FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

509212 - 20 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL FSMH1621S
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
J
3
K
L
M
N
O
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
dowy (9). Wciśnij mocno oczyszczacz ręczny (5)
w obudowę urządzenia (9), aż zatrzaśnie.
Uwaga! Sprawdź zawsze, czy lampki na trzonku są
zapalone. Będzie to wskazywać, że oczyszczacz został
prawidłowo założony.
Uwaga! Sprawdź uszczelkę (26, rys. J) na dyszy parowej
(4), zanim zamontujesz oczyszczacz ręczny na obudowie.
Jeśli brakuje uszczelki lub jest ona uszkodzona, skieruj
się do punktu serwisowego. Urządzenie nie może być
używane.
Mop parowy Black & Decker jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna
twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych,
kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów
i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Zdejmowanie oczyszczacza ręcznego
parowego (rys. C).
Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie całą instrukcję „Bezpieczeństwo, Konserwacja,
Serwis”.
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed
użyciem urządzenia.
♦
Zakładanie nakładki czyszczącej (rys. D)
Elementy mopa
Zamienne nakładki czyszczące można nabyć w sklepach
ze sprzętem Black & Decker (nr katalogowy FSMP20-XJ).
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (12) na podłodze rzepami
do góry.
♦
Ostrożnie dociśnij mopa parowego do nakładki
czyszczącej (12).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj z trzonkiem (10)
w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź,
czy został wyłączony.
Mop ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Blokada załączania
3. Wyzwalacz
4. Dysza parowa
5. Oczyszczacz parowy ręczny
6. Programator AutoselectTM
7. Wieczko
8. Zdejmowany zbiornik wody
9. Obudowa mopa
10. Trzonek
11. Głowica parowa
12. Nakładka czyszcząca na głowicę
13. Podkładka
14. Końcówka poślizgowa do dywanów
15. Dolny uchwyt na kabel
16. Górny uchwyt na kabel
17. Zacisk na kabel
18. Dzbanek
Zdejmowanie nakładki czyszczącej (rys. E)
Ostrzeżenie! W celu zmiany nakładki czyszczącej załóż
odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie
ani sandały.
♦
Ustaw trzonek (10) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Umieść mopa na podkładce i odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Czubkiem buta nadepnij język (21) nakładki czyszczącej i dociśnij go do podłogi.
♦
Unieś mopa znad nakładki czyszczącej.
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj z trzonkiem (10)
w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź,
czy został wyłączony.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej operacji sprawdź, czy mop jest wyłączony i schłodzony, czy
nie zawiera wody i czy wtyczka kabla została wyjęta
z gniazda sieciowego.
Napełnianie zbiornika wodą (rys. F)
Mop ten jest zabezpieczony przed wapniem, co wydatnie
zwiększa jego trwałość użytkową.
Wskazówka: Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu.
Wskazówka: W regionach, gdzie woda jest bardzo twarda, zaleca się używanie wody destylowanej.
♦
Otwórz korek wlewu (7) poprzez podniesienie klapki.
♦
Używając dzbanka, napełnij zbiornik (8) wodą.
Ostrzeżenie! Pojemność zbiornika wynosi 0,36 l. Nie
przepełniaj go
♦
Załóż korek (7) ponownie.
Wskazówka: upewnij się, że korek wlewu jest dobrze
zamocowany.
Wskazówka: jeśli nie jest używany, dzbanek (18) może
być przypięty do trzonka do wygodniejszego przechowywania.
Wskazówka: nie używaj chemicznych środków czyszczących to mopa.
Montaż trzonka (rys. A)
♦
Wsuń dolny koniec trzonka (10) w górny otwór
w obudowie mopa (9) aż do zatrzaśnięcia. Strzałka
na trzonku (10) musi być wyrównana z górą na
obudowie mopa (9).
Zakładanie głowicy parowej (rys. B)
♦
♦
Nasuń dolną część obudowy mopa (9) na wlot
głowicy parowej (11) aż do zatrzaśnięcia.
Dla ułatwienia przechowywania obudowę mopa (9)
można ściągnąć z głowicy parowej (11) po uprzednim naciśnięciu jej przycisku zwalniającego (19).
Zakładanie oczyszczacza parowego
ręcznego (rys. C)
♦
Naciśnij przycisk (20) i wyciągnij oczyszczacz ręczny
(5) z urządzenia.
Przytrzymaj urządzenie na odwrotnej stronie obu-
5
Zakładanie końcówki poślizgowej do
dywanów (rys. G)
W przeciwnym razie ze złącza wydostaje się para. Odczekaj, aż oczyszczacz się ochłodzi, zdejmij regulowaną
dyszę parową i ponownie ją załóż.
♦
Ułóż końcówkę poślizgową do dywanów na podłodze.
♦
Załóż końcówkę.
♦
Ostrożnie przyłóż mopa do końcówki poślizgowej
(14) i dociśnij go aż do zatrzaśnięcia.
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (13)
z trzonkiem (10) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest
używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Zakładanie innych akcesoriów (rys. K)
♦
Zgraj występy na wężu z wycięciami w przyłączanym elemencie.
♦
Nasadź element (29) na wąż (27) i obróć go w lewo
aż do zatrzaśnięcia.
Wskazówka! Regulowaną dyszę parową strumieniową
można używać bez węża, gdy nasadzi się ją bezpośrednio na dyszę parową. Wszystkie inne akcesoria mocuje
się na wężu.
Zdejmowanie końcówki poślizgowej do
dywanów (rys. G)
Ostrzeżenie! W celu zmiany końcówki poślizgowej załóż
odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie
ani sandały.
♦
Ustaw trzonek (10) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Czubkiem buta nadepnij język (33) końcówki poślizgowej i dociśnij go do podłogi.
♦
Unieś mopa znad końcówki poślizgowej (14).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj trzonkiem (10)
w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź,
czy został wyłączony.
Zdejmowanie węża i akcesoriów (rys. K i L)
Ostrzeżenie! Dysza parowa, regulowana dysza parowa
strumieniowa, wąż i akcesoria rozgrzewają się podczas
użytkowania. Przed ich zdjęciem odczekaj, aż oczyszczacz i wszystkie akcesoria się ochłodzą.
Zdejmowanie akcesoriów (rys. K)
♦
Obróć element (29) w prawo i ściągnij go z węża
(27).
Zdejmowanie węża (rys. K)
♦
Montaż zestawu zapachowego (rys. I &J)
Uwaga! Ustaw trzonek (4) w prawidłowej pozycji i wyłącz
mopa. Zaczekaj, aż urządzenie schłodzi się (ca 5 minut).
♦
Przesuń przycisk do otwierania wieczka (35), wieczko otwarte.
♦
Włóż zestaw do pustej przestrzeni (36).
♦
Zamknij wieczko (37) dociskając je mocno do
dołu.
Naciśnij zatrzaski (29) po obu stronach węża (27)
i ściągnij go z dyszy parowej (4).
Zdejmowanie regulowanej dyszy parowej
strumieniowej (rys. L)
♦
Naciśnij zatrzaski (30) po obu stronach regulowanej
strumieniowej dyszy parowej (31) i ściągnij ją z dyszy parowej (4).
Zastosowanie
Przyłączanie węża i akcesoriów (rys. K i L)
Ostrzeżenie! Przed każdym użyciem sprawdź uszczelki
(26) na dyszy parowej (4) i wężu (27). W razie braku
lub uszkodzenia uszczelki zwróć się do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego. Do tego czasu
zaprzestań używania urządzenia.
Ważne! Jeżeli to urządzenie będzie używane zgodnie
z instrukcją obsługi z nakładką z mikrofazy i przynajmniej
90 sekund dłużej, to 99,9% bakterii i zarodków zostanie
zlikwidowanych.
Zakładanie węża (rys. K)
♦
Załączanie i wyłączanie (mop)
By załączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1). Mop
parowy osiąga temperaturę pracy po upływie ok.
15 sekund.
Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornik wody
świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody zmieni kolor
na niebieski, to znaczy że mop parowy jest gotowy do
pracy.
♦
By wyłączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj trzonkiem (10) w pionowej pozycji. Gdy mop nie
jest używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Ostrzeżenie! Mop parowy opróżniaj po każdym użyciu.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia
strumienia pary.
♦
♦
Naciśnij zatrzaski (28) po obu stronach węża (27).
Nasadź wąż (27) na dyszę parową (4) i zwolnij
zatrzaski (28).
Ważna wskazówka: Przed użyciem ręcznego oczyszczacza parowego sprawdź, czy wąż (27) jest prawidłowo
przyłączony. W przeciwnym razie ze złącza wydostaje się
para. Odczekaj, aż oczyszczacz się ochłodzi, zdejmij wąż
i ponownie go załóż.
Zakładanie regulowanej strumieniowej dyszy
parowej (rys. L)
♦
Naciśnij zatrzaski (30) po obu stronach regulowanej
dyszy parowej (31).
♦
Nasadź regulowaną dyszę parową strumieniową na
dyszę parową (4) lub na wąż (27) i zwolnij zatrzaski
(30).
Ważna wskazówka: Przed użyciem ręcznego oczyszczacza parowego sprawdź, czy regulowana dysza
parowa strumieniowa (27) jest prawidłowo przyłączona.
6
Programator AutoselectTM (rys. I)
♦
Mop ten został wyposażony w programator AutoselectTM
(6), umożliwiający wybór trybu pracy odpowiedniego
w danym przypadku zastosowania.
Programatorem AutoselectTM można wybrać jeden
z trybów pracy zgodnie z zastosowanym czyszczeniem.
Wybierz poprzez AutoselectTM jedno z poniższych zastosowań, poprzez naciśnięcie przycisku (6), aż ukaże się
pożądane ustawienie:
♦
♦
Przed użyciem mopa najpierw posprzątaj podłogę
odkurzaczem bądź miotłą.
Najlepiej jest pochylić trzonek pod kątem 45o i w danej chwili czyścić tylko niewielką powierzchnię.
Nie wlewaj do mopa żadnych chemicznych środków
czyszczących. Trwałe plamy na podłogach z PCV
lub linoleum najlepiej jest uprzednio zmiękczyć
łagodnym detergentem z niewielką ilością wody.
Czyszczenie parą
♦
Załóż oczyszczacz ręczny (5) na obudowę urządzenia (9).
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (12) na podłodze rzepami
do góry.
♦
Mopa ostrożnie przyłóż i dociśnij do nakładki czyszczącej (12).
♦
Przyłącz mopa do sieci.
♦
Naciśnij wyłącznik (1). Mop parowy potrzebuje ca
15 sekund do osiągnięcia odpowiedniej do pracy
temperatury.
♦
Programatorem AutoselectTM (2) wybierz żądany tryb
pracy.
♦
Pociągnięcie trzonka (10) do tyłu powoduje załączenie pompy parowej. Po kilku sekundach z głowicy
parowej zaczyna się wydostawać para.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia
strumienia pary.
♦
Potrzeba kilku sekund, zanim para przesiąknie przez
nakładkę czyszczącą. Teraz mopa można bez trudu
przemieszczać po czyszczonej powierzchni.
♦
Powoli przeciągaj mopa tam i z powrotem po podłodze, by dokładnie oczyścić wszystkie obszary.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka w pionie. Ta
praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie
mopa na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba przy
tym wyłączać mopa wyłącznikiem.
♦
Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzonek
(10) w pionie i wyłącz mopa. Odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wody w zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czyszczenie,
ustaw trzonek (10) w pionie i wyłącz mopa. Wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i napełnij zbiornik
(8) wodą.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj trzonkiem (10) w pionowej pozycji. Gdy mop nie
jest używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Drewno/laminat
Kamień/marmur
Płytki /PCV
Mop parowy automatycznie wytwarza ilość pary odpowiednią dla danego zastosowania.
Wskazówka: sprawdzaj przed każdym użyciem mopa
czy jest ustawiony prawidłowy tryb pracy.
Dla uproszczenia będzie zachowane ustawienie ostatnio
używane.
Funkcja wzmocnienia pary (rys. I)
Mop parowy jest wyposażony w przycisk wzmocnienia
pary, dzięki któremu można usuwać trwałe plamy.
♦
Jeżeli naciśniesz przycisk (25), to wydajność czyszczenia zostanie wzmocniona.
Wskazówka: wzmocnienie pary utrzymuje się ca 10
sekund. Ostatecznie następuje powrót do wybranego
ustawienia.
Załączanie i wyłączanie (oczyszczacz parowy
ręczny) (rys. M)
♦
By załączyć oczyszczacz, naciśnij wyłącznik (1).
Oczyszczacz parowy osiąga temperaturę pracy po
upływie ok. 15 sekund.
Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornik wody
świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody zmieni kolor
na niebieski, to znaczy że oczyszczacz parowy jest
gotowy do pracy.
♦
Naciśnij przycisk blokujący (2) i wyzwalacz (3). Po
kilku sekundach zaczyna być wytwarzana para.
♦
By wyłączyć oczyszczacz, zwolnij wyzwalacz (3)
i naciśnij wyłącznik główny (1).
Ostrzeżenie! Po każdym użyciu opróżnij oczyszczacz.
Ostrzeżenie! Nawet po zwolnieniu wyzwalacza (3) para
jest jeszcze przez chwilę wytwarzana. Jest to normalne
zjawisko. Przed zdjęciem akcesoriów wyłącz oczyszczacz i odczekaj, aż się ochłodzi.
Odświeżanie dywanów i wykładzin dywanowych
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (12) na podłodze rzepami
do góry.
♦
Mopa ostrożnie przyłóż i dociśnij do nakładki czyszczącej (12).
♦
Umieść końcówkę poślizgową do dywanów (14) na
podłodze.
♦
Ostrożnie przyłóż mopa do końcówki poślizgowej
(14) i dociśnij go aż do zatrzaśnięcia.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Wskazówki ogólne
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj mopa parowego bez
nakładki czyszczącej.
♦
Podczas użytkowania można zastosować zacisk
na kabel (17), aby usunąć kabel z obszaru działania.
7
♦
♦
Przyłącz mopa do sieci.
Naciśnij wyłącznik (1). Mop potrzebuje ok. 15 sekund
do osiągnięcia prawidłowej temperatury.
♦
Programatorem AutoselectTM (2) wybierz tryb czyszczenia drewna/laminatu.
♦
Pociągnięcie trzonka (10) do tyłu powoduje załączenie pompy parowej. Po kilku sekundach z głowicy
parowej zaczyna się wydostawać para.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia
strumienia pary.
♦
Powoli przemieszczaj mopa nad dywanem/wykładziną dywanową, by odświeżyć wszystkie obszary.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka w pionie. Ta
praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie
mopa, gdy np. przed kontynuowaniem czyszczenia chce
się przestawić meble. Nie trzeba przy tym wyłączać mopa
wyłącznikiem.
♦
Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzonek
(10) w pionie i wyłącz mopa. Odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
Uwaga! Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania jeżeli
para wystąpi pomiędzy oczyszczaczem ręcznym i obudową urządzenia. Pozostaw urządzenie aż do schłodzenia.
Wyjmij oczyszczacz ręczny z obudowy urządzenia.
Sprawdź przed każdym użytkowaniem uszczelkę (26) na
dyszy parowej (4) i na wężu (27) (rys. K). Jeśli brakuje
uszczelki lub jest ona uszkodzona, skieruj się do punktu
serwisowego. Urządzenie nie może być używane. Załóż
ponownie oczyszczacz ręczny na obudowę urządzenia,
jeśli stan uszczelki jest prawidłowy i upewnij się, że
oczyszczacz ręczny jest mocno osadzony.
Ostrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wody w zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czyszczenie,
ustaw trzonek (10) w pionie i wyłącz mopa. Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i napełnij zbiornik wodą.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj trzonkiem (10) w pionowej pozycji. Gdy mop nie
jest używany, sprawdź, czy został wyłączony.
można powiesić mopa na odpowiednim haku ściennym.
Hak ten musi mieć wystarczającą wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie ciężaru mopa.
Stosowanie ręcznego oczyszczacza parowego
♦
Załóż żądany element wyposażenia dodatkowego.
♦
Przyłącz oczyszczacz do sieci elektrycznej.
♦
Naciśnij wyłącznik główny (1). Oczyszczacz parowy
osiąga temperaturę pracy po upływie ok. 15 sekund.
♦
Naciśnij przycisk blokujący (2) i wyzwalacz (3),
by załączyć pompę parową. Po kilku sekundach
z elementu zaczyna wydobywać się para.
Wskazówka: po pierwszym napełnieniu lub pozostawieniu pojemnika pustym osiągnięcie pary może wymagać
ok. 45 sekund.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez zwolnienie wyzwalacza. Ta praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie oczyszczacza na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba przy
tym wyłączać oczyszczacza wyłącznikiem głównym.
♦
Po użyciu zwolnij wyzwalacz (3), wyłącz oczyszczacz parowy i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed schowaniem oczyszczacza
odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Zwracaj uwagę na poziom wody w zbiorniku. W razie potrzeby wyłącz oczyszczacz, by napełnić go
wodą i móc kontynuować czyszczenie. Odłącz urządzenie
od zasilania i napełnij zbiornik (8) wodą.
Ostrzeżenie! Również po zwolnieniu wyzwalacza (3)
przez krótki czas para będzie się wydobywać. Wyłącz
urządzenie i zaczekaj aż się schłodzi, aby zdjąć akcesoria.
Akcesoria
Używane akcesoria mają istotny wpływ na wydajność
urządzenia. Akcesoria Black&Decker spełniają najwyższą
jakość i zostały wyprodukowane specjalnie do zastosowania z tym urządzeniem. Używając ich osiągniesz
optymalne wyniki.
Dane techniczne
Po użyciu (rys. N i O)
♦
Ustaw trzonek (10) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Opróżnij zbiornik wody (8).
♦
Zdejmij nakładkę czyszczącą (12) i oczyść ją przed
następnym użyciem (patrz wskazówki dotyczące
czyszczenia wydrukowane na podkładce).
♦
Owiń kabel sieciowy o przewidziane do tego celu
uchwyty (15 i 16).
Wskazówka: Górny uchwyt (16) można obrócić, by
móc łatwo zdjąć kabel przed następnym użyciem mopa.
♦
Tak zamocuj kabel w zacisku (32), by zacisk chwycił
go w pobliżu wtyczki.
Wskazówka: Gdy trzonek (10) znajduje się w pionie,
a kabel jest prawidłowo nawinięty na uchwyty (15 i 16)
i zamocowany zaciskiem (32), mopa można pozostawić
w tym stanie bez konieczności mocowania go. Dodatkowo
rękojeść (33) zawiera otwór (34), za pomocą którego
Napięcie
Moc
Pojemność zbiornika wody
Masa
VAC
W
ml
kg
FSMH1621S (typ 1)
230
1600
350
3,6
Usuwanie problemów
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo zastosuj poniższe wskazówki. Jeśli problem nie pozwala się usunąć,
skieruj się do najbliższego serwisu Black&Decker.
8
Problem
Czynności
Mop nie załącza 1
się
Możliwości rozwiązania
Problem
Czynności
Możliwości rozwiązania
Sprawdź, czy urządzenie
jest podłączone do sieci.
Urządzenie wytwarza za mało
pary podczas
używania
15
Mop posiada 3 rodzaje
ustawień. Ustaw programator Autoselect (6) na
większą ilość pary.
16
Wciśnij przycisk dla pary
(25) aby podwyższyć
jej ilość.
17
Oczyszczacz ręczny
posiada blokadę funkcji.
Podnieś blokadę wyłącznika (2) i pociągnij
wyzwalacz (3). Po kilku
sekundach para pojawi
się.
18
Sprawdź krok 8, następnie 1, 2 i 3.
19
Oczyszczacz ręczny
rozpocznie wytwarzanie pary po 15 sek.
I osiągnie maksymalny
przepływ po 45 sek.
2
Sprawdź, czy włącznik
jest załączony (1)
3
Sprawdź zabezpieczenia
we wtyczce
Wskaźnik cyfro- 4
wy nie świeci
Upewnij się, że trzonek
(10) mopa jest prawidłowo umiejscowiony
w obudowie (9). Upewnij
się, że strzałka na trzonku jest skierowana do
części górnej obudowy
(9).
5
Urządzenie nie
wytwarza pary
Sprawdź, czy mop
ręczny (5) jest mocno
umieszczona w obudowie mopa (9).
6
Sprawdź kroki 1, 2 i 3.
7
Urządzenie wytwarza
parę tylko wtedy, gdy
trzonek jest w prawidłowej pozycji.
8
Para nie jest
wytwarzana
z oczyszczacza
ręcznego przy
włączonym
wyzwalaczu
Oczyszczacz
ręczny wytwarza za mało
pary podczas
użytkowania
Sprawdź, czy pojemnik z wodą (8) jest
napełniony i prawidłowo
umieszczony.
WSKAZÓWKA: po
pierwszym napełnieniu
lub całkowitym opróżnieniu pojemnika trzeba
oczekiwać ok. 45 sek. aż
pojawi się para
9
Upewnij się, że głowica
czyszcząca (11) jest
mocno umieszczona
w obudowie (9).
10
Sprawdź krok 5 a następnie 1, 2 i 3.
Wskaźnik cyfrowy wyłączył
się podczas
używania
11
Sprawdź kroki 4 i 5,
następnie 1, 2 i 3.
Urządzenie
zaprzestało
wytwarzać
parę podczas
używania
12
Sprawdź krok 7, 8, 9
a następnie 3
Urządzenie wytwarza za dużo
pary podczas
używania
13
Mop posiada 3 rodzaje
ustawień. Ustaw programator Autoselect (6) na
mniejszą ilość pary.
14
Sprawdź, czy przycisk
dla pary (25) nie jest
wciśnięty.
9
Nie można wy20
jąć oczyszczacza ręcznego
z korpusu mopa
Mocno przyciśnij do dołu
przycisk zwalniający
oczyszczacz ręczny
(20), następnie wyciągnij
oczyszczacz (5) z korpusu mopa (9)
Akcesoria
21
wypadają z urządzenia
Sprawdź rozdział instrukcji dotyczący montażu,
aby prawidłowo umocować poszczególne części
i akcesoria
Para wydostaje
22
się z miejsca nieprzewidzianego
do tego celu.
Sprawdź rozdział instrukcji dotyczący montażu,
aby prawidłowo umocować poszczególne części
i akcesoria
Gdzie uzyskam
dodatkowe informacje/osprzęt
dla mopa
www.blackanddecker.pl
23
Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis
www.blackanddecker.eu
10
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
biu i innych wrażliwych materiałach, które mogą ulec
uszkodzeniu na skutek oddziaływania pary.
Mop parowy Black & Decker jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna
twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych,
kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów
i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Mop parowy (tylko FSMF1621&FSS1600) jest przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia płytek ceramicznych,
powierzchni roboczych, kuchni i łazienek. Urządzenie to
może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń
i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.
Ostrzeżenie! Nie używaj mopa na niemalowanych drewnianych i laminowanych podłogach.
Gorąca para może spowodować utratę połysku
woskowanych i niektórych niewoskowanych
powierzchni. Zaleca się najpierw przeprowadzić
próbę czyszczenia w niewidocznym miejscu.
Przestrzegaj także wskazówek producenta
odnośnie do użytkowania i pielęgnacji wykładziny podłogowej.
♦
Przepisy bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń
sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem mopa dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie mopa w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
♦
♦
♦
Posługiwanie się mopem parowym
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani gniazda sieciowe.
Chroń mopa przed deszczem.
Nie zanurzaj mopa w wodzie.
Nigdy nie pozostawiaj mopa bez nadzoru.
Gdy mop nie jest używany, odłącz go od sieci.
Nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
Nie obsługuj mopa mokrymi rękoma.
Nie ciągnij ani nie przenoś mopa za kabel. Uważaj,
by nie przyciąć kabla drzwiami, chroń go przed
ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą.
Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszczeniach,
w których wydzielają się pary rozpuszczalników do
farb olejnych i niektórych środków przeciwmolowych,
ani takich, w których występują palne pyły lub inne
wybuchowe bądź trujące pary.
W razie wątpliwości zasięgnij u producenta informacji o rodzaju wykładziny podłogowej.
Nie używaj mopa na skórze, woskowanych meblach
lub podłogach, na tkaninach syntetycznych, jedwa-
Mopa parowego nie napełniaj odkamieniaczem,
środkami alkoholowymi ani detergentami, gdyż
mogą one uszkodzić urządzenie i zagrażają zdrowiu
użytkownika.
Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałał wyłącznik ochrony, natychmiast przerwij pracę i zgłoś
się do serwisu (ze względu na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym).
Mop do higienicznego czyszczenia powierzchni
wytwarza parę o bardzo wysokiej temperaturze.
Dlatego podczas pracy głowica parowa, nakładka
czyszcząca i końcówka do dywanów mogą się silnie
rozgrzać.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z mopa parowego
i wymianie akcesoriów zakładaj odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie ani sandały.
Podczas pracy pokrywa mopa się nagrzewa.
Podczas pracy z mopa może się wydzielać gorąca
para.
Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJ
elementów, które podczas pracy się rozgrzewają.
Przed otwarciem zbiornika wody wyłącz mopa
i ustaw go w pionie.
Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozycji
odwróconej. To urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku wewnątrz pomieszczenia oraz do zastosowań domowych, nie przemysłowych.
Po użyciu
♦
♦
♦
Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
♦
11
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw odczekaj, aż mop się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przed użyciem mopa sprawdź, czy nie zawiera
uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny
i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
W regularnych odstępach sprawdzaj kabel sieciowy,
czy nie uległ uszkodzeniu.
Nie używaj mopa, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę
♦
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedoświadczone
przy użytkowaniu mopa, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca i rozumieją istniejące niebezpieczeństwo.
Czyszczenie i prace z wodą mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko pod nadzorem.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.
Konserwacja i czyszczenie
Mop sieciowy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia mopa wyłącz go i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie czyść mopa miękką, wilgotną
szmatą.
♦
Trwałe plamy najlepiej jest usunąć łagodnym roztworem mydlanym i wilgotną szmatą.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Pielęgnacja nakładek czyszczących
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
Nie używaj płynów do płukania tkanin. Przed ponownym
użyciem nakładki dokładnie ją wysusz.
Ostrzeżenie! Przestrzegaj wskazówek dotyczących
czyszczenia wydrukowanych na podkładce czyszczącej.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ostrzeżenie! Mop musi być uziemiony.
Zawsze sprawdzaj, czy wartość napięcia
podana na tabliczce znamionowej mopa
odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda
sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się na
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Przedłużacz i wyrób klasy 1
♦
♦
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Gdy urządzenie jest uziemione i jest to wyrób klasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający.
Przy długości kabla do 30 m nie występują zauważalne straty mocy.
Tabliczki ostrzegawcze na mopie
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Na mopie umieszczono następujące tabliczki ostrzegawcze:
zst00223496 - 10-12-2013
12
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising