanásveszélyes
légtérben.
h. Görgők (az egyiken rögzítőfék van)
i. Szűrők
m. Kimenet elektromos szerszámoknak
n. Szívóerő beállító tárcsa
o. Üzemi kapcsoló
p. Áramlás riasztás beállítása (csak M
típusoknál)
q. Teleszkópikus fogantyú kioldógombja
r. Teleszkópikus fogantyú
s. Bemenet dugasza (csak M típusoknál)
t. Zsák
u. DWV9210-XJ csatlakoztató készlet (ezeket
foglalja magában: DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
ANTISZTATIKUS TÖMLŐ OPCIÓ
A DWV902L és DWV902M antisztatikus földelő
rendszerrel vannak ellátva. Antisztatikus tömlő
külön költség ellenében szerezhető be megbízott
szervizben. Ez a tömlő (DWV9316-XJ) ugyanúgy
csatlakoztatható a porelszívó rendszerre mint
a hagyományos tömlő. Forgalmazóját vagy
a legközelebbi megbízott DEWALT szerviz címét
megtalálja a DEWALT katalógusban, vagy lépjen
kapcsolatba a kézikönyvünkben megadott címen
található DEWALT képviselettel.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
TARTSA SZEM ELŐTT: Ez a készülék
kereskedelmi felhasználásra (szállodákban,
iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben,
irodákban, kölcsönző vállalatoknál és építkezési
helyszíneken) alkalmas.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a készülék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ezek a porszívók finomszemcsés anyagok (pl.
farostlemez por, betonpor vagy felületi por)
felszívására használatosak.
Ha a tápkábel sérült, a DEWALT szervizzel kell
egy speciális készítésű kábelre kicseréltetni, amely
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető.
DWV902L
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ez a készülék ipari porszívóként és porelszívóként
használható mobil munkáknál minden típusú
száraz, nem gyúlékony por felszívására,
L porosztályig, munkahelyi expozíció nagyobb,
mint 1 mg/m³.
DWV902M
Ez a készülék ipari porszívóként és porelszívóként
használható mobil munkáknál minden típusú
száraz, nem gyúlékony porok felszívására,
M porosztályig, munkahelyi expozíció nagyobb,
mint 0,1 mg/m³.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
7
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, a készülék
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott,
3 eres hosszabbítót válasszon (lásd a Műszaki
adatok című részben). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK (1–3. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrőknek (i)
porszívózás közben mindig a helyükön
kell lenniük, kivéve a Nedves
porszívózási munkák cím alatt,
A készülék kezelése című fejezetben
felsorolt eseteket. Finom por
felszívásánál használhat egy további
papírzsákot vagy gyapjúzsákot, hogy
azzal megkönnyítse a tartály kiürítését.
FIGYELMEZTETÉS: M osztályú
porhoz porgyűjtő zsákokat kell
használni.
1. Ha opcionális papír- vagy gyapjúzsákot (t)
használ, a 2. ábra szerint szerelje fel.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, hogy
ki ne szakítsa a zsákot. Helyezze a zsákot
biztonságosan a bemenetre (j), hogy az
szorosan tömítsen, és a készülék a maximális
szívási teljesítménnyel működjön.
2. Helyezze a motoregységet (c) a tartályra, majd
a tartály rögzítőkilincsével (d) rögzítse.
3. A tömlő végét (g) a twist-lock (elfordítással
zárható) tömlőbemenetbe (j) illessze, majd
az óramutató járásával ellentétes irányban
forgatva rögzítse.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
1. Dugaszolja a tápkábelt egy megfelelő aljzatra.
2. Helyezze az üzemi kapcsolót (o) ON állásba
( ).
3. Állítsa a szívóerő beállító tárcsát (n) a kívánt
helyzetbe. A felhasználó ezzel a funkcióval
szabályozhatja a porszívó teljesítményét,
szívóerejét és zajszintjét.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ezzel a beállítással
a szívási szintet is szabályozza. Ez nagyon
hasznos olyan munkáknál, ahol a porszívó
magához ragadná a munkadarabot.
4. Kövesse a Csatlakoztatás elektromos
szerszámokhoz cím alatt megtalálható
útmutatást, amikor a porszívót elektromos
szerszámhoz kívánja csatlakoztatni.
ÁRAMLÁS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA (4. ÁBRA)
Csak M típusoknál
Igazítsa az áramlás riasztás állítógombját (p)
a megfelelő tömlő (vagy cső) belső átmérőjének
méretéhez vagy a legnagyobb szakaszra
vonatkozó tartozék átmérőjéhez. Az áramlás
riasztás állítógombjával kiválasztott átmérőnek
egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint
a használatban lévő tömlő/cső/tartozékok
legnagyobb átmérője. A mellékelt tömlő 32 mm
belső átmérőjű. Ha az áramlás sebessége
20 m/s alá csökken, hangjelzéses riasztás fog
szólni. Az akaratlan riasztások csökkentése végett
a rendszerbe időkésleltetés van beépítve.
CSATLAKOZTATÁS ELEKTROMOS
SZERSZÁMOKHOZ (1., 4., 5. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: A kimenetet (m)
csak a kezelési útmutatóban megadott
célokra használja.
1. Dugaszolja a porszívó tápkábelét egy
megfelelő aljzatra.
2. Dugaszolja az elektromos szerszámot
a kimenetre (m).
8
TARTSA SZEM ELŐTT: Nézze meg
az Elektromos szerszám elektromos
csatlakoztatási adatai cím alatt, a Műszaki
adatok című fejezetben, hogy milyen
teljesítményű elektromos szerszám
csatlakoztatható a kimenetre (m).
3. Helyezze az üzemi kapcsolót (o) ACTIVATION
állásba
. Ezzel lehetővé teszi, hogy
a porszívó az elektromos szerszám által
automatikusan be- és kikapcsoljon.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porszívó
automatikusan beindul 0,5 másodpercen belül,
és az elektromos szerszám kikapcsolása után
még 15 másodpercig jár.
4. Ha vissza szeretne kapcsolni manuális
módra, helyezze az üzemi kapcsolót (o) ON
állásba ( ). Manuális módban az elektromos
szerszám és a porszívó egymástól függetlenül
kapcsolható be és ki.
5. Az Ön DEWALT porelszívója DEWALT AirLock
csatlakozórendszerrel van felszerelve. Az
AirLock a szívótömlő (g) és az elektromos
szerszám között gyors és biztonságos
csatlakoztatást tesz lehetővé. Az AirLock
csatlakozó (w) vagy közvetlenül csatlakozik
DEWALT-kompatibilis szerszámhoz vagy
AirLock adapter segítségével (amely
beszerezhető a helyi DEWALT forgalmazónál).
A beszerezhető adapterek részletes adatait
a Tartozékok című részben találja.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha adaptert
használ, az alábbi lépések elvégzése előtt
biztonságosan csatlakoztassa a szerszám
kimenetéhez.
a. Győződjön meg arról, hogy a AirLock
csatlakozón a gallér nyitott állásban van.
Igazítsa a gallér rovátkáit (v) és az AirLock
csatlakozót az ábrának megfelelően nyitott
és zárt állásba.
b. Nyomja rá az AirLock csatlakozót (m) az
adapter csatlakozási pontjára.
c. Fordítsa a gallért zárt állásba.
TARTSA SZEM ELŐTT: A gallér
golyóscsapágyai záródnak a résben, és
rögzítik a csatlakozást. Az elektromos
szerszám most már biztonságosan
csatlakozik a porelszívóhoz.
AUTOMATIKUS SZŰRŐTISZTÍTÓ RENDSZER
Ezen a porszívón rendkívül hatékony szűrőtisztító
rendszer van, amely minimálisra csökkenti
a szűrők eltömődését. 30 másodpercenként
a két szűrő egyikét automatikusan megtisztítja.
A szűrőket felváltva tisztítja a készülék teljes
élettartamán keresztül.
TARTSA SZEM ELŐTT: A tisztítási folyamat során
kattogó hang hallható, ami normál jelenség.
TARTSA SZEM ELŐTT: Előfordulhat, hogy
sokórás használat után a szűrőtisztító rendszer
már nem hatékony. Ez esetben a szűrőket
tisztítani vagy cserélni kell. Lásd a Szűrő cím alatt,
a Karbantartás című fejezetben.
RÖGZÍTŐFÉK (1., 6. ÁBRA)
A rögzítőfék lezárja az egyik görgőt, hogy
a porszívó ne gurulhasson tovább.
1. A rögzítőfék bekapcsolásához nyomja meg
a fék gombját (x), és a fék rögzített helyzetbe
pattan.
2. A rögzítőfék kikapcsolásához nyomja meg
a fék gombját (x), és a fék kioldott helyzetbe
pattan.
ELHASZNÁLT PORGYŰJTŐ ZSÁK
ELTÁVOLÍTÁSA/CSERÉJE (1. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált
porgyűjtő zsákok kezelésénél
megfelelő személyi védőfelszerelést
(porvédő maszk, kesztyű) kell viselni.
1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki
a dugaszát a konnektorból.
2. Zárja le a twist-lock (elfordítással zárható)
tömlőbemenetet (j) a hozzá tartozó dugasszal
(s).
3. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (d), és vegye
le a motoregységet (c).
4. Óvatosan húzza le a porgyűjtő zsákot
a bemenetről (j).
5. Szorosan tömítse el a porgyűjtő zsák nyílását,
amikor a zsákot kiveszi a készülékből.
6. A törvényi rendelkezések szerint dobja ki
a porgyűjtő zsákot egy megfelelő tartályba.
NEDVES PORSZÍVÓZÁSI MUNKÁK
(1., 7. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: NE
csatlakoztasson elektromos
szerszámot a kimenetre (m), amikor
a készüléket nedves porszívózásra
használja.
FIGYELMEZTETÉS: Dugaszolja
a porszívót maradékáram
megszakítóval (RCD) védett
konnektorra, amikor nedves
porszívózást végez.
9
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülékből
hab vagy folyadék szökik, azonnal
kapcsolja ki.
VIGYÁZAT: Rendszeresen tisztítsa
a vízszint-korlátozó készüléket, és
vizsgálja át, nincs-e rajta sérülés.
MEGJEGYZÉS: NE távolítsa el
a golyós úszót (y), mert attól károsodik
a porszívó. A golyós úszó akadályozza
meg, hogy víz jusson a motorba.
Mielőtt nedves porszívózásra használja a készüléket:
•
Gondoskodjon arról, hogy a tartály üres
legyen, és ne legyen benne túl sok por.
•
Távolítsa el a szűrőket (i).
•
Dugaszolja a porszívót maradékáram
megszakítóval (RCD) védett konnektorra.
FIGYELMEZTETÉS: L és M osztályú
porhoz ne használja a készüléket ezzel
a beállítással.
A TARTÁLY KIÜRÍTÉSE (1., 7. ÁBRA)
A golyós úszó (y) elzárja a motortól a levegőt,
amikor a tartály tele van, és a motor hangja
azonnal megváltozik. Amikor a motor visító hangot
hallat, és a levegő/víz áramlása leáll, ürítse ki
a tartályt.
1. Kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki
a dugaszát a konnektorból.
2. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (d), és vegye
le a motoregységet (c).
3. Ürítse ki a zsákot (f) egy megfelelő tartályba
vagy lefolyóba.
VISSZATÉRÉS SZÁRAZ PORSZÍVÓZÁSI
MUNKÁHOZ (1. ÁBRA)
1. Ürítse ki a tartályt A tartály kiürítése cím alatt
megadott útmutatások szerint.
2. Állítsa fejtetőre a tartályt, amíg ki nem szárad.
Száraz porszívózáshoz NE használjon nedves
tartályt.
3. Tegye a motoregységet (c) sima felületre,
amíg ki nem szárad.
4. Amint a motoregység kiszáradt, szerelje
vissza a szűrőket. Lásd a Szűrők cím alatt,
a Karbantartás című fejezetben.
5. Amint a tartály kiszáradt, helyezze
a motoregységet (c) a tartályra, majd a tartály
rögzítőkilincsével (d) rögzítse.
10
TELESZKÓPIKUS FOGANTYÚ (1., 8. ÁBRA)
Nyomja meg a kioldógombot (q), hogy emelhesse
vagy lefelé engedhesse a teleszkópikus nyelet (r).
A készülék kikapcsolása/
mozgatása (1., 11. ábra)
1. Helyezze az üzemi kapcsolót (o) OFF állásba.
2. Húzza ki a dugaszát a konnektorból.
3. Csak M típusnál: Zárja le a twist-lock
(elfordítással zárható) tömlőbemenetet (j)
a hozzá tartozó dugasszal (s).
4. A tápkábelt (b) a bemutatott módon tárolja.
5. Rögzítse a készüléket, amikor járművön
szállítja.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT készülékét minimális karbantartási
igény melletti hosszú idejű használatra terveztük.
Folyamatos kielégítő működése a megfelelő
gondozástól és rendszeres tisztítástól is függ.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. A készülék véletlen
beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Felhasználó általi
szervizelésnél a készüléket szét kell
szedni, megtisztítani és szervizelni,
amennyiben ez ésszerűen kivitelezhető
anélkül, hogy veszélybe sodornánk
a karbantartó személyzetet és
másokat. A megfelelő óvintézkedések
között szerepel a szétszerelés előtti
szennyeződés-mentesítés, a készülék
szétszerelésére használt helyiségben
a szűrők tisztításához megfelelő
szellőztetés biztosítása, a karbantartási
terület takarítása és a megfelelő
személyes védelem.
• A gyártónak vagy megfelelően
képzett személynek legalább
évente kell műszaki átvizsgálást
végeznie, amelynek során ellenőrzi,
nem sérültek-e a szűrők, ellenőrzi
a készülék légtömörségét és
a vezérlő szerkezet működését.
• Szervizelésnél vagy javításnál
minden nem kielégítően
megtisztítható elemet ki kell
selejtezni, hézagmentesen záró
zsákokba kell helyezni az adott
hulladék megsemmisítésére
vonatkozó előírásoknak megfelelően.
• M osztályú készülékeknél
a készülékek külső részét
vákuumos tisztító módszerrel kell
szennyeződéstől mentesíteni majd
tisztára törölni vagy tömítőanyaggal
kezelni, mielőtt a veszélyes területről
kiviszik. Amikor a készüléket
a veszélyes területről kiviszik, minden
alkatrészét szennyezettnek kell
tekinteni, és a por szétterjedésének
megakadályozása érdekében
megfelelő intézkedéseket kell tenni.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a szűrők
állapotával kapcsolatosan bármilyen kétség
merül fel, cserélni KELL őket. NE használja
a készüléket, ha a szűrők sérültek.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrőket
ne tisztítsa sűrített levegővel vagy
kefével, mert sérül a membránjuk, és
a por áthatol a szűrőkön. Szükség
esetén finoman kocogtassa meg
a kemény felületet, vagy öblítse le
szobahőmérsékletű vízzel, majd
hagyja a levegőn megszáradni.
A szűrők tisztítása általában még akkor
is szükségtelen, ha azokat por borítja.
Az automatikus szűrőtisztító rendszer
tartja a maximális teljesítményt,
és a készülék működik tovább. Ha
a szűrők membránján látható sérülés
van, cserélje ki a szűrőket. A szűrők
a használattól és gondozástól függően
általában hat-tizenkét hónapig tartanak.
• Porszívóknál szükséges megfelelő
L légcsere sebességet biztosítani
a helyiségben, ha a távozó levegő
a helyiségbe visszatér. (TARTSA
SZEM ELŐTT: Az országos előírások
tanulmányozás szükséges.)
Szűrő (1., 9., 10. ábra)
SZŰRŐ GONDOZÁSA
Ennek a porszívónak a szűrői hosszú
élettartamúak. Annak érdekében, hogy a por
visszaáramlását a minimálisra csökkentsük,
a szűrőknek jó állapotúaknak KELL lenniük, és
helyesen KELL őket beszerelni.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrők
kezelésénél megfelelő személyi
védőfelszerelést (porvédő maszk,
kesztyű) kell viselni.
A szűrők beszerelése
1. Gondoskodjon arról, hogy a szűrő tömítése
(aa) biztonságosan rögzítve legyen a helyén
2. Igazítsa a szűrő menetét (z) a motoregység
menetére, és mérsékelt erővel forgassa
a szűrőt az óramutató járásának irányában,
amíg szorosan nem áll.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, ne sértse
fel a szűrő anyagát.
3. Helyezze a motoregységet (c) a tartályra, majd
a tartály rögzítőkilincsével (d) rögzítse.
A szűrők eltávolítása
1. Helyezze az üzemi kapcsolót (o) OFF állásba
(O), és húzza ki a dugaszt a konnektorból.
2. Oldja ki a tartály rögzítőkilincsét (d), és vegye
le a motoregységet (c) a tartályról. Tegye
a motoregységet fejjel lefelé egyenletes
felületre.
3. Forgassa el mindegyik szűrőt (i) az óramutató
járásával ellentétes irányban a műanyag
végburkolatánál fogva a bemutatott módon,
majd óvatosan vegye le a fejről, hogy ne
essen törmelék az illesztőfuratba.
TARTSA SZEM ELŐTT: Vigyázzon, ne sértse
fel a szűrő anyagát.
4. Ha a motoregység (c) alját kell tisztítani, enyhe
szappanos vízben megnedvesített ronggyal
tegye, és hagyja megszáradni. Dobja ki
a rongyot egy megfelelő tartályba.
5. Vizsgálja át a szűrőket, nincs-e rajtuk
elhasználódás, kopás vagy sérülés.
Kenés
Az Ön készüléke nem igényel további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az
alkatrészek anyagát. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse a szerszám egyik
részét sem folyadékba.
1. Porszívózza le a porszívó külsejét. Szükség
esetén további tisztításhoz csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített rongyot
használjon.
11
2. Használat után dobja ki a rongyot egy
megfelelő tartályba.
A készülék tárolása (11. ábra)
1. Ürítse ki a tartályt, A tartály kiürítése cím
alatt, A készülék kezelése című fejezetben
megadott útmutatások szerint.
2. Tisztítsa meg a porszívót belül és kívül. Lásd
a Tisztítás című résznél.
3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket, lásd
a Szűrők című résznél.
Hibaelhárítás
HIBA
MEGOLDÁS
A motor
nem jár
Ellenőrizze a tápkábelt,
a dugaszokat és a konnektort.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az
üzemi kapcsoló ON állásban van
( ).
Távolítsa el az eltömődéseket
a szívófejből, a szívócsőből vagy
a szűrőkből.
Cserélje ki a papír- vagy
gyapjúzsákot.
Ellenőrizze a szűrők helyes
beszerelését.
Tisztítsa meg vagy cserélje ki
a szűrőket.
Ürítse ki a tartályt, lásd A tartály
kiürítése című részben,
A készülék kezelése című
fejezetben.
Túl nagy hőterhelés:
A szívóteljesítmény
gyengül
4. A szívótömlőt és a tápkábelt az ábrán
bemutatott módon tárolja. A készüléket száraz
helyiségbe tegye, ahol illetéktelenek nem
férnek hozzá.
TARTSA SZEM ELŐTT: Illessze a bemenet
dugaszát (s) a bemenetbe (j), hogy
a szívótömlő eltávolításakor a törmelék
a tartályban maradjon. A tömlő végeit
egymáshoz is csatlakoztathatja és zárhatja
a twist-lock (elfordítással zárható) véggel.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: A DEWALT, által
ajánlottaktól eltérő tartozékokat nem
teszteltük a termékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékhez.
DWV9310-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
TARTOZÉKOK
Szűrő
Benyomódás mentes tömlő
Antisztatikus tömlő
Papírzsák
Műanyag betétcső
Gyapjúzsák
DEWALT AirLock rendszer
Twist-lock (elfordítással zárható)
csatlakozás
DWV9110
29-35 mm-es kúpos gumiadapter
DWV9120
35-38 mm-es lépcsőzetes
gumiadapter
DWV9130
35 mm-es OD adapter
DWV9150
35 mm-es OD sarokadapter
DWV9000
A TÁPKÁBEL RÖGZÍTÉSE A TÖMLŐHÖZ
(1. ÁBRA)
A tápkábel (b) rögzíthető a szívótömlőhöz (g) a the
D279058CL tömlőszorítóval (beszerezhető a helyi
DEWALT forgalmazónál).
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
12
A porszívó
leáll
1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
2. Szükség esetén ürítse ki
a tartályt.
3. Hagyja a készüléket lehűlni.
4. Dugaszolja a tápkábelt egy
megfelelő konnektorra, majd
helyezze az üzemi kapcsolót
ON állásba ( ) a próbához.
Ha a porszívó nem indul be,
forduljon forgalmazójához,
vagy keresse ki a legközelebbi
megbízott DEWALT
szerviz címét a DEWALT
katalógusból, vagy forduljon
DEWALT képviseletéhez
a kézikönyvünkben megadott
címen.
Porszívózás Ellenőrizze a szűrők helyes
közben por beszerelését.
szabadul ki Bizonyosodjon meg arról, hogy
a készülék- a szűrők nem sérültek, szükség
ből
esetén cserélje ki őket.
Bizonyosodjon meg arról, hogy
a szűrők tömítése biztonságosan
rögzítve van.
Ha hallja a mágnestekercs
Az automatikus
kattogását, megbizonyosodhat
szűrőtisztító arról, hogy működik a szűrőtisztító
funkció nem szerkezet.
működik
HIBA
MEGOLDÁS
Az elektromos szerszám nem
kapcsol be.
Bizonyosodjon meg arról, hogy
az üzemi kapcsoló ACTIVATION
állásban van
.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
zst00233897 - 06-05-2014
13
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
14
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
15
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising