DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

533223-44 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWS778
1. ábra
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
2. ábra
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
2
4. ábra
3. ábra
r
ii
5. ábra
6. ábra
DE7023
uu
7. ábra
8. ábra
jj
ee
b
h
g
uu
e
f
f
9. ábra
10. ábra
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
3
11. ábra
12. ábra
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
13. ábra
0
15
30
45
nn
l
m
14. ábra
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
16. ábra
15. ábra
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
oo
4
45
pp
18. ábra
30
0
30
0
17. ábra
50
45
50
19. ábra
45
50
0
20. ábra
30
45
30
15
0
50
21. ábra
45
50
45
0
15
30
22. ábra
5
23. ábra
ff
24. ábra
ff
ff
25. ábra
ff
6
KERESZTVÁGÓ GÉRFŰRÉSZ
DWS778
Szívből gratulálunk!
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
gyártmánya mellett döntött. Sokévi
tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban) V
Típus
Felvett teljesítmény
W
Fűrésztárcsa átmérője
mm
Furatátmérő
mm
Fűrésztárcsa maximális
fordulatszáma
min-1
Vágásmélység
mm
Fűrésztárcsa maximális
vastagsága
mm
Gérvágás (max. helyzetek)
bal és jobb
Ferdevágási szög (max. helyzetek) bal
Kombinált gérvágás
ferdevágási
szög
gérszög
Kapacitások
keresztvágás 90°
mm
gérvágás 45°
mm
gérvágás 48°
mm
ferdevágás 45°
mm
ferdevágás 48°
mm
Méretek
mm
Súly
kg
LPA (hangnyomás)
dB(A)
DWS778
QS/GB
LX
230
115
230
1
1850
250
30
115
1
1650
250
30
4300
85
4100
85
1,75
50°
48°
1,75
50°
48°
45°
45°
45°
45°
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
94,2
94,2
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
LP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 61029 szabvány előírásai alapján:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 61029 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok
EK és Írország
230 V-os szerszámok
EK és Írország
115 V-os szerszámok
10 amperes, hálózati
13 amperes, a csatlakozódugaszban
16 amperes, a csatlakozódugaszban
7
TARTSA SZEM ELŐTT: Ezt a szerszámot olyan
áramellátó rendszerre való csatlakoztatáshoz
terveztük, amelynek legnagyobb megengedett
rendszerimpedanciája Zmax = 0,25 ohm lehet
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelez, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2012.11.01.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos szerszámok használatakor a tűz, áramütés,
és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat, amelyek többek között a következők.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Általános biztonsági
szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Mérlegelje a munkaterület környezetét is.
Éles szélekre figyelmeztet.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterületet
világítsa ki jól (250 – 300 Lux). Ne használja
a szerszámot tűz- vagy robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
DWS778
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
8
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fémforgács keletkezésével járó munkáknál
stb.) az elektromos biztonságot szigetelő
transzformátor vagy FI-relé (érintésvédő
kapcsoló) használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáférjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot.
A szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő maszkot, amikor
olyan műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt is. Mindig viseljen
hallásvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben.
11. Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa
távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól és
hőtől. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon leszorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná
a munkadarabot, mivel így mindkét kezével
a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Kerülje a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés
közben.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig élesen és
tisztán. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Rendszeresen
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
tartozékok (pl. fűrésztárcsa, fúrószár,
vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépen.
Váljon szokásává annak ellenőrzése, hogy
eltávolította-e a szerelőkulcsokat a gépről,
mielőtt dolgozni kezd vele.
17. Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor a szerszámot a kezében hordozza. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot áram alá helyezi.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Szabadban
végzett munkához csak kültéri használatra
készült és ennek megfelelő jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha alkoholos vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e, és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e . Vizsgálja meg,
hogy a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, esetleg előforduló
töréseiket és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a szerszám használatát.
A sérült védőburkolatot vagy más alkatrészt
márkaszervizzel meg kell javíttatni vagy ki kell
9
cseréltetni, kivéve, ha ez a kezelési útmutató
másképpen rendelkezik. A hibás kapcsolót
márkaszervizzel cseréltesse ki. Ne használja
a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel az
érvényes biztonsági előírásoknak. Javítást
csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági
előírások gérfűrészekhez
• A szerszám tápkábele speciálisan konfigurált,
ezért azt csak a gyártó vagy hivatalos
márkaszerviz cserélheti.
• Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására
használja a fűrészt.
• A fűrésztárcsa vagy durvább anyagok
kezelésekor használjon tartót vagy viseljen
védőkesztyűt.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy
a fűrésztárcsa megfelelően van-e felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a helyes
irányban forog-e.
• Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy
kisebb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrésztárcsa jellemzőit lásd a Műszaki adatok
cím alatt. Csak az EN 847-1 szabványnak
megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
tárcsákat használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású
zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon NAGY FORDULATSZÁMÚ
ACÉL fűrésztárcsát.
• Ne használjon repedt vagy sérült
fűrésztárcsát.
• Ne használjon csiszoló- vagy gyémánt
korongot.
• Csak olyan fűrésztárcsát használjon,
amelynek a rajta feltüntetett fordulatszáma
legalább egyenlő a fűrész adatlapján megadott
fordulatszámmal.
• Soha ne használja a fűrészt a réslap nélkül.
• Ne használja a szerszámot, ha a védőeszközök nincsenek a helyükön, nem működnek,
vagy nincsenek megfelelően karbantartva.
• A kapcsoló elengedése előtt emelje ki
a fűrészt a munkadarabban létrehozott
vágatból.
• Győződjön meg arról, hogy ferdevágáskor
a kar biztonságosan rögzítve van.
• Minden egyes vágás előtt gondoskodjon a gép
stabil helyzetéről.
• A gép körüli padlózat sima legyen, tartsa
rendben, szétszórt anyagoktól (pl. forgács,
hulladék) mentesen.
• Ne ékelje ki a motor ventilátorát
a motortengely forgásának akadályozásához.
• A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
• Megfelelően megélezett fűrésztárcsát
használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot.
• A fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan
felemelkedik a kar lehajtásakor, és lesüllyed
a tárcsára, amikor a védőburkolat reteszének
kioldókarját (b) megnyomja.
• Bármilyen művelet megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy a reteszelő gombok és
a rögzítőkarok szorosan rögzítve vannak-e.
• Csak akkor emelje fel kézzel a fűrésztárcsa
védőburkolatát, amikor a gép ki van
kapcsolva. A védőburkolatot akkor emelheti fel
kézzel, amikor fűrésztárcsát fel- vagy leszerel,
vagy átvizsgálja a fűrészt.
• Egyik kezét se tegye a fűrésztárcsa közelébe,
amíg a fűrész áram alatt van.
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a motor
szellőzőrései tiszták és forgácstól mentesek-e.
• Soha ne próbálja a gyorsan forgó szerszámot
úgy megállítani, hogy egy szerszámot vagy
más eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert
azzal súlyos balesetet okozhat.
• Cserélje ki a réslapot, ha elkopott.
• Bármilyen tartozék használata előtt olvassa
át a kezelési útmutatót. A tartozékok helytelen
használatával kárt okozhat.
10
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
• Amíg a gép működésben van, illetve a fej
nincs nyugalmi helyzetben, semmiféle tisztítást
vagy karbantartást ne végezzen.
• Ha lézerrel vagy LED-del is fel van szerelve
a szerszám, tilos bármilyen más típusú
lézerrel használni. A lézer javítását csak
a lézer gyártója vagy márkaszerviz végezheti.
• Fa fűrészelésénél csatlakoztassa a gépet
porelszívó berendezéshez. Mindig mérje fel
a pornak való kitettség mértékét befolyásoló
tényezőket, pl.:
-– A megmunkálandó anyag típusa
(farostlemez fűrészelésénél több por
keletkezik, mint fa vágásánál);
-– A fűrésztárcsa élessége;
-– Fűrésztárcsa helyes beállítása;
• Jelentse a hibát, és helyezzen megfelelő
figyelmeztető jelzést a meghibásodott gépre,
hogy mások ne használják.
• Ha a fűrésztárcsa vágás közben a rendellenes
előtoló erő miatt beszorul, kapcsolja ki
és áramtalanítsa a gépet. Távolítsa el
a munkadarabot, és ellenőrizze, hogy
a fűrésztárcsa szabadon forog-e. Kapcsolja
be ismét a gépet, és csökkentett előtoló erővel
kezdjen új vágást.
• Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet,
különösen magnéziumot.
• Ha lehet, szerelje a gépet munkapadra 8 mm
átmérőjű és 80 mm hosszú csavarokkal.
-– A porelszívó levegőszállítási sebessége
nem lehet kisebb 20 m/mp-nél.
Maradványkockázatok
Biztosítsa, hogy a helyi elszívó rendszer és
annak elemei megfelelően legyenek beállítva.
A következő kockázatok minden fűrész
használatával együtt járnak:
• Legyen tisztában azzal, hogy a következő
tényezők befolyásolják a zajártalomnak való
kitettség mértékét:
-– Használjon csökkentett zajkibocsátású
fűrésztárcsát;
-– Megfelelően éles fűrésztárcsát használjon.
– A forgó részek érintésétől származó sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
• Rendszeresen végezzen a gépen
karbantartást.
– A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti
balesetveszély.
• Biztosítson megfelelő általános vagy helyi
megvilágítást.
– A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló
sérülésveszély.
• Gondoskodjon arról, hogy a kezelő
megfelelően ki legyen oktatva a gép
beállítására és kezelésére.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
• Győződjön meg arról, hogy a távtartók és
a tengelygyűrűk alkalmasak a kézikönyvben
ismertetett célra.
• Addig ne távolítsa el a levágott darabokat
vagy mást a vágási területről, amíg a gép
működésben van, és a fűrészfej nincs
nyugalmi helyzetben.
• Soha ne vágjon 150 mm-nél kisebb
munkadarabot.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül megmunkálni:
– A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagok vágásánál.
A következő tényezők növelik a légúti problémák
kialakulásának veszélyét:
– Faanyag fűrészelése porelszívó
csatlakoztatása nélkül.
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
– 85 mm magas, 305 mm széles és 400 mm
hosszú munkadarabok;
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót
– A hosszabb munkadarabokat egy arra
alkalmas extra asztallal (pl. DE7023) kell
megtámasztani. A munkadarabot mindig
rögzítse biztonságosan a fűrészasztalhoz.
Viseljen hallásvédőt
• Baleset vagy a géphiba esetén azonnal
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Viseljen védőszemüveget
11
Hordozáshoz kialakított fogási pont
p. Gérskála csavarjai (12. ábra)
q. Csúszókorlát
Tartsa kezét távol a fűrésztárcsától
r. Porelszívó kimenet
s. Keresztretesz
DÁTUMKÓD HELYE (2. ÁBRA)
t. Ferdevágási szög rögzítőkarja
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (v v)
a szerszám házába van nyomtatva.
u. Ferdevágási szögskála
Példa:
w. Reteszgomb
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Részben összeszerelt keresztvágó gérfűrész
v. Furatok a munkapadra szereléshez
x. Keresztrudak
y. Fűrészfej
z. Hatszögű kulcsok
aa. Kábelcsiptető
bb. Lakatfurat
2 Hatszögű kulcs (4/6 mm)
cc. Kioldógomb
1 250 mm-es TCT fűrésztárcsa
dd. Fogáshoz kialakított bemélyedések (bal és
jobb)
1 Munkadarab-leszorító
1 Kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 2., 7., 11., 12. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Védőburkolat reteszének kioldókarja
c. Működtető fogantyú
d. Rögzített felső védőburkolat
e. Külső karima
f. Fűrésztárcsa rögzítőcsavarja
g. Alsó védőburkolat
h. Fűrésztárcsa
i. Csúszókorlát reteszkarja (11. ábra)
j. Rögzített asztal
k. Réslap
l. Gérkar
m. Gérretesz
n. Forgó asztal/gérkar
o. Gérskála
12
ee. Belső karima (7. ábra)
ff. Munkadarab-leszorító
gg. XPSTM Munkalámpa be- és kikapcsoló
hh. XPS™ Munkalámpa
ii. Csavarzáras csatlakozó (DWV9000, külön
kapható tartozék)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
AZ ÖN DEWALT keresztvágó gérfűrésze fa,
faipari termékek, műanyagok és alumínium
professzionális vágására készült. Könnyűszerrel,
pontosan és biztonságosan végezhet vele
kereszt-, ferde- és gérvágási műveleteket.
Megfelelő fűrésztárcsával felszerelve ezzel
a géppel legfeljebb 4,0 mm vastagságú alumínium
profilokat lehet vágni. SOHA ne vágjon vele
magnéziumot.
A fűrészt 250 mm névleges átmérőjű karbid
fűrésztárcsához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a gérfűrészek professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja
a szerszámot a rendeltetésétől eltérő
célokra.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség megfelel-e az
áramforrás feszültségének.
Az Ön szerszáma az EN 61029
szabványnak megfelelő kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátor
előkapcsolásán keresztül kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Ha a hálózati kábelt cserélni kell, csak
márkaszerviz vagy képzett villanyszerelő
cserélheti.
A következő kábelek használata kötelező:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Csatlakozódugasz felszerelése
115 V-os gépekhez (csak az
Egyesült Királyságban és
Írországban)
• A felszerelt dugasz feleljen meg a BS
EN 60309 (BS4343) szabványnak, 16 A
áramerősségre legyen méretezve, a földelő
érintkező helyzete: 4h.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen
arra, hogy a kábelcsiptető (aa)
helyesen és biztonságosan legyen
a kábelburkolathoz rögzítve.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok) című részben. A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Kicsomagolás
A motor és a védőburkolatok már rá vannak
szerelve a talpra.
Munkapadra szerelés (2. ábra)
1. A mind a négy lábon megtalálható furatokkal
(v) a szerszám könnyűszerrel munkapadra
szerelhető. Tekintettel a különböző méretű
csavarokra, minden lábra két különböző
méretű furatot készítettünk. A kétféle furat
bármelyike használható, de nem szükséges
mindkettőt felhasználni. Mindig stabilan
szerelje fel a fűrészt, hogy ne mozdulhasson
el. A könnyebb hordozhatóság kedvéért
a szerszámot egy 12,5 mm-es vagy vastagabb
rétegelt lemezre is szerelheti, amelyet azután
a munkadarab támasztékához rögzíthet,
13
vagy átviheti másik munkaterületre, ahol újból
rögzíti.
2. Ha a szerszámot rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen arra, hogy a rögzítőcsavarok ne
álljanak ki a lemez alján. A lemeznek szintben
kell feküdnie a támasztékon. Ha a fűrészt
rögzíti bármely munkafelületen, akkor
csak azokra az alátétlemezekre rögzítse,
amelyeken a furatok találhatók. Ha más
ponton rögzíti a gépet, azzal akadályozza
a fűrész normál működését.
3. A beszorulás és a pontatlan vágás
megelőzése érdekében ellenőrizze, hogy
a felszereléshez választott felület nem
vetemedett vagy egyenetlen-e. Ha a fűrész
billeg a felületen, helyezzen vékony
anyagdarabot a fűrész egyik talpa alá, hogy az
szilárdan álljon.
Fűrésztárcsa felszerelése
(2., 6–8. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Az új
fűrésztárcsa fogai nagyon élesek, ezért
veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a leírt
módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a Műszaki adatok cím alatt megadott
fűrésztárcsákat használja, cikkszám:
DT4282 az ajánlott.
FONTOS: Új fűrésztárcsa felszerelésénél
a fűrészfejnek (y) a legmagasabb helyzetében kell
lennie.
1. Ahhoz, hogy a fűrészfejet (y) a legmagasabb
helyzetébe emelje, nyomja a fűrészfejet (y)
lefelé, majd húzza kifelé a reteszgombot (w).
2. Engedje el a fűrészfejet, és hagyja teljes
magasságra felemelkedni.
3. Illessze be a 6 mm-es hatszögű kulcsot (z)
mélyen a fűrésztárcsával szemben lévő
tengelyzárba (uu), majd tartsa ott (6., 8. ábra).
4. Illessze a másik 6 mm-es kulcsot (z)
a fűrésztárcsa rögzítőcsavarjába (f), és az
óramutató járásának irányában lazítsa meg.
14
Csavarja ki a fűrésztárcsa rögzítőcsavarját (f)
és vegye le a külső karimát (e).
5. Nyomja az alsó védőburkolat reteszének
kioldókarját (b), hogy felemelhesse az
alsó védőburkolatot (g) és levehesse
a fűrésztárcsát (h).
6. Helyezze rá az új fűrésztárcsát a belső
karimán kiképzett vállra (ee) (7. ábra), közben
ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa alsó
peremén lévő fogak a korlát felé mutassanak
(a kezelőtől távolodó irányban).
7. Tegye vissza a külső karimát (e), ügyelve
arra, hogy a peckek (jj) pontosan beakadjanak
a helyükre a motor tengelyének mindegyik
oldalán.
8. Csavarja rá a fűrésztárcsa rögzítőcsavarját
(f), és húzza meg a 6 mm-es kulccsal (z)
az óramutató járásával ellentétes irányban,
közben pedig a másik kezével tartsa a másik
6 mm-es kulcsot (z) (8. ábra).
9. Vegye le a két hatszögű kulcsot (z), és tegye
vissza őket a tartójukba.
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállítottuk. Ha
a szállítás, kezelés miatt vagy bármilyen más okból
újbóli beállítás szükséges, az alábbi lépéseket
végezze el. Amint megtörténtek a beállítások,
azoknak pontosnak kell maradniuk.
A keresztrudak beállítása
állandó vágásmélységhez
(1., 2., 9., 10. ábra)
A fűrésztárcsának állandó vágásmélységben kell
futnia az asztal teljes hosszában, és nem érhet
a rögzített asztalhoz a rés hátuljánál vagy a forgó
kar elejénél. Ennek érdekében a keresztrudaknak
(x) az asztallal tökéletesen párhuzamosnak kell
lenniük, amikor a fűrészfej (y) teljesen le van
nyomva.
1. Nyomja meg az alsó védőburkolat reteszének
kioldókarját (b) (1. ábra).
2. Nyomja a fűrészfejet teljesen a hátsó
helyzetébe, majd mérje meg a forgó asztal (n)
és a külső karima (e) alja közötti magasságot
(10. ábra).
3. Fordítsa el a fűrészfej keresztreteszét (s)
(2. ábra).
4. A fűrészfejet teljesen lenyomva addig húzza,
ameddig lehetséges.
5. Mérje meg ismét a 10. ábrán meghatározott
magasságot. A két értéknek meg kell
egyeznie.
6. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze (9. ábra):
a. Lazítsa meg a záróanyát (kk) a konzolban
(ll) a felső porelszívó kimenet (r) alatt
(1. ábra), és kis lépésekben szükség szerint
állítson a csavaron (mm).
b. Húzza meg a záróanyát (kk).
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa nem
ér-e az asztalhoz a rés hátuljánál vagy
a forgó kar elejénél 90°-os függőleges
és 45°-os ferdevágási állásokban. Ne
kapcsolja be a fűrészt, amíg ezt nem
ellenőrizte!
A korlát állítása (11. ábra)
A csúszókorlát reteszkarját (i) az óramutató
járásával ellentétes irányban emelje fel
a csúszókorlát kilazításához. Mozgassa
a csúszókorlátot (q) olyan helyzetbe, hogy ne érjen
a fűrésztárcsához, majd az óramutató járásának
irányában zárja a reteszkart.
A fűrésztárcsa ellenőrzése és
a korláthoz igazítása
(2., 12., 13. ábra)
1. Lazítsa meg a gérreteszt (m).
2. Tegye a hüvelykujját a gérkarra (l), és nyomja
meg a gérreteszt (m), hogy kioldja a forgó
asztalt/gérkart (n).
3. Addig billegtesse a gérkart, amíg a retesz
segítségével be nem áll a 0°-os gérvágó
helyzetbe.
4. Húzza le a fejet, és rögzítse ebben
a helyzetben a reteszgombbal (w).
5. Ellenőrizze, hogy a két 0°-os jelölés (nn)
a gérskálán (o) éppen látható-e.
6. Helyezzen derékszögű vonalzót (oo) a korlát
(q) bal oldalához és a fűrésztárcsához (h).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
7. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
a. Lazítsa meg a gérskála csavarjait (p)
(12.ábra), és mozdítsa a skála/gérkar
szerelvényt balra vagy jobbra, amíg
a fűrésztárcsa a korláttal 90° -os szöget
nem zár be, a derékszögű vonalzóval (oo)
mérve (13. ábra).
b. Húzza meg a gérskála csavarjait (p).
A fűrésztárcsa ellenőrzése és
az asztalhoz igazítása
(2., 14–16. ábra)
1. Lazítsa meg a ferdevágási szög rögzítőkarját
(t) (14. ábra).
2. Nyomja jobbra a fűrészfejet (y), hogy teljesen
függőlegesen álljon, majd húzza szorosra
a ferdevágási szög rögzítőkarját.
3. Helyezzen derékszögű vonalzót (oo) az asztal
és a fűrésztárcsa (h) közé (15. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak
hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
4. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
a. Lazítsa meg a ferdevágási szög
rögzítőkarját (t), és a hatszögű kulccsal
(z) fordítsa a függőleges helyzetbeállítás
ütközőcsavarját (qq) be- vagy kifelé
mindaddig, míg a fűrésztárcsa az asztallal
90°-os szöget nem zár be, a derékszögű
vonalzóval mérve.
b. Ha a ferdevágási szög mutatója (rr) nem
nullát mutat a ferdevágási skálán (u),
lazítsa meg a skálát rögzítő csavarokat
(pp), és szükség szerint mozdítsa el
a skálát.
A ferdevágási szög
ellenőrzése és állítása
(2., 14., 16. ábra)
A szögretesz kioldója 45°-os vagy 48°-os szög
beállítását teszi lehetővé, szükség szerint.
1. Győződjön meg arról, hogy a kioldó gomb (ss)
bal oldali állásban van.
2. Lazítsa meg a ferdevágási szög rögzítőkarját
(t).
15
3. A gép előtt állva mozgassa a fűrészfejet (y)
balra.
4. Ez a 45°-os ferdevágási helyzet.
5. Ha igazítás szükséges, forgassa a 45°-os
ferdevágás ütközőcsavarját (tt) a 4 mm-es
kulccsal (z) szükség szerint befelé vagy kifelé,
amíg a ferdevágási szög mutatója (rr) 45°-ra
be nem áll.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetőhornyok
a fűrészportól eltömődhetnek. Pálcával
vagy kis nyomású levegővel tisztítsa ki
a vezetőhornyokat.
Használat előtt
FIGYELMEZTETÉS:
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát.
Túlságosan lekopott fűrésztárcsát
ne használjon. A gép maximális
fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális
fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon
vágni. Ne erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi
a teljes fordulatszámot, és azután
kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden leszorító
gomb és fogantyú szorosan rögzítve
van-e.
• Rögzítse biztonságosan
a munkadarabot.
• Bár ezzel a fűrésszel lehet fát és
sokféle nem-vasfémet vágni, ezek
a kezelési útmutatások csak fa
vágására vonatkoznak. Ugyanezek
az irányelvek érvényesek más
anyagok esetén is. Ne vágjon
vas- vagy acéltartalmú anyagokat
vagy falazatot ezzel a fűrésszel! Ne
használjon csiszolókorongot!
• Mindenképpen használja a réslapot.
Ne használja a fűrészt, ha a réslapon
a rés 10 mm-nél szélesebb.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
16
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók figyelmét felhívjuk a famegmunkáló gépekre vonatkozó
1974-es törvényre és annak módosításaira.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonomikus
szempontból is megfelelő legyen. A munkavégzés
helyét úgy válassza meg, hogy a gép kezelőjének
jó rálátása és elegendő szabad tere legyen
a munkadarab akadálytalan kezeléséhez.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás káros
hatásának csökkentése érdekében a környezeti
hőmérséklet ne legyen túl alacsony, a gép és
tartozékai megfelelően legyenek karbantartva, és
a munkadarab mérete is a géphez illő legyen.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A fogantyúkapcsolón (a) van egy furat (bb),
amelyen keresztül a kapcsoló lelakatolható.
1. A szerszámot a fogantyúkapcsolóval (a)
indíthatja be.
2. A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
Az XPS™ LED Munkalámpa
rendszer használata (1. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A gérfűrészt áramforrásra
kell csatlakoztatni.
Az XPS™ LED munkalámpa rendszer (hh) egy
be- és kikapcsolóval van felszerelve (gg). Az
XPS™ LED munkalámpa rendszer a gérfűrész
fogantyúkapcsolójától függetlenül működik.
A fűrész működtetéséhez nem szükséges a lámpa
bekapcsolása.
Egy meglévő ceruzavonal átfűrészelése fa
munkadarabon:
1. Kapcsolja be az XPS™ rendszert, húzza
lefelé a működtető fogantyút (c), hogy
a fűrésztárcsát (h) a fa munkadarabhoz
közelre hozza. A fűrésztárcsa árnyéka
megjelenik a fán.
2. Igazítsa egymáshoz a ceruzavonalat és
a fűrésztárcsa árnyékát. A ceruzavonalhoz
való pontos illeszkedés végett szükségessé
válhat a gérszög vagy ferdevágási szög
állítása.
Testhelyzet és kéztartás
Megfelelő test- és kéztartás mellett a gérfűrésszel
könnyebben, pontosabban és biztonságosabban
végezheti a munkát.
FIGYELMEZTETÉS:
• Soha ne tegye kezét a vágási terület
közelébe.
• Vágás közben a kezét ne tegye
a fűrésztárcsához 150 mm-nél
közelebbre.
• Vágás közben erősen nyomja
a munkadarabot az asztalhoz és
a korláthoz. Tartsa a kezét ebben
a helyzetben, amíg a kapcsolót fel
nem engedi és a fűrésztárcsa le nem
áll.
• A befejező vágás előtt mindig
végezzen próbamozdulatot
(kikapcsolt fűrésszel), így ellenőrizheti
a fűrésztárcsa útvonalát.
• Ne tegye keresztbe a két kezét.
• Mindkét lábával szilárdan álljon
a talajon, és őrizze meg egyensúlyát.
• Amikor a fűrészkart jobbra vagy
balra mozdítja, kövesse testével
a mozgást, és a fűrésztárcsától kissé
oldalra álljon.
Alapvágások
FÜGGŐLEGES EGYENES KERESZTVÁGÁS
(1., 2., 17. ÁBRA)
TARTSA SZEM ELŐTT: A kívánt vágókapacitás
érdekében 30 mm tengelyfuratú, 250 mm
átmérőjű fűrésztárcsát használjon.
1. Emelje fel a fűrészfejet (y) a legmagasabb
helyzetébe úgy, hogy nyomja a fűrészfejet
(y) lefelé, majd húzza kifelé a reteszgombot
(w). Engedje el a fűrészfejet, és hagyja teljes
magasságra felemelkedni.
2. Nyomja a gérreteszt (m), majd mozgassa
a kart 0°-os állásba.
3. Engedje el a gérreteszt.
4. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy
a gérretesz szorosan meg van-e húzva.
5. Helyezze a vágni kívánt faanyagot
a csúszókorláthoz (q), és rögzítse
a munkadarab-leszorítóval (ff).
6. Tartsa a működtető fogantyút (c), és
nyomja le a védőburkolat reteszének
kioldókarját (b) a védőburkolat kioldásához.
A motor beindításához nyomja meg
a fogantyúkapcsolót (a). A vágást ajánlatos
a csúszókorlát mellett kezdeni.
7. Nyomja le a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja
a fát, és belecsússzon a műanyag réslapba
(k).
8. A vágás után engedje fel a kapcsolót, és várja
meg, amíg a fűrésztárcsa teljesen leáll, csak
ekkor állítsa vissza a fejet a felső nyugalmi
helyzetébe.
FIGYELMEZTETÉS:
• Némely műanyag profil esetében
ajánlatos fordított sorrendet
alkalmazni.
• Az alsó védőburkolat úgy van
tervezve, hogy a kar (b) kioldásakor
gyorsan záródjon. Ha nem záródik
gyorsan, DEWALT márkaszervizzel
javíttassa meg.
CSÚSZÓ VÁGÁS VÉGREHAJTÁSA
(1., 2., 18. ÁBRA)
1. Kilazításhoz fordítsa el a fűrészfej
keresztreteszét (s).
2. Nyomja le a fűrészfejet (y), majd húzza kifelé
a reteszgombot (w), és hagyja a fűrészfejet
a legmagasabb helyzetébe emelkedni.
3. Helyezze a vágni kívánt faanyagot
a csúszókorláthoz (q), és rögzítse
a munkadarab-leszorítóval (ff).
4. Nyomja le a fűrészfejet, majd addig húzza,
ameddig lehetséges.
5. A védőburkolat kioldásához nyomja meg
a védőburkolat reteszének kioldókarját
(b). A motor beindításához nyomja meg
a fogantyúkapcsolót (a).
6. Nyomja le teljesen a fejet, hogy a fűrésztárcsa
átvágja a fát, és tolja hátra a fejet a vágás
befejezéséhez.
7. A vágás után engedje fel a kapcsolót, és várja
meg, amíg a fűrésztárcsa teljesen leáll, csak
ekkor állítsa vissza a fejet a felső nyugalmi
helyzetébe.
FIGYELMEZTETÉS: Csúszó vágás
után ne feledje a fűrészfejet a hátsó
helyzetében rögzíteni.
FÜGGŐLEGES GÉR-KERESZTVÁGÁS
(1., 19. ÁBRA)
1. Nyomja meg a gérreteszt (m). Fordítsa a kart
jobbra vagy balra a kívánt szögbe.
2. A gérretesz automatikusan beáll a következő
fokokra: 0°; 15°; 22,5°; 31,62°, 45° és 50°,
akár balra akár jobbra. Ha bármilyen köztes
17
szöget szeretne beállítani, tartsa erősen a fejet
és rögzítse a gérretesszel.
3. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy
a gérretesz szorosan meg van-e húzva.
4. Folytassa a függőleges egyenes
keresztvágáshoz hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor fa
munkadarab végéből kis darabot
vág le gérvágással, úgy helyezze el
a fát, hogy a korláthoz viszonyítva
a levágandó darab oldalán legyen
nagyobb a szög; azaz
bal gérvágásnál a levágás a jobb
oldalon,
jobb gérvágásnál pedig bal oldalon
legyen.
FERDE KERESZTVÁGÁSOK
(11., 14., 20. ÁBRA)
A ferdevágási szög balra 0°-tól 48°-ig állítható.
Ferdevágásokat 45°-ig lehet végezni, amikor
a gérkar jobbra vagy balra nulla és maximum 45°
közötti helyzetbe van állítva.
1. Oldja ki a csúszókorlát reteszkarját (i), és
mozgassa a korlátot a fűrésztárcsától távolodó
irányban.
2. Lazítsa meg a ferdevágási szög rögzítőkarját
(t), és állítsa be a kívánt ferdevágási szöget.
3. Ha szükséges, állítsa be a kioldógombot (cc).
4. Erősen tartsa a fejet, hogy le ne essen.
5. Szorítsa meg erősen a ferdevágási szög
rögzítőkarját (t).
6. Csúsztassa a korlátot a fűrésztárcsa
felé, de ügyeljen arra, hogy ne érjen
a fűrésztárcsához, majd az óramutató
járásának irányában húzza meg
a csúszókorlát reteszkarját.
7. Folytassa a függőleges egyenes
keresztvágáshoz hasonlóan.
Nem-vasfémek vágása
Nem-vasfémek esetében csak függőleges egyenes
és gér-keresztvágást végezzen gérvágó módban.
Nem ajánljuk, hogy nem-vasfémeken ferdevágást
vagy kombinált gérvágást végezzen. A szerszám
vasfémek vágására nem használható.
• Nem-vasfémek vágásához mindig
használjon munkadarab-leszorítót. Mindig
ellenőrizze, hogy biztonságosan rögzítve
van-e a munkadarab.
• Csak nem-vasfémek vágására alkalmas
fűrésztárcsát használjon.
18
• Kenéshez csak viaszt vagy elválasztó sprayt
használjon. Emulzióval vagy más hasonló
folyadékkal ne kenje.
A vágás simasága számos változótól függ,
pl. a vágott anyagtól is. Amikor nagyon sima
vágás szükséges, pl. peremléceknél és más
precíziós munkáknál, a jó eredmény érdekében
éles (60 fogas karbid) fűrésztárcsát és kisebb,
egyenletes vágási sebességet válasszon.
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot
biztonságosan szorítsa le, hogy
vágás közben el ne mozdulhasson.
A kar felemelése előtt mindig várja
meg a fűrésztárcsa teljes leállását.
Ha a munkadarab hátoldalán még
maradnak apró szálak, ragasszon egy
szalagdarabot a fára a vágás helyénél.
Vágja keresztül la ragasztószalagot,
majd óvatosan vegye le.
A munkadarab leszorítása
(23–25. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
használjon munkadarab-leszorítót.
A legjobb eredmény érdekében kifejezetten
a fűrészéhez készült munkadarab-leszorítót (ff)
használja.
Nem-vasfémek vágásánál mindig használjon
munkadarab-leszorítót. Mindig ellenőrizze, hogy
biztonságosan rögzítve van-e a munkadarab.
A LESZORÍTÓ FELSZERELÉSE
1. Illessze be a korlát mögötti nyílásba.
A leszorítónak (ff) a gérfűrész hátulja felé kell
néznie. Gondoskodjon arról, hogy a leszorítón
lévő vájat teljes mértékben be legyen illesztve
a gérfűrész talpába. Ha a vájat látszik,
a leszorító nem fog biztonságosan működni.
2. Fordítsa el a leszorítót 180°-kal a gérfűrész
homlokrésze felé.
3. Lazítsa meg a gombot, hogy a leszorítót felvagy lefelé igazíthassa, majd a finombeállító
gombbal erősen szorítsa le a munkadarabot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ferdevágásnál a talp
jobb oldalára helyezze a leszorítót. A BEFEJEZŐ
VÁGÁS ELŐTT MINDIG VÉGEZZEN „SZÁRAZ”
VÁGÁST (KIKAPCSOLT FŰRÉSSZEL), HOGY
ELLENŐRIZHESSE A FŰRÉSZTÁRCSA ÚTJÁT.
ÜGYELJEN ARRA, HOGY A LESZORÍTÓ
NE AKADÁLYOZZA A FŰRÉSZT ÉS
A VÉDŐBURKOLATOKAT.
Összetett gérvágás
(21., 22. ábra)
hulladékanyagon, hogy ellenőrizhesse a fűrész
beállítását.
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja. Ilyen vágást
alkalmazunk képkeretek vagy ferde élű dobozok
készítésénél (21. ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási
szöget vágásonként változtatni kell,
mindig ellenőrizze, hogy a ferdevágási
szög rögzítőkarja és a gérretesz gomb
biztonságosan meg van-e húzva.
Ezeket mindig újra meg kell húzni,
miután ferdevágási- vagy gérszöget
változtatott.
• Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja
a gyakori kombinált gérvágásokhoz megfelelő
gér- és ferdevágási beállításokat.
• A táblázatot úgy használja, hogy válassza
ki a tervezett a munkadarabon vágni kívánt
„A” szöget (22. ábra), majd keresse meg
azt a szöget a táblázatban a megfelelő
köríven. Ebből a pontból kiindulva haladjon
a táblázatban egyenesen lefelé a helyes
ferdevágási szög, és egyenesen oldalirányban
a helyes gérszög kikereséséhez.
5
75
80
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
NÉGYZET ALAKÚ
DOBOZ
35
45
35
40
6-OLDALÚ
DOBOZ
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
35
30
8-OLDALÚ
DOBOZ
10
15
20
15
5
10
20
25
10
DOBOZ OLDALÁNAK SZÖGE („A” SZÖG)
EZT A GÉRSZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
10
70
0
85
45
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
EZT A FERDEVÁGÁSI SZÖGET ÁLLÍTSA BE A FŰRÉSZEN
1. Állítsa be a fűrészen az előírt szögeket, majd
végezzen néhány próbavágást.
2. Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
Példa: Egy négyoldalú 25°-os külső szögű
doboz („A” szög) (22. ábra) esetén használja
a jobb felső körívet. Keresse meg a 25°-ot az
ívskálán. Kövesse a vízszintes keresztvonalat
bármelyik oldal felé a gérszög kikereséséhez
(23°). Hasonlóképpen kövesse a függőleges
keresztvonalat a táblázat tetejéig vagy
aljáig a ferdevágási szög kikereséséhez
(40°). Mindig végezzen próbavágásokat
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne lépje túl
a kombinált gérvágás határait: 45°-os
ferdevágási szög 45°-os bal vagy jobb
gérszöggel.
Porelszívás (1., 3., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Lehetőleg
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót használjon.
Csatlakoztasson a vonatkozó előírásoknak
megfelelő porgyűjtő eszközt a géphez.
A csatlakoztatott külső rendszer
levegőszállításának sebessége
20 m/s +/- 2 m/s legyen. Az elszívás sebességét
a csatlakoztatási pontnál a szívócsőben kell
mérni, amikor a gép áram alatt van, de nincs
működésben.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porelszívó készülékhez
ajánlatos a külön kapható DWV9000 csavarzáras
gyorscsatlakozót (ii) csatlakoztatni.
A gép hordozása (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A kényelmes
hordozhatóság érdekében
a gérfűrész talpán két mélyedés
(dd) van kialakítva. Soha ne
a védőburkolatoknál fogva emelje vagy
hordozza a gérfűrészt.
1. Ha a fűrészt hordozni kívánja, a ferdevágási
szöget és a gérszöget 0°-ra állítsa.
2. Nyomja meg az alsó védőburkolat reteszének
kioldókarját (b) (1. ábra).
3. Nyomja le a fűrészfejet, és nyomja be
a reteszgombot (w) (2. ábra).
4. Állítsa a fűrészfejet nyugalmi helyzetébe, és
húzza meg a keresztreteszt (s).
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
19
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűrésztárcsa
kopott, cserélje ki új, éles tárcsára.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa ki
a porelszívó rendszert.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
TÁMASZ HOSSZÚ MUNKADARABOKHOZ
(5. ÁBRA)
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át
a felső védőburkolatot, a mozgatható alsó
burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy
megállapíthassa, megfelelően működnek-e.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok vagy egyéb részecskék ne akadályozzák
egyik funkció működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és
a védőburkolat közé, áramtalanítsa a gépet és
kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című
részben megadott útmutatásokat. Távolítsa
el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
egyik részét sem.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében rendszeresen tisztítsa az
asztallapot.
20
• A hosszú darabokat mindig támassza alá.
• A legjobb eredmény érdekében alkalmazzon
hosszabbító támaszt (DE7023), amellyel
kiszélesítheti a fűrész asztallapját
(forgalmazójától külön beszerezhető).
A hosszú darabokat bármilyen megfelelő
módon (fűrészbakkal vagy más hasonló
alkalmatossággal) alátámaszthatja, hogy
a levágott végek ne essenek le.
A BESZEREZHETŐ FŰRÉSZTÁRCSÁK
VÁLASZTÉKA (AJÁNLOTT FŰRÉSZTÁRCSÁK)
Fűrésztárcsa típusa
DT1158 széria 30
Méretei
250 mm
DT4282 széria 40
250 mm
DT4226 széria 40
250 mm
DT4287 széria 40
250 mm
DT4282 széria 40
250 mm
Felhasználása
Általános célra, fa és
műanyagok hasítására és
keresztvágására
TCG fűrésztárcsa
alumíniumhoz
ATB típus mesterséges
és természetes faanyagok
finomvágásához
TCG típus mesterséges
és természetes faanyagok
extra-finom vágásához
Alumínium vágásához
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul, vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
címéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladás utáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internet honlapon: www.2helpU.com.
zst00244959 - 01-09-2014
21
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
22
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
23
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
24
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising