FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

382014 - 55 BAL
www.blackanddecker.eu
FSMH1621
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
19
32
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
45
2
6
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
5
SLOVENSKI
Namen uporabe
Parni čistilnik Black & Decker je zasnovan za
razkuževanje in čiščenje obdelanega lesa,
obdelanega laminata, linoleja, vinilnih talnih
oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega kamna,
marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek je
izključno predviden za uporabo v notranjih
prostorih stanovanj!
Opozorilo! Pred uporabo te naprave
preberite navodila za "Varnost,
vzdrževanje, servisiranje".
Pred uporabo orodja natančno preberite
ta navodila.
Sestavni deli
Ta naprava vključuje nekatere ali vse od
naslednjih sestavnih delov:
1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Zaklepni gumb
3. Sprožilno stikalo
4. Šoba za paro
5. Ročni parni čistilnik
6. Gumb Autoselect™
7. Pokrov polnilnika
8. Posoda za vodo
9. Ohišje parnega čistilnika
10. Ročaj
11. Čistilna glava
12. Čistilna krpa za čistilno glavo
13. Sponka za kabel
14. Nastavek za čiščenje preprog
15. Spodnja sponka za kabel
16. Zgornja sponka za kabel
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se
prepričajte, da je naprava izključena, odklopljena
od omrežne napetosti, da je naprava ohlajena in
da ne vsebuje vode.
Montaža ročaja (sl. A)
♦
Povlecite spodnji del ročaja (10) na zgornji
del ohišja parnega čistilnika (9) tako, da se
zaskoči in zaslišite klik. Puščica na ročaju (10)
mora biti poravnana z zgornjim delom ohišja
parnega čistilnika (9).
Montaža čistilne glave (sl. B)
♦
Zdrsnite spodnji del ohišja parnega čistilnika
(9) v čistilno glavo (11) tako, da se zaskoči in
zaslišite klik.
Čistilno glavo je možno odstraniti od ohišja
parnega čistilnika in sicer s pritiskom gumba
za sprostitev (19) na čistilni glavi in s potegom
♦
6
ohišja parnega čistilnika (9) proč od čistilne
glave (11).
Montaža ročnega parnega čistilnika (sl. C)
♦
Primite za zadnji del ohišja parnega čistilnika
(9) in potisnite ročni parni čistilnik (5) v ohišje
parnega čistilnika (9), da se zaskoči v svojem
položaju.
Previdno! Vedno se prepričajte, da zasveti
kontrolna lučka na ročaju, ki ponazarja pravilno
namestitev enote.
Opozorilo! Prepričajte se, da je tesnilo (26 sl. J)
nameščeno na šobi za paro (4) pred namestitvijo
ročnega parnega čistilnika na ohišje parnega
čistilnika. Če tesnilo ni nameščeno oz. če je
tesnilo poškodovano, stopite v stik z najbližjim
pooblaščenim serviserjem. Ne uporabljajte
izdelka.
Odstranjevanje ročnega parnega čistilnika
(sl. C)
♦
Pritisnite gumb za sprostitev (20) in ločite
ročni parni čistilnik (5) od ohišja parnega
čistilnika
Montaža čistilne krpe (sl. D)
Nadomestne čistilne krpe so na voljo pri vašem
Black & Decker prodajalcu:
Čistilna krpa za čistilno glavo (12) - kat. št.
FSMP20-XJ).
♦ Čistilno krpo (12) položite na tla tako, da je
stran s pritrdilnim trakom (»ježki«) obrnjena
navzgor.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni
krpi (12).
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate,
ga postavite tako, da je ročaj (10) v pokončnem
položaju in se prepričajte, da je izključen.
Demontaža čistilne krpe (sl. E)
Previdno! Ko menjate čistilno krpo na vašem
parnem čistilniku, zmeraj uporabljajte primerno
obutev. Ne nosite copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (10) v pokončen položaj in
IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje čistilne krpe (21) in močno
pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od čistilne
krpe.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate,
ga postavite tako, da je ročaj (10) v pokončnem
položaju in se prepričajte, da je izključen.
SLOVENSKI
Polnjenje rezervoarja za vodo (sl. F)
Parni čistilnik ima vgrajen sistem za
odstranjevanje vodnega kamna in tako podaljšuje
življenjsko dobo naprave.
Opomba: Napolnite posodo za vodo s čisto
vodovodno vodo.
Opomba: Na območjih s povečano trdo to vode,
priporočamo uporabo mehčane (destilirane) vode.
♦ Odvijte pokrov polnilnika (7) tako, da ga
obrnete navzdol.
♦ Dolijte vodo v posodo za vodo (8).
Opozorilo! Kapaciteta posode za vodo znaša
0,36 litra.
♦ Namestite pokrov polnilnika (7).
Opomba: Prepričajte se, da je pokrov polnilnika
trdno privit.
Opomba: Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne
uporabljajte kemičnih čistil.
Montaža nastavka za čiščenje preprog
(sl. G) (samo za čiščenje preprog)
♦
♦
♦
Položite na tla nastavek za čiščenje preprog.
Namestite čistilno krpo na enoto.
Parni čistilnik nežno pritisnite na nastavek za
preproge (14), da se zaskoči in zaslišite klik.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate,
ga postavite tako, da je ročaj (10) v pokončnem
položaju in se prepričajte, da je izključen.
Demontaža nastavka za čiščenje preprog
(sl. G)
Previdno! Ko menjate nastavek za čiščenje
preprog na vašem parnem čistilniku, zmeraj
uporabljajte primerno obutev. Ne nosite copat ali
čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (10) v pokončen položaj in
IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje nastavka za čiščenje
preprog (22) in močno pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od nastavka
za čiščenje preprog (14).
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate,
ga postavite tako, da je ročaj (10) v pokončnem
položaju in se prepričajte, da je izključen.
Montaža cevi in dodatkov/pripomočkov na
ročni parni čistilnik (sl. H in I)
Opozorilo! Pred vsako uporabo preverite tesnilo
(26) na šobi za paro (4) in cevi (27). Če tesnilo ni
nameščeno oz. če je tesnilo poškodovano, stopite
v stik z najbližjim pooblaščenim serviserjem. Ne
uporabljajte izdelka.
Montaža cevi (sl. H)
♦ Pritisnite sponki (28) na obeh straneh cevi
(27).
♦ Vstavite cev (27) v šobo za paro (4) in
sprostite sponki (28).
Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega
čistilnika se prepričajte, da je cev (27) pravilno
nameščena. Če para uhaja pri spojnem delu cevi,
potem cev ni pravilno nameščena; počakajte, da
se enota ohladi in ponovno pritrdite cev.
Montaža šobe za spremenljivo nastavitev pare
(sl. I)
♦ Pritisnite sponki (30) na obeh straneh šobe za
spremenljivo nastavitev pare (31).
♦ Vstavite šobo za spremenljivo nastavitev pare
v šobo za paro (4) ali cev (27) in sprostite
sponki (30).
Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega
čistilnika se prepričajte, da je šoba za
spremenljivo nastavitev pare (31) pravilno
nameščena. Če para uhaja pri spojnem delu,
potem šoba za spremenljivo nastavitev pare ni
pravilno nameščena; počakajte, da se enota
ohladi in ponovno pritrdite šobo za spremenljivo
nastavitev pare.
Montaža ostalega pribora (sl. H)
♦ Poravnajte reže na cevi z utori na priboru.
♦ Nasadite pribor (29) na cev (27) in ga zavrtite
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da
se pribor zaskoči v svojem položaju.
Opomba! Šoba za spremenljivo nastavitev
pare se lahko uporabi brez cevi tako, da jo
pritrdite neposredno na šobo za paro. Vsi ostali
pripomočki/pribori morajo biti priključeni na cev.
Odstranjevanje cevi in priborov/pripomočkov (sl. H in I)
Opozorilo! Šoba za paro, šoba za spremenljivo
nastavitev pare, cev in ostali pripomočki postanejo
med uporabo zelo vroči. Pred odstranjevanjem
pripomočkov/priborov se prepričajte, da so se vsi
sestavni deli primerno ohladili.
Odstranjevanje pripomočkov/pribora (sl. H)
♦ Pripomoček/pribor (29) zavrtite v smeri
gibanja urinega kazalca in ga snemite od cevi
(27).
Odstranjevanje cevi (sl. H)
♦ Pritisnite sponki (29) na obeh straneh cevi
(27) in jo izvlecite od šobe za paro (4).
7
SLOVENSKI
Odstranjevanje šobe za spremenljivo
nastavitev pare (sl. I)
♦ Pritisnite sponki (30) na obeh straneh šobe za
spremenljivo nastavitev pare (31) in jo izvlecite
od šobe za paro (4).
Opomba: Pred uporabo parnega čistilnika se
prepričajte, da uporabljate pravilno nastavitev. Za
vaše udobje, bo parni čistilnik zapomnil zadnjo
nastavitev.
Uporaba
Parni čistilnik je opremljen z gumbom za
odstranjevanje madežev, ki pomaga odstraniti
trdovratne madeže.
♦ Med uporabo naprave, pritisnite gumb za
odstranjevanje madežev (25), da povečate
moč pare.
Opomba: Povečana moč delovanja bo trajala
10 sekund, nato se bo parni čistilnik samodejno
povrnil v običajni način delovanja.
Pomembno! Čistilna naprava zagotavlja
higiensko čistočo in uniči do 99,9 % bakterij in
glivic če je uporabljena skladno s tem priročnikom,
če uporabljate blazinico iz mikrovlaken in čistite
površino vsaj 90 sekund.
Vklop in izklop naprave (parnega čistilnika)
♦
Napravo vključite s pritiskom na vklopno/
izklopno (ON/OFF) stikalo (1). Traja približno
15 sekund, da se parni čistilnik segreje.
Opomba: Ko je parni čistilnik vključen, se bo
rezervoar za vodo osvetlil rdeče. Ko je parni
čistilnik pripravljen za uporabo, se bo rezervoar za
vodo osvetlil modro.
♦ Napravo izključite s pritiskom na vklopno/
izklopno (ON/OFF) stikalo (1).
Previdno! Vključenega parnega čistilnika
nikoli dlje časa ne puščajte na istem mestu na
kakršnikoli podlagi. Ko parnega čistilnika ne
uporabljate, ga postavite tako, da je ročaj (10)
v pokončnem položaju in se prepričajte, da je
izključen.
Previdno! Po uporabi vedno izpraznite parni
čistilnik.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni
čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45
sekund, da se začne para pršiti.
Tehnologija Autoselect™ (sl. J)
Parni čistilnik ima nameščeno stikalo Autoselect™
(6), ki prikazuje številne delovne operacije. S tipko
lahko izbirate ustrezni delovni način glede na
delo, ki ga opravljate.
Če želite uporabljati tehnologijo Autoselect™,
s pritiskom na gumb (6) izberite eno od naštetih
delovnih operacij, da izberete želeno delovno
operacijo:
Les/Laminat
Kamen/marmor
Ploščice/vinil
Parni čistilnik bo samodejno nastavil pretok pare,
ki bo primerna za izbrano delovno operacijo.
8
Sistem odstranjevanja madežev (sl. J)
Vklop in izklop (ročni parni čistilnik) (sl. K)
♦
Napravo vključite s pritiskom na vklopno/
izklopno (ON/OFF) stikalo (1). Traja približno
15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
Opomba: Ko je ročni parni čistilnik vključen,
se bo rezervoar za vodo osvetlil rdeče. Ko je
ročni parni čistilnik pripravljen za uporabo, se bo
rezervoar za vodo osvetlil modro.
♦ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite
sprožilno stikalo (3). Šoba za paro bo začela
delovati po nekaj sekundah.
♦ Napravo izključite tako, da sprostite sprožilno
stikalo (3) in pritisnite na vklopno/izklopno
(ON/OFF) stikalo (1).
Previdno! Po uporabi vedno izpraznite ročni parni
čistilnik.
Previdno! Ko sprostite sprožilno stikalo (3), se
pršenje pare ne bo zaustavilo še nekaj trenutkov;
takšno delovanje je povsem običajno. Izklopite
napravo in počakajte da se popolnoma ohladi in
šele nato odstranite pripomočke/pribore.
Nasveti za optimalno uporabo
Splošno
Previdno! Pred uporabo parnega čistilnika nanj
zmeraj najprej pritrdite čistilno krpo.
♦ Med uporabo parnega čistilnika lahko
uporabite sponko za kabel (13) in tako
onemogočite, da vas kabel ovira pri čiščenju.
♦ Pred uporabo parnega čistilnika zmeraj
posesajte ali pometite tla.
♦ Napravo najlažje uporabljate, če ročaj držite
pod kotom 45° ter s počasnimi gibi čistite
manjše površine naenkrat.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne
uporabljajte kemičnih čistil. Za čiščenje
trdovratnih madežev s talnih oblog kot sta
vinil ali linolej lahko uporabite gumb za
SLOVENSKI
odstranjevanje madežev, da povečate moč
pare ali pred uporabo parnega čistilnika tla
najprej očistite z blagim čistilom in nekaj vode.
Uporaba parnega čistilnika in čistilne krpe
♦ Namestite ročni parni čistilnik (5) na ohišje
parnega čistilnika (9).
♦ Čistilno krpo (12) položite na tla tako, da je
stran s pritrdilnim trakom (»ježki«) obrnjena
navzgor.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni
krpi (12).
♦ Priključite parni čistilnik na električno omrežje.
♦ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno
15 sekund, da se parni čistilnik segreje.
♦ Stikalo Autoselect™ (6) pritisnite na želeno
nastavitev.
♦ S potegom ročaja (10) nazaj boste aktivirali
parno črpalko. Čez nekaj sekund bo para
pričela prihajati iz čistilne glave.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni
čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45
sekund, da se začne para pršiti.
♦ Traja nekaj sekund, da para doseže čistilno
krpo. Parni čistilnik bo zdaj gladko drsel po
čistilni površini.
♦ Da bi temeljito očistili vsak predel čistilne
površine, parni čistilnik s počasnimi gibi
pritiskajte in vlecite po tleh.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko
izklopite tako, da ročaj postavite v pokončen
položaj. Ta priročna lastnost vam omogoča, da
napravo izklopite brez pritiska na stikalo ON/
OFF in po potrebi premaknete kose pohištva ter
ponovno nadaljujete s čiščenjem.
♦ Ko ste prenehali z uporabo parnega čistilnika,
ročaj (10) ponovno postavite v pokončen
položaj in napravo izključite (OFF), ter
počakajte, da se ohladi. (traja približno pet
minut)
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Da bi ponovno napolnili
posodo za vodo in nadaljevali s čiščenjem/
razkuževanjem, postavite ročaj (10) v pokončen
položaj in parni čistilnik izključite (OFF). Enoto
izključite iz električnega omrežja in napolnite
posodo za vodo (8).
Previdno! Vključenega parnega čistilnika
nikoli dlje časa ne puščajte na istem mestu na
kakršnikoli podlagi. Ko parnega čistilnika ne
uporabljate, ga postavite tako, da je ročaj (10)
v pokončnem položaju in se prepričajte, da je
izključen.
Osvežitev preprog
♦ Čistilno krpo (12) položite na tla tako, da je
stran s pritrdilnim trakom (»ježki«) obrnjena
navzgor.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni
krpi (12).
♦ Položite na tla nastavek za čiščenje preprog
(14) na tla.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite na nastavek za
preproge (14), da se zaskoči in zaslišite klik.
♦ Priključite parni čistilnik na električno omrežje.
♦ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno
15 sekund, da se parni čistilnik segreje.
♦ Stikalo Autoselect™ (6) pritisnite na nastavitev
Les/Laminat.
♦ S potegom ročaja (10) nazaj boste aktivirali
parno črpalko. Čez nekaj sekund bo para
pričela prihajati iz čistilne glave.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni
čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do 45
sekund, da se začne para pršiti.
♦ Da bi temeljito osvežili vsak predel,
s počasnimi gibi pritiskajte in vlecite parni
čistilnik po preprogi.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko
izklopite tako, da ročaj postavite v pokončen
položaj. Ta priročna lastnost vam omogoča, da
napravo izklopite brez pritiska na stikalo ON/
OFF in po potrebi premaknete kose pohištva ter
ponovno nadaljujete s čiščenjem.
♦ Ko ste prenehali z uporabo parnega čistilnika,
ročaj (10) ponovno postavite v pokončen
položaj in napravo izključite (OFF), ter
počakajte, da se ohladi. (traja približno pet
minut)
Previdno! Če opazite, da para uhaja iz priključka
ročnega parnega čistilnika in ohišja parnega
čistilnika, izklopite napravo in odklopite napajani
kabel iz omrežnega napajanja. Počakajte, da se
naprava ohladi. Odstranite ročni parni čistilnik od
ohišja parnega čistilnika. Preverite tesnilo (26) na
šobi za paro (4) in cevi (27) (sl. H). Če tesnilo ni
nameščeno oz. če je tesnilo poškodovano, stopite
v stik z najbližjim pooblaščenim serviserjem. Ne
uporabljajte izdelka. Če je tesnilo v brezhibnem
stanju, namestite ročni parni čistilnik na ohišje
parnega čistilnika tako, da sta obe enoti pravilno
sklopljeni.
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Da bi ponovno napolnili
posodo za vodo in nadaljevali s čiščenjem/
razkuževanjem, postavite ročaj (10) v pokončen
položaj in parni čistilnik izključite (OFF). Enoto
izključite iz električnega omrežja in napolnite
posodo za vodo (8).
9
SLOVENSKI
Previdno! Vključenega parnega čistilnika
nikoli dlje časa ne puščajte na istem mestu na
kakršnikoli podlagi. Ko parnega čistilnika ne
uporabljate, ga postavite tako, da je ročaj (10)
v pokončnem položaju in se prepričajte, da je
izključen.
Po uporabi čistilnika (sl. L in M)
♦ Vrnite ročaj (10) v pokonč en položaj in
IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Parni čistilnik izključite iz električnega
omrežja.
♦ Izpraznite posodo za vodo (8).
♦ Odstranite čistilno krpo (12) in jo operite,
tako bo pripravljena za naslednjo uporabo.
(Pazljivo preberite navodila za vzdrževanje na
čistilni krpi.)
♦ Napajalni kabel navijte na zato namenjene
zapenjala (15 in 16).
Opomba: Zgornja sponka zapenjala (16) je
vrtljiva, da ob ponovni uporabi napajalni kabel
lažje odvijete.
♦ Konec napajalnega kabla pritrdite v sponko
(32), ki se nahaja na napajalnem kablu
v bližini vtiča.
Opomba: Če ročaj (10) postavite v pokončen
položaj, kabel skrbno navijete na zapenjala (15
in 16) ter ga pritrdite na sponko (32), lahko vaš
parni čistilnik hranite stoje. Vaš parni čistilnik
pa lahko tudi obesite na primeren obešalnik na
steno, čemur je namenjena izdelana odprtina (33)
na ročaju (34). Zmeraj preverite, če je obešalnik
na steni varen oz. lahko vzdrži težo parnega
čistilnika.
Uporaba ročnega parnega čistilnika
♦ Namestite ustrezni pribor/pripomoček.
♦ Priključite ročni parni čistilnik na električno
omrežje.
♦ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno
15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
♦ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite
sprožilno stikalo (3), da aktivirate parno
črpalko. Čez nekaj sekund bo para pričela
prihajati iz pripomočka/pribora.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni
čistilnik popolnoma izprazni, lahko traja do
45 sekund, da se začne para pršiti.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko
izklopite tako, da sprostite sprožilno stikalo. Ta
priročna lastnost vam omogoča, da napravo
izklopite za kratek čas brez pritiska na stikalo
10
ON/OFF in po potrebi premaknete kose pohištva
ter ponovno nadaljujete s čiščenjem.
♦ Po uporabi ročnega parnega čistilnika,
sprostite sprožilno stikalo (3), IZKLOPITE
napravo (OFF) in jo odklopite od omrežnega
napajanja. Pred shranjevanjem naprave
počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Če želite napolniti posodo
za vodo, IZKLOPITE ročni parni čistilnik (OFF),
dolijte vodo in šele nato nadaljujte s čiščenjem.
Enoto izključite iz električnega omrežja in
napolnite posodo za vodo (8).
Previdno! Ko sprostite sprožilno stikalo (3), se
pršenje pare ne bo zaustavilo še nekaj trenutkov;
takšno delovanje je povsem običajno. Izklopite
napravo in počakajte da se popolnoma ohladi in
šele nato odstranite pripomočke/pribore.
Pribor/pripomočki
Učinkovitost naprave je odvisna od pribora, ki
ga uporabljate. Pribor Black & Decker je izdelan
z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen
optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vaše
naprave. Z uporabo tega pribora boste lahko svojo
napravo kar najbolj učinkovito izkoristili.
Tehnični podatki
Napetost
V (izmenična)
Moč
W
Kapaciteta posode
ml
Teža
kg
FSMH1621 (Tip 2)
230
1600
350
3,6
Odpravljanje napak
Če naprava ne deluje pravilno, sledite spodnjim
navodilom. Če to ne odpravi težave, se posvetujte
s servisom Black & Decker.
Težava
Korak Možne rešitve
Parni čistilnik
se noče
vklopiti.
1
2
3
Prepričajte se, da je
naprava priklopljena na
omrežno napajanje.
Prepričajte se, da se
stikalo za vklop/izklop
(1) vklopljeno.
Preverite varovalko
v vtiču.
SLOVENSKI
Težava
Korak Možne rešitve
Težava
Korak Možne rešitve
Krmilna
stikala se ne
osvetlijo.
4
Parni
čistilnik med
delovanjem
proizvaja
preveč pare.
13
5
6
Parni čistilnik
se proizvaja
pare.
7
8
9
10
Krmilniki
se med
delovanjem
izklopijo.
Parni
čistilnik med
delovanjem
preneha
proizvajati
paro.
11
12
Prepričajte se, da je
ročaj (10) parnega
čistilnika pravilno
nameščen v ohišju
parnega čistilnika (9).
Prepričajte se, da je
puščica na ročaju
poravnana z površino
ohišja parnega
čistilnika (9).
Prepričajte se, da je
ročni parni čistilnik
(5) pravilno sklopljen
z ohišjem parnega
čistilnika (9).
Preverite korake 1,
nato 2 in 3.
Parni čistilnik bo
proizvajal paro
le v primeru, ko
potegnete ročico iz
pokončnega položaja
nazaj.
Preverite, da je posoda
za vodo (8) napolnjena.
OPOMBA: Pri prvem
polnjenju ali ko se parni
čistilnik popolnoma
izprazni, lahko traja
do 45 sekund, da se
začne para pršiti.
Prepričajte se, da
čistilna glava (11)
pravilno sklopljena
z ohišjem parnega
čistilnika (9).
Preverite korake 5,
nato 1, nato 2 in nato 3.
Preverite korake 4,
nato 5, nato 1, nato 2 in
na koncu 3
Preverite korake 7,
nato 8, nato 9, nato 5
in na koncu 3.
14
Parni
čistilnik med
delovanjem
proizvaja
premalo pare.
15
16
Po pritisku
sprožilnega
stikala ročni
parni čistilnik
ne proizvaja
pare.
17
18
Ročni parni
čistilnik med
delovanjem
proizvaja
premalo pare.
19
Ročni parni
20
čistilnik se
noče sneti
od ohišja
parnega
čistilnika.
Pripomočki/
21
pribori padajo
z naprave.
Parni čistilnik ima 3
nastavitve. Pritisnite
gumb za samodejno
nastavitev (6), da
zmanjšate količino
pare.
Prepričajte se,
da gumb za
odstranjevanje
madežev (25) ni
pritisnjen.
Parni čistilnik ima 3
nastavitve. Pritisnite
gumb za samodejno
nastavitev (6), da
povečate količino pare.
Pritisnite gumb
za odstranjevanje
madežev (25), da
začasno povečate moč
pare.
Ročni parni čistilnik
ima okvaro zaklepnega
stikala. Dvignite
zaklepno stikalo (2)
in povlecite sprožilno
stikalo (3). Šoba za
paro bo začela delovati
po nekaj sekundah.
Preverite korake 8,
nato 1, nato 2 in nato 3.
Ročni parni čistilnik
bo začel proizvajati
paro po 15 sekundah
uporabe in bo dosegel
maksimalno moč po 45
sekundah uporabe.
Čvrsto pritisnite gumb
za sprostitev ročnega
parnega čistilnika (20)
in ločite ročni parni
čistilnik (5) od ohišja
parnega čistilnika (9).
Glej razdelek za
sestavljanje naprave
v priloženih navodilih
za pravilno montažo
pripomočkov/pribora.
11
SLOVENSKI
Težava
Korak Možne rešitve
Para uhaja iz
22
nepredvidenih
odprtin
naprave.
Kako do več
podrobnosti
/ informacij
glede
pripomočkov
in priborov
za moj parni
čistilnik.
12
23
Glej razdelek za
sestavljanje naprave
v priloženih navodilih
za pravilno montažo
pripomočkov/pribora.
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
ie/steammop
Varnost, vzdrževanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš parni čistilnik s čistilno krpo Black & Decker je
zasnovan za razkuževanje in čiščenje obdelanega
lesa, obdelanega laminata, linoleja, vinilnih
talnih oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega
kamna, marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek
je izključno predviden za uporabo v notranjih
prostorih stanovanj!
Vaš parni čistilnik Black & Decker (FSMF1621
& FSS1600 Only) je zasnovan za razkuževanje
in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin,
kuhinj in kopalnic. Izdelek je izključno predviden
za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa
varnostna opozorila in
navodila. Če ne upoštevate
spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi
električnih naprav morate za
zmanjšanje nevarnosti požara,
električnega udara ter telesnih
poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne
varnostne napotke, vključno
z naslednjimi.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno
opisan v teh navodilih. Uporaba
kateregakoli pribora ali priključka
ali način uporabe, ki v teh
navodilih ni odobren ali opisan,
14
lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb.
♦ Shranite navodila za uporabo tudi
v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne usmerjajte pare neposredno
na ljudi, živali, električne naprave
ali električne vtičnice.
♦ Naprave ne izpostavljate vlažnosti
in dežju.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Naprave ne puščajte brez
nadzora.
♦ Naprave ne puščajte priključene
na električno omrežje, kadar ni
v uporabi.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel naprave,
da jo odklopite od omrežja.
Kabel naprave polagajte proč od
vročine, olja in ostrih robov.
♦ Ne uporabljajte parnega čistilca
z mokrimi rokami.
♦ Ne vlecite za kabel in ne nosite
naprave tako, da jo držite za
kabel, ne uporabljajte kabla
kot ročaj naprave, ne stiskajte
kabla z vrati, in ne izpostavljajte
kabla ostrim robom ter vročim
površinam.
♦ Naprave ne uporabljate v zaprtih
prostorih, kjer so prisotne barvni
SLOVENSKI
hlapi, snovi za zaščito pred
molji, ki sproščajo hlape, vnetljiv
in eksploziven prah ali drugi
eksplozivni ali strupeni hlapi.
♦ Preverite vrsto talne obloge pri
proizvajalcu.
♦ Naprave ne uporabljajte za
čiščenje usnja, povoščenega
pohištva ali parketa, sintetičnih
barv, žameta ali drugih na paro
občutljivih materialov.
Opozorilo! Ne uporabljajte za
čiščenje neobdelanih lesenih
površin ali neobdelanega
laminata. Pri čiščenju
površin, ki so bile predhodno
povoščene in pri nekaterih
talnih oblogah, ki niso bile
povoščene, se lahko zgodi,
de se zaradi delovanja pare
in vročine izgubi sijaj. Pred
čiščenjem obloge svetujemo,
da najprej poskusite učinek
čiščenja na majhnem
nevidnem delu obloge. Ravno
tako svetujemo, da preberete
navodila za nego talne
podlage, ki jih je predpisal
proizvajalec.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom
nikoli ne uporabljajte sredstev
♦
♦
♦
♦
♦
♦
za odstranjevanje vodnega
kamna, dišav, čistilnih sredstev
ali sredstev na osnovi alkohola,
saj lahko povzročijo okvaro ali
zmanjšajo varnost naprave.
Če pride med uporabo parne
funkcije do izklopa varovalke,
takoj prenehajte z uporabo
izdelka ter se posvetujte
s pooblaščenim servisom. (Pozor
- možnost električnega udara.)
Naprava pri čiščenju površin
oddaja zelo vročo paro. To
pomeni, da se čistilna glava,
čistilne krpe ter nastavek za
čiščenje preprog med uporabo
močno segrejejo.
Previdno! Ob uporabi vašega
parnega čistilnika ter menjavi
pripomočkov zmeraj uporabljajte
primerno obutev. Ne nosite copat
ali čevljev z odprtimi prsti.
Ohišje čistilnika se med uporabo
lahko segreje.
Para lahko med uporabo uhaja iz
naprave.
Priporočamo pazljivo uporabo
naprave. NE DOTIKAJTE SE
katerihkoli delov naprave, ki se
med uporabo lahko segrejejo.
15
SLOVENSKI
♦ Preden odstranite posodo za
vodo, napravo izklopite, ročaj pa
postavite v pokončen položaj.
♦ Če opazite, da para uhaja iz
ohišja ročnega parnega čistilnika,
izklopite napravo, odklopite
napajani kabel iz omrežnega
napajanja in počakajte, da se
naprava ohladi. Stopite v stik
z najbližjim pooblaščenim
serviserjem. Ne nadaljujte
z uporabo izdelka.
Po uporabi
♦
♦
♦
♦
poškodovana stikala in druge
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale
na delovanje izdelka.
Redno preverjajte napajalni kabel
za poškodbe.
Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali
defekten.
Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi
pooblaščeni servis.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
v teh navodilih.
♦ Pred čiščenjem naprave jo najprej
izključite iz omrežja in počakajte, Varnost drugih ljudi
da se ohladi.
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
če so stari 8 let ali več in osebe
hranite v suhem prostoru.
z omejenimi fizičnimi senzornimi
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa
ali umskimi sposobnostmi,
do shranjenih gospodinjskih
ali pomanjkanjem izkušenj ali
aparatov.
znanja, če so prejeli navodila
o varni uporabi naprave in če
Preverjanja in popravila
razumejo potencialne nevarnosti
♦ Pred vzdrževanjem ali popravilom
uporabe. Otroci se ne smejo
naprave jo najprej izključite iz
igrati z napravo. Otroci ne smejo
omrežja in počakajte, da se
izvajati čiščenja ali vzdrževanja
ohladi.
naprave, razen, če so pod
♦ Pred uporabo naprave
nadzorom osebe, ki je odgovorna
preverite, da so vsi deli naprave
za njihovo varnost.
nepoškodovani. Preverite
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da
morebitne polomljene dele,
se z napravo ne igrajo.
16
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo zmanjšajo možnost električnega
dodatne nevarnosti, ki niso vključene udara.
v navedena opozorila. Te nevarnosti ♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
so lahko posledica nepravilne
pooblaščen Black & Deckerjev
uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
serviser, da se izognete
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
potencialnim nevarnostim.
ukrepov in varnostnih naprav se
Podaljški kablov in izdelki
določenim nevarnostim ni mogoče
razreda 1
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi
♦ Za podaljšek je treba uporabiti
dotikanja gibajočih se delov.
3 žilni kabel, ker je naprava
♦ Telesne poškodbe zaradi
ozemljena in izdelana skladno
dotikanja vročih se delov.
z zahtevami varnostnega razreda
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov in
1.
pribora.
♦ Uporabite lahko do 30 m
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
(100 ft) dolg kabel, brez izgube
uporabe naprave. Če delate
učinkovitosti.
z napravo daljše časovne
Nalepke na napravi
Nameščene naslednje oznake:
obdobje, poskrbite za redne
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
odmore.
Električna varnost
Opozorilo! Ta izdelek
mora biti ozemljen. Vedno
preverite, da omrežna
napetost ustreza vrednosti,
ki je podana na nazivni
ploščici.
Vtikači morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtiča.
poškodb mora uporabnik prebrati
navodila.
Opozorilo! Nevarnost opeklin.
Previdno! Vroč predmet
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša Black & Decker naprava z napajalnim
kablom je zasnovana tako, da deluje dolgo brez
posebnega vzdrževanja. Trajno zadovoljstvo
z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem
naprav z napajalnim kablom te izklopite ter
izključite iz električnega omrežja.
17
SLOVENSKI
♦
♦
Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite
v blago raztopino mila in vode.
Vzdrževanje čistilnih krp
Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte
mehčalca - pred ponovno uporabo jih popolnoma
posušite.
Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na
čistilni krpi.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo
Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni
terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo
vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči.
Priporočena varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov
in embalaže omogoča recikliranje in
ponovno uporabo materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
18
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih
storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno
garancijo. To garancijska izjava je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne
skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za
profesionalno uporabo ali za najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja.
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih
storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Predviđena upotreba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je
za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji
su otporni na vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih
pločica, kamenih i mramornih podova te za
osvježavanje tepiha. Ovaj je uređaj predviđen
isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru
u kućanstvu.
Upozorenje! Prije rada s uređajem
pažljivo pročitajte sva poglavlja
u priručniku "Sigurnost, održavanje,
servis".
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
cijeli priručnik.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih
značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Gumb za blokiranje
3. Okidač
4. Parna mlaznica
5. Ručni parni čistač
6. Gumb Autoselect™
7. Čep otvora za dopunjavanje goriva
8. Spremnik za vodu
9. Kućište parnog čistača
10. Rukohvat
11. Parna glava
12. Podložak za čišćenje parnog čistača
13. Kopča za vezanje kabela
14. Klizač za tepih
15. Kuka za pričvršćivanje kabela s donje strane
16. Kuka za pričvršćivanje kabela s gornje strane
Sastavljanje
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od
sljedećih radova provjerite je li uređaj isključen
i odvojen od električnog napajanja te da je hladan
i da u njemu nema vode.
Pričvršćivanje rukohvata (sl. A)
♦
Pomaknite donji dio ručke (10) do gornjeg
ruba kućišta parnog čistača (9) tako da se
učvrsti u svom položaju. Strelica na rukohvatu
(10) treba biti poravnata s gornjim dijelom
kućišta parnog čistača (9).
Pričvršćivanje parne glave (sl. B)
♦
♦
Pomaknite donji dio kućišta parnog čistača (9)
na parnu glavu (11) tako da se učvrsti u svom
položaju.
Parna glava može se odvojiti od kućišta
parnog čistača tako da pritisnete gumb za
odvajanje parne glave (19) i izvučete kućište
parnog čistača (9) iz parne glave (11).
Pričvršćivanje ručnog parnog čistača
(sl. C)
♦
Držeći stražnji dio kućišta parnog čistača (9)
čvrsto pritisnite ručni parni čistač (5) o kućište
parnog čistača (9) tako da se učvrsti u svom
položaju.
Oprez! Uvijek provjerite je li lampica rukohvata
upaljena, što znači da je uređaj priključen.
Upozorenje! Provjerite brtvu (26 sl. J) na parnoj
mlaznici (4) prije pričvršćivanja ručnog parnog
čistača za kućište parnog čistača. Ako brtva
nedostaje ili je oštećena, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu. Uređaj nemojte koristiti.
Uklanjanje ručnog parnog čistača (sl. C)
♦
Pritisnite gumb za oslobađanje (20) prema
dolje i povucite ručni parni čistač (5) od
kućišta parnog čistača.
Pričvršćivanje podloška za čišćenje (sl. D)
Zamjenski podlošci za čišćenje dostupni su kod
vašeg Вlack & Decker dobavljača:
Podložak za čišćenje na parnoj glavi (12) - kat. br.
FSMP20-XJ).
♦ Postavite podložak za čišćenje (12) na pod sa
stranom s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na
podložak za čišćenje (12).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (10)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Uklanjanje podloška za čišćenje (sl. E)
Oprez! Prilikom promjene podloška za čišćenje
na parnom čistaču uvijek nosite prikladnu obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću s otvorenim
prstima.
♦ Vratite ručku (10) u uspravan položaj
i postavite parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi.
(približno pet minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za
uklanjanje podloška za čišćenje (21) i čvrsto
pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s podloška za čišćenje.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (10)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Punjenje spremnika vode (Sl. F)
Ovaj parni čistač sadrži sustav protiv kamenca
koji produljuje vijek trajanja sustava.
19
HRVATSKI
Napomena: Napunite spremnik čistom vodom iz
slavine.
Napomena: U nekim područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučuje se uporaba destilirane vode.
♦ Otvorite čep otvora za dopunjavanje (7) tako
da ga zakrenete prema dolje.
♦
Napunite spremnik (8) vodom.
Upozorenje! Spremnik ima kapacitet od
0,36 litara.
♦ Ponovo postavite čep otvora za dopunjavanje
(7).
Napomena: Provjerite je li zatvarač dobro
pričvršćen.
Napomena: S parnim čistačem nemojte rabiti
kemijska sredstva za čišćenje.
Pričvršćivanje klizača za tepih (Sl. G) (Za
upotrebu samo na tepisima)
♦
♦
♦
Postavite klizač za tepihe na pod.
Pričvrstite podložak za čišćenje na uređaj.
Lagano pritisnite parni čistač na klizač za
tepihe (14) tako da se učvrsti u svom položaju.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (10)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Uklanjanje klizača za tepihe (sl. G)
Oprez! Prilikom promjene klizača za tepihe na
parnom čistaču uvijek nosite prikladnu obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću s otvorenim
prstima.
♦ Vratite ručku (10) u uspravan položaj
i postavite parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi.
(približno pet minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za
uklanjanje klizača (22) i čvrsto pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s klizača za tepihe (14).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (10)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Pričvršćivanje crijeva i pribora na ručni
parni čistač (sl. H i I)
Upozorenje! Prije svake upotrebe provjerite brtvu
(26) na parnoj mlaznici (4) i crijevu (27). Ako brtva
nedostaje ili je oštećena, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu. Uređaj nemojte koristiti.
Pričvršćivanje crijeva (sl. H)
♦ Pritisnite kopče (28) s obje strane crijeva (27).
♦ Pritisnite crijevo (27) o parnu mlaznicu (4)
i oslobodite kopče (28).
Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača
provjerite je li crijevo (27) dobro pričvršćeno. Ako
20
para izlazi na spoju, crijevo nije dobro postavljeno.
Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovo
spojite crijevo.
Pričvršćivanje mlaznice s regulacijom mlaza
pare (sl. I)
♦ Pritisnite kopče (30) s obje strane mlaznice
s regulacijom mlaza pare (31).
♦ Pritisnite mlaznicu s regulacijom mlaza pare
na parnu mlaznicu (4) ili crijevo (27) i pustite
kopče (30).
Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača
provjerite je li mlaznica s regulacijom mlaza pare
(31) dobro pričvršćeno. Ako para izlazi na spoju,
mlaznica s regulacijom nije dobro postavljena.
Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovo
spojite mlaznicu.
Pričvršćivanje drugog pribora (sl. H)
♦ Poravnajte jezičke na crijevu s udubinama na
priboru.
♦ Pritisnite pribor (29) na crijevo (27) i zakrenite
suprotno od kazaljke na satu tako da se pribor
učvrsti u svom položaju.
Napomena! Mlaznica s regulacijom mlaza pare
može se koristiti bez crijeva tako da se priključi
izravno na parnu mlaznicu. Sav ostali pribor mora
se priključiti na crijevo.
Uklanjanje crijeva i pribora (sl. H i I)
Upozorenje! Parna mlaznica, mlaznica
s regulacijom mlaza pare, crijevo i pribor postaju
vrući tijekom upotrebe. Prije uklanjanja pribora
pričekajte da se uređaj i pribor ohlade.
Uklanjanje pribora (sl. H)
♦ Zakrenite pribor (29) u smjeru kazaljke na
satu, a zatim povucite od crijeva (27).
Uklanjanje crijeva (sl. H)
♦ Pritisnite kopče (29) s obje strane crijeva (27)
i povucite od parne mlaznice (4).
Uklanjanje mlaznice s regulacijom mlaza pare
(sl. I)
♦ Pritisnite kopče (30) s obje strane mlaznice
s regulacijom mlaza pare (31) i povucite od
parne mlaznice (4).
Upotreba
Važno! Ovaj uređaj uništava 99,9% bakterija
i klica kada se upotrebljava prema uputama
u ovom priručniku i s postavljenim podloškom
od mikrovlakana u neprekidnom trajanju od 90
sekundi.
HRVATSKI
Uključivanje i isključivanje (parni čistač)
♦
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje
parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
Napomena: Prilikom uključivanja parnog čistača
na spremniku za vodu upalit će se crvena
lampica. Kada je parni čistač spreman za uporabu
na spremniku za vodu upalit će se plava lampica.
♦ Da biste isključili uređaj, pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje (1).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na
jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač
uvijek stavite s ručkom (10) u uspravnom položaju
i provjerite je li isključen dok nije u uporabi.
Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite parni
čistač.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon
potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45
sekundi za proizvodnju pare.
Tehnologija Autoselect™ (sl. J)
Ovaj parni čistač opremljen je automatskim
biračem Autoselect™ (6) koji prikazuje različite
funkcije čišćenja. Oni se koriste za odabir
pravilnog načina rada za određenu vrstu čišćenja.
Pomoću birača Autoselect™ (6) odaberite jednu
od sljedećih funkcija:
Parket/Laminat
Kamen/Mramor
Pločice/Vinil
Parni čistač odabrat će odgovarajuću količinu
pare potrebnu za odabranu funkciju čišćenja.
Napomena: prije upotrebe parnog čistača uvijek
provjerite je li odabrana odgovarajuća postavka.
Parni čistač će zapamtiti posljednju odabranu
postavku.
Izbacivanje pare (sl. J)
Parni čistač opremljen je gumbom za izbacivanje
pare koji pomaže pri uklanjanju tvrdokornih mrlja
i nečistoća.
♦ Tijekom upotrebe pritisnite gumb za
izbacivanje pare (25) za dodatnu snagu
čišćenja.
Napomena: izbacivanje pare traje 10 sekundi,
a zatim se parni čistač vraća na odabranu
postavku.
Uključivanje i isključivanje (ručni parni
čistač) (sl. K)
♦
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje
ručnog parnog čistača potrebno je oko
15 sekundi.
Napomena: prilikom uključivanja ručnog parnog
čistača na spremniku za vodu upalit će se crvena
lampica. Kada je ručni parni čistač spreman za
uporabu, na spremniku za vodu upalit će se plava
lampica.
♦ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2)
i povucite okidač (3). Nakon nekoliko sekundi
počet će se proizvoditi para.
♦ Da biste isključili uređaj, pritisnite okidač
(3), a zatim pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje (1).
Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite ručni
parni čistač.
Oprez! Nakon puštanja okidača (3) može se još
neko vrijeme ispuštati para, što je normalno. Prije
uklanjanja bilo kakvog pribora isključite uređaj
i pričekajte da se ohladi.
Savjeti za optimalnu uporabu
Općenito
Oprez! Parni čistač nemojte rabiti ako nije
priključen podložak za čišćenje.
♦ Tijekom upotrebe parnog čistača možete
pričvrstiti kabele da vam ne smetaju pomoću
kopče za pričvršćivanje kabela (13).
♦ Prije uporabe parnog čistača uvijek usisajte ili
obrišite pod.
♦ Najjednostavniji način uporabe uređaja je
zakretanje ručke pod kutom od 45° i polagano
čišćenje manjeg dijela površine.
♦ S parnim čistačem nemojte rabiti kemijska
sredstva za čišćenje. Da biste uklonili
tvrdokorne mrlje s podova od vinila ili
linoleuma, možete upotrijebiti gumb za
izbacivanje pare kako biste na mjesto koje
želite očistiti nanijeli više pare. Prije upotrebe
parnog čistača nečistoće također možete
natopiti blagim deterdžentom s malo vode.
Parno čišćenje
♦ Pričvrstite ručni parni čistač (5) za kućište
parnog čistača (9).
♦ Postavite podložak za čišćenje (12) na pod sa
stranom s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na
podložak za čišćenje (12).
♦ Priključite parni čistač na napajanje.
♦ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
21
HRVATSKI
(1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno
je oko 15 sekundi.
♦ Pomoću gumba Autoselect™ (6) odaberite
odgovarajuću postavku.
♦ Povlačenje ručke (10) aktivirat će parnu
pumpu. Para će nakon nekoliko sekundi
početi izlaziti iz parne glave.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon
potpunog pražnjenja može biti potrebno do
45 sekundi za proizvodnju pare.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi para
ušla u podložak za čišćenje. Parni čistač
sada možete glatko povlačiti po površini koju
dezinficirate ili čistite.
♦ Pritisnite i povlačite parni čistač polako po
podu kako biste parom potpuno očistili svaki
dio.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti
parnu pumpu tako da ručku okrenete uspravno.
Ova praktična funkcija omogućuje da nakratko
odložite parni čistač kako biste
mogli
pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite
s čišćenjem bez potrebe za isključivanjem
uređaja.
♦ Kad završite s uporabom parnog čistača,
vratite ručku (10) u uspravan položaj te ga
isključite i pričekajte dok se parni čistač ne
ohladi. (približno pet minuta)
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode
u spremniku. Da biste dopunili spremnik vode
i nastavili s dezinfekcijom i čišćenjem, vratite
ručku (10) u uspravan položaj te isključite parni
čistač (položaj "OFF"). Isključite uređaj iz zidne
utičnice i dopunite spremnik vode (8).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na
jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač
uvijek stavite s ručkom (10) u uspravnom položaju
i provjerite je li isključen dok nije u uporabi.
početi izlaziti iz parne glave.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon
potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45
sekundi za proizvodnju pare.
♦ Pritisnite i povlačite parni čistač polako po
tepihu kako biste potpuno osvježili svaki dio.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti
parnu pumpu tako da ručku okrenete uspravno.
Ova praktična funkcija omogućuje da nakratko
odložite parni čistač kako biste
mogli
pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite
s čišćenjem bez potrebe za isključivanjem
uređaja.
♦ Kad završite s uporabom parnog čistača,
vratite ručku (10) u uspravan položaj te ga
isključite i pričekajte dok se parni čistač ne
ohladi. (približno pet minuta)
Oprez! Ako primijetite da iz spoja između ručnog
parnog čistača i kućišta parnog čistača izlazi
para, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
Pričekajte da se ohladi. Odvojite ručni parni čistač
od kućišta parnog čistača. Provjerite brtvu (26) na
parnoj mlaznici (4) i crijevu (27) (sl. H). Ako brtva
nedostaje ili je oštećena, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu. Uređaj nemojte koristiti. Ako
je brtva u dobrom stanju, ponovo pričvrstite ručni
parni čistač za kućište parnog čistača pazeći da
se pravilno učvrsti u svom položaju.
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode
u spremniku. Da biste dopunili spremnik vode
i nastavili s dezinfekcijom i čišćenjem, vratite
ručku (10) u uspravan položaj te isključite parni
čistač (položaj "OFF"). Isključite uređaj iz zidne
utičnice i dopunite spremnik vode (8).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na
jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač
uvijek stavite s ručkom (10) u uspravnom položaju
i provjerite je li isključen dok nije u uporabi.
Osvježavanje tepiha
♦ Postavite podložak za čišćenje (12) na pod sa
stranom s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na
podložak za čišćenje (12).
♦ Postavite klizač za tepihe (14) na pod.
♦ Lagano pritisnite parni čistač na klizač za
tepihe (14) tako da se učvrsti u svom položaju.
♦ Priključite parni čistač na napajanje.
♦ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
(1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno
je oko 15 sekundi.
♦ Okrenite birač Autoselect™ (6) na postavku
Wood/Laminate (parket/laminat).
♦ Povlačenje ručke (10) aktivirat će parnu
pumpu. Para će nakon nekoliko sekundi
Nakon uporabe (sl. L i M)
♦ Vratite ručku (10) u uspravan položaj
i postavite parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi.
(približno pet minuta)
♦ Isključite parni čistač iz zidne utičnice.
♦ Ispraznite spremnik za vodu (8).
♦ Uklonite podložak za čišćenje (12) i operite
ga za sljedeću uporabu. (Slijedite upute za
čišćenje navedene na podlošku).
♦ Omotajte kabel napajanja oko kuka za
pridržavanje kabela (15 i 16).
Napomena: Gornja kuka za pridržavanje kabela
(16) se okreće radi jednostavnog oslobađanja
kabela.
22
HRVATSKI
♦
Pričvrstite kabel napajanja pomoću stezaljke
(32) blizu utikača.
Napomena: kada je ručka (10) u uspravnom
položaju, kabel omotan oko kuka za pridržavanje
kabela (15 i 16) i pričvršćen pomoću stezaljke
kabela (32), parni čistač može stajati u pohrani.
Osim toga, nosač za vješanje (33) ugrađen je
u rukohvat (34) i omogućuje vješanje parnog
čistača za prikladnu kuku na zidu. Provjerite može
li zidna kuka izdržati težinu parnog čistača.
Upotreba ručnog parnog čistača
♦ Pričvrstite potreban pribor.
♦ Priključite ručni parni čistač na napajanje.
♦ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
(1). Za zagrijavanje ručnog parnog čistača
potrebno je oko 15 sekundi.
♦ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2)
i povucite okidač (3) kako biste aktivirali parnu
pumpu. Para će nakon nekoliko sekundi
početi izlaziti iz uređaja.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon
potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45
sekundi za proizvodnju pare.
Napomena: tijekom uporabe možete isključiti
parnu pumpu tako pustite okidač. Ova praktična
funkcija omogućuje da nakratko odložite parni
čistač kako biste mogli pomaknuti dijelove
namještaja, a zatim nastavite s čišćenjem bez
potrebe za isključivanjem uređaja.
♦ Kada završite s upotrebom ručnog parnog
čistača, pustite okidač (3), isključite ga
i iskopčajte iz napajanja. Prij pohrane
pričekajte da se parni čistač ohladi. (oko pet
minuta)
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode
u spremniku. Da biste spremnik napunili vodom
i nastavili s čišćenjem, isključite ručni parni
čistač. Isključite uređaj iz zidne utičnice i dopunite
spremnik vode (8).
Oprez! Nakon puštanja okidača (3) može se još
neko vrijeme ispuštati para, što je normalno. Prije
uklanjanja bilo kakvog pribora isključite uređaj
i pričekajte da se ohladi.
Tehnički podaci
Napon
Snaga
Kapacitet spremnika
Masa
Vac
W
ml
kg
Rješavanje problema
Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcionira
pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to
ne riješi problem, kontaktirajte svog lokalnog
servisnog zastupnika tvrtke Black & Decker.
Problem
Korak
Moguća rešenja
Parni čistač nije
uključen.
1
Provjerite je li uređaj
priključen u utičnicu.
2
Provjerite je li uređaj
uključen na prekidaču za
uključivanje/isključivanje (1).
Provjerite osigurač na
utikaču.
Provjerite je li rukohvat
(10) parnog čistača čvrsto
pritisnut na kućište parnog
čistača (9). Provjerite je
li strelica na rukohvatu
poravnata s gornjim dijelom
kućišta parnog čistača (9).
Provjerite je li ručni parni
čistač (5) dobro pričvršćen
za kućište parnog čistača
(9).
Provjerite korak 1, 2, a zatim
3.
Parni čistač proizvodi paru
samo kada se rukohvat
povuče iz uspravnog
položaja.
Provjerite je li spremnik za
vodu (8) pun. NAPOMENA:
nakon prvog punjenja ili
nakon potpunog pražnjenja
može biti potrebno do 45
sekundi za proizvodnju
pare.
Provjerite je li glava
parnog čistača (11) dobro
pričvršćena za kućište
parnog čistača (9).
Provjerite korak 5, 1, 2,
a zatim 3.
3
Digitalne kontrole
se ne uključuju.
4
5
6
Parni čistač ne
proizvodi paru.
7
8
Dodatni pribor
Karakteristike uređaja ovise o upotrijebljenom
dodatnom priboru. Pribor tvrtke Black & Decker
proizveden je uz visoke standarde i projektiran
kako bi poboljšao karakteristike alata. Upotrebom
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
FSMH1621 (Tip 2)
230
1.600
350
3,6
9
10
23
HRVATSKI
Problem
Korak
Digitalne kontrole 11
isključuju se
tijekom uporabe.
Parni čistač
12
prestaje proizvoditi
paru tijekom
upotrebe.
Parni čistač
13
proizvodi previše
pare tijekom
upotrebe.
14
Parni čistač
proizvodi premalo
pare tijekom
uporabe.
15
16
Prilikom
17
povlačenja
okidača ručni parni
čistač ne proizvodi
paru.
18
Ručni parni čistač
proizvodi premalo
pare tijekom
uporabe.
19
Ručni parni čistač
ne odvaja se od
kućišta parnog
čistača.
20
Pribor se odvaja
od uređaja.
21
24
Moguća rešenja
Problem
Korak
Moguća rešenja
Provjerite korak 4, 5, 1, 2,
a zatim 3.
Para izlazi iz
uređaja na
mjestima na
kojima ne bi
trebala.
Dodatne
informacije/pribor
za parni čistač
22
Upute za sastavljanje
svih dijelova i pribora
pronaći ćete u poglavlju
o sastavljanju u priručniku.
23
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Provjerite korak 7, 8, 9, 5,
a zatim 3.
Parni čistač ima 3 postavke.
Pritisnite gumb za
automatski odabir (6) kako
biste smanjili količinu pare
koja se proizvodi.
Provjerite nije li pritisnut
gumb za izbacivanje pare
(25).
Parni čistač ima 3 postavke.
Pritisnite gumb za
automatski odabir (6) kako
biste povećali količinu pare
koja se proizvodi.
Pritisnite gumb za
izbacivanje pare (25) kako
biste privremeno povećali
količinu pare.
Ručni parni čistač ima
funkciju blokiranja.
Podignite prekidač za (de)
blokiranje (2) i povucite
okidač (3). Nakon nekoliko
sekundi počet će se
proizvoditi para.
Provjerite korak 8, 1, 2,
a zatim 3.
Ručni parni čistač počet će
proizvoditi paru nakon 15
sekundi i postići maksimalni
protok pare nakon 45
sekundi.
Čvrsto pritisnite gumb
za oslobađanje ručnog
parnog čistača (20), a zatim
povucite ručni parni čistač
(5) od kućišta (9).
Upute za sastavljanje
svih dijelova i pribora
pronaći ćete u poglavlju
o sastavljanju u priručniku.
Sigurnost, održavanje, servis
www.blackanddecker.eu
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je
za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji
su otporni na vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih
pločica, kamenih i mramornih podova te za
osvježavanje tepiha. Ovaj je uređaj predviđen
isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru
u kućanstvu.
Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker
(samo FSMF1621 i FSS1600) predviđen je za
dezinfekciju i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih
površina. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
u svrhe koje nisu opisane u ovom
priručniku može stvoriti opasnost
od osobnih ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Paru nemojte usmjeravati na
druge osobe, životinje, električne
Sigurnosne upute
uređaje ili strujne utičnice.
Upozorenje! Pročitajte sva
♦ Ne izlažite kiši.
sigurnosna upozorenja
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
i upute. Nepoštivanje
♦ Uređaj ne ostavljajte bez
upozorenja i uputa navedenih
nadzora.
u nastavku može rezultirati
♦ Uređaj ne ostavljajte priključen
strujnim udarom, požarom i/ili
u strujnu utičnicu dok nije
ozbiljnim ozljedama.
u uporabi.
Upozorenje! Tijekom
♦ Nikad ne isključujte iz strujne
korištenja uređaja napajanih iz
utičnice povlačenjem za kabel
električne mreže pridržavajte
napajanja. Uređaj držite podalje
se osnovnih sigurnosnih mjera,
od izvora topline, ulja i oštrih
uključujući sljedeće, kako
rubova.
biste smanjili rizik od požara,
♦ Parni čistač nemojte rabiti mokrim
strujnog udara, osobnih
rukama.
ozljeda i oštećenja imovine.
♦ Nemojte vući ni nositi držeći za
kabel, nemojte rabiti kabel kao
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo
ručku, zatvarati na njemu vrata,
pročitajte ovaj priručnik.
prevlačiti ga preko oštrih kutova
♦ U ovom priručniku opisana je
niti ga izlagati vrućim površinama.
predviđena namjena. Upotreba
♦ Uređaj nemojte rabiti
bilo kojeg dodatnog pribora ili
u zatvorenom prostoru
opreme, kao i izvođenje bilo
ispunjenom parom od uljnih
kojih radnji pomoću ovog uređaja
26
HRVATSKI
razrjeđivača boje, nekih
sredstava protiv moljaca,
zapaljivom prašinom ili drugim
eksplozivnim ili otrovnim parama.
♦ Provjerite vrstu poda kod
proizvođača.
♦ Nemojte rabiti na koži, namještaju
ili podu poliranima voskom,
sintetičkoj tkanini, baršunu ni
drugim delikatnim materijalima
osjetljivima na paru.
Upozorenje! Nemojte rabiti
na parketu ili laminatu koji
nisu otporni na vlagu. Na
površinama koje su zaštićene
voskom, kao i na nekim
podovima koji voskom nisu
premazani vrućina i para
mogu ukloniti sjaj. Preporučuje
se da uvijek napravite probu
na manjem dijelu površine
koju želite čistiti. Također
preporučujemo da provjerite
upute za uporabu i održavanje,
koje se razlikuju ovisno
o proizvođaču podnih obloga.
♦ Uz parni čistač nemojte rabiti
abrazivne, aromatske ni
alkoholne proizvode, kao ni one
koji sadrže deterdžente jer to
može oštetiti čistač ili ga učiniti
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
nesigurnim za uporabu.
Ako se kućni osigurač aktivira
tijekom uporabe parnog čistača,
odmah prekinite s uporabom
i obratite se centru za podršku.
(Čuvajte se strujnog udara.)
Uređaj ispušta vrlo vruću paru
radi sterilizacije podloge na
kojoj se upotrebljava. To znači
da se parna glava, podlošci za
čišćenje i nastavak za tepih vrlo
zagrijavaju tijekom uporabe.
Pažnja! Tijekom uporabe
parnog čistača i prilikom
promjene pribora uvijek
nosite odgovarajuću obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
Poklopac može postati vruć
tijekom upotrebe.
Iz uređaja tijekom uporabe može
izlaziti para.
Prilikom uporabe uređaja treba
biti oprezan. NE dodirujte dijelove
koji tijekom uporabe mogu postati
vrući.
Isključite uređaj i vratite ručku
u uspravan položaj prije
uklanjanja spremnika za vodu.
Ako primijetite da iz kućišta
ručnog parnog čistača izlazi para,
27
HRVATSKI
isključite uređaj, iskopčajte ga iz
napajanja i pustite da se ohladi.
Obratite se najbližem ovlaštenom
servisu. Nemojte nastaviti
upotrebljavati uređaj.
Nakon upotrebe
♦ Prije čišćenja isključite uređaj
i pričekajte da se ohladi.
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
spremiti na suho mjesto.
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
pohranjenim uređajima.
Pregledi i popravci
♦ Prije održavanja ili čišćenja
isključite uređaj i pričekajte da se
ohladi.
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj
radi mogućih oštećenja ili
neispravnih dijelova. Provjerite
ima li polomljenih dijelova,
oštećenja prekidača ili bilo kojih
drugih stanja koja bi mogla
utjecati na rad uređaja.
♦ Redovno provjeravajte kabel
napajanja radi mogućih
oštećenja.
♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je
bilo koji dio oštećen ili neispravan.
♦ Sve oštećene ili neispravne
dijelove treba popraviti ili
28
zamijeniti ovlašteni serviser.
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili
mijenjati dijelove koji nisu
navedeni u ovom priručniku.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca
od 8 godina naviše i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima,
nedostatkom iskustva i znanja ako
su pod nadzorom ili su upućene
u sigurnu uporabu uređaja
i opasnosti koje iz toga proizlaze.
Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Čišćenje i održavanje ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
♦ Djecu je potrebno nadgledati
kako bi se spriječilo njihovo
igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu
nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu
nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih
sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
HRVATSKI
♦ Ozljede prouzročene
dodirivanjem pokretnih dijelova.
♦ Ozljede prouzročene
dodirivanjem vrućih dijelova.
♦ Ozljede prouzročene promjenom
dijelova, oštrica ili pribora.
♦ Ozljede prouzročene duljom
upotrebom uređaja. Radite
redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg uređaja tijekom duljih
razdoblja.
Zaštita od električne struje
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora biti uzemljen. Uvijek
provjerite odgovara li
električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj
oznaci.
Utikači napajanja moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
♦ Ako je napojni kabel oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač
ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se
izbjegle opasnosti.
Produžni kabeli i proizvod
Klase 1
♦ Potrebno je upotrijebiti trožilni
kabel jer je uređaj uzemljen
konstrukcije je Klase 1.
♦ Možete upotrijebiti do 30 m
kabela bez gubitka snage.
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Upozorenje! Opasnost od opeklina.
Oprez! Vruća površina
Održavanje i čišćenje
Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili
čišćenja isključite električni uređaj i odvojite ga od
napajanja.
♦ Uređaj obrišite mekom i vlažnom krpom.
♦ Za tvrdokorne mrlje možete krpu natopiti
blagom otopinom sapuna i vode.
Održavanje podložaka za čišćenje
Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije
ponovne uporabe pričekajte da se potpuno osuši.
Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na
oznaci podloška za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak
uzemljenja.
29
HRVATSKI
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke
Black & Decker potrebno zamijeniti ili za njime
više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao
uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
ovu uslugu, svoj proizvod vratite u bilo koji
ovlašteni servis koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni
su na internetskoj adresi: www.2helpU.com.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima
i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane
neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti
unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih uobičajenom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
30
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za
našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju,
profesionalnoj upotrebi ili u svrhu
unajmljivanja.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
31
SRPSKI
Namenska upotreba
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan
za higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog
drveta, lakiranog laminata, linoleuma, vinila,
keramičkih pločica, podova od kamena i mermera
i za održavanje tepiha. Ovaj aparat je namenjen
samo za unutrašnju kućnu upotrebu.
Upozorenje! Pre rada sa ovim
uređajem, pročitajte čitavo uputstvo
za upotrebu „Bezbednost, održavanje,
servisiranje“.
Pre nego što počnete da koristite ovaj
aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za deblokiranje
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje
4. Mlaznica za paru
5. Ručni paročistač
6. Autoselect™ dugme
7. Poklopac za dopunjavanje
8. Rezervoar za vodu
9. Kućište paročistača
10. Drška
11. Glava paročistača
12. Podloga za čišćenje za glavu paročistača
13. Štipaljka za upravljanje kablom
14. Dodatak za tepih
15. Donja kuka za kabl
16. Gornja kuka za kabl
Sklapanje
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju
od sledećih operacija, uverite se da je aparat
isključen, da je utikač aparata izvučen iz utičnice
i da je aparat ohlađen i da nema vode u njemu.
Pričvršćivanje ručice (sl. A)
♦
Gurnite donji deo rukohvata (10) u gornji deo
rukohvata kućišta paročistača (9) dok se ne
zabravi u svom mestu (klik). Strelica na ručici
(10) treba da bude poravnata sa gornjim
delom kućišta paročistača (9).
Pričvršćivanje glave paročistača (sl. B)
♦
♦
32
Gurnite donji deo rukohvata kućišta
paročistača (9) u glavu paročistača (11) dok
se ne zabravi u svom mestu (klik).
Glava paročistača se može odstraniti od
kućišta paročistača tako što ćete pritisnuti
dugme za oslobađanje cevi rukohvata (19)
i povući kućišta paročistača (9) od glave
paročistača (11).
Pričvršćivanje ručno paročistača (sl. C)
♦
Dok držite zadnji deo kućišta paročistača (9)
gurnite ručni paročistač (5) čvrsto u kućište
paročistača (9) dok ne čujete klik.
Oprez! Proverite uvek da li su komandna svetla,
koja potvrđuju pravilno nameštanje, uključeni.
Upozorenje! Proverite zaptivač (26 sl J) na
mlaznici za paru (4) pre nameštanja ručnog
paročistača na kućištu paročistača. Ako zaptivač
nedostaje ili je oštećen, onda stupite u kontakt
sa najbližim ovlašćenim servisom. Ne koristite
aparat.
Skidanje ručnog paročistača (sl. C)
♦
Pritisnite dugme za oslobađanje (20)
i povucite ručni paročistač (5) od kućišta
paročistača
Postavljanje podloge za čišćenje (sl. D)
Rezervne podloge za čišćenje možete nabaviti
kod vašeg Вlack & Decker prodavca:
Podloga za čišćenje (12) - kat. br. FSMP20-XJ).
♦ Postavite podlogu za čišćenje (12) na pod
sa stranom koja se "zakačuje i upetljava"
okrenutom prema naviše.
♦ Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu
za čišćenje (12).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (10)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje podloge za čišćenje (sl. E)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom
zamene podloge za čišćenje na vašem
paročistaču. Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (10) u uspravnu poziciju
i isključite paročistač.
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za
oslobađanje podloge za čišćenje (21)
i pritisnite čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od podloge za čišćenje.
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (10)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Punjenje rezervoara za vodu (sl. F)
Ovaj paročistač u sebi sadrži sistem protiv
stvaranja kamenca koji pomaže u produžavanju
veka trajanja sistema.
SRPSKI
Napomena: Napunite rezervoar sa čistom vodom
sa česme.
Napomena: U oblastima sa veoma tvrdom vodom
preporučuje se upotreba dejonizovane vode.
♦ Otvorite zatvarač za dolivanje (7) tako što
ćete ga okretati naniže.
♦ Napunite rezervoar (8) sa vodom.
Upozorenje! Vaš rezervoar ima kapacitet od
0,36 litara.
♦ Namestite ponovo poklopac za dopunjavanje
(7).
Napomena: Uverite se da je zatvarač za dolivanje
čvrsto pritegnut.
Napomena: Ne koristite hemijska sredstva za
čišćenje sa vašim paročistačem.
Pričvršćivanje dodatka za tepih (sl. G)
(samo za upotrebu na tepisima)
♦
♦
♦
Postavite dodatak za tepih na podu.
Pričvrstite podlogu za čišćenje na aparat.
Blago pritisnite paročistač naniže na dodatak
za tepih (14) dok se ne zabravi u mestu (klik).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (10)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje dodatka za tepih (sl. G)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom
zamene dodatka za tepih na vašem paročistaču.
Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (10) u uspravnu poziciju
i isključite paročistač.
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za
oslobađanje dodatka za tepih (22) i pritisnite
čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od dodatka za tepih (14).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (10)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Pričvršćivanje creva i pribora na ručnom
paročistaču (sl. H i I)
Upozorenje! Proverite zaptivač (26) na mlaznici
za paru (4) i crevo (27) pre svake upotrebe. Ako
zaptivač nedostaje ili je oštećen, onda stupite
u kontakt sa najbližim ovlašćenim servisom. Ne
koristite aparat.
Pričvršćivanje creva (sl. H)
♦ Pritisnite štipaljke (28) na obema stranama
creva (27).
♦ Pritisnite crevo (27) na mlaznicu (4) i otpustite
štipaljke (28).
Važno! Uverite se da je crevo (27) bezbedno
pričvršćeno pre upotrebe ručnog paročistača.
Ako para izlazi iz spoja, onda crevo nije pravilno
namešteno, sačekajte da se aparat ohladi i skinite
i ponovo namestite crevo.
Pričvršćivanje mlaznice za paru (sl. I)
♦ Pritisnite štipaljke (30) na obema stranama
mlaznice za paru (31).
♦ Pritisnite mlaznicu za paru na mlaznicu za
paru (4) ili na crevu (27) i otpustite štipaljke
(30).
Važno! Uverite se da je mlaznica za paru (31)
bezbedno pričvršćeno pre upotrebe ručnog
paročistača. Ako para izlazi iz spoja, onda
mlaznica nije pravilno nameštena, sačekajte
da se aparat ohladi i skinite i ponovo namestite
mlaznicu za paru.
Pričvršćivanje ostalog pribora (sl. H)
♦ Poravnjajte ušice na crevu sa udubljenjima na
priboru.
♦ Pritisnite pribor (29) na crevu (27) i zakrenite
ga ulevo dok ne čujete klik.
Napomena! Mlaznica za paru se može koristiti
bez creva tako što ćete je namestiti direktno na
mlaznici za paru. Svi ostali pribori moraju da budu
pričvršćeni na crevu za upotrebu.
Odstranjivanje creva i pribora (sl. H i I)
Upozorenje! Mlaznica za paru, promenljiva
mlaznica, crevo i pribori postaju vrući tokom
upotrebe. Sačekajte da se aparat i svi pribori
ohlade pre odstranjivanja bilo kog pribora.
Odstranjivanje pribora (sl. H)
♦ Okrenite pribor (29) udesno i zatim ga izvucite
od creva (27).
Odstranjivanje creva (sl. H)
♦ Pritisnite štipaljke (29) na obema stranama
creva (27) i izvucite od mlaznice za paru (4).
Odstranjivanje mlaznice za paru (sl. I)
♦ Pritisnite štipaljke (30) na obema stranama
promenljive mlaznice (31) i izvucite od
mlaznice za paru (4).
Upotreba
Važno! Ovaj aparat uništava 99,9% bakterije
i mikroba kada se koristi u skladu sa ovim
priručnikom i sa nameštenim podlogom sa mikro
vlaknima i neprestalnim radom od 90 sekundi.
Uključivanje i isključivanje (paročistač)
♦
Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za
uključivanje i isključivanje (1). Paročistaču je
33
SRPSKI
potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
Napomena: Kada se paročistač uključuje po prvi
put, onda rezervoar za vodu svetli u crvenoj boji.
Čim je paročistač spreman za upotrebu, onda
rezervoar za vodu svetli u plavoj boji.
♦ Da biste isključili aparat, pritisnite dugme za
uključivanje i isključivanje (1).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na
jednom mestu na bilo kojoj površini za bilo koji
vremenski period. Uvek postavite paročistač
sa ručicom (10) u uspravnoj poziciji kada je
nepokretan i uverite se da je paročistač isključen
kada nije u upotrebi.
Oprez! Ispraznite uvek paročistač nakon
upotrebe.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon
pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati
i do 45 sekundi.
Autoselect™ tehnologija (sl. J)
Ovaj paročistač je opremljen Autoselect™
dugmetom (6) na kome su pokazane razne
aplikacije za čišćenje. Ono se koristi za izbor
pravilnog režima rada za određenu vrstu čišćenja.
Pomoću Autoselect™ izaberite jednu od sledećih
aplikacija pritiskom na dugme (6) dok ne dobijete
željeno podešenje:
Drvo/laminat
Kamen/mermer
Pločice/vinil
Paročistač bira pravilnu količinu potrebne pare za
određenu operaciju čišćenja.
Napomena: Uvek proverite da li koristite pravilno
podešenje pre upotrebe. Paročistač memoriše
zadnje podešenje.
Prskanje pare (sl. J)
Ovaj paročistač je opremljen sa dugmetom
za prskanje pare za uklanjanje tvrdih mrlja
i prljavština.
♦ Tokom upotrebe pritisnite dugme za prskanje
pare (25) za dodavanje dodatne snage
čišćenja.
Napomena: Prskanje pare traje 10 sekundi,
nakon toga se paročistač vraća u odabrano
podešenje.
34
Uuključivanje i isključivanje (ručni paročistač) (sl. K)
♦
Da biste uključili aparat, pritisnite dugme
za uključivanje i isključivanje (1). Ručnom
paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se
zagreje.
Napomena: Kada se ručni paročistač uključuje
po prvi put, onda rezervoar za vodu svetli
u crvenoj boji. Čim je ručni paročistač spreman za
upotrebu, onda rezervoar za vodu svetli u plavoj
boji.
♦ Podignite prekidač za otključavanje
(2) i povucite prekidač za uključivanje
i isključivanje (3). Nakon nekoliko sekundi
počinje proizvodnja pare.
♦ Da biste isključili aparat, otpustite prekidač
(3) a zatim pritisnite dugme za uključivanje/
isključivanje(1).
Oprez! Ispraznite uvek ručni paročistač nakon
upotrebe.
Oprez! Proizvodnja pare može da se nastavi za
kratko vreme nakon otpuštanja prekidača (3), to
je normalno. Isključite i sačekajte da se aparat
ohladi pre skidanja pribora.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšte
Oprez! Nikada ne koristite paročistač bez
priključene podloge za čišćenje.
♦ Tokom korišćenja paročistača možete koristiti
štipaljku za upravljanje kablom (13) tako da
vam kabl ne smeta u području rada.
♦ Uvek usisajte ili obrišite pod pre upotrebe
paročistača za pod.
♦ Najlakši način za upotrebu aparata je da
nagnete ručicu na ugao od 45° i polako čistite,
pokrivajući malu površinu odjednom.
♦ Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje
sa vašim paročistačem. Za uklanjanje tvrdih
mrlja od podova sa vinilom ili linoleumom.
možete koristiti prskanje parom da biste
dodatli ekstra dozu pare na područje ili
unapred tretirali sa blagim deterdžentom
i vodom pre upotrebe paročistača.
Čišćenje parom sa krpom
♦ Namestite ručni paročistač (5) na kućište
paročistača (9).
♦ Postavite podlogu za čišćenje (12) na pod
sa stranom koja se "zakačuje i upetljava"
okrenutom prema naviše.
♦ Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu
za čišćenje (12).
♦ Priključite paročistač na električno napajanje.
SRPSKI
♦
Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje
(1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da
se zagreje.
♦ Pritisnite dugme Autoselect™ (6) dok ne
dobijete željeno podešenje.
♦ Povlačenjem ručice (10) unazad aktiviraćete
pumpu za paru. Nakon nekoliko sekundi para
počinje da izlazi iz glave paročistača.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon
pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati
i do 45 sekundi.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi da para uđe
u podlogu za čišćenje. Sada paročistač klizi
lako preko površine koju treba dezinfikovati/
očistiti.
♦ Gurajte i povlačite paročistač polako preko
poda da biste temeljno očistili parom svaki
deo.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti
pumpu za pari tako što ćete vratiti ručicu
u uspravnu poziciju, ova udobna karakteristika
vam omogućava da postavite paročistač na
podmetač za odlaganje za kratko vreme tako da
možete pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa
čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa korišćenjem paročistača,
onda vratite ručicu (10) u uspravnu poziciju
i isključite ga i sačekajte dok se paročistač ne
ohladi. (oko pet minuta)
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode
u rezervoaru. Za dolivanje rezervoara za vodu
i nastavak dezinfekcije/čišćenja vratite ručicu
(10) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
Iskopčajte aparat iz električne utičnice i dolijte
vodu u rezervoaru (8).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na
jednom mestu na bilo kojoj površini za bilo koji
vremenski period. Uvek postavite paročistač
sa ručicom (10) u uspravnoj poziciji kada je
nepokretan i uverite se da je paročistač isključen
kada nije u upotrebi.
Održavanje tepiha
♦ Postavite podlogu za čišćenje (12) na pod
sa stranom koja se "zakačuje i upetljava"
okrenutom prema naviše.
♦ Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu
za čišćenje (12).
♦ Postavite dodatak za tepih (14) na pod.
♦ Blago pritisnite paročistač naniže na dodatak
za tepih (14) dok se ne zabravi u mestu (klik).
♦ Priključite paročistač na električno napajanje.
♦ Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje
(1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da
se zagreje.
♦
Pritisnite dugme Autoselect™l (6) na
podešenje za drvo/laminat.
♦ Povlačenjem ručice (10) unazad aktiviraćete
pumpu za paru. Nakon nekoliko sekundi para
počinje da izlazi iz glave paročistača.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon
pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati
i do 45 sekundi.
♦ Gurajte i povlačite paročistač polako preko
tepiha da biste temeljno očistili parom svaki
deo.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti
pumpu za pari tako što ćete vratiti ručicu
u uspravnu poziciju, ova udobna karakteristika
vam omogućava da postavite paročistač na
podmetač za odlaganje za kratko vreme tako da
možete pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa
čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa korišćenjem paročistača,
onda vratite ručicu (10) u uspravnu poziciju
i isključite ga i sačekajte dok se paročistač ne
ohladi. (oko pet minuta)
Oprez! Ako para iskače iz spoja između ručnog
paročistača i kućišta paročistača, onda isključite
i iskopčajte aparat iz električne mreže. Sačekajte
da se ohladi. Odstranite ručni paročistač od
kućišta paročistača. Proverite zaptivač (26)
na mlaznici za paru (4) i crevu (27) (sl H). Ako
zaptivač nedostaje ili je oštećen, onda stupite
u kontakt sa najbližim ovlašćenim servisom. Ne
koristite aparat. Ako je zaptivač u dobrom stanju
onda ponovo namestite ručni paročistač na
kućištu, tako što ćete voditi računa da je zaptivač
čvrsto namešten u svom mestu.
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode
u rezervoaru. Za dolivanje rezervoara za vodu
i nastavak dezinfekcije/čišćenja vratite ručicu
(10) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
Iskopčajte aparat iz električne utičnice i dolijte
vodu u rezervoaru (8).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na
jednom mestu na bilo kojoj površini za bilo koji
vremenski period. Uvek postavite paročistač
sa ručicom (10) u uspravnoj poziciji kada je
nepokretan i uverite se da je paročistač isključen
kada nije u upotrebi.
Posle upotrebe (sl. L i M)
♦ Zakrenite ručicu (10) u uspravnu poziciju
i isključite paročistač,
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Iskopčajte paročistač iz električne utičnice.
♦ Ispraznite vodu iz rezervoara (8).
35
SRPSKI
♦
Uklonite podlogu za čišćenje (12) i isperite
je da bude spremna za sledeću upotrebu.
(Vodite računa da sledite uputstva za pranje
odštampana na podlozi za čišćenje).
♦ Namotajte električni kabl oko kuka za
skladištenje kabla (15 i 16).
Napomena: Gornja kuka za kabl (16) može da
se okreće da biste lako oslobodili kabl za sledeću
upotrebu.
♦ Spojite električni kabl u štipaljku (32) blizu
utikača.
Napomena: Sa ručicom (10) u uspravnoj poziciji,
kablom lepo namotanim oko kuka za skladištenje
(15 & 16) i osiguranim u štipaljku za kabl (32)
vaš paročistač može samostalno da stoji radi
skladištenja. Alternativno postoji držač za kačenje
(33) koji je ugrađen u ručicu (34) i omogućava
da zakačite paročistač na pogodnu kuku na
zidu. Budite uvek uvereni da je vaša zidna
kuka sposobna da nosi bezbedno težinu vašeg
paročistača.
Čišćenje ručnim paročistačem
♦ Pričvrstite neophodan pribor.
♦ Priključite ručni paročistač na električnu
mrežu.
♦ Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje
(1). Ručnom paročistaču je potrebno oko 15
sekundi da se zagreje.
♦ Podignite prekidač za otključavanje
(2) i povucite prekidač za uključivanje
i isključivanje (3) za aktiviranje pumpe za
paru. Nakon nekoliko sekundi para počinje da
izlazi iz pribora.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon
pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati
i do 45 sekundi.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti
pumpu za paru tako što ćete otpustiti prekidač,
ova udobna karakteristika vam omogućava da
odložite ručni paročistač za kratko vreme tako da
možete pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa
čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa upotrebom ručnog
paročistača, otpustite prekidač (3), isključite
ga i iskopčajte iz električne mreže. Sačekajte
dok se paročistač ne ohladi pre skladištenja.
(oko pet minuta)
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode
u rezervoaru. Za dopunjavanje rezervoara
i nastavak čišćenja, isključite ručni paročistač.
Iskopčajte aparat iz električne utičnice i dolijte
vodu u rezervoaru (8).
Oprez! Proizvodnja pare može da se nastavi za
kratko vreme nakon otpuštanja prekidača (3), to
36
je normalno. Isključite i sačekajte da se aparat
ohladi pre skidanja pribora.
Pribori
Rad vašeg aparata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker pribori su izrađeni po standardima
za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju
performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih
pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
aparatom.
Tehnički podaci
Napon
Snaga
Kapacitet rezervoara
Težina
Vac
W
ml
kg
FSMH1621 (tip 2)
230
1.600
350
3,6
Otklanjanje nepravilnosti
Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše
pravilno, postupite na sledeći način. Ako to ne
reši problem, kontaktirajte lokalnog ovlašćenog
Black & Decker servisera.
Problem
Korak Moguća rešenja
Paročistač se
ne uključuje.
1
2
3
Digitalne
4
kontrole se ne
uključuju.
5
6
Proverite da li je aparat
priključen u zidnu
utičnicu.
Proverite da li je
aparat uključe
pomoću prekidača
za uključivanje/
isključivanje (1).
Proverite osigurač
u utikaču.
Proverite da li je
ručica (10) paročistača
čvrsto gurnuta
u kućište paročistača
(9). Proverite da li
je strelica na ručici
u ravni sa gornjim
delom kućišta
paročistača (9).
Proverite da li je ručni
paročistač (5) čvrsto
priključen na kućište
paročistača (9).
Proverite korak 1,
zatim 2, zatim 3.
SRPSKI
Problem
Korak Moguća rešenja
Problem
Paročistač
ne proizvodi
paru.
7
Para se ne
17
proizvodi
od ručnog
paročistača
kada povučete
prekidač.
8
9
10
Digitalne
kontrole se
isključuju
tokom
upotrebe.
Paročistač
prestaje da
proizvodi
paru tokom
upotrebe.
Paročistač
proizvodi
previše
pare tokom
upotrebe.
11
12
13
14
Paročistač
proizvodi
premalo
pare tokom
upotrebe.
15
16
Paročistač proizvodi
paru samo kada
je ručica vraćena
u uspravnom položaju.
Proverite da li je
rezervoar (8) napunjen.
NAPOMENA: Prilikom
prvog punjenja ili
nakon pražnjenja
vode, proizvodnja pare
može potrajati i do 45
sekundi.
Proverite da li je glava
za paru (11) čvrsto
priključena na kućište
paročistača (9).
Proverite korak 5,
zatim 1, zatim 2, zatim
3.
Proverite korak 4,
zatim 5, zatim 1, zatim
2, zatim 3
Proverite korak 7, zatim
8, zatim 9, zatim 5,
zatim 3.
Paročistač ima 3
podešavanja. Pritisnite
dugme autoselect
(6) da biste smanjili
količinu proizvedene
pare.
Proverite da niste
možda pritisnuli dugme
za prskanje pare (25).
Paročistač ima 3
podešavanja. Pritisnite
dugme autoselect
(6) da biste uvećali
količinu proizvedene
pare.
Pritisnite dugme za
prskanje pare (25)
da biste privremeno
uvećali količinu pare.
Korak Moguća rešenja
18
Ručni
paročistač
proizvodi
premalo
pare tokom
upotrebe.
Ručni
paročistač
se ne može
odvojiti
od kućišta
paročistača.
Pribori stalno
ispadaju od
aparata.
Para izlazi iz
neočekivanih
područja
aparata.
Gde mogu
doći do
dodatnih
informacija
/ pribora za
paročistač.
19
20
21
22
23
Ručni paročistač ima
funkciju zaključavanja
prekidača. Podignite
prekidač za
otključavanje (2)
i povucite prekidač
za uključivanje
i isključivanje (3).
Nakon nekoliko
sekundi počinje
proizvodnja pare.
Proverite korak 8,
zatim 1, zatim 2, zatim
3.
Ručni paročistač
počinje da proizvodi
paru nakon 15 sekundi
i postiže svoj
maksimalni protok pare
nakon 45 sekundi.
Pritisnite čvrsto dugme
za oslobađanje (20),
zatim povucite ručni
paročistač (5) od
kućišta paročistača (9).
Pogledajte poglavlje za
sklapanje u priručniku
za pravilno nameštanje
svih delova i pribora.
Pogledajte poglavlje za
sklapanje u priručniku
za pravilno nameštanje
svih delova i pribora.
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
ie/steammop
37
Bezbednost, održavanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan
za higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog
drveta, lakiranog laminata, linoleuma, vinila,
keramičkih pločica, podova od kamena i mermera
i za održavanje tepiha. Ovaj aparat je namenjen
samo za unutrašnju kućnu upotrebu.
Vaš Black & Decker paročistač (samo FSMF1621
i FSS1600) je konstruisan za higijensko čišćenje
pločica, radnih ploča, površina u kuhinji i kupatilu.
Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju
kućnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje
dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa mrežnim
napajanjem neophodno
je pridržavati se osnovnih
sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, električnog udara,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim aparatom
koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih
povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za
upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne usmeravajte direktno paru na
ljude, životinje, električnih uređaja
ili električnih utičnica.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Ne ostavljajte aparat bez
nadzora.
♦ Ne ostavljajte aparat priključenog
na električnu utičnicu kada nije
u upotrebi.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste
aparat izvukli iz utičnice. Udaljite
kabl aparata od toplote, ulja
i oštrih ivica.
♦ Ne koristite paročistač sa mokrim
rukama.
♦ Pre nego što počnete da koristite
♦ Ne povlačite ili nosite pomoću
ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo
kabla, ne koristite kabl kao ručicu,
uputstvo za upotrebu.
ne zatvarajte vrata na kablu,
♦ Namena je opisana u ovom
ne provlačite kabl oko oštrih
39
SRPSKI
ivica ili ne izlažite kabl grejnim
Upozorenje! Ne koristite
površinama.
na podove od drveta ili od
♦ Ne koristite aparat u zatvorenoj
laminata koji nisu lakirani. Na
prostoriji koja je puna sa
površinama koje su obrađene
isparenjima od rastvarača boja
sa voskom ili neke površine
na bazi ulja, nekim supstancama
bez voska postoji mogućnost
zaštićenih od moljaca, sa
gubitka sjaja od strane dejstva
zapaljivom prašinom ili drugim
toplote ili pare. Preporučujemo
eksplozivnim ili toksičnim
da oprobate uvek neko
isparenjima.
izolovano područje površine
♦ Proverite vrstu poda sa
pre nego što nastavite.
proizvođačem.
Takođe preporučujemo da
♦ Ne koristite na proizvode od kože,
proverite uputstvo za upotrebu
na nameštaj ili podove uglačanih
i održavanje od strane
voskom, ne sintetičkoj tkanini,
proizvođača poda.
na somotu ili drugim nežnim
♦ Nikada ne stavljajte proizvode
materijalima koji su osetljivi na
za skidanje kamenca, mirisne,
paru.
alkoholne ili deterdžentske
proizvode u paročistaču, pošto
ga to može oštetiti ili učiniti
nebezbednim za upotrebu.
♦ Ukoliko se isključi sklopka
u domaćinstvu tokom upotrebe
funkcije pare, onda odmah
iskopčajte aparat i stupite
u kontakt sa centrom za
podršku klijenata. (Pazite se od
električnog udara.)
♦ Aparat ispušta veoma vruću
paru za dezinfekciju područja
upotrebe. To znači da glava
40
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
paročistača, podloge za čišćenje
i dodatak za tepihe postaju
veoma vrući tokom upotrebe.
Oprez! Nosite uvek prikladnu
obuću tokom upotrebe
paročistača podova i prilikom
zamene dodataka na vašem
paročistaču podova. Ne nosite
papuče ili otvorenu obuću.
Poklopac može da se zagreje
tokom korišćenja.
Tokom upotrebe može da izlazi
para iz aparata.
Budite oprezni tokom upotrebe
aparata. NE dodirujte bilo koji
deo koji može postati vruć tokom
upotrebe.
Isključite aparat i vratite ručicu
u uspravnu poziciju pre nego što
odstranite rezervoar za vodu.
Ako para iskače iz kućišta ručnog
paročistača, onda isključite
i iskopčajte aparat iz električne
mreže, dozvolite da se ohladi.
Stupite u kontakt sa najbližim
ovlašćenim serviserom. Ne
nastavljajte korišćenje aparata.
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Inspekcije i popravke
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
ohladi pre početka održavanja ili
popravke.
♦ Pre upotrebe proverite da li
je aparat oštećen i da li ima
neispravne delove. Proverite da
li su delovi polomljeni, da li su
oštećeni prekidači, kao i bilo koje
drugo stanje koje može uticati na
rad ovog aparata.
♦ Redovno proveravajte kabl na
oštećenja.
♦ Ne koristite aparat ako je neki
deo oštećen ili neispravan.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
ovlašćeni serviser.
♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim
onog koji je naveden u ovom
priručniku.
Bezbednost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj se može koristiti
od strane dece od 8 godina
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
pa naviše i od strane osoba
ohladi pre početka čišćenja.
sa smanjenim fizičkim, čulnim
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
Posle upotrebe
41
SRPSKI
i mentalnim sposobnostima ili sa
nedostatkom iskustva i znanja,
ako su pod nadzorom ili ako
su im date instrukcije u vezi
upotrebe uređaja na bezbedan
način i ako razumeju povezane
opasnosti. Deca ne smeju da se
igraju sa ovim uređajem. Čišćenje
i održavanje ne sme da bude
izvršeno od strane dece bez
nadzora.
♦ Decu treba nadzirati kako bi
se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se
javiti dodatni preostali rizici, koji
možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog
nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
vrućih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova ili dodataka.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim
upotrebom aparata. Ako sa
bilo kojim aparatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno
pravite pauze.
Električna bezbednost
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora da se uzemlji. Uvek
proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Utikači aparata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na
bilo koji način nemojte modifikovati
utikač. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
♦ U slučaju da se kabl ošteti,
mora ga zameniti proizvođač ili
ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
I pored primene relevantnih
bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih
uređaja, izvesne preostale opasnosti Produžni kablovi i proizvod
se ne mogu izbeći. To su:
klase 1
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
♦ Neophodno je koristiti 3-žilni kabl
pokretnih delova.
zato što je vaš aparat uzemljen
i ima konstrukciju klase 1.
42
SRPSKI
♦ Može da se koristi dužina do
30 m (100 stopa) bez gubitka
snage.
Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Upozorenje! Opasnost od opekotina.
Oprez! Vruća površina
Održavanje i čišćenje
Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja aparata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih aparata, isključite aparat
i odvojite ga sa napajanja.
♦ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne
krpe.
♦ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor
vode i sapuna sa vašom krpom.
Održavanje podloga za čišćenje
Uputstva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila
- Omogućite potpuno sušenje pre ponovne
upotrebe.
Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana
na etiketi podloge za čišćenje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za
uzemljenje.
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju
uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač:
13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa
kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite
bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija
važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci
od datuma kupovine, Black & Decker garantuje
da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili
zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što
je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
43
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru.
Da je proizvod je pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
44
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа
е наменет за чистење на лакирано тврдо
дрво, лакиран ламинат, линолеум, винил,
керамички плочки, камени и мермерни
подови и за освежување на килими. Овој уред
е наменет само за домашна употреба.
Пре дупредување! Прочитајте го
целиот прирачник за ‘Безбедност,
одржување и сервис’ внимателно
пред да почнете да ракувате со овој
уред.
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете
да ракувате со уредот.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу
наведените карактеристики:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за заклучување
3. Прекинувач-чкрапало
4. Млазница за пареа
5. Рачен чистач на пареа
6. Копче за автоматско бирање
7. Капаче
8. Резервоар за вода
9. Труп на чистач на пареа
10. Рачка
11. Глава за пареа
12. Перниче за чистење за глава за пареа
13. Рамка за управување со кабел
14. Лизгач за килим
15. Долна кука за кабел
16. Горна кука за кабел
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да
изведете било која од следните активности,
осигурајте се дека уредот е исклучен
и изваден од штекер и дека е ладен и дека не
содржи вода.
Прицврстување на рачката (скица A)
♦
Лизнете го долниот крај од рачката (10)
во горниот крај од трупот на чистачот на
пареа (9) додека не се намести. Стрелката
на рачката (10) треба да биде порамнета
со горниот дел на трупот на чистачот на
пареа (9).
Монтирање на главата за пареа
(скица B)
♦
♦
Лизнете го долниот крај од трупот на
чистачот на пареа (9) врз главата за пареа
(11) додека не се намести.
Главата за пареа може да се отстрани
од трупот на чистачот на пареа со
притискање на копчето за ослободување
на главата за пареа (19) и извлекување на
трупот на чистачот на пареа (9) од главата
за пареа (11).
Монтирање на рачниот чистач на пареа
(скица C)
♦
Со држење на задниот дел од трупот на
чистачот на пареа (9), турнете го рачниот
чистач на пареа (5) цврсто во трупот
на чистачот на пареа (9) додека не се
намести на својата положба.
Внимание! Секогаш обезбедете дека
командата на рачката е осветлена за да
обезбедите дека уредот е вкотвен.
Предупредување! Проверете ја лентата
(26, скица J) на млазницата за пареа (4) пред
да го монтирате рачниот чистач на пареа на
трупот на чистачот на пареа. Ако лентата
недостасува или е оштетена, ве молиме
контактирајте го вашиот најблизок овластен
сервисер. Не го употребувајте уредот.
Отстранување на рачниот чистач на
пареа (скица C)
♦
Турнете го копчето за ослободување
(20) надолу и повлечете го извлечете го
рачниот чистач на пареа (5) од трупот на
чистачот на пареа
Монтирање на перниче за чистење
(скица D)
Резервни перничиња за чистење се достапни
кај вашиот Black & Decker продавач:
Перниче за чистење на глава за пареа (12) кат. бр. FSMP20-XJ).
♦ Поставете перниче за чистење (12) на
подот со ‘чичак траката’ нагоре.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа
врз перничето за чистење (12).
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
45
МАКЕДОНСКИ
Отстранување на перниче за чистење
(скица Е)
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога го менувате перничето за чистење на
вашиот чистач на пареа. Немојте да носите
папучи или отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (10) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот
чевел врз јазикот за отстранување
на перничето за чистење (21) и силно
притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од перничето
за чистење.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
Отстранување на лизгачот за килим
(скица G)
Полнење на резервоарот за вода
(скица F)
Овој чистач на пареа содржи систем против
бигор којшто го продолжува животниот век на
системот.
Напомена: Наполнете го резервоарот за вода
со чиста вода од чешма.
Напомена: Во региони со тврда вода се
препорачува употреба на дестилирана вода.
♦ Отворете го капачето (7) со негово
повлекување надолу.
♦ Наполнете го резервоарот (8) со вода.
Предупредување! Вашиот резервоар за вода
има капацитет од 0,36 литар.
♦ Повторно затворете го капачето (7).
Напомена: Осигурајте се дека капачето
е добро зацврстено.
Напомена: Не користете хемиски средства за
чистење со вашиот чистач на пареа.
Монтирање на лизгачот за килим
(скица G) (само за употреба врз килими)
♦
♦
♦
Поставете го лизгачот за килим на подот.
Монтирајте перниче за чистење на уредот.
Полека притиснете го чистачот на пареа
врз лизгачот за килим (14) додека не се
намести.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
46
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога го менувате лизгачот за килим на вашиот
чистач на пареа. Немојте да носите папучи
или отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (10) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот
чевел врз јазикот за отстранување на
лизгачот за килим (22) и силно притиснете
надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од лизгачот
за килим (14).
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
Прикачување на цревото и додатоците
на рачниот чистач на пареа (скици H и I)
Предупредување! Проверете ја лентата
(26) на млазницата за пареа (4) и цревото
(27) пред секоја употреба. Ако лентата
недостасува или е оштетена, ве молиме
контактирајте го вашиот најблизок овластен
сервисер. Не го употребувајте уредот.
Прикачување на цревото (скица H)
♦ Притиснете ги спојниците (28) од двете
страни на цревото (27).
♦ Притиснете го цревото (27) врз
млазницата за пареа (4) и ослободете ги
спојниците (28).
Важно! Обезбедете дека цревото (27)
е добро фиксирано пред да го употребите
рачниот чистач на пареа. Ако пареа излегува
од зглобот, тоа значи дека цревото не
е соодветно наместено, па затоа дозволете
му на уредот да се излади и потоа отстранете
го и повторно наместете го цревото.
Прикачување на млазницата за променлива
пареа (скица I)
♦ Притиснете ги спојниците (30) од двете
страни на млазницата за променлива
пареа (31).
МАКЕДОНСКИ
♦
Притиснете ја млазницата за променлива
пареа врз млазницата за пареа (4) или
цревото (27) и ослободете ги спојниците
(30).
Важно! Обезбедете дека млазницата за
променлива пареа (31) е добро фиксирано
пред да го употребите рачниот чистач на
пареа. Ако пареа излегува од зглобот, тоа
значи дека млазницата за променлива пареа
не е соодветно наместена, па затоа дозволете
му на уредот да се излади и потоа отстранете
ја и повторно наместете ја млазницата за
променлива пареа.
Прикачување на други додатоци (скица H)
♦ Порамнете ги испакнатините на цревото
со вдлабнатините на додатокот.
♦ Притиснете го додатокот (29) врз цревото
(27) и свртете го во спротивна насока од
стрелките на часовникот додека додатокот
не се намести.
Напомена! Млазницата за променлива пареа
може да се употреби без цревото со нејзино
монтирање директно врз млазницата за
пареа. Сите други додатоци мораат да бидат
поврзани на цревото за да бидат употребени.
Отстранување на цревото и додатоците
(скици H и I)
Предупредување! Млазницата за пареа,
млазницата за променлива пареа, цревото
и додатоците се загреваат при употреба.
Овозможете уредот и сите додатоци да
се изладат пред да отстраните некој од
додатоците.
Отстранување на додаток (скица H)
♦ Свртете го додатокот (29) во насоката
на стрелките на часовникот, а потоа
извлечете го од цревото (27).
Отстранување на цревото (скица H)
♦ Притиснете ги спојниците (29) на двете
страни од цревото (27) и извлечете го од
млазницата за пареа (4).
Отстранување на млазницата за
променлива пареа (скица I)
♦ Притиснете ги спојниците (30) на двете
страни од млазницата за променлива
пареа (31) и извлечете ја од млазницата за
пареа (4).
Употреба
Важно! Овој уред ќе убие 99,9% од
бактериите кога се употребува во склад со
овој прирачник, со монтирано перничето од
микрофибер и со непрекинато работење од 90
секунди.
Вклучување и исклучување (чистач на
пареа)
♦
За вклучување на уредот, притиснете го
прекинувачот (1). На чистачот на пареа му
требаат околу 15 секунди да се загрее.
Напомена: Кога чистачот на пареа ќе се
вклучи, резервоарот за вода ќе засветка со
црвена боја. Кога чистачот на пареа ќе биде
подготвен за употреба, резервоарот за вода
ќе засветка со сина боја.
♦ За исклучување на уредот, притиснете го
прекинувачот (1).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот
на пареа на едно место на било каква
површина. Секогаш поставувајте го чистачот
на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
Внимание! Секогаш празнете го чистачот на
пареа по употребата.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат
или по работење без оптоварување може да
бидат потребни 45 секунди за да се создаде
пареа.
Технологија за автоматско бирање
(скица J)
Овој чистач на пареа е опремен со копче
за автоматско бирање (6) кое што покажува
различни чистачки примени. Тие се
употребуваат за да се избере соодветниот
режим на работа за вашата примена.
Со употреба на автоматското бирање,
изберете една од следните примени со
притискање на копчето за автоматско
бирање (6) додека не се постигне потребното
подесување:
Дрво/Ламинат
Камен/Мермер
Плочки/Винил
Чистачот на пареа ќе ја избере соодветната
количина на пареа што е потребна за вашето
чистење.
Напомена: Секогаш проверувајте дека го
употребувате соодветното подесување пред
47
МАКЕДОНСКИ
да почнете да ракувате со вашиот чистач на
пареа. За поголема удобност, чистачот на
пареа ќе го запомни последното подесување
што ќе го изберете.
Распрскување на пареа (скица J)
Чистачот на пареа има копче за распрскување
на пареа за да се потпомогне отстранувањето
на тврдоглави дамки.
♦ При употреба, притиснете го копчето
за распрскување на пареа (25) за да
примените дополнителна моќ на чистење.
Напомена: Распрскувањето на пареата ќе
трае околу 10 секунди, а потоа чистачот на
пареа ќе се врати на избраното подесување.
Вклучување и исклучување (Рачен
чистач на пареа) (скица K)
♦
За вклучување на уредот, притиснете го
прекинувачот (1). На рачниот чистач на
пареа му требаат околу 15 секунди да се
загрее.
Напомена: Кога рачниот чистач на пареа ќе
се вклучи, резервоарот за вода ќе засветка со
црвена боја. Кога рачниот чистач на пареа ќе
биде подготвен за употреба, резервоарот за
вода ќе засветка со сина боја.
♦ Кренете го копчето за заклучување (2)
и повлечете прекинувачот-чкрапало (3). По
неколку секунди ќе се создаде пареа.
♦ За исклучување на уредот, ослободете
го прекинувачот-чкрапало (3), а потоа
притиснете го прекинувачот (1).
Внимание! Секогаш празнете го рачниот
чистач на пареа по употребата.
Внимание! Создавањето на пареа може
да продолжи уште кратко време откако
прекинувачот-чкрапало (3) ќе биде
ослободен, но ова е нормално. Исклучете го
и овозможете му на уредот да се излади пред
да отстраните некој додаток.
Совети за оптимална употреба
Општо
Внимание! Никогаш не го користете чистачот
на пареа без претходно да монтирате перниче
за чистење.
♦ При употреба можете да ја искористите
рамката за раководење на кабел (13)
за да го држите кабелот понастрана од
работниот простор.
♦ Секогаш изметете или исчистете го подот
со правосмукалка пред да го употребите
чистачот на пареа.
48
♦
♦
Најлесен начин да ја употребите
машината е да ја наместите рачката на
агол од 45° и полека да чистите, постепено
покривајќи мал простор.
Не користете хемиски средства за
чистење со вашиот чистач на пареа. За
да отстраните флеки кои што се тешки
за чистење од винилни или линолеумски
подови, можете да го употребите копчето
за распрскување на пареа за да нанесете
дополнителна пареа на површината или
претходно да нанесете слаб детергент
и вода врз нив пред да го употребите
чистачот на пареа.
Чистење со пареа со чистачот
♦ Монтирајте рачен чистач на пареа (5) на
трупот на чистачот на пареа (9).
♦ Поставете перниче за чистење (12) на
подот со ‘чичак траката’ нагоре.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа
врз перничето за чистење (12).
♦ Приклучете го чистачот на пареа во
штекер.
♦ Притиснете го прекинувачот (1). На
чистачот на пареа му требаат околу 15
секунди да се загрее.
♦ Притиснете го копчето за автоматско
бирање (6) додека не се постигне
потребното подесување.
♦ Повлекување на рачката (10) наназад ќе
ја активира пумпата за пареа. По неколку
секунди ќе почне да излегува пареа од
главата за пареа.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат
или по работење без оптоварување може да
бидат потребни 45 секунди за да се создаде
пареа.
♦ На пареата и требаат неколку секунди
да навлезе во перничето за чистење.
Чистачот на пареа сега лесно ќе се лизга
по површината која што ќе треба да се
чисти.
♦ Туркајте и движете го чистачот на пареа
по подот за темелно да го исчистите секој
дел со пареата.
Напомена: За време на употребата, вие
можете да ја исклучите пумпата за пареа со
враќање на рачката во исправена позиција,
оваа едноставна опција ќе ви овозможи да го
оставите чистачот на пареа на кратко за да
можете да го потргнете мебелот, а потоа да
продолжите да чистите без да морате да го
исклучите уредот.
МАКЕДОНСКИ
♦
Кога ќе прекинете да го употребувате
чистачот на пареа, вратете ја рачката (10)
во крената положба, исклучете го и чекајте
да се излади. (околу пет минути)
Внимание! Важно е да се набљудува нивото
на вода во резервоарот за вода. За повторно
да го наполните резервоарот со вода и да
продолжите со чистењето, вратете ја рачката
(10) во крената позиција и исклучете го
чистачот на пареа. Исклучете го апаратот од
штекерот и наполнете го резервоарот за вода
(8).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот
на пареа на едно место на било каква
површина. Секогаш поставувајте го чистачот
на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
Освежување на килими
♦ Поставете перниче за чис тење (12) на
подот со ‘чичак траката’ нагоре.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа
врз перничето за чистење (12).
♦ Поставете го лизгачот за килим (14) на
подот.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа
врз лизгачот за килим (14) додека не се
намести.
♦ Приклучете го чистачот на пареа во
штекер.
♦ Притиснете го прекинувачот (1). На
чистачот на пареа му требаат околу 15
секунди да се загрее.
♦ Поставете го копчето за автоматско
бирање (6) на подесување за Дрво/
Ламинат.
♦ Повлекување на рачката (10) наназад ќе
ја активира пумпата за пареа. По неколку
секунди ќе почне да излегува пареа од
главата за пареа.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат
или по работење без оптоварување може да
бидат потребни 45 секунди за да се создаде
пареа.
♦ Туркајте и движете го чистачот на пареа по
килимот за темелно да го освежите секој
дел со пареата.
Напомена: За време на употребата, вие
можете да ја исклучите пумпата за пареа со
враќање на рачката во исправена позиција,
оваа едноставна опција ќе ви овозможи да го
оставите чистачот на пареа на кратко за да
можете да го потргнете мебелот, а потоа да
продолжите да чистите без да морате да го
исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате
чистачот на пареа, вратете ја рачката (10)
во крената положба, исклучете го и чекајте
да се излади. (околу пет минути)
Внимание! Ако забележите дека пареа
излегува од спојката меѓу рачниот чистач
на пареа и трупот на чистачот на пареа,
исклучете го уредот и извадете го неговиот
кабел од штекер. Овозможете му да се
излади. Отстранете го рачниот чистач на
пареа од трупот на чистачот на пареа.
Проверете ја лентата (26) на млазницата за
пареа (4) и цревото (27) (скица H). Ако лентата
недостасува или е оштетена, ве молиме
контактирајте го вашиот најблизок овластен
сервисер. Не го употребувајте уредот. Ако
лентата е во добра состојба, повторно
монтирајте го рачниот чистач на пареа во
трупот на чистачот на пареа и обезбедете
дека е добро фиксиран.
Внимание! Важно е да се набљудува нивото
на вода во резервоарот за вода. За повторно
да го наполните резервоарот со вода и да
продолжите со чистењето, вратете ја рачката
(10) во крената позиција и исклучете го
чистачот на пареа. Исклучете го апаратот од
штекерот и наполнете го резервоарот за вода
(8).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот
на пареа на едно место на било каква
површина. Секогаш поставувајте го чистачот
на пареа со рачката (10) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се
дека чистачот на пареа е исклучен кога не се
употребува.
После употреба (скици L и М)
♦ Вратете ја рачката (10) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Исклучете го чистачот на пареа од штекер.
♦ Испразнете го резервоарот за вода (8).
♦ Отстранете го перничето за чистење
(12) и измијте го за да биде подготвено
за следното чистење. (Внимавајте да ги
следите упатствата за правилно миење
кои што се испечатени на перничето за
чистење).
♦ Завиткајте го кабелот за напојување околу
куките за кабел (15 и 16).
49
МАКЕДОНСКИ
Напомена: Горната кука за кабел (16) се
врти за лесно ослободување на кабелот за
следната употреба.
♦ Спојте го кабелот за напојување врз
самиот себе со употреба на рамката
за кабел (32) која што се наоѓа до
приклучокот.
Напомена: Со рачката (10) во крената
позиција, кабелот уредно завиткан околу
куките за кабел (15 и 16) и сместен во рамката
за кабел (32), вашиот чистач на пареа ќе
биде лесен за складирање. Исто така има
и вграден висечки носач (33) во дршката
(34) кој што ќе овозможи вашиот чистач на
пареа да виси од соодветна кука на ѕидот.
Секогаш осигурајте дека куката на ѕидот може
безбедно да ја издржи тежината на чистачот
на пареа.
Чистење со рачен чистач на пареа
♦ Монтирајте го потребниот додаток.
♦ Приклучете го рачниот чистач на пареа во
штекер.
♦ Притиснете го прекинувачот (1). На
рачниот чистач на пареа му требаат околу
15 секунди да се загрее.
♦ Кренете го копчето за заклучување (2)
и повлечете прекинувачот-чкрапало (3)
за да ја вклучите пумпата за пареа. По
неколку секунди ќе почне да излегува
пареа од додатокот.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат
или по работење без оптоварување може да
бидат потребни 45 секунди за да се создаде
пареа.
Напомена: За време на употребата, вие
можете да ја исклучите пумпата за пареа со
ослободување на прекинувачот-чкрапало,
а оваа едноставна опција ќе ви овозможи
да го спуштите рачниот чистач на пареа на
кратко за да можете да го потргнете мебелот,
а потоа да продолжите да чистите без да
морате да го исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате
рачниот чистач на пареа, ослободете го
прекинувачот-чкрапало (3), исклучете
го и извадете го од штекер. Почекајте
чистачот на пареа да се излади пред да го
одложите. (околу пет минути)
Внимание! Важно е да се набљудува нивото
на вода во резервоарот за вода. За повторно
да го наполните резервоарот со вода
и да продолжите со чистењето, исклучете
го рачниот чистач на пареа. Исклучете
50
го апаратот од штекерот и наполнете го
резервоарот за вода (8).
Внимание! Создавањето на пареа може
да продолжи уште кратко време откако
прекинувачот-чкрапало (3) ќе биде
ослободен, но ова е нормално. Исклучете го
и овозможете му на уредот да се излади пред
да отстраните некој додаток.
Додатоци
Работните карактеристики на вашиот уред
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker е изработен
спрема високи стандарди на квалитет
и е наменет да ги подобри работните
карактеристики на вашиот уред. Со употреба
на овие додатоци ќе извлечете максимум од
вашиот уред.
Технички податоци
Напон
Моќност
Капацитет на резервоар
Тежина
Vac
W
ml
kg
FSMH1621 (Тип 2)
230
1600
350
3,6
Решавање на проблеми
Ако се чини дека вашиот уред не работи
како што треба, следете ги долунаведените
упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве
молиме контактирајте го вашиот локален
сервисер на Black & Decker.
Проблем
Чекор
Можни решенија
Чистачот на
пареа не се
вклучува.
1
Проверете дали
уредот е приклучен
во штекер.
Проверете дали
уредот е вклучен
со употреба на
прекинувачот
за вклучување
и исклучување (1).
Проверете го
осигурувачот во
приклучокот.
2
3
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Чекор
Можни решенија
Проблем
Чекор
Можни решенија
Дигиталните
контроли
не се
осветлуваат.
4
Проверете дека
рачката (10) на
чистачот на пареа
е цврсто вметната
во трупот на
чистачот на пареа
(9). Проверете
дека стрелката
на рачката
е порамнета со
горниот дел на
трупот на чистачот
на пареа (9).
Проверете дека
рачниот чистач на
пареа (5) е добро
вкотвен во трупот
на чистачот на
пареа (9).
Проверете ги
чекорите 1, потоа 2,
па потоа 3.
Чистачот на пареа
ќе создава пареа
само откако рачката
ќе биде повлечена
наназад од
исправена положба.
Проверете дека
резервоарот за
вода (8) е полн.
НАПОМЕНА: Кога
ќе биде наполнет
за прв пат или
по работење без
оптоварување може
да бидат потребни
45 секунди за да се
создаде пареа.
Проверете дека
главата за пареа
(11) е добро
вкотвена во трупот
на чистачот на
пареа (9).
Проверете ги
чекорите 5, потоа 1,
потоа 2 и потоа 3.
Дигиталните
контроли се
исклучуваат
при
употреба.
Чистачот
на пареа
прекинува
да создава
пареа при
употреба.
Чистачот
на пареа
создава
премногу
пареа при
употреба.
11
Проверете ги
чекорите 4, потоа
5, потоа 1, потоа 2
и потоа 3
12
Проверете ги
чекорите 7, потоа
8, потоа 9, потоа 5
и потоа 3.
13
Чистачот на пареа
има 3 подесувања.
Притиснете
го копчето за
автоматско
бирање (6) за
да го намалите
количеството
на пареа што се
создава.
Проверете дека
не е притиснато
копчето за
распрскување на
пареа (25).
Чистачот на пареа
има 3 подесувања.
Притиснете
го копчето за
автоматско
бирање (6) за
да го зголемите
количеството
на пареа што се
создава.
Притиснете
го копчето за
распрскување
на пареа (25)
за привремено
да го зголемите
количеството на
пареа.
5
6
Чистачот
на пареа
не создава
пареа.
7
8
9
10
14
Чистачот
на пареа
создава
премалку
пареа при
употреба.
15
16
51
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Чекор
Можни решенија
Проблем
Чекор
Можни решенија
Не се
создава
пареа од
страна на
рачниот
чистач на
пареа кога
чкрапалото
е повлечено.
17
Рачниот чистач на
пареа има опција
за заклучување.
Кренете го копчето
за заклучување
(2) и повлечете
прекинувачотчкрапало (3). По
неколку секунди ќе
се создаде пареа.
Проверете ги
чекорите 8, потоа 1,
потоа 2 и потоа 3.
Рачниот чистач
на пареа ќе почне
да создава пареа
по 15 секунди
и ќе го постигне
максималниот
проток на пареа по
45 секунди.
Цврсто притиснете
го копчето за
ослободување на
рачниот чистач на
пареа (20) надолу,
а потоа повлечете
го извлечете го
рачниот чистач на
пареа (5) од трупот
на чистачот на
пареа (9).
Погледнете го
поглавјето за
склопување во
прирачникот
за упатства
за соодветно
монтирање на сите
делови и додатоци.
Погледнете го
поглавјето за
склопување во
прирачникот
за упатства
за соодветно
монтирање на сите
делови и додатоци.
Каде можам
да добијам
дополнителни информации / додатоци за мојот
чистач на
пареа.
23
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
ie/steammop
18
Рачниот
чистач
на пареа
создава
премалку
пареа при
употреба.
19
Рачниот
чистач на
пареа не
може да се
извади од
трупот на
чистачот на
пареа.
20
Додатоците
постојано
отпаѓаат од
уредот.
21
Пареа
излегува од
неочекувани
делови од
уредот.
22
52
Безбедност, одржување, сервис
www.blackanddecker.eu
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа
е наменет за чистење на лакирано тврдо дрво,
лакиран ламинат, линолеум, винил, керамички
плочки, камени и мермерни подови и за
освежување на килими. Овој уред е наменет
само за домашна употреба.
Вашиот Black & Decker чистач на пареа (само
за моделите FSMF1621 и FSS1600) е наменет
за чистење на плочки, работни, кујнски
и тоалетни површини. Овој уред е наменет
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна
употреба
Предупредување!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување
кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства
може да доведе до
електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Предупредување!
Кога се употребуваат
електрични уреди мора да
се почитуваат основните
мерки на безбедност,
вклучувајќи ги и овие, за да
се намали ризикот од пожар,
електричен удар, лични
повреди и материјална
штета.
54
♦ Прочитајте го внимателно
ова упатство пред да го
употребите овој уред.
♦ Намената е опишана во
ова упатство за употреба.
Употребата на било каква
помошна опрема или додаток
или извршувањето на било
кои работи со овој уред освен
оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда
на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не ја насочувајте пареата кон
луѓе, животни, електрични
уреди или штекери.
♦ Не ја изложувајте на дожд.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го оставајте овој уред без
надзор.
♦ Не го оставајте овој уред да
биде вклучен во штекер кога
не се користи.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот за напојување за да го
исклучите уредот од штекер.
Држете го кабелот на уредот
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
понастрана од топлина, масло
Предупредување! Не го
и остри предмети.
користете на нелакирано
Не ракувајте со чистачот на
дрво и на нелакиран
пареа со влажни раце.
ламинат. Сјајот на површини
Никогаш немојте да го влечете
кои што биле полирани
и носите уредот за кабелот,
со восок или на некои
да го користите кабелот како
неполирани површини
рачка, да затворите врата врз
може да се изгуби поради
кабелот, да го влечете кабелот
топлината и пареата.
во близина остри агли, ниту
Секогаш се препорачува да
да го изложувате кабелот на
се исчисти изолиран дел
од површината пред да се
загреани површини.
продолжи со чистењето. Ние
Не го користете уредот во
исто така ви препорачуваме
затворена просторија што
да ги проверите упатствата
е исполнета со пареа која што
за употреба и одржување на
произлегува од разредувач
производителот на подот.
на бои на база на масло, од
некои супстанци против молци, ♦ Никогаш немојте да ставате
запаллива прав или со други
алкохолни и ароматични
експлозивни и отровни пареи.
производи, производи за
Проверете го типот на под кај
отстранување на бигор или
производителот.
детергенти во чистачот на
Немојте да го користите на
пареа, бидејќи ова може да
кожа, на мебел или на подови
го оштети или да го направи
кои што биле полирани
небезбеден за употреба.
со восок, на синтетички
♦ Ако се активира автоматскиот
материјали, сомот или на други
прекинувач додека ја
деликатни материјали кои што
користите функцијата со
се осетливи на пареа.
пареа, веднаш прекинете
со употребата на уредот
и контактирајте го центарот
55
♦
♦
♦
♦
♦
♦
за грижа на корисници.
(Внимавајте од ризик од
електричен удар.)
Уредот испушта жешка пареа
при чистењето на површината.
Ова значи дека главата
за пареа, перничињата за
чистење и додатокот за тепих
се вжештуваат при употреба.
Внимание! Секогаш носете
соодветни чевли кога го
користите вашиот чистач
на пареа и кога ја менувате
помошната опрема на вашиот
чистач на пареа. Немојте да
носите папучи или отворени
обувки.
Капакот може да се вжешти
при употреба.
Пареа може да излезе од
уредот при употреба.
Овој уред треба внимателно
да се употребува. НЕМОЈТЕ
да ги допирате деловите
што може да се вжештат при
употреба.
Исклучете го уредот и вратете
ја рачката во крената позиција
пред да го отстраните
резервоарот за вода.
♦ Ако забележите дека пареа
излегува од трупот на рачниот
чистач на пареа, исклучете го
уредот, извадете го неговиот
кабел од штекер и дозволете
му на уредот да се излади.
Контактирајте го вашиот
локален овластен сервисер.
Не продолжувајте да го
употребувајте уредот.
После употреба
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го чистите.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво
место.
♦ Децата не треба да имаат
пристап до одложените уреди.
Преглед и поправка
♦ Исклучете го уредот од
струја и дозволете му да се
излади пред да почнете да го
одржувате или поправате.
♦ Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или
има неисправни делови.
Проверете дали има скршени
делови, оштетување на
прекинувачите или било
♦
♦
♦
♦
каква друга состојба што би
можела да влијае на неговото
работење.
Постојано проверувајте го
кабелот за напојување за
оштетување.
Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
кој дел, освен оние назначени
во ова упатство.
Безбедност на други лица
♦ Овој уред може да се
употребува од деца над
8-годишна возраст и лица со
намалени физички, сетилни
или ментални способности
или со недоволно искуство
и знаење ако се под надзор
и им се дадени упатства
за употреба на уредот на
безбеден начин и ако ги
разбираат потенцијалните
ризици. Децата не треба да
си играат со уредот. Чистење
и одржување не треба да се
врши од страна на деца без
надзор.
♦ Децата треба да се
надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со апаратот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката
може да се јават дополнителни
преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата.
Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат
соодветните правила за
безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вжештени делови.
♦ Повреди при менување на
делови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на
уредот. Кога користите уред
подолг период, осигурајте се
дека правите повремени паузи.
57
Безбедност од електричен ♦ Може да се употреби на
далечина од 30 метри без
удар
Предупредување! Овој
производ мора да
биде заземјен. Секогаш
проверете дали струјното
напојување одговара на
напонот што е деклариран
на плочката.
Приклучокот мора да се совпаѓа
со приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен
удар.
♦ Доколку струјниот кабел
е оштетен, мора да биде
заменет од страна на
производителот или на
овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне
опасност.
Продолжени кабли
и производ од Класа 1
♦ Мора да се користи продолжен
кабел со 3 јадра бидејќи
вашиот уред е изолиран и е од
прва класа.
58
губење на моќност.
Ознаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Предупредување! Опасност од
вжештување.
Внимание! Жешка површина
Одржување и чистење
Вашиот Black & Decker електиричен уред
е направен да работи долго време со
минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за уредот
и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со
било какво одржување или чистење на
електрични уреди, исклучете го уредот
и извадете го од штекер.
♦ Избришете го вашиот уред со мека влажна
крпа.
♦ За тешки флеки, можете да употребите
слаб раствор од сапун и вода за
навлажнување на вашата крпа.
Грижа за перничиња за чистење
Упатства за миење - Без омекнувач Дозволете им целосно да се исушат пред
повторно да ги употребите.
Внимание! Следете ги упатствата за чистење
кои што се испечатени на етикетата на
перничето за чистење.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
♦
Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со
заземјениот терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата
за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 13A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде
заменет или дека повеќе не Ви е од корист,
не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој
овластен сервисер кој ќе го собере во ваше
име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски
права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на
Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба,
или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
♦
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00255397 - 11-12-2014
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising