MTTS7 | Black&Decker MTTS7 TRIM SAW Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-38 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
MTTS7
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések fűrészekhez
Az Ön BLACK+DECKER többcélú szerszámát
sokféle barkácsolási munkához terveztük. A fűrészfejjel (MTTS7) használva fát és műanyagot
fűrészelhet a szerszámmal. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Vágási eljárások
a.
Veszély: Soha ne tegye egyik
kezét sem a munkaterület és
a fűrészlap közelébe. Tartsa
a másik kezét a pótfogantyún,
vagy a motorházon. Ha mindkét
kézzel tartja a fűrészt, nem vághatja el egyiket sem a fűrészlap.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi fi gyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
b.
c.
Figyelmeztetés! Az Ön elektromos
szerszámához (MT143, MT350, MT108
vagy MT18) mellékelt összes figyelmeztetést és útmutatást olvassa át, mielőtt
ezt a tartozékot használná. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
d.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is
bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a fi gyelmeztetésekben az
Ön által használt, hálózatról (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
e.
4
Soha ne nyúljon a munkadarab alá.
A védőburkolat nem védi meg a fűrészlaptól
a munkadarab alatt.
Állítsa be a vágásmélységet a munkadarab vastagságának megfelelően. Kevesebb, mint egy teljes fűrészlap fog legyen
csak látható a munkadarab alatt.
Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel,
vagy tegye lábaira. Biztosítsa, illetve fogassa le egy stabil felületre. Fontos, hogy
mindig megfelelően támassza meg a munkadarabot, minimalizálva a megközelítést, a fűrészlap megszorulását, vagy a munkavégzés
alatt a készülék feletti irányítás elvesztését
A készüléket mindig a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol rejtett, vagy a saját vezetékével
találkozhat a fűrész. Élő vezetékkel való
kontaktus által a fűrész fém részei is vezetővé válnak, és elektromos áramütés érheti
a felhasználót.
f.
g.
h.
♦
♦
♦
♦
Hasításnál, mindig használjon vezetőt,
vagy párhuzamvezetőt. Ez javítja a vágás
pontosságát és csökkenti a fűrészlap megakadásának lehetőségét.
Mindig megfelelő méretű és formájú
(gyémánt alakú vagy lekerekített) felfogó
furatú fűrészlapot használjon. Azok a fűrészlapok, melyek nem kompatibilisek a fűrész tengely szerkezetével, excentrikusan
fognak futni, és ez az irányítás elvesztéséhez
vezethet.
Soha ne használjon sérült, vagy nem
megfelelő fűrészlap alátétet vagy csavart. Az alátét és a csavar speciálisan erre
a fűrészgépre vannak kialakítva, optimális
teljesítményt és biztonságos működtetést
garantálnak.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg arról, hogy abban nincs víz,
elektromos vezeték stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne
érjen a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről, mielőtt belevágna falba,
padlóba vagy mennyezetbe.
A fűrészlap a kapcsoló felengedése után
még egy ideig tovább forog. Mielőtt leteszi
a szerszámot, mindig kapcsolja ki, és várja
meg a fűrészlap teljes leállását.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a vele való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és az
arra járók egészségére. Hordjon a por
és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és ügyeljen
arra, hogy a munkaterületre belépők is
viseljenek megfelelő védőeszközöket.
♦
Elektromos fűrész használata közben mindig
viseljen hallásvédőt.
További biztonságtechnikai előírások
fűrészekhez
A visszacsapás okai és a felhasználó védelme:
♦
a visszacsapás egy hirtelen reakció, melyet
a beékelt, megugró vagy nem vonalban fekvő
fűrészlap okoz; ilyenkor irányíthatatlanná
válik a fűrész, kiugrik a munkadarabból a felhasználó irányába;
♦
ha a fűrészlap keményen beékelődik vagy
megugrik a vágásvonal lezárásával, a fűrészlap megakad, és a motor reakciója vezet
oda, hogy a készülék gyorsan visszaugrik
a felhasználó irányába;
♦
ha a fűrészlap elkezd rázkódni, vagy nem
vonalban futni vágás közben, a fűrészlap
hátsó szélén lévő fogak belevájhatnak a fa
felső felületébe, és a fűrészlap kiugrik a vágásvonalból és visszacsap a felhasználó
irányába.
A visszacsapás a fűrész nem rendeltetészszerű használatából és/vagy a nem megfelelő
5
működtetési folyamatból vagy körülményekből
ered. Azonban elkerülhető az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával.
a. Mindkét kezével erősen markolja a fogantyúkat, és úgy tartsa a készüléket, hogy
ellenálljon a visszacsapás erőinek. Teste
a fűrészlap egyik oldalán legyen, soha
ne egyvonalban a fűrészlappal. A visszacsapás a fűrész visszaugrását okozhatja, de
ezeket az erőket a felhasználó kontrollálhatja, ha a megfelelő óvintézkedéseket betartja.
b. Ha a fűrészlap megakad, vagy ha félbeszakítja a vágási folyamatot bármilyen
okból, engedje el a kapcsolót és tartsa
a fűrészt mozdulatlanul az anyagban
addig, amíg a fűrészlap teljesen megáll.
Soha nem próbálja kivenni az anyagból
vagy visszahúzni a fűrészt, miközben
a fűrészlap mozgásban van, vagy ha
visszacsapás keletkezik. Vizsgálja meg
a körülményeket és tegye meg a kiigazító
lépéseket, hogy kiküszöbölje a fűrészlap
megakadásának okát.
c. Ha újraindítja a fűrészt a munkadarabban,
helyezze középre a fűrészlapot a vágásvonalban és ellenőrizze, hogy a fűrészlap
fogai ne érjenek a munkadarabhoz. Ha
a fűrészlap megakad, ez kiugraszthatja a fűrészlapot a munkadarabból vagy visszaüthet,
ha a fűrészt újraindítja.
d. Nagy terjedelmű munkadarabokat feltétlen alá kell támasztani a fűrészlap
megakadásának és a visszacsapás
megakadályozásához. A nagyméretű
e.
f.
g.
munkadarabok hajalmosak megereszkedni
a saját súlyuk alatt. A munkadarabot mindkét
oldalán alá kell támasztani, a vágásvonalhoz
és a munkadarab széléhez közel.
Soha ne használjon életlen vagy sérült
fűrészlapot. Az életlen vagy helytelenül
beállított fűrészlap szűk vágásvonalat
eredményez, így a feszültség növekedhet,
a fűrészlap megakadhat, és ez visszacsapáshoz vezet.
A vágásmélység és a vágásszög állító
rögzítő gombokat mindig húzza szorosra és rögzítse a munka megkezdése
előtt. Ha a vágásmélység állító elmozdul
munkavégzés közben, ez megakadást és
visszacsapást eredményezhet.
Legyen különösen figyelmes és óvatos
„beszúró” vágások készítésénél, meglévő falba vagy más tárgyba. A munkadarabból kiemelkedő fűrészlap olyan tárgyakba
is belevághat, amelyek miatt visszacsapás
léphet fel.
Biztonságtechnikai előírások lengő
védőburkolatú fűrészekhez
a.
6
Ellenőrizze az alsó védőburkolatot a megfelelő zárás tekintetében, mielőtt használja. Soha ne használja a készüléket, ha az
alsó védőburkolat nem mozog szabadon
és zár azonnal. Soha ne rögzítse vagy
ékelje ki az alsó védőburkolatot nyitott
pozícióban. Ha a fűrész véletlenszerűen
leesik, az alsó védőburkolat elgörbülhet.
Emelje fel az alsó védőburkolatot a felhúzó
b.
c.
d.
fogantyúval és ellenőrizze, hogy szabadon
fut-e, és nem ér, sem a fűrészlaphoz, sem
más egységhez, minden szögvágásnál és
vágásmélységnél sem.
Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának megfelelő működését. Ha a védőburkolat és a rugó nem működik megfelelően, használat előtt meg kell javíttatni. Az
alsó védőburkolat lassan működhet a sérült
részek, gumiszerű lerakódás, vagy betömődött forgács miatt.
Ha a fűrésztárcsa nem 90°-os ferdeszögre van beállítva, ügyeljen arra,
hogy „beszúró vágás” közben a fűrész
talplemeze el ne mozduljon. Ha a fűrésztárcsa félrecsúszik, annak beszorulás és
valószínűleg visszarúgás lesz a következménye.
Mindig figyeljen rá, hogy az alsó védőburkolat betakarja a fűrészlapot, mielőtt
leteszi a fűrészt a munkaasztalra vagy
a padlóra. Egy nem megfelelően védett,
lendülettől kifutó fűrészlap azt eredményezi, hogy a készülék el fog indulni hátrafelé,
átvágva mindent, ami az útjába kerül. Vegye
figyelembe, hogy az üzemi kapcsoló elengedése után a fűrészlap még nem áll le, kell
néhány másodperc, amíg a lendülete elfogy.
♦
Részegységek (A ábra)
A bemutatott szerszám MT143 típusú. Ezzel
a szerszámfejjel más szerszámok is használhatók. A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
10. Körfűrész fej
11. Reteszelő gomb
12. Tengelyzár
13. Talp
14. Felső védőburkolat
15. Alsó védőburkolat
16. Védőburkolat visszahúzó karja
17. Imbuszkulcs
18. Fűrészlap rögzítő csavar
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki
az akkumulátort a szerszámból.
A fűrészlap felszerelése és eltávolítása
(A és B ábra)
♦
♦
Fűrészlapok
♦
leírt fűrészlapot használjon, mely megfelel
az EN 847-1 szabványnak.
Soha ne használjon csiszoló vagy vágótárcsát a készülékkel.
Ne használjon se kisebb, se nagyobb
fűrészlapot, mint a megadott. A megfelelő
fűrészlap méretei a műszaki adatok alatt
megtalálható. Csak a kezelési utasításban
♦
7
A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló
(2) középső állásba helyezésével reteszelje.
Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat (12). A mellékelt imbuszkulccsal(17) az
óramutató járásának irányában csavarja ki
a fűrészlap rögzítőcsavarját (18).
Vegye le a külső leszorító alátétet (19), és
gondoskodjon arról, hogy a belső leszorító
Fűrészelés
alátét (20) a helyén maradjon a tengelyen
(21).
♦
Húzza vissza az alsó védőburkolatot (15)
a visszahúzó karral (16), majd helyezze rá
a fűrészlapot (22) a belső leszorító alátétre
(20), ügyelve arra, hogy a fűrészlapon lévő
nyíl az alsó védőburkolaton található nyíllal
megegyező irányba mutasson.
♦
Tegye rá a külső leszorító alátétet (19) a tengelyre (21).
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban
csavarja be a fűrészlap rögzítőcsavarját (18)
a tengelybe (21).
♦
Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat
(12). A mellékelt imbuszkulccsal (17) az óramutató járásával ellentétes irányban húzza
meg a fűrészlap rögzítőcsavarját (18).
Figyelmeztetés! Semmiképpen ne működtesse a tengelyzárat, amíg a fűrészlap mozgásban
van, és ne is próbálja a szerszámot a tengelyzárral leállítani. Semmiképpen ne kapcsolja be
a fűrészt, amíg a tengelyzár reteszelve van.
Attól a fűrész súlyos károsodást szenved.
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy
a fűrészlap helyesen van felszerelve. A mellékelt
imbuszkulccsal (17) forgassa a tengelyt az óramutató járásával ellentétes irányba, és a szerszám
beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem ér hozzá a védőburkolathoz.
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy
a forgásirányváltó kapcsoló (2) nincs reteszelt
helyzetben.
♦
A szerszám bekapcsolásához emelje meg
a reteszelő gombot (11), majd nyomja meg
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével
arányosan nő a fordulatszám.
♦
Engedje el a reteszelő gombot.
A szerszám kikapcsolásához engedje el
♦
a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót.
Tartsa szem előtt: Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap fogai nem melegedjenek túl.
Figyelmeztetés! Nagyon fontos, hogy műanyag
vágásánál a fűrészlap fogait ne hagyja túlmelegedni. A fűrészlap felforrósodott fogai megolvaszthatják a műanyagot.
Porelszívás
A szerszám porelszívó kimenetére lehet porszívót
vagy porelszívót csatlakoztatni. Fa vágásánál
szükség van porelszívásra.
♦
Csatlakoztasson porszívó tömlőt a porelszívó kimenetre.
Tanácsok a szerszám optimális
használatához
Fűrészelés
A szerszám használata
♦
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
8
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú fűrészlapot
használjon.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig mindkét kezével tartsa a szerszámot.
Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt
néhány másodpercig szabadon járni.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.
Mivel valamennyi hasadás elkerülhetetlen
a vágási vonal mellett a munkadarab felső
oldalán, azon az oldalon vágjon, amelyiken
ez kevésbé lesz zavaró.
Ha minimálisra akarja csökkenteni a hasadást, pl. amikor laminált anyagot vág,
szorítson a munkadarab tetejére rétegelt
lemezt és ezen keresztül fűrészeljen.
A nagyobb lapokat támassza alá, hogy
minimálisra csökkentse a fűrészlap beszorulásának és a visszarúgásnak veszélyét.
A nagyobb lapok már a saját súlyuktól is
megereszkedhetnek.
A lapokat mindkét oldalukon alá kell támasztani a vágási vonal közelében és a lap szélénél.
A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében
és ne is fektesse a lábára.
Stabil felülethez rögzítse a munkadarabot.
Fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert azzal a minimumra korlátozható
a sérülés veszélye, valamint a fűrészlap
beszorulásának és a gép feletti uralom
elvesztésének veszélye.
tartozékok magas minőségi követelményeknek
megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető
legjobb teljesítményt érheti el.
Műszaki adatok
MTTS7
MTTS7
(14,4 V) (H1) (Max) (H1)
Üresjárati fordulatszám
Súly
min-1 0-3400
0-3400
kg 1,3
1,5
21
Maximális vágásmélység
Nem állítható
mm 21
Fűrészlap átmérő
mm 86
86
Furatátmérő
mm 15
15
Fűrészfog vastagság
mm 1,1
1,1
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 76,4 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A), Hangteljesítményszint (LWA) 87,4 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány szerint:
Fa fűrészelésénél (ah, CW) 2,5 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Tartozékok
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált
tartozéktól. A BLACK+DECKER és Piranha
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja
új BLACK+DECKER termékét, hogy új
termékeinkről és különleges ajánlatainkról
naprakész információkkal láthassuk
el. A BLACK+DECKER márkával és
termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat
ezen a honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
MTTS7
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok” cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/09/17
zst00257983 - 21-01-2015
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising