MTIM3 | Black&Decker MTIM3 IMPACT DRIVER Type H1 instruction manual

402112 - 16 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTIM3
A
2
B
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
maşini de găurit cu impact
Unealta dumneavoastră multifuncţională
Вlack & Decker a fost concepută pentru
o gamă variată de aplicaţii casnice. Utilizând capul de cheie cu impact (MTIM3),
această unealtă este destinată aplicaţiilor
de înşurubare şi strângere a piuliţelor.
Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.


Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice

Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Avertisment! Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi
toate instrucţiunile furnizate cu
unealta dvs. electrică (MT143,
MT350, MT108 sau MT18) înainte de a utiliza acest accesoriu. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.


Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică (cu
cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
4
Purtaţi dopuri de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării maşinilor
de găurit cu impact. Expunerea la
zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare
furnizate împreună cu unealta.
Pierderea controlului poate determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică departe
de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care dispozitivul de
strângere poate atinge cabluri
ascunse. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune
ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Această unealtă nu este destinată
utilizării de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi

Montarea si demontarea unui
cap de şurubelniţă sau racord
tubular (fig. B)
pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă
în acest manual de instrucţiuni.
Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare personală şi/
sau daune asupra obiectelor.
Această unealtă este prevăzută cu
o mandrină cu decuplare rapidă pentru
a permite schimbarea uşoară a burghielor.
Avertisment!Asiguraţi-vă că unealta
este blocată pentru a preveni activarea
întrerupătorului de pornire înainte de
montarea sau demontarea accesoriilor.
 Blocaţi unealta aducând cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia centrală.
 Trageţi şi ţineţi manşonul mandrinei
(11) la distanţă de partea din faţă
a uneltei.
 Introduceţi tija burghiului (12) în
mandrină (10).
 Eliberaţi manşonul. Accesoriul este
fixat pe poziţie.
Notă! Pentru a scoate burghiul/adaptorul, repetaţi paşii de mai sus.
Avertisment! Cheile cu impact
nu sunt chei dinamometrice.
Nu utilizaţi această unealtă
pentru a strânge dispozitivele
de fixare la cuplurile specificate. Utilizaţi un dispozitiv
separat şi calibrat de măsurare
a cuplului, cum ar fi o cheie
dinamometrică, atunci când
strângerea precară sau, din
potrivă, prea puternică a unui
dispozitiv de fixare poate conduce la cedarea unei îmbinări.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este
MT143. Şi alte unelte sunt disponibile
pentru utilizare cu acest portcuţit. Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
10. Mandrină
11. Manşon mandrină
Înşurubare/strângere piuliţe
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte
înapoi (2) nu se află în poziţia blocat.
 Selectaţi burghiul/adaptorul corespunzător pentru şurubul sau piuliţa
de înşurubat.
 Selectaţi sensul de lucru după cum
s-a descris mai sus.
 Ţineţi unealta în linie cu elementul
de fixare.
 După fixare, verificaţi cuplul cu
o cheie dinamometrică.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare,
scoateţi acumulatorul din unealtă.
5
Sfaturi pentru utilizarea
optimă
Nivelul presiunii sonore conform cu
EN 60745:
Înşurubarea
Presiune sonoră (LpA) 96,2 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)



Utilizaţi întotdeauna un cap de
şurubelniţă de tipul şi dimensiunile
corecte.
În cazul în care şuruburile sunt
dificil de strâns, încercaţi să aplicaţi
o cantitate mică de soluţie de spălat
sau de săpun pe post de lubrifiant.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul
de şurubelniţă în linie dreaptă cu
şurubul.
Putere sonoră (LWA) 107,2 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu EN 60745:
Înşurubare cu impact (ah, IS) < 13,9 m/s2,
incertitudine (K) 1,5 m/s2
Garanţie
Вlack & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile
Вlack & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta
dvs.
În cazul în care un produs Вlack & Decker
se defectează din cauza materialelor,
manoperei defectuoase sau lipsei de
conformitate, în termen de 24 de luni
de la data achiziţiei, Вlack & Decker
garantează înlocuirea componentelor
defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Specificaţie tehnică
Şlefuitor
MTIM3 MTIM3
(14,4 V) (Max)
(H1)
(H1)
Turaţie în gol
min-1 0-2.800
Bătăi
min-1 0/-3.100 0/-3.500
0-3.000
Cuplu maxim
(Clasă PTI)
Nm 170
205
Capacitate
mandrină
mm 6 (Hex)
6 (Hex)
Greutate
kg 1,3


1,3

6
Produsul a fost utilizat în scop
comercial, profesional sau spre
închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau
accidente;

Declaraţia de conformitate
CE
S-a încercat efectuarea de operaţii
de către persoane diferite de agenţii
de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.
DIRECTIVA UTILAJE
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau
la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi
verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com
MTIM3
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţiile tehnice"
sunt conforme cu normele: 2006/42/CE,
EN60745-1, EN60745-2-2
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele 2004/108/
CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate
a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic
şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.
blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele
noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Вlack & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
17/07/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00186781 - 04-09-2012
7
Download PDF

advertising