DCN690 | DeWalt DCN690 CORDLESS NAILER instruction manual

402112-57 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCN690
DCN691
DCN692
Figura 1
c
d
f
m
i
g
h
DCN690, DCN692
c
d
f
g
a
k
e
b
n
j
DCN692
l
2
Figura 2
l
o
Figura 2a
p
q
Figura 3
f
b
g
3
Figura 4
Figura 5
d
h
Figura 6
Figura 7
j
r
4
Figura 8b
Figura 8a
k
bb
aa
Figura 8c
Figura 8d
cc
cc
ee
dd
hh
bb
ee
ff
Figura 8e
aa
gg
5
PISTOL PENTRU BĂTUT CUIE CU ACUMU LATOR XR LI-ION 18 V DCN690, DCN691, DCN692
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Mod de acționare
Unghi magazie
Cuie
lungime
diametru tijă
unghi
geometrie cap
tip de asamblare
Greutate (fără acumulator)
Energie de antrenare
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
DCN690
18
1
Secvențial/
Cu percuție
33°
DCN691
18
1
Doar secvențial
33°
DCN692
18
1
Secvențial/
Cu percuție
33°
kg
J
50–90
2,8–3,3
30–34°
decupat sau
rotund cu decalaj
hârtie
3,53
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
decupat sau
rotund cu decalaj
hârtie
3,53
105
50–90
2,8–3,3
30–34°
decupat sau
rotund cu decalaj
hârtie
3,53
105
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
95
3
84
3
95
3
84
3
95
3
Vc.c.
mm
mm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
3,8
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
6
3,8
1,5
3,8
1,5
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Vc.c.
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,4
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,31
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
PISTOL PENTRU BĂTUT CUIE CU
ACUMULATOR
DCN690, DCN691, DCN692
Încărcător
Tensiune reţea Vc.a.
Tip acumulator
Timp aprox.
min
de încărcare
acumulatori
Greutate
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
25
30
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
55
70
(3 Ah) (4 Ah)
0,49
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-16.
40
(2 Ah)
90
(5 Ah)
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 3 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.01.2014
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
7
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
8
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
generate de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
b)
c)
d)
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Instrucţiuni de siguranţă
pentru pistoalele de bătut cuie
cu acumulator
• Presupuneţi întotdeauna că unealta
conţine cuie. Manipularea neatentă
a pistolului pentru bătut cuie poate determina
împuşcarea accidentală a cuielor şi vătămări
personale.
• Nu îndreptaţi unealta spre dvs. sau alte
persoane din apropiere. Declanşarea
accidentală va determina împuşcarea cuiului,
provocând vătămări.
• Nu acţionaţi unealta decât dacă este
bine poziţionată pe piesa de prelucrat.
Dacă unealta nu este în contact cu piesa de
prelucrat, cuiul poate fi deviat de la ţintă.
• Deconectaţi unealta de la sursa de
alimentare atunci când cuiul se blochează
în interior. La eliminarea unui cui blocat,
pistolul pentru bătut cuie poate fi activat
accidental dacă este conectat la sursa de
alimentare.
• Nu utilizaţi acest pistol pentru bătut cuie
pentru prinderea cablurilor electrice. Nu
9
este proiectat pentru instalarea cablurilor
electrice şi poate deteriora izolaţia acestora,
cauzând electrocutare sau riscuri de incendiu.
• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
• Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi.
• Utilizaţi exclusiv tipul de cuie specificat în
manual.
• Nu folosiţi standuri pentru montarea uneltei
pe un suport.
• Nu dezasamblaţi şi nu blocaţi nicio
componentă a uneltei pentru bătut cuie, cum
ar fi piedica de contact.
• Înainte de orice operaţiune, verificaţi dacă
mecanismul de siguranţă şi declanşare
funcţionează în mod corespunzător şi dacă
toate piuliţele şi şuruburile sunt strânse.
• Nu utilizați DCN690
– atunci când schimbați locul de introducere
a cuielor, folosind schele, trepte, scări sau
structuri similare, de ex. șipci de acoperiș
etc.;
– atunci când închideți cutii sau lăzi;
– atunci când montați sisteme de siguranță
pentru transport, de ex. pe vehicule,
autocamioane etc.
– Pierderea controlului din cauza apucării
necorespunzătoare a uneltei.
– Întinderi musculare la braţe şi mâini, în
special atunci când se lucrează cu unealta
deasupra nivelului capului. Luaţi întotdeauna
pauze la intervale regulate atunci când lucraţi
cu unealta pe perioade prelungite de timp.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
– Pierderea controlului din cauza reculului.
– Risc de vătămare cauzat de puncte de
prindere, margini ascuţite şi manipularea
necorespunzătoare a piesei de prelucrat.
– Risc de vătămare cauzat de margini ascuţite
la schimbarea cuielor sau la introducerea
cartuşelor de cuie.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Pentru exemplificări, verificați normele
naționale de siguranță la locul de muncă.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Verificaţi întotdeauna normele de la locul dvs.
de muncă.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Nu utilizaţi unealta pe post de ciocan.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
• Nu acţionaţi niciodată unealta pentru bătut
cuie în spaţii libere.
• În zona de lucru, transportaţi unealta la postul
de lucru folosind doar un singur mâner şi
niciodată cu întrerupătorul apăsat.
• Ţineţi cont de condiţiile din zona de lucru.
Cuiele pot penetra piesele subţiri de prelucrat
sau pot aluneca de pe colţurile sau marginile
piesei de prelucrat, supunând persoanele la
risc.
• Nu bateţi cuie aproape de marginea piesei de
prelucrat.
• Nu bateţi cuie peste alte cuie deja introduse.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
acestor unelte:
– Vătămări cauzate de manipularea
necorespunzătoare a uneltei.
10
Lungimea cuielor.
50-90mm
Grosimea cuielor.
2.8–3.3 mm
Capacitate de încărcare.
55
Unghi adecvat de asamblare a cuielor.
30 - 34˚
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DCB105.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare
de pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
AVIZ: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci când
nu există acumulator în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în
aer liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie
uscată şi folosiţi un cablu prelungitor
adecvat pentru utilizarea în aer liber.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu încercaţi NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Staţia de încărcare este concepută să
opereze cu o tensiune electrică standard
de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu
nicio altă tensiune. Această recomandare
nu se aplică încărcătorului auto.
11
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori
Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V şi 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 și
DCB185).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (l) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
complet încărcat
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator
defect refuzând să lumineze sau semnalizând
codul pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
12
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută
apoi în mod automat la modul de încărcare
a acumulatorului. Această funcţie asigură o durată
maximă de viaţă a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi sau
nu deterioraţi acumulatorul. Nu utilizaţi
un acumulator sau un încărcător
care a suferit o lovitură puternică,
a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau
deteriorat în vreun fel (ex. înţepat cu
un cui, lovit cu un ciocan, călcat în
picioare). Se poate genera şoc electric
sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul
de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi uşor
răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediția, așa cum
sunt descrise de standardele legale și din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociației
Internaționale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) și Acordul European privind Transportul
Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii Litiu-Ion
au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele
ONU privind transportul mărfurilor periculoase,
Manualul de teste și criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea
ca material periculos complet reglementat
din Clasa 9. În general, cele două cazuri care
necesită expedierea conform Clasei 9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conține doar acumulatorii (fără
unelte), și
2. Orice expediere care conține un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 wați oră (Wh). Toți acumulatorii LitiuIon prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea și cerințele legate de documentație.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă
că bornele acestora sunt protejate și bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact și
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informațiile din această secțiune a manualului
sunt oferite cu bună credință și sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activitățile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
13
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCN690, DCN691 și DCN692 funcţionează cu
acumulatori de 18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 sau DCB185. Pentru
mai multe informaţii citiţi Specificaţiile tehnice.
Recomandări de depozitare
specificate. Încărcarea altor acumulatori
decât cei specificaţi DEWALT cu un
încărcător DEWALT poate cauza
explozia acestora sau poate conduce la
alte situații periculoase.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
Nu incineraţi acumulatorii.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Pistol pentru bătut cuie
1 Încărcător (doar modelele M2 sau P2)
2 Acumulator (doar modelele M2 sau P2)
1 Talpă anti-zgâriere
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Se încarcă.
Încărcat complet.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT
numai cu încărcătoarele DEWALT
14
1 Valiză pentru depozitare şi transport (doar
modelele M2 sau P2)
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT:Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de pornire
b. Blocare de siguranţă întrerupător
c. Piedică de contact
d. Disc de reglare a adâncimii
e. Indicator luminos pentru acumulator
descărcat şi blocaj/calaj
f. Manetă de eliberare calaj
g. Magazie
h. Opritor dispozitiv de împingere
i. Selector de mod (doar la DCN690 și
DCN692)
j. Cârlig rotativ pentru grindă/curea
k. Cheie hexagonală din dotare
l. Acumulator
m. Talpă anti-zgâriere
n. Selector de viteză (doar la DCN692)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Pistoalele pentru bătut cuie cu acumulator
DCN690, DCN691 și DCN692 au fost proiectate
pentru introducerea cuielor în piese de prelucrat
din lemn.
Pistoalele pentru bătut cuie cu acumulator
DCN690 și DCN692 sunt concepute pentru
modul secvențial/cu percuție. Pistoalele pentru
bătut cuie concepute pentru modul secvențial/cu
percuție NU TREBUIE să fie utilizate pe schele,
trepte, scări sau structuri similare, de ex. șipci de
acoperiș. Pentru exemplificări, verificați normele
naționale de siguranță la locul de muncă.
Pistolul pentru bătut cuie DCN691 este conceput
doar pentru modul secvențial. Pistoalele
pentru bătut cuie concepute doar pentru modul
secvențial POT fi utilizate pe schele, trepte, scări
sau structuri similare, de ex. șipci de acoperiș.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste pistoale pentru bătut cuie sunt unelte
electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de
asamblare şi reglaj, scoateţi
întotdeauna încărcătorul. Blocaţi
întotdeauna unealta înainte de
15
a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
blocaţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
AVIZ: Nu depozitaţi unealta cu
acumulatorul montat în interior.
Pentru a împiedica deteriorarea
acumulatorilor şi pentru a asigura
durata maximă de funcţionare
a acestora, depozitaţi-i în afara uneltei
sau a încărcătorului, într-un loc uscat
şi răcoros.
Cârlig rotativ pentru grinzi/
curea (fig. 6)
Cârligul pentru grinzi/curea (j) poate fi poziţionat
cu uşurinţă în stânga sau dreapta uneltei pentru
a se potrivi utilizatorilor stângaci sau dreptaci.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (l) este
complet încărcat. Acumulatorii furnizaţi nu vor fi
neapărat încărcaţi complet.
Dacă nu se doreşte deloc folosirea cârligului,
acesta poate fi rotit în faţa sau în spatele bazei
mânerului.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
Încărcarea uneltei (fig. 4)
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul (l).
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până
când auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(o) şi glisaţi acumulatorul afară din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2, 2A)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (p).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
16
AVERTISMENT: Blocaţi întotdeauna
unealta şi deconectaţi acumulatorul
înainte de a încărca şi descărca
cuiele.
1. Glisaţi opritorul mecanismului de împingere
acţionat cu arcuri (h) la baza magaziei pentru
a-l fixa pe poziţie.
2. Selectaţi cartuşul corespunzător de cuie.
(Consultaţi Specificaţiile tehnice.) DEWALT
vă recomandă întotdeauna să utilizaţi cuie
originale DEWALT pentru reparaţii primare.
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea lor cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
3. Introduceţi cartuşul de cuie în fanta de
încărcare de pe partea laterală a magaziei.
Asiguraţi-vă că toate cuiele sunt aliniate cu
vârfurile în canalul pentru cuie.
4. Închideţi magazia eliberând opritorul
mecanismului de împingere. Lăsaţi cu atenţie
opritorul să gliseze în faţă şi cuplaţi banda de
cuie.
Dispozitiv de blocare la golirea
magaziei
Pistolul pentru bătut cuie este prevăzut cu
un mecanism de blocare la golirea magaziei,
care împiedică acţionarea uneltei atunci când
magazia este aproape goală. Atunci când rămân
aproximativ 7-9 cuie în magazie, se cuplează
dispozitivul de blocare la golirea magaziei.
Consultaţi secţiunea Încărcarea uneltei pentru
a reîncărca un cartuş de cuie.
NOTĂ: Dacă se aplică o forţă excesivă pe
unealtă, se poate dezactiva dispozitivul de
blocare. Acest lucru protejează unealta împotriva
eventualelor deteriorări în cazul în care este
scăpată pe jos.
• Pentru cuie mai lungi și aplicații mai dificile,
selectați viteza 2 setând selectorul în poziția
complet la dreapta.
În cazul în care cuiele nu intră adânc în setarea
de viteză 1, este posibil să fie nevoie să
comutați la setarea de viteză 2 pentru o putere
suplimentară.
AVIZ: Introducerea cuielor cu
o lungime mai mică de 71 mm folosind
setarea de viteză 2 va determina
uzura excesivă a uneltei și poate
cauza în defectarea timpurie.
Setare
de
viteză
Avantaj
2
1. Pentru a introduce cuiul la o adâncime mai
mică, rotiţi discul de reglare a adâncimii (d)
la stânga, spre pictograma cuiului introdus la
adâncime mică.
2. Pentru a introduce cuiul la o adâncime mai
mare, rotiţi discul de reglare a adâncimii (d)
la dreapta, spre pictograma cuiului introdus la
adâncime mare.
Selectarea modului de
acţionare (fig. 1)
DCN690, DCN692
Pentru a selecta modul de acţionare secvenţial,
glisaţi butonul de selectare a modului (i) pentru
a afişa pictograma cu un singur cui ( ).
Pentru a selecta modul de acţionare cu percuţie,
glisaţi butonul de selectare a modului (i) pentru
a afişa pictograma cu trei cuie (
).
NOTĂ: Puterea maximă pentru introducerea
cuielor lungi se obţine în modul secvenţial,
aşadar, limitaţi modul cu percuţie atunci când
împuşcaţi cuie mai lungi.
Selectarea vitezei (Fig. 1)
DCN692
Pistolul pentru bătut cuie este echipat cu un
selector de viteză dublă (n) amplasat pe talpă.
• Pentru cuie mai scurte, selectați viteza 1
setând selectorul în poziția complet la stânga.
Lungime
tipică
cuie
Îmbinări
Reglarea adâncimii de
penetrare (fig. 5)
Adâncimea de penetrare a cuielor poate fi reglată
folosind discul de reglare a adâncimii.
Aplicaţie
Putere pentru
introducerea cuielor
mai lungi
Zidărie cu
cărămizi
între cadre
de lemn
71 –
90 mm
Grinzi
Structuri din
cherestea
1
Durabilitate sporită
a uneltei, durată
mai mare de viață
a acumulatorului,
viteză superioară
de introducere
a cuielor, recul
scăzut
Pardoseli
Placări
Garduri
Panouri
50 –
70 mm
Acoperiri cu
lemn
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile. Pot exista
norme locale la locul de muncă care
interzic utilizarea modului de acţionare
cu percuţie pentru anumite aplicaţii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
17
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul principal (r), conform
ilustraţiei.
Pregătirea uneltei (fig. 1)
1. Scoateţi acumulatorul (l) din unealtă şi
asiguraţi-vă că unealta este blocată.
2. Scoateţi toate cuiele din magazie (g).
3. Verificaţi dacă piedica de contact (c) se poate
mişca liber.
4. Reîncărcaţi cuiele în magazie.
5. Introduceţi acumulatorul.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
dacă piedica de contact sau
mecanismul de împingere a cuielor nu
se poate deplasa liber.
AVIZ: Nu pulverizaţi
NICIODATĂ şi nu
aplicaţi în alt fel
lubrifianţi sau solvenţi
de curăţare în
interiorul uneltei. Acest
lucru poate afecta grav durata de
funcţionare şi performanţa uneltei.
Rodajul uneltei
Rețineți că această unealtă necesită o perioadă
de rodaj înainte de a putea fi utilizată la putere
maximă, din cauza componentelor care trebuie să
se angreneze sau ajusteze împreună. În această
perioadă, este posibil ca unealta să nu introducă
cuiele lungi în linie dreaptă și în mod uniform.
După ce se bat între 500 și 1000 de cuie, ar trebui
ca unealta să se rodeze și să funcționeze la
capacitate maximă.
Acţionarea uneltei (fig. 1)
Unealta poate fi utilizată folosind unul din cele
două moduri: modul de acţionare secvenţial
sau modul de acţionare cu percuţie (DCN690 și
DCN692).
18
MODUL DE ACŢIONARE SECVENŢIAL
Modul de acţionare secvenţial este utilizat pentru
împuşcarea intermitentă a cuielor, atunci când
se doreşte poziţionarea foarte atentă şi exactă
a acestora. Acest mod asigură, de asemenea,
puterea maximă pentru introducerea cuielor foarte
lungi.
1. Folosind butonul de selectare a modului (i),
selectaţi modul de acţionare secvenţial ( ).
2. Eliberaţi blocarea de siguranţă
a întrerupătorului (b).
3. Împingeţi piedica de contact (c) pe suprafaţa
de lucru.
4. Apăsaţi întrerupătorul de pornire (a) pentru
a acţiona unealta.
5. Eliberaţi întrerupătorul şi ridicaţi pistolul
pentru bătut cuie de pe suprafaţa de lucru.
6. Repetaţi paşii 3–5 pentru a împuşca
următorul cui.
MOD CU PERCUȚIE (DCN690, DCN692)
Modul de acţionare cu percuţie este utilizat pentru
introducerea rapidă a cuielor pe suprafeţe plane,
staţionare şi este, de obicei, foarte eficient pentru
aplicaţiile de introducere a cuielor mai scurte.
1. Folosind butonul de selectare a modului (i),
).
selectaţi modul de acţionare cu percuţie (
2. Eliberaţi blocarea de siguranţă
a întrerupătorului (b).
3. Pentru a introduce un singur cui, utilizaţi
unealta potrivit descrierii valabile pentru
modul secvenţial:
a. Împingeţi piedica de contact (c) pe
suprafaţa de lucru.
b. Apăsaţi întrerupătorul de pornire (a) pentru
a acţiona unealta. La fiecare apăsare
a întrerupătorului, cu piedica de contact
poziţionată pe suprafaţa de lucru se va
introduce câte un singur cui.
4. Pentru a introduce mai multe cuie, apăsaţi şi
ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire (a) şi
apoi împingeţi piedica de contact (c) în mod
repetat pe suprafaţa de lucru.
AVERTISMENT: Nu ţineţi
întrerupătorul apăsat atunci
când unealta nu este folosită.
Păstraţi blocarea de siguranţă
a întrerupătorului (b) în poziţia
blocat pentru a preveni acţionarea
accidentală atunci când unealta nu
este folosită.
5. Atunci când comutaţi între modul
secvenţial şi modul cu percuţie, poate fi
necesară reglarea adâncimii de penetrare.
Consultaţi secţiunea Reglarea adâncimii de
penetrare pentru instrucţiuni.
UNEALTĂ FIERBINTE
Lăsaţi unealta să se
răcească înainte de
a continua să o folosiţi.
Utilizarea blocării de siguranţă
a întrerupătorului (fig. 3)
Fiecare pistol pentru bătut cuie DEWALT
este prevăzut cu o blocare de siguranţă
a întrerupătorului (b), care, atunci când este
apăsată spre dreapta ca în Figura 3, împiedică
unealta să împuşte un cui prin blocarea
întrerupătorului şi decuplarea alimentării
motorului.
Atunci când blocarea de siguranţă
a întrerupătorului este apăsată spre funcţională.
Blocarea întrerupătorului trebuie să fie
întotdeauna cuplată, atunci când se efectuează
orice fel de reglaje sau când unealta nu este
folosită imediat.
Talpa anti-zgâriere (fig. 1)
Atunci când se utilizează această unealtă pe
materiale pe care nu doriţi să lăsaţi urme, cum ar
fi plăcile din lemn, folosiţi talpa anti-zgâriere din
plastic (m) peste piedica de contact (c).
NOTĂ: Pentru adâncime maximă de introducere,
mai ales în cazul cuielor lungi, talpa anti-zgâriere
trebuie demontată.
Indicator LED (fig. 1)
Pistolul pentru bătut cuie este prevăzut cu două
indicatoare cu LED (e) amplasate pe partea din
spate a uneltei, exact sub capacul posterior.
Consultaţi, de asemenea, Ghidul de depanare
pentru instrucţiuni suplimentare.
ACUMULATOR
DESCĂRCAT
Schimbaţi acumulatorul
cu unul încărcat.
ACUMULATOR
FIERBINTE
Lăsaţi acumulatorul să se
răcească sau înlocuiţi-l cu
un acumulator rece.
SITUAŢIE DE BLOCAJ/
CALAJ
Rotiţi maneta de
eliberare a calajului
pentru eliminare.
Consultaţi secţiunea
Eliminarea calajelor.
+/
SAU
orice altă
combinație.
EROARE
Resetați unealta scoțând
sau reintroducând
acumulatorul sau pornind
și oprind siguranța
întrerupătorului. În cazul
în care codul de eroare
persistă, duceți unealta
la un centru de service
autorizat DEWALT.
Eliminarea calajelor (fig. 1, 3)
Dacă pistolul pentru bătut cuie este utilizate la
aplicaţii dificile în care se utilizează toată puterea
motorului pentru introducerea unui cui, unealta
se poate cala. Discul de antrenare nu a finalizat
ciclul de antrenare şi indicatorul de blocaj/calaj(e)
luminează intermitent. Rotiţi maneta de eliberare
a calajelor (f) de pe unealtă şi mecanismul va
elibera calajul. Dacă discul de antrenare nu revine
automat în poziţia iniţială, procedaţi la Eliminarea
unui cui blocat. Dacă unitatea se calează în
continuare, examinaţi modul selectat, materialul şi
lungimea cuiului pentru a vă asigura că aplicaţia
nu este prea dificilă.
DCN692
Dacă survine blocarea continuă, reglați viteza. În
funcție de aplicație, poate fi necesară o setare de
viteză diferită.
Eliminarea unui cui blocat
(fig. 1, 3)
Dacă se blochează un cui în vârful uneltei,
indicatorul luminos de blocaj/calaj (e) luminează
intermitent.
NOTĂ: Blocajul poate fi cauzat de acumularea
reziduurilor în canalul vârfului. Verificați existența
reziduurilor și eliminați-le imediat, conform
instrucțiunilor de mai jos, dacă observați
schimbări în funcționarea uneltei.
1. Scoateţi acumulatorul din unealtă şi cuplaţi
blocarea de siguranţă a întrerupătorului (b).
2. Glisaţi opritorul mecanismului de împingere
acţionat cu arcuri (h) la baza magaziei pentru
a-l fixa pe poziţie şi descărcaţi cartuşul de
cuie.
19
3. Folosind cheia hexagonală (k) din dotare,
slăbiţi cele două şuruburi hexagonale (q) din
partea superioară a magaziei.
4. Rotiţi magazia (g) în faţă.
Lubrifiere
5. Scoateţi cuiul blocat/îndoit folosind un cleşte,
dacă este necesar. Îndepărtați reziduurilor din
canalul de cuie, dacă este necesar.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
6. Dacă discul de antrenare este în poziţie
coborâtă, rotiţi maneta de eliminare
a calajelor (f) amplasată pe partea superioară
a pistolului pentru bătut cuie.
NOTĂ: Dacă discul de antrenare nu se
resetează după rotirea manetei de eliberare
a calajelor, poate fi necesară resetarea
acestuia cu ajutorul unei şurubelniţe lungi.
7. Rotiţi magazia înapoi la poziţia sa sub vârful
uneltei şi strângeţi şuruburile hexagonale (q).
8. Introduceţi la loc acumulatorul.
NOTĂ: Unealta se dezactivează şi nu se
resetează până când acumulatorul nu este
scos şi introdus la loc.
9. Introduceţi la loc cuiele în magazie (consultaţi
secţiunea Încărcarea uneltei).
10. Eliberaţi opritorul mecanismului de împingere
(h).
11. Decuplaţi blocarea de siguranţă
a întrerupătorului (b) atunci când sunteţi gata
să continuaţi împuşcarea cuielor.
În cazul în care cuiele se blochează frecvent în
vârful uneltei, prevedeţi repararea uneltei de către
un centru de service autorizat DEWALT service
centre.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
20
AVIZ: Nu pulverizaţi
NICIODATĂ şi nu aplicaţi
în alt fel lubrifianţi sau
solvenţi de curăţare în
interiorul uneltei. Acest
lucru poate afecta grav
durata de funcţionare şi performanţa
uneltei.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie
de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea lor cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
KIT DE ÎNLOCUIRE A ARCULUI DE
ÎNTOARCERE DCN6901 (FIG. 8A-8E)
În timp, arcurile de întoarcere ale lamei pistolului
pentru bătut cuie se uzează și necesită, eventual,
înlocuire. Va deveni evident faptul că arcurile
trebuie înlocuite, atunci când lama pistolului
pentru bătut cuie nu revine în poziția inițială după
fiecare acționare. Pentru verificare, deschideți
magazia conform instrucțiunilor din secțiunea
Eliminarea unui cui blocat și, dacă arcurile s-au
uzat, veți putea deplasa lama înapoi și înainte în
canalul de cuie, aceasta opunând o rezistență
redusă.
Unealta a fost proiectată astfel încât înlocuirea
arcurilor de întoarcere să poată fi efectuată cu
ușurință pe șantier, în mai puțin de 5 minute,
folosind accesoriul DCN6901-XJ.
AVERTISMENT: Pentru siguranţa
dvs., citiţi manualul de instrucţiuni
al uneltei înainte de a utiliza
orice accesoriu. Nerespectarea
avertizărilor poate avea ca rezultat
vătămări corporale şi grave
deteriorări ale uneltei şi accesoriului.
La intervenţiile de service la unealtă,
utilizaţi numai piese de schimb
identice.
AVIZ: Toate piesele mecanice ale
kitului pentru înlocuirea arcurilor sunt
ilustrate pentru comoditate și pentru
verificarea prezenței lor. Kitul conține,
de asemenea, un pachet de adeziv
Loctite, ce va fi utilizat la pasul 9.
Consultaţi Figura 8e.
PENTRU A ÎNLOCUI ARCURILE DE
ÎNTOARCERE RUPTE:
NOTĂ: Arcurile trebuie înlocuite pe perechi,
folosind exclusiv kitul corect de înlocuire
a arcurilor DEWALT.
1. Folosind cheia (k) furnizată, slăbiți cele două
șuruburi (aa) de pe fiecare parte laterală
a unității. Consultaţi Figura 8a.
2. Demontați sistemul de întoarcere (bb) de pe
unitate. Consultaţi Figura 8b.
3. Glisați clema (cc) de pe șina arcului (dd).
Consultaţi Figura 8c.
4. Rotiți și demontați opritorul arcului (ee) și
scoateți șaiba (ff) și arcul de întoarcere (gg).
Consultaţi Figura 8c.
5. Montați noul arc de întoarcere și șaiba pe
șina arcului (dd). Comprimând arcul cu
șaiba aproape de capătul opus al șinei, rotiți
opritorul arcului nou până când trece de
canelura (hh) clemei pentru șina arcului.
6. Montați bine clema pentru șina arcului nou și
poziționați opritorul pe clemă.
7. Repetaţi paşii 3-6 pentru al doilea arc.
NOTĂ: Verificați dacă profilul se întoarce,
glisându-l în sus spre șina arcului și
eliberându-l. Ar trebui să se întoarcă din
cauza forței generate de arcuri.
8. Glisați sistemul de întoarcere (bb) înapoi
pe unitate. Consultaţi Figura 8d. Este
important să încercați să aliniați profilul și
volantul înainte de a fixa cu șuruburi sistemul
de întoarcere înapoi pe unitate. Această
operațiune poate fi efectuată conectând
o baterie și împingând, apoi eliberând vârful
unității pe un banc sau pe o suprafață dură.
Acest lucru va determina învârtirea motorului.
NOTĂ: Atunci când profilul și volantul sunt
aliniate corect, veți auzi motorul cum își
reduce turația de la turația maximă. Dacă
profilul și volantul nu sunt aliniate corect,
este posibil ca motorul să nu pornească, să
încetinească mai repede decât în mod normal
și să se audă un zgomot puternic din unitate.
În acest caz, demontați și reașezați sistemul
de întoarcere.
9. După ce sistemul de întoarcere este așezat
corect, deschideți plicul furnizat de Loctite®*
și aplicați o cantitate mică pe filetul celor
două șuruburi (aa), apoi montați-le la loc
folosind cheia și strângeți-le bine. Consultaţi
Figura 8e.
AVERTISMENT: Testați întotdeauna
unitatea introducând cuie scurte
în lemn, pentru a vă asigura că
funcționează corect. Dacă unealta
nu funcționează corect, contactați
imediat un centru de service
autorizat DEWALT.
AVERTISMENT: Conținutul plicului
de Loctite ® poate irita ochii, pielea
și sistemul respirator. Folosiți tot
conținutul atunci când îl deschideți.
Nu inhalați vaporii. Nu introduceți în
ochi, nu puneți în contact cu pielea
sau îmbrăcămintea. Utilizați doar
într-o zonă bine ventilată. Nu păstraţi
la îndemâna copiilor.
21
TRATAMENT DE PRIM AJUTOR:
Conține poliglicol dimetacrilat, oleat
poliglicol propilenglicol, dioxid de
titan și hidroperoxid de cumen. În
cazul ingerării, sunați imediat la
Centrul de Control pentru Otrăvuri
sau un medic. Nu induceți voma. În
cazul inhalării, mutați persoana la
aer proaspăt. În cazul introducerii
în ochi, clătiți cu apă timp de
15 minute. Cereţi ajutor medical. În
cazul contactului cu pielea, clătiți
bine cu apă. În cazul contactului cu
îmbrăcămintea, îndepărtați hainele.
*Loctite® este o marcă comercială înregistrată
a Henkel Corp.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
22
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
GHID DE DEPANARE
NUMEROASE PROBLEME COMUNE POT FI REMEDIATE UŞOR FOLOSIND TABELUL DE MAI
JOS.
Pentru probleme mai grave sau persistente, contactaţi cel mai apropiat agent de reparaţii autorizat
DEWALT sau contactaţi biroul DEWALT la adresa indicată în acest manual.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, blocaţi ÎNTOTDEAUNA
unealta şi deconectaţi acumulatorul de pe unealtă înainte de a efectua orice fel de reparaţie
SIMPTOM
CAUZĂ
REMEDIERE
Motorul nu
funcţionează
la apăsarea
întrerupătorului
Întrerupător blocat în poziţie blocată
Unealta este calată, împiedicând
învârtirea motorului
Deblocaţi blocarea întrerupătorului.
Rotiţi maneta de eliberare a calajelor de pe
unealtă şi mecanismul va elibera calajul. Dacă
discul de antrenare nu revine pe poziţie, scoateţi
acumulatorul şi împingeţi manual discul de
antrenare înapoi în poziţia iniţială.
Apăsaţi mai întâi piedica de contact înainte de
împuşcare sau comutaţi în modul cu percuţie
(doar pentru DCN690).
Scoateţi acumulatorul, aşteptaţi 3 secunde şi
introduceţi-l la loc.
Utilizaţi normal, eliberaţi întrerupătorul şi
apăsaţi-l din nou.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Lăsaţi acumulatorul să se răcească sau
înlocuiţi-l cu un acumulator rece.
Lăsaţi unealta să se răcească înainte de
a continua să o folosiţi.
Deblocaţi blocarea întrerupătorului.
Încărcaţi mai multe cuie în magazie.
Unealta se află în modul de acţionare
secvenţial
Componentele electronice interne ale
uneltei trebuie să fie resetate
Motorul nu mai funcţionează după
5 secunde
Bornele sunt murdare sau deteriorate
Componente electronice interne
deteriorate
Întrerupător deteriorat
Acumulatorul este fierbinte
Unealta este fierbinte
Motorul nu
funcţionează cu
piedica de contact
apăsată
Întrerupător blocat în poziţie blocată
Dispozitivul de blocare la golirea
magaziei este cuplat, împiedicând
deplasarea completă a piedicii de
contact
Unealta este calată, împiedicând
învârtirea motorului
Piedică de contact îndoită
Motorul nu mai funcţionează după
5 secunde
Bornele sunt murdare sau deteriorate
Componente electronice interne
deteriorate
Întrerupător deteriorat
Acumulatorul este fierbinte
Unealta este fierbinte
Rotiţi maneta de eliberare a calajelor de pe
unealtă şi mecanismul va elibera calajul. Dacă
discul de antrenare nu revine pe poziţie, scoateţi
acumulatorul şi împingeţi manual discul de
antrenare înapoi în poziţia iniţială.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Utilizaţi normal, eliberaţi piedica de contact şi
apăsaţi-o din nou.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Lăsaţi acumulatorul să se răcească sau
înlocuiţi-l cu un acumulator rece.
Lăsaţi unealta să se răcească înainte de
a continua să o folosiţi.
23
SIMPTOM
CAUZĂ
REMEDIERE
Unealta nu poate fi
acţionată (motorul
funcţionează dar nu
împuşcă cuie)
Dispozitivul de blocare la golirea
magaziei este cuplat, împiedicând
deplasarea completă a piedicii de
contact
Acumulator descărcat sau deteriorat
Încărcaţi cuie în magazie.
Motorul porneşte dar
face mult zgomot
Discul de antrenare
continuă să se
blocheze în poziţie
coborâtă
24
Verificaţi nivelul de încărcare dacă acumulatorul
afişează starea de încărcare. Încărcaţi sau
înlocuiţi acumulatorul, dacă este necesar.
Cui blocat/disc de antrenare care nu
Scoateţi acumulatorul, eliminaţi cuiul blocat,
revine în poziţia iniţială
cuplaţi şi decuplaţi maneta de eliminare
a blocajelor (împingeţi manual discul de
antrenare în sus, dacă este necesar) şi
introduceţi la loc acumulatorul.
Ansamblu de antrenare/revenire
Înlocuiţi ansamblul de antrenare/revenire.
deteriorat
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Mecanism intern blocat
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Componente electronice interne
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
deteriorate
DEWALT.
Cui blocat şi disc de antrenare blocat în Folosiţi maneta de eliminare a calajelor, eliminaţi
poziţie coborâtă
cuiele blocate şi readuceţi manual discul de
antrenare pe poziţie, dacă este necesar.
Ansamblu de antrenare/revenire
Înlocuiţi ansamblul de antrenare/revenire.
deteriorat
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Cui blocat şi disc de antrenare blocat în Folosiţi maneta de eliminare a calajelor, eliminaţi
poziţie coborâtă
cuiele blocate şi readuceţi manual discul de
antrenare pe poziţie, dacă este necesar.
Ansamblu de antrenare/revenire
Înlocuiţi ansamblul de antrenare/revenire.
deteriorat
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Material şi lungime cui
Dacă unitatea continuă să se caleze (făcând
necesară rotirea manetei de eliminare
a calajelor), alegeţi materialul adecvat şi
lungimea cuiului care nu impun o aplicaţie prea
dificilă.
Există reziduuri în vârful uneltei
Curăţaţi vârful uneltei şi urmăriţi cu atenţie
bucăţile mici de cuie rupte care rămân blocate
pe traseu.
Unealta nu este încă rodată
În cazul uneltelor noi, este nevoie de
introducerea a 500-1000 de cuie pentru ca
piesele să se angreneze și ajusteze împreună.
Introduceți cuie mai scurte în această perioadă,
dacă întâmpinați probleme la introducerea
cuielor în linie dreaptă.
Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru Dacă încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă
DCN692)
mai lungă în lemn de esență moale sau dacă
introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai
dure folosind viteza 1, reglați setarea de viteză
la poziția 2.
SIMPTOM
CAUZĂ
REMEDIERE
Unealta funcţionează
dar nu introduce
complet cuiele
Reglaj adâncime setat la adâncime
prea mică
Unealta nu este apăsată ferm pe piesa
de prelucrat
Rotiţi discul de reglare a adâncimii la o adâncime
mai mare.
Aplicaţi o forţă adecvată pe unealtă,
fixând-o bine pe piesa de prelucrat. Consultaţi
manualul de instrucţiuni.
Selectaţi modul secvenţial.
Mod de percuție selectat pentru cuie
lungi (doar pentru DCN690 și DCN692)
Material şi lungime cui
Vârf disc de antrenare deteriorat sau
uzat
Unealtă utilizată fără talpa anti-zgâriere
Mecanism de acţionare deteriorat
Unealta nu este încă rodată
Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru
DCN692)
Unealta funcţionează
însă nu se introduce
niciun cui
Nu există cuie în magazie
Cuie cu dimensiune sau unghi
incorecte
Există reziduuri în vârful uneltei
Există reziduuri în magazie
Magazie uzată
Disc de antrenare deteriorat sau uzat
Arc mecanism de împingere deteriorat
Dacă unitatea continuă să se caleze (făcând
necesară rotirea manetei de eliminare
a calajelor), alegeţi materialul adecvat şi
lungimea cuiului care nu impun o aplicaţie prea
dificilă.
Înlocuiţi ansamblul de antrenare/revenire.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
Scoateţi talpa anti-zgâriere.
Adresaţi-vă unui agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
În cazul uneltelor noi, este nevoie de
introducerea a 500-1000 de cuie pentru ca
piesele să se angreneze și ajusteze împreună.
Introduceți cuie mai scurte în această perioadă,
dacă întâmpinați probleme la introducerea
cuielor în linie dreaptă.
Dacă încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă
mai lungă în lemn de esență moale sau dacă
introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai
dure folosind viteza 1, reglați setarea de viteză
la poziția 2.
Încărcaţi cuie în magazie.
Utilizaţi doar cuiele recomandate. Consultaţi
Specificaţia tehnică.
Curăţaţi vârful uneltei şi urmăriţi cu atenţie
bucăţile mici de cuie rupte care rămân blocate
pe traseu.
Curăţaţi magazia.
Înlocuiţi magazia. Adresaţi-vă unui agent de
reparaţii autorizat DEWALT.
Înlocuiţi discul de antrenare. Adresaţi-vă unui
agent de reparaţii autorizat DEWALT.
Înlocuiți arcul; contactați un agent de reparații
autorizat DEWALT.
25
SIMPTOM
CAUZĂ
REMEDIERE
Cui blocat
Cuie cu dimensiune sau unghi
incorecte
Şuruburile magaziei nu au fost strânse
după eliminarea unui blocaj/inspecţie
Disc de antrenare deteriorat sau uzat
Utilizaţi doar cuiele recomandate. Consultaţi
Specificaţia tehnică.
Asiguraţi-vă că strângeţi şuruburile hexagonale
ale magaziei cu cheia din dotare.
Înlocuiţi discul de antrenare. Adresaţi-vă unui
agent de reparaţii autorizat DEWALT.
Dacă unitatea continuă să se caleze (făcând
necesară rotirea manetei de eliminare
a calajelor), alegeţi materialul adecvat şi
lungimea cuiului care nu impun o aplicaţie prea
dificilă.
Curăţaţi vârful uneltei şi urmăriţi cu atenţie
bucăţile mici de cuie rupte care rămân blocate
pe traseu.
Înlocuiţi magazia. Adresaţi-vă unui agent de
reparaţii autorizat DEWALT.
Înlocuiţi arcul. Adresaţi-vă unui agent de reparaţii
autorizat DEWALT.
Încărcaţi mai multe cuie în magazie pentru
a decupla dispozitivul de blocare la golirea
magaziei.
Material şi lungime cui
Există reziduuri în vârful uneltei
Magazie uzată
Arc mecanism de împingere deteriorat
Dispozitivul de blocare la golirea
magaziei se cuplează când rămân
doar 7-9 cuie în magazie şi utilizatorul
aplică o forţă excesivă pe piedica de
contact, dezactivând, astfel, dispozitivul
de blocare
Unealta nu este încă rodată
În cazul uneltelor noi, este nevoie de
introducerea a 500-1000 de cuie pentru ca
piesele să se angreneze și ajusteze împreună.
Introduceți cuie mai scurte în această perioadă,
dacă întâmpinați probleme la introducerea
cuielor în linie dreaptă.
Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru Dacă încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă
DCN692)
mai lungă în lemn de esență moale sau dacă
introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai
dure folosind viteza 1, reglați setarea de viteză
la poziția 2.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00229972 - 25-03-2014
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising