FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-42 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FSS1600
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Kis kefe (zöld)
Mellékhelyiség tisztításához.
Az Ön Вlack & Decker gőztisztítóját burkolólapok, munkalapok, konyhai és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére
és tisztítására terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa át alaposan a Biztonsági, karbantartási és szervizelési kézikönyvet. A sérülések
veszélyének csökkentése végett olvassa el
a kezelési útmutatót.
Nagy gumibetétes kefe
Üvegajtók és -ablakok tisztításához.
Figyelmeztetés! Hideg üvegablakokhoz ne használja. Attól eltörhet
az üveg.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Indítókapcsoló
4. Tartálysapka
5. Víztartály
6. Vízbetöltő edény
Burkolólapok közötti felület
tisztító
A burkolólapok közötti kiöntött
felületek tisztításához.
Nagy dörzskefés tisztító, kaparóval
Erősen szennyezett tárgyak (pl.
rostonsütő) tisztításához.
Tartozékok
Összeszerelés
A következő tartozékok némelyike ennél a készüléknél
alapfelszereltség, a többi pedig a Вlack & Decker webhelyéről megvásárolható.
A készülék teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Вlack & Decker tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor
a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból, lehűlt és nincs benne víz.
A tömlő és tartozékok felszerelése
(A és B ábra)
Figyelmeztetés! Minden egyes használat előtt ellenőrizze a gőzfúvóka (11) és a tömlő (8) tömítését (7). Ha
a tömítés hiányzik vagy sérült, forduljon a legközelebbi
szakszervizhez. Ne használja a készüléket.
Rugalmas tömlő és nyél
Minden tartozék kényelmes használatához.
A tömlő csatlakoztatása (A ábra)
♦
Nyomja be a tömlő (8) valamelyik oldalán lévő
rögzítőket (9).
♦
Nyomja rá a tömlőt (8) a gőzfúvókára (11), majd
engedje el a rögzítőket (9).
Fontos! A kézi gőztisztító használata előtt győződjön
meg arról, hogy a tömlő (8) biztonságosan rögzítve van.
Ha a csatlakozásnál szökik a gőz, a tömlő helytelenül
van illesztve. Hagyja lehűlni a készüléket, majd illessze
újból a tömlőt.
Gőzsugár szabályozó
Nagyobb nyomású gőz kiáramlásához, forgassa el a gőzsugár
szabályozót a szórásirány változtatásához.
Kis kefe (kék)
Fürdőszoba tisztításához.
A gőzsugár szabályozó csatlakoztatása
(B ábra)
♦
Nyomja be a gőzsugár szabályozó (12) valamelyik
oldalán lévő rögzítőket (13).
♦
Nyomja rá a gőzsugár szabályozót a gőzfúvókára
(13) vagy a tömlőre (8), majd engedje el a rögzítőket
(11).
Fontos! A kézi gőztisztító használata előtt győződjön
meg arról, hogy a gőzsugár szabályozó (12) biztonságosan rögzítve van. Ha a csatlakozásnál szökik a gőz,
a gőzsugár szabályozó helytelenül van illesztve. Hagyja
lehűlni a készüléket, majd illessze újból a gőzsugár
szabályozót.
Kis kefe (narancsszínű)
Konyha tisztításához.
3
Egyéb tartozékok csatlakoztatása (A ábra)
♦
A készülék kikapcsolásához engedje el az indítókapcsolót (3), majd nyomja meg az üzemi kapcsoló
(ON/OFF) gombját (1).
Vigyázat! Használat után mindig ürítse ki a gőztisztítót.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
Vigyázat! Az indítókapcsoló (3) elengedése után egy
rövid időn belül még képződhet gőz, de ez természetes
jelenség. Kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a készüléket,
mielőtt tartozékot eltávolít róla.
♦
♦
Illessze a tömlő (8) fülecseit a tartozék vájataihoz.
Nyomja rá a tartozékot (10) a tömlőre (8), majd addig
forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba,
amíg a helyére be nem pattan.
Tartsa szem előtt! A gőzsugár szabályozó a tömlő
nélkül is használható, ha közvetlenül a gőzfúvókához
csatlakoztatja. Minden más tartozékot a tömlőhöz kell
csatlakoztatni.
A tömlő és tartozékok eltávolítása
(A és B ábra)
Tanácsok a készülék optimális
használatához
Figyelmeztetés! A gőzfúvóka, a gőzsugár szabályozó,
a tömlő és a tartozékok használat közben felforrósodnak. Tartozék eltávolítása előtt hagyja a készüléket és
a tartozékot lehűlni.
Általános tanácsok
♦
Tartozék eltávolítása (A ábra)
♦
A tartozékot (10) az óramutató járásának irányába
forgassa el, majd húzza le a tömlőről (8).
♦
A tömlő eltávolítása (A ábra)
♦
Nyomja be a tömlő (8) valamelyik oldalán lévő
rögzítőket (9), majd húzza le a gőzfúvókáról (11).
Tisztítás a kézi gőztisztítóval
A gőzsugár szabályozó eltávolítása (B ábra)
♦
Az optimális tisztítási eredmény érdekében addig
soha ne használja a kézi gőztisztítót, amíg rá nem
szerelt egy tartozékot.
A gőztisztítóval ne használjon vegyi tisztítószereket.
A vinil vagy linóleum padlózatok makacs szenynyeződéseinek eltávolításához először lemoshatja
a felületet enyhe tisztítószerrel és némi vízzel,
mielőtt a gőzmopot használná.
♦
♦
♦
Szerelje rá a kívánt tartozékot.
Kapcsolja rá a készüléket az elektromos hálózatra.
Nyomja meg az üzemi kapcsoló ON/OFF gombját
(1). A kézi gőztisztító kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
♦
Emelje fel a reteszelő kapcsolót (2), és húzza be
az indítókapcsolót (3), hogy működésbe lépjen
a gőzpumpa. Néhány másodperccel később a gőz
áramlani kezd a tartozékból.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
Tartsa szem előtt: Használat közben kikapcsolhatja
a gőzpumpát, ha az indítókapcsolót elengedi; a készüléknek ez a kényelmi funkciója lehetővé teszi, hogy a kézi
gőztisztítót a bútorok mozgatása közben rövid időre
a tartó alátétre helyezhesse, majd folytathassa a tisztítást
anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia a készüléket.
♦
Miután befejezte a kézi gőztisztító használatát,
engedje el az indítókapcsolót (3), helyezze „OFF”
(KI) állásba, és áramtalanítsa a készüléket. Várja
meg a gőzmop lehűlését, és csak azután tárolja el.
(kb. öt perc)
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Mielőtt a fertőtlenítés/tisztítás
folytatásához feltöltené a víztartályt, állítsa a kézi gőztisztító kapcsolóját „OFF” (KI) állásba. Húzza ki a dugaszát
a konnektorból, és töltse fel a víztartályt (5).
Nyomja be a gőzsugár szabályozó (12) valamelyik
oldalán lévő rögzítőket (11), majd húzza le a gőzfúvókáról (11).
A víztartály feltöltése (C ábra)
Ez a gőztisztító vízkőtelenítő rendszert tartalmaz, hogy
hosszabb legyen az élettartama.
Tartsa szem előtt: Töltse fel a víztartályt csapvízzel.
Tartsa szem előtt: Olyan helyeken, ahol a víz nagyon
kemény, desztillált víz használata ajánlatos.
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
♦
A sapkát (4) lehajtva nyissa ki a töltőnyílást.
♦
A vízbetöltő edény segítségével (6) töltse fel vízzel
a víztartályt (5).
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 0,35 liter.
♦
Tegye vissza a tartálysapkát (4).
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a tartálysapka biztonságosan zár.
Tartsa szem előtt: A mop gőztisztítóval ne használjon
vegyi tisztítószereket.
A készülék használata
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsoló (ON/OFF) gombját (1). A kézi gőztisztító
kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
Tartsa szem előtt: A kézi gőztisztító első bekapcsolásakor a víztartály pirosan világít. Amint a kézi gőztisztító
használatra kész, a víztartály kéken világít.
♦
Emelje fel a reteszelő kapcsolót (2), és húzza be az
indítókapcsolót (3). Néhány másodperc múlva gőz
keletkezik.
Használat után
♦
♦
♦
♦
4
Húzza ki a kézi gőztisztító dugaszát a konnektorból.
Hagyja a készüléket teljesen lehűlni. (kb. öt perc)
Ürítse ki a víztartályt (5).
Távolítsa el a tartozékokat, és tegye el őket a mellékelt tárolózsákba.
Műszaki adatok
Feszültség
Teljesítmény
Tartály űrtartalma
Súly
Vac
W
ml
kg
FSS1600
(1-es típus)
230
1600
350
2,5
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően,
kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg
a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker márkaszervizzel.
Hiba
A kézi gőztisztító
nem kapcsol be.
Lé- Lehetséges megoldások
pés
1
Ellenőrizze, hogy a készülék rá
van-e dugaszolva a konnektorra.
2
Az üzemi kapcsolóval (1)
ellenőrizze, hogy a készülék be
van-e kapcsolva.
3
Ellenőrizze a biztosítékot
a dugaszban.
4
A kézi gőztisztítónak van egy
reteszelő funkciója. Emelje fel
a reteszelő kapcsolót (2), és
húzza be az indítókapcsolót
(3). Néhány másodperc múlva
már fog képződni gőz.
5
Ellenőrizze, hogy tele
van-e a víztartály (5).
TARTSA SZEM ELŐTT: Első
feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc
múlva képződik gőz.
6
Végezze el az 1. majd a 2.,
majd a 3. lépést.
A kézi gőztisztító
használat közben
leállítja a gőz
fejlesztését.
7
Végezze el az 5., majd a 3.
lépést.
A kézi gőztisztító
használat közben
túl kevés gőzt
fejleszt.
8
Végezze el az 5. lépést.
9
A kézi gőztisztító 15 másodperc elteltével kezd gőzt
fejleszteni, és 45 másodperc
után fejleszt maximális menynyiséget.
A tartozékok
többször is
leesnek a készülékről.
10
A kézikönyv összeszereléssel
foglalkozó fejezetében megtalálja, hogyan kell helyesen
felszerelni a részegységeket
és tartozékokat.
A gőz a készülékből váratlan
helyeken szökik.
11
A kézikönyv összeszereléssel
foglalkozó fejezetében megtalálja, hogyan kell helyesen
felszerelni a részegységeket
és tartozékokat.
Nem jön gőz
a kézi gőztisztítóból az
indítókapcsoló
behúzására.
5
Hiba
Lé- Lehetséges megoldások
pés
Hol kaphatok további tájékoztatást/ tartozékokat
a mop gőztisztítómhoz?
12
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Biztonság, karbantartás, szervizelés
www.blackanddecker.eu
Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetés! Kezeletlen fa- vagy kezeletlen laminált padló tisztítására ne használja.
Előfordulhat, hogy viasszal kezelt vagy némelyik viasszal nem kezelt padlózatról a hő
és a gőz hatására a fényezés leválik. Mindig
ajánlatos egy próbát tenni a tisztítandó felület
egy félreeső részén. Azt is javasoljuk, hogy
nézze át a padló gyártójától kapott használati
és gondozási útmutatót.
Az Ön Black & Decker mop gőztisztítóját kezelt keményfa,
laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására
és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
Az Ön Black & Decker gőztisztítóját (csak az FSMF1621
és FSS1600 típust) burkolólapok, munkalapok, konyhai
és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére és tisztítására
terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
♦
Biztonságtechnikai előírások
♦
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról
működtetett készülékek használatakor tűz,
áramütés, személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek
között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat mindig be kell betartani.
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A gőzt ne irányítsa emberekre, állatokra, elektromos
készülékekre és konnektorokra.
Esőtől óvja.
Ne merítse vízbe.
Ne hagyja felügyelet nélkül.
Használaton kívüli készüléket ne hagyjon a konnektorra dugaszolva.
A készülék dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. A készülék vezetékét hőtől, olajtól
és éles szélektől óvja.
Nedves kézzel ne nyúljon a gőztisztítóhoz.
A készüléket ne vonszolja a kábelénél fogva, ne
kapaszkodjon a kábelébe, ne csukja rá az ajtót
a kábelre, ne húzza a kábelt éles sarkokon és forró
felületektől védje.
Ne használja olajalapú festékhígító gőzével, molyirtó
anyaggal, gyúlékony porral vagy egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel telített zárt
légtérben.
A padlóburkolat típusáról tájékozódjon a gyártónál.
Ne használja bőrbevonatú, viasszal fényezett bútor
vagy padló, szintetikus szövetek, kárpit vagy egyéb
kényes, gőzre érzékeny anyagok tisztítására.
Soha ne tegyen vízkőoldót, aromás, alkoholt vagy
oldószert tartalmazó anyagokat a gőztisztítóba, mert
az károsíthatja a készüléket, illetve a biztonságos
használat rovására mehet.
Ha gőzölés közben a biztosíték lekapcsol, azonnal
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon
a központi márkaszervizhez. (Áramütéstől óvakodjon.)
A tisztítandó felület fertőtlenítése céljából a készülék nagyon forró gőzt bocsát ki. Ezért a gőzölőfej,
a tisztítópárnák és a szőnyegtisztító feltét használat
közben nagyon felforrósodnak.
Vigyázat! A mop gőztisztító használata és tartozékainak cseréje közben mindig megfelelő cipőt viseljen.
Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne hordjon.
Használat közben a fedél a felforrósodhat.
Használat közben gőz szökhet ki a készülékből.
Körültekintően használja a készüléket. NE érjen
a készülék olyan részeihez, amelyek használat
közben felforrósodhatnak.
Mielőtt a víztartályt eltávolítja, kapcsolja ki a készüléket, és a nyelet állítsa vissza függőleges helyzetbe.
Ha gőz szökik a kézi gőztisztító törzséből, kapcsolja
ki és áramtalanítsa, majd hagyja lehűlni a készüléket. Forduljon a legközelebbi szakszervizhez. Ne
használja tovább a készüléket.
Használat után
♦
♦
♦
Tisztítás előtt áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékekhez.
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
7
Bármilyen karbantartás vagy javítás előtt húzza ki
a készülék dugaszát a konnektorból.
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a készülék
tápkábele.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
♦
♦
A készüléken elhelyezett címkék
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha kioktatták őket a készülék
biztonságos használatára, és megértették velük
a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek
nem végezhetik felügyelet nélkül.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés! Leforrázás veszélye.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük.
Folyamatos kielégítő működése a megfelelő gondozástól
és rendszeres tisztítástól is függ.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Puha és nedves ronggyal törölje át.
♦
A makacs szennyeződéseket híg szappanos vízzel
megnedvesített ronggyal távolíthatja el.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
A tisztítópárnák gondozása
Mosási útmutató - Vasaláskönnyítőt ne használjon - Újbóli
használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
Vigyázat! Tartsa be a tisztítópárna címkéjére nyomtatott
tisztítási útmutatót.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülés.
♦
Felforrósodott alkatrészek megérintése miatti sérülés.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülés.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülés. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ezt a terméket földelni
kell. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A készülék dugasza a hálózati csatlakozóaljzatnak megfelelő kialakítású legyen. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő
dugaszoló aljzat használatával jelentősen csökkenthető
az áramütés kockázata.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki egy Black & Decker
szakszervizzel.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Hosszabbító kábelek és
1. érintésvédelmi osztályú termék
♦
♦
Mivel az Ön készüléke földelt, 1. osztályú, 3-eres
kábellel kell használni.
30 m-nél nem hosszabb kábel még energiaveszteség nélkül alkalmazható.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
8
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt, és
kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat csak
kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan
az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA) területén érvényes.
Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül Black & Decker
szerszáma anyaghiba, gyártási rendellenesség vagy nem
megfelelőség miatt meghibásodik, a Black & Decker díjmentesen kicseréli a hibás alkatrészeket vagy megjavítja
vagy kicseréli a természetes kopásnak és elhasználódásnak megfelelő állapotú terméket, hogy a vásárlónak
a lehető legkisebb kellemetlensége legyen, feltéve, hogy:
♦
a terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
♦
a terméket rendeltetésszerűen és körültekintően
használták;
♦
a termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől
vagy külső behatástól sérült meg;
♦
a termék javítására nem tett kísérletet olyan személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz vagy
a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai közé.
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát. Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el a www.blackanddecker.co.uk
honlapunkra, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, és hogy naprakészen tájékoztathassuk
új termékeinkről és különleges ajánlatainkról.
A Black & Decker márkával és termékkínálatunkkal
kapcsolatos információkat ezen a honlapon tekintheti
meg: www.blackanddecker.co.uk.
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00216037 - 06-09-2013
10
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
10
E16756
www.2helpU.com
13
01 - 10 - 12
1
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
8
www.2helpU.com
14
02 - 10 - 12
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising