DWE396 | DeWalt DWE396 UNIVERSAL SAW instruction manual

533223-27 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE396
DWE397
DWE398
DWE399
1. ábra
d
b
f
c
h
g
2. ábra
e
q
a
3. ábra
l
m
g
l
k
k
2
4. ábra
o
n
j
f
5. ábra
o
p
i
n
3
6. ábra
4
ALLIGATOR FŰRÉSZ,
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT termékeket a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
EK és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati löketszám
Lökethossz
Vágáshossz
Kábelhossz
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
W
min-1
mm
mm
m
kg
DWE396
230
230/115
1
1600
3000
40
295
4,0
5,3
DWE397
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE398
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
DWE399
230
230/115
1
1700
3000
40
430
4,0
5,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,0
104,0
5,6
95
3,0
104,0
5,6
95
3,0
104,0
5,6
95
3,0
104,0
5,6
V
V
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah DT2974 fűrészlapnál
Agyag építőelemek vágásánál
ah,PCB =
m/s²
5,4
5,4
5,4
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah DT2372 fűrészlapnál
Fa/farostlemez és műanyag vágásánál
m/s²
5,4
5,4
5,4
ah,WP =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah DT2975 fűrészlapnál
Habbeton vágásánál
ah,CC =
m/s²
5,4
5,4
5,4
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah DT2979 fűrészlapnál
Szigetelőanyag vágásánál
ah,IM =
m/s²
5,4
5,4
5,4
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
5
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
6
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE396, DWE397, DWE398, DWE399
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.08.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól
és hőtől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata növeli az
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy maradékáram megszakító (RCD)
előkapcsolásán keresztül. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával
az üzemi kapcsolón, mivel az balesethez
vezethet.
d) Távolítsa el a szerszámról
a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a gép beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
f) Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza
ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
7
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. Jobban és
biztonságosabban végezheti el a munkát,
ha a szerszámot olyan fordulatszámon
működteti,
amilyenre tervezték.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
szerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót.
c) Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy eltárolja.
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen útmutatásokat
nem ismerik. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználók kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg,
hogy a mozgó részek megfelelően
működnek, nincsenek akadályoztatva.
Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló
töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
8
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő biztonsági előírások aligátor fűrészhez
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a vágótartozék rejtett kábelekhez vagy
a szerszám tápkábeléhez érhet. Ha
a tartozék áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám csupasz fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATRA, BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
• Mielőtt a konnektorba dugaszolná az
aligátor fűrészt, mindig ellenőrizze, hogy ki
van-e kapcsolva.
• Kikapcsolás után ne próbálja az ujjaival
megállítani a fűrészlapot.
Csak kikapcsolás után tegye
le a fűrészt az asztalra vagy
a munkapadra. A fűrészlap
kikapcsolás után legfeljebb
10 másodpercig még jár.
FŰRÉSZELÉSKOR
• A munka megkezdése előtt távolítson
el minden szöget és egyéb fémdarabot
a munkadarabból.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
• Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig
ügyeljen, hogy biztosan álljon a lábán,
különösen állvány vagy létra használata
esetén.
• Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
• Ne használja a fűrészt görbe ívek vágására
és zsebvágásra.
A FŰRÉSZLAPOK ELLENŐRZÉSE ÉS
CSERÉJE
• A fűrészlapok tisztítása vagy cseréje előtt
húzza ki a szerszámot a konnektorból.
• Csak a jelen kezelési útmutatóban megadott
műszaki jellemzőjű DEWALT fűrészlapokat
használja.
• Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapokat
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Fűrészlapok és durva felületű anyagok
kezelésénél mindig viseljen alkalmas
kesztyűt.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
1 TCT fűrészlap kis sűrűségű építőelemekhez
(DWE396, DWE397)
1 TCT fűrészlap közepes sűrűségű
építőelemekhez (DWE398)
1 TCT fűrészlap habbetonhoz és
gipszkartonhoz (DWE399)
1 Hatszögű kulcs (imbuszkulcs)
1 Vágórés kaparó (csak DWE399)
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
a. Üzemi kapcsoló
b. Reteszelő gomb
c. Hátsó fogantyú
d. Elülső fogantyú
e. Fűrészlapok
f. Sín
g. Hatszögű kulcs (imbuszkulcs)
h. Porelszívó csonk
Hordjon védőszemüveget.
Az elektromos szerszámot
nedvességtől óvja.
Ne használja a szerszámot, ha
a hálózati kábele sérült.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (q)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Aligátor fűrész
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT DWE396, DWE397, DWE398
és DWE399 típusú alligator fűrésze agyag
építőelemek, habbeton, fa, műanyag és
szigetelőanyagok megfelelő fűrészlap
használatával történő professzionális vágási
munkáihoz készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
9
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse
a barna vezetéket.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza
30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
10
A fűrészlapok cseréje
A FŰRÉSZLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
(2–5. ÁBRA)
1. Helyezze a szerszámot fejjel lefelé lapos és
stabil felületre.
2. Lazítsa meg fogaskerékház fedősapkájának
csavarját (k) az
imbuszkulccsal (g). Miután a csavart
meglazította, a fogaskerékház fedősapkája
(l) kioldódik és kiugrik.
3. Az imbuszkulccsal (g) lazítsa meg mindkét
fűrészlap-állító csavart (m). A csavarokat
a kengyelszorítók a helyükön tartják.
4. Óvatosan húzza a fűrészlap végét felfelé,
amíg az ki nem szabadul a fűrészlap-befogó
rendszerből.
5. Húzza a fűrészlapot hátra és kifelé az elülső
védőburkolatból (n), és emelje le a sínről (f).
6. Ismételje meg ugyanezt a másik
fűrészlappal.
A FŰRÉSZLAPOK FELSZERELÉSE (4. ÁBRA)
1. Csúsztassa be az egyik fűrészlapot
a vezetőhoronyba (i) ügyelve arra, hogy
a nyújtott lyukú vége (p) illeszkedjen az
elülső védőburkolatba (n).
2. Csúsztassa a fűrészlapot hátrafelé és lefelé
addig, amíg a menetes furat (o) egy vonalba
nem kerül a fűrészlap-állító csavarral (m).
3. Ismételje meg ugyanezt a másik
fűrészlappal.
4. Erősen húzza meg mindkét fűrészlapállító csavart (m) úgy, hogy nyomja és
azzal egyidejűleg forgatja az imbuszkulcs
rövidebbik végével (g).
5. Zárja a fogaskerékház fedősapkáját (l), majd
húzza meg a fedősapka csavarját.
FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt
kb. 20 másodpercig járassa üresen
a fűrészlapokat.
Fűrészlapok
Kat. Sz. Vágandó
anyag
DWE396 Durva faanyag
Finom faanyag
Finom faanyag
Kis sűrűségű építőelem
Közepes sűrűségű
építőelem
DWE397 Durva faanyag
Kis sűrűségű építőelem
Közepes sűrűségű
építőelem
Szigetelőanyagok
Habbeton
DWE398 Durva faanyag
Kis sűrűségű építőelem
Közepes sűrűségű
építőelem
Szigetelőanyagok
Habbeton
DWE399 Durva faanyag
Kis sűrűségű építőelem
Közepes sűrűségű
építőelem
Szigetelőanyagok
Habbeton
FIGYELMEZTETÉS:
Ajánlott
fűrészlap típusa
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12 DT2973
TCT T20 DT2977
HSS
DT2978
TCT T12 DT2974
TCT T20 DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
TCT T20
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
DT2976
HSS
TCT 12
HSS
TCT T12
TCT T20
DT2979
DT2975
DT2978
DT2974
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Használat előtt (1. ábra)
• Szerelje fel a megfelelő típusú fűrészlapot.
• Győződjön meg arról, hogy a szerszám
megfelelően működik, és minden funkcióját
képes ellátni. Bizonyosodjon meg arról,
hogy a sín (f) még egyenes, valamint
a fűrészlapok (e) és a ház sértetlenek.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot levagy felszerel.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészelni kívánt
anyag rögzítve van-e.
• A szerszámot csak finoman nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú
nyomást a fűrészlapra.
• Kerülje a túlterhelést.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
munkáknál, ahol ásványi por vagy
keményfa fűrészpor keletkezik,
a gépet megfelelő porelszívó
rendszerre kell csatlakoztatni.
A helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
elülső fogantyún (d), a másik pedig a hátsó
fogantyún (c) van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Biztonsági okokból a szerszám üzemi kapcsolója
(a) el van látva biztonsági reteszelő gombbal (b).
1. Nyomja meg a biztonsági retesz gombját (b)
a szerszám kireteszeléséhez.
2. A szerszám működtetéséhez nyomja meg
az üzemi kapcsolót (a). Amint az üzemi
kapcsolót elengedi, a reteszelő szerkezet
automatikusan működésbe lép, hogy
megakadályozza a szerszám véletlen
beindulását.
3. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt
a dugaszát a konnektorból kihúzza.
Fűrészelés (1., 3., 4., 6. ábra)
MEGJEGYZÉS: Ne használja
a fűrészt görbe ívek vágására és
zsebvágásra. Ellenőrizze, hogy a sín
vége túlnyúlik-e a munkadarabon.
Hosszú, egyenes vágásoknál először húzzon
vonalat a munkadarabon, majd azt kövesse
a vágás során.
11
Csak lefelé irányuló vágásokat végezzen.
Földbe ne vágjon bele, mert attól nagyon hamar
eltompul a fűrészlap éle.
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Ha fűrészbakot használ, mindig a bak lábain
kívül eső részen fűrészeljen.
1. A munkadarabot csak az egyik oldalánál
szorítsa le, hogy a sín ne akadhasson
el a benne. Ha mégis elakad, ékekkel
nyissa ki a vágatot, hogy a fűrészlap ne
feszüljön. Ne próbálja kicsavarni a fűrészt
a munkadarabból.
2. A DEWALT elektromos szerszámot az elülső
fogantyúnál (d) és a hátsó fogantyúnál
(c) tartsa, hogy megfelelően irányíthassa
a fűrészt.
3. Kapcsolja be a fűrészt, és csak azután
érintse a fűrészlapot a munkadarabhoz.
Lásd kézikönyvünk Be-és kikapcsolás című
részénél.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszámot
csak finoman nyomja, és ne
gyakoroljon oldalirányú nyomást
a fűrészlapra.
4. Amint a fűrészlap behatolt a munkadarabba,
vezesse előre-hátra és forgassa a fűrészt,
amint a fűrészlapok lefelé átvágják
a munkadarabot. Lásd a 6. ábrát.
5. Amint kész a vágás, engedje el a kapcsolót.
A festetlen fűrészlapok teljesítményének
növelése és élettartamuk meghosszabbítása
érdekében azokat rendszeresen olajozza
az olajozó nyílásokon (j) keresztül (15–30
percenként). Festett fűrészlapot ne kenjen.
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlap-állító
csavarokat (m).
Habbeton, kis és közepes
sűrűségű építőelemek fűrészelése, (5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A habbeton,
a kis és közepes sűrűségű
építőelemek meszet és kvarchomokot
tartalmaznak.
Az optimális teljesítmény érdekében
a fűrészlapokat, a sínt és a fűrészlap
vezetőhornyát (i) használat után
a vágórés kaparóval alaposan meg
kell tisztítani. (Csak DWE399)
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú távú
12
Kenés
• Tisztítás alkalmával kenje meg
a fűrészlapokat (de csak a festetlen
fűrészlapokat), a sínt és a fűrészlap vezető
hornyát. Festett fűrészlapot ne kenjen.
• Ha a szerszámot hosszú ideig nem
használja, a festetlen fűrészlapokat kenje be
egy kevés olajjal (pl. gépolajjal), és töltsön
valamennyi olajat az olajozó nyílásokba is.
Festett fűrészlapot ne olajozzon.
Járassa a fűrészt néhány másodpercig, hogy
minden alkatrészéhez eljusson az olaj. Ezzel
védi a szerszámot a rozsdásodástól.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
halmozódik fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a termék
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse folyadékba egyik részét sem.
Habbeton vagy hőszigetelő építőelemek vágása
után rendszeresen vegye ki a fűrészlapokat.
Alaposan tisztítsa meg a fűrészlapokat és a sínt.
A fűrészlap vezetőhornyát a szerszámhoz
mellékelt kaparóval tisztítsa. (CSAK DWE399)
Külön kapható tartozékok
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
A DEWALT szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke
eléri technikai élettartamának végét, vagy
nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a rendes
háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
zst00244942 - 29-08-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
14
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
16
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising