MTNF9 | Black&Decker MTNF9 INFLATOR Type H1 instruction manual

402113-03 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTNF9
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Unealta dumneavoastră multifuncţională
Black & Decker a fost concepută pentru o gamă variată de aplicaţii casnice. Folosind capul compresorului (MTNF9), această unealtă poate fi folosită pentru
umflarea anvelopelor de maşină şi bicicletă şi pentru
umflarea mingilor etc., atunci când este utilizată cu
adaptorul corect. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
♦
♦
Avertisment! Citiţi toate avertismentele
de siguranţă şi toate instrucţiunile furnizate
cu unealta dvs. electrică (MT143, MT350,
MT108 sau MT18) înainte de a utiliza acest
accesoriu. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este MT143. Şi alte
unelte sunt disponibile pentru utilizare cu acest portcuţit. Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
10. Cap compresor
11. Furtun de aer
12. Adaptor supape
13. Indicator de presiune
14. Compartiment pentru depozitarea accesoriilor
15. Duză ac
16. Duză minge
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru compresoare.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizaţi-l doar împreună cu accesoriile incluse sau
cu cele configurate pentru 160 PSI / 11,03 BAR /
1103 KPA. sau mai mult. Utilizarea oricărui accesoriu nerecomandat pentru folosirea împreună cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Nu vă jucaţi cu unealta. Aerul la presiune înaltă
este periculos. Nu dirijaţi fluxul de aer spre dumneavoastră sau alte persoane.
Compresorul se poate încălzi în timpul utilizării.
Lăsaţi compresorul să se răcească timp de 30 de
minute înainte de a-l depozita.
Nu transportaţi niciodată compresorul trăgându-l
de furtun.
Nu orientaţi duza sau furtunul spre animale sau
persoane din jur
Nu depozitaţi compresorul la îndemâna copiilor.
Indicatorul are doar rol orientativ. Presiunile anvelopelor trebuie să fie verificate periodic cu un
calibru certificat.
Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul
de alimentare.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Exclusiv pentru uz casnic şi pentru maşini. Umflaţi
anvelope de maşină sau bicicletă, mingi şi alte
obiecte din locuinţa dvs.
Aerul comprimat din compresor nu trebuie respirat. Nu inhalaţi niciodată aerul din compresor
sau dintr-un dispozitiv de respiraţie conectat la
compresor.
Umflaţi obiectele doar conform cu recomandările
producătorului. Depăşirea presiunii nominale ar
putea determina explozia acestora, ceea ce poate
conduce la vătămări corporale.
Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesupravegheat. Acesta ar putea cauza explozia anvelopelor sau a altor obiecte.
Deoarece vibraţiile produse de compresor pot
determina deplasarea acestuia, nu îl puneţi în
funcţiune pe un raft sau pe altă suprafaţă aflată
la înălţime. Puneţi-l în funcţiune doar pe sol sau
pe un banc de lucru.
Nu modificaţi şi nu încercaţi să îl reparaţi. Nu
perforaţi compresorul, nu sudaţi pe acesta şi nu
efectuaţi nicio modificare asupra acestuia sau
asupra ataşamentelor acestuia.
Nu puneţi în funcţiune compresorul atunci când
motorul este pornit.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea adaptorului pentru supape la
o supapă sau duză de anvelopă (fig. B)
♦
♦
♦
♦
4
Poziţionaţi maneta (17) adaptorului pentru supape
(12) în poziţie verticală (conform ilustraţiei).
Împingeţi adaptorul pentru supape (12) peste
duza dorită (sau peste supapa unei anvelope de
bicicletă sau maşină).
Atunci când adaptorul pentru supape (12) este introdus până la capăt, fixaţi-l pe poziţie împingând
maneta (17) în jos spre furtunul de aer (2).
Pentru a elibera adaptorul de supape (12), ridicaţi
maneta (17) şi scoateţi duza (sau scoateţi adaptorul pentru supape din duza anvelopei de bicicletă
sau maşină)
Specificaţie tehnică
Notă: Atunci când nu sunt utilizate, duzele adaptorului
(15 şi 16) pot fi depozitate în compartimentul de depozitare a accesoriilor (14); ridicaţi clapeta din cauciuc şi
introduceţi duzele, apoi închideţi clapeta din cauciuc.
Avertisment! Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta se
află în poziţie verticală atunci când nu folosiţi aparatul.
Utilizaţi compresorul doar împreună cu adaptorul universal pentru supape sau cu duzele incluse.
Avertisment! Asiguraţi-vă că adaptorul universal pentru supape este bine fixat pe poziţie înainte de a porni
compresorul.
MTNF9
(14,4 V) (H1)
Presiune (max.)
Greutate
PSI / BAR 5,5 / 80
kg 1,3
MTNF9
(Max) (H1)
5,5 / 80
1,5
Presiune sonoră (LpA) 80,6 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 91,6 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Vibraţii (ah) 3,9 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Utilizare
Garanţie
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Umflarea
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte înapoi (2) nu
se află în poziţia blocat.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de
cât de mult apăsaţi pe comutator.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei.
Avertisment! Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesupravegheat.
Acesta ar putea cauza explozia anvelopelor sau a altor
obiecte.
Avertisment! Presiunea excesivă a aerului poate cauza riscul de explozie sau vătămări corporale. Verificaţi
presiunea nominală maximă recomandată de producător pentru obiectele pe care le umflaţi.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Utilizaţi doar duzele furnizate împreună cu acest
compresor.
♦
Indicatorul de presiune are doar rol orientativ.
Presiunile anvelopelor trebuie să fie verificate
periodic cu un calibru certificat
Multe obiecte gonflabile prezintă o clapetă internă care
împiedică răsuflarea în timpul umflării. Dacă această
clapetă nu este deplasată de duză, obiectul gonflabil
nu poate fi umflat. Împingeţi duza ferm în supapă
pentru a vă asigura că deplasaţi această clapetă în
mod corespunzător.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
5
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
MTNF9
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Stanley Europe
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
29/10/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00201031 - 08-03-2013
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising