FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533223 - 43 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Tisztítópárna eltávolítása (E ábra)
Az Ön Вlack & Decker Mop gőztisztítóját kezelt keményfa,
laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására
és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
Vigyázat! Tisztítópárna cseréjénél mindig megfelelő cipőt
viseljen. Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne hordjon.
♦ Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦ Tegye rá a gőzmopot a tartó alátétre, és várjon, amíg
lehűl. (kb. öt perc)
♦ Cipőjének orrával lépjen rá a tisztítópárna eltávolítására szolgáló fülre (14), és nyomja erősen lefelé.
♦ Emelje le a készüléket a tisztítópárnáról.
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa át alaposan a Biztonsági, karbantartási és szervizelési kézikönyvet.
A készülék használata előtt gondosan és teljes
egészében olvassa át ezt a kézikönyvet.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Autoselect™ tárcsa
3. Kivehető víztartály
4. Nyél
5. Gőzölőfej
6. Gőzölőfej tisztítópárna
7. Tartó alátét
8. Alsó kábeltartó fül
9. Felső kábeltartó fül
10. Kábelrögzítő
A víztartály feltöltése (F ábra)
A mop gőztisztító víztartálya a kényelmes és könnyű
feltöltés végett levehető.
Ez a gőzmop vízkőtelenítő rendszert tartalmaz, hogy
hosszabb legyen az élettartama.
Tartsa szem előtt: Töltse fel a víztartályt csapvízzel.
Tartsa szem előtt: Olyan helyeken, ahol a víz nagyon
kemény, desztillált víz használata ajánlatos.
♦ Vegye le a víztartályt (3).
♦ A sapkát (16) felemelve nyissa ki a töltőnyílást.
♦ Töltse fel a tartályt (3) vízzel.
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 460 ml. Ne töltse
túl a tartályt.
♦ Tegye vissza a tartálysapkát (16).
♦ Tegye vissza a víztartályt (3).
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a tartálysapka biztonságosan zár.
Tartsa szem előtt: A mop gőztisztítóval ne használjon
vegyi tisztítószereket.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból, lehűlt és nincs benne víz.
A nyél felszerelése (A ábra)
♦
Csúsztassa bele a nyél (4) alsó végét a gőzmop
törzsének (12) felső végébe, amíg be nem pattan.
A nyélen (4) lévő nyílnak a mop gőztisztító törzsével
(12) kell egy vonalban lennie.
A szőnyegtisztító feltét felhelyezése (G ábra)
(csak az FSM1620 típusnál)
♦
♦
♦
Helyezze a szőnyegtisztító feltétet a padlóra.
Tegyen egy tisztítópárnát a készülékre.
Finoman nyomja rá a készüléket a szőnyegtisztító
feltétre (11), amíg a helyére be nem pattan.
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
A gőzölőfej felszerelése (B ábra)
♦
♦
Csúsztassa rá a gőzmop törzsének (12) alsó végét
a gőzölőfejre (5), amíg be nem pattan a helyére.
A gőzölőfej a gőzmop törzséről levehető, ha megnyomja a gőzölőfej kioldó gombját (13), és a gőzmop
törzsét (12) kihúzza a gőzölőfejből (5).
A szőnyegtisztító feltét eltávolítása (G ábra)
(csak az FSM1620 típusnál)
A vizeskancsó felszerelése (C ábra)
♦
♦
Vigyázat! Szőnyegtisztító feltét cseréjénél mindig megfelelő cipőt viseljen. Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit
ne hordjon.
♦ Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦ Tegye rá a gőzmopot a tartó alátétre, és várjon, amíg
lehűl. (kb. öt perc)
♦ Cipőjének orrával lépjen rá a szőnyegtisztító feltét
eltávolítására szolgáló fülre (15), és nyomja erősen
lefelé.
♦ Emelje le a készüléket a szőnyegtisztító feltétről (11).
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
Nyomja rá a vizeskancsót (3) a nyélre (4).
Csúsztassa be a vizeskancsót (3) lefelé a gőzmop
törzsébe (12), hogy ott szilárdan illeszkedjen.
Tisztítópárna felhelyezése (D ábra)
Cseréhez új tisztítópárnákat Вlack & Decker forgalmazójától szerezhet be, (termékkód: FSMP20-XJ).
♦ Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
♦ Finoman nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára (6).
Vigyázat! A gőzmopot mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
4
A készülék használata
A vinil vagy linóleum padlózatok makacs szenynyeződéseinek eltávolításához először lemoshatja
a felületet enyhe tisztítószerrel és némi vízzel,
mielőtt a gőzmopot használná.
Fontos! Ha ezt a készüléket jelen kézikönyv útmutatásai
szerint, mikroszálas párnával és 90 másodpercig folyamatosan használják, a baktériumok és csírák 99,9%-át
elpusztítja.
Gőztisztítás
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
♦ Emelje fel a készüléket a tartó alátétről (7), majd
finoman nyomja rá a tisztítópárnára (6).
♦ Tegye a gőztisztítót a tartó alátétre.
♦ Kapcsolja rá a készüléket az elektromos hálózatra.
♦ Fordítsa az Autoselect™ tárcsát (2) a kívánt állásba.
♦ Nyomja meg az üzemi kapcsoló ON/OFF gombját
(1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
♦ A nyél (4) hátrahúzásával működésbe hozza
a gőzpumpát. Néhány másodperccel később a gőz
áramlani kezd a gőzölőfejből.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
♦ Néhány másodperc alatt a gőz behatol a tisztítópárnába. A gőztisztító ezután már könnyedén siklik
a fertőtleníteni/tisztítani kívánt felületen.
♦ Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a padló minden részét alaposan megtisztítsa.
Tartsa szem előtt: Használat közben kikapcsolhatja
a gőzpumpát, ha
a nyelet visszaállítja függőleges helyzetbe; a készüléknek
ez a kényelmi funkciója lehetővé teszi, hogy a gőztisztítót
a bútorok mozgatása közben rövid időre a tartó alátétre
helyezhesse, majd folytathassa a tisztítást anélkül, hogy
ki kellene kapcsolnia a készüléket.
♦ Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet
(4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket,
helyezze a tartó alátétre (7), és várja meg a készülék
lehűlését. (kb. öt perc)
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt a fertőtlenítés/
tisztítás folytatásához újból fel kell tölteni, állítsa vissza
a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, majd vegye
le és töltse fel a víztartályt (3).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület
egy pontján. A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsoló (ON/OFF) gombját (1). A készülék kb. 15
másodperc alatt melegszik fel.
Tartsa szem előtt: A gőztisztító első bekapcsolásakor
a víztartály pirosan világít. Amint a gőztisztító használatra
kész, a víztartály kéken világít.
♦ A készülék kikapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsoló (ON/OFF) gombját (1).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület
egy pontján. A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen,
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja.
Vigyázat! A gőztisztítót használat után mindig ürítse
ki.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz
használat után kb. 45 másodperc múlva képződik
gőz.
Autoselect™ technológia
Ez a gőztisztító Autoselect™ tárcsával (2) van ellátva,
amellyel többféle tisztítási mód állítható be. Ezek közül
választhatja ki az aktuális tisztítási művelethez illő
üzemmódot.
Az Autoselect™ tárcsával (2) válasszon egyet a következő alkalmazások közül:
Fa/Laminált felület
Kő/Márvány
Burkolólapok/Vinil
A gőztisztító önállóan meghatározza az aktuális tisztítási
művelethez szükséges gőzmennyiséget.
Tartsa szem előtt: A gőzmop használata előtt mindig
ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be.
Tanácsok a készülék optimális
használatához
Szőnyeg frissítése (csak az FSM1620
típusnál)
♦
Általános tanácsok
Vigyázat! A gőztisztítót soha ne használja tisztítópárna
nélkül.
♦ A gőzmop használata közben a kábelrögzítő (10)
igénybe vételével érheti el, hogy a kábel ne legyen
útban a munkaterületen.
♦ A termék használata előtt mindig porszívózza fel
vagy seperje fel a padlózatot.
♦ A készüléket úgy használhatja a legkönnyebben,
hogy a nyelet 45˚-os szögben megbillenti, és lassan,
egyszerre csak kisebb felületet tisztít vele.
♦ A gőzmoppal ne használjon vegyi tisztítószereket.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
Emelje fel a készüléket a tartó alátétről (7), majd
finoman nyomja rá a tisztítópárnára (6).
Helyezze a szőnyegtisztító feltétet (11) a padlóra.
Finoman nyomja rá a készüléket a szőnyegtisztító
feltétre (11), amíg a helyére be nem pattan.
Tegye a gőztisztítót a tartó alátétre. (7)
Kapcsolja rá a készüléket az elektromos hálózatra.
Nyomja meg az üzemi kapcsoló ON/OFF gombját
(1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
♦
Műszaki adatok
Fordítsa az Autoselect™ tárcsát (2) fa/laminált
burkolat állásba.
♦ A nyél (4) hátrahúzásával működésbe hozza
a gőzpumpát. Néhány másodperccel később a gőz
áramlani kezd a gőzölőfejből.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
♦ Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a szőnyeg minden részét alaposan megtisztítsa.
Tartsa szem előtt: Használat közben kikapcsolhatja
a gőzpumpát, ha a nyelet (4) visszaállítja függőleges
helyzetbe; a készüléknek ez a kényelmi funkciója lehetővé teszi, hogy a gőztisztítót a bútorok mozgatása
közben a tartó alátétre (7) helyezhesse anélkül, hogy ki
kellene kapcsolnia.
♦ Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet
(4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket,
helyezze a tartó alátétre (7), és várja meg a készülék
lehűlését. (kb. öt perc)
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt a fertőtlenítés/
tisztítás folytatásához újból fel kell tölteni, állítsa vissza
a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, majd vegye
le és töltse fel a víztartályt (3).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület
egy pontján. Ha nem használja a készüléket mindig úgy
helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges
helyzetben legyen, és a készülék ki legyen kapcsolva.
Feszültség
Teljesítmény
Tartály űrtartalma
Súly
Vac
W
ml
kg
FSM1610 FSM1620
(1-es típus) (1-es típus)
230
230
1600
1600
460
460
2,7
3,06
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően,
kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg
a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black &
Decker márkaszervizzel.
Hiba
Lépés Lehetséges
megoldások
A mop
gőztisztító nem
kapcsol be.
1
Ellenőrizze, hogy
a készülék rá
van-e dugaszolva
a konnektorra.
2
Az üzemi kapcsolóval
(1) ellenőrizze,
hogy a készülék be
van-e kapcsolva.
3
Ellenőrizze a biztosítékot
a dugaszban.
4
A mop gőztisztító
csak akkor fejleszt
gőzt, miután a nyelét
függőleges helyzetéből
hátrahúzták.
5
Ellenőrizze, hogy
a víztartály (3) tele
van-e és pontosan
a helyére van-e illesztve.
TARTSA SZEM ELŐTT:
Első feltöltésnél vagy
száraz használat után
kb. 45 másodperc múlva
képződik gőz.
6
Ellenőrizze, hogy
a gőzölőfej (5) stabilan
dokkolva van-e a mop
gőztisztító törzsében
(12).
7
Végezze el az 1. majd
a 2., majd a 3. lépést.
8
Végezze el a 4., majd az
5., majd a 6., majd a 3.
lépést.
A mop
gőztisztító nem
fejleszt gőzt.
Használat után (H és I ábra)
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦ Tegye rá a készüléket a tartó alátétre (7), és várjon,
amíg lehűl. (kb. öt perc)
♦ Húzza ki a gőztisztító dugaszát a konnektorból.
♦ Ürítse ki a víztartályt (3).
♦ Vegye le a tisztítópárnát(6), és mossa ki a következő
használathoz. (Ügyeljen a tisztítópárnára nyomtatott
mosási útmutatások betartására).
♦ Tekerje fel a kábelt a kábeltartó fülekre (8 és 9).
Tartsa szem előtt: A felső kábeltartó fül (9) könnyen
elfordítható, hogy a következő használatnál könnyen
letekerhető legyen a kábel.
♦ A tápkábelt a dugaszához közeli helyen tekerje fel
a kábelrögzítőre (17).
♦ Tároláshoz helyezze a készüléket a tartó alátétre
(7).
Tartsa szem előtt: Ha a nyél (4) függőleges helyzetében
van, a kábel rá van tekerve a kábeltartó fülekre (8 és 9) és
a kábelrögzítőben (17) rögzítve van, a gőztisztító megáll
a saját lábán, és ilyen helyzetben tárolható. Tároláshoz
a másik megoldás, hogy a kézifogantyúban (19) lévő
függesztő nyílás (18) jóvoltából a készülék alkalmas fali
kampóra is függeszthető. Mindig győződjön meg arról,
hogy a fali kampó biztonságosan elbírja a készülék súlyát.
A mop
gőztisztító
használat
közben
leállítja a gőz
fejlesztését.
6
Hiba
Lépés Lehetséges
megoldások
A mop
gőztisztító
használat
közben túl sok
gőzt fejleszt.
9
A mop gőztisztítón 3
beállítási lehetőség
van. A fejlesztett
gőz mennyiségének
növelése érdekében
nyomja meg az
autoselect tárcsát (2).
A mop
gőztisztító
használat
közben túl
kevés gőzt
fejleszt.
10
Végezze el az 5. lépést.
11
A mop gőztisztítón 3
beállítási lehetőség
van. A fejlesztett
gőz mennyiségének
csökkentése érdekében
nyomja meg az
autoselect tárcsát (2).
A gőz
a készülékből
váratlan
helyeken
szökik.
12
A kézikönyv
összeszereléssel
foglalkozó fejezetében
megtalálja, hogyan kell
helyesen felszerelni
a részegységeket és
tartozékokat.
Hol kapha13
tok további
tájékoztatást
/ tartozékokat
a mop gőztisztítómhoz?
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com. Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
7
Biztonság, karbantartás, szervizelés
www.blackanddecker.eu
Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetés! Kezeletlen fa- vagy kezeletlen
laminált padló tisztítására ne használja. Előfordulhat, hogy viasszal kezelt vagy némelyik
viasszal nem kezelt padlózatról a hő és a gőz
hatására a fényezés leválik. Mindig ajánlatos
egy próbát tenni a tisztítandó felület egy félreeső részén. Azt is javasoljuk, hogy nézze
át a padló gyártójától kapott használati és
gondozási útmutatót.
Az Ön Black & Decker mop gőztisztítóját kezelt keményfa,
laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására
és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
Az Ön Black & Decker gőztisztítóját (csak az FSMF1621
és FSS1600 típust) burkolólapok, munkalapok, konyhai
és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére és tisztítására
terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
♦
Biztonságtechnikai előírások
♦
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról
működtetett készülékek használatakor tűz,
áramütés, személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek
között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat mindig be kell betartani.
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A gőzt ne irányítsa emberekre, állatokra, elektromos
készülékekre és konnektorokra.
Esőtől óvja.
Ne merítse vízbe.
Ne hagyja felügyelet nélkül.
Használaton kívüli készüléket ne hagyjon a konnektorra dugaszolva.
A készülék dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. A készülék vezetékét hőtől, olajtól
és éles szélektől óvja.
Nedves kézzel ne nyúljon a gőztisztítóhoz.
A készüléket ne vonszolja a kábelénél fogva, ne
kapaszkodjon a kábelébe, ne csukja rá az ajtót
a kábelre, ne húzza a kábelt éles sarkokon és forró
felületektől védje.
Ne használja olajalapú festékhígító gőzével,
molyirtó anyaggal, gyúlékony porral vagy egyéb
robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel telített
zárt légtérben.
A padlóburkolat típusáról tájékozódjon a gyártónál.
Ne használja bőrbevonatú, viasszal fényezett bútor
vagy padló, szintetikus szövetek, kárpit vagy egyéb
kényes, gőzre érzékeny anyagok tisztítására.
Soha ne tegyen vízkőoldót, aromás, alkoholt vagy
oldószert tartalmazó anyagokat a gőztisztítóba, mert
az károsíthatja a készüléket, illetve a biztonságos
használat rovására mehet.
Ha gőzölés közben a biztosíték lekapcsol, azonnal
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon
a központi márkaszervizhez. (Áramütéstől óvakodjon.)
A tisztítandó felület fertőtlenítése céljából a készülék nagyon forró gőzt bocsát ki. Ezért a gőzölőfej,
a tisztítópárnák és a szőnyegtisztító feltét használat
közben nagyon felforrósodnak.
Vigyázat! A mop gőztisztító használata és tartozékainak cseréje közben mindig megfelelő cipőt viseljen.
Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne hordjon.
Használat közben a fedél a felforrósodhat.
Használat közben gőz szökhet ki a készülékből.
Körültekintően használja a készüléket. NE érjen
a készülék olyan részeihez, amelyek használat
közben felforrósodhatnak.
Mielőtt a víztartályt eltávolítja, kapcsolja ki a készüléket, és a nyelet állítsa vissza függőleges helyzetbe.
Ha gőz szökik a kézi gőztisztító törzséből, kapcsolja
ki és áramtalanítsa, majd hagyja lehűlni a készüléket. Forduljon a legközelebbi szakszervizhez. Ne
használja tovább a készüléket.
Használat után
♦
♦
♦
Tisztítás előtt áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékekhez.
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
9
Bármilyen karbantartás vagy javítás előtt húzza ki
a készülék dugaszát a konnektorból.
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék
működését.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a készülék
tápkábele.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
♦
♦
A készüléken elhelyezett címkék
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett olvassa el a kezelési útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha kioktatták őket a készülék
biztonságos használatára, és megértették velük
a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek
nem végezhetik felügyelet nélkül.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztetés! Leforrázás veszélye.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük.
Folyamatos kielégítő működése a megfelelő gondozástól
és rendszeres tisztítástól is függ.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Puha és nedves ronggyal törölje át.
♦
A makacs szennyeződéseket híg szappanos vízzel
megnedvesített ronggyal távolíthatja el.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
A tisztítópárnák gondozása
Mosási útmutató - Vasaláskönnyítőt ne használjon - Újbóli
használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
Vigyázat! Tartsa be a tisztítópárna címkéjére nyomtatott
tisztítási útmutatót.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülés.
♦
Felforrósodott alkatrészek megérintése miatti sérülés.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülés.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülés. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ezt a terméket földelni
kell. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A készülék dugasza a hálózati csatlakozóaljzatnak megfelelő kialakítású legyen. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő
dugaszoló aljzat használatával jelentősen csökkenthető
az áramütés kockázata.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki egy Black & Decker
szakszervizzel.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Hosszabbító kábelek és
1. érintésvédelmi osztályú termék
♦
♦
Mivel az Ön készüléke földelt, 1. osztályú, 3-eres
kábellel kell használni.
30 m-nél nem hosszabb kábel még energiaveszteség nélkül alkalmazható.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
10
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Вlack & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következőinternetes címen
érhetőel: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00235065 - 15-05-2014
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
14
17
20 - 09 - 12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising