FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

372000 - 64 EST
www.blackanddecker.eu
FSMH1621
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
5
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Käsiaurupuhasti paigaldamine (joonis C)
Teie Вlack & Deckeri aurumopp on disainitud hermetiseeritud lehtpuupuidu, hermetiseeritud laminaadi,
linoleumi, vinüüli, keraamilise plaadi, kivi- ja marmorpõranda desinfitseerimiseks ja puhastamiseks
ning vaipade värskendamiseks. See seade on
mõeldud ainult kodus siseruumides kasutuseks.
♦
Hoiatus! Lugege kogu "Ohutus, hooldus,
teenindus" juhend hoolega läbi enne
seadme kasutamist.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu antud kasutusjuhend läbi.
Omadused
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. "ON/OFF (sisse/välja)" lüliti
2. Vabastamisnupp
3. Päästiklüliti
4. Aurudüüs
5. Käsiaurupuhasti
6. Autoselect™ nupp
7. Toitekork
8. Veepaak
9. Aurumopi kere
10. Käepide
11. Aurupea
12. Aurupea puhastuspadi
13. Juhtme kinnitusklamber
14. Vaibaliugur
15. Alumine juhtme puhastuskonks
16. Ülemine juhtme puhastuskonks
Kokkupanek
Hoiatus! Enne järgmiste toimingutega alumistamist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast
eemaldatud ning et seade on jahtunud ning ei
sisalda vett.
Käepideme paigaldamine (joonis A)
♦
Libistage käepideme alumine ots (10) aurumopi
kere ülemisse otsa (9), kuni see klõpsatusega
oma kohale liigub. Käepidemel (10) olev nool
peab olema aurumopi kere pealisosaga (9)
joondus.
Aurupea paigaldamine (joonis B)
♦
Libistage aurupea kere (9) alumisest otsast aurupeale (11), kuni see klõpsatusega oma kohale
liigub.
Aurupea saab eemaldada aurupea kere küljest,
vajutades aurupea vabastusnuppu (19) ja tõmmates aurupea kere (9) aurupea (11) küljest lahti.
♦
6
Hoides aurumopi kere (9) tagaosa, lükake käsiaurupuhasti (5) tugevalt aurumopi keresse (9),
kuni see klõpsatusega oma kohale liigub.
Ettevaatust! Tagage alati, et käepideme käsutuli
hakkab helendama, mis kinnitab, et seade on
dokitud.
Hoiatus! Vaadake üle aurudüüsi (4) tihend (26
joonis J) enne käsiaurumopi kinnitamist aurumopi
kere külge. Kui tihend puudub või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda oma lähima volitatud
remondiagendiga. Ärge kasutage seadet.
Käsiaurupuhasti eemaldamine (joonis C)
♦
Vajutage vabastusnupp (20) alla ja tõmmake
käsiaurupuhasti (5) aurumopi kerest eemale
Puhastuspadja paigaldamine (joonis D)
Puhastuspatjade asenduspadjad on saadaval teie
Black & Deckeri edasimüüja juures:
Aurupea puhastuspadi (12) - kat. nr FSMP20-XJ).
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Puhastuspadja eemaldamine (joonis E)
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi puhastuspatja. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina puhastuspadja
eemalduslapatsile (21) ja vajutage see tugevalt
alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuspadjast välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Veepaagi täitmine (joonis F)
Aurupuhasti hõlmab lubjakivivastast süsteemi, mis
aitab pikendada süsteemi eluiga.
Märkus: Täitke paak puhta kraaniveega.
Märkus: Kui olete väga kareda veega piirkonnas,
on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.
♦ Avage täitekork (7), keerates selle alla.
EESTI KEEL
♦ Täitke veepaak (8) veega.
Hoiatus! Teie veepaak mahutab 0,36 liitrit vett.
♦ Asetage täitekork (7) uuesti peale.
Märkus: Tagage, et täitekork on tugevalt kinni.
Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid.
Vaibaliuguri paigaldamine (joonis G) (mõeldud
vaid vaipadel kasutamiseks)
♦
♦
♦
Asetage vaibaliugur põrandale.
Kinnitage seadme külge puhastuspadi.
Suruge aurumopp kergelt vaibaliugurile (14),
kuni see fikseerub klõpsatuse saatel oma kohal.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Vaibaliuguri eemaldamine (joonis G)
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi vaibaliugurit. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina vaibaliuguri eemalduslapatsile (22) ja vajutage see tugevalt alla.
♦ Tõstke aurumopp vaibaliugurist (14) välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Vo o l i k u j a l i s a s e a d m e t e k i n n i t a m i n e
käsiaurupuhasti külge (joonis H ja I)
Hoiatus! Vaadake aurudüüsi (4) tihend (26) ja voolik
(27) enne kasutamist hoolega üle. Kui tihend puudub
või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda
oma lähima volitatud remondiagendiga. Ärge kasutage seadet.
Vooliku paigaldamine (joonis H)
♦ Vajutage klamber (28) vooliku (27) mõlemal
küljel sisse.
♦ Vajutage voolik (27) aurudüüsile (4) ja vabastage
klambrid (28).
Oluline! Tagage, et voolik (27) on tugevalt kinni
enne käsiaurupuhasti kasutamist. Kui auru väljub
ühenduskohtadest, siis on voolik valesti paigaldatud, mistõttu tuleb lasta seadmel jahtuda ja seejärel
voolik eemaldada ning siis uuesti tagasi panna.
Reguleeritava aurujoaga düüsi paigaldamine
(joonis I)
♦ Vajutage klamber (30) reguleeritava aurujoaga
düüsi (31) mõlemal küljel sisse.
♦ Vajutage reguleeritava aurujoaga düüs aurudüüsile (4) või voolikule (27) ning vabastage
klambrid (30).
Oluline! Tagage, et reguleeritava aurujoaga düüs
(31) on tugevalt kinni enne käsiaurupuhasti kasutamist. Kui auru väljub ühenduskohtadest, siis on
reguleeritava aurujoaga düüs valesti paigaldatud,
mistõttu tuleb lasta seadmel jahtuda ja seejärel
reguleeritava aurujoaga düüs eemaldada ning siis
uuesti tagasi panna.
Muude lisaseadmete paigaldamine (joonis H)
♦ Joondage vooliku ühendusosad nii, et ülejäägid
on lisaseadmetega.
♦ Vajutage lisaseade (29) voolikule (27) ja keerake
seda vastupäeva, kuni lisaseade läheb klõpsatades oma kohale.
Märkus! Reguleeritava aurujoaga düüsi saab
kasutada ilma voolikuta, paigaldades need otse
aurudüüsile. Muud lisaseadmed tuleb ühendada
kasutamiseks vooliku külge.
Vooliku ja lisaseadmete eemaldamine (joonis
H ja I)
Hoiatus! Aurudüüs, reguleeritava aurujoaga düüs,
voolik ja lisaseade muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Laske seadmel ja kõigil lisaseadmetel jahtuda
enne mis tahes lisaseadme eemaldamist.
Lisaseadmete eemaldamine (joonis H)
♦ Keerake lisaseadet (29) päripäeva, seejärel
tõmmake voolikust (27) eemale.
Vooliku eemaldamine (joonis H)
♦ Vajutage klambrid (29) vooliku (27) mõlemal
küljel sisse ja tõmmake aurudüüsist (4) eemale.
Reguleeritava aurujoaga düüsi eemaldamine
(joonis I)
♦ Vajutage klambrid (30) reguleeritava aurujoaga
düüsi (31) mõlemal küljel sisse ja tõmmake
aurudüüsist (4) eemale.
Kasutamine
Oluline! See seade tapab 99,9% bakteritest ja
pisikutest, kui seda kasutatakse kooskõlas selle
kasutusjuhendiga ja mikrokiududega padjaga ning
90 sekundit kestva pideva tööga.
Sisse- ja väljalülitamine (aurumopp)
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
7
EESTI KEEL
(sisse/välja)" lülitit (1). Aurumopi soojenemine
kestab umbes 15 sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse aurumopp,
helendab veepaak punaselt. Niipea kui aurumopp
on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lüliti (1).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Ettevaatust! Tühjendage alati aurumopp pärast
kasutamist.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
Autoselect™ tehnoloogia (joonis J)
See aurumopp on Autoselect™ nupuga (6), mis näitab erinevaid puhastusrakendusi. Neid kasutatakse
õige töörežiimi valimiseks teie teatud puhastustöö
jaoks.
Kasutades Autoselect™, valige ühest järgmisest
rakendusest, vajutades automaatvaliku nuppu (6),
kuni valitud seadistus on aktiveeritud:
Puit/laminaat
Kivi/marmor
Plaadid/vinüül
Aurumopp valib õige aurutugevuse teie puhastutöö
jaoks.
Märkus: Kontrollige alati, et kasutate õige seadistusega, enne oma aurumopi kasutamist. Mugavuse
tagamiseks peab aurumopp meeles viimase teie
valitud seadistuse.
Aurupurse (joonis J)
Aurumopp on varustatud aurupurske survenupuga,
et aidata eemaldada raskesti eemaldatava mustuse
ja plekid.
♦ Vajutage kasutamise ajal aurupurske survenuppu (25),et lisada puhastamisel täiendavat
võimsust.
Märkus: Aurupurse kestab 10 sekundit, siis liigub
aurumopp valitud seadistusele tagasi.
8
S isse- ja väljalülitamine (käsiaurupuhasti)
(joonis K)
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1). Käsiaurupuhasti soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse käsiaurupuhasti, helendab veepaak punaselt. Niipea kui käsiaurupuhasti on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Tõstke lukustuslülitit (2) ja tõmmake päästiklülitit
(3). Paari sekundi pärast moodustatakse auru.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage päästiklülitit
(3) ja seejärel vajutage "ON/OFF (sisse/välja)"
lülitit (1).
Ettevaatust! Tühjendage alati käsiaurupuhastit
pärast kasutamist.
Ettevaatust! See on normaalne, et auru tekib
lühikest aega pärast päästiklüliti (3) vabastamist.
Lülitage välja ja laske seadmel enne mis tahes
lisaseadme eemaldamist jahtuda.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Üldist
Ettevaatust! Ärge kasutage aurumoppi, kui puhastuspatja pole eelnevalt kinnitatud.
♦ Aurumopi kasutamise ajal võite kasutada juhtme
kinnitusklambrit (13), et hoida juhtmed töötsoonist eemal.
♦ Enne aurumopi kasutamist kasutage alati põranda puhastamiseks tolmuimejat või harja.
♦ Kõige lihtsam viis masina kasutamiseks on
käepideme kallutamine 45° nurga alla ja aeglane
puhastamine, kattes korraga väikese ala.
♦ Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate plekkide
eemaldamiseks vinüülilt või linoleumilt võite
kasutada aurupurske survenuppu, et lisada
täiendavat auru piirkonnale või et töödelda
eelnevalt õrna puhastusvahendiga ning veega,
enne kui kasutate aurumoppi.
Aurupuhastus mopiga
♦ Paigaldage käsiaurupuhasti (5) aurumopi kere
(9) külge.
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Vajutage Autoselect™ nuppu (6), kuni soovitud
seadistus on tagatud.
EESTI KEEL
♦
Tõmmates käepideme (10) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
♦ Auru sisenemine puhastuspatja võtab aega
umbes mõne sekundi. Aurumopp libiseb nüüd
kergelt üle desinfitseeritud/puhastatud pinna.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle põranda, et teha iga osa auruga hoolega puhtaks.
Märkus: Kasutamise ajal võite aurupumba välja
lülitada, keerates käepideme tagasi püstisesse
asendisse, see mugav omadus võimaldab teil
aurumopist lühikeseks ajaks lahkuda, et saaksite
liigutada mööblit, ning seejärel puhastamisega
jätkata seadet välja lülitamata.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise, keerake käepide (10) tagasi püstisesse asendisse
ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake, kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfi tseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (10) tagasi
püstisesse asendisse ja keerake aurumopp "OFF"
(välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise
seinapistikuga, täitke veepaak (8).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Märkus: Kasutamise ajal võite aurupumba välja
lülitada, keerates käepideme tagasi püstisesse
asendisse, see mugav omadus võimaldab teil
aurumopist lühikeseks ajaks lahkuda, et saaksite
liigutada mööblit, ning seejärel puhastamisega
jätkata seadet välja lülitamata.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise, keerake käepide (10) tagasi püstisesse asendisse
ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake, kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
Ettevaatust! Kui märkate, et käsiaurupuhasti ja aurumopi kere ühendusosast väljub auru, lülitage see
välja ja katkestage seadme ühendus toitevõrguga.
Laske seadmel jahtuda. Eemaldage käsiaurupuhasti
aurumopi kere küljest. Vaadake aurudüüsi (4) tihend
(26) ja voolik (27) üle (joonis H). Kui tihend puudub
või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda oma lähima volitatud remondiagendiga. Ärge
kasutage seadet. Kui tihend on heas seisukorras,
asetage käsiaurupuhasti aurupuhasti keresse tagasi
tagamaks, et see on hermeetiliselt oma kohal.
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfi tseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (10) tagasi
püstisesse asendisse ja keerake aurumopp "OFF"
(välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise
seinapistikuga, täitke veepaak (8).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Vaiba värskendamine
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
♦ Asetage vaibaliugur (14) põrandale.
♦ Suruge aurumopp kergelt vaibaliugurile (14),
kuni see fikseerub klõpsatuse saatel oma kohal.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Vajutage Autoselect™ nuppu (6) puidu/laminaadi seadistuse jaoks.
♦ Tõmmates käepideme (10) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle
vaiba, et värskendada hoolega iga osa.
Pärast kasutamist (joonis L ja M)
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp elektrilisest seinakontaktist.
♦ Tühjendage veepaak (8).
♦ Eemaldage puhastuspadi (12) ja peske seda, et
see oleks järgmiseks puhastuseks valmis. (Hoolitsege selle eest, et järgite pesemisjuhiseid, mis
on trükitud puhastuspadjale).
♦ Mähkige toitejuhe juhtme puhastuskonksu (15
ja 16) ümber).
Märkus: Ülemine juhtme puhastuskonks (16)
keerleb, et vabastada juhe lihtsalt, pannes selle
järgmiseks korraks valmis.
♦ Klammerdage toitejuhe enda külge, kasutades
juhtme puhastusklambrit (32) pistiku sulgemiseks.
9
EESTI KEEL
Märkus: Kui käepide (10) on püstises asendis, juhe
on korralikult ümber juhtme puhastuskonksude
(15 ja 16) mähitud ning kinnitatud juhtme puhastusklambriga (32), seisab teie aurumopp ladustamisel
iseseisvalt. Alternatiivina on rippuv klamber (33)
ehitatud käepideme haaratsi (34) sisse, mis lubab
teie aurumopi riputada sobiva seinakonksu külge.
Tagage alati, et teie seinakonks suudab kanda
ohutult aurumopi kaalu.
Käsiaurupuhastiga puhastamine
♦ Kinnitage vajalikud lisaseadmed.
♦ Ühendage käsiaurupuhasti toitevõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1).
Käsiaurupuhasti soojenemine kestab umbes
15 sekundit.
♦ Tõstke lukustust (2) ja tõmmake päästelülitit (3),
et aktiveerida aurupump. Pärast paari sekundit
hakkab lisaseadmest väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
Märkus: Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, vabastades päästiklüliti; see mugav funktsioon võimaldab asetada käsiaurupuhasti maha
lühikeseks ajaks, et võiksite liigutada mööblit, ilma
et peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete käsiaurupuhasti kasutamise lõpetanud,
vabastage päästiklüliti (3), lülitage see "OFF"
(välja) ja katkestage ühendus toitevõrguga.
Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud enne
ladustamist. (umbes viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi uuesti täitmiseks ja desinfi tseerimise/
puhastamisega jätkamiseks lülitage käsiaurupuhasti
"OFF" (välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise seinapistikuga, täitke veepaak (8).
Ettevaatust! See on normaalne, et auru tekib
lühikest aega pärast päästiklüliti (3) vabastamist.
Lülitage välja ja laske seadmel enne mis tahes
lisaseadme eemaldamist jahtuda.
Lisaseadmed
Teie seadme jõudlus sõltub kasutatavast lisaseadmest. Black & Decker lisaseadmete tootmisel on
järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas
peetud teie seadme jõudluse suurendamist. Meie
lisaseadmed tagavad teie seadme maksimaalse
võimaliku tõhususe.
10
Tehnilised andmed
FSMH1621 (tüüp 2)
Pinge
Vac
230
Võimsus
W
1600
Paagi maht
ml
350
Mass
kg
3,6
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku Black & Deckeri remonditöökojaga.
Probleem
Samm Võimalikud lahendused
Aurumopp ei 1
Kontrollige, et seade on
tööta.
seinasisese pistikupesaga ühendatud.
2
Kontrollige, et seade on
sisse lülitatud, kasutades "on/off (sisse/välja)"
lülitit (1).
3
Kontrollige pistiku
kaitset.
Digitaal4
Kontrollige, et aurumopi
käepide (10) on vajutanäidikud ei
hakka helentud tugevalt aurumopi
dama.
keresse (9). Kontrollige,
et käepidemel olev
nool on aurumopi kere
pealisosaga (9) ühes
tasapinnas.
5
Kontrollige, et käsiaurupuhasti (5) on kindlalt
aurumopi kere külge (9)
kinnitatud.
6
Kontrollige sammu 1,
siis 2, siis 3.
EESTI KEEL
Probleem
Aurumopp
ei moodusta
auru.
Samm Võimalikud lahendused
7
Aurumopp moodustab
auru vaid siis, kui käepide on püstisest asendist
tagasi tõmmatud.
8
Kontrollige, et veepaak
(8) on täis. MÄRKUS:
Esmakordsel täitmisel
või pärast tühjenemist,
võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
9
Kontrollige, et aurupuhasti pea (11) on kindlalt
aurumopi kere külge (9)
kinnitatud.
10
Kontrollige sammu 5,
siis 1, siis 2 ja siis 3.
11
Kontrollige sammu 4,
siis 5, siis 1, siis 2, siis 3
Digitaalnäidikud
kustuvad
kasutamise
ajal.
Aurumopp
12
lõpetab
kasutamise
ajal auru
moodustamise.
Aurumopp
13
moodustab
liiga palju
auru kasutamise ajal.
14
Aurumopp
15
moodustab
liiga vähe
auru kasutamise ajal.
16
Kontrollige sammu
7, siis 8, siis 9, siis 5,
siis 3.
Aurumopil on 3
seadistust. Vajutage
autoselect nuppu (6), et
vähendada moodustatava auru hulka.
Kontrollige, et auru
survenuppu (25) pole
vajutatud.
Aurumopil on 3
seadistust. Vajutage
autoselect nuppu (6), et
suurendada moodustatava auru hulka.
Vajutage auru survenuppu (25), et suurendada auru hulka
ajutiselt.
Probleem
Samm Võimalikud lahendused
Käsiauru17
Käsiaurupuhastil on
puhasti ei
lukustusfunktsioon.
moodusta
Tõstke lukustuslülitit (2)
üldse auru,
ja tõmmake päästiklükui päästikut
litit (3). Paari sekundi
on tõmmapärast moodustatakse
tud.
auru.
18
Kontrollige sammu 8,
siis 1, siis 2 ja siis 3.
Käsiaurupu- 19
hasti moodustab liiga
vähe auru
kasutamise
ajal.
Käsiaurupu- 20
hasti ei tuleb
aurumopi
kerest välja.
Lisaseadmed kukuvad seadme
küljest ära.
21
Aur väljub
seadmel ootamatutest
kohtadest.
22
Kust saaksin 23
lisateavet
/ lisaseadmeid oma
aurumopi
jaoks.
Käsiaurupuhasti hakkab
tootma auru 15 sekundi
pärast ja see saavutab
maksimaalse auruvoolu
45 sekundi pärast.
Vajutage tugevalt
käsiaurupuhasti vabastusnupp (20) alla ja
siis tõmmake käsiaurupuhasti (5) aurumopi
kerest (9) eemale.
Loe kasutusjuhendist
kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks
täpsed juhised.
Loe kasutusjuhendist
kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks
täpsed juhised.
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
ie/steammop
11
EESTI KEEL
Ohutus, hooldus, teenindus
12
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Deckeri aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli,
keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade
värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Teie Black & Deckeri aurumopp (vaid FSMF1621
ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete
kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh
allpool tooduid, et vähendada
tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju
tekkimise ohtu.
♦ Enne seadme kasutamist lugege
hoolikalt kogu kasutusjuhend läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis
tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei
soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
♦ Ärge suunake auru inimestele,
loomadele, elektriseadmetele ega
elektripistikutele.
♦ Vältige kokkupuudet veega.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge jätke seadet järelevalveta.
♦ Ärge hoidke seadet elektripistikuga
ühenduses, kui seade pole kasutuses.
♦ Seadme eemaldamiseks pistikust
ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest.
Hoidke seadme juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
♦ Ärge kasutage aurupuhastit niiskete
kätega.
♦ Ärge tõmmake ega kandke juhtmest
hoides ega kasutage juhet sangana,
ärge jätke juhet ukse vahele, tõmmake juhet ümber teravate äärte ega
laske sellel puutuda kokku kuumade
pindadega.
♦ Ärge kasutage seadet suletud
ruumis, mis on täidetud õlipõhise
värvilahjendi auru, mõne koitõrjevahendi, süttiva solmu või muude
plahvatuslike või toksiliste aurudega.
♦ Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
13
EESTI KEEL
♦ Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil või põrandatel, sünteetilistel tekstiilidel, velvetil või muudel
õrnadel, aurutundlikel materjalidel.
Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata
laminaatpõrandatel. Vahaga
töödeldud pindadel või mõnel vahatamata põrandal võib kuumus
või aur läike eemaldada. Alati on
soovitatav testida pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist.
Samuti soovitame kontrollida
teie põranda tootja kasutamis- ja
hooldusjuhiseid.
♦ Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit,
aromaatset, alkohoolset või puhastusvahendit, kuna need võivad
seadet kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks.
♦ Kui kodune kaitselüliti aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal,
katkestage kohe toote kasutamine
ja võtke ühendust klienditoekeskusega. (Olge elektrilöögi riski suhtes
ettevaatlik.)
♦ Seadmest väljub väga kuuma auru
kasutatava piirkonna desinfitseerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti
pea, puhastuspadjad ja vaibatarvi14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
kud muutuvad kasutamise ajal väga
kuumaks.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid
jalatseid, kui kasutate aurumoppi ja
kui vahetate oma aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega avatud
varbaosaga jalatseid.
Kaas võib kasutamise ajal kuumaks
minna.
Kasutamise ajal võib seadmest auru
väljuda.
Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult. ÄRGE puutuge ühtegi
osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
Lülitage seade välja ja asetage
käepide püstisesse asendisse enne
veepaagi eemaldamist.
Kui märkate, et käsiaurupuhastist
väljub auru, lülitage seade välja ja
katkestage seadme ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda.
Võtke ühendust lähima volitatud
remondiagendiga. Ärge jätkake
seadme kasutamist.
Pärast kasutamist
♦ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne puhastamist
jahtuda.
♦ Kui seadet ei kasutata, tuleb see
panna hoiule kuiva kohta.
EESTI KEEL
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.
misteta isikud, kui neid seejuures
jälgitakse või juhendatakse, kuidas
seadet ohutult kasutada, ning selgiKontrollimine ja parandustatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi
tööd
seadmega mängida. Järelevalveta
♦ Katkestage seadme ühendus voolulapsed ei tohi seadet puhastada ega
võrguga ja laske enne hooldus- või
hooldada.
remonditöid jahtuda.
♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
♦ Enne kasutamist veenduge, et seaet nad ei mängiks seadmega.
de pole kahjustunud ja sel puuduvad
katkised osad. Kontrollige purune- Muud ohud.
nud osade, kahjustunud lülitite ja Tööriista kasutamisel võivad tekkida
muude tingimuste puudumist, mis muud ohud, mida ei ole lisatud hoiavõivad mõjutada seadme kasuta- tustes kirjeldatud. Need ohud võivad
tekkida valesti kasutamise, pikemaajamist.
♦ Kontrollige regulaarselt kahjustuste lise kasutamise jne tõttu.
puudumist seadme juhtmel.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgi♦ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle misel ja turvaseadeldiste kasutamisel
osa on kahjustunud või katki.
ei saa teatud ohte vältida. Need on
♦ Kahjustunud või katkised osad peab järgmised:
asendama või parandama volitatud ♦ Liikuvate osade puudutamisest
remonditöökoda.
põhjustatud vigastused.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada ega ♦ Kuumade osade puudutamisest
vahetada muid osi peale nende,
põhjustatud vigastused.
mis on kindlaks määratud selles ♦ Detailide või tarvikute vahetamisel
kasutusjuhendis.
tekkinud vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine seadme piTeiste isikute ohutus
kaajalisel kasutamisel. Seadme
♦ Seda seadet võivad kasutada lappikaajalisel kasutamisel tehke regused alates 8. eluaastast ning piiratud
laarselt puhkepause.
füüsiliste, tajumis- või vaimsete
võimetega või kogemuste ja tead15
EESTI KEEL
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige
alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal
või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed ja klassi 1
toode
♦ Kuna teie seade on maandatud ja
klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada
3 südamikuga juhet.
♦ Võimsuskaota saab kasutada kuni
30 m (100 jalga) pikkust kaablit.
Seadmel olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Põletamisoht.
Ettevaatust! Kuum pind
16
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega
seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
♦ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
♦ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage
õrna seebilahust ja vett lapi niisutamiseks.
Puhastuspatjade hooldamine
Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.
Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on
trükitud puhastuspatjade etiketile.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
EESTI KEEL
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu
kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud
peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Паровое сопло
5. Ручной пароочиститель
6. Кнопка переключения режимов Autoselect™
7. Крышка заливочного отверстия
8. Резервуар для воды
9. Корпус паровой швабры
10. Основная рукоятка
11. Паровая головка
12. Чистящая накладка для паровой головки
13. Зажим для кабеля
14. Насадка-планёр для ковровых покрытий
15. Нижний крючок для намотки кабеля
16. Верхний крючок для намотки кабеля
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (10) в верхний торец корпуса прибора (9) и нажмите до
щелчка. Стрелка на рукоятке (10) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса
(9) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
18
Вставьте нижний торец корпуса прибора (9)
в паровую головку (11) и нажмите до щелчка.
♦
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(19), потяните корпус (9) и отсоедините его
от паровой головки (11).
Установка ручного пароочистителя (Рис. С)
♦
Удерживая заднюю часть корпуса паровой
швабры (9), вставьте в корпус (9) ручной
пароочиститель (5) до щелчка.
Предупреж дение! Всегда следите, чтобы
включалась подсветка, означая, что прибор
правильно установлен.
Внимание! Перед установкой ручного пароочистителя в корпус паровой швабры осмотрите
прокладку (26, Рис. J) на паровом сопле (4). Если
прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным
центром. Не используйте прибор.
Снятие ручного пароочистителя (Рис. С)
♦
Переведите отпирающую кнопку (20) вниз,
потяните за ручной пароочиститель (5)
и снимите его с корпуса паровой швабры.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker:
Чистящие накладки для паровой головки (12
шт.) – номер по каталогу FSMP20-XJ.
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(21), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить
срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Откройте крышку заливочного отверстия (7),
откинув ее вниз.
♦ Воспользовавшись мерным стаканчиком,
заполните резервуар (8) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
0,36 л.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (7).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. G) (Только для
чистки ковровых покрытий)
♦
♦
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Установите на прибор чистящую накладку.
Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Снятие насадки-планёра для чистки ковровых
покрытий (Рис. G)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(22), отпирающий насадку-планёр.
♦ Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (14).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Ус т а н о в к а н а ру ч н ом п а р о оч и с т и т е ле
шланга и дополнительных принадлежностей
(Рис. H и I)
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте состояние прокладки (26) на паровом сопле (4) и шланге (27). Если прокладка
повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
Не используйте прибор.
Установка шланга (Рис. H)
♦ Нажмите на зажимы (28), расположенные на
боковых сторонах шланга (27).
♦ Прижмите шланг (27) к паровому соплу (4)
и отпустите зажимы (28).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (27) прочно
зафиксирован. Если из места соединения
выделяется пар, значит, шланг установлен
неправильно. Дождитесь остывания прибора
и переустановите шланг.
Установка пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. I)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31).
♦ Прижмите пароструйное сопло к паровому соплу (4) или шлангу (27) и отпустите зажимы (30).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло
(31) прочно зафиксировано. Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное
сопло установлено неправильно. Дождитесь
остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. H)
♦ Совместите проушины на шланге с выемками на дополнительной принадлежности.
♦ Прижмите дополнительную принадлежность
(29) к шлангу (27) и поверните ее против
часовой стрелки, пока принадлежность не
защелкнется на месте.
Примечание! Пароструйное сопло с переменой
режимов может использоваться без шланга
путем установки непосредственно на паровое
сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.
Снятие шланга и дополнительных
принадлежностей (Рис. H и I)
Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло
с переменой режимов, шланг и дополнительные
принадлежности во время работы сильно на19
РУССКИЙ ЯЗЫК
греваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного
остывания прибора и принадлежности.
Снятие дополнительной принадлежности
(Рис. H)
♦ Поверните дополнительную принадлежность (29) по часовой стрелке и снимите ее
со шланга (27).
переключения режимов Autoselect™ (6) с изображениями различных операций по чистке.
Данные изображения помогут Вам выбрать
правильный режим работы для выполняемого
типа чистки.
Выберите одну из операций, нажимая на кнопку
Autoselect™ (6) до тех пор, пока не появится
нужное изображение:
Снятие шланга (Рис. H)
♦ Нажмите на зажимы (29), расположенные
на боковых сторонах шланга (27), и снимите
шланг с парового сопла (4).
Паркет/Ламинат
Снятие пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. I)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31),
и снимите его с парового сопла (4).
Плитка/Винил
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение (Паровая швабра)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™ (Рис. J)
Данная паровая швабра оснащена кнопкой
20
Камень/Мрамор
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную
операцию.
Выброс пара (Рис. J)
Паровая швабра оборудована кнопкой выброса
пара; данная функция поможет при избавлении
от устойчивых пятен и грязи.
♦ Во время использования нажимайте на
кнопку выброса пара (25) для оказания дополнительной мощности при чистке.
Примечание: Выброс пара будет происходить
в течение 10 секунд, после чего паровая швабра
продолжит работу в выбранном режиме.
В к л юч е н и е и в ы к л юч е н и е ( Р у ч н о й
пароочиститель) (Рис. K)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной
пароочиститель нагреется приблизительно
через 15 секунд.
Примечание: При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет
готов к работе подсветка резервуара с водой
сменит свой цвет на синий.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3). Через несколько
секунд начнет вырабатываться пар.
♦ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пре дупреж дение! Пос ле исполь зования
ручного пароочистителя всегда опорожняйте
резервуар.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Рекомендации
использованию
по
оптимальному
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы паровой шваброй Вы можете использовать зажим для кабеля (13),
который поможет держать кабель в стороне
от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность
небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия,
нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством
пара или предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите
с использованием паровой швабры.
Чистка паровой шваброй
♦ Установите в корпус паровой швабры (9)
ручной пароочиститель (5).
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), пока не
будет выбран нужный режим.
♦ При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по полу,
тщательно очищая паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Освежающая чистка ковровых покрытий
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Положите насадку-планёр (14) на пол.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), выбирая
режим «Паркет/Ламинат».
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ Медленно водите паровой шваброй по ковровому покрытию, тщательно очищая паром
каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Если замечено выделение
пара из места соединения ручного пароочистителя и корпуса паровой швабры, выключите
прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания. Дождитесь
полного остывания. Извлеките из корпуса паровой швабры ручной пароочиститель. Проверьте
состояние прокладки (26) на паровом сопле (4)
и шланге (27) (Рис. H). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор. Если прокладка находится
в хорошем состоянии, снова установите ручной
пароочиститель в корпус паровой швабры и проверьте прочность соединения.
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
После использования (Рис. L и М)
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
22
♦
Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (8).
♦ Снимите чистящую накладку (12) и постирайте ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (15 и 16).
Примечание: Верхний крючок (16) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (32).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (10) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (15 и 16) и дополнительно закреплен зажимом (32). Кроме этого, в рукоятке
(34) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (33), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Чистка ручным пароочистителем
♦ Установите необходимую дополнительную
принадлежность.
♦ Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3), чтобы активировать поровой насос. Через несколько секунд
из дополнительной принадлежности начнет
выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, отпустив
курковый пусковой выключатель. Эта удобная
функция позволит Вам временно положить
ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы могли
передвинуть мебель или переставить какиенибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения
и повторного включения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой
выключатель (3), выключите прибор и отсоедините его от источника питания. Перед
уборкой на хранение дождитесь полного
остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/
чистке, выключите ручной пароочиститель.
Отсоедините прибор от электрической розетки
и заполните резервуар (8) водой.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Проблема
Шаг Возможное решение
Паровая
швабра не
включается.
1
2
3
Не загорается 4
цифровая
панель
управления.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего прибора напрямую
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Технические характеристики
5
6
П р о в е р ь т е
п о д к л ю ч е н и е
к электрической
розетке.
Проверьте, включён
ли прибор при
помощи пускового
выключателя (1).
Проверьте предохранитель в вилке.
Убедитесь, что основная рукоятка (10)
паровой швабры до
упора установлена
в корпус прибора
(9). Убедитесь, что
стрелка на основной
рукоятке выровнена
по верхнему торцу
корпуса паровой швабры (9).
Убедитесь, что ручной
пароочиститель (5)
до упора установлен
в корпус паровой
швабры (9).
Проверьте Шаг 1,
затем Шаг 2, затем
Шаг 3.
FSMH1621 (Тип 2)
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
230
Вт
1600
мл
350
кг
3,6
Вместимость резервуара
для воды
Вес
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Black & Decker.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Шаг Возможное решение
Паровая
7
швабра не
вырабатывает
пар.
8
9
10
11
Цифровая
панель
управления
отключается
во время использования
прибора.
Паровая шва- 12
бра прекращает выработку
пара во время
использования.
Паровая шва- 13
бра вырабатывает слишком
много пара во
время использования.
14
24
Паровая швабра
будет вырабатывать
пар только после
перевода рукоятки
из вертикального
в заднее положение.
Убедитесь, что
резервуар (8)
заполнен водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: После
первого заполнения
водой или после
полного выпаривания
воды в резервуаре
процесс выработки
пара может занять до
45 секунд.
Убедитесь, что
паровая головка (11)
до упора установлена
в корпус паровой
швабры (9).
Проверьте Шаг 5,
затем Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.
Проверьте Шаг 4,
затем Шаг 5, затем
Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Проверьте Шаг 7,
затем Шаг 8, затем
Шаг 9, затем Шаг 5,
затем Шаг 3.
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы уменьшить
количество вырабатываемого пара.
Убедитесь, что
не нажата кнопка
выброса пара (25).
Проблема
Шаг Возможное решение
Паровая
швабра вырабатывает
слишком
мало пара во
время использования.
15
16
17
При нажатии
на курковый
выключатель
ручной пароочиститель не
вырабатывает пара.
18
Ручной пароо- 19
чиститель
вырабатывает слишком
мало пара
во время использования.
Ручной пароо- 20
чиститель не
извлекается
из корпуса
паровой швабры.
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы увеличить
количество вырабатываемого пара.
Нажмите на кнопку
выброса пара (25),
чтобы временно
увеличить количество
вырабатываемого
пара.
Ручной
пароочиститель
заблокирован.
Поднимите
кнопку защиты от
непреднамеренного
пуска (2) и нажмите
на курковый пусковой
выключатель (3).
Через несколько
секунд начнет
вырабатываться пар.
Проверьте Шаг 8,
затем Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.
Ручной
пароочиститель
начнет выработку
пара через 15 секунд;
максимальный поток
пара будет достигнут
в течение 45 секунд.
Сильно нажмите
на отпирающую
кнопку (20),
переводя её вниз,
потяните за ручной
пароочиститель
(5) и снимите его
с корпуса паровой
швабры (9).
Проблема
Шаг Возможное решение
Насадки не
держатся на
приборе.
21
Пар выделяется из
неожиданных
участков прибора.
22
Где я могу по- 23
лучить дополнительную
информацию
о паровой
швабре и дополнительных принадлежностях?
Обратитесь к разделу
руководства по
эксплуатации
«Сборка»
и убедитесь, что
все части и насадки
установлены
в соответствии
с инструкциями.
Обратитесь к разделу руководства по
эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что
все части и насадки
установлены в соответствии с инструкциями.
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
ru/steammop
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техника безопасности, техническое обслуживание
и ремонт
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов
соблюдение правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность возникновения пожара, поражения
электрическим током, получения травм и повреждения
личного имущества.
♦ Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
видов работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство
для последующего обращения
к нему.
Использование прибора
♦ Не направляйте пар на людей,
животных, электрические приборы или электрические розетки.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не оставляйте прибор под допылью или другими взрывчатыми
ждем.
или ядовитыми парами.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Уточните у производителя тип
♦ Не оставляйте прибор без приполового покрытия.
смотра.
♦ Не используйте паровую швабру
♦ Не оставляйте не используемый
для чистки кожаных покрытий,
прибор подключенным к электриотполированной воском мебели
ческой розетке.
или покрытых мастикой полов,
♦ Никогда не тяните за кабель, чтосинтетических тканей, бархата
бы отключить прибор от электриили других деликатных и чувческой розетки. Не подвергайте
ствительных к обработке паром
электрический кабель воздейматериалов.
Внимание! Не используйте
ствию высокой температуры,
прибор для чистки негерметичмасла и держите вдали от острых
ного паркета и ламината. На
предметов и углов.
поверхностях, обработанных
♦ Не дотрагивайтесь до паровой
воском или мастикой, а также
швабры мокрыми руками.
на некоторых поверхностях, не
♦ Не тяните за кабель, не переподвергавшихся подобной обносите прибор за кабель, не
работке, в результате воздейиспользуйте кабель в качестве
ствия высокой температуры
рукоятки, не защемляйте дверью
и пара блеск может исчезнуть.
кабель, не наматывайте кабель
Настоятельно рекомендуем
на острые углы и предметы,
всегда предварительно тестидержите кабель подальше от
ровать прибор на небольшом
нагретых поверхностей.
участке поверхности, которую
♦ Не используйте прибор в замкнупредстоит чистить. Мы также
том пространстве, заполненном
рекомендуем получить у пропаровыми испарениями раствоизводителя инструкции по эксрителей масляных красок, некоплуатации и уходу за половым
торых веществ, препятствующих
покрытием.
появлению моли, огнеопасной
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Никогда не заливайте в паровую
швабру жидкость для удаления
накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие
алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут
повредить прибор или сделать
его опасным для использования.
♦ Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш
домашний аварийный выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте осторожны:
риск поражения электрическим
током.)
♦ Для дезинфекции поверхности
прибор вырабатывает очень
горячий пар. Это означает, что
паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки
ковровых покрытий во время
использования становятся очень
горячими.
♦ Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда
надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или
обувь с открытыми носками.
♦ Во время использования крышка
может сильно нагреться.
♦ Во время использования из прибора может вырываться горячий
пар.
♦ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей прибора,
которые нагреваются во время
использования.
♦ Перед снятием резервуара для
воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное
положение.
♦ Если замечено выделение пара
из корпуса ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
Прекратите использование прибора.
После использования
♦ Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания
и дождитесь полного остывания.
♦ Храните не используемый прибор
в сухом месте.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Дети не должны иметь доступ Безопасность посторонних
к убранным на хранение прибо- лиц
рам.
♦ Данный прибор может испольОсмотр и ремонт
зоваться детьми старше 8-ми
лет и людьми со сниженными
♦ Перед любыми видами работ по
физическими, сенсорными и умтехническому обслуживанию или
ственными способностями или не
ремонту, выключите прибор и доимеющими необходимого опыта
ждитесь его полного остывания.
или навыка, если они выполняют
♦ Перед началом эксплуатации,
работу под присмотром или полувсегда проверяйте исправность
чили инструкции относительно
прибора. Убедитесь в отсутствии
безопасной работы с этим приполоманных деталей, поврежбором и осознают наличие поденных включателей и прочих
тенциальной опасности при его
дефектов, способных повлиять
использовании. Не позволяйте
на работу прибора.
детям играть с прибором. Не
♦ Регулярно проверяйте электрипозволяйте детям производить
ческий кабель на наличие почистку и техническое обслуживреждений и признаков износа.
вание прибора без присмотра.
♦ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая- ♦ Не позволяйте детям играть
с прибором.
либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте Остаточные риски
поврежденные или неисправные При работе данным прибором воздетали только в авторизованном можно возникновение дополнительсервисном центре Black & Decker. ных остаточных рисков, которые не
♦ Ни в коем случае не снимайте вошли в описанные здесь правила
и не заменяйте детали, за ис- техники безопасности. Эти риски
ключением деталей, указанных могут возникнуть при неправильном
в данном руководстве по эксплу- или продолжительном использоваатации.
нии изделия и т.п.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания
горячих частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время
смены деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте
вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель
и Класс 1 защиты изделия
♦ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш
электроприбор соответствует
Классу 1 и требует заземления.
♦ Можно использовать удлинительЭлектробезопасность
ный кабель длиной до 30 м без
Внимание! Данный прибор
потери мощности.
должен иметь провод за- Маркировка прибора
земления. Следите за на- На приборе имеются следующие знаки:
пряжением электрической
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
сети, оно должно соответполучения травмы.
ствовать величине, обознаВнимание! Опасность получения ожога.
ченной на информационной
табличке прибора.
Внимание! Горячие поверхности
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным
раствором.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
32
zst00236376 - 02-09-2014
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising