DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

370000-50 LT
DWS778
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
22
Pav. / Рисунок 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
Pav. / Рисунок 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
r
ii
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 6
DE7023
uu
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
jj
ee
b
h
g
e
uu
f
f
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
4
Pav. / Рисунок 11
Pav. / Рисунок 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Pav. / Рисунок 13
0
15
30
45
nn
l
m
Pav. / Рисунок 14
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
Pav. / Рисунок 16
Pav. / Рисунок 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
45
pp
oo
5
Pav. / Рисунок 18
30
0
30
0
Pav. / Рисунок 17
50
45
50
Pav. / Рисунок 19
45
50
0
Pav. / Рисунок 20
30
45
30
15
0
50
Pav. / Рисунок 21
6
45
50
0
15
30
Pav. / Рисунок 22
45
Pav. / Рисунок 23
ff
Pav. / Рисунок 24
ff
ff
Pav. / Рисунок 25
ff
7
LIETUVIŲ
SKERSINIO IR NUOŽAMBAUS PJOVIMO
PJŪKLAS DWS778
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
DWS778
QS/GB
LX
230
115
230
115
1
1
1850
1650
250
250
30
30
4300
4100
85
85
1,75
1,75
Įtampa
V
(tik JK ir Airijos vartotojams)
V
Tipas
Galios įvestis
W
Disko skersmuo
mm
Disko vidinės skylės skersmuo
mm
Maks. disko sukimosi greitis
min-1
Pjovimo gylis
mm
Maks. disko storis
mm
Nuožambūs pjūviai
(maks. padėtys)
kairėn ir dešinėn 50°
50°
Įstrižieji pjūviai (maks. padėtys) kairėn
48°
48°
Sudėtiniai pjūviai
įstrižai
45°
45°
nuožambiai 45°
45°
Pjovimo galimybės
skersiniai pjūviai 90°
mm
85 x 305
nuožambūs pjūviai 45°
mm
85 x 215
nuožambūs pjūviai 48°
mm
85 x 204
įstrižieji pjūviai 45°
mm
58 x 305
įstrižieji pjūviai 48°
mm
54 x 305
Bendrieji matmenys
mm
465 x 615 x 390
Svoris
kg
17,2
LPA (garso slėgis)
dB(A)
94,2
KPA (garso slėgio paklaida)
dB(A)
3,0
94,2
3,0
LWA (garso galia)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 61029:
Vibracijos emisijos vertė ah
m/s²
2,4
2,4
ah =
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 61029, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
16 amperų elektros kištukuose
PASTABA: Šis prietaisas skirtas jungti į maitinimo
tinklo sistemą, kurios maksimali leistina
varža Zmax vartotojo sąsajos taške (elektros
skydinėje) yra 0,25 omo.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas būtų
jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri
atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Jeigu reikia,
vartotojas gali pasiteirauti valstybinės elektros
tinklų įmonės apie sistemos varžą sąsajos taške.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
8
LIETUVIŲ
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali sąlygoti
sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Reiškia aštrius kraštus.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DWS778
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti
gerai apšviesta (250–300 liuksų). Nenaudokite
šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo
pavojus, pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra degių
skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant
ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam
oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro
metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti naudojant izoliacinį transformatorių
arba (FI) įžemintą grandinės pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.11.2012
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris numatytas
jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite
įrankius tik pagal numatytąją naudojimo
9
LIETUVIŲ
paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių
pjūklų medžių šakoms genėti arba rąstams
pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti
batus neslidžiais padais. Dėvėkite apsauginius
galvos dangalus, po kuriais galima būtų
paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių. Jei
šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite
šilumai atsparią prijuostę. Visuomet dėvėkite
ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite apsauginį
šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Niekada neneškite
įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų,
atiduokite juos į įgaliotąją techninės priežiūros
dirbtuvę, kad juos pataisytų. Rankenos ir
jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir
nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
10
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo
raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo jungiklio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar įrankis
ir elektros laidas nėra sugedęs. Patikrinkite, ar
nėra išsiderinusių arba užstrigusių judamųjų
dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų
apsaugų ar jungiklių, arba kokių nors kitų
gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos
elektrinio įrankio darbui. Apsauga ar kita
sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba
pakeista įgaliotame techninio aptarnavimo
centre arba kaip nurodyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Sugedusius jungiklius reikia
pakeisti įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Niekuomet nebandykite taisyti
patys.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
LIETUVIŲ
Papildomos saugos taisyklės
dirbant su nuožambaus
pjovimo staklėmis
• Prietaise įrengtas specialios konfigūracijos
maitinimo laidas, kurį pakeisti gali tik
gamintojas arba įgaliotasis techninio
aptarnavimo atstovas.
• Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo
rekomenduojamas medžiagas.
• Nenaudokite įrankio be apsauginių gaubtų
arba jei apsauginiai gaubtai neveikia ar yra
netinkamos būklės.
• Atlikdami įstrižus pjūvius, patikrinkite, ar
rankena yra saugiai užfiksuota.
• Įrankis turi būti pastatytas ant lygių grindų,
kurios turi būti tvarkomos ir ant jų neturi būti
jokių pašalinių medžiagų, pvz., skiedrų ir
nuopjovų.
• Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
• Naudokite tinkamai pagaląstus diskus.
Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko
pažymėto greičio.
• Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite,
ar visos fiksavimo rankenėlės ir spaustuvų
rankenos yra tvirtai užveržtos.
• Kai pjovimo staklės yra įjungtos į elektros
maitinimo šaltinį, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
• Niekuomet nebandykite staigiai išjungti
aparato ir sustabdyti greitai besisukančio jo
disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais daiktais;
tokiu būdu galima sukelti skaudžių nelaimingų
atsitikimų.
• Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima
sugadinti įrankį.
• Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį,
naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
• Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
• Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
• Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
• Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
• Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo
diskų.
• Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių
diskų.
• Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant
kurių pažymėtas greitis yra ne mažesnis už
nurodytąjį duomenų lentelėje.
• Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
• Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio prapjovos
ir tik tada atleiskite jungiklį.
• Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar
aparatas stabilus.
• Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint
sustabdyti variklio veleną, kad nesisuktų.
• Staklių pjovimo disko apsauginis gaubtas yra
nustatytas taip, kad automatiškai pakiltų, kai
rankena nuleidžiama ir nusileistų virš disko
pakėlus galvutės fiksavimo atlaisvinimo svirtį
(b).
• Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto
rankomis, jei pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą, šį
apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
• Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos
būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
• Kai plokštė su įpjova susidėvės, pakeiskite ją.
• Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus arba prieš pakeisdami diską, išjunkite
įrenginį iš maitinimo tinklo.
• Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo
galvutė nėra nuleista.
• Jeigu įrengtas lazeris arba šviesos diodas, jį
draudžiama pakeisti kito tipo lazeriu. Lazerių
įrenginius taiso tik lazerių gamintojas arba
įgaliotasis meistras.
• Pjaudami medieną, prijunkite stakles prie dulkių
surinkimo įrenginio. Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiui. pvz.:
-– apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant
medienos drožlių plokštes, kyla daugiau
dulkių, nei pjaunant medieną);
-– pjovimo disko aštrumą;
-– tinkamą pjovimo disko nustatymą;
-– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti
ne mažesnis nei 20 m/s.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos dulkių
ištraukimo sistema, pvz., dangčiai, slopintuvai
ir išmetimo angos.
11
LIETUVIŲ
• Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos
triukšmo poveikiui:
-– naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti
keliamą triukšmą;
-– naudokite tik tinkamai pagaląstus pjovimo
diskus.
• Būtina reguliariai atlikti techninę priežiūrą.
• Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį
apšvietimą.
• Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai
kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti įrenginį ir
dirbti su juo.
• Įsitikinkite, kad visos poveržlės ir velenų žiedai
yra tinkami, kaip nurodyta šiame vadove.
• Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų ar
kitų ruošinio dalių, kol dirba pjūklas ir pjūklo
galvutė ne ramybės būsenoje.
• Niekada nepjaukite trumpesnių nei 150 mm
ilgio ruošinių.
• Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus
dydžio ruošinius:
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes;
Kvėpavimo problemas didina šie veiksniai:
– medienos pjovimas nenaudojant dulkių
ištraukimo įrenginio;
– nepakankamas dulkių ištraukimas dėl nešvarių
išleidimo angų filtrų.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
– 85 mm aukščio, 305 mm pločio ir 400 mm
ilgio
– ilgesnius ruošinius reikia paremti, naudojant
tinkamą papildomą pagrindą, pvz., DE7023.
Visada tvirtai pritvirtinkite ruošinį prie pjūklo
pagrindo.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo tinklo.
Laikymo vieta nešant
• Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite
stakles, kad sugedusiu įrenginiu nesinaudotų
kiti žmonės.
Rankas laikykite toliau nuo disko.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo
tinklo. Patraukite ruošinį ir patikrinkite, ar
pjovimo diskas laisvai sukasi. Įjunkite stakles
ir pradėkite naują pjovimo operaciją sumažinę
tiekimo jėgą.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų, ypač
magnio.
• Jei tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite stakles
prie darbastalio 8 mm skersmens ir 80 mm
ilgio varžtais.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių.
12
DATOS KODO PADĖTIS (2 PAV.)
Datos kodas (v v), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 dalinai surinktas skersinio ir nuožambaus
pjovimo pjūklas
2 šešiakampiai veržliarakčiai, 4/6 mm
1 250 mm TCT pjovimo diskas
1 ruošinio spaustuvai
LIETUVIŲ
1 naudojimo vadovas
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1, 2, 7, 11, 12 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. gaidukas
b. apsauginio gaubto fiksavimo atlaisvinimo
svirtis
c. valdymo rankena
d. stacionarus viršutinis apsauginis gaubtas
e. išorinė jungė
f. disko varžtas
g. apatinis apsauginis disko gaubtas
h. pjovimo diskas
i. slankiojamo kreiptuvo fiksavimo svirtis
(11 pav.)
j. stacionarus stalas
k. plokštė su įpjova
l. nuožambio rankena
m. nuožambaus pjūvio skląstis
n. sukamojo stalo/nuožambio rankena
o. nuožambaus pjūvio liniuotė
p. nuožambaus pjūvio liniuotės varžtai (12 pav.)
ff. ruošinio spaustuvas
gg. „XPS™“ apšvietimo lemputės įjungimo/
išjungimo jungiklis
hh. „XPS™“ apšvietimo lemputė
ii. užsukama fiksavimo jungtis (DWV9000,
pasirenkamas priedas)
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šis „DEWALT“ skersinio ir nuožambaus pjovimo
pjūklas skirtas profesionaliems medienos,
medienos gaminių ir aliuminio pjovimo darbams.
Juo lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite skersinio,
įstrižo ir nuožambaus pjovimo darbus.
Sumontavus tinkamą pjovimo diską, šiuo prietaisu
galima pjaustyti iki 4,0 mm storio aliuminio profilius.
NIEKADA nepjaukite magnio.
Šis prietaisas skirtas naudoti su nominaliu,
250 mm skersmens disku karbido galais.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie nuožambaus pjovimo pjūklai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
q. slankiojamas kreiptuvas
Elektros sauga
r. dulkių ištraukimo antgalis
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
s. skersinis stabdiklis
t. įstrižojo veržiklio rankena
u. Įstrižųjų pjūvių skalė
v. skylės montavimui prie darbastalio
w. fiksavimo mygtukas
x. skersinės sijos
y. pjūklo galvutė
z. šešiakampiai veržliarakčiai
aa. laido spaustukas
bb. skylė pakabinamai spynai
cc. rankinio valdymo mygtukas
dd. rankena įrankiui nešti (kairė ir dešinė)
ee. vidinė jungė 7
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją,
atitinkančią standartą EN 61029; todėl jo
nereikia įžeminti.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, įrankį būtina
atiduoti į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą
arba kvalifikuotam elektrikui, kad pataisytų.
13
LIETUVIŲ
Privaloma naudoti šiuos laidus:
DWS778:
H05RN-F, 2 x 1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2 x 1,5 mm²
Elektros kištuko keitimas (tik
Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams (tik JK ir Airijos
vartotojams)
• TĮrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Visada patikrinkite, ar
kabelio spaustukas (aa) yra tinkamai ir
gerai pritvirtintas prie laido movos.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SUMONTAVIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
14
Išpakavimas
Variklis ir apsaugos jau sumontuoti ant korpuso.
Montavimas ant darbastalio
(2 pav.)
1. Kad montuoti ant darbastalio būtų patogiau,
visose keturiose kojelėse yra padaryta
skylių (v). Padarytos dviejų skirtingų dydžių
skylės, kad galima būtų naudoti skirtingų
dydžių varžtus. Naudokite bet kurią skylę;
nebūtina panaudoti abi skyles. Visuomet tvirtai
sumontuokite šį pjūklą, kad jis nepajudėtų.
Portatyvumui padidinti, įrankį galima montuoti
ant 12,5 mm arba dar storesnės klijuotos
faneros, kurią vėliau galima būtų tvirtinti prie
darbinio stovo arba perkelti ir tvirtinti kitose
darbo vietose.
2. Montuodami pjovimo stakles ant klijuotos
faneros lakšto, patikrinkite, ar montavimo
varžtai nekyšo pro medienos apačią. Klijuota
fanera turi lygiai gulėti ant darbinio stovo.
Kai tvirtinate pjovimo stakles prie bet kokio
darbinio paviršiaus, veržkite tik ties tvirtinimo
taškais, tose vietose, kur yra montavimo
varžtų skylės. Jeigu tvirtinsite bet kuriuose
kituose taškuose, pjovimo staklės tinkamai
neveiks.
3. Kad ruošinys nesulinktų ir išvengtumėte
netikslumų, pasirūpinkite, kad montavimo
paviršius nebūtų deformuotas ar nelygus.
Jeigu pjovimo staklės supasi, pakiškite po
viena pjovimo staklių kojele ploną kokios nors
medžiagos gabalėlį, kad pjovimo staklės tvirtai
ir lygiai stovėtų ant montavimo paviršiaus.
Pjovimo disko montavimas
(2, 6–8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Naujo pjovimo disko
dantys yra labai aštrūs, todėl jie yra
labai pavojingi.
ĮSPĖJIMAS: Žinokite, kad pjovimo
diską galima keisti tik taip, kaip
nurodyta. Naudokite tik techninių
duomenų skyriuje nurodytus pjovimo
LIETUVIŲ
diskus; rekomenduojama naudoti kat.
Nr.: DT4282.
SVARBU: Norint sumontuoti naują diską, pjovimo
galvutė (y) turi būti aukščiausioje padėtyje.
1. Norėdami pakelti pjovimo galvutę (y)
į aukščiausią padėtį, paspauskite pjovimo
galvutę (y) ir ištraukite fiksavimo mygtuką (w).
2. Paleiskite ir pjovimo galvutę pakils
į aukščiausią padėtį.
3. Į veleno fiksatorių (uu), esantį priešais disko
veleną, giliai įkiškite 6 mm šešiakampį
veržliaraktį (z) ir laikykite jį (6, 8 pav.).
4. Įkiškite kitą 6 mm šešiakampį veržliaraktį (z)
į veleno varžtą (f) ir atsukite jį, sukdami pagal
laikrodžio rodyklę. Ištraukite disko varžtą (f) ir
išorinę jungę (e).
Skersinių sijų reguliavimas,
kad būtų užtikrintas vienodas
pjovimo gylis (1, 2, 9, 10 pav.)
Diskas turi pjauti vienodame gylyje per visą stalo
ilgį ir neturi liesti stacionaraus stalo kiaurymės gale
ar sukamosios rankenos priekyje. Todėl, iki galo
nuspaudus pjovimo galvutę (y), skersinės sijos (x)
turi būti idealiai lygiagrečios stalui.
1. Paspauskite apatinio apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį (b) (1 pav.).
2. Paspauskite pjovimo galvutę iki galo į galinę
padėtį ir išmatuokite aukštį nuo sukamojo stalo
(n) iki išorinės jungės (e) apačios (10 pav.).
3. Pasukite pjovimo galvutės skersinį stabdiklį (s)
(2 pav.).
5. Paspauskite apatinio apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį (b), kad apatinis apsauginis
disko gaubtas (g) pakiltų, ir išsukite disko
varžtą (h).
4. Laikydami pjovimo galvutę iki galo nuspaustą,
patraukite galvutę iki jos eigos galo.
6. Dėkite naują pjovimo diską ant vidinės jungės
(ee) (7 pav.) briaunelės – disko apatinio krašto
dantukai turi būti nukreipti link kreiptuvo (nuo
operatoriaus).
6. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus(9 pav.):
7. Uždėkite išorinę jungę (e) - fiksavimo prielajos
(jj), esančios abejose variklio veleno pusėse,
turi tinkamai užsifiksuoti.
8. Įtaisykite disko varžtą (f) ir užveržkite jį 6 mm
šešiakampiu veržliarakčiu, sukdami prieš
laikrodžio rodyklę, kita ranka laikydami 6 mm
šešiakampį veržliaraktį (z) (8 pav.).
9. Ištraukite abu šešiakampius veržliarakčius (z)
ir padėkite juos atgal į jų laikiklį.
NUSTATYMAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šios įstrižųjų ir nuožambiųjų kampų pjovimo
staklės yra tiksliai sureguliuotos gamykloje. Jeigu
dėl gabenimo ir krovimo darbų arba dėl kokių
nors kitų priežasčių jį reikėtų iš naujo pareguliuoti,
atlikite toliau nurodytus pjūklo reguliavimo
veiksmus. Kartą pareguliavus, šios nuostatos
turėtų likti tikslios.
5. Dar kartą pamatuokite 10 pav. parodytą aukštį.
Abu dydžiai turi būti visiškai vienodi.
a. Atsukite fiksavimo veržlę (kk), esančią
rėme (ll) po apatiniu dulkių ištraukimo
antgaliu (r) (1 pav.) ir, kiek reikia, po truputį
pareguliuokite varžtą (mm).
b. Užveržkite fiksavimo veržlę (kk).
ĮSPĖJIMAS: Visada patikrinkite, ar
diskui esant 90° vertikalioje ir 45°
skersinėje padėtyse neliečia stalo
ties kiaurymės galu arba sukamosios
rankenos priekiu. Nejunkite įrankio, kol
nepatikrinsite!
Kreiptuvo reguliavimas
(11 pav.)
Pakelkite ir pasukite slankiojamo kreiptuvo
fiksavimo svirtelę (i) prieš laikrodžio rodyklę, kad
atsilaisvintų. Patraukite slankiojamą kreiptuvą
(q) į tokią padėtį, kur jo neįpjautų diskas, tuomet,
sukdami kreiptuvo fiksavimo svirtelę pagal
laikrodžio rodyklę, priveržkite kreiptuvą.
Disko patikrinimas ir
reguliavimas pagal kreiptuvą
(2, 12, 13 pav.)
1. Atleiskite nuožambumo skląstį (m).
2. Nykščiu prispauskite nuožambumo rankeną (l)
ir suspauskite nuožambumo skląstį (m), kad
atsilaisvintų sukamasis stalas / nuožambio
rankena (n).
15
LIETUVIŲ
3. Sukite sukiojamą pagrindą tol, kol skląstis
atsidurs 0° nuožambumo padėtyje.
4. Nuspauskite žemyn galvutę ir, paspaudę
fiksavimo mygtuką (w), užfiksuokite ją tokioje
padėtyje.
5. Dvi 0° žymės (nn) ant nuožambio skalės (o)
turi vos matytis.
6. Atremkite kampainį (oo) į kreiptuvo (q) kairįjį
šoną ir diską (h).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
7. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
a. Atlaisvinkite varžtus (p) (12 pav.) ir į kairę
ar dešinę sukite skalės/nuožulnaus pjovimo
stalą, kol diskas stovės 90° laipsnių
kampu į kreiptuvą, kaip tai buvo išmatuota
kampainiu (oo) (13 pav.).
b. Vėl užveržkite nuožambaus kampo skalės
varžtus (p).
Disko tikrinimas ir
reguliavimas pagal stalą
(2, 14–16 pav.)
1. Atlaisvinkite įstrižumo veržtuvo rankenėlę (t)
(14 pav.).
2. Paspauskite pjovimo galvutę (y) į dešinę
ir įsitikinkite, ar ji yra visiškai vertikali bei
užveržkite nuožulnaus veržiklio rankeną.
3. Dėkite kampainį (oo) ant stalo ir atremkite jį
į pjovimo diską (h) (15 pav.).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
4. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
a. Atlaisvinkite nuožulnaus veržiklio rankenėlę
(t) ir šešiakampiu veržliarakčiu (z)
į vertikalią padėtį pasukite reguliuojamo
stabdiklio varžtą (qq), kol pjovimo diskas
su stalu sudarys 90° kampą, išmatuotą su
liniuote.
b. Jeigu nuožulnumo rodyklė (rr) ant
nuožulnumo skalės (u) nerodo nulio,
atlaisvinkite skersinio kampo skalės varžtus
(pp), kuris laiko skalę, ir patraukite skalę
į tinkamą padėtį.
16
Skersinio kampo tikrinimas ir
reguliavimas (2, 14, 16 pav.)
Skersinio kampo rankinis valdiklis leidžia nustatyti
maks. įstrižumo kampą ties 45° ar 48° kampu, kiek
reikia.
1. Patikrinkite, kad rankinio valdymo rankenėlė
(ss) būtų užfiksuota kairinėje padėtyje.
2. Atlaisvinkite nuožulnaus veržiklio rankenėlę (t).
3. Stovėdami priešais prietaisą, patraukite
pjovimo galvutę (y) į kairę.
4. Tai - 45° nuožulnaus kampo padėtis.
5. Jeigu reikia pareguliuoti, tinkamai įsukite arba
išsukite 45° nuožambio reguliavimo fiksavimo
varžtą (tt), naudodami 4 mm šešiakampį
veržliaraktį (z), kol įstrižumo rodyklė (rr) rodys
45° kampą.
ĮSPĖJIMAS: Kreiptuvo grioveliai gali
užsikišti pjuvenomis. Išvalykite juos
pagaliuku arba žemo slėgio oro srove.
Prieš pradėdami darbą
ĮSPĖJIMAS:
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių
diskų. Maksimalus sukimosi greitis
neturi viršyti pjovimo disko sukimosi
greičio.
• Nebandykite pjauti per daug mažų
ruošinių.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir
tik tada pradėkite pjauti.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos
fiksavimo rankenėlės ir veržiklių
rankenos.
• Pritvirtinkite ruošinį.
• Nors šiomis staklėmis galima pjauti
medieną ir daugelį nemetalinių
medžiagų, ši naudojimo instrukcija
skirta tik medienos pjovimui. Tie
patys nurodymai taikomi kitoms
medžiagoms. Šiomis staklėmis
nepjaukite metalinių (geležies
ir plieno) medžiagų ar mūro!
Nenaudokite jokių šlifavimo diskų!
• Būtinai naudokite plokštę su
įpjovomis. Nenaudokite įrenginio,
jei plokštės įpjova yra platesnė nei
10 mm.
LIETUVIŲ
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo aukščio ir
stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą privaloma
pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas
geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų
pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad
darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema,
staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti,
o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis
staklėmis.
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Įjungimo/išjungimo gaiduke (a) padaryta anga (bb)
spynelei įkišti ir užrakinti įrankį.
1. Norėdami įjungti įrankį, spauskite gaiduką (a).
2. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
„XPS™“ šviesos diodų
darbinio apšvietimo sistemos
naudojimas (1 pav.)
PASTABA: Įstrižo pjovimo staklės turi būti
prijungtos prie maitinimo šaltinio.
„XPS™“ šviesos diodų darbinio apšvietimo
sistema yra su įjungimo / išjungimo jungikliu (gg).
„XPS™“ šviesos diodų darbinio apšvietimo sistema
nepriklausoma nuo įstrižo pjovimo staklių gaiduko.
Dirbant su staklėmis šviesos nereikia.
Jei norite pjauti per esamą pieštuku pažymėtą liniją
ant medienos gabalėlio:
1. Įjunkite „XPS™“ sistemą, tada patraukite
darbinę rankeną (c) žemyn, kad pjovimo
diskas priartėtų prie medienos. Ant medienos
bus matomas disko šešėlis.
2. Sulyginkite pieštuku pažymėtą liniją su disko
šešėliu. Kad šešėlis tiksliai sutaptų su pieštuku
pažymėta linija, turite sureguliuoti įstrižo ar
nuožambaus pjovimo kampus.
Kūno ir rankų padėtis
Tinkamai stovint ir laikant rankas naudojant
skersavimo ir suleidimo pjūklą, darbas bus
atliekamas lengviau, tiksliau ir saugiau.
ĮSPĖJIMAS:
• Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
• Rankas laikykite ne arčiau nei per
150 mm nuo disko.
• Pjaudami tvirtai laikykite ruošinį
prispaudę prie pagrindo ir atrėmę jį
į kreiptuvą. Nepaleiskite ruošinio, kol
neatleisite jungiklio ir diskas visiškai
nesustos.
• Prieš pradėdami pjauti, visuomet
paleiskite įrankį, kad jis paveiktų be
apsukų, kad galėtumėte patikrinti
disko pjovimo kelią.
• Nesukryžiuokite rankų.
• Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir
išlaikykite tinkamą pusiausvyrą.
• Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir
dešinėn, sekite ja ir stovėkite truputį
atokiau nuo pjovimo disko.
Pagrindiniai staklėmis
atliekami pjūviai
VERTIKALŪS TIESŪS SKERSINIAI PJŪVIAI
(1, 2, 17 PAV.)
PASTABA: Norėdami pasiekti norimų pjovimo
rezultatų, naudokite 250 mm pjovimo diskus su
30 mm skylėmis užmauti ant veleno.
1. Norėdami pakelti pjovimo galvutę (y)
į aukščiausią padėtį, paspauskite pjovimo
galvutę (y) ir ištraukite fiksavimo mygtuką
(w). Paleiskite ir pjovimo galvutę pakils
į aukščiausią padėtį.
2. Suspauskite nuožambio skląstį (m), kad
nustatytumėte rankeną 0° padėtyje.
3. Atleiskite nuožambio skląstį.
4. Prieš pradėdami pjauti, visuomet patikrinkite,
ar tvirtai užfiksavote nuožambio skląstį.
17
LIETUVIŲ
5. Atremkite medieną, kurią pjausite,
į slankiojamą kreiptuvą (q) ir pritvirtinkite jį
ruošinio spaustuvu (ff).
6. Laikydami už valdymo rankenos (c),
paspauskite apsauginio gaubto stabdiklį,
kad atsilaisvintumėte svirtį (b) ir atsilaisvintų
apsauginis gaubtas. Norėdami paleisti variklį,
spauskite gaiduką (a). Rekomenduojame
pradėti pjauti nuo kreiptuvo.
7. Nuleiskite galvutę, kad pjovimo diskas pjautų
per medieną ir eitų per plastikinę plokštę su
įpjova (k).
8. Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį ir palaukite,
kol diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite
staklių galvutę į viršutinę nejudamą padėtį.
ĮSPĖJIMAS:
• Kai kurios rūšies plastmases
rekomenduojama pjauti atvirkščia
tvarka.
• Apatinis apsauginis gaubtas sukurtas
taip, kad atleidus svirtį (b), jis greitai
užsidarytų. Jeigu jis neužsidaro,
atiduokite pjūklą įgaliotajam
„DEWALT“ remonto atstovui, kad
sutaisytų.
SLANKUS PJŪVIS (1, 2, 18 PAV.)
1. Pasukite pjovimo galvutės skersinį stabdiklį
(s).
2. Nuleiskite pjovimo galvutę (y), ištraukite
fiksavimo mygtuką (w), atleiskite ir palaukite,
kol pjovimo galvutė pakils į aukščiausią padėtį.
3. Atremkite medieną, kurią pjausite,
į slankiojamą kreiptuvą (q) ir pritvirtinkite jį
ruošinio spaustuvu (ff).
4. Nuleiskite pjovimo galvutę, o tada patraukite ją
iki jos eigos galo.
5. Paspauskite apsauginio gaubto fiksavimo
atlaisvinimo svirtelę (b), kad būtų atlaisvintas
apsauginis gaubtas. Norėdami paleisti variklį,
spauskite gaiduką (a).
6. Iki galo nuspauskite galvutę, kad diskas pjautų
per medieną ir stumkite galvutę atgal, kad
pabaigtumėte pjūvį.
7. Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį ir palaukite,
kol diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite
staklių galvutę į viršutinę nejudamą padėtį.
ĮSPĖJIMAS: Nepamirškite pjūklo
galvutės fiksuoti į užpakalinę padėtį,
kai bus baigti slankieji pjūviai.
18
VERTIKALŪS NUOŽAMBŪS SKERSINIAI
PJŪVIAI (1, 19 PAV.)
1. Suspauskite nuožambumo skląstį (m).
Pasukite sukiojamą pagrindą į kairę ar dešinę
reikiamu kampu.
2. Nuožulnumo skląstis automatiškai atsidurs
tiek kairės, tiek dešinės pusių 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° ir 50° kampuose. Jeigu reikia
tarpinio kampo, tvirtai laikydami galvutę
užfiksuokite reikiamą kampą užverždami
nuožulnumo rankenėlę.
3. Prieš pradėdami pjauti, visuomet patikrinkite,
ar tvirtai užfiksavote nuožambio skląstį.
4. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
ĮSPĖJIMAS: Nuožulniai pjaunant
medžio ruošinio galą, kai lieka maža
nuopjova, dėkite ruošinį taip, kad
nuopjova būtų disko pusėje, didesniu
kampu kreiptuvo link, t. y.
atliekant kairįjį nuožambų pjūvį,
nuopjova turi būti dešinėje,o atliekant
dešinįjį nuožambų pjūvį, nuopjova turi
būti kairėje.
ĮSTRIŽIEJI SKERSINIAI PJŪVIAI (11, 14, 20 PAV.)
Nuožambius kampus galima nustatyti nuo 0°
iki 48° į kairę. Nuožambius iki 45° galima pjauti
nuožambio rankeną nustačius tarp nulio ir maks.
dešininės ar kairinės 45° nuožambio padėties.
1. Atlaisvinkite slankiojamo kreiptuvo svirtelę (i) ir
patraukite kreiptuvą šalin nuo disko.
2. Atlaisvinkite įstrižumo veržiklio rankenėlę (t) ir
nustatykite norimo įstrižumo kampą.
3. Jei reikia, naudokite rankinio valdymo mygtuką
(cc).
4. Tvirtai laikykite galvutę ir neleiskite, kad ji
nusileistų.
5. Tvirtai užvežkite įstrižo veržiklio rankenėlę (t).
6. Stumkite kreiptuvą disko link, įsitikindami, ar
jis neliečia disko, o tada priveržkite kreiptuvo
fiksavimo svirtelę, sukdami ją pagal laikrodžio
rodyklę.
7. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
Spalvotųjų metalų pjovimas
Pjaustant spalvotuosius metalus, prietaisu galima
atlikti tik vertikalius tiesius pjūvius ir nuožambius
skersinius pjūvius pasirinkus nuožambaus
pjovimo režimą. Pjaustant spalvotuosius metalus,
rekomenduojame nenaudoti įstrižųjų ir sudėtinių
LIETUVIŲ
nuožambių pjūvių. Šiuo prietaisu negalima pjaustyti
juodųjų metalų.
• Jeigu pjaunate spalvotuosius metalus,
visuomet įtvirtinkite ruošinį. Būtinai tvirtai
įtvirtinkite ruošinį spaustuvais.
NEJUNGDAMI STAKLIŲ, KAD GALĖTUMĖTE
PATIKRINTI DISKO KELIĄ. PASIRŪPINKITE, KAD
VERŽTUVAS NETRUKDYTŲ VEIKTI STAKLĖMS
AR APSAUGINIAMS GAUBTAMS.
• Naudokite tik spalvotiesiems metalams pjauti
skirtus pjovimo diskus.
Sudėtiniai nuožambūs pjūviai
(21, 22 pav.)
• Jeigu naudojate tepimo priemones, naudokite
tik vašką arba atskiriamąjį purškalą.
Nenaudokite emulsijų ar panašių skysčių.
Šis pjūvis – tai nuožambaus ir įstrižojo pjūvio
derinys. Šio tipo pjūvių reikia rėmams arba dėžėms
su įžambiais šonais, kaip parodyta 21 pav., pjauti.
Bet kokio pjovinio kokybė priklauso nuo daugybės
dalykų, t. y. kokia medžiaga pjaunama. Kai norima
išgauti lygiausią pjovimą (formuojant ar atliekant
kitą tikslų darbą), naudojamas aštrus diskas
(60 dantukų) ir pjaunama lėčiau, kadangi tai
padeda pasiekti norimą rezultatą.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu kiekvieno pjūvio
pjovimo kampas turi būti skirtingas,
visuomet patikrinkite, ar tvirtai
užveržiate įstrižų ir nuožulnių kampų
fiksavimo rankenėles. Šias rankenėles
būtina užveržti pakeitus tiek įstrižus,
tiek nuožulnius kampus.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjaunant
medžiaga nepasislenka; tvirtai
įtvirtinkite ją. Leiskite, kad diskas
visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite
rankeną. Jei ruošinio gale lieka mažų
medžio pluošto atskalų, toje vietoje, kur
bus atliekamas pjūvis, ant medienos
priklijuokite maskavimo juostelę.
Atsargiai pjaukite per juostelę, kai
baigsite, ją atsargiai nulupkite.
1. Įkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Spaustuvas (ff)
turi būti nukreiptas į įstrižo pjovimo staklių
galą. Pasirūpinkite, kad spaustuvo strype
esantis griovelis būtų iki galo įkištas į įstrižo
pjovimo staklių pagrindą. Jei griovelis matyti,
veržtuvas nebus saugus.
75
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
KVADRATINĖ
DĖŽĖ
70
85
80
10
35
45
35
40
ŠEŠIAKAMPĖ
DĖŽĖ
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
20
70
85
55
60
25
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
35
50
JEI NORITE SUMONTUOTI VERŽTUVĄ
5
80
Jeigu pjaunate spalvotuosius metalus, visuomet
įtvirtinkite ruošinį. Būtinai tvirtai įtvirtinkite ruošinį
spaustuvais.
0
75
Norėdami gauti geriausių rezultatų, naudokite
ruošinio spaustuvą (ff), sumontuotą staklėse.
45
30
AŠTUONKAMPĖ
DĖŽĖ
10
15
20
15
5
10
20
25
DĖŽĖS ŠONO KAMPAS (KAMPAS „A“)
ĮSPĖJIMAS: Visuomet naudokite
ruošinio spaustuvus.
• Norėdami pasinaudoti grafiku, pasirinkite
tinkamą savo projektui kampą „A“ (22 pav.)
ir raskite tą kampą ant atitinkamo grafiko
lanko. Nuo to grafiko taško vesdami žemyn
nustatysite tinkamą įstrižumo kampą, o skersai
– tinkamą nuožambio kampą.
NUSTATYKITE ŠĮ NUOŽAMBŲJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
Ruošinio priveržimas (23–
25 pav.)
• Toliau pateikta diagrama padės jums
pasirinkti tinkamus nuožulnių ir įstrižų
kampų nustatymus įprastiems sudėtiniams
nuožulniesiems pjūviams atlikti.
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
NUSTATYKITE ŠĮ ĮSTRIŽĄJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
2. Sukite veržtuvą 180° kampu link įstrižo
pjovimo staklių priekio.
1. Nustatykite pjovimo stakles reikiamais
kampais ir atlikite keletą bandomųjų pjūvių.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte
veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo
reguliavimo rankenėle tvirtai suveržkite ruošinį.
2. Pasitreniruokite, sujungdami kartu keletą dalių.
PASTABA: Pjaudami įstrižai padėkite
veržtuvą į dešinę pusę nuo pagrindo. PRIEŠ
UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA PALEISKITE DISKĄ
Pavyzdys: Norėdami pagaminti keturkampę
dėžę su 25° išoriniais kampais (kampas A,
22 pav.), naudokite viršutinį dešinįjį lanką.
Raskite 25° kampą ant diagramos lanko.
Sekite susikertančia horizontalia linija į abi
puses, kad gautumėte pjūklo nuožambio
19
LIETUVIŲ
nustatymą (23°). Panašiai sekite vertikalia
susikertančia linija į viršų ir apačią, kad
gautumėte pjūklo įstrižumo nustatymą
(40°). Visuomet atlikite keletą bandomųjų
pjūvių, naudodami medienos atliekas, kad
įsitikintumėte, jog nustatymai yra tinkami.
ĮSPĖJIMAS: Niekada neviršykite
sudėtinio nuožambio ribų - 45°
skersinio kampo su 45° kairiniu ar
dešininiu nuožambiu.
`
Dulkių ištraukimas (1, 3, 4
pav.)
ĮSPĖJIMAS: Pjaudami medieną,
prijunkite tam skirtą dulkių ištraukimo
įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
Prijunkite dulkių surinkimo įrenginį, sukurtą pagal
atitinkamas nuostatas. Iš išorės prijungtų sistemų
oro srauto greitis turi būti 20 m/s +/- 2 m/s. Oro
srauto greitis matuojamas sujungimo vamzdyje,
jungties vietoje, kai įrenginys prijungtas, bet
neveikia.
PASTABA: Prijungimui prie dulkių ištraukimo
prietaiso rekomenduojama naudoti papildomą
priedą – DWV9000 užsukamą greitojo montavimo
jungtį (ii).
Gabenimas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Kad stakles nešti būtų
patogu, pagrinde yra dvi išpjovos nešti
rankomis (dd). Niekada nekelkite ir
neneškite staklių, paėmę už apsauginių
gaubtų.
1. Norėdami vežti stakles, nustatykite nuožambį
ir skersinį kampą ties 0° padala.
2. Paspauskite apatinio apsauginio gaubto
fiksavimo atlaisvinimo svirtį (b) (1 pav.).
3. Nuleiskite pjovimo galvutę žemyn ir įspauskite
fiksavimo mygtuką (w) (2 pav.).
4. Nustatykite pjovimo galvutę į išjungimo padėtį
ir užveržkite skersinį stabdiklį (s).
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
20
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimo diskas
nusidėvėtų, pakeiskite jį nauju, aštriu
disku.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis apsauginis disko gaubtas, atitraukiamas
apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių trauktuvo
žarna. Patikrinkite, ar pjuvenos, dulkės arba
ruošinio nuopjovos neužkimšo kurio nors
apsauginio gaubto arba žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo staklių montavimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl surinkite
pjovimo stakles
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai
nuvalykite stalviršį.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai valykite
dulkių surinkimo sistemą.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
ILGŲ RUOŠINIŲ PARĖMIMAS (5 PAV.)
• Visuomet paremkite ilgus ruošinius.
• Norėdami pasiekti geresnių rezultatų,
naudokite prailgintą darbinę atramą (DE7023),
kuria prailginamas jūsų pjūklo pagrindas
(galite įsigyti kaip pasirenkamą priedą iš savo
pardavėjo). Ruošinius paremkite bet kokiomis
patogiomis priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar
panašiais prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
GALIMŲ PJOVIMO DISKŲ ASORTIMENTAS
(REKOMENDUOJAMI DISKAI)
Disko tipas
DT1158 serija 30
Disko matmenys
250 mm
DT4282 serija 40
DT4226 serija 40
250 mm
250 mm
DT4287 serija 40
250 mm
DT4282 serija 40
250 mm
Naudojimas
Universalus, medienos
ir plastikų pjaustymui ir
skersiniam pjovimui
TCG aliuminiui pjaustyti
ATB tiksliam medžio
plokščių ir natūralios
medienos pjovimui
TCG itin tiksliam dirbtinių
medžio plokščių ir
natūralios medienos
pjovimui
Aliuminio pjaustymui
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DWS778
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS778
QS/GB
LX
230
115
1
1
1850
1650
250
250
30
30
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Диаметр пильного диска
мм
Диаметр посадочного отверстия мм
Макс. скорость вращения
диска
об./мин. 4300
4100
Глубина реза
мм
85
85
Макс. толщина пильного диска
1,75
1,75
Угол скоса (макс.)
влево и вправо 50°
50°
Угол наклона (макс.)
влево
48°
48°
Комбинированный скос
наклон
45°
45°
косой срез 45°
45°
Режущая способность
поперечный распил под
углом 90°
мм
85 х 305
скос 45°
мм
85 x 215
скос 48°
мм
85 x 204
наклон 45°
мм
58 x 305
наклон 48°
мм
54 x 305
Общие габариты
мм
465 x 615 x 390
Вес
кг
17,2
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
LP,PEAK
KP,PEAK
22
дБ(А)
94,2
94,2
дБ(А)
дБ(А)
3,0
107,2
3,0
107,2
дБ(А)
дБ(A)
дБ(A)
3,0
115,6
3,0
3,0
115,6
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
2,4
2,4
Погрешность K =
м/с2
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,25 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS778
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger- Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности окружающей среды вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
24
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут быть захвачены
движущимися частями инструмента. При
работе вне помещений рекомендуется
надевать обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий головной
убор, чтобы спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
используйте держатель или надевайте
перчатки.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без установленных защитных кожухов, а также,
если защитные кожухи повреждены или не
установлены должным образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски
из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Используйте только пильные диски, на
которых обозначена скорость не ниже
скорости, обозначенной на пиле.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Используйте правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте максимальную
скорость, указанную на пильном диске.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Перед каждым выполнением реза
убеждайтесь, что инструмент устойчив
и неподвижен.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем нажатия на рычаг разблокировки
защитного кожуха (b).
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
• Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• При захвате пильных дисков или
заготовок из грубого материала
26
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• Если инструмент оборудован лазером
или светодиодной подсветкой, не
производите их замену на другие
типы. Ремонт должен выполняться
только изготовителем лазера или
в авторизованном сервисном центре.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного диска;
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
-– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
-– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание.
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Никогда не пилите заготовки короче
150 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
обработки данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 85 мм х ширина 305 мм х длина
400 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7023. Всегда
надежно закрепляйте заготовку на
станине пилы.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного станка
другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене
незащищенного пильного диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не
используется пылеудаляющее
устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 7, 11, 12)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Рычаг разблокировки защитного кожуха
c. Рабочая рукоятка
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство
e. Внешний фланец
Используйте средства защиты
органов слуха
g. Нижний защитный кожух диска
d. Фиксированный верхний защитный кожух
f. Установочный болт пильного диска
h. Пильный диск
Надевайте защитные очки
Место захвата для переноски
i. Зажимной рычаг скользящей
направляющей (Рис. 11)
j. Станина
k. Пластина для пропила
Держите руки в стороне от пильного
диска
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (v v), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная торцовочная пила
l. Рукоятка для установки угла скоса
m. Фиксатор угла скоса
n. Поворотный стол/рукоятка для установки
угла скоса
o. Градуированная шкала угла скоса
p. Винты градуированной шкалы угла скоса
(Рис. 12)
q. Скользящая направляющая
r. Патрубок для подсоединения пылесоса
s. Фиксатор траверсы
t. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
u. Градуированная шкала угла наклона
2 Шестигранных ключа 4/6 мм
v. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
1 Пильный диск 250 мм с твердосплавными
напайками
w. Кнопка фиксатора
1 Зажим для заготовки
28
x. Штанги траверсы
y. Головка пилы
РУССКИЙ ЯЗЫК
z. Ключи-шестигранники
aa. Кабельный хомут
bb. Отверстие для висячего замка
cc. Кнопка разблокировки
dd. Выемки для переноски (левая и правая)
ee. Внутренний фланец (Рис. 7)
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ff. Зажим для заготовки
gg. Выключатель подсветки XPS™
hh. Подсветка XPS™
ii. Поворотный соединитель (DWV9000,
дополнительная принадлежность)
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться
через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT
предназначена для профессиональной работы
по пилению древесины, изделий из дерева,
пластиков и алюминия. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
При установке соответствующего пильного
диска данный инструмент предназначен для
резания алюминиевых профилей толщиной до
4,0 мм. ЗАПРЕЩЕНА резка магния.
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Используйте только следующие электрические
кабели:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 мм²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 мм²
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
Двигатель и защитные кожухи уже установлены
на станину.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 2)
1. Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(v), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Пила должна быть
надежно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
2. При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
3. Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска
(Рис. 2, 6–8)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики.
Номер по каталогу: DT4282
(рекомендуется).
ВАЖНО: При установке нового пильного диска
пильная головка (у) должна быть максимально
поднята.
1. Чтобы поднять головку пилы (у)
и установить ее в максимально поднятое
положение, опустите вниз на головку пилы
(у) и вытяните кнопку фиксатора (w).
2. Ослабьте прижимное давление и позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
3. Вставьте 6 мм ключ-шестигранник (z) до
упора в отверстие блокировки шпинделя
(u), находящееся напротив вала пильного
диска, и удерживайте его (Рис. 6, 8).
4. Вставьте другой 6 мм ключ-шестигранник
(z) в установочный болт пильного диска (f)
и ослабьте его, поворачивая по часовой
стрелке. Извлеките установочный болт
пильного диска (f) и внешний фланец (е).
5. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b), чтобы поднять
нижний защитный кожух (g), и снимите
пильный диск (h).
6. Установите новый пильный диск на выступ
внутреннего фланца (ее) (Рис. 7), следя
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
за тем, чтобы острия зубьев нижней части
пильного диска были направлены в сторону
направляющей (от оператора).
7. Установите на место внешний фланец (е),
проследив, чтобы проушины (jj) правильно
располагались с каждой стороны вала
электродвигателя.
8. Затяните установочный болт пильного
диска (f), поворачивая его против часовой
стрелки и удерживая другой рукой 6 мм
ключ-шестигранник (z) (Рис. 8).
9. Извлеките оба шестигранных ключа (z)
и поместите их в специальное место для
хранения.
РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Регулировка штанг траверсы
для обеспечения постоянной
глубины пропила (Рис. 1, 2,
9, 10)
Пильный диск должен проходить по всей длине
стола при постоянной глубине пропила, не
касаясь при этом неподвижной плиты стола
в задней части паза или впереди поворотного
рычага. Чтобы достичь этого, штанги траверсы
(х) должны быть параллельны столу, когда
головка пилы (у) опущена до упора.
1. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
2. Отведите головку пилы до упора
в заднее положение и измерьте высоту
от поворотного стола (n) до нижней части
внешнего фланца (e) (Рис. 10).
3. Поверните фиксатор траверсы (s) головки
пилы (Рис. 2).
4. Удерживая головку пилы полностью
опущенной, протяните головку по всей
длине хода.
5. Снова измерьте высоту, как показано на
рисунке 10. Оба значения должны быть
идентичными.
6. При необходимости регулировки выполните
следующие действия (Рис. 9):
a. Ослабьте контргайку (kk) на кронштейне
(ll) под верхним патрубком для
подсоединения пылесоса (r) (Рис. 1)
и выполните регулировку с помощью
винта (mm), делая небольшие обороты.
b. Затяните контргайку (kk).
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте,
чтобы пильный диск не касался
стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом
в положениях 90° вертикального
среза и среза под углом 45°.
Не включайте инструмент, не
проверив это!
Регулировка направляющей
(Рис. 11)
Ослабьте зажимной рычаг скользящей
направляющей (i), подняв его в направлении
против часовой стрелки. Переместите
скользящую направляющую (q) в такое
положение, чтобы пильный диск не касался её,
затем затяните зажимной рычаг, повернув его
по часовой стрелке.
Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. 2, 12, 13)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (m).
2. Положите большой палец на рукоятку
установки угла скоса (l) и нажмите на
фиксатор (m), освобождая поворотный
стол/ рукоятку установки угла скоса (n).
3. Качайте рукоятку установки угла скоса, пока
затвор не остановит ее в положении 0°.
4. Переместите пильную головку вниз
и зафиксируйте её в этой позиции при
помощи кнопки фиксатора (w).
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Убедитесь, что видны только 2 разметки 0°
(nn) на шкале угла скоса (о).
6. Прижмите угольник (оо) к левой стороне
направляющей (q) и к пильному диску (h).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
7. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
a. Ослабьте винты градуированной
шкалы скоса (р) (Рис. 12) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с рукояткой поворотного стола влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90° (оо)
(Рис. 13).
b. Затяните винты градуированной шкалы
скоса (р).
Проверка и регулировка
диска относительно стола
(Рис. 2, 14-16)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) (Рис. 14).
2. Переведите пильную головку (у) вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
3. Приложите угольник (оо) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (h) (Рис. 15).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
Проверка и регулировка угла
наклона (Рис. 2, 14, 16)
Корректировка наклона позволяет установить
максимальный угол наклона на 45° или 48°, как
требуется.
1. Убедитесь, что рукоятка установки угла
наклона (ss) расположена слева.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t).
3. Стоя перед инструментом, переведите
головку пилы (у) влево.
4. При этом угол наклона будет равен 45°.
5. При необходимости регулировки, ключомшестигранником 4 мм (z) поверните
стопорный винт наклона 45° (tt) влево или
вправо, пока указатель наклона (rr) не
покажет на 45°.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
могут засориться опилками. Для
их чистки используйте деревянную
палочку или сжатый воздух под
низким давлением.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
4. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
a. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и при помощи ключашестигранника (z) поворачивайте
стопорный винт регулировки
вертикального положения (qq) влево или
вправо, пока измеренный по угольнику
угол между пильным диском и столом не
составит 90°.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
b. Если индикатор наклона (rr) не
указывает на ноль на градуированной
шкале (u), ослабьте винты (pp),
фиксирующие градуированную шкалу
наклона, и передвиньте шкалу в нужное
положение.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства
цветных металлов, в данной
инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка
только древесины. Те же самые
32
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту
пилу для резки чёрных металлов
(чугун и сталь) или камня! Не
используйте абразивные диски!
• Обязательно используйте
пластину для пропила. Не
используйте инструмент, если
щель пропила шире 10 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Отверстие (bb) в курковом пусковом
выключателе (a) предназначено для вставки
висячего замка, чтобы заблокировать
инструмент.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
Использование системы
светодиодной подсветки
XPS™ (Рис. 1)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть
подключена к источнику питания.
Система светодиодной подсветки XPS™ (hh)
оборудована выключателем (gg). Система
светодиодной подсветки XPS™ не управляется
курковым пусковым выключателем торцовочной
пилы. При управлении пилой включение
подсветки не является обязательным.
Чтобы сделать разрез вдоль карандашной
линии на деревянной заготовке:
1. Включите систему подсветки XPS™
и опустите вниз рабочую рукоятку (с),
максимально приближая пильный диск
(h) к поверхности заготовки. На заготовке
появится тень пильного диска.
2. Выровняйте край тени диска по
карандашной линии. Для полного
совпадения с карандашной линией Вам
может понадобиться дополнительная
регулировка угла скоса или наклона.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время
распиловки. Держите свои
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном
инструменте), перед тем как
делать окончательный разрез,
чтобы проверить ход диска.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево
или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного
диска.
Основные типы распилов
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЕЗ (РИС. 1, 2, 17)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения желаемой
режущей способности используйте пильные
диски диаметром 250 мм с посадочным
отверстием 30 мм.
1. Чтобы поднять головку пилы (у)
и установить ее в максимально поднятое
положение, опустите вниз на головку
пилы (у) и вытяните кнопку фиксатора (w).
Ослабьте прижимное давление и позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
2. Нажмите на фиксатор угла скоса (m)
переведите резак в положение 0°.
3. Отпустите фиксатор угла скоса.
4. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки фиксатора.
5. Поместите деревянную заготовку
вплотную к скользящей направляющей (q)
и закрепите её с помощью зажима (ff).
6. Возьмитесь за рабочую рукоятку
(c) и нажмите на рычаг (b), чтобы
разблокировать защитный кожух. Для
запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (а).
Рекомендуется начинать распил около
направляющей.
7. Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (k).
8. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
ВНИМАНИЕ:
• Для некоторых типов пластмассовых профилей желательно
выполнить эту последовательность в обратном порядке.
• Нижний защитный кожух пильного
диска сконструирован таким
34
образом, чтобы быстро закрыть
диск, когда рычаг (b) отпущен.
Если этого не происходит,
доставьте пилу для обслуживания
в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ВЫПОЛНЕНИЕ «ДЛИННОГО РАСПИЛА»
(РИС. 1, 2, 18)
1. Поверните фиксатор траверсы (s) головки
пилы, чтобы ослабить.
2. Опустите вниз головку пилы (у), вытяните
кнопку фиксатора (w) и позвольте головке
пилы подняться в максимально высокое
положение.
3. Поместите обрабатываемую заготовку
вплотную к скользящей направляющей (q)
и закрепите её с помощью зажима (ff).
4. Опустите головку пилы и протяните её по
всей длине хода.
5. Нажмите на рычаг (b), чтобы
разблокировать защитный кожух. Для
запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (а).
6. Полностью опустите пильную головку,
позволяя пильному диску разрезать
древесину, и потяните пильную головку
назад для завершения реза.
7. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
ВНИМАНИЕ: Не забудьте после
выполнения «длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОСОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ
(РИС. 1, 19)
1. Нажмите на фиксатор угла скоса (m).
Сместите рычаг влево или вправо на
нужный угол.
2. Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° и 50°, как
влево, так и вправо. Если необходимо
установить какой-либо промежуточный
угол, крепко удерживайте головку пилы
и зафиксируйте ее, затягивая рукоятку
регулировки угла скоса.
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки фиксатора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
левый срез под углом - отходы
справа
правый срез под углом - отходы
слева.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ С НАКЛОНОМ (РИС. 11,
14, 20)
Угол резания может быть установлен от 0° до
48° влево. Угол до 45° может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и, максимум, 45° вправо или
влево.
1. Разблокируйте зажимной рычаг скользящей
направляющей (i) и отведите скользящую
направляющую в сторону от пильного
диска.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и установите нужный угол
наклона.
3. При необходимости используйте кнопку
разблокировки (сс).
4. Крепко удерживайте головку пилы, не
позволяя ей опуститься.
5. Крепко затяните зажимную рукоятку
фиксатора наклона (t).
6. Переместите направляющую в сторону
пильного диска, следя за тем, чтобы она не
коснулась диска, затем затяните зажимной
рычаг направляющей, повернув его по
часовой стрелке.
7. Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Распил цветных металлов
При распиле цветных металлов инструмент
может использоваться только в режиме
вертикального прямого или вертикального
поперечного реза. Мы рекомендуем не
использовать для пиления цветных металлов
режим поперечного реза с наклоном или
комбинированного пиления. Не допускается
использование данного инструмента для резки
чёрных металлов.
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажимные устройства!
Убедитесь в надёжной фиксации заготовки.
• Используйте только диски, специально
предназначенные для резки цветных
металлов.
• Из смазочных веществ используйте только
воск или спрей. Не используйте эмульсии
или подобные жидкости.
Чистота любого среза зависит от ряда факторов, например, от материала распиливаемой
заготовки. Если при фасонных и аналогичных
особо точных работах требуется наиболее
чистый распил, рекомендуется использовать
остро заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте ее.
Каждый раз, прежде чем поднять
рычаг, ждите полной остановки
пильного диска. Если от концевой
части обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 23-25)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
зажим для заготовки.
Наилучшие результаты достигаются при
использовании зажима (ff), предназначенного
для использования с данной пилой.
При пилении цветных металлов всегда
используйте зажимные устройства! Убедитесь,
что заготовка надёжно зафиксирована.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим (ff) должен
быть обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге зажима
полностью вошла в основание торцовочной
пилы. Если канавка видна, зажим
установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надежного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ).
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ МЕШАЕТ
ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ.
Комбинированное пиление
(Рис. 21, 22)
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Этот метод пиления используется
при изготовлении рам или ящиков
с наклонными стенками наподобие того, что
изображен на Рис. 21.
ВНИМАНИЕ: Если угол резания
изменяется при каждом новом
распиле, проверьте, что зажимные
рукоятки фиксатора наклона
и угла скоса надежно затянуты.
Затягивайте их после выполнения
любых изменений угла наклона или
угла скоса.
• На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 22)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки опустите
вниз перпендикулярную линию для определения нужного угла наклона и горизонтальную для определения угла скоса.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
65
70
75
80
85
0
ЯЩИК
40
50
55
60
40
35
45
35
6-ТИ СТОРОННИЙ
40
30
ЯЩИК
35
70
75
80
85
30
65
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
ЯЩИК
15
25
35
8-МИ СТОРОННИЙ
15
30
40
10
20
35
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
36
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
45
1. Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
2. Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Например: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. 22), используйте
верхнюю правую кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который
следует установить на пиле (23°). Таким
же образом проведите вертикальную
линию до нижнего или верхнего края
для определения угла наклона, который
следует установить на пиле (40°).
Всегда выполняйте пробные разрезы на
нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
превышайте при комбинированной
резке с углом скоса 45° угол
наклона в 45° для правого или
левого скоса.
Пылеудаление (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении
к инструменту пылесоса рекомендуется
использование поворотного соединителя
DWV9000 (ii) в качестве дополнительной
принадлежности.
Переноска (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Для более удобного
перемещения, в основании
торцовочной пилы предусмотрены
две выемки для захвата (dd).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Никогда не поднимайте и не
переносите торцовочную пилу за
защитные кожухи.
1. Чтобы перенести пилу, установите
регуляторы положения наклона и угла
скоса в положение 0°.
2. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
3. Опустите головку пилы и нажмите кнопку
фиксатора (w) (Рис. 2).
4. Переместите пильную головку в исходное
положение и затяните фиксатор траверсы
(s).
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный пильный
диск заменяйте на новый острый
диск.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть
стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора
пыли.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ
ЗАГОТОВОК (РИС. 5)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору для
заготовок (DE7023), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя как
дополнительную принадлежность). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
(РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ)
Тип диска
DT1158 серия 30
Размеры
диска
250 мм
DT4282 серия 40
250 мм
DT4226 серия 40
250 мм
DT4287 серия 40
250 мм
DT4282 серия 40
250 мм
Область
применения
Для общего применения,
продольного
и поперечного пиления
древесины и пластика
TCG для распиловки
алюминия
ATB для повышенной
чистоты среза
искусственных
и натуральных пород
дерева
TCG для обеспечения
сверхчистого среза
искусственных
и натуральных пород
дерева
Для пиления алюминия
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
38
zst00204601 - 03-05-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
40
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
42
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising