FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

382014-54 BAL
www.blackanddecker.eu
FSS1600
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
23
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
32
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš parni čistilnik Black & Decker je zasnovan za
razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih
površin, kuhinj in kopalnic. Izdelek je izključno predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Opozorilo! Pred uporabo te naprave
preberite navodila za "Varnost, vzdrževanje, servisiranje". Pred uporabo orodja
natančno preberite ta navodila.
Sestavni deli
Ta naprava vključuje nekatere ali vse od naslednjih
sestavnih delov:
1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Zaklepni gumb
3. Sprožilno stikalo
4. Pokrov polnilnika
5. Posoda za vodo
Sestavljanje naprave
nastavitev pare ni pravilno nameščena; počakajte,
da se enota ohladi in ponovno pritrdite šobo za
spremenljivo nastavitev pare.
Montaža ostalega pribora (sl. A)
♦ Poravnajte reže na cevi (8) z utori na priboru.
♦ Nasadite pribor (10) na cev (8) in ga zavrtite
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da
se pribor zaskoči v svojem položaju.
Opomba! Šoba za spremenljivo nastavitev pare se
lahko uporabi brez cevi tako, da jo pritrdite neposredno na šobo za paro. Vsi ostali pripomočki/pribori
morajo biti priključeni na cev.
Demontaža cevi in priborov/pripomočkov
(sl. A in B)
Opozorilo! Šoba za paro, šoba za spremenljivo
nastavitev pare, cev in ostali pripomočki postanejo
med uporabo zelo vroči. Pred odstranjevanjem
pripomočkov/priborov se prepričajte, da so se vsi
sestavni deli primerno ohladili.
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je naprava izključena, odklopljena od
omrežne napetosti, da je naprava ohlajena in da
ne vsebuje vode.
Odstranjevanje pripomočkov/pribora (sl. A)
♦ Pripomoček/pribor (10) zavrtite v smeri gibanja
urinega kazalca in ga snemite od cevi (8).
Montaža cevi in priborov/pripomočkov
(sl. A in B)
Odstranjevanje cevi (sl. A)
♦ Pritisnite sponki (9) na obeh straneh cevi (8) in
jo izvlecite od šobe za paro (11).
Opozorilo! Pred vsako uporabo preverite tesnilo
(7) na šobi za paro (11) in cevi (8). Če tesnilo ni
nameščeno oz. če je tesnilo poškodovano, stopite
v stik z najbližjim pooblaščenim serviserjem. Ne
uporabljajte izdelka.
Montaža cevi (sl. A)
♦ Pritisnite sponki (9) na obeh straneh cevi (8).
♦ Vstavite cev (8) v šobo za paro (11) in sprostite
sponki (9).
Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega čistilnika se prepričajte, da je cev (8) pravilno nameščena. Če para uhaja pri spojnem delu cevi, potem
cev ni pravilno nameščena; počakajte, da se enota
ohladi in ponovno pritrdite cev.
Montaža šobe za spremenljivo nastavitev pare
(sl. B)
♦ Pritisnite sponki (13) na obeh straneh šobe za
spremenljivo nastavitev pare (12).
♦ Vstavite šobo za spremenljivo nastavitev pare
v šobo za paro (11) ali cev (8) in sprostite sponki
(13).
Pomembno! Pred uporabo ročnega parnega čistilnika se prepričajte, da je šoba za spremenljivo
nastavitev pare (12) pravilno nameščena. Če para
uhaja pri spojnem delu, potem šoba za spremenljivo
4
Demontaža šobe za spremenljivo nastavitev
pare (sl. B)
♦ Pritisnite sponki (11) na obeh straneh šobe za
spremenljivo nastavitev pare (12) in jo izvlecite
od šobe za paro (11).
Polnjenje rezervoarja za vodo (sl. C)
Parni čistilnik ima vgrajen sistem za odstranjevanje
vodnega kamna in tako podaljšuje življenjsko dobo
naprave.
Opomba: Napolnite posodo za vodo s čisto vodovodno vodo.
Opomba: Na območjih s povečano trdo to vode,
priporočamo uporabo mehčane (destilirane) vode.
♦ Izključite napravo in jo izklopite iz vira napajanja.
♦ Odvijte pokrov polnilnika (4) tako, da ga obrnete
navzdol.
♦ Dolijte vodo v posodo za vodo (5).
Opozorilo! Kapaciteta posode za vodo znaša
0,35 litra.
♦ Namestite pokrov polnilnika (4).
Opomba: Prepričajte se, da je pokrov polnilnika
trdno privit.
Opomba: Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil.
SLOVENSKI
Uporaba
Vklop in izklop
♦
Napravo vključite s pritiskom na vklopno/
izklopno (ON/OFF) stikalo (1). Traja približno
15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
Opomba: Ko je ročni parni čistilnik vključen, se bo
rezervoar za vodo osvetlil rdeče. Ko je ročni parni
čistilnik pripravljen za uporabo, se bo rezervoar za
vodo osvetlil modro.
♦ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo (3). Šoba za paro bo začela delovati
po nekaj sekundah.
♦ Napravo izključite tako, da sprostite sprožilno
stikalo (3) in pritisnite na vklopno/izklopno (ON/
OFF) stikalo (1).
Previdno! Po uporabi vedno izpraznite ročni parni
čistilnik.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik
popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da
se začne para pršiti.
Previdno! Ko sprostite sprožilno stikalo (3), se
pršenje pare ne bo zaustavilo še nekaj trenutkov;
takšno delovanje je povsem običajno. Izklopite napravo in počakajte da se popolnoma ohladi in šele
nato odstranite pripomočke/pribore.
Nasveti za optimalno uporabo
Splošno
♦ Za izvrstne rezultate čiščenja nikoli ne uporabljajte ročnega parnega čistilnika brez pribora/
pripomočka.
♦ Pri čiščenju z ročnim parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil. Za čiščenje trdovratnih
madežev s talnih oblog kot sta vinil ali linolej
lahko pred uporabo parnega čistilnika tla najprej
očistite z blagim čistilom in nekaj vode.
Uporaba ročnega parnega čistilnika
♦ Namestite ustrezni pribor/pripomoček.
♦ Priključite ročni parni čistilnik na električno
omrežje.
♦ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno
15 sekund, da se ročni parni čistilnik segreje.
♦ Dvignite zaklepno stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo (3), da aktivirate parno črpalko.
Čez nekaj sekund bo para pričela prihajati iz
pripomočka/pribora.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik
popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da
se začne para pršiti.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko
izklopite tako, da sprostite sprožilno stikalo. Ta priročna lastnost vam omogoča, da napravo izklopite
za kratek čas brez pritiska na stikalo ON/OFF in
po potrebi premaknete kose pohištva ter ponovno
nadaljujete s čiščenjem.
♦ Po uporabi ročnega parnega čistilnika, sprostite
sprožilno stikalo (3), IZKLOPITE napravo (OFF)
in jo odklopite od omrežnega napajanja. Pred
shranjevanjem naprave počakajte, da se parni
čistilnik ohladi. (traja približno pet minut)
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Če želite napolniti posodo
za vodo, IZKLOPITE ročni parni čistilnik (OFF),
dolijte vodo in šele nato nadaljujte s čiščenjem.
Enoto izključite iz električnega omrežja in napolnite
posodo za vodo (5).
Po uporabi
♦ Ročni parni čistilnik izključite iz električnega
omrežja.
♦ Počakajte, da se ročni parni čistilnik popolnoma
ohladi. (traja približno pet minut)
♦ Izpraznite posodo za vodo (5).
♦ Odstranite pripomočke in jih shranite v vrečko
za shranjevanje.
Nastavki/pripomočki
Učinkovitost naprave je odvisna od pribora, ki
ga uporabljate. Pribor Black & Decker je izdelan
z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen
optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vaše
naprave. Z uporabo tega pribora boste lahko svojo
napravo kar najbolj učinkovito izkoristili.
Tehnični podatki
Napetost
V (izmenična)
Moč
W
Kapaciteta posode
ml
Teža
kg
FSS1600
(Tip 2)
230
1600
350
2,5
5
SLOVENSKI
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, sledite spodnjim
navodilom. Če to ne odpravi težave, stopite v stik
s servisnem centrom Black & Decker.
Težava
Ročni parni
čistilnik se noče
vklopiti.
Po pritisku sprožilnega stikala ročni
parni čistilnik ne
proizvaja pare.
Korak Možne rešitve
1
Prepričajte se, da je naprava priklopljena na omrežno napajanje.
2
Prepričajte se, da se stikalo za vklop/
izklop (1) vklopljeno.
3
Preverite varovalko v vtiču.
4
Ročni parni čistilnik ima okvarjeno
zaklepno stikalo. Dvignite zaklepno
stikalo (2) in povlecite sprožilno stikalo
(3). Šoba za paro bo začela delovati po
nekaj sekundah.
5
Preverite, da je posoda za vodo (5)
napolnjena.
OPOMBA: Pri prvem polnjenju ali ko
se parni čistilnik popolnoma izprazni,
lahko traja do 45 sekund, da se začne
para pršiti.
6
Preverite korake 1, nato 2 in 3.
Ročni parni
čistilnik med delovanjem preneha
proizvajati paro.
7
Preverite korake 5 in nato 3.
Ročni parni
čistilnik med delovanjem proizvaja
premalo pare.
8
Preverite korak 5.
9
Ročni parni čistilnik bo začel proizvajati
paro po 15 sekundah uporabe in bo
dosegel maksimalno moč po 45 sekundah uporabe.
Pripomočki/pribori
padajo z naprave.
10
Glej razdelek za sestavljanje naprave
v priloženih navodilih za pravilno
montažo pripomočkov/pribora.
Para uhaja iz nepredvidenih odprtin
naprave.
11
Glej razdelek za sestavljanje naprave
v priloženih navodilih za pravilno
montažo pripomočkov/pribora.
Kako do več
podrobnosti /
informacij glede
pripomočkov in
priborov za moj
parni čistilnik.
12
www.blackanddecker.co.uk/steammop
www.blackanddecker.co.uk/steammop
6
SLOVENSKI
Varnost, vzdrževanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
7
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš parni čistilnik s čistilno krpo Black & Decker je
zasnovan za razkuževanje in čiščenje obdelanega
lesa, obdelanega laminata, linoleja, vinilnih talnih
oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega kamna,
marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek je izključno
predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Vaš parni čistilnik Black & Decker (FSMF1621 &
FSS1600 Only) je zasnovan za razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin, kuhinj in
kopalnic. Izdelek je izključno predviden za uporabo
v notranjih prostorih stanovanj!
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov,
lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb
in materialne škode vedno
upoštevati osnovne varnostne
napotke, vključno z naslednjimi.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni
odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
8
♦ Shranite navodila za uporabo tudi
v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne usmerjajte pare neposredno na
ljudi, živali, električne naprave ali
električne vtičnice.
♦ Naprave ne izpostavljate vlažnosti
in dežju.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Naprave ne puščajte brez nadzora.
♦ Naprave ne puščajte priključene
na električno omrežje, kadar ni
v uporabi.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel naprave,
da jo odklopite od omrežja. Kabel
naprave polagajte proč od vročine,
olja in ostrih robov.
♦ Ne uporabljajte parnega čistilca
z mokrimi rokami.
♦ Ne vlecite za kabel in ne nosite
naprave tako, da jo držite za kabel,
ne uporabljajte kabla kot ročaj
naprave, ne stiskajte kabla z vrati,
in ne izpostavljajte kabla ostrim
robom ter vročim površinam.
♦ Naprave ne uporabljate v zaprtih
prostorih, kjer so prisotne barvni
hlapi, snovi za zaščito pred molji, ki
sproščajo hlape, vnetljiv in eksploziven prah ali drugi eksplozivni ali
strupeni hlapi.
SLOVENSKI
♦ Preverite vrsto talne obloge pri
proizvajalcu.
♦ Naprave ne uporabljajte za čiščenje usnja, povoščenega pohištva
ali parketa, sintetičnih barv, žameta ali drugih na paro občutljivih
materialov.
Opozorilo! Ne uporabljajte za
čiščenje neobdelanih lesenih
površin ali neobdelanega laminata. Pri čiščenju površin, ki so
bile predhodno povoščene in pri
nekaterih talnih oblogah, ki niso
bile povoščene, se lahko zgodi,
de se zaradi delovanja pare in
vročine izgubi sijaj. Pred čiščenjem obloge svetujemo, da
najprej poskusite učinek čiščenja na majhnem nevidnem delu
obloge. Ravno tako svetujemo,
da preberete navodila za nego
talne podlage, ki jih je predpisal
proizvajalec.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom
nikoli ne uporabljajte sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna,
dišav, čistilnih sredstev ali sredstev na osnovi alkohola, saj lahko
povzročijo okvaro ali zmanjšajo
varnost naprave.
♦ Če pride med uporabo parne
funkcije do izklopa varovalke, takoj prenehajte z uporabo izdelka
ter se posvetujte s pooblaščenim
servisom. (Pozor - možnost električnega udara.)
♦ Naprava pri čiščenju površin oddaja zelo vročo paro. To pomeni,
da se čistilna glava, čistilne krpe
ter nastavek za čiščenje preprog
med uporabo močno segrejejo.
♦ Previdno! Ob uporabi vašega
parnega čistilnika ter menjavi
pripomočkov zmeraj uporabljajte
primerno obutev. Ne nosite copat
ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Ohišje čistilnika se med uporabo
lahko segreje.
♦ Para lahko med uporabo uhaja iz
naprave.
♦ Priporočamo pazljivo uporabo
naprave. NE DOTIKAJTE SE katerihkoli delov naprave, ki se med
uporabo lahko segrejejo.
♦ Preden odstranite posodo za vodo,
napravo izklopite, ročaj pa postavite v pokončen položaj.
♦ Če opazite, da para uhaja iz ohišja
ročnega parnega čistilnika, izklopite napravo, odklopite napajani
kabel iz omrežnega napajanja in
9
SLOVENSKI
počakajte, da se naprava ohladi. ♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
Stopite v stik z najbližjim pooblav teh navodilih.
ščenim serviserjem. Ne nadaljujte
z uporabo izdelka.
Varnost drugih ljudi
Po uporabi
♦ Pred čiščenjem naprave jo najprej
izključite iz omrežja in počakajte,
da se ohladi.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
hranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
shranjenih gospodinjskih aparatov.
Preverjanja in popravila
♦ Pred vzdrževanjem ali popravilom
naprave jo najprej izključite iz
omrežja in počakajte, da se ohladi.
♦ Pred uporabo naprave preverite,
da so vsi deli naprave nepoškodovani. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala
in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
vplivale na delovanje izdelka.
♦ Redno preverjajte napajalni kabel
za poškodbe.
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne dele
naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
10
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če
so prejeli navodila o varni uporabi
naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci
ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja naprave, razen, če so pod
nadzorom osebe, ki je odgovorna
za njihovo varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da
se z napravo ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
v navedena opozorila. Te nevarnosti
so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
SLOVENSKI
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja
na in izdelana skladno z zahtevami
gibajočih se delov.
varnostnega razreda 1.
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja ♦ Uporabite lahko do 30 m (100 ft)
dolg kabel, brez izgube učinkovivročih se delov.
tosti.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov in
pribora.
Nalepke na napravi
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne upo- Nameščene naslednje oznake:
rabe naprave. Če delate z napravo
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
Električna varnost
Opozorilo! Ta izdelek mora
biti ozemljen. Vedno preverite, da omrežna napetost
ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
Vtikači morajo ustrezati vtičnicam. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Nepredelani
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo
možnost električnega udara.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Podaljški kablov in izdelki
razreda 1
♦ Za podaljšek je treba uporabiti 3
žilni kabel, ker je naprava ozemlje-
Opozorilo! Nevarnost opeklin.
Previdno! Vroč predmet
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša Black & Decker naprava z napajalnim kablom
je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem naprav
z napajalnim kablom te izklopite ter izključite iz električnega omrežja.
♦ Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
♦ Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite
v blago raztopino mila in vode.
Vzdrževanje čistilnih krp
Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte mehčalca
- pred ponovno uporabo jih popolnoma posušite.
Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na
čistilni krpi.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla
(samo Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni
terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev,
ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
11
SLOVENSKI
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in celotni
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za
profesionalno uporabo ali za najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja.
12
♦
♦
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč.
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih
storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Namjena
Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker predviđen je
za dezinfekciju i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih
površina te kupaonica. Ovaj je uređaj predviđen
isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru
u kućanstvu.
Upozorenje! Prije rada s uređajem pažljivo pročitajte sva poglavlja u priručniku
"Sigurnost, održavanje, servis". Prije
upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli
priručnik.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Gumb za blokiranje
3. Prekidač okidača
4. Čep otvora za dopunjavanje goriva
5. Spremnik za vodu
Sastavljanje
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od sljedećih
radova provjerite je li uređaj isključen i odvojen od
električnog napajanja te da je hladan i da u njemu
nema vode.
Pričvršćivanje crijeva i pribora (sl. A i B)
Upozorenje! Prije svake upotrebe provjerite brtvu
(7) na parnoj mlaznici (11) i crijevu (8). Ako brtva
nedostaje ili je oštećena, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu. Uređaj nemojte koristiti.
Pričvršćivanje crijeva (sl. A)
♦ Pritisnite kopče (9) s obje strane crijeva (8).
♦ Pritisnite crijevo (8) o parnu mlaznicu (11) i oslobodite kopče (9).
Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača provjerite je li crijevo (8) dobro pričvršćeno. Ako para izlazi
na spoju, crijevo nije dobro postavljeno. Pričekajte
da se uređaj ohladi, a zatim ponovo spojite crijevo.
Pričvršćivanje mlaznice s regulacijom mlaza
pare (sl. B)
♦ Pritisnite kopče (13) s obje strane mlaznice
s regulacijom mlaza pare (12).
♦ Pritisnite mlaznicu s regulacijom mlaza pare na
parnu mlaznicu (11) ili crijevo (8) i pustite kopče
(13).
Važno! Prije upotrebe ručnog parnog čistača provjerite je li mlaznica s regulacijom mlaza pare (12) dobro
pričvršćeno. Ako para izlazi na spoju, mlaznica
s regulacijom nije dobro postavljena. Pričekajte da
se uređaj ohladi, a zatim ponovo spojite mlaznicu.
Pričvršćivanje drugog pribora (sl. A)
♦ Poravnajte jezičke na crijevu (8) s udubinama
na priboru.
♦ Pritisnite pribor (10) na crijevo (8) i zakrenite
suprotno od kazaljke na satu tako da se pribor
učvrsti u svom položaju.
Napomena! Mlaznica s regulacijom mlaza pare
može se koristiti bez crijeva tako da se priključi
izravno na parnu mlaznicu. Sav ostali pribor mora
se priključiti na crijevo.
Uklanjanje crijeva i pribora (sl. A i B)
Upozorenje! Parna mlaznica, mlaznica s regulacijom mlaza pare, crijevo i pribor postaju vrući tijekom
upotrebe. Prije uklanjanja pribora pričekajte da se
uređaj i pribor ohlade.
Uklanjanje pribora (sl. A)
♦ Zakrenite pribor (10) u smjeru kazaljke na satu,
a zatim povucite od crijeva (8).
Uklanjanje crijeva (sl. A)
♦ Pritisnite kopče (9) s obje strane crijeva (8)
i povucite od parne mlaznice (11).
Uklanjanje mlaznice s regulacijom mlaza pare
(sl. B)
♦ Pritisnite kopče (11) s obje strane mlaznice s regulacijom mlaza pare (12) i povucite od parne
mlaznice (11).
Punjenje spremnika za vodu (sl. C)
Ovaj parni čistač sadrži sustav protiv kamenca koji
produljuje vijek trajanja sustava.
Napomena: Napunite spremnik čistom vodom iz
slavine.
Napomena: U nekim područjima s vrlo tvrdom
vodom preporučuje se uporaba destilirane vode.
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
♦ Otvorite čep otvora za dopunjavanje (4) tako da
ga zakrenete prema dolje.
♦ Napunite spremnik (5) vodom.
Upozorenje! Spremnik ima kapacitet od 0,35 litara.
♦ Ponovo postavite čep otvora za dopunjavanje
(4).
Napomena: Provjerite je li zatvarač dobro pričvršćen.
Napomena: S parnim čistačem nemojte rabiti kemijska sredstva za čišćenje.
Upotreba
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje ručnog
parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
13
HRVATSKI
Napomena: Prilikom uključivanja ručnog parnog
čistača na spremniku za vodu upalit će se crvena
lampica. Kada je ručni parni čistač spreman za
uporabu, na spremniku za vodu upalit će se plava
lampica.
♦ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2) i povucite okidač (3). Nakon nekoliko sekundi počet
će se proizvoditi para.
♦ Da biste isključili uređaj, pritisnite okidač (3),
a zatim pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1).
Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite ručni parni
čistač.
Napomena: Nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi
za proizvodnju pare.
Oprez! Nakon puštanja okidača (3) može se još
neko vrijeme ispuštati para, što je normalno. Prije
uklanjanja bilo kakvog pribora isključite uređaj
i pričekajte da se ohladi.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Općenito
♦ Za optimalne rezultate čišćenja prije upotrebe
ručnog parnog čistača pričvrstite pribor.
♦ S ručnim parnim čistačem nemojte rabiti
kemijska sredstva za čišćenje. Za uklanjanje
tvrdokornim mrlja s vinila ili linoleuma možete
prije uporabe parnog čistača primijeniti malo
deterdženta i vode.
Upotreba ručnog parnog čistača
♦ Pričvrstite potreban pribor.
♦ Priključite ručni parni čistač na napajanje.
♦ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1).
Za zagrijavanje ručnog parnog čistača potrebno
je oko 15 sekundi.
♦ Podignite prekidač za (de)blokiranje (2) i povucite okidač (3) kako biste aktivirali parnu pumpu.
Para će nakon nekoliko sekundi početi izlaziti iz
uređaja.
Napomena: Nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi
za proizvodnju pare.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti parnu pumpu tako pustite okidač. Ova praktična funkcija
omogućuje da nakratko odložite parni čistač kako
biste mogli pomaknuti dijelove namještaja, a zatim
nastavite s čišćenjem bez potrebe za isključivanjem
uređaja.
♦ Kada završite s upotrebom ručnog parnog čistača, pustite okidač (3), isključite ga i iskopčajte iz
napajanja. Prij pohrane pričekajte da se parni
čistač ohladi. (oko pet minuta)
14
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode u spremniku.
Da biste spremnik napunili vodom i nastavili s čišćenjem, isključite ručni parni čistač. Isključite uređaj iz
zidne utičnice i dopunite spremnik vode (5).
Nakon upotrebe
♦ Isključite ručni parni čistač iz zidne utičnice.
♦ Pustite ručni parni čistač da se potpuno ohladi.
(oko pet minuta)
♦ Ispraznite spremnik za vodu (5).
♦ Odvojite pribor i pohranite ga u isporučenu
vrećicu za pohranu.
Dodatni pribor
Karakteristike uređaja ovise o upotrijebljenom
dodatnom priboru. Pribor tvrtke Black & Decker
proizveden je uz visoke standarde i projektiran
kako bi poboljšao karakteristike alata. Upotrebom
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Tehnički podaci
Napon
Snaga
Kapacitet spremnika
Masa
Vac
W
ml
kg
FSS1600
(Tip 2)
230
1600
350
2,5
HRVATSKI
Rješavanje problema
Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcionira pravilno, slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi
problem, kontaktirajte svog lokalnog servisnog zastupnika tvrtke Black & Decker.
Problem
Ručni parni čistač
nije uključen.
Prilikom povlačenja
okidača ručni parni
čistač ne proizvodi
paru.
Ručni parni čistač
prestaje proizvoditi
paru tijekom uporabe.
Ručni parni čistač
proizvodi premalo
pare tijekom
uporabe.
Korak Moguća rešenja
1
Provjerite je li uređaj priključen
u utičnicu.
2
Provjerite je li uređaj uključen na prekidaču za uključivanje/isključivanje (1).
3
Provjerite osigurač na utikaču.
4
Ručni parni čistač ima funkciju (de)
blokiranja. Podignite prekidač za (de)
blokiranje (2) i povucite okidač (3).
Nakon nekoliko sekundi počet će se
proizvoditi para.
5
Provjerite je li spremnik za vodu (5)
pun.
NAPOMENA: Nakon prvog punjenja ili
nakon potpunog pražnjenja može biti
potrebno do 45 sekundi za proizvodnju
pare.
6
Provjerite korak 1, 2, a zatim 3.
7
Provjerite 5, a zatim 3.
8
Provjerite korak 5.
9
Ručni parni čistač počet će proizvoditi
paru nakon 15 sekundi i postići maksimalni protok pare nakon 45 sekundi.
Pribor se odvaja od
uređaja.
10
Upute za sastavljanje svih dijelova
i pribora pronaći ćete u poglavlju
o sastavljanju u priručniku.
Para izlazi iz uređaja na mjestima
na kojima ne bi
trebala.
11
Upute za sastavljanje svih dijelova
i pribora pronaći ćete u poglavlju
o sastavljanju u priručniku.
Dodatne informacije/pribor za parni
čistač
12
www.blackanddecker.co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
15
HRVATSKI
Sigurnost, održavanje, servis
www.blackanddecker.eu
16
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na
vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, kamenih
i mramornih podova te za osvježavanje tepiha. Ovaj
je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker (samo
FSMF1621 i FSS1600) predviđen je za dezinfekciju
i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih površina. Ovaj je
uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom
prostoru u kućanstvu.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenje! Tijekom korištenja
uređaja napajanih iz električne
mreže pridržavajte se osnovnih
sigurnosnih mjera, uključujući
sljedeće, kako biste smanjili
rizik od požara, strujnog udara,
osobnih ozljeda i oštećenja
imovine.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo
kojeg dodatnog pribora ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji
pomoću ovog uređaja u svrhe koje
nisu opisane u ovom priručniku
može stvoriti opasnost od osobnih
ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Paru nemojte usmjeravati na druge
osobe, životinje, električne uređaje
ili strujne utičnice.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
♦ Uređaj ne ostavljajte priključen
u strujnu utičnicu dok nije u uporabi.
♦ Nikad ne isključujte iz strujne
utičnice povlačenjem za kabel
napajanja. Uređaj držite podalje od
izvora topline, ulja i oštrih rubova.
♦ Parni čistač nemojte rabiti mokrim
rukama.
♦ Nemojte vući ni nositi držeći za
kabel, nemojte rabiti kabel kao
ručku, zatvarati na njemu vrata,
prevlačiti ga preko oštrih kutova
niti ga izlagati vrućim površinama.
♦ Uređaj nemojte rabiti u zatvorenom
prostoru ispunjenom parom od uljnih razrjeđivača boje, nekih sredstava protiv moljaca, zapaljivom
prašinom ili drugim eksplozivnim
ili otrovnim parama.
17
HRVATSKI
♦ Provjerite vrstu poda kod proizvođača.
♦ Nemojte rabiti na koži, namještaju
ili podu poliranima voskom, sintetičkoj tkanini, baršunu ni drugim
delikatnim materijalima osjetljivima
na paru.
Upozorenje! Nemojte rabiti na
parketu ili laminatu koji nisu
otporni na vlagu. Na površinama koje su zaštićene voskom,
kao i na nekim podovima koji
voskom nisu premazani vrućina
i para mogu ukloniti sjaj. Preporučuje se da uvijek napravite
probu na manjem dijelu površine koju želite čistiti. Također
preporučujemo da provjerite
upute za uporabu i održavanje,
koje se razlikuju ovisno o proizvođaču podnih obloga.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Uz parni čistač nemojte rabiti
abrazivne, aromatske ni alkoholne
proizvode, kao ni one koji sadrže ♦
deterdžente jer to može oštetiti
čistač ili ga učiniti nesigurnim za
uporabu.
♦ Ako se kućni osigurač aktivira
tijekom uporabe parnog čistača, odmah prekinite s uporabom
i obratite se centru za podršku.
18
(Čuvajte se strujnog udara.)
Uređaj ispušta vrlo vruću paru
radi sterilizacije podloge na kojoj
se upotrebljava. To znači da se
parna glava, podlošci za čišćenje
i nastavak za tepih vrlo zagrijavaju
tijekom uporabe.
Pažnja! Tijekom uporabe parnog
čistača i prilikom promjene pribora
uvijek nosite odgovarajuću obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
Poklopac može postati vruć tijekom upotrebe.
Iz uređaja tijekom uporabe može
izlaziti para.
Prilikom uporabe uređaja treba
biti oprezan. NE dodirujte dijelove
koji tijekom uporabe mogu postati
vrući.
Isključite uređaj i vratite ručku
u uspravan položaj prije uklanjanja
spremnika za vodu.
Ako primijetite da iz kućišta ručnog
parnog čistača izlazi para, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i pustite da se ohladi. Obratite
se najbližem ovlaštenom servisu.
Nemojte nastaviti upotrebljavati
uređaj.
HRVATSKI
Nakon upotrebe
sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom
♦ Prije čišćenja isključite uređaj i priili su upućene u sigurnu uporabu
čekajte da se ohladi.
uređaja i opasnosti koje iz toga
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
proizlaze. Djeca se ne smiju igrati
spremiti na suho mjesto.
uređajem. Čišćenje i održavanje ne
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
smiju obavljati djeca bez nadzora.
pohranjenim uređajima.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako
Pregledi i popravci
bi se spriječilo njihovo igranje ovim
♦ Prije održavanja ili čišćenja isključiuređajem.
te uređaj i pričekajte da se ohladi.
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi Stalno prisutni rizici.
mogućih oštećenja ili neispravnih Tijekom upotrebe alata mogu nastati
dijelova. Provjerite ima li polomlje- dodatni rizici, koji nisu navedeni u prinih dijelova, oštećenja prekidača loženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
ili bilo kojih drugih stanja koja bi rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
mogla utjecati na rad uređaja.
♦ Redovno provjeravajte kabel na- Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih
pajanja radi mogućih oštećenja. propisa i sigurnosnih uređaja, neke
♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je stalno prisutne rizike nije moguće
bilo koji dio oštećen ili neispravan. izbjeći, a to su:
♦ Sve oštećene ili neispravne dije- ♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
love treba popraviti ili zamijeniti
pokretnih dijelova.
ovlašteni serviser.
♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili mijevrućih dijelova.
njati dijelove koji nisu navedeni ♦ Ozljede prouzročene promjenom
u ovom priručniku.
dijelova, oštrica ili pribora.
♦ Ozljede prouzročene duljom upoSigurnost drugih osoba
trebom uređaja. Radite redovne
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od
pauze tijekom korištenja bilo kojeg
8 godina naviše i osobe sa smanjeuređaja tijekom duljih razdoblja.
nim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
19
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora biti uzemljen. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Utikači napajanja moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit
će rizik od strujnog udara.
♦ Ako je napojni kabel oštećen, mora
ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker
kako bi se izbjegle opasnosti.
Produžni kabeli i proizvod
Klase 1
♦ Potrebno je upotrijebiti trožilni
kabel jer je uređaj uzemljen konstrukcije je Klase 1.
♦ Možete upotrijebiti do 30 m kabela
bez gubitka snage.
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Upozorenje! Opasnost od opeklina.
Oprez! Vruća površina
20
Održavanje i čišćenje
Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili
čišćenja isključite električni uređaj i odvojite ga od
napajanja.
♦ Uređaj obrišite mekom i vlažnom krpom.
♦ Za tvrdokorne mrlje možete krpu natopiti blagom
otopinom sapuna i vode.
Održavanje podložaka za čišćenje
Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije
ponovne uporabe pričekajte da se potpuno osuši.
Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na
oznaci podloška za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene
uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Black & Decker potrebno zamijeniti ili za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu,
HRVATSKI
svoj proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji
će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni na
koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, popis
ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima
dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
adresi www.blackanddecker.co.uk.
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
22
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za
higijensko čišćenje pločica, radnih ploča, površina
u kuhinji i kupatilu. Ovaj aparat je namenjen samo
za unutrašnju kućnu upotrebu.
Upozorenje! Pre rada sa ovim uređajem,
pročitajte čitavo uputstvo za upotrebu
„Bezbednost, održavanje, servisiranje“.
Pre nego što počnete da koristite ovaj
aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za deblokiranje
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje
4. Poklopac za dopunjavanje
5. Rezervoar za vodu
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je aparat isključen,
da je utikač aparata izvučen iz utičnice i da je aparat
ohlađen i da nema vode u njemu.
Pričvršćivanje creva i pribora (sl. A i B)
Upozorenje! Proverite zaptivač (7) na mlaznici za
paru (11) i crevo (8) pre svake upotrebe. Ako zaptivač
nedostaje ili je oštećen, onda stupite u kontakt sa
najbližim ovlašćenim servisom. Ne koristite aparat.
Pričvršćivanje creva (sl. A)
♦ Pritisnite štipaljke (9) na obema stranama creva
(8).
♦ Pritisnite crevo (8) na mlaznicu (11) i otpustite
štipaljke (9).
Važno! Uverite se da je crevo (8) bezbedno pričvršćeno pre upotrebe ručnog paročistača. Ako para
izlazi iz spoja, onda crevo nije pravilno namešteno,
sačekajte da se aparat ohladi i skinite i ponovo
namestite crevo.
Pričvršćivanje mlaznice za paru (sl. B)
♦ Pritisnite štipaljke (13) na obema stranama
mlaznice za paru (12).
♦ Pritisnite mlaznicu za paru na mlaznicu za paru
(11) ili na crevu (8) i otpustite štipaljke (13).
Važno! Uverite se da je mlaznica za paru (12)
bezbedno pričvršćeno pre upotrebe ručnog paročistača. Ako para izlazi iz spoja, onda mlaznica nije
pravilno nameštena, sačekajte da se aparat ohladi
i skinite i ponovo namestite mlaznicu za paru.
Pričvršćivanje ostalog pribora (sl. A)
♦ Poravnjajte ušice na crevu (8) sa udubljenjima
na priboru.
♦ Pritisnite pribor (10) na crevu (8) i zakrenite ga
ulevo dok ne čujete klik.
Napomena! Mlaznica za paru se može koristiti bez
creva tako što ćete je namestiti direktno na mlaznici
za paru. Svi ostali pribori moraju da budu pričvršćeni
na crevu za upotrebu.
Odstranjivanje creva i pribora (sl. A i B)
Upozorenje! Mlaznica za paru, promenljiva mlaznica, crevo i pribori postaju vrući tokom upotrebe.
Sačekajte da se aparat i svi pribori ohlade pre
odstranjivanja bilo kog pribora.
Odstranjivanje pribora (sl. A)
♦ Okrenite pribor (10) udesno i zatim ga izvucite
od creva (8).
Odstranjivanje creva (sl. A)
♦ Pritisnite štipaljke (9) na obema stranama creva
(8) i izvucite od mlaznice za paru (11).
Odstranjivanje mlaznice za paru (sl. B)
♦ Pritisnite štipaljke (11) na obema stranama promenljive mlaznice (12) i izvucite od mlaznice za
paru (11).
Punjenje posude za vodu (sl. C)
Ovaj paročistač u sebi sadrži sistem protiv stvaranja
kamenca koji pomaže u produžavanju veka trajanja
sistema.
Napomena: Napunite rezervoar sa čistom vodom
sa česme.
Napomena: U oblastima sa veoma tvrdom vodom
preporučuje se upotreba dejonizovane vode.
♦ Isključite aparat i izvucite utikač iz električne
utičnice.
♦ Otvorite zatvarač za dolivanje (4) tako što ćete
ga okretati naniže.
♦ Napunite rezervoar (5) sa vodom.
Upozorenje! Vaš rezervoar ima kapacitet od
0,35 litara.
♦ Namestite ponovo poklopac za dopunjavanje (4).
Napomena: Uverite se da je zatvarač za dolivanje
čvrsto pritegnut.
Napomena: Ne koristite hemijska sredstva za
čišćenje sa vašim paročistačem.
Upotreba
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za
uključivanje i isključivanje (1). Ručnom paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
23
SRPSKI
Napomena: Kada se ručni paročistač uključuje po
prvi put, onda rezervoar za vodu svetli u crvenoj boji.
Čim je ručni paročistač spreman za upotrebu, onda
rezervoar za vodu svetli u plavoj boji.
♦ Podignite prekidač za otključavanje (2) i povucite prekidač za uključivanje i isključivanje (3).
Nakon nekoliko sekundi počinje proizvodnja
pare.
♦ Da biste isključili aparat, otpustite prekidač (3)
a zatim pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje(1).
Oprez! Ispraznite uvek ručni paročistač nakon
upotrebe.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do
45 sekundi.
Oprez! Proizvodnja pare može da se nastavi za
kratko vreme nakon otpuštanja prekidača (3), to je
normalno. Isključite i sačekajte da se aparat ohladi
pre skidanja pribora.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšte
♦ Za optimalne rezultate čišćenja nikada nemojte
koristiti ručni paročistač bez da ste prvo pričvrstili pribor.
♦ Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa
vašim ručnim paročistačem. Za uklanjanje tvrdih
mrlja sa podova od vinila ili linoleuma možete
unapred tretirati površinu sa blagim deterdžentom ili nešto vode pre upotrebe paročistača.
Čišćenje ručnim paročistačem
♦ Pričvrstite neophodan pribor.
♦ Priključite ručni paročistač na električnu mrežu.
♦ Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje
(1). Ručnom paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
♦ Podignite prekidač za otključavanje (2) i povucite prekidač za uključivanje i isključivanje (3)
za aktiviranje pumpe za paru. Nakon nekoliko
sekundi para počinje da izlazi iz pribora.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do
45 sekundi.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti
pumpu za paru tako što ćete otpustiti prekidač, ova
udobna karakteristika vam omogućava da odložite
ručni paročistač za kratko vreme tako da možete
pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa čišćenje bez
potrebe za isključivanjem aparata.
24
♦
Kada završite sa upotrebom ručnog paročistača, otpustite prekidač (3), isključite ga i iskopčajte iz električne mreže. Sačekajte dok se
paročistač ne ohladi pre skladištenja. (oko pet
minuta)
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode u rezervoaru.
Za dopunjavanje rezervoara i nastavak čišćenja,
isključite ručni paročistač. Iskopčajte aparat iz
električne utičnice i dolijte vodu u rezervoaru (5).
Posle upotrebe
♦ Iskopčajte ručni paročistač iz električne utičnice.
♦ Sačekajte da se ručni paročistač kompletno
ohladi. (oko pet minuta)
♦ Ispraznite vodu iz rezervoara (5).
♦ Odstranite pribore i skladištite ih u isporučenoj
vreći za skladištenje.
Pribori
Rad vašeg aparata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker pribori su izrađeni po standardima
za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora
postići ćete najbolje rezultate sa vašim aparatom.
Tehnički podaci
Napon
Snaga
Kapacitet rezervoara
Težina
Vac
W
ml
kg
FSS1600
(Tip 2)
230
1600
350
2,5
SRPSKI
Otklanjanje smetnji
Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše pravilno,
postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem,
kontaktirajte lokalnog ovlašćenog Black & Decker
servisera.
Problem
Ručni paročistač
se ne uključuje.
Para se ne
proizvodi od
ručnog paročistača
kada povučete
prekidač.
Korak Moguća rešenja
1
Proverite da li je aparat priključen
u zidnu utičnicu.
2
Proverite da li je aparat uključe pomoću
prekidača za uključivanje/isključivanje
(1).
3
Proverite osigurač u utikaču.
4
Ručni paročistač ima funkciju
zaključavanja prekidača. Podignite
prekidač za otključavanje (2) i povucite
prekidač za uključivanje i isključivanje
(3). Nakon nekoliko sekundi počinje
proizvodnja pare.
5
Proverite da li je rezervoar (5)
napunjen.
NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja
ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja
pare može potrajati i do 45 sekundi.
6
Proverite korak 1, zatim 2, zatim 3.
Ručni paročistač
prestaje da
proizvodi pare
tokom upotrebe.
7
Proverite korake 5 i 3.
Ručni paročistač
proizvodi premalo
pare tokom
upotrebe.
8
Proverite korak 5.
9
Ručni paročistač počinje da proizvodi
paru nakon 15 sekundi i postiže
svoj maksimalni protok pare nakon
45 sekundi.
Pribori stalno
ispadaju od
aparata.
10
Pogledajte poglavlje za sklapanje
u priručniku za pravilno nameštanje
svih delova i pribora.
Para izlazi iz
neočekivanih
područja aparata.
11
Pogledajte poglavlje za sklapanje
u priručniku za pravilno nameštanje
svih delova i pribora.
Gde mogu doći
do dodatnih
informacija
/ pribora za
paročistač.
12
www.blackanddecker.co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
25
SRPSKI
Bezbednost, održavanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
26
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za
higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta,
lakiranog laminata, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, podova od kamena i mermera i za održavanje
tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju
kućnu upotrebu.
Vaš Black & Decker paročistač (samo FSMF1621
i FSS1600) je konstruisan za higijensko čišćenje
pločica, radnih ploča, površina u kuhinji i kupatilu.
Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju kućnu
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati
se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, električnog udara,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo
kakvih dodatnih pribora ili priklju-
čaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim aparatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za
upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne usmeravajte direktno paru na
ljude, životinje, električnih uređaja
ili električnih utičnica.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Ne ostavljajte aparat bez nadzora.
♦ Ne ostavljajte aparat priključenog
na električnu utičnicu kada nije
u upotrebi.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste aparat izvukli iz utičnice. Udaljite kabl
aparata od toplote, ulja i oštrih
ivica.
♦ Ne koristite paročistač sa mokrim
rukama.
♦ Ne povlačite ili nosite pomoću
kabla, ne koristite kabl kao ručicu,
ne zatvarajte vrata na kablu, ne
provlačite kabl oko oštrih ivica ili ne
izlažite kabl grejnim površinama.
♦ Ne koristite aparat u zatvorenoj
prostoriji koja je puna sa isparenjima od rastvarača boja na bazi ulja,
27
SRPSKI
nekim supstancama zaštićenih od
moljaca, sa zapaljivom prašinom ili
drugim eksplozivnim ili toksičnim
isparenjima.
♦ Proverite vrstu poda sa proizvođačem.
♦ Ne koristite na proizvode od kože,
na nameštaj ili podove uglačanih
voskom, ne sintetičkoj tkanini, na
somotu ili drugim nežnim materijalima koji su osetljivi na paru.
Upozorenje! Ne koristite na
podove od drveta ili od laminata koji nisu lakirani. Na
površinama koje su obrađene
sa voskom ili neke površine
bez voska postoji mogućnost
gubitka sjaja od strane dejstva
toplote ili pare. Preporučujemo
da oprobate uvek neko izolovano područje površine pre nego
što nastavite. Takođe preporučujemo da proverite uputstvo za
upotrebu i održavanje od strane
proizvođača poda.
♦ Nikada ne stavljajte proizvode za
skidanje kamenca, mirisne, alkoholne ili deterdžentske proizvode
u paročistaču, pošto ga to može
oštetiti ili učiniti nebezbednim za
upotrebu.
28
♦ Ukoliko se isključi sklopka u domaćinstvu tokom upotrebe funkcije
pare, onda odmah iskopčajte aparat i stupite u kontakt sa centrom
za podršku klijenata. (Pazite se od
električnog udara.)
♦ Aparat ispušta veoma vruću paru
za dezinfekciju područja upotrebe.
To znači da glava paročistača,
podloge za čišćenje i dodatak za
tepihe postaju veoma vrući tokom
upotrebe.
♦ Oprez! Nosite uvek prikladnu obuću tokom upotrebe paročistača podova i prilikom zamene dodataka
na vašem paročistaču podova. Ne
nosite papuče ili otvorenu obuću.
♦ Poklopac može da se zagreje
tokom korišćenja.
♦ Tokom upotrebe može da izlazi
para iz aparata.
♦ Budite oprezni tokom upotrebe
aparata. NE dodirujte bilo koji deo
koji može postati vruć tokom upotrebe.
♦ Isključite aparat i vratite ručicu
u uspravnu poziciju pre nego što
odstranite rezervoar za vodu.
♦ Ako para iskače iz kućišta ručnog
paročistača, onda isključite i iskopčajte aparat iz električne mreže,
SRPSKI
dozvolite da se ohladi. Stupite ♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim onog
u kontakt sa najbližim ovlašćenim
koji je naveden u ovom priručniku.
serviserom. Ne nastavljajte korišćenje aparata.
Bezbednost drugih osoba
Posle upotrebe
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
ohladi pre početka čišćenja.
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Inspekcije i popravke
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
ohladi pre početka održavanja ili
popravke.
♦ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne
delove. Proverite da li su delovi
polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad ovog
aparata.
♦ Redovno proveravajte kabl na
oštećenja.
♦ Ne koristite aparat ako je neki deo
oštećen ili neispravan.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
ovlašćeni serviser.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti od
strane dece od 8 godina pa naviše
i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom
ili ako su im date instrukcije u vezi
upotrebe uređaja na bezbedan
način i ako razumeju povezane
opasnosti. Deca ne smeju da se
igraju sa ovim uređajem. Čišćenje
i održavanje ne sme da bude izvršeno od strane dece bez nadzora.
♦ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti
dodatni preostali rizici, koji možda
nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici
mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
29
SRPSKI
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
zato što je vaš aparat uzemljen
pokretnih delova.
i ima konstrukciju klase 1.
♦ Povrede izazvane dodirivanjem ♦ Može da se koristi dužina do 30 m
vrućih delova.
(100 stopa) bez gubitka snage.
♦ Povrede izazvane pri promeni Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
delova ili dodataka.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
upotrebom aparata. Ako sa bilo
za upotrebu.
kojim aparatom radite duže vreme,
Upozorenje! Opasnost od opekotina.
pobrinite se da redovno pravite
pauze.
Oprez! Vruća površina
Električna bezbednost
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora da se uzemlji. Uvek
proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Utikači aparata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji
način nemojte modifikovati utikač.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga
zameniti proizvođač ili ovlašćeni
Black & Decker servisni centar da
bi se izbegla opasnost.
Produžni kablovi i proizvod
klase 1
♦ Neophodno je koristiti 3-žilni kabl
30
Održavanje i čišćenje
Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja aparata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih aparata, isključite aparat
i odvojite ga sa napajanja.
♦ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne krpe.
♦ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor vode
i sapuna sa vašom krpom.
Održavanje podloga za čišćenje
Uputstva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila Omogućite potpuno sušenje pre ponovne upotrebe.
Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana na
etiketi podloge za čišćenje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za
uzemljenje.
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
♦
♦
♦
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru.
Da je proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.
31
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на плочки, работни, кујнски
и тоалетни површини. Овој уред е наменет само
за домашна употреба.
Предупредување! Прочитајте го целиот прирачник за ‘Безбедност, одржување и сервис’ внимателно пред
да почнете да ракувате со овој уред.
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете
да ракувате со уредот.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за заклучување
3. Прекинувач-чкрапало
4. Капаче
5. Резервоар за вода
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да
изведете било која од следните активности,
осигурајте се дека уредот е исклучен и изваден
од штекер и дека е ладен и дека не содржи вода.
Прикачување на цревото и додатоците
(скици А и В)
♦
Притиснете ја млазницата за променлива
пареа врз млазницата за пареа (11) или
цревото (8) и ослободете ги спојниците (13).
Важно! Обезбедете дека млазницата за променлива пареа (12) е добро фиксирано пред
да го употребите рачниот чистач на пареа. Ако
пареа излегува од зглобот, тоа значи дека млазницата за променлива пареа не е соодветно
наместена, па затоа дозволете му на уредот
да се излади и потоа отстранете ја и повторно
наместете ја млазницата за променлива пареа.
Прикачување на други додатоци (скица А)
♦ Порамнете ги испакнатините на цревото (8)
со вдлабнатините на додатокот.
♦ Притиснете го додатокот (10) врз цревото (8)
и свртете го во спротивна од стрелките на
часовникот додека додатокот не се намести.
Напомена! Млазницата за променлива пареа
може да се употреби без цревото со нејзино
монтирање директно врз млазницата за пареа.
Сите други додатоци мораат да бидат поврзани
на цревото за да бидат употребени.
Отстранување на цревото и додатоците (скици А и В)
Предупредување! Млазницата за пареа, млазницата за променлива пареа, цревото и додатоците се загреваат при употреба. Овозможете
уредот и сите додатоци да се изладат пред да
отстраните некој од додатоците.
Предупредување! Проверете ја лентата (7)
на млазницата за пареа (11) и цревото (8) пред
секоја употреба. Ако лентата недостасува или
е оштетена, ве молиме контактирајте го вашиот
најблизок овластен сервисер. Не го употребувајте уредот.
Отстранување на додаток (скица А)
♦ Свртете го додатокот (10) во насоката на
стрелките на часовникот, а потоа извлечете
го од цревото (8).
Прикачување на цревото (скица А)
♦ Притиснете ги спојниците (9) од двете страни
на цревото (8).
♦ Притиснете го цревото (8) врз млазницата
за пареа (11) и ослободете ги спојниците (9).
Важно! Обезбедете дека цревото (8) е добро
фиксирано пред да го употребите рачниот
чистач на пареа. Ако пареа излегува од зглобот, тоа значи дека цревото не е соодветно
наместено, па затоа дозволете му на уредот
да се излади и потоа отстранете го и повторно
наместете го цревото.
Отстранување на млазницата за променлива
пареа (скица В)
♦ Притиснете ги спојниците (11) на двете страни од млазницата за променлива пареа (12)
и извлечете ја од млазницата за пареа (11).
Прикачување на млазницата за променлива
пареа (скица В)
♦ Притиснете ги спојниците (13) од двете страни на млазницата за променлива пареа (12).
32
Отстранување на цревото (скица А)
♦ Притиснете ги спојниците (9) на двете страни
од цревото (8) и извлечете го од млазницата
за пареа (11).
Полнење на резервоарот за вода
(скица С)
Овој чистач на пареа содржи систем против
бигор којшто го продолжува животниот век на
системот.
Напомена: Наполнете го резервоарот за вода
со чиста вода од чешма.
МАКЕДОНСКИ
Напомена: Во региони со тврда вода се препорачува употреба на дестилирана вода.
♦ Исклучете го уредот и извадете го од штекер.
♦ Отворете го капачето (4) со негово повлекување надолу.
♦ Наполнете го резервоарот (5) со вода.
Предупредување! Вашиот резервоар за вода
има капацитет од 0,35 литар.
♦ Повторно затворете го капачето (4).
Напомена: Осигурајте се дека капачето е добро
зацврстено.
Напомена: Не користете хемиски средства за
чистење со вашиот чистач на пареа.
Употреба
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на уредот, притиснете го прекинувачот (1). На рачниот чистач на пареа му
требаат околу 15 секунди да се загрее.
Напомена: Кога рачниот чистач на пареа ќе
се вклучи, резервоарот за вода ќе засветка со
црвена боја. Кога рачниот чистач на пареа ќе
биде подготвен за употреба, резервоарот за
вода ќе засветка со сина боја.
♦ Кренете го копчето за зак лучување (2)
и повлечете прекинувачот-чкрапало (3). По
неколку секунди ќе се создаде пареа.
♦ За исклучување на уредот, ослободете го
прекинувачот-чкрапало (3), а потоа притиснете го прекинувачот (1).
Внимание! Секогаш празнете го рачниот чистач
на пареа по употребата.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или
по работење без оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се создаде пареа.
Внимание! Создавањето на пареа може да
продолжи уште кратко време откако прекинувачот-чкрапало (3) ќе биде ослободен, но ова
е нормално. Исклучете го и овозможете му на
уредот да се излади пред да отстраните некој
додаток.
Совети за оптимална употреба
Општо
♦ За најдобри резултати на чистење, никогаш
не го употребувајте рачниот чистач на пареа
без претходно да прикачите додаток.
♦ Не користете хемиски средства за чистење
со вашиот рачен чистач на пареа. За да
отстраните флеки кои што се тешки за чистење од винилни или линолеумски подови,
можете претходно да нанесете слаб детер-
гент или вода врз нив пред да го употребите
чистачот на пареа.
Чистење со рачен чистач на пареа
♦ Монтирајте го потребниот додаток.
♦ Приклучете го рачниот чистач на пареа во
штекер.
♦ Притиснете го прекинувачот (1). На рачниот
чистач на пареа му требаат околу 15 секунди
да се загрее.
♦ Кренете го копчето за заклучување (2) и повлечете прекинувачот-чкрапало (3) за да
ја вклучите пумпата за пареа. По неколку
секунди ќе почне да излегува пареа од додатокот.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или
по работење без оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се создаде пареа.
Напомена: За време на употребата, вие можете
да ја исклучите пумпата за пареа со ослободување на прекинувачот-чкрапало, а оваа едноставна опција ќе ви овозможи да го спуштите
рачниот чистач на пареа на кратко за да можете
да го потргнете мебелот, а потоа да продолжите
да чистите без да морате да го исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате рачниот чистач на пареа, ослободете го прекинувачот-чкрапало (3), исклучете го и извадете
го од штекер. Почекајте чистачот на пареа
да се излади пред да го одложите. (околу
пет минути)
Внимание! Важно е да се набљудува нивото на
вода во резервоарот за вода. За повторно да го
наполните резервоарот со вода и да продолжите со чистењето, исклучете го рачниот чистач
на пареа. Исклучете го апаратот од штекерот
и наполнете го резервоарот за вода (5).
После употреба
♦ Исклучете го рачниот чистач на пареа од
штекер.
♦ Овозможете му на рачниот чистач на пареа
целосно да се излади. (околу пет минути)
♦ Испразнете го резервоарот за вода (5).
♦ Отстранете ги додатоците и одложете ги во
обезбедената торба за одложување.
Додатоци
Работните карактеристики на вашиот уред
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker е изработен спрема
високи стандарди на квалитет и е наменет да ги
подобри работните карактеристики на вашиот
уред. Со употреба на овие додатоци ќе извлечете максимум од вашиот уред.
33
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
Напон
Vac
Моќност
W
Капацитет на резервоар ml
Тежина
kg
Проблем
FSS1600
(Тип 2)
230
1600
350
2,5
Решавање на проблеми
Ако се чини дека вашиот уред не работи како
што треба, следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме
контактирајте го вашиот локален сервисер на
Black & Decker.
Проблем
Рачниот чистач
на пареа не се
вклучува.
Не се создава
пареа од страна
на рачниот
чистач на пареа
кога чкрапалото
е повлечено.
Рачниот чистач на
пареа прекинува
да создава пареа
при употреба.
Чекор Можни решенија
1
Проверете дали уредот е приклучен
во штекер.
2
Проверете дали уредот е вклучен
со употреба на прекинувачот за
вклучување и исклучување (1).
3
Проверете го осигурувачот во
приклучокот.
4
Рачниот чистач на пареа има опција
за заклучување. Кренете го копчето
за заклучување (2) и повлечете
прекинувачот-чкрапало (3). По
неколку секунди ќе се создаде пареа.
5
Проверете дека резервоарот за вода
(5) е полн.
НАПОМЕНА: Кога ќе биде наполнет
за прв пат или по работење без
оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се
создаде пареа.
6
Проверете ги чекорите 1, потоа 2,
па потоа 3.
7
Проверете ги чекорите 5, па потоа 3.
8
Проверете го чекорот 5.
9
Рачниот чистач на пареа ќе почне
да создава пареа по 15 секунди и ќе
го постигне максималниот проток на
пареа по 45 секунди.
Додатоците
постојано
отпаѓаат од
уредот.
10
Погледнете го поглавјето за
склопување во прирачникот за
упатства за соодветно монтирање на
сите делови и додатоци.
Пареа излегува
од неочекувани
делови од уредот.
11
Погледнете го поглавјето за
склопување во прирачникот за
упатства за соодветно монтирање на
сите делови и додатоци.
Рачниот чистач
на пареа создава
премалку пареа
при употреба.
34
Каде можам
да добијам
дополнителни
информации /
додатоци за мојот
чистач на пареа.
Чекор Можни решенија
12
www.blackanddecker.co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
МАКЕДОНСКИ
Безбедност, одржување, сервис
www.blackanddecker.eu
35
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран
ламинат, линолеум, винил, керамички плочки,
камени и мермерни подови и за освежување на
килими. Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
Вашиот Black & Decker чистач на пареа (само за
моделите FSMF1621 и FSS1600) е наменет за
чистење на плочки, работни, кујнски и тоалетни
површини. Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
било каква помошна опрема или
додаток или извршувањето на
било кои работи со овој уред
освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Упатства за безбедна
употреба
Употреба на уредот
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства може да
доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Предупредување! Кога се
употребуваат електрични
уреди мора да се почитуваат
основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за
да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични
повреди и материјална штета.
♦ Прочитајте го внимателно ова
упатство пред да го употребите
овој уред.
♦ Намената е опишана во ова упатство за употреба. Употребата на
36
♦ Не ја насочувајте пареата кон
луѓе, животни, електрични уреди
или штекери.
♦ Не ја изложувајте на дожд.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го оставајте овој уред без
надзор.
♦ Не го оставајте овој уред да биде
вклучен во штекер кога не се
користи.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот за напојување за да го
исклучите уредот од штекер.
Држете го кабелот на уредот
понастрана од топлина, масло
и остри предмети.
♦ Не ракувајте со чистачот на пареа со влажни раце.
♦ Никогаш немојте да го влечете
и носите уредот за кабелот,
МАКЕДОНСКИ
да го користите кабелот како
Предупредување! Не го
рачка, да затворите врата врз
користете на нелакирано
кабелот, да го влечете кабелот
дрво и на нелакиран ламиво близина остри агли, ниту да го
нат. Сјајот на површини кои
изложувате кабелот на загреани
што биле полирани со восок
површини.
или на некои неполирани
♦ Не го користете уредот во затвоповршини може да се изгуби
рена просторија што е исполнепоради топлината и пареата.
та со пареа која што произлегува
Секогаш се препорачува да
од разредувач на бои на база на
се исчисти изолиран дел
од површината пред да се
масло, од некои супстанци пропродолжи со чистењето. Ние
тив молци, запаллива прав или
со други експлозивни и отровни
исто така ви препорачуваме
пареи.
да ги проверите упатствата
♦ Проверете го типот на под кај
за употреба и одржување на
производителот.
производителот на подот.
♦ Немојте да го користите на кожа, ♦ Никогаш немојте да ставате ална мебел или на подови кои што
кохолни и ароматични произвобиле полирани со восок, на синди, производи за отстранување
тетички материјали, сомот или
на бигор или детергенти во
на други деликатни материјали
чистачот на пареа, бидејќи ова
кои што се осетливи на пареа.
може да го оштети или да го направи небезбеден за употреба.
♦ Ако се активира автоматскиот
прекинувач додека ја користите
функцијата со пареа, веднаш
прекинете со употребата на уредот и контактирајте го центарот
за грижа на корисници. (Внимавајте од ризик од електричен
удар.)
37
МАКЕДОНСКИ
♦ Уредот испушта жешка пареа
при чистењето на површината.
Ова значи дека главата за пареа, перничињата за чистење
и додатокот за тепих се вжештуваат при употреба.
♦ Внимание! Секогаш носете соодветни чевли кога го користите
вашиот чистач на пареа и кога
ја менувате помошната опрема
на вашиот чистач на пареа.
Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Капакот може да се вжешти при
употреба.
♦ Пареа може да излезе од уредот
при употреба.
♦ Овој уред треба внимателно да
се употребува. НЕМОЈТЕ да ги
допирате деловите што може да
се вжештат при употреба.
♦ Исклучете го уредот и вратете
ја рачката во крената позиција
пред да го отстраните резервоарот за вода.
♦ Ако забележите дека пареа излегува од трупот на рачниот чистач
на пареа, исклучете го уредот,
извадете го неговиот кабел од
штекер и дозволете му на уредот
да се излади. Контактирајте го
38
вашиот локален овластен сервисер. Не продолжувајте да го
употребувајте уредот.
После употреба
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го чистите.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво место.
♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
Преглед и поправка
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го одржувате
или поправате.
♦ Пред употреба, проверете дали
уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете
дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или
било каква друга состојба што
би можела да влијае на неговото
работење.
♦ Постојано проверувајте го кабелот за напојување за оштетување.
♦ Не го користете уредот ако некој
дел е оштететен или дефектен.
МАКЕДОНСКИ
♦ Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
♦ Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
кој дел, освен оние назначени
во ова упатство.
Безбедност на други лица
предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се
воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да
се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вжештени делови.
♦ Повреди при менување на делови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на уредот.
Кога користите уред подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна
возраст и лица со намалени
физички, сетилни или ментални
способности или со недоволно
искуство и знаење ако се под
надзор и им се дадени упатства
за употреба на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат
потенцијалните ризици. Децата
не треба да си играат со уредот.
Чистење и одржување не треба Безбедност од електричен
да се врши од страна на деца удар
без надзор.
Предупредување! Овој про♦ Децата треба да се надгледуизвод мора да биде зазеваат за да се осигура дека не си
мјен. Секогаш проверете
играат со апаратот.
дали струјното напојување
Останати ризици.
одговара на напонот што
Кога се употребува алатката може
е деклариран на плочката.
да се јават дополнителни преоста- Приклучокот мора да се совпаѓа со
нати ризици што не се вклучени во приклучницата. Никогаш не го пре39
МАКЕДОНСКИ
правајте приклучокот. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот
од електричен удар.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од
страна на производителот или
на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне
опасност.
Продолжени кабли и производ од Класа 1
♦ Мора да се користи продолжен
кабел со 3 јадра бидејќи вашиот уред е изолиран и е од прва
класа.
♦ Може да се употреби на далечина од 30 метри без губење на
моќност.
Ознаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Предупредување! Опасност од вжештување.
Внимание! Жешка површина
Одржување и чистење
Вашиот Black & Decker електиричен уред е направен да работи долго време со минимално
одржување.
40
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за уредот и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување или чистење на електрични уреди, исклучете го уредот и извадете го од штекер.
♦ Избришете го вашиот уред со мека влажна
крпа.
♦ За тешки флеки, можете да употребите слаб
раствор од сапун и вода за навлажнување на
вашата крпа.
Грижа за перничиња за чистење
Упатства за миење - Без омекнувач - Дозволете
им целосно да се исушат пред повторно да ги
употребите.
Внимание! Следете ги упатствата за чистење
кои што се испечатени на етикетата на перничето
за чистење.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
♦ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со заземјениот терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата за
монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
МАКЕДОНСКИ
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
♦
Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка Black & Decker
и за нашата понуда на производи се достапни
на www.blackanddecker.co.uk.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
zst00255399 - 08-12-2014
41
42
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising